در اين بخش مي‌توانيد تصاوير زيباي نظامي را مشاهده کنيد
Old Moderator

Old Moderatorنماد کاربر
پست ها

1910

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 4 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 9 فروردین 1386 12:38

آرشيو سپاس: 4996 مرتبه در 1605 پست

Re: تاپیک جامع اخبار و تصاویر رژه نیروهای مسلح - 29 فروردین 1388

توسط Miliali » يکشنبه 30 فروردین 1388 19:30

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 


http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=Ne ... 045&Lang=P

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب Miliali تشکر کرده اند:
kayvan6079, yasermym, moh-597, sokuteasemuni, zoornachi, Fariborz, Shahryar, Reza 313, Mahdi1944

Old Moderator

Old Moderatorنماد کاربر
پست ها

1910

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 4 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 9 فروردین 1386 12:38

آرشيو سپاس: 4996 مرتبه در 1605 پست

Re: تاپیک جامع اخبار و تصاویر رژه نیروهای مسلح - 29 فروردین 1388

توسط Miliali » يکشنبه 30 فروردین 1388 19:35

روز ارتش - اهواز

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=Ne ... 147&Lang=P

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب Miliali تشکر کرده اند:
kayvan6079, yasermym, moh-597, sokuteasemuni, zoornachi, Fariborz, Shahryar, Reza 313, Mahdi1944

Old Moderator

Old Moderatorنماد کاربر
پست ها

1910

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 4 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 9 فروردین 1386 12:38

آرشيو سپاس: 4996 مرتبه در 1605 پست

Re: تاپیک جامع اخبار و تصاویر رژه نیروهای مسلح - 29 فروردین 1388

توسط Miliali » يکشنبه 30 فروردین 1388 19:41

روز ارتش - اصفهان


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=Ne ... 166&Lang=P

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب Miliali تشکر کرده اند:
moh-597, yasermym, sokuteasemuni, zoornachi, Fariborz, Reza 313, kayvan6079, Mahdi1944

Old Moderator

Old Moderatorنماد کاربر
پست ها

1910

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 4 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 9 فروردین 1386 12:38

آرشيو سپاس: 4996 مرتبه در 1605 پست

Re: تاپیک جامع اخبار و تصاویر رژه نیروهای مسلح - 29 فروردین 1388

توسط Miliali » يکشنبه 30 فروردین 1388 19:46

روز ارتش - شيراز و مشهد


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=Ne ... 180&Lang=P

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب Miliali تشکر کرده اند:
kayvan6079, yasermym, moh-597, sokuteasemuni, zoornachi, Fariborz, Shahryar, Reza 313, Mahdi1944

Old Moderator

Old Moderatorنماد کاربر
پست ها

1910

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 4 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 9 فروردین 1386 12:38

آرشيو سپاس: 4996 مرتبه در 1605 پست

Re: تاپیک جامع اخبار و تصاویر رژه نیروهای مسلح - 29 فروردین 1388

توسط Miliali » يکشنبه 30 فروردین 1388 19:58

روز ارتش - قزوين و كرمان


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 


http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=Ne ... 186&Lang=P

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب Miliali تشکر کرده اند:
kayvan6079, yasermym, zoornachi, Fariborz, Shahryar, sokuteasemuni, Reza 313, Mahdi1944

Old Moderator

Old Moderatorنماد کاربر
پست ها

1910

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 4 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 9 فروردین 1386 12:38

آرشيو سپاس: 4996 مرتبه در 1605 پست

Re: تاپیک جامع اخبار و تصاویر رژه نیروهای مسلح - 29 فروردین 1388

توسط Miliali » يکشنبه 30 فروردین 1388 20:04
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

http://isna.ir/ISNA/PicView.aspx?Pic=Pi ... -14&Lang=P


من متوجه نشدم قضیه چیه. اگر کسی می دونه لطفا راهنمایی کنه.

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب Miliali تشکر کرده اند:
kayvan6079, yasermym, moh-597, zoornachi, Fariborz, sokuteasemuni, Shahryar, Reza 313, Mahdi1944

Old Moderator

Old Moderatorنماد کاربر
پست ها

1910

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 4 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 9 فروردین 1386 12:38

آرشيو سپاس: 4996 مرتبه در 1605 پست

Re: تاپیک جامع اخبار و تصاویر رژه نیروهای مسلح - 29 فروردین 1388

توسط Miliali » يکشنبه 30 فروردین 1388 21:02

روز ارتش - بندر عباس

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=Ne ... 198&Lang=P

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب Miliali تشکر کرده اند:
moh-597, yasermym, zoornachi, Fariborz, sokuteasemuni, Reza 313, kayvan6079, Mahdi1944

Old Moderator

Old Moderatorنماد کاربر
پست ها

1910

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 4 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 9 فروردین 1386 12:38

آرشيو سپاس: 4996 مرتبه در 1605 پست

Re: تاپیک جامع اخبار و تصاویر رژه نیروهای مسلح - 29 فروردین 1388

توسط Miliali » دوشنبه 31 فروردین 1388 00:40

البته این عکس ها فرستاده شده بود ولی چون حالا نوبت به خبرگزاری فارس رسیده دوباره این عکس ها رو پست کردم

رژه هواپيماهاي شكاري ارتش در آسمان تهران

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد   لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 


http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8801270381

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب Miliali تشکر کرده اند:
Mahdi1944, sokuteasemuni, Reza 313, kayvan6079, moh-597, Fariborz

Colonel II

Colonel IIنماد کاربر
پست ها

1130

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 33 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 30 آذر 1386 20:55

محل سکونت

تهران

آرشيو سپاس: 2229 مرتبه در 379 پست

Re: تاپیک جامع اخبار و تصاویر رژه نیروهای مسلح - 29 فروردین 1388

توسط N@VID » دوشنبه 31 فروردین 1388 09:21

رژه ي روز ارتش به روايت سايت ارتش
رژه ي ناوگان بالگردي اجا
بالگردهاي هوادريا

سامانه ي پدافند موشكي راپير


پهپاد هجومي جديد


پاد سوخترساني تانكرهاي سوخت رسان


بمب هدايت شونده ي قاصد به همراه پروژه ي كايت


موشك هوا به هواي سجيل(هاوك)


بمب هدايت شونده ي قدر


موشك هوا به زمين زوبين


تصاوير بيشتر
http://www.aja.ir/main.asp?status=gallery&cat=50

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب N@VID تشکر کرده اند:
tondar, pervis.ir, kayvan6079, Shahryar, zoornachi, Reza 313, Fariborz, sokuteasemuni, moh-597, Miliali, Mahdi1944, yasermym

Colonel II

Colonel IIنماد کاربر
پست ها

1130

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 33 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 30 آذر 1386 20:55

محل سکونت

تهران

آرشيو سپاس: 2229 مرتبه در 379 پست

Re: تاپیک جامع اخبار و تصاویر رژه نیروهای مسلح - 29 فروردین 1388

توسط N@VID » دوشنبه 31 فروردین 1388 09:24

گزارش سايت ارتش از روز ارتش

راسم رژه گراميداشت روز ارتش و حماسه‌آفريني هاي نيروي زميني در سراسر ميهن اسلامي از جمله در جوار مرقد مطهر حضرت امام خميني(ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران با حضور دكتر محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور و فرماندهان عاليرتبه نيروهاي مسلح كشورمان برگزار شد.گزارش تصویری

رييس‌جمهور طي سخناني در اين مراسم گفت: قواي مسلح ايران ضامن امنيت منطقه است و امروز ملت ايران به واسطه برجستگي‌هاي خود و برخورداري از قواي مسلح مكتبي آماده مشاركت گسترده در مديريت جهاني و برقراري امنيت بر پايه عدالت در نقاط مختلف جهان است.
دكتر محمود احمدي‌نژاد خاطرنشان كرد: 29 فروردين سالروز تولد ارتش جمهوري اسلامي ايران است و من اين روز را به ملت بزرگ ايران، نيروهاي مسلح، تمام دلسوزان و عدالت‌خواهان جهان تبريك مي‌گويم. 29 فروردين يك روز بزرگ در تاريخ ملت ايران است.
وي يادآور شد: 30 سال قبل با فرمان الهي يك مرد مجاهد به خدا پيوسته- امام راحل- و با اطاعت همه‌جانبه و پرشور ارتش، دوران جديدي از حيات بالنده و متعالي در نيروهاي مسلح ايران و ارتش آغاز شد. تولد يك ارتش بي‌نظير و استثنايي، ارتشي كه در تبعيت از امام(ره) و دلدادگي به خدا و دلبستگي به ملت مومن و انقلابي ايران پايه‌گذاري شد و در طول اين 30 سال يك حركت رو به رشد و رو به كمال را ادامه داده‌است.
وي افزود: امروز ارتش جمهوري اسلامي ايران داراي ويژگي‌هاي منحصر به فردي است. ايمان به خدا، خدمتگزاري به ملت، پيگيري آرمان‌هاي بلند الهي و پيوستگي و دلدادگي به خط ولايت و امامت از ويژگي‌هاي ممتاز و منحصر به فرد ارتش جمهوري اسلامي ايران است.
رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: امروز ارتش ما نه تنها از طريق استفاده گسترده از پيشرفته‌ترين تجهيزات و امكانات دفاعي در ارتقاي امنيت ملي كشور نقش ويژه‌اي ايفا مي‌كند، بلكه به واسطه اقتدار ذاتي كه برخواسته از همان ويژگي‌هاست نقش بازدارندگي بسيار بالايي را ايفا مي‌كند. امروز ارتش جمهوري اسلامي ايران مظهر قواي مسلح مردمي، ايماني و مجاهد در راه خداست. باور ما اين است كه ارتش الگوست، البته به فضل الهي اين ويژگي‌ها در تمام نيروهاي مسلح نظامي و انتظامي ما سرشار است و موج مي‌زند.
وي اظهار كرد: ارتش جمهوري اسلامي ما و همه نيروهاي آن به ويژه نيروي زميني در دوران جديد حيات خود، افتخارات فراواني را آفريدند و لحظه به لحظه مجاهدت‌هاي ارتش جمهوري اسلامي در دوران دفاع مقدس برگ‌هاي زرين و پرافتخار ملت ما را شكل مي‌دهند و پس از آن هم در برقراري امنيت و صيانت از مرزها و پشتيباني از ملت و تقويت اقتدار ملي نقش ممتازي را ايفا كرده است. صف طولاني شهدا و جانبازان و مجاهدان ارتش در دوران دفاع مقدس همه و همه پايه اقتدار امروز ارتش و پايه‌هاي اقتدار ملت ايران است.
وي گفت: ترديد نداريم كه به فضل الهي و با وحدت و يكپارچگي ملت و با اقتدار نيروهاي مسلح و ارتش، امروز ملت ايران مقتدرترين ملت هاي منطقه و بخش وسيعي از جهان است و براي هميشه جرات تهديد از ناحيه دشمنان برداشته شده است. امروز ارتش و قواي مسلح موجب عزت ، امنيت خاطر و سرافرازي ملت بزرگ ايران هستند و بايد صميمانه از همه مجاهدت‌ها و فداكاري‌ها و از همه دلسوزان نيروهاي مسلح به ويژه ارتش جمهوري اسلامي تقدير كنيم و ملت ايران قدردان اين فداكاري‌ها و ايثارگري‌ها ست. قواي مسلح ايران ضامن امنيت منطقه هستند وامروز ملت ايران به واسطه برجستگي‌هاي خود و برخورداري از قواي مسلح مكتبي آماده مشاركت گسترده در مديريت جهان و برقراري امنيت برپايه عدالت در نقاط مختلف جهان است .
احمدي‌نژاد تاكيد كرد: اقتدار ملت ايران، قواي مسلح ايران و ارتش ايران يك اقتدار صالح و در خدمت ملت‌ها و در خدمت عدالت و كرامت انساني است و ملت ايران به داشتن چنين قواي مسلحي افتخار مي‌كند.
وي همچنين تاكيد كرد: دنيا بداند ملت ايران يك ملت آرماني است و طرفدار صلح و امنيت برپايه عدالت براي همه ملت‌هاست و در مسير آرمان‌هاي خود پيوسته و يكدل تا آخر ايستاده است.

فيروزآبادي:تجربه به آمريكا آموخته كه در برابر اقتدار نيروهاي مسلح ايران امكان حركت ندارند

همچنين رييس ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در جمع خبرنگاران حاضر در اين مراسم گفت: قدرت و اقتدار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قدرت و اقتدار اسلام و مسلمانان است.
سرلشگر بسيجي سيدحسن فيروزآبادي در پاسخ به سوالي درباره اقتدار نيروهاي مسلح ادامه داد: به حمدالله تمام كشورهاي همسايه ما مسلمان هستند به جز ارمنستان كه ما از باب فرهنگي، تفاهم كامل داريم و بيش از ده سال است كه در اطراف ايران دشمن و تهديدي نداريم. ما هيچيك از همسايگان خود را در منطقه چه در دور و چه نزديك تهديد نمي‌كنيم. همه را دوست داريم و علاقه‌منديم به همه كمك كنيم تا امنيت در منطقه به خوبي برگزار شود و همه ملت‌ها در آسايش و رفاه باشند.
وي در پاسخ به سوالي درباره كاهش تهديدات آمريكا عليه ايران بعد از انتخابات رياست جمهوري جديد آمريكا گفت: خطر جدي آمريكا بسيار كم شده است ولي هيچ ربطي به انتخابات جديد آمريكا ندارد آمريكايي ها تجربه كرده و آموخته‌اند كه در برابر اقتدار نيروهاي مسلح ايران امكان حركتي ندارند.
وي يادآور شد: كساني كه در زمان انقلاب دانش‌آموز بودند، امروز پيام انقلاب را درك كرده‌اند و در دنياي امروزي مديران جامعه‌ بشري هستند. آن‌ها پيام انقلاب ايران را درك كردند و در دل خود عاشق اين فضاي انساني و مردم‌سالارانه هستند به همين دليل ناوهاي آمريكايي اگر ده برابر شود و هواپيماهاي آن‌ها ده هزار برابر شود، چون از نيروي انساني هماهنگ برخوردار نيستند راه به جايي نمي‌برند.

سرلشگرصالحي: ارتش براي مقابله با انواع تهديدها اعم از سخت‌ونرم آماده است

اميرسرلشگرعطاء الله صالحي، فرمانده‌ كل ارتش جمهوري اسلامي ايران نيز در جمع خبرنگاران گفت: ما همواره با تهديدات‌هاي سخت و نرم عليه كشورمان مواجه بوده‌ايم كه در هرمقطعي يكي از آنها جدي‌تر شدند،اما ارتش براي مقابله با انواع تهديدها اعم از سخت‌ونرم آماده است.
وي گفت: نظام جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 30 ساله‌ خود نشان داده است كه همواره دوستدار همسايگان و مستضعفان جهان بوده و آمادگي نظامي‌اش تنها براي مقابله با تهديدها است.
وي درباره‌ خودكفايي در ارتش نيز گفت:« دستاوردهايي كه امروز در ساخت تجهيزات و سلاح‌هايي كه در ارتش به كار مي‌رود مي‌بينيم حاصل تلاش‌ها و خودباوري‌هاي نيروهاي ارتش است. ارتش همواره خود را از درون ساخته است و تلاش دارد كه تجهيزات مورد نياز خود را خود بسازد.

امير سرتيپ پوردستان: آماده‌سازي طرح تحول نيروي زميني ارتش

فرمانده نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران نيز از آماده‌سازي طرح تحول اين نيرو متناسب با تهديدات خبر داد.

امير سرتيپ احمد پوردستان در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: طرح تحول نيروي زميني درحال طي كردن مراحل نهايي خود است و هر زمان به تاييد مقام معظم فرماندهي كل قوا برسد، طي روزهاي آينده ازطريق رسانه‌ها به مردم اعلام خواهد شد.
وي درباره‌ اين طرح اظهار كرد:آنچه دراين طرح مدنظر قرار گرفته شده، تحريك يگان‌ها و قابليت انعطاف يگان‌هاست و قدرت پاسخگويي سريع به دستورات يكي از نشانه‌هاي اين طرح تحول است.
فرمانده نيروي زميني ارتش، در ادامه به برگزاري رژه‌ صبح روز شنبه اشاره كرد و افزود: تلاش اين بود كه خودكفايي نيروي زميني را در اين رژه به نمايش بگذاريم. گوشه‌اي از توانمندي‌هاي نيروي زميني در اين رژه در بخش تعميرات بالگرد بود كه پرواز 150 فروند بالگرد از جمله اين توانمندي‌ها بود. در اين رژه نشان داديم كه نيروي زميني ارتش در بخش توانمندي‌هاي دفاعي و آماده به كار بودن تجهيزات، از توان بسيار بالايي برخوردار است.
پوردستان با اشاره به رژه انواع پيشرفته تر تانك ذوالفقار و نفربر صياد با ايجاد تغييرات در سيستم آتش آنها در مراسم امروز، اظهار كرد: تجهيزات به نمايش گذاشته شده، عمدتا تجهيزاتي بودند كه سال گذشته نيز رژه رفتند. البته سلاح‌هاي كامپوزيتي را در اين رژه نمايش نداديم، ولي در نيروي زميني آماده شده‌اند و بهره‌برداري خواهند شد.

امير سرتيپ شاه‌صفي ازپرواز آزمايشي نمونه اوليه هواپيماي بدون سرنشين رادار گريز خبر داد
فرمانده نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران نيز در جمع خبرنگاران از اولين پرواز آزمايشي نمونه اوليه تحقيقاتي هواپيماي بدون سرنشين رادارگريز در آينده نزديك خبر داد.
امير سرتيپ خلبان حسن شاه صفي افزود: در نظر داريم كه براي سوم خرداد، اولين پرواز آزمايشي اين هواپيماي بدون سرنشين را انجام دهيم و پس از تاييدات لازم، با وزارت دفاع براي توليد انبوه آن اقدام خواهيم كرد.
وي افزود: نمونه اوليه اين هواپيماي بدون سرنشين رادار گريز در مقياس يك هفتم است كه پس از انجام آزمايش‌هاي لازم توليد انبوه نمونه‌هاي واقعي آن را آغاز خواهيم كرد.
وي همچنين با اشاره به لغو رژه هواپيماهاي اين نيرو در مراسم رژه گفت: به دليل ديد كم و پديده گرد و غبار تصميم بر اين شد كه براي ايمني بيشتر، علي‌رغم آماده بودن تيزپروازان نيروهاي هوايي ارتش، رژه هوايي امروز لغو شود.
فرمانده نيروي هوايي ارتش افزود: پروازهاي رژه به صورت نمايش هوايي است و بايد در شرايط ديد خيلي خوب انجام شود. اين رژه قرار بود در آسمان تهران انجام شود ولي هواپيماها از تمام يگان‌هاي نيروي هوايي از سراسر كشور جمع شده بودند.
وي درباره احتمال انجام رژه 140 فروند هواپيماي نيروي هوايي ارتش در زمان ديگر نيز گفت: ما همواره آماده هستيم و اگر دستور بدهند، در هر زمان قادريم اين كار را انجام دهيم.

دريادار سياري: علاقه‌منديم با ساير كشورها رزمايش‌هاي مشتركي برگزار كنيم
همچنين فرمانده نيرويي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در جمع خبرنگاران گفت:‌ پيام ما براي همه جهان صلح، امنيت و دوستي است.
امير دريادار حبيب‌الله سياري درباره پيام روز ارتش براي جهانيان اظهار كرد: پيام ما صلح ،‌امنيت و دوستي است و ما علاقمنديم كه آموزش‌هاي مشتركي با ساير كشورها داشته باشيم و در ارتقاي توان رزمي ساير كشورها نيز حضور داشته و بتوانيم با آن‌ها رزمايش‌هاي مشتركي برگزار كنيم.
وي همچنين درباره پيام حضور نيروي دريايي ارتش در خليج فارس گفت: حضور ما در خليج فارس تنها پيام صلح و دوستي به ويژه براي كشورهاي حوزه‌ي خليج فارس دارد و قادريم به همراه ساير كشورهاي حوزه‌ خليج فارس امنيت اين منطقه را ارتقا دهيم و تامين كنيم.
وي اظهار كرد: حضور در مناطق دريايي آزاد براي بهبود جايگاه جمهوري اسلامي ايران و به اهتزاز درآوردن پرچم كشورمان در جاي جاي آب‌هاي آزاد از دستاوردهاي گشت‌هاي نيروي دريايي ارتش است.
فرمانده نيروي دريايي ارتش تصريح كرد: مطمئنا وقتي نيروهاي دريايي يك كشور در درياها حضور داشته باشند به تناسب بايد توانمندي‌هاي خود را افزايش دهند كه اين افزايش توانمندي در نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران صورت گرفته است.
وي همچنين تاكيد كرد: در برنامه‌هاي مختلف نيروي دريايي به زيرساخت‌هايي نياز است كه همه‌ اين زيرساخت‌ها و امكانات هم‌اكنون براي نيروهاي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران آماده است.
وي درباره وضعيت دفاعي و تجهيزات نيروي دريايي ارتش نيز گفت: وضعيت مناسبي در حوزه صنايع دفاعي و توانمندي‌هاي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر وجود دارد و تفاوت اصلي آن نسبت به گذشته اين است كه قريب به اتفاق امكانات و صنايع دفاعي اين نيرو داخلي است و اين امكانات را تا جايي كه نيازهاي‌مان برطرف شود ارتقا و پيشرفت خواهيم داد ضمن اين‌كه معتقديم اين امكانات بايد متناسب با شرايط روز پيش برود.
رژه بزرگ و باشكوه يگان‌هاي نمونه ارتش جمهوري اسلامي ايران در روز ارتش

همزمان با 29 فروردين روز ارتش و بزرگداشت حماسه‌آفريني‌هاي نيروي زميني، يگان‌هاي نمونه نيروهاي مختلف ارتش در كنار حرم امام خميني (ره) رژه رفتند.
در اين مراسم بخشي از توانمندي‌هاي جهاد خودكفايي ارتش نظير تانك مبارز، نفربرهاي آبي خاكي رزمي چرخدار، نفربر BTR 82، نفربر براق و اورال تجهيز شده با توپ 23 ميليمتري، تانك سبك اسكورپيون، خودروي اورال حامل كاتيوشا، انواع هواپيماهاي بدون سرنشين از جمله شاهين 1، مهاجر 2، مهاجر 4، صاعقه 2 و اوابيل، يگان 840 موشكي، انواع تجهيزات مخابراتي پيشرفته، انواع تجهيزات جنگ‌هاي الكترونيك به نمايش گذاشته شد.
موشك‌هاي مرصاد و مهاجر، تانك‌بر ببر 400، تانك T55 بهينه‌سازي شده، مينكوب تفتان، توپ 57 ميليمتري خودكششي، توپ 23 ميليمتري زوبين 1، موشك سهند 3، موشك استرلا 3، يگان توپخانه موشكي، موشك ميثاق، خودروي سفير محمول بيسيم HF، انواع خودروهاي شنود، رادار تاكتيكي نبو، رادار تاكتيكي كاستا از جمله ديگر توانمندي‌هاي به نمايش گذاشته شده ارتش در رژه امروز بودند.
در اين مراسم هم‌چنين سامانه موشكي متحرك شاهين، سامانه موشكي دوربرد S200، سامانه موشكي بهينه‌سازي شده راپير، سامانه اسكايگارد بهينه‌سازي شده، سامانه كنترل آتش توپ 35 ميليمتري صافات 1، سامانه ارتباط متحرك پدافند هوايي ساخت داخل، سامانه فرماندهي و كنترل تاكتيكي، سامانه تمام مكانيزه ديده‌باني و ارسال ديتا و نيز سامانه مقابله با موشك كروز به نمايش گذاشته شد.
نمايش موشك‌هاي سجيل، لانچر 99، زلزال 1، نازئات 10 و هم‌چنين تفنگ 106 ميليمتري، انواع راكت‌انداز، موشك‌انداز تاو، قايق هجومي رعد، زيردريايي مرطوب الصابحات 15، ناوشكن جماران، ناوچه موشك‌انداز كلاس سينا، زيردريايي سبك كلاس غدير، اژدر والفجر 2، مين چسبان و موشك سطح به سطح نصر 1 از جمله ديگر بخش‌هاي ويژه‌ اين مراسم بودند.
بزرگ‌ترين رژه بالگردهاي هوانيروز ارتش جمهوري اسلامي ايران به استعداد 150 بالگرد از جمله بخش‌هاي قابل توجه اين رژه بود.
اين بزرگ‌ترين رژه هوانيروز بود كه تاكنون در كشور صورت گرفته است.
ده‌ها تن از چتربازان تيپ 65 نيروي زميني ارتش نيز در اين مراسم به اجراي نمايش پرداختند.
در اين مراسم همچنين جمعي از وابستگان نظامي كشورهاي مختلف مستقر در ايران نيز حضور داشتند.

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب N@VID تشکر کرده اند:
moh-597, Reza 313, sokuteasemuni, Mahdi1944, kayvan6079, zoornachi, Fariborz, yasermym

Junior Poster

Junior Posterنماد کاربر
پست ها

193

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 0 مرتبه
تاريخ عضويت

يکشنبه 16 تیر 1387 06:21

آرشيو سپاس: 284 مرتبه در 57 پست

Re: تاپیک جامع اخبار و تصاویر رژه نیروهای مسلح - 29 فروردین 1388

توسط pervis.ir » دوشنبه 31 فروردین 1388 11:33

عكس اول مشك هاوك هست نه راپير . با تشكر
خفته در خوناب غم ياران من  
                                     اي دريغ از غرش شيران تنگستان من

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب pervis.ir تشکر کرده اند:
sokuteasemuni, Miliali, zoornachi, moh-597, Reza 313

Rookie Poster

Rookie Posterno avatar
پست ها

28

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 0 مرتبه
تاريخ عضويت

يکشنبه 24 آذر 1387 15:47

آرشيو سپاس: 36 مرتبه در 12 پست

Re: تاپیک جامع اخبار و تصاویر رژه نیروهای مسلح - 29 فروردین 1388

توسط maghrebi » دوشنبه 31 فروردین 1388 12:13

[

سامانه ي پدافند موشكي راپير


اين موشكها  هاوك هستند نه راپير
دلال سعيد المغربي

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب maghrebi تشکر کرده اند:
sokuteasemuni, Miliali, Mahdi1944, zoornachi, Fariborz, moh-597, Reza 313

قبليبعدي

 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    بازديدها
    آخرين پست

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان