استفاده از DLL‌ها در دلفی

در اين بخش مي‌توانيد به مباحث مربوط به انواع زبان هاي برنامه نويسي بپردازيد

مدیران انجمن: athlon64x2, abbas.m.k, شوراي نظارت

ارسال پست
Major
Major
نمایه کاربر
پست: 57
تاریخ عضویت: شنبه 20 اسفند 1384, 12:23 pm
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 12 بار
تماس:

استفاده از DLL‌ها در دلفی

پست توسط ORZ » پنج شنبه 25 آبان 1385, 5:32 am

استفاده از DLL‌ها در دلفی
ایجاد یک DLL
با استفاده از منو فایل گزینه New Items را انتخاب کنید و آیتم DLL Wizard را انتخاب نمایید. حال به فایل ایجاد شده، یک فرم با استفاده از روش بالا اضافه نمایید. دقت نمایید که Application را بجای فرم انتخاب ننمایید. حال اگر فرض کنیم که نام فرم شما Demo باشد و بانام UDemo.pas آنرا ذخیره کرده باشید. باید در فایل DLL بصورت زیر کد نویسی نمایید:

library demodll;

{ Important note about DLL memory management: ShareMem must be the
first unit in your library's USES clause AND your project's (select
Project-View Source) USES clause if your DLL exports any procedures or
functions that pass strings as parameters or function results. This
applies to all strings passed to and from your DLL--even those that
are nested in records and classes. ShareMem is the interface unit to
the BORLNDMM.DLL shared memory manager, which must be deployed along
with your DLL. To avoid using BORLNDMM.DLL, pass string information
using PChar or ShortString parameters. }

uses
SysUtils,
Classes,
UDemo in 'UDemo.pas' {Demo};

{$R *.res}
procedure ShowdemoForm;stdcall;
begin
Demo :=Tdemo.Create(nil);
demo.Show;
end;

function ShowdemoFormModal:integer;stdcall;
begin
demo :=Tdemo.Create(nil);
Result := demo.ShowModal;
end;

Exports
ShowDemoForm,
ShowdemoFormModal;
begin
end.

دقت کنید که نام DLL فوق DemoDll می باشد و با نام DemoDll.dpr ذخیره گردیده است.

حال بر روی فرم موجود تمام دکمه‌ها و آبجکت‌های مورد نظرتان را اضافه و کد نویسی کنید (اختیاری). در پایان در منو Project گذینه Build DemoDll را انتخاب کرده و اجرا نمایید. فایلی با نام DemoDll.dll ایجاد می گردد که برای استفاده آماده است.


استفاده از یک DLL بصورت دینامیکی
برای استفاده از یک DLL ‌بصورت دینامیکی، ابتدا نام توابعی را که در فایل DLL شما موجود است بصورت زیر تعریف نمایید:

unit UMain;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;

type
TShowdemoFormModal= Function :integer;
.
.
.

دقت کنید که نام برنامه انتخابی پیش فرض Main و با نام UMain.pas ذخیره گشته است. حال برای لود کردن DLL یادشده، یک دکمه بر روی فرم قرارداده آنرا بصورت زیر کد نویسی کنید:

var
hndDLLHandle:THandle;
ShowdemoFormModal:TShowdemoFormModal;

procedure TFMain.Button1Click(Sender: TObject);
begin
try
hndDLLHandle:=LoadLibrary('Demodll.dll');

if hndDLLHandle <> 0 then begin
@ShowdemoFormModal:=getProcAddress(hndDLLHandle,'ShowdemoFormModal');

if addr(ShowdemoFormModal) <> nil then begin
ShowdemoFormModal;
end
else
showmessage ('function not exists ...');
end
else
showMessage('Dll Not Found!');
finally
freelibrary(hndDLLHandle);
end;
end;

فرم شما آماده اجراست. در پایان متذکر می شوم که استفاده ار روش دینامیکی در لود کردن DLL ها باعث پایین آمدن سرعت نمایش فرم‌ها و در عوض بالارفتن سرعت برنامه خواهد شد.

منبع
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
کسي را دوست داشته باش که قلب بزرگي داشته باشد
تا مجبور نباشي براي اينکه در قلب او جاي بگيري خودت را کوچک کني.

Colonel I
Colonel I
پست: 643
تاریخ عضویت: سه شنبه 19 تیر 1386, 1:08 pm
سپاس‌های ارسالی: 300 بار
سپاس‌های دریافتی: 1161 بار

پست توسط Frogfoot » سه شنبه 19 تیر 1386, 1:18 pm

لود کردن دینامیک Dll موجب افزایش سرعت برنامه نمیشه، بلکه باعث میشه اون برنامه منابع سیستم را کمتر هدر بده.
برای لود یک فرم از طریق DLL حتما Handle شی Application از برنامه فراخوان DLL را به فرم داخل DLL پاس بدید، تا برخی مسائل غیر منتظره (مثل نمایش یک دکمه جدید برای فرم ایجاد شده در Taskbar) جلوگیری کنید.
برای این کار باید تابع نمایش دهنده فرم شما یک پارامتر از نوع THandle (یا Cardinal) دریافت کنه و مقدار Application.Handle مربوط به DLL را برابر با این پارامتر قرار بده:

کد: انتخاب همه


function ShowDllForm(hCallerApp: Cardinal): integer; stdcall;
var
  MyForm: TMyForm;
begin
  if hCallerApp <> 0 then
    Application.Handle := hCallerApp;
  MyForm := TMyForm.Create(nil);
  try
    Result := MyForm.ShowModal;
  finally
    FreeAndNil(MyForm);
  end;
end;

در ضمن، هیچوقت یک فرم Modal را خارج از چارچوب try-finally بکار نبرید، چون در صورت بروز هر گونه مشکل در فرم، شی فرم ساخته شده هیچ وقت آزاد نمیشه و موجب نشت حافظه میشه.

ارسال پست

بازگشت به “برنامه نويسي”