آشنائي با خمپاره انداز 60 سانتيمتري آلماني - Karlgerät

در اين بخش مي‌توانيد در مورد تسليحات سنگين و توپخانه‌اي به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: شوراي نظارت, مديران هوافضا

ارسال پست
Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 1329
تاریخ عضویت: پنج شنبه 29 آذر 1386, 3:18 pm
سپاس‌های ارسالی: 516 بار
سپاس‌های دریافتی: 9524 بار

آشنائي با خمپاره انداز 60 سانتيمتري آلماني - Karlgerät

پست توسط abdolmahdi » یک شنبه 14 شهریور 1389, 1:36 pm

آشنائي با خمپاره انداز 600 ميليمتري آلماني –Karlgerät
تاريخچه: 
ساخت خمپاره انداز 60 سانتي متري ( Grat 040) در ژوئن سال 1937 آغاز شد. ژنرال توپخانه Karl Becker مجري پيشرفت اين پروژه بود كه اطلاق نام Karl به اين سامانه در واقع برگرفته از نام اوست. آزمايشات بر روي شني خودكششي اين خمپاره انداز از مه 1940 به پايان رسيد و ساخت نخستين سري 6 قبضه اي از نوامبر 1940 تا آگوست 1941 به طول انجاميد. در فوريه سال 1941 بررسي هائي جهت افزايش برد سلاح صورت گرفت و در ماه مه سال 1942 لوله هاي 54 سانتيمتري براي توليد 6 قبضه ديگر سفارش داده شد. در كنفرانسي با حضور آدولف هيتلر در ماه مارس سال 1943 عنوان شد كه نخستين خمپاره انداز 54 سانتيمتري ( Grat 041) بايد تا ژوئن و سومين آن تا اواسط آگوست 1943 به توليد برسد . در لوله هاي توليد شده موجود 54 و 60 سانتيمتري هم بايستي تغييراتي داده شود. در سال 1945 نيروهاي آمريكائي دو قبضه خمپاره انداز با كاليبر 54 و 60 سانتيمتر را كشف كردند.

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
خمپاره انداز 60 سانتيمتري ( Grat 040) در ميدان آزمايش .   فني : 
نمونه ابتدائي شني ها در سال 1939 ساخته شد و داراي 8 چرخ آسفالت بود. اما نمونه مورد سفارش جهت Karl داراي 11 چرخ آسفالت بود. حمل مهمات هم بر روي يك حمل كننده ويژه كه برگرفته از شني تانك Panzer IV بود قرار صورت ميگرفت. هر حمل كننده ميتوانست 4 گلوله خمپاره را حمل نمايد. حداكثر نرخ آتش ، 6 گلوله در ساعت بود.

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
خمپاره انداز 60 سانتي متري ( Grat 040) و خودروي حمل مهمات   درعمليات : 
خمپاره اندازهاي يك تا چهار در جولاي سال 1941 و در قالب يگان توپخانه سنگين 628 به جبهه روسيه اعزام شدند و در نبردهاي مختلفي شركت كردند. كه معروفترين آن نبرد براي تصرف بندر Sevastopol در اوكراين در سال 1942 بود. بعدا" اين 4 قبضه خمپاره انداز به يگان توپخانه سنگين 833 تحويل شد.

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
يك قبضه خمپاره انداز با حمل كننده ويژه مهمات در حال اعزام به منطقه عملياتي در روسيه ، سال 1941 . در هنگام شليك ، فشاري معادل 7/1 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع (Kg/cm2) وارد ميساخت.

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
در هنگام گلوله گذاري ، شني خمپاره انداز رو به پائين و بر روي 11 چرخ آسفالت مينشست و خودروي حمل مهمات نيز در كنار آن قرار ميگرفت. در عرض 10 دقيقه خمپاره انداز آماده شليك ميشد. هر لوله ، پس از شليك 60 گلوله ميبايست تعويض ميشد.

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
هرقبضه از اين خمپاره اندازها داراي نام بخصوصي نظير Adam, Eve ،Thor, Odin ، Loki و Ziu. بودند. در اين تصويرخمپاره انداز با نام Ziu از سمت راست ديده ميشود. خدمه در حال تنظيم لوله به 70 درجه هستند. پس از شليك ، دو نوع عقب نشيني براي لوله خمپاره و خودروي حامل بود كه به ترتيب 92 و 78 سانتيمتر پس زني داشتند. براي دفع عقب نشيني لوله مكانيزمي شامل 4 سيستم ترمز وجود داشت كه فشاري معادل با 580 تن و دو مكانيزم دفع عقب نشيني خودروي حامل نيز فشاري معادل 104 تن را تحمل ميكردند. قبضه خمپاره و خودروي حامل داراي دو مكانيزم پس زني متقابل بودند كه هركدام فشاري معادل 60 تا 138 اتمسفر را متقابلا" وارد ميساختند.

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
در اين تصوير Ziu در حال شليك به شهر ورشو در جريان قيام اين شهر دراكتبر سال 1944 است.

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
لحظاتي بعد يك گلوله 2 تني ، به يكي از ساختمانهاي مركزي ورشو اصابت ميكند .

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
يك گلوله عمل نكرده را ملاحظه ميكنيد. قيام ورشو

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
در انتهاي لوله يك سيستم گوه وجود داشت كه گلوله را از روي لودر به صورت الكتريكي به درون لوله بزرگ هدايت ميكرد. نكته مهم پهناي زياد انتهاي گلوله بود كه بايد در مقابل گاز خرج انفجاري معادل 1800 اتمسفر و فشار دهانه خروجي لوله برابر با 6950 متر/تن مقاومت ميكرد .

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
در اين فتوگراف عملكرد صفحه خوراك دهنده لوله را ملاحظه ميكنيد .   كننده مهمات و جرثقيل خمپاره انداز  
در اكتبر سال 1939 پروژه طراحي خودرو و جرثقيل حمل كننده مهمات كارخانه راين متال اجرائي شد. اين حامل مهمات بايستي به كمك يك جرثقيل الكتريكي مهمات و خرج آن را به موقعيت شليك گلوله ميرساند. همانطور كه قبلا" هم گفته شد ، شاسي اين خودروي حمل كننده از تانك Panzer IV گرفته شده اما بر روي آن يك موتور بنزيني دو سيلندر براي تامين نيروي جرثقيل ، جعبه مهمات براي حمل 4 گلوله و صندلي خدمه نصب گرديد. حداكثر طول ممكن هم براي بازوي جرثقيل گرفته شد تا در وضعيت آتش ، گلوله مستقيما" از جعبه مهمات روي حامل برداشته شده و برروي صفحه خوراك دهنده در جلوي لوله قرار بگيرد. گلوله هم توسط يك چنگك مخصوص كه در قسمت جلوي خودروي حمل كننده قرار داشت از جعبه مهمات برداشته ميشد. حداكثر توان باربرداري جرثقيل 2500 كيلوگرم و حداكثر طول بازوي جرثقيل 4/3 متر بود . گلوله ها با كمربند مخصوص در جعبه مهمات محكم ميشدند . خودروي حامل داراي 4 خدمه بود كه دو نفر راننده و دو نفر كمك را شامل ميشد.

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
در اين فتوگراف لوله خمپاره اندازKarl از وضعيت شليك خارج شده است. حداكثر زاويه شليك نيز 70 درجه بوده است .

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
خودروي حمل كننده مهمات را ملاحظه ميكنيد كه با استفاده از جرثقيل و چنگگ مخصوص گلوله اي را از جهبه مهمات برداشته است. اين حمل كننده بر روي شاسي تانك Panzer IV ساخته شده بود.

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
در تصوير فوق حمل كننده مهمات شماره 2 را ملاحظه ميكنيد كه به تصرف نيروهاي آمريكائي درآمده است . اين حمل كننده بعدها به مركز تحقيقات آبردين فرستاده شد و سرانجام اوراق گشت.   و نقل ريلي Karlgerät : 
اين خمپاره انداز 60 سانتيمتري به صورت تك قبضه بر روي دو بوژي 5 چرخ جداگانه نصب و حمل ميشد. خمپاره انداز به صورت معلق و با كمك جكهاي تلسكوپي بين دو بوژي قرار مي گرفت. در زماني كه خمپاره انداز بدليل بعد مسافت زياد ، يا وجود پلي كه نميتوانست وزن آن را تحمل نمايد ، قادر به حركت بر روي شني خودش نبود ، آن را به چهار قسمت مجزي تفكيك ميكردند و بر روي حمل كننده هاي چرخدار مخصوص قرار ميدادند .

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
تصويري از حمل شاسي خودكششي بر روي حمل كننده چرخدار ويژه

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
تصويري از حمل كننده ريلي خمپاره انداز Karl Mörser و دو بوژي 5 چرخ در جريان نقل و انتقال در سال 1944

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
يك خمپاره انداز ديگر بارگيري شده و آماده اعزام به جبهه روسيه است . سال 1942

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
گلوله 1.991 سانتيمتري

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
گلوله 2.511   
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
در اين فتوگراف نحوه حمل ريلي Karl به خوبي نشان داده شده است

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
تنها نمونه باقيمانده از اين خمپاره انداز با نام Adam هم اكنون در موزه نظامي شهر كوبينكا در اوكراين نگهداري ميشود.  
آخرین ويرايش توسط 1 on abdolmahdi, ويرايش شده در 0.
اگر ديدار با مرگ حق است ، چه بهتر كه اين ديدار در ميدان جنگ باشد.

Colonel II
Colonel II
نمایه کاربر
پست: 1606
تاریخ عضویت: سه شنبه 5 آذر 1387, 1:41 pm
سپاس‌های ارسالی: 18344 بار
سپاس‌های دریافتی: 12307 بار

Re: آشنائي با خمپاره انداز 60 سانتيمتري آلماني - Karlgerät

پست توسط shola » یک شنبه 14 شهریور 1389, 3:06 pm

پرتابه های کالیبر 600 م م این توپ در دو نمونه schwere Betongranate و leichte Betongranate توسعه یافتند که با وجود نفوذ 2.5 متری هر دو گلوله در بتن نمونه leichte Betongranate با وزن 1700 کیلویی به حداکثر برد 6 کیلومتر رسید این در حالی بود پرتابه با کالیبر 540 م م به بردی بیش از 10 کیلومتر هم دست پیدا کرد.یک گلوله 60 سانتی نفوذی schwere Betongranate قادر به ایجاد مساحت تخریبی به عرض 15 و عمق 5 متر بود !
در كنفرانسي با حضور آدولف هيتلر در ماه مارس سال 1943 عنوان شد كه نخستين خمپاره انداز 54 سانتيمتري ( Grat 041) بايد تا ژوئن و سومين آن تا اواسط آگوست 1943 به توليد برسد

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
KarlGerät 041
منم مرگ، مادر تو، منم که دوباره تو را از نو میزایم.

Major
Major
نمایه کاربر
پست: 830
تاریخ عضویت: شنبه 2 تیر 1386, 11:47 pm
محل اقامت: باختران
سپاس‌های ارسالی: 309 بار
سپاس‌های دریافتی: 2024 بار
تماس:

Re: آشنائي با خمپاره انداز 60 سانتيمتري آلماني - Karlgerät

پست توسط ali1371 » یک شنبه 14 شهریور 1389, 5:52 pm

مشابه همان ابرتوپ می باشد که المانی ها درجنک جهانی دوم روی ان کار می کردند یانه
  که ارتش ایران درجنگ کرد حماسه نبود معجزه بود
یاسرعرفات
 
وبلاگ من [لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 1329
تاریخ عضویت: پنج شنبه 29 آذر 1386, 3:18 pm
سپاس‌های ارسالی: 516 بار
سپاس‌های دریافتی: 9524 بار

Re: آشنائي با خمپاره انداز 60 سانتيمتري آلماني - Karlgerät

پست توسط abdolmahdi » دو شنبه 15 شهریور 1389, 11:22 am

ali1371 نوشته شده:مشابه همان ابرتوپ می باشد که المانی ها درجنک جهانی دوم روی ان کار می کردند یانه


سلام عليكم
آلمانها در جنگ جهاني دوم چندين نوع توپخانه ريلي داشتند كه برخي نمونه هاي آن واقعا" ابرتوپ محسوب ميشود. اما احتمالا" منظور شما Dora است كه انشاء ا... بزودي به معرفي آن خواهم پرداخت . در مورد توپخانه هاي ريلي ، بد نيست به اين تايپيك هم مراجعه كنيد. با تشكر [
img]http://www.centralclubs.com/images/smilies/rose.gif[/img]

kanone-eisenbahn-t68872.html
اگر ديدار با مرگ حق است ، چه بهتر كه اين ديدار در ميدان جنگ باشد.

ارسال پست

بازگشت به “تسليحات سنگين و توپخانه‌اي”