در اين بخش مي‌توانيد در مورد تمامي مسائل و موضوعات مرتبط با طراحي صفحات اينترنتي به بحث بپردازيد
Novice Poster

Novice Posterنماد کاربر
پست ها

78

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 0 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 8 خرداد 1388 10:50

آرشيو سپاس: 7 مرتبه در 5 پست

ماشین حساب در java

توسط aysan_gh » شنبه 9 خرداد 1388 13:40

ماشین حساب درjava
چطوری بدون submit یه مقدار رو به php میشه فرستاد
لطفا راهنماییم
کنید

Novice Poster

Novice Posterنماد کاربر
پست ها

78

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 0 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 8 خرداد 1388 10:50

آرشيو سپاس: 7 مرتبه در 5 پست

Re: ماشین حساب در java

توسط aysan_gh » شنبه 9 خرداد 1388 13:45

کمک
خیلی فورییه

Major

Majorنماد کاربر
پست ها

618

تشکر کرده: 5 مرتبه
تشکر شده: 15 مرتبه
تاريخ عضويت

دوشنبه 28 بهمن 1387 13:28

آرشيو سپاس: 2280 مرتبه در 479 پست

Re: ماشین حساب در java

توسط pedmehr » شنبه 9 خرداد 1388 17:02

این  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد  به راهنمایی تصویری کلی و قدم به قدم هست برای ساختن یه ماشین حساب ساده . به من که خیلی کمکم کرد .
در روح و جان من میمانی ای وطن

Novice Poster

Novice Posterنماد کاربر
پست ها

78

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 0 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 8 خرداد 1388 10:50

آرشيو سپاس: 7 مرتبه در 5 پست

Re: ماشین حساب در java

توسط aysan_gh » شنبه 9 خرداد 1388 17:31

مرسی
چطوری بدون submit یه مقداری رو به phpفرستاد؟

Novice Poster

Novice Posterنماد کاربر
پست ها

78

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 0 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 8 خرداد 1388 10:50

آرشيو سپاس: 7 مرتبه در 5 پست

Re: ماشین حساب در java

توسط aysan_gh » دوشنبه 11 خرداد 1388 17:13

سلام کسی پیدا نشد کمک کنه ؟
چرا توابع  مربوط به رویداد کلیک فراخوانی نمی شن
کسی هست کداشو بذارم رفعش کنه?

Novice Poster

Novice Posterنماد کاربر
پست ها

78

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 0 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 8 خرداد 1388 10:50

آرشيو سپاس: 7 مرتبه در 5 پست

Re: ماشین حساب در java

توسط aysan_gh » دوشنبه 11 خرداد 1388 17:34

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
  <title>New HTML Document</title>
  <script language=javascript type="text/javascript">
var last_value=new number(0);
var last_operand="";
var Current = "0";      
        function btn()
        {
       monitor.value+="1";
        }
         function Btn_2()
            {
              monitor.value+="2";
            }
                function Btn_3()
            {
                monitor.value+="3";
            }
             function Btn_4()
            {
              monitor.value+="4";
            }
             function Btn_5()
            {
              monitor.value+="5";
            }
             function Btn_6()
            {
               monitor.value+="6";
            }
             function Btn_7()
            {
                monitor.value+="7";
            }
            function Btn_8()
            {
               monitor.value+="8";
                }
                 function Btn_9()
            {
               monitor.value+="9";
            }
            function Btn_zero()
            {
            monitor.value+="0";
            
             }
             function Clear()
             {
              monitor.value="0";
             }
      
//**************************************
// jahate  be kar bordane nogte
// ****dot(.)*******
function Dot()                
{
  if ( monitor.length == 0)    
    { monitor = "0.";
    } else
    {  if ( monitor.indexOf(".") == -1)
         { monitor = monitor + ".";
    }  
    }
monitor.value = monitor;
}
  
  //**********(+/-)******************
function negativ()
{
if( parseint(monitor.value)>=0)
{
      monitor.value*=-1;
      }
}
  //******************************************
function clear_monitor()
       {
       monitor.value="";
         }
//******************************/+*-******************        
function operation(operand)
{
last_operand=operand;
last_value=monitor.value;  
  clear_monitor();
  }
  //******************************(%)***************
  function percent()
  {
  monitor.valu=(parsefloat(monitor.value)/100)*monitor.value  ;
  }
  //**************calculator***************
function calculator()
{
var tmp=new number(0);
  switch(last_operand)
    {
  case"*";
        tmp=monitor.value;
         last_value*=tmp;
         monitor.value=last_value;
         break;
    case"+";
        tmp=monitor.value;
         last_value+=tmp;
         monitor.value=last_value;
         break;      
    case"-";
        tmp=monitor.value;
         last_value-=tmp;
         monitor.value=last_value;
         break;
    case"/";
        tmp=monitor.value;
        if (temp="")
        {
        alert("divitionby zero");
        break;
        }
       else
       {  
         last_value/=tmp;
         monitor.value=last_value;
         break;    
     }
     }
}
</script>          
</head>
<body>
   <center>
    <TABLE>
<B>
<TABLE>
<B>
<TABLE border=0 width=50 height=60 cellspacing=5 style="border: 1px solid #CC3300">
<TR>
<TD colspan=3 align=middle>
<input name="monitor" type="Text" size=24 value="0" width=100%>
</TD>
<TD
</TD>
<TD style="border: 1px solid #CCCCFF" align="center">
<input name="btnClear" type="button" value="  C  " onclick="Clear()" style="width: 40">
</TD>
<TD style="border: 1px solid #CCCCFF" align="center">
<input name="btnClearEntry" type="button" value="  CE " onclick="ClearEntry()" style="width: 40">
</TD>
</TR>
<TR>
<TD style="border: 1px solid #FFCC66" align="center" height="30">
<input name="btnSeven" type="Button" value="  7  " onclick="btn_7">
</TD>
<TD style="border: 1px solid #FFCC66" align="center" height="30">
<input name="btnEight" type="Button" value="  8  " onclick="btn_8">
</TD>
<TD style="border: 1px solid #FFCC66" align="center" height="30">
<input name="btnNine" type="Button" value="  9  " onclick="btn_9">
</TD>
<TD height="30">
</TD>
<TD style="border: 1px solid #CCCCFF" align="center" height="30">
<input name="btnNeg" type="button" value=" +/- " onclick="Negativ()" style="width: 40">
</TD>
<TD style="border: 1px solid #CCCCFF" align="center" height="30">
<input name="btnPercent" type="button" value="  % " onclick="Percent()" style="width: 40">
</TD>
</TR>
<TR>
<TD style="border: 1px solid #FFCC66" align="center" height="30">
<input name="btnFour" type="Button" value="  4  " onclick="btn_4">
</TD>
<TD style="border: 1px solid #FFCC66" align="center" height="30">
<input name="btnFive" type="Button" value="  5  " onclick="btn_5">
</TD>
<TD style="border: 1px solid #FFCC66" align="center" height="30">
<input name="btnSix" type="Button" value="  6  " onclick="btn_6">
</TD>
<TD height="30">
</TD>
<TD align=middle style="border: 1px solid #CCCCFF" height="30">
<input name="btnPlus" type="button" value="  +  " onclick="Operation('+')" style="width: 40">
</TD>
<TD align=middle style="border: 1px solid #CCCCFF" height="30">
<input name="btnMinus" type="button" value="   -   " onclick="Operation('-')" style="width: 40">
</TD>
</TR>
<TR>
<TD style="border: 1px solid #FFCC66" align="center" height="30">
<input name="btnOne" type="Button" value="  1  " onclick="btn">
</TD>
<TD style="border: 1px solid #FFCC66" align="center" height="30">
<input name="btnTwo" type="Button" value="  2  " onclick="btn_2">
</TD>
<TD style="border: 1px solid #FFCC66" align="center" height="30">
<input name="btnThree" type="Button" value="  3  " onclick="btn_3">
</TD>
<TD height="30">
</TD>
<TD align=middle style="border: 1px solid #CCCCFF" height="30">
<input name="btnMultiply" type="button" value="  ×  " onclick="Operation('*')" style="width: 40">
</TD>
<TD align=middle style="border: 1px solid #CCCCFF" height="30">
<input name="btnDivide" type="button" value="   /   " onclick="Operation('/')" style="width: 40">
</TD>
</TR>
<TR>
<TD style="border: 1px solid #FFCC66" align="center" height="30">
<input name="btnZero" type="Button" value="  0  " onclick="btn_zero">
</TD>
<TD style="border: 1px solid #FFCC66" align="center" height="30">
<input name="btnDecimal" type="Button" value="   .  " onclick="Dot()">
</TD>
<TD colspan=4 height="30">
<B>
<p align="right">
<input name="btnEquals" type="button" value="  =  " onclick="calculator()" style="width: 90">
</B>
</TD>
</TR>
</TABLE>
</TABLE>
</B>
</center>
   <?php
   ?>
</body>
</html>

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب aysan_gh تشکر کرده اند:
sokuteasemuni

Novice Poster

Novice Posterنماد کاربر
پست ها

78

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 0 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 8 خرداد 1388 10:50

آرشيو سپاس: 7 مرتبه در 5 پست

Re: ماشین حساب در java

توسط aysan_gh » دوشنبه 11 خرداد 1388 17:35

لطفا یه نگاه به اینا بندازین
چرا اجرا نمی شن توابع؟

Captain II

Captain IIno avatar
پست ها

653

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 3 مرتبه
تاريخ عضويت

دوشنبه 21 آبان 1386 22:31

محل سکونت

تهران

آرشيو سپاس: 715 مرتبه در 206 پست

Re: ماشین حساب در java

توسط Ra30ol » دوشنبه 11 خرداد 1388 18:29

aysan_gh,  عزیز
پست اول شما ارسال شده در: شنبه 9 خرداد 1388 13:40
پست دوم شما (مبنی بر عجله داشتن ) ارسال شده در: شنبه 9 خرداد 1388 13:45

صبور باشید ،اگر نیازتون با یک جواب از سر عجله رفع می شود بفرمایید.
این هم لیست ایرادات کد بالاست


کد: انتخاب همه
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب Ra30ol تشکر کرده اند:
sokuteasemuni, aysan_gh

Administrator

Administratorنماد کاربر
پست ها

15486

تشکر کرده: 10219 مرتبه
تشکر شده: 3979 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 7 بهمن 1384 19:51

آرشيو سپاس: 30251 مرتبه در 5981 پست

Re: ماشین حساب در java

توسط Mahdi1944 » دوشنبه 11 خرداد 1388 18:43

aysan_gh,
کليدها بايد با کدهاي HTML ايجاد شوند، در کد شما btn ها براي مرورگر تعريف نشده هستند و ....
البته در کد شما php هم استفاده نشده ...
به هر حال اين کد رو ببينيد، با جاوا اسکريپت هست
فکر ميکنم کمکتون کنه
کد: انتخاب همه
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
زندگي صحنه يکتاي هنرمندي ماست     هرکسي نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پيوسته به جاست     خرم آن نغمه که مردم بسپارند به ياد


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد  |  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد  |  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد  |  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد  |  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 


لطفا سوالات فني را فقط در خود انجمن مطرح بفرماييد، به اين سوالات در PM پاسخ داده نخواهد شد

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب Mahdi1944 تشکر کرده اند:
Ra30ol, sokuteasemuni, aysan_gh

Novice Poster

Novice Posterنماد کاربر
پست ها

78

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 0 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 8 خرداد 1388 10:50

آرشيو سپاس: 7 مرتبه در 5 پست

Re: ماشین حساب در java

توسط aysan_gh » سه شنبه 12 خرداد 1388 11:24

خیلی ممنونم ازتون
کل نمره ی درس php ایم همین یه پروژه هست و باید تو این فرجه ها کار کنم برا همین عجله دارم
و چطوریاین btnها رو واسه مرورگر تعریف کنیم
لطفا این مورد رو هم جواب بدین؟
مرسیییییییییییییییییی

Administrator

Administratorنماد کاربر
پست ها

15486

تشکر کرده: 10219 مرتبه
تشکر شده: 3979 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 7 بهمن 1384 19:51

آرشيو سپاس: 30251 مرتبه در 5981 پست

Re: ماشین حساب در java

توسط Mahdi1944 » سه شنبه 12 خرداد 1388 12:12

aysan_gh,  
شما درستون PHP هست، اما کد شما ارتباطي با Php نداره، هر چند تمامي دستورات بالا، از جمله جاوا اسکريپت و کدهاي html قابل استفاده در php هستند
شما بايد کليدها و ديگر اجزاي گرافيکي رو در خود html تعريف کنيد و توابع در اسکريپت باشند، مانند همين کدي که بنده براي شما ارسال کردم، همين کد به صورت php هم قابل کامپايل هست، فقط کافيه تگهاي شروع و پايان php رو در ابتدا و انتهاي کد قرار داده و پسوند فايل رو php کنيد، البته بايد ديد منظور استاد شما چه بوده، اگر کد اول شما مورد پذيرش هست، کدي که من براتون قرار دادم هم قابل استفاده خواهد بود
زندگي صحنه يکتاي هنرمندي ماست     هرکسي نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پيوسته به جاست     خرم آن نغمه که مردم بسپارند به ياد


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد  |  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد  |  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد  |  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد  |  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 


لطفا سوالات فني را فقط در خود انجمن مطرح بفرماييد، به اين سوالات در PM پاسخ داده نخواهد شد

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب Mahdi1944 تشکر کرده اند:
sokuteasemuni, Ra30ol

Novice Poster

Novice Posterنماد کاربر
پست ها

78

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 0 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 8 خرداد 1388 10:50

آرشيو سپاس: 7 مرتبه در 5 پست

Re: ماشین حساب در java

توسط aysan_gh » سه شنبه 12 خرداد 1388 15:52

سلام
ممنون که وقت می ذارین   استاد  هرکدوم رو که خودم بتونم بنویسم  خواسته.
من کدهای بالاییم طراحیش با html وتوابش با js بود خودم این کد ها ی شما رو داشتم و خودم هم مثل اون نوشته بودم اجرا نمی شد(توابع فراخوانی نمیشد )
اگه بخوام با php بنویسم
اولا چطوری یه دکمه که از نوع button هست یه مقداری رو بفرسته بهphp وفقط مساوی از نوع submit باشه؟(لطفا در این مورد یه کم توضیح بدین)

مرسیییییییییییییییییییی :smile:

بعدي

 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    بازديدها
    آخرين پست

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 1 مهمان