جديدترين اخبار مربوط به هوانوردي نظامي و غيرنظامي را در اين بخش بخوانيد
Moderator

Moderatorنماد کاربر
پست ها

2401

تشکر کرده: 239 مرتبه
تشکر شده: 452 مرتبه
تاريخ عضويت

يکشنبه 17 آذر 1387 11:02

آرشيو سپاس: 22467 مرتبه در 2286 پست

بيانه هسا درباره سقوط يك فروند ايران-140در سال 88 و آينده ا

توسط sokuteasemuni » پنج شنبه 3 تیر 1389 19:07

بيانه هسا درباره سقوط يك فروند ايران-140در سال 88 و آينده  اين هواپيما

جام جم آنلاين: در روز 14 فروردين امسال، جامجم در گزارشي با عنوان «ساخت هواپيما و زخمهاي ناوگان كهنه» به بررسي فراز و فرودها و مسائل صنعت هواپيمايي ايران و بويژه هواپيماي ايران 140 پرداخت كه اين گزارش با واكنش شركت صنايع هواپيماسازي ايران (هسا) مواجه شد.
اين شركت گزارشي را هرچند ديرهنگام در واكنش به گزارش جامجم ارسال نموده كه بدون هيچگونه قضاوتي در معرض مطالعه خوانندگان محترم قرار ميگيرد.
مردم كشور ايران يا حداقل مردم پايتخت با مقوله هواپيما و هواپيماسازي از سال 1319 شمسي آشنا هستند. حدود 70 سال پيش كارخانهاي تحت عنوان «شهباز» در تهران تاسيس شد و عمليات ساخت و به عبارت دقيقتر مونتاژ 2 هواپيما به نامهاي Audax و Hawker آغاز گشت. در آن زمان بسياري از مردم هواپيما نديده بودند و ورود اين فناوري با سروصداي فراواني همراه بود. متاسفانه حركت بسيار خوب و حسابشده توليد هواپيما هرچند كه به موقع در ايران شروع شد، اما هرگز مسير اصلي خود را پيدا نكرد و به مونتاژ تعداد معدودي از همان دو نوع هواپيما بسنده شد.
درست در همين اوان جنگ جهاني دوم آغاز شد و در جريان آن ايران به اشغال نيروهاي متفقين درآمد. كارخانه هواپيماسازي مذكور توسط نيروهاي انگليسي تصرف و اموال آن به نفع دولت انگليس مصادره گشت. اين پايان غمانگيز باعث شد تا نهال نوپاي صنعت هوايي در كشور تا چند دهه بعد نيز در كشور، فرصت جوانه زدن پيدا نكند.

در اوايل دهه 70 هجري شمسي براي مسوولان وزارت راه و ترابري و خطوط هوايي برجسته كشور محقق گرديد كه در اثر فشارهاي آمريكا، شركتهاي ايرباس و بوئينگ و حتي فوكر تحت هيچ شرايطي، حاضر به فروش هواپيماهاي نو جت مسافربري به ايران نميباشند. مقامات وزارتخانههاي صنايع، راه و ترابري و دفاع در مقابل اين تحريم آشكار، روش شجاعانه و مدبرانهاي را انتخاب و عليرغم دشواريها و چالشهاي اين روش، مسير توسعه فناوري و ساخت بومي هواپيماي مسافربري را چاره كار تشخيص دادند.

جمهوري اسلامي ايران در مقابل اين تحريم ايستاد و با اتخاذ يك روش بيطرفانه، از تمام كارخانههاي هواپيماسازي برجسته شرق و غرب در نوع مسافربري 50 تا 70 نفره (كه در آن زمان سقف توان، اراده، تخصص، تاسيسات و امكانات كشور تشخيص داده شد)، دعوت به همكاري نمود. براي شركتهاي معروفي چون بومباردير كانادا، ATR فرانسه، CASA اسپانيا، ايلوشين روسيه، CATIC چين و آنتونف اكراين درخواست همكاري در ساخت تحت ليسانس و انتقال فناوري ارسال گرديد. لازم به توضيح است كه محصولات ايرباس و بوئينگ هواپيماهاي 130 تا 500 نفره ميباشد كه در آن زمان ساخت چنين هواپيماهايي در سطح توان كشور نبود لذا براي اين دو شركت نامه اين درخواست ارسال نگرديد. البته در همان زمان هر دو شركت مذكور كشور را حتي براي فروش تحريم كرده بودند.

علي ايحال ، اسپانيا، اكراين، روسيه و چين به درخواست ايران پاسخ مثبت داده و حاضر شدند تكنولوژي و فناوريهاي لازم براي ساخت هواپيماهاي 35 تا 70 نفره را منتقل كنند. هواپيماهاي پيشنهادي كشورهاي اسپانيا و اكراين و نحوه مشاركت ايران در ساخت اين هواپيماها مورد تصويب كارشناسان ايراني قرار گرفت و با هر دو كشور مذاكرات قراردادي دنبال شد. اسپانياييها عليرغم علاقه هر دو طرف تحت فشار آمريكا موفق به امضاي قرارداد نشدند، اما اكراينيها كه بتازگي مستقل شده بودند، با سطح مشاركت مناسبي حاضر به همكاري در چارچوب قرارداد منعقده شدند و عملا از انتهاي سال 1375، كارهاي اجرايي قرارداد آغاز گرديد و شركت صنايع هواپيماسازي ايران (هسا) در اصفهان از طرف جمهوري اسلامي ايران كانديداي دريافت اين فناوري شد. لازم بود كه صنعت براي اين كلاس هواپيما بازسازي گردد، زيرساختهاي لازم در حوزه آموزش، استانداردها، سازمان مهندسي و عمليات پرواز هسا به وجود بيايد. انتقال نقشهها و فرآيندهاي تكنولوژي با سرعت پيش ميرفتند و عليرغم اين كه اعتبارات به دفعات قطع ميگرديد همكاري هسا با شركت آنتونف هرگز قطع نشد و كمبودهاي اعتباري با سعي و تلاش و مقاومت كاركنان هسا تا حد زيادي جبران شد.

چنين پروژههايي در كشورهاي برجسته دنيا، طي 10 سال كار و حداقل هزينه 5/1 ميليارد دلاري به وجود ميآيند كه اين فرآيند در هسا كمتر از 10 سال و با بودجهاي كمتر از 200 ميليون دلار محقق گرديد.

بيش از 1000 نفر مهندس طراح، مهندس تايپ، مهندس تكنولوژي و تكنسينهاي ماهر و برجسته موفق شدند با همكاري دانشمندان و طراحان اكرايني در چارچوب انتقال فناوري و تعامل، ساخت ايران 140 را به واقعيت تبديل كنند. به طوري كه اولين هواپيما در بهمن سال 1380 با كمتر از 15 درصد بوميسازي و براي اعتبارسنجي روشهاي مونتاژ نيمهنهايي، مونتاژ نهايي و آزمايشهاي پروازي، از هسا به پرواز درآمد و تا امروز براي هواپيماهاي بعدي تا فروند دهم با حدود 30 درصد بوميسازي تكميل شدهاند. اما در اينجا يك سوال مطرح است كه چرا شكوفايي اين پروژه اينقدر به طول انجاميده؟ چرا اين هواپيما اينقدر مورد بيمهري است؟ چرا كسي در يك فضاي نقد منصفانه به قضاوت آن نمينشيند؟ و چراهاي ديگر. از ديدگاه تخصصي پاسخ به همه اين سوالها به دشواري درك همه ظرايف و زواياي صنعت هوايي است و طبعا در قالب يك مقاله و نقد يا توسط يك نفر قابل پاسخگويي نيست. در بخش عدم اقبال خطوط هوايي كشور و حمايت آنها از هواپيماي ايران 140 موضوع را با يك نمونه واقعي از شركت هواپيماسازي Embraer قياس ميكنيم. اين شركت حدود 50 سال پيش يعني در دهه 60 ميلادي تاسيس شد. بررسي سوابق نشان ميدهد اين شركت تا اوايل دهه 90 ميلادي دائما در حال ضرردهي بود. به عبارت ديگر عليرغم حمايت بيدريغ دولت برزيل، در طول مدت 30 سال حتي يك سنت هم سوددهي نداشت. در اوايل دهه 90 ميلادي، تمامي خطوط هوايي برزيل و برخي ايرلاينهاي منطقهاي با يك عزم جدي تصميم به استفاده از توليدات اين شركت از جمله هواپيماي جديد 145 -ERJ گرفتند. 145 -ERJ هواپيمايي بود كه به گواه سوابقش بسيار پر انتقاد طراحي شده و در ابتداي استفاده، خدمه پروازي و تعمير و نگهداري، پروازي را بدون بروز عيب پشت سر نميگذاشتند. اما اين عزم ملي و منطقهاي نتايج مثبتي به بار آورد و شركت Embraer ظرف مدت 4 سال گونههاي بهبود يافته هواپيما به نامهاي 135 -ERJ و 145 -ERJ را مطابق خواسته هاي خطوط هوايي، بدون عيب و نقص و قابل اعتماد به بازار تحويل داد و خود به يكي از بزرگترين توليدكنندگان جت منطقهاي در دنيا تبديل شد.

بعضي قوانين جديد هوانوردي موجب انتقال و ايجاد پيشرفت در فناوريهاي جديد هوانوردي براي پرواز ايمن بود كه ميبايست براي ايران 140 نيز پياده شود. هسا به استقبال اين فناوريهاي جديد رفت. از جمله نصب اجباري سيستمهاي جديد هشدار دود در كابين، نصب اجباري صندليهاي جديد مقاوم در برابر شتابي 16 برابر شتاب جاذبه زمين در كابين مسافرين، نصب سيستمهاي جديد هشدار محافظت از يخزدگي در لبه حمله بال، ارتقاي سيستم كنترل خودكار رايانهاي موتورهاي هواپيما، نصب اجباري سيستمهاي جديد جلوگيري از تصادف هوايي (TCAS) ، نصب سامانه جديد ناوبري ماهوارهاي برنامهريزي شده، ارتقاي اجباري سامانه جديد پيشهشدار و جلوگيري از برخورد هواپيما با عوارض زمين، ارتقاي سيستمهاي جديد ديجيتال كنترل فشار كابين مسافرين و چندين ارتقاي ديگر كه ذكر آنها در اين مقال نميگنجد، اما در طول سالهاي 78 تا 87 كه هسا در حال توسعه بوميسازي هواپيما بود تصويب و اجباري گرديد. بسياري از اين سيستمهاي جديد داراي سامانههايي بودند كه فقط در انحصار اروپا و آمريكا بوده و در دايره تحريمها قرار گرفتند. مديران و كاركنان هسا با همكاري شركت آنتونف و ديگر شركتهاي كشورهاي دوست، راههاي موازي تامين اقلام را يافته و به طرق مختلف تحريم را دور زدند و اين سامانهها را تدارك ديده و ايران 140 امروز، مدرنتر و بهنگامتر و منطبق با آخرين تكنولوژيهاي مصوب و قانوني بينالمللي توليد شده و عمق بوميسازي بزودي از مرز 35 درصد عبور خواهد كرد.

سوانح هوايي در دنيا عليرغم اينكه كمترين ضايعات جاني را در بر دارد، اما هميشه بيشترين توجه همه ملتها را به خود جلب ميكند. همه هواپيماها حتي ساختههاي ايرباس، بوئينگ و ديگر هواپيماهاي مسافربري نيز دچار سانحه ميشوند كه در جاي خود هر كدام تكتك مورد ارزيابي دقيق قرار گرفته و بر اساس اين تحقيقات از تكرار حوادث بعدي جلوگيري به عمل ميآيد. هواپيماي ايران 140 ساخت هسا نيز از اين روند جدا نبوده و نيست. هواپيمايي كه در سال 88 دچار سانحه گرديد و براي آن چندين تيم بررسي سانحه در ايران تشكيل شد و موازي با آن از كشور اكراين و روسيه نيز گروههاي بررسي سانحه به ايران آمدند و بعد از ماهها بررسي شرايط سانحه و تحليل جعبههاي سياه بالاخره متفقا تشخيص دادند كه معلم خلبان در حين آموزش ديگر خلبانان هسا، عليرغم تجربه بسيار زياد و مهارت بسيار بالا، در اثر قطعكردن يك سوئيچ ايمني مهم و به تبع آن دو اشتباه در فرآيند برخاست، سبب بروز اين سانحه گرديده است. هسا بلافاصله تمامي پروازهاي ناوگان ايران 140 را متوقف كرد تا با بررسي همهجانبه تمام زواياي پنهان سانحه ظاهر گردد. در همين اثنا شركت هسا سازمان و نظام آموزشي خود را به صورت انقلابي ارتقا داد و با صبر و حوصله و تلاش مستمر، بعضي سيستمهاي ديگر هواپيما را در اين مدت ارتقا داد و بعد از صدور مجدد مجوز پرواز، آزمايشهاي مختلف پروازي نتايج مثبتي را به نمايش گذاشتند و بر همين اساس، هسا دوباره پروازهاي ايران 140 را از سرگرفته و خط توليد را با شتاب بيشتر و با هدف تعميق بيشتر بوميسازي ايران 140 جان دوباره بخشيد.

ويژگيهاي ايران 140
هواپيماي دوموتوره توربوپراپ (موتور جت ملخدار) 52 نفره ايران 140 يكي از سه هواپيماي مدرن اين رده در دنيا ميباشد و در مقايسه با رقباي خود در همين كلاس حرفهاي زيادي براي گفتن دارد. طراحي آن بعد از هواپيماي توربوپراپ 40 تا 70 نفره شركت بومباردير كانادا (خانواده Dash8) و هواپيماي توربوپراپ 40 تا 70 نفره شركت ATR توليد مشترك فرانسه و ايتاليا انجام شده و بعضي امكانات آن حتي پيشرفتهتر از هر دو هواپيماي مذكور ميباشد. از جمله برتريهاي اين هواپيما به دو هواپيماي غربي، وجود سيستم پيشرفتهتر محافظت از يخزدگي، وجود موتور كمكي سوم (APU) در هواپيما، ارابههاي فرود كوچك و چالاك نسبت به تايپ كانادايي و بهرهگيري از سيستم ناوبري ماهوارهاي برنامهريزي شده و آئروفويلهاي شبهبحراني را ميتوان نام برد. در كنار امتيازات فوق، مهندسان، طراحان و مهندسان تايپ هسا، به صورت دائم مطابق با پيشرفت فناوريهاي جديد هوانوردي، سامانههاي هواپيما را مورد توجه قرار ميدهند و ايران 140 را در حوزه بوميسازي و در مدرنيزه كردن توسعه ميدهند. همچنين پشتيباني اين گروه ورزيده و توانمند از عملياتي بودن هواپيما، عاملي است كه در مقايسه با ساير هواپيماهاي در حال پرواز در ايران يك امتياز بزرگ محسوب ميشود. سال 89 كه برابر رهنمودهاي رهبر عظيمالشأن انقلاب، سال همت مضاعف و كار مضاعف ميباشد، هسا قصد دارد هواپيماي ايران 140 را تا 3000 ساعت پرواز داده و بيش از 100 هزار نفر را جابهجا كند تا تطبيق هواپيما با نيازهاي مسافران و اقليم كشور به كمال برسد و خطوط هوايي كه بحق بايد اعتمادشان به توليد بومي جلب شود، با مشاهده كارنامه ايران 140، بهرهبرداري از آن را با ميل و رغبت آغاز كنند.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
با تشكر از نصير ايراني و ميليتاري
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب sokuteasemuni تشکر کرده اند:
CAPTAIN PILOT, @lirez@, alirezak2, shola, Reza6662, Mahdi1944, hesperus, SAMAN, Shahbaz

 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    بازديدها
    آخرين پست

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 1 مهمان