در اين بخش مي‌توانيد در مورد تسليحات سنگين و توپخانه‌اي به بحث بپردازيد
Moderator

Moderatorنماد کاربر
پست ها

1226

تشکر کرده: 70 مرتبه
تشکر شده: 2340 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 29 آذر 1386 15:18

آرشيو سپاس: 6974 مرتبه در 813 پست

آشنائي با خمپاره انداز 60 سانتيمتري آلماني - Karlgerät

توسط abdolmahdi » يکشنبه 14 شهریور 1389 12:36

آشنائي با خمپاره انداز 600 ميليمتري آلماني –Karlgerät
تاريخچه:

ساخت خمپاره انداز 60 سانتي متري ( Grat 040) در ژوئن سال 1937 آغاز شد. ژنرال توپخانه Karl Becker  مجري پيشرفت اين پروژه بود كه اطلاق نام Karl به اين سامانه در واقع برگرفته از نام اوست. آزمايشات بر روي شني خودكششي اين خمپاره انداز از مه 1940 به پايان رسيد و ساخت نخستين سري 6 قبضه اي  از نوامبر 1940 تا آگوست 1941 به طول انجاميد. در فوريه سال 1941 بررسي هائي جهت افزايش برد سلاح صورت گرفت و در ماه مه سال 1942 لوله هاي 54 سانتيمتري براي توليد 6 قبضه ديگر سفارش داده شد. در كنفرانسي با حضور آدولف هيتلر در ماه مارس سال 1943 عنوان شد كه نخستين خمپاره انداز 54 سانتيمتري ( Grat 041) بايد تا ژوئن و سومين آن تا اواسط آگوست 1943 به توليد برسد . در لوله هاي توليد شده موجود 54 و 60 سانتيمتري هم بايستي تغييراتي داده شود. در سال 1945 نيروهاي آمريكائي دو قبضه خمپاره انداز با كاليبر 54 و 60 سانتيمتر را كشف كردند.

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
خمپاره انداز 60 سانتيمتري ( Grat 040) در ميدان آزمايش .
مشخصات فني :

نمونه ابتدائي شني ها در سال 1939 ساخته شد و داراي 8 چرخ آسفالت بود. اما نمونه مورد سفارش جهت  Karl داراي 11 چرخ آسفالت بود. حمل مهمات هم بر روي يك حمل كننده ويژه كه برگرفته از شني تانك Panzer IV بود قرار صورت ميگرفت. هر حمل كننده ميتوانست 4 گلوله خمپاره را حمل نمايد. حداكثر نرخ آتش ، 6 گلوله در ساعت بود.

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
خمپاره انداز 60 سانتي متري ( Grat 040) و خودروي حمل مهمات
خدمت درعمليات  :

خمپاره اندازهاي يك تا چهار در جولاي سال 1941 و در قالب يگان توپخانه سنگين 628 به جبهه روسيه اعزام شدند و در نبردهاي مختلفي شركت كردند. كه معروفترين آن نبرد براي تصرف بندر Sevastopol در اوكراين در سال 1942 بود. بعدا" اين 4 قبضه خمپاره انداز به يگان توپخانه سنگين 833 تحويل شد.

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
يك قبضه خمپاره انداز با حمل كننده ويژه مهمات در حال اعزام به منطقه عملياتي در روسيه ، سال 1941 . در هنگام شليك ، فشاري معادل 7/1 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع (Kg/cm2) وارد ميساخت.

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
در هنگام گلوله گذاري ، شني خمپاره انداز رو به پائين و بر روي 11 چرخ آسفالت مينشست و خودروي حمل مهمات نيز در كنار آن قرار ميگرفت. در عرض 10 دقيقه خمپاره انداز آماده شليك ميشد. هر لوله ، پس از شليك 60 گلوله ميبايست تعويض ميشد.

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
هرقبضه از اين خمپاره اندازها داراي نام بخصوصي نظير Adam, Eve ،Thor, Odin ، Loki و Ziu. بودند. در اين تصويرخمپاره انداز با نام Ziu از سمت راست ديده ميشود. خدمه در حال تنظيم لوله به 70 درجه هستند. پس از شليك ، دو نوع عقب نشيني براي لوله خمپاره و خودروي حامل بود كه به ترتيب 92 و 78 سانتيمتر پس زني داشتند. براي دفع عقب نشيني لوله مكانيزمي شامل 4 سيستم ترمز وجود داشت كه فشاري معادل با 580 تن و دو مكانيزم دفع عقب نشيني خودروي حامل نيز فشاري معادل 104 تن را تحمل ميكردند. قبضه خمپاره و خودروي حامل داراي دو مكانيزم پس زني متقابل بودند كه هركدام فشاري معادل 60 تا 138 اتمسفر را متقابلا" وارد ميساختند.  

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
در اين تصوير Ziu  در حال شليك به شهر ورشو در جريان قيام اين شهر دراكتبر سال 1944 است.

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
لحظاتي بعد يك گلوله 2 تني ، به يكي از ساختمانهاي مركزي ورشو اصابت ميكند .

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
يك گلوله عمل نكرده را ملاحظه ميكنيد. قيام ورشو

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
در انتهاي لوله يك سيستم گوه وجود داشت كه گلوله را از روي لودر به صورت الكتريكي به درون لوله بزرگ هدايت ميكرد. نكته مهم پهناي زياد انتهاي گلوله بود كه بايد در مقابل گاز خرج انفجاري معادل 1800 اتمسفر و فشار دهانه خروجي لوله برابر با 6950 متر/تن مقاومت ميكرد .

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
در اين فتوگراف عملكرد صفحه خوراك دهنده لوله را ملاحظه ميكنيد .
حمل كننده مهمات و جرثقيل خمپاره انداز Karlgerät

در اكتبر سال 1939 پروژه طراحي خودرو و جرثقيل حمل كننده مهمات كارخانه راين متال اجرائي شد. اين حامل مهمات بايستي به كمك يك جرثقيل الكتريكي مهمات و خرج آن را به موقعيت شليك گلوله ميرساند. همانطور كه قبلا" هم گفته شد ، شاسي اين خودروي حمل كننده از تانك Panzer IV گرفته شده اما بر روي آن يك موتور بنزيني دو سيلندر براي تامين نيروي جرثقيل ، جعبه مهمات براي حمل 4 گلوله و صندلي خدمه نصب گرديد. حداكثر طول ممكن هم براي بازوي جرثقيل گرفته شد تا در وضعيت آتش ، گلوله مستقيما" از جعبه مهمات روي حامل برداشته شده و برروي صفحه خوراك دهنده در جلوي لوله قرار بگيرد.  گلوله هم توسط يك چنگك مخصوص كه در قسمت جلوي خودروي حمل كننده قرار داشت از جعبه مهمات برداشته ميشد. حداكثر توان باربرداري جرثقيل 2500 كيلوگرم و حداكثر طول بازوي جرثقيل 4/3 متر بود . گلوله ها با كمربند مخصوص در جعبه مهمات محكم ميشدند . خودروي حامل داراي 4 خدمه بود كه دو نفر راننده و دو نفر كمك را شامل ميشد.

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
در اين فتوگراف لوله خمپاره اندازKarl  از وضعيت شليك خارج شده است. حداكثر زاويه شليك نيز 70 درجه بوده است .

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
خودروي حمل كننده مهمات را ملاحظه ميكنيد كه با استفاده از جرثقيل و چنگگ مخصوص گلوله اي را از جهبه مهمات برداشته است. اين حمل كننده بر روي شاسي تانك Panzer IV ساخته شده بود.

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
در تصوير فوق حمل كننده مهمات شماره 2 را ملاحظه ميكنيد كه به تصرف نيروهاي آمريكائي درآمده است . اين حمل كننده بعدها به مركز تحقيقات آبردين فرستاده شد و سرانجام اوراق گشت.
حمل و نقل ريلي Karlgerät :

اين خمپاره انداز 60 سانتيمتري به صورت تك قبضه بر روي دو بوژي 5 چرخ جداگانه نصب و حمل ميشد. خمپاره انداز به صورت معلق و با كمك جكهاي تلسكوپي بين دو بوژي قرار مي گرفت. در زماني كه خمپاره انداز بدليل بعد مسافت زياد ، يا وجود پلي كه نميتوانست وزن آن را تحمل نمايد ، قادر به حركت بر روي شني خودش نبود ، آن را به چهار قسمت مجزي تفكيك ميكردند و بر روي حمل كننده هاي چرخدار مخصوص قرار ميدادند .

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
تصويري از حمل شاسي خودكششي بر روي حمل كننده چرخدار ويژه

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
تصويري از حمل كننده ريلي خمپاره انداز Karl Mörser و دو بوژي 5 چرخ در جريان نقل و انتقال در سال 1944

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
يك خمپاره انداز ديگر بارگيري شده و آماده اعزام به جبهه روسيه است . سال 1942

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
گلوله 1.991 سانتيمتري

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
گلوله 2.511 سانتيمتري

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
در اين فتوگراف نحوه حمل ريلي Karl به خوبي نشان داده شده است

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
تنها نمونه باقيمانده از اين خمپاره انداز با نام Adam هم اكنون در موزه نظامي شهر كوبينكا در اوكراين نگهداري ميشود.
آخرين ويرايش توسط abdolmahdi در يکشنبه 14 شهریور 1389 14:08, ويرايش شده 1 در کل.
اگر ديدار با مرگ حق است ، چه بهتر كه اين ديدار در ميدان جنگ باشد.

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب abdolmahdi تشکر کرده اند:
Mahdi1944, oweiys, Persian Cat, CAPTAIN PILOT, zaq32, SAMAN, hamed_713, shola

Colonel II

Colonel IIنماد کاربر
پست ها

1606

تشکر کرده: 397 مرتبه
تشکر شده: 257 مرتبه
تاريخ عضويت

سه شنبه 5 آذر 1387 13:41

آرشيو سپاس: 13186 مرتبه در 1359 پست

Re: آشنائي با خمپاره انداز 60 سانتيمتري آلماني - Karlgerät

توسط shola » يکشنبه 14 شهریور 1389 14:06

پرتابه های کالیبر 600 م م این توپ در دو نمونه schwere Betongranate و leichte Betongranate توسعه یافتند که با وجود نفوذ 2.5 متری هر دو گلوله در بتن نمونه leichte Betongranate با وزن 1700 کیلویی به حداکثر برد 6 کیلومتر رسید این در حالی بود پرتابه با کالیبر 540 م م  به بردی بیش از 10 کیلومتر هم دست پیدا کرد.یک گلوله 60 سانتی نفوذی schwere Betongranate قادر به ایجاد مساحت تخریبی به عرض 15 و عمق 5 متر بود !
در كنفرانسي با حضور آدولف هيتلر در ماه مارس سال 1943 عنوان شد كه نخستين خمپاره انداز 54 سانتيمتري ( Grat 041) بايد تا ژوئن و سومين آن تا اواسط آگوست 1943 به توليد برسد

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
KarlGerät 041
منم مرگ، مادر تو، منم که دوباره تو را از نو میزایم.

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب shola تشکر کرده اند:
oweiys, SAMAN, CAPTAIN PILOT, hamed_713, abdolmahdi, Mahdi1944

Major

Majorنماد کاربر
پست ها

830

تشکر کرده: 1 مرتبه
تشکر شده: 21 مرتبه
تاريخ عضويت

شنبه 2 تیر 1386 23:47

محل سکونت

باختران

آرشيو سپاس: 2330 مرتبه در 546 پست

Re: آشنائي با خمپاره انداز 60 سانتيمتري آلماني - Karlgerät

توسط ali1371 » يکشنبه 14 شهریور 1389 16:52

مشابه همان ابرتوپ می باشد که المانی ها درجنک جهانی دوم روی ان کار می کردند یانه
کاری که ارتش ایران  درجنگ کرد حماسه نبود معجزه بود
                                                                    یاسرعرفات

وبلاگ من  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

Moderator

Moderatorنماد کاربر
پست ها

1226

تشکر کرده: 70 مرتبه
تشکر شده: 2340 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 29 آذر 1386 15:18

آرشيو سپاس: 6974 مرتبه در 813 پست

Re: آشنائي با خمپاره انداز 60 سانتيمتري آلماني - Karlgerät

توسط abdolmahdi » دوشنبه 15 شهریور 1389 10:22

ali1371 نوشته است:مشابه همان ابرتوپ می باشد که المانی ها درجنک جهانی دوم روی ان کار می کردند یانه


سلام عليكم
آلمانها در جنگ جهاني دوم چندين نوع توپخانه ريلي داشتند كه برخي نمونه هاي آن واقعا" ابرتوپ محسوب ميشود. اما احتمالا" منظور شما Dora است كه انشاء ا... بزودي به معرفي آن خواهم پرداخت . در مورد توپخانه هاي ريلي ، بد نيست به اين تايپيك هم مراجعه كنيد. با تشكر [
img]http://www.centralclubs.com/images/smilies/rose.gif[/img]

kanone-eisenbahn-t68872.html
اگر ديدار با مرگ حق است ، چه بهتر كه اين ديدار در ميدان جنگ باشد.

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب abdolmahdi تشکر کرده اند:
Persian Cat, Mahdi1944, shola, CAPTAIN PILOT


 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    بازديدها
    آخرين پست

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 2 مهمان