در اين بخش مي‌توانيد در مورد تمامي مسائل مرتبط با عمران به بحث بپردازيد
Moderator

Moderatorنماد کاربر
پست ها

2952

تشکر کرده: 224 مرتبه
تشکر شده: 390 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 1 اسفند 1387 04:27

آرشيو سپاس: 13279 مرتبه در 2566 پست

سقف های پس کشیده و پیش تنیده

توسط hani1459 » سه شنبه 12 آذر 1392 11:31     
    

[B]   سقف های پس کشیده
و پیش تنیده

1- مقدمه:
       
  در سال هاي اخير استفاده از سقفهاي پس كشيده در ساختمانها رشد و پيشرفت داشته است. بيشترين كاربرد آن در كشور آمريكا بوده و در كاليفرنيا اين سيستم اولين انتخاب براي سقفهاي بتني است. سقفهاي پس كشيده همچنين در استراليا، هنگ كنگ، سنگاپور و اروپا نيز استفاده ميشود و در انگلستان نيز به سرعت در حال افزايش است.
2- معرفي سيستم پيش تنيده:
[/B]
اگر چه سيستمهاي پيش تنيدگي نيازمند دانش و نظرات فني خاصي براي ساخت و نصب كردن مي با شد ولي توضيح دادن مفهوم آن آسان است.در بشكه هاي چوبي قديمي كشش ايجاد شده در حلقه هاي فلزي بطور مؤثري قطعات چوبي را به يكديگر مي فشارد تا مقاومت و پايداري آنرا افزايش دهد. (شكل 1)
(شكل 1)- بشكه با حلقه هاي فلزي
          از ديدگاه كلي پيش تنيدگي به معناي ايجاد تنش هاي دائمي مخالف با تنش هايي مي باشد كه در اثر بارهاي خدمت در سازه ايجاد خواهند شد. همانطور كه ميدانيم بتن در فشار بسيار قوي ولي در كشش ضعيف عمل مي نمايد بطوريكه يك تنش كششي اندك مي تواند باعث ترك خوردگي مقطع بتني شود. عموما از ميلگردهاي فولادي در بتن بعنوان آرماتوركششي استفاده مي شود تا مقدار ترك خوردگي را محدود نمايد. براي روشن تر شدن موضوع يك تير بتني را مورد بررسي قرار مي دهيم:
          در يك تير بتني معمولي (غير پيش تنيده) كه تحت بار ثقلي قرار دارد به واسطه خمش ايجاد شده در آن، پائين مقطع (زير تار خنثي) به كشش افتاده و در بالا فشار ايجاد مي گردد. لذا از آنجا كه بتن در كشش ضعيف مي باشد پس از ترك خوردن بتن در مقابل تنش هاي كششي، فولاد موجود در زير تار خنثي به كشش مي افتد .اين امر ممكن است حتي تحت اثر وزن خود تير نيز اتفاق بيافتد.
        در سيستم پيش تنيده بجاي آرماتورهاي معمولي از يكسري كابل (تاندون) هاي با مقاومت كششي بالا استفاده مي شود.كه اين كابل ها تحت كشش زيادي قرار گرفته و در دو انتهاي تير توسط گره هاي مخصوص تثبيت مي گردند. بدين ترتيب كابل هاي پيش كشيده پس از رها شدن از كشش تمايل به جمع شدن و رسيدن به حالت اوليه داشته و لذا يك نيروي فشاري زيادي در قسمت زيرين تار خنثي در بتن ايجاد ميگردد كه به تبع اين نيرو در مقابل نيروي كششي كه بواسطه بارهاي ثقلي در بتن ايجاد مي گردد قرار مي گيرد. بنا براين اين كابل ها مقداري از نيروهاي ناشي از بارهاي ثقلي را خنثي نموده و مقطع قابليت پذيرش بارهاي بيشتري را خواهد داشت.
         

     بر حسب نوع اعمال نيرو پيش تنيدگي دو نوع سيستم پيش تنيده خواهيم داشت : الف) پيش كشيده  ب)  پس كشيده
         الف) سيستم پيش كشيده : در اين سيستم در مرحله اول فولادها تحت كشش قرارگرفته ودر دو انتهاي عضو توسط گيره هاي مخصوص كاملا گير داده مي شوند. در مرحله دوم عضو مورد نظر بتن ريزي مي شود و سپس بتن عمل آورده مي شود و به مقاومت كافي مي رسد و در مرحله سوم فولاد هاي پيش تنيدگي در دو انتهاي تير، بريده شده و نيروي پيش تنيدگي بصورت يك نيروي فشاري بر عضو اعمال ميشود. فولاد هاي پيش تنيدگي به دو صورت فولاد با مسير مستقيم يا فولاد با مسير شكسته مي باشد. اجراي مسير با منحني پيوسته براي كارهاي پيش كشيده تقريبا امكان پذير نيست.
         ب) سيستم پس كشيده : در اين سيستم در مسير عبور فولادهاي پيش تنيدگي ، غلافي تو خالي در بتن تعبيه مي گردد سپس كابل ها از درون غلاف ها عبور داده شده بطوريكه دو سر آن از غلاف بيرون بوده و عمليات بتن ريزي انجام مي شود وغالبا قبل از بتن ريزي دو ورق صفحه فشار جايگذاري مي شود. بعد از اينكه بتن به مقاومت مورد نظر رسيد فولادهاي پيش تنيدگي توسط جك هايي كه به صفحه فشار تكيه مي نمايند كشيده مي شوند.

3-  مزايا وامتيازات سقف هاي پس كشيده :
1- كاهش ارتفاع سيستم سقف سازه: وجود دال پس كشيده در سقف ها باعث كوتاه شدن و يا حذف تيرها شده و در نتيجه سبب كاهش ارتفاع طبقه و پيروي آن كاهش كل ارتفاع سازه مي گردد.
       2- افزايش طول دهانه ها: امكان فضاهاي بدون ستون و انعطاف بيشتري در معماري فراهم مي كند.
3- كاهش وزن سقف و مصالح مصرفي و سازه سبكتر: ابعاد ستون ها ، ديوارها و فونداسيون در   اين سيستم كاهش يافته و سازه سبكتري خواهيم داشت.
4- انعطاف پذيري در مسير عبور تاسيسات : حذف تيرها يا تيرچه ها در سقف هاي پس كشيده انعطاف پذيري را جهت عبور تاسيسات بيشتر مي نمايد.
5- قابليت ساخت بهتر: مصالح مصرفي كمتر، جزئيات ساده تر، نبودن تيرها و در نتيجه قالب بندي وآرماتور بندي آن ها،تراكم كمتر آرماتورها همگي قابليت ساخت بهتر را ايجاد مي كنند.
6- كنترل ترك ها وكاهش تغيير شكل ها : به دليل اثربالانس كابل ها (تاندون ها) سقف پس كشيده تحت تاثير وزن خود  تغيير شكل نداده وترك خوردگي وتغيير شكل تقريبا به طور اختصاصي بواسطه بار زنده ايجاد مي شود.
7- سرعت بالاي ساخت : به لحاظ اينكه در دال هاي پس كشيده معمولا تيرهاي مياني حذف و يك دال تخت گسترده داريم لذا يكباره مي توان سطوح گسترده اي را قالب بندي ، اجرا و قالب برداري نمود.

4-  دامنه كاربرد سقف هاي پس كشيده :
1- پاركينگ هاي طبقاتي : از آنجا كه در سيستم دال پس كشيده فاصله ستون ها بطور قابل ملاحظه اي(دهانه ها ي12 متري) افزايش مي يابد لذا فضاي باز و مفيدي را جهت پارك و جابجايي اتومبيل ها ايجاد مي نمايد. همچنين با توجه به اينكه در اكثر پاركينگ هاي طبقاتي سقف ها به صورت نمايان (Expose) و بدون سقف كاذب اجرا مي گردند قابليت كاهش نفوذ پذيري و مقاوم شدن بتن در مقابل تهاجم هاي شيمياي در دال هاي پس كشيده نيز ميتواند عامل مهمي در انتخاب اين سيستم براي پاركينگ هاي طبقاتي باشد.
2- برج ها وساختمان هاي مرتفع : با توجه به اينكه استفاده از دال هاي پس كشيده در سازه باعث كاهش ارتفاع طبقه مي شود ، لذا در يك ارتفاع ثابت مي توان تعداد طبقات بيشتري را ايجاد نمود.
3- ساختمان هاي تجاري و بيمارستان ها : مزايايي از قبيل فاصله زياد ستون ها ، سرعت اجرا وكاهش وزن سازه در سيستم دال هاي پس كشيده باعث مي شوند تا اين نوع سيستم گزينه مناسبي براي ساختمان هاي تجاري و بيمارستان ها و... باشد.
4- پل ها : نياز به اجراي دهانه هاي بزرگ در پل ها ، جلوگيري از لرزش ، ترك خوردگي و نفوذ پذيري بتن و همچنين سرعت مناسب اجرا در سيستم هاي پس كشيده از جمله عواملي است كه باعث شده اين سيستم از مرسوم ترين روشها در ساخت پل ها باشد .
5- انبوه سازي هاي مسكوني : از آنجا كه در اين نوع مجتمع ها درهرطبقه چندين واحد مسكوني در نظر گرفته شده و طراحي مي گردد لذا فاصله زياد ستون ها شرايط بسيار مناسبي جهت معماري واحدها مهيا مي نمايد بطوريكه ميتوان در بيشتر موارد هر واحد را بدون قرار گيري ستون در داخل آن طراحي نمود.                                                          
5-  روشهاي اجراي سيستم پس كشيده :
           در زمينه اجراي سيستم پس كشيده دو روش جهت ساخت بكار مي رود :
1- سيستم چسبيده  
Bonded
          2- سيستم غير چسبيده   Unbonded
1- سيستم چسبيده : با اين روش كابل هاي پس كشيده از ميان غلاف هاي تخت ممتد وكوچك از جنس گالوانيزه عبور مي كند كه داخل غلاف ها پس از بتن ريزي وكشيده شدن كابل ها با دوغاب پر مي شود.
2- سيستم غير چسبيده : در اين سيستم كابل با دوغاب تزريق نمي شود و مي تواند آزادانه و مستقل از بتن حركت كند. اغلب كابل ها در يك غلاف محافظ با گريس پوشانده شده اند . پس از بتن ريزي وكسب مقاومت فشاري مشخص كابل بسادگي و با استفاده از يك جك دستي كوچك كشيده مي شود كه اين عمل عمليات پس كشيدگي را تكميل ميكند.
6-  شرح تصويري وسايل پيش تنيدگي :
          به منظور آشنايي بهتر ودرك صحيح از سيستم پس كشيده يكسري تصاوير از وسايل پيش تنيدگي در اين قسمت نشان داده شده است.
كابلهاي پيش تنيدگي                               غلاف فلزي

ادوات پس كشيدگي

7- نتيجه گيري :
            امتيازات:
1-           استفاده از دهانه هاي بلند
2-           بهره گيري از سطح تخت و صاف در زير سقف
3-           انعطاف طرح
4-           استفاده از دال هاي نازكتر
5-           كنترل تغيير شكل وترك
6-           كاهش ارتفاع طبقات
7-           سازه سبكتر
8-           ساخت سريع
9-           صرفه جويي در هزينه هاي ساخت
10-      انعطاف پذيري در آينده

یاسین حلاجان  
ایرانیم و ایران را دوست میدارم

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب hani1459 تشکر کرده اند:
Present, SMH, Mahdi1944, hamed_713

Captain

Captainنماد کاربر
پست ها

1883

تشکر کرده: 6288 مرتبه
تشکر شده: 2269 مرتبه
تاريخ عضويت

شنبه 6 مهر 1392 22:47

آرشيو سپاس: 794 مرتبه در 318 پست

Re: سقف های پس کشیده و پیش تنیده

توسط SMH » چهارشنبه 13 آذر 1392 12:52

سلام دوستان عزیز این هم یک فایل پاور پوینت در مورد سقف های پیش تنیده هست همراه با عکس و توضیحات کامل
امیدوارم که خوشتون بیاد.
تعداد صفحات 37
تایپ شده
همراه با عکس برای توضیح و توجیح بهتر
لینک دانلود :
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
       گر چرخ به كام ما نگردد     


        كاري بكنيم تا نگردد       


کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب SMH تشکر کرده اند:
hani1459, hamed_713, Mahdi1944, aliamous

Junior Poster

Junior Posterno avatar
پست ها

171

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 7 مرتبه
تاريخ عضويت

سه شنبه 8 شهریور 1390 16:37

آرشيو سپاس: 442 مرتبه در 152 پست

Re: سقف های پس کشیده و پیش تنیده

توسط aliamous » چهارشنبه 13 آذر 1392 12:56

خدا رو شکر بچه های معماری و عمران هم دست به کار شدن. :razz:  :smile:  :-D
هستم اگر نيستم     گر نروم ميروم

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب aliamous تشکر کرده اند:
hamed_713, SMH, Mahdi1944, hani1459

Moderator

Moderatorنماد کاربر
پست ها

2952

تشکر کرده: 224 مرتبه
تشکر شده: 390 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 1 اسفند 1387 04:27

آرشيو سپاس: 13279 مرتبه در 2566 پست

Re: سقف های پس کشیده و پیش تنیده

توسط hani1459 » چهارشنبه 13 آذر 1392 17:02

استفاده ازبتن پیش تنیدهدر ایجاد پلها و ساختمان هااز حدود 50 سال پیش تا کنون در سطح وسیع متداول شده است. با توجه به عیوب مختلففولاد (ناپایداری الاستیک نیمرخ های فلزی، خوردگی وزنگ زدگی، فزونی بهای تولید...) امروزه اغلبپلهای بزرگ از بتن پیش تنیده ساخته می شوند، اما برخلاف حالتبتن مسلح


مصالح مصرفی جهت این پلها باید ازکیفیت بسیار خوبی برخوردار باشند در بتن پیش تنیده نیز مانند بتن مسلح از بتن کهدارای مقاومت بسیار خوب فشاری است و فولاد استفاد می شود

پیش تنیدگی  persterssing
عبارتست از ایجاد یک تنش ثابت دائمی و به اندازه لازم در یک عضو
بتنی بطوریکه در اثر این تنش مقداری از تنش های نا شی از بار مرده
وزنده در این عضو خنثی گردد ودر نتیجه ظرفیت باربری عضوافزایش یابد.
بطور کلی می توان گفت عمل خنثی نمودن تنشها ویا متعادل نمودن بارها Load Balancing)) را اساس طراحی اعضای پیش تنیده دانست.


اگر نیروی فشاری مشخصی رااز دوطرف به یک قطعه یاتیرواردبیاوریم می توان تنش کششی رادر پائین عضوکاهش دادو یا به کلی انرا خنثی نمود و تبدیل به تنش فشاری کرد که این اعمال نیرو تعادل بارهای خارجی  می باشند.
بهینه ترین حالت در انتخاب مقدار نیروی پیش فشردگی حالتی است که درصدی از بارها متعادل شود که منجر به کاهش میزان فولاد مصرفی و  کنترل خیز و ترک در بتن شود.


انواع پیش تنیدگی:
اعمال نیروی پیش تنیدگی به دو روش پیش کشیده یا پس کشیده صورت  میگیرد.
بدین معنی که عملیات کشش کابلها می تواند پیش از بتن ریزی یا پس از  بتن ریزی انجام شود. بتن پیش تنیده پیش کشیده:
دراین روش ابتدا کابلها روی بسترپیش ساخته  در حد فاصل دو انتها  کشیده می شوند. بعد از بتن ریزی و کسب مقاومت لازم با بریدن کابلها نیروی کششی موجود به صورت فشاری به بتن منتقل می گردد.
این روش در کارگاهها یاکارخانه های تولید قطعات بتنی مورد استفاده قرار گرفته و معمولامحصولات تولید شده بصورت پیش ساخته می باشد.
بتن پیش تنیده پس کشیده:
در این روش کابلها (که داخل غلافهای محافظتی هستند)در قطعه مورد  نظرقرار می گیرند سپس عملیات بتن ریزی انجام شده و پس از اینکه بتن به مقاومت فشاری مورد نیاز رسید کابها کشیده و مهار می شوند.این روش هم در ساخت قطعات پیش شاخته وهم برای اجرای در محل مورد استفاده  قرار می گیرد.پس کشیدگی به دو صورت چسبیده و نچسبیده قابل اجراست.
مشخصات مصالح مصرفی در بتن پیش تنیده:
مصالح مصرفی در سازه های بتن پیش تنیده باید از کیفیت عالی برخوردار بوده و با دقت نیز مورد استفاده قرار گیرند با توجه به این که بتن در سن کم که مقاومت نسبتاً ضعیفی داشته و قابل تغییر شکل نیز می باشد تحت فشار فوق العاده زیادی قرار می گیرد باید کیفیت آن به مراتب از کیفیت بتن مصرفی در سازه های بتن مسلح بالاتر باشد همچنین فولاد نیز با توجه به اینکه تحت کشش فوق العاده زیادی قرار می گیرد(100تا 180 کیلو گرم بر میلی متر مربع ) باید مقاومت مناسبی داشته باشد بنابر این در زمان اجرای سازه مصالح مصرفی در بتن پیش تنیده تحت تنش های فوق العاده مهمی قرار می گیرند که عمل تنیدن آزمایش مناسبی برای کنترل کیفیت مصالح به کار رفته است.

سیستم چسبیده :  Bonded

در این روش چند کابل داخل یک غلاف فلزی قرار گرفته و همگی به یک مهارانتهایی ختم می شوند.مهارهای انتهایی در محل مناسب روی قالب  نصب شده و پس از بتن ریزی وعملیات کشش مواد پرکننده(گروت)داخل غلافها تزریق میشود.عاجهای روی جداره غلاف طوری طرااحی شده اند تا درگیری مناسب با بتن ایجاد کنند بدین ترتیب بین کابلهاوبتن پیوند (Bonded)قابل قبولی ایجاد می شود.
روش چسبیده بیشتر در مواردی استفاده می شودکه نیاز به نیروی زیادی
برای پیش تنیده کردن اعضا وجود داشته باشد.
موارد زیر از کاربردهای مهم این سیستم است :
+ پلهای پیش تنیده.
+ تیرهای پیش تنده برای دهانه های بزرگ
+ صفهات انتقال بار (Transfer plate).
+ فنداسیونهای پیش تنیده.


سیستم نچسبیده :                                Unbonded
در این روش هر کابل داخل یک غلاف پلاستیکی قرار دارد(کابل قابلیت حرکت در داخل غلاف پلاستیکی را دارد)و مستقیما توسط یک مهار نگه داشته می شود.پس از بتن ریزی وکسب مقاومت فشاری مورد نیاز کابلها کشیده می شود. در این روش نیروی فشاری از طریق مهارهای انتهایی به بتن منتقل می شودو کابل در طول خود پیوندی با بتن ندارد.از انجایی که   نیازی به تامین چسبندگی بین کابل و بتن وجود ندارد عملیات تزریق گروت در این سیستم حذف می شود. روش نچسبیده بیشتر در مواردی استفاده می شود که اجزای بتن دارای ضخامت کمی هستندونصب مهارهای انتهایی بزرگتر امکانپذیر نباشد


مقایسه سیستمهای چسبیده و نچسبیده:

سیستمهای نچسبیده :
- امکان ایجاد خروج از مرکزیت بیشتربرای کابلها
- افت کمتر در نیروی پیشتنیدگی
- عدم نیاز به تزریق گروت
-سرعت اجرای بالاتر
- هزینه کمتر
- میانگین مصرف کابل : ۳٫۷۵ کیلوگرم در هر متر مربع سقف
- میانگین مصرف ارماتور: ۶ کیلوگرم در هر متر مربع سقف


سیستمهای چسبیده

- مقاومت بیشتر مقطع در حالت حدی نهایی
- مستقل بودن نیروی پیشتنیدگی از مهارانتهایی بعد از تزریق گروت
- میانگین مصرف کابل : ۴٫۵ کیلوگرم در هرمتر مربع
- میانگین مصرف ارماتور: ۹ کیلوگرم در هر متر مربع سقف
http://iranbeton.blogfa.com
ایرانیم و ایران را دوست میدارم

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب hani1459 تشکر کرده اند:
Mahdi1944, hamed_713, SMH

Captain

Captainنماد کاربر
پست ها

1883

تشکر کرده: 6288 مرتبه
تشکر شده: 2269 مرتبه
تاريخ عضويت

شنبه 6 مهر 1392 22:47

آرشيو سپاس: 794 مرتبه در 318 پست

Re: سقف های پس کشیده و پیش تنیده

توسط SMH » چهارشنبه 13 آذر 1392 18:41

سلام دوستان
راستش توی این مبحث قسمت پیش کشیدگی قابل درک هست و میشه واسش مثال هم زد ....
اما مبحث :
بتن پیش تنیده پس کشیده:
در این روش کابلها (که داخل غلافهای محافظتی هستند)در قطعه مورد  نظرقرار می گیرند سپس عملیات بتن ریزی انجام شده و پس از اینکه بتن به مقاومت فشاری مورد نیاز رسید کابها کشیده و مهار می شوند.
رو دقیقا نتونستم درک بکنم.
دوستان میشه یه مثال بزنید برام به همراه یه کس و یکم توضیح؟!!!
اخه اینو نمیتونم درک کنم همه جا ما داریم تلاش میکنیم که بتن رو در مقابل کشش تقویت کنیم اما اینجا میایم بتن رو میکشیم و نیروی کششی محوری ایجاد میکنیم !!!!!
و در ضمن من نمیدونم که گروت چیه!!!!
اینم بی زحمت یه توزیح کوچیک بدید ممنون میشم.
با تشکر
       گر چرخ به كام ما نگردد     


        كاري بكنيم تا نگردد       


کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب SMH تشکر کرده اند:
Mahdi1944, hamed_713, hani1459

Captain

Captainنماد کاربر
پست ها

1883

تشکر کرده: 6288 مرتبه
تشکر شده: 2269 مرتبه
تاريخ عضويت

شنبه 6 مهر 1392 22:47

آرشيو سپاس: 794 مرتبه در 318 پست

Re: سقف های پس کشیده و پیش تنیده

توسط SMH » چهارشنبه 13 آذر 1392 19:07

سلام بچه ها من یه خورده توی نت گشتم و یه چند تا عکس گیر اوردم که توی درک این مطالب فکر کنم خیلی کمک کنه ....

http://uplod.ir/x21jfl774aqf/beam1.jpg.htm

اینم واسه مراحل تولید بتن پیش تنیده
مراحلش به این صورت هستش که اول کابل ها رو با دستگاه های مخصوص میکشن
بعد قالب ها رو اماده میکنن و بعدش بتن ریزی و در اخر هم اضافه ی کابل رو از بتن جدا میکنن....

http://uplod.ir/8nrb3qb0ev69/11.jpg.htm

http://uplod.ir/9dtxh20u0rm0/21.jpg.htm

http://uplod.ir/xdf2xg82nf91/31.jpg.htm

((((( یه چیز توی پرانتز اینکه چرا add image to post رو میزنم سایتش فیلتره و اینکه سایت دیگه هم اپ میکنم و لینک انجمن رو که میزارم یازم عکس رو نشون نمیده میشه کمکم کنید؟))))
       گر چرخ به كام ما نگردد     


        كاري بكنيم تا نگردد       


کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب SMH تشکر کرده اند:
Mahdi1944, hamed_713, hani1459

Moderator

Moderatorنماد کاربر
پست ها

2952

تشکر کرده: 224 مرتبه
تشکر شده: 390 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 1 اسفند 1387 04:27

آرشيو سپاس: 13279 مرتبه در 2566 پست

Re: سقف های پس کشیده و پیش تنیده

توسط hani1459 » شنبه 16 آذر 1392 04:58

دانلود فیلم بتن پیش تنیده


حجم فایل: 8mb

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
ایرانیم و ایران را دوست میدارم

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب hani1459 تشکر کرده اند:
SMH, Mahdi1944, hamed_713


 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    بازديدها
    آخرين پست

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان