رخداد های نجومی

در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه مباحث مرتبط با نجوم به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: شوراي نظارت, مديران هوافضا

ارسال پست
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 1051
تاریخ عضویت: یک شنبه 12 آبان 1392, 7:54 pm
سپاس‌های ارسالی: 6040 بار
سپاس‌های دریافتی: 3136 بار

رخداد های نجومی

پست توسط Hesam - 1994 » چهار شنبه 3 بهمن 1397, 7:50 pm

رخداد های قمری در بهمن ماه 97

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]دوشنبه ، 1397/11/01 ، 1440/05/14 ، 2019/01/21
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]سه شنبه ، 1397/11/02 ، 1440/05/15 ، 2019/01/22
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]چهارشنبه ، 1397/11/03 ، 1440/05/16 ، 2019/01/23
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]پنج شنبه ، 1397/11/04 ، 1440/05/17 ، 2019/01/24
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]جمعه ، 1397/11/05 ، 1440/05/18 ، 2019/01/25
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]شنبه ، 1397/11/06 ، 1440/05/19 ، 2019/01/26
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]یک شنبه ، 1397/11/07 ، 1440/05/20 ، 2019/01/27
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]دوشنبه ، 1397/11/08 ، 1440/05/21 ، 2019/01/28
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]سه شنبه ، 1397/11/09 ، 1440/05/22 ، 2019/01/29
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]چهارشنبه ، 1397/11/10 ، 1440/05/23 ، 2019/01/30
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]پنج شنبه ، 1397/11/11 ، 1440/05/24 ، 2019/01/31
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]جمعه ، 1397/11/12 ، 1440/05/25 ، 2019/02/01
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]شنبه ، 1397/11/13 ، 1440/05/26 ، 2019/02/02
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]یک شنبه ، 1397/11/14 ، 1440/05/27 ، 2019/02/03
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]دوشنبه ، 1397/11/15 ، 1440/05/28 ، 2019/02/04
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]سه شنبه ، 1397/11/16 ، 1440/05/29 ، 2019/02/05
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]چهارشنبه ، 1397/11/17 ، 1440/05/30 ، 2019/02/06
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]پنج شنبه ، 1397/11/18 ، 1440/06/01 ، 2019/02/07
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]جمعه ، 1397/11/19 ، 1440/06/02 ، 2019/02/08
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]ش ، 1397/11/20 ، 1440/06/03 ، 2019/02/09
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]یک شنبه ، 1397/11/21 ، 1440/06/04 ، 2019/02/10
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]دوشنبه ، 1397/11/22 ، 1440/06/05 ، 2019/02/11
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]سه شنبه ، 1397/11/23 ، 1440/06/06 ، 2019/02/12
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]چهارشنبه ، 1397/11/24 ، 1440/06/07 ، 2019/02/13
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]پنج شنبه ، 1397/11/25 ، 1440/06/08 ، 2019/02/14
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]جمعه ، 1397/11/26 ، 1440/06/09 ، 2019/02/15
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]شنبه ، 1397/11/27 ، 1440/06/10 ، 2019/02/16
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]یک شنبه ، 1397/11/28 ، 1440/06/11 ، 2019/02/17
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]دوشنبه ، 1397/11/29 ، 1440/06/12 ، 2019/02/18
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]سه شنبه ، 1397/11/30 ، 1440/06/13 ، 2019/02/19

منبع:مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی| Astronomical Research Center (A.R.C.)
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

ارسال پست

بازگشت به “انجمن نجوم”