در این بخش می‌توانید در رابطه با شبکه و کلیه مباحث مربوط به آن بحث و تبادل نظر نمایید
Administrator

Administratorنماد کاربر
پست ها

15487

تشکر کرده: 10219 مرتبه
تشکر شده: 3985 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 7 بهمن 1384 19:51

آرشيو سپاس: 30251 مرتبه در 5981 پست

آشنائی با IPv6

توسط Mahdi1944 » دوشنبه 7 آبان 1386 00:32

آشنائی اوليه با IPv6
اينترنت از بدو پيدايش تاكنون ، منشاء تحولات عظيمی در حيات بشريت بوده است و ضريب استفاده از آن در اكثر كشورهای جهان همچنان سير صعودی را طی می نمايد. به جرات می توان گفت كه طراحان اوليه اينترنت هرگز تصور اينچنين رشدی را نمی كردند . بديهی است كه طراحی انجام شده در برخی موارد پس از گذشت ده ها سال با چالش های جدی مواجه شود و انتظاری جزء اين هم وجود ندارد . به عنوان نمونه ، پروتكل IP كه يكی از پروتكل های اساسی در اينترنت است ، بگونه ای طراحی نشده است كه بتواند از تعداد بيشماری دستگاه و كاربر متصل به اينترنت حمايت نمايد . علاوه بر اين ، هم اينك درخواست های متعددی مبنی بر استفاده از مواردی نظير  ويدئو ، صوت و دستگاه های بی سيم ( نظير موبايل ) توسط برنامه ها وجود دارد كه قطعا" در آينده شتاب بيشتری خواهد گرفت .  
در اوايل سال 1990 ، IETF ( برگرفته از Internet Engineering Task Force   ) كه مسئوليت استانداردسازی اينترنت را برعهده دارد اعلام نمود كه پروتكل IP ( با نام Ipv4 ) دارای محدوديت هائی در زمينه آدرس دهی است و از همان زمان بر طراحی نسخه ای جديد از پروتكل فوق تاكيد و در نهايت در سال 1995 نسخه اوليه IPv6.0 آماده گرديد .

پروتكل و جايگاه آن در شبكه های كامپيوتری
كامپيوترها و ساير دستگاه های شبكه ای به منظور ارتباط با يكديگر از پروتكل استفاده می نمايند . تاكنون پروتكل های متعددی در عرصه شبكه های كامپيوتری طراحی و پياده سازی شده است . TCP/IP كه مشتمل بر خانواده ای از پروتكل های شبكه ای است ، نمونه ای در اين زمينه است كه از آن در اينترنت استفاده می گردد. اينترنت متشكل از شبكه های جداگانه متعددی است كه توسط روتر به يكديگر متصل شده اند .هر پروتكل موجود در خانواده TCP/IP با يك هدف خاص طراحی و دارای وظايف از قبل تعريف شده و كاملا" مشخصی است .
پروتكل IP ( برگرفته از Internet Protocol  ) يكی از اعضاء خانواده پروتكل TCP/IP است كه در لايه شبكه فعاليت می نمايد . از پروتكل فوق به منظور انتقال ديتاگرام (datagram) بين كامپيوترها استفاده می گردد . ديتاگرام از يك هدر و فيلد داده تشكيل می گردد . هر هدر ديتاگرام شامل آدرس مقصد است ( اطلاعات مورد نياز برای توزيع ديتاگرام به مقصد مورد نظر ) . بدين ترتيب ، امكان ارسال هر ديتاگرام به صورت جداگانه وجود خواهد داشت . ديتاگرام هائی كه دارای يك session می باشند می توانند از مسيرهای مختلفی ارسال گردند . بديهی است در چنين مواردی همواره اين احتمال وجود خواهد داشت كه ديتاگرام ها با همان اولويتی كه ارسال شده اند به مقصد مورد نظر نرسند و با توجه به شرايط موجود ، اولويت دريافت آنها در مقصد متفاوت از اولويت ارسال در مبداء باشد .
هر اينترفيس شبكه در شبكه های داخلی بزرگ دارای يك و يا چندين آدرس IP منحصربفرد است . يك اينترفيس شبكه می تواند دارای يك و يا چندين آدرس IP باشد ولی يك آدرس IP نمی تواند به چندين اينترفيس شبكه نسبت داده شود .
استفاده از IPv6 در ساليان گذشته روند كندی را داشته است ولی اخيرا" اين وضعيت با توجه به ضرورت های موجود تغيير و شتاب بيشتری پيدا نموده است ( خصوصا" در اروپا و آسيا ) . بر اساس گزارش منتشر شده توسط NRO ( برگرفته از Number Resource Organization   ) فضای آدرس دهی IPv4  قابل دسترس از طريق RIRs ( برگرفته از Regional Internet Registries ) ، تا دو سال ديگر به اتمام می رسد . علاوه بر اين ، تعداد زيادی از كشورهای در حال توسعه نمی توانند آدرس های IP مورد نياز خود را به منظور حمايت از كاربران خود درخواست نمايند . در برخی از كشورها نظير امريكا اعلام شده است كه تا سال 2008 تمامی شبكه های عملياتی می بايست از IPv6 استفاده نمايند .
با توجه به اين كه اكثر نرم افزارها و تجهيزات مورد نياز در شبكه می بايست از IPv6  حمايت نمايند و شركت های توليد كننده سيستم عامل نيز در سيستم عامل خود بتوانند از آن بطور كامل حمايت نمايد ، اين انتظار وجود دارد كه تا دو سال ديگر زمينه استفاده كامل از IPv6 فراهم گردد .

IPv4 و محدوديت های آن
قبل از بررسی پروتكل IPv6 ، اجازه دهيد در ابتدا به برخی از ويژگی های پروتكل IPv4 كه هم اينك استفاده می گردد ، اشاره ای داشته باشيم .

پروتكل IP از جمله پروتكل های حياتی در اينترنت است كه هم اينك از  نسخه شماره چهار كه به آن IPv4  گفته می شود، استفاده می گردد .


با اين كه پروتكل IPv4 دارای عملكردی فوق العاده است ولی دارای محدوديت های مختص به خود  است .


پروتكل IPv4 در سال 1970 ابداع شده است و در آن زمان هيچكس فكر نمی كرد كه زمانی فرا خواهد رسيد كه برای انجام بسياری از كارها استفاده از پروتكل فوق به يك ضرورت تبديل گردد . حمايت از يك شبكه سراسری با ميليون ها كامپيوتر ، انتقال داده ، صوت و تصوير نمونه هائی از كاربرد IP در شبكه های مدرن امروزی است .


در IPv4 امنيت تعبيه نشده است و به همين دليل است كه پروتكل هائی ديگر نظير IPSec با رويكرد امنيتی پياده سازی شده است .


مهمترين چالش IPv4 ، محدوديت فضای آدرس دهی آن است . پس از گذشت چندين سال از عموميت اينترنت ، عدم وجود تعداد آدرس های IP به يكی از نگرانی های اصلی در اينترنت تبديل گرديد .


NAT ( برگرفته از Network Address Translation ) به منظور غلبه بر محدوديت تعداد آدرس های IP ابداع گرديد. فناوری فوق اين امكان را فراهم می نمايد كه كامپيوترهای موجود در يك شبكه اختصاصی ( داخلی ) از آدرس های خصوصی به منظور ارتباط با يكديگر استفاده نمايند ولی از يك آدرس IP عمومی به اشتراك گذاشته شده برای تمامی ارتباطات اينترنت استفاده نمايند .


پروتكل IPv4 از 3/ 4 ميليارد آدرس IP حمايت می نمايد.ظاهرا" عدد قابل توجهی است ولی فراموش نكنيد كه هم اينك 5 /6 ميليارد انسان در كره زمين زندگی می كنند و برخی از آنان دارای بيش از يك دستگاه متصل به اينترنت می باشند ( نظير يك كامپيوتر در محل كار ، يك كامپيوتر در منزل ، تلفن های موبايل با قابليت دستيابی به اينترنت و ... )  .  


پروتكل IPv6 قادر به حمايت از 50  اكتيليون  (هر اكتيليون معادل عدد يك بهمراه 48 صفر است ) آدرس IP است .

امكانات و ويژگی های جديد IPv6
شايد نياز به توسعه تعداد آدرس های IP با توجه به وضعيت بحرانی موجود به عنوان يكی از اهداف مهم طراحی و پياده سازی IPv6 ذكر شود ولی تمام داستان به اينجا ختم نمی شود و دلايل متعدد ديگری نيز در اين زمينه مطرح می باشد . IPv6 بگونه ای طراحی شده است تا ضمن ايجاد يك محيط همگراء زمينه استفاده از صوت ، تصوير و سرويس های داده را بر روی شبكه ای با زيرساخت IP فراهم نمايد . بدين منظور ، امكانات و پتانسيل های پيشرفته ای در IPv6 پيش بينی شده است :

افزايش فضای آدرس دهی : يكی از مهمترين مزايای IPv6 ، افزايش تعداد فضای آدرس دهی است . فضای آدرس دهی IPv6 به اندازه ای زياد است كه شايد نتوان آن را با فضای آدرس دهی IPv4 مقايسه نمود . در IPv4 ، تعداد 4,294,967,296 فضای آدرس دهی وجود دارد در حالی كه اين عدد در IPv6 به عدد  340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456  می رسد . افزايش آدرس های سراسری قابل روت به سازمان ها اين اجازه را خواهد داد  كه مسير خود را از آدرس های IP غيرقابل روت ارائه شده توسط NAT جدا نموده و برنامه های مورد  نياز خود را در يك محيط واقعی  end-to-end استفاده نمايند .


پيكربندی اتوماتيك stateless : پيكربندی اتوماتيك IP در IPv4 از طريق سرويس دهنده DHCP انجام می شود . در IPv6 اين كار توسط DHCPv6 انجام خواهد شد . در IPv6 اين وضعيت توسعه و به پيكربندی اتوماتيك stateless تعميم يافته است . با استفاده از پيكربندی اتوماتيك stateless به دستگاه ها اجازه داده می شود كه پيكربندی آدرس های IPv6 خود را از طريق ارتباط با يك روتر مجاور انجام دهند .
با اين كه پيكربندی اتوماتيك stateless برای اكثر محيط ها دارای مزايائی است ،ولی در شبكه هائی‌ كه دارای تعداد زيادی از دستگاه ها با قابليت محدود مديريتی می باشند ، مسائلی را به دنبال خواهد داشت . يك شبكه مبتنی بر تعداد زيادی سنسور كه ممكن است شامل ميليون ها دستگاه بی سيم  راه دور باشد كه صرفا" بر روی شبكه قابل دسترس می باشند ، نمونه ای در اين زمينه است. پيكربندی اتوماتيك به سازمان ها كمك خواهد كرد كه هزينه نگهداری و مديريت شبكه خود را كاهش دهند .
با اين كه پيكربندی اتوماتيك آدرس دهی خصوصی موسوم به APIPA ( برگرفته از  Automatic Private IP Addressing   ) ،‌ دارای خصايص مشابهی در خصوص پيكربندی است ولی ماهيت آن با پيكربندی اتوماتيك stateless كاملا" متفاوت است . APIPA از يك محدوده خاص فضای آدرس دهی IP ( از محدوده IP:169.254.0.1 تا IP:169.254.255.254 ) در مواردی كه يك سرويس دهنده DHCP در شبكه موجود نباشد و يا سرويس گيرنده قادر به برقراری ارتباط با آن نباشد ، استفاده می نمايد .  از پروتكل ARP ( برگرفته از Address Resolution Protocol  ) به منظور بررسی منحصربفرد بودن آدرس IP بر روی يك شبكه محلی (LAN ) استفاده می گردد . زمانی كه يك سرويس دهنده DHCP در دسترس قرار بگيرد ، آدرس های IP سرويس گيرندگان به صورت اتوماتيك بهنگام خواهند شد .


extension header : با اين كه هدر IPv6 در مقام مقايسه با IPv4 بسيار ساده تر شده است ، ولی با ارائه extension header ، امكان ارائه قابليت های پيشرفته در سطح هدر و بسته اطلاعاتی IP پيش بينی شده است . با اضافه كردن هدر به هدر پايه IPv6 قابليت های چشمگيری برای قابليت های آتی به آن اضافه شده است . بدين ترتيب ، هدر پايه ثابت خواهد ماند و در صورت ضرورت می توان قابليت های جديد را از طريق extension header به آن اضافه نمود . در آينده می توان از extension header برای پياده سازی سرويس ها و برنامه های ارائه شده توسط يك فريمورك استاندارد و به عنوان قابليت های جديد در IPv6 استفاده نمود .


امنيت اجباری : با اينکه در IPv4 امكان استفاده از IPsec ( برگرفته از Internet Protocol security  ) وجود دارد ، ولی توجه داشته باشيد كه ويژگی فوق  به عنوان يك قابليت جديد به پروتكل فوق اضافه می گردد تا از آن در مواردی نظير tunneling ، رمزنگاری شبكه به منظور دستيابی راه دور VPNs ( برگرفته از  Virtual Private Networks ) و ارتباط با سايت ها استفاده گردد . تعداد زيادی از سازمان ها از پروتكل IPsec در موارد خاصی استفاده می نمايند ولی وجود موانعی نظير NAT ، می تواند زمينه بكارگيری آن را با مشكل مواجه نمايد .
در IPv6 ،‌ پروتكل IPsec به عنوان بخشی الزامی در پياده سازی مطرح شده است تا به كمك آن يك زيرساخت امنيتی مناسب به منظور ارائه سرويس های امنتيی نظير تائيد ، يكپارچگی و اعتمادپذيری فراهم گردد . ظرفيت عملياتی IPsec بگونه ای است كه سازمان ها به كمك آن می توانند وضعيت مدل امنيتی خود را بهبود و سياست های امنيتی خود را توسعه دهند .

آدرس دهی IPv6
تاكنون تلاش های گسترده ای به منظور استمرار حيات IPv4 و غلبه بر محدوديت تعداد آدرس های IP انجام شده است . استفاده از سياست های مختلف و NAT نمونه هائی در اين زمينه می باشد . بر اساس آخرين گزارشات منتشرشده توسط مراكز ذيصلاح ، محدوديت فضای آدرس دهی IP يك تهديد جدی است و فقط بيست و پنج درصد از فضای آدرس دهی IPv4 باقی مانده است . با اين كه شايد در برخی از كشورها اين موضوع نگران كننده نباشد ولی گسترش استفاده از دستگاه های گوناگون مبتنی بر IP ، استفاده از IPv6 را به يك ضرورت تبديل كرده است .  
در IPv4 ، آدرس های IP سی و دو بيتی توسط چهار اكتت يا هشت بيت ( از صفر تا 255 كه در مبنای ده نوشته می گردند ) كه توسط نقطه از هم جدا می شوند ، ارائه می گردند . آدرس های IP زير نمونه هائی در اين زمينه می باشد .
131.107.20.60
192.168.118.183


در IPv6 ، آدرس های IP يكصد و بيست و هشت بيتی توسط هشت شانزده بيت ( از صفر تا FFFF نوشته شده در مبنای شانزده ) كه با يك colon از يكديگر جدا می شوند ، ارائه می گردند . آدرس های IP زير نمونه هائی‌ در اين زمينه می باشد .
کد: انتخاب همه
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 


در مواردی كه در يك آدرس IPv6 چندين بلاك صفر وجود داشته باشد ، از "::" به منظور كوتاه تر شدن شكل نمايش آن استفاده می گردد .
کد: انتخاب همه
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 


منبع: srco.ir
زندگي صحنه يکتاي هنرمندي ماست     هرکسي نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پيوسته به جاست     خرم آن نغمه که مردم بسپارند به ياد


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد  |  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد  |  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد  |  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد  |  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 


لطفا سوالات فني را فقط در خود انجمن مطرح بفرماييد، به اين سوالات در PM پاسخ داده نخواهد شد

Administrator

Administratorنماد کاربر
پست ها

15487

تشکر کرده: 10219 مرتبه
تشکر شده: 3985 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 7 بهمن 1384 19:51

آرشيو سپاس: 30251 مرتبه در 5981 پست

توسط Mahdi1944 » دوشنبه 7 آبان 1386 01:11

انتقال به IPV6

اشاره :
گسترش تقاضا برای سرویس‌های مبتنی بر IP نیاز به یك روش یا فناوری جدید را كه بتواند تعداد زیادی از كاربران را پشتیبانی كند و تعداد زیادی آدرسIP را در اختیار قرار دهد بیش از پیش مشخص می‌كند. IPV6 به گونه‌ای طراحی شده است كه بتوان به واسطه آن سرویس‌های مختلف IP را به شمار زیادی از كاربران چه از نظر تعداد و چه از لحاظ وسعت جغرافیایی ارایه كرد. با استفاده از IPV6 فضای آدرس‌دهی چندین برابر می‌شود، در نتیجه آدرس‌های منحصر به فرد زیادی را می‌توان از این طریق به‌وجود آورد. باوجود این آدرس‌های منحصربه‌فرد. مكانیزم‌هایی دسترسی و تأمین امنیت نیز دستخوش تغییر می‌شوند.

ویژگی‌ها


فضای آدرس‌دهی‌
در IPv6 مهمترین دلیل تغییر در پروتكل قبلی IP، نیاز به افزایش فضای آدرس‌دهی بوده است.

فضای آدرس‌دهی بزرگی ایجاد می‌شود یعنی یك فضای آدرس 128 بیتی كه از طریق آن می‌توان 2 به توان 128نقطه از شبكه را آدرس‌دهی نمود.

آدرس‌ها در IPv6 نیز نظیر IPv4 به سه دسته تقسیم می شوند:


آدرس‌های Unicast  

این نوع آدرس مشخص‌كننده یك واسط است. بسته‌هایی كه به یك آدرس unicast ارسال می‌شوند به واسطی كه با آدرس مورد نظر تطابق دارد تحویل می شوند. شكل 1 نحوه تعریف این نوع آدرس را نشان می دهد.
شكل 1
  آدرس‌های Anycast  

این آدرس‌ها مشخص كننده تعدادی واسط می‌باشند. بسته‌هایی كه به یك آدرس Anycast ارسال می شوند به نزدیك‌ترین واسطی كه با آدرس مورد نظر تطابق دارد تحویل می‌شوند.

●  آدرس‌های Multicast  


این نوع آدرس نیز تعدادی واسط را مشخص می نماید. بسته‌ای كه به یك آدرس Multicast پخشی فرستاده می‌شود توسط كلیه واسط‌هایی كه با آدرس مورد نظر تطابق دارند دریافت می‌شوند. شكل 2 نحوه تعریف این نوع آدرس را نشان می دهد.

در  IPv6 آدرس‌های Broadcast وجود ندارد. برای این منظور از آدرس‌های Multicast به‌صورت all-nodes استفاده می‌شود.


شكل 2
●  سرایندها
كاهش تعدادی از فیلدهای موجود در سرآیند IPV4 از سرآیند IPV6، مسیریابی روترها را آسان‌تر نموده و باعث بالا رفتن كارآیی روترها نیز می‌شود. فرمت سرایندها در IPv6 در مقایسه با IPv4 بسیار ساده تر است. این سرآیندها در جهت بهینه سازی مسیریابی طراحی شده‌اند.

شكل 3
روترهای موجود در مسیر بسته‌ها نیازی به Fragment كردن بسته‌ها ندارند. همچنین checksumها نیز ازبین رفته‌اند، در نتیجه برای روترهای موجود در مسیر عبور بسته‌ها، به عملیات محاسبه‌ای نیازی نیست. این سرایند 64 بیتی، پردازش را نیز سریع می‌نماید. (شكل 3 )‌

ساختار انعطاف پذیر
شبكه‌های مبتنی بر IPV6 از انعطاف‌پذیری بالاتری نسبت به شبكه‌های مبتنی بر IPV4 برخوردار می‌باشند.
این امكانات عبارتند از:
●  مجتمع سازی مسیرها به‌صورت بهینه

●  قابلیت پیكربندی خودكار

●  وجود امكانات امنیتی درون كلیه تجهیزات در شبكه مبتنی بر IPV6
●امكان ارائه سرویس به‌صورت سیار

با وجود این كه موفقیت پروتكل  IPV6 به میزان applicationهایی بستگی دارد كه از آن استفاده می‌كنند اما نكته كلیدی در طراحی این پروتكل قابلیت هم زیستی آن با پروتكل IPV4 می‌باشد.

در طراحی این پروتكل این نكته همیشه مد نظر طراحان شبكه بوده است كه میزبان‌های هر دو پروتكل IPV4 و IPV6 لازم است تا مدتی در كنار هم به ارائه سرویس بپردازند تا بتوان پروتكل IPV6 را به‌طور كامل جایگزین پروتكل IPV4نمود. به همین منظور از ابتدا كلیه ابزارها و استراتژی‌هایی را كه برای تحقق این امر لازم بوده  در طراحی این پروتكل در نظر گرفته شده است.پیاده‌سازی IPV6
برای پیاده‌سازی پروتكل IPV6 استراتژی‌های متفاوتی وجود دارد، اما نكته مشترك در كلیه استراتژی‌های حركت از لبه به سمت هسته مركزی شبكه می‌باشد. با این دیدگاه، شبكه به یكباره ارتقاء پیدا نمی كند. به همین دلیل هزینه زیادی نیز در بر نخواهد داشت. به تدریج و با صرف هزینه ها در حد متعادل می‌توان IPV6 را جایگزین IPV4 نمود.


از دیدگاه ارایه‌دهندگان سرویس، پیاده‌سازی IPV6 در شبكه زمانی اهمیت بالایی پیدا می‌كند كه به‌علت كمبود فضای آدرس‌دهی، ارایه‌دهندگان نتوانند سرویس‌های موردنظر خود را به‌راحتی پیاده‌سازی نمایند. با استفاده از فضای آدرس‌دهی منحصربه‌فرد در پروتكل IPV6 مكانیزم‌های دسترسی و همچنین امنیت برای كلیه سرویس‌ها و كاربران ساده‌تر می‌گردد.


پیاده سازی این پروتكل در سه فاز اصلی زیر صورت می پذیرد:

●  ارائه سرویس‌های مبتنی بر IPV6 در سطح دسترسی مشتركین.

●  پیاده سازی  IPV6 در هسته مركزی شبكه.

● برقراری ارتباط با سایر ارائه‌دهندگان سرویس مبتنی بر IPV6.

با شروع ارائه سرویس‌های IPV6 در لایه دسترسی شبكه می‌توانیم بدون نیاز به ارتقاء تجهیزات در لایه هسته مركزی شبكه، به مشتركین سرویس های مورد نیازشان را ارائه نمائیم. گذشته از این‌كه در هزینه‌ها نیز صرفه‌جویی می‌كنیم، می‌توانیم  از كارآیی سرویس‌های IPV6 نیز به طور كامل مطلع شویم و در صورت اطمینان از حُسن كارایی، برای پیاده‌سازی IPV6 در كل شبكه اقدام نماییم.

پس از بررسی كامل IPV6، می‌توانیم زیرساخت موجود شبكه را برای پشتیبانی كامل از IPV6 ارتقاء دهیم. در ارتقاء تجهیزات در لایه هسته می‌توانیم به طور مثال از روترهایی استفاده كنیم كه dual-stack می‌باشند. به این ترتیب هر دو پروتكل IPV6 و IPV4 را پشتیبانی خواهیم كرد. روش دیگر استفاده از روترهایی است كه فقط IPV6 را پشتیبانی می‌كنند. این روش زمانی بهینه است كه ترافیك غالب در شبكه،  ترافیك IPV6 باشد.نیازمندی‌های شبكه برای پیاده‌سازی IPV6
نیازمندی‌های شبكه برای پیاده‌سازی IPV6 نیز از دو دیدگاه قابل بررسی است. دیدگاه اول، دیدگاه ارائه‌دهندگان سرویس و دیگری دیدگاه سازمان‌های بزرگی است كه قصد استفاده از سرویس‌های مختلف را برای شبكه خود دارند.

برای ارائه سرویس IPV6 در سطح مشتركین، آنچه لازم است توسط ارائه‌دهندگان سرویس مد‌نظر قرار گیرد مشتركینی است كه بیش از سایر نقاط نیاز به سرویس‌های IPV6 دارند. به این‌ترتیب آن‌ها می‌توانند روترهای لایه دسترسی را در آن مناطق با روش‌های مطرح در خصوص پیاده‌سازی IPV6 نظیر استفاده از روترهای dual-stack  به‌صورت مجزا جایگزین نمایند.

روش دیگر استفاده از یك DNS است كه قادر است ركوردهای IPV4 را به همراه ركوردهای IPV6 در كنار هم پشتیبانی نماید. در صورتی كه بخواهیم بین دو شبكه كه هر كدام به صورت مجزا از پروتكل‌های IPV6 و IPV4 استفاده می‌كنند، ارتباط برقرار نماییم، كافی است از مكانیزم‌های موجود برای ترجمه پروتكل‌ها به یكدیگر نظیر NAT-PT در روترها استفاده كنیم.

به‌طور كلی روترهای لایه دسترسی برای برقراری ارتباط لازم است از روترهای IPV4 در لایه هسته استفاده كنند یا از زیرساخت موجود برای انتقال بسته‌ها كمك بگیرند. این زیرساخت ممكن است بسته‌های IPV6 را داخل بسته‌های IPV4 قرار دهد (روش تونل) و یا آن را از طریق یك تكنولوژی لایه 2 نظیر SDH یا ATM انتقال دهد و یا بسته‌های IPV6 را وارد پی‌بستر شبكه كه مبتنی بر MPLS می‌باشد، بنماید. چگونگی انتخاب روش ارسال بسته‌ها در حقیقت پروتكل روتینگ در شبكه را مشخص می‌نماید.دیدگاه سازمان های بزرگ
برای سازمان‌‌های بزرگ نیز توجه به این نكته كه چه برنامه های كاربردی مبتنی بر  IPV6 را می‌خواهند در كدام قسمت از شبكه خود ارائه نمایند، نیز حائز اهمیت است. پس از مشخص شدن این نكته كاری كه باید صورت بگیرد پیكربندی DNSها به‌گونه‌ای است كه بتوانند ركوردهای IPV6 و IPV4 را پشتیبانی كنند.

روترهایی كه در شبكه باید قابلیت Dual-stack بودن را پشتیبانی كنند نیز باید مشخص شوند. این روترها یك قسمت از Domain IPV6 می‌باشند كه از پروتكل‌های مسیریابی IPV6 و یا IPV4 متناسب با مقصد استفاده می كنند.

استفاده از پروتكل، متناسب با نحوه اتصال به ارائه‌دهندگان سرویس است. اگر یك سازمان سرویس خود را از ارائه‌دهنده سرویسی كه شبكه مبتنی بر IPV6 دارد دریافت می‌كند نیازی به پیاده‌سازی IPV6 و IPV4 در كنار هم ندارد. اما اگر لازم است برای انتقال اطلاعات خود از شبكه‌ای كه مبتنی بر IPV4 است استفاده كند باید از یكی از روش‌های انتقال اطلاعات ذكر شده استفاده كنند.

منبع:http://rashtmarket.ir/articles/269.php
زندگي صحنه يکتاي هنرمندي ماست     هرکسي نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پيوسته به جاست     خرم آن نغمه که مردم بسپارند به ياد


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد  |  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد  |  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد  |  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد  |  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 


لطفا سوالات فني را فقط در خود انجمن مطرح بفرماييد، به اين سوالات در PM پاسخ داده نخواهد شد


 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    بازديدها
    آخرين پست

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان