در اين بخش مي‌توانيد در مورد تمامي مسائل مرتبط با عمران به بحث بپردازيد
Moderator

Moderatorنماد کاربر
پست ها

2952

تشکر کرده: 224 مرتبه
تشکر شده: 390 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 1 اسفند 1387 04:27

آرشيو سپاس: 13279 مرتبه در 2566 پست

دانشنامه عایق صوتی

توسط hani1459 » يکشنبه 17 آذر 1392 19:14

یکی از مشکلات رایج در جوامع و بخش های صنعتی، آلودگی صوتی است. امروزه از عایق کاری صوتی، نه تنها در بخش های
صنعتی، بلکه در بخش های اداری و خانگی نیز استفاده می شود، به طوری که در کشورهای توسعه یافته یکی از معیارهای ارزش گذاری بر ملک، علاوه بر عایق کاری حرارتی آن، عایق کاری صوتی آن ملک است. گرچه به این موضوع در کشورهای توسعه یافته به جد پرداخته میشود، اما متاسفانه از این مهم در کشور ایران به خصوص در بخش های اداری و مسکونی غفلت شده است. در دانشنامه عایق ایران سعی بر این است که با معرفی مفاهیم فنی عایق های صوتی، این مهم برای صنعت گران و دست اندرکاران ساخت و ساز شفاف شده و امید است فرهنگ عایق کاری صوتی و اهمیت سلامت فردی در طراحی ها وارد شود.

برای بررسی مکانیک صوت، انتشار آن، جذب، عبور و میرایی آن و عایق کاری صوتی، آشنایی با مفاهیم مقدماتی زیر الزامیست:


صدا چیست

در فیزیک، صدا عبارت است از ارتعاشی مکانیکی یک فضای گازی، مایع و یا جامد ارتجاعی (elastic). صدا نوعی انرژی مکانیکی محسوب می شود و هنگامی بوجود می آید که ذرات حول مرکز تعادل خود نوسان کنند.

صدا (و به طور کلی همه امواج) با پارامترهایی تعریف و توصیف می شوند که مهم ترین آنها عبارتند از:

طول موج (λ)، فرکانس (f)، دامنه نوسان (d) و سرعت موج (c)


فرکانس(f): پارامتری است در موج یا هر ذره نوسان کننده و عبارت است از تعداد نوسانی که ذره نوسان کننده در هر ثانیه انجام می دهد و برحسب هرتز [Hz] بیان میشود.


طول موج(λ): فاصله ذرات هم فاز است، مثلا فاصله ذراتی که همگی در حداکثر دامنه نوسان قرار دارند. طول موج بر حسب متر[m] بیان می شود.


سرعت پیشروی: سرعت انتشار موج در فضا را سرعت موج (c) می گویند و برحسب متر بر ثانیه [m/s] بیان می شود.


دامنه نوسان(d): حداکثر فاصله جابه جایی ذره نوسان کننده از مرکز نوسان است و با واحد متر [m] بیان می شود.


محدود شنوایی انسان (Audible Frequency Range)

گوش انسان می تواند از فرکانس 20Hz تا 20000Hz را بشنود و فرکانس های پایین تر از این محدوده و بالاتر از آن، توسط گوش انسان تشخیص داده نمی شوند. در زیر نمودار محدوده فرکانس و شدت صوت قابل شنیدن توسط گوش انسان ارائه شده است.


باندهای اکتاو (Octave Bands)

برای بررسی، ارزیابی، رتبه بندی و دیگر مسائل تکنیکی عایق های صوتی و پدیده های مربوط به صوت، نه تنها سطح توان صوت مهم است بلکه توزیع فرکانسی آن صدا نیز از اهمیت برخوردار است.

معمولا یک صدا، از چندین فرکانس مختلف تشکیل شده است. همچنین، تحلیل صدا معمولا در دامنه فرکانسی گسترده­ای (مثلا20Hz-20000Hz) انجام می شود.

برای تحلیل فرکانسی، اول باید دامنه فرکانسی را به بازه های کوچک تر تقسیم بندی کرد. این کار می توان به دو روش انجام داد. در روش اول، طول بازه ها برابر است. مثلا بازه ها به طول 10Hz هستند و دامنه فرکانسی به بازه های مثلا [0-10Hz], [10-20Hz], … [19990-20000] تقسیم بندی می شود. در روش دوم نسبت عدد بزرگ به کوچک بازه مساوی است و مثلا همیشه عدد بزرگ بازه (حد بالای بازه) 2برابر عدد کوچک بازه(حد پایین بازه) است. مثلا بازه به این صورت تقسیم بندی می شود: [90-180], [180 – 360], [360-720]. اگر نسبت حدبالای بازه به حد پایین بازه 2 باشد، به چنین بازه هایی باندهای اکتاو می گویند.

تقسیم بازه فرکانسی به روش باندهای اکتاو، از نظر درک شنوایی انسان بسیار بهتر است. رایج ترین باند اکتاو، اکتاو 1/3 (یک سوم) است که نسبت حد بالایی به حد پاینیی بازه، جذر مرتبه سوم دو (تقریبا 26/1) می باشد. اکتاوهای 1/12 و 1/24 نیز در تحلیل فرکانسی استفاده می شوند.
دسیبل (dB)(Decibel):

دسیبل واحدی است لگاریتمی (با پایه 10) برای نشان دادن نسبت دو مقدار. این نسبت می تواند نسبت دو مقدار فشار، توان، شدت صوت، ولتاژ یا هر پارامتر قابل اندازگیری دیگری باشد. در آکوستیک، سطح فشار صوت (p با واحد پاسکال Pa) و سطح توان صوت (P با واحد توان W) و سطح شدت صوت (I با واحد W/m2) به صورت دسیبل و نسبت به یک مقدار مرجع تعریف می شوند. در حقیقت هر پارامتر قابل اندازگیری را می توان برحسب دسیبل بیان نمود. برای تعریف دقیق تر دسیبل مراجعه فرمایید به:

<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Decibel<a href="">http://en.wikipedia.org/wiki/Decibel

توان صوت (Sound Power)

از آنجایی که صوت نوعی موج مکانیکی است و هر موج نیز انرژی محسوب می شود، صوت نیز انرژی مکانیکی بوده که به آن انرژی آکوستیک می گویند. مقدار انرژی خروجی در واحد زمان از منبع صوتی را توان صوتی می نامند و واحد آن وات [W] است. سطح توان صوت (Sound Power Level) با دسیبل نسبت به یک سطح مرجع بیان می شود.


Sound Power Level [dB]

LW = 10 Log (P/P0)   Reference value P0 = 10-12W


مثلا منبع صوتی با شدت توان صوتی 1W، سطح توان صوتی دارد برابر با:

LW = 10 * Log (1 / 10-12) = 120 dB


فشار صوت (Sound Pressure)

فشار صوت یا فشار آکوستیک، عبارت است از مجذور میانگین مربعات اختلاف فشار (با فشار اتمسفر) که بوسیله عبور صوت از یک فضا پدید آمده است و با واحد پاسکال اندازگیری می شود. سطح فشار صوت (Sound Pressure Level – SPL) با دسیبل نسبت به یک سطح مرجع بیان می شود.

Sound Pressure Level [dB]

LP = 10 log (p/p0)       Reference value p0 = 20μPa =20*10-6 Pa


سطح فشار صوت (Sound Pressure Level – SPL)

وقتی که صوت منتشر می شود، انرژی آن در طول فاصله کم می شود. برای اندازگیری شدت صوت در فاصله های مختلف، از متغیر سطح فشار صوت استفاده می شود. با فرض اینکه صدا به صورت کروی در فضا منتشر شده و سطح مانعی نیز بین منبع انتشار و محل اندازگیری وجود نداشته باشد، رابطه سطح فشار صوت با سطح توان آن به صورت زیر است:

LP = LW + 10* Log (1/4πr2) (dB)


مثلا منبع صوتی با شدت صوت 60dB، در فاصله 20 متری شدت صوتی برابر 23dB و در فاصله 40متری شدت صوتی برابر 17dBخواهد داشت:

LP(20m) = 60dB + 10Log(1/4π202) = 23dB

LP(40m) = 60dB + 10Log(1/4π402) = 17dB
شدت صوت (Sound Intensity)

شدت صوت به صورت مقدار متوسط انرژی که صوت در واحد سطح در یک راستای مشخص منتقل می کند، تعریف می شود و واحد آن وات بر متر مربع [W/m2] است. سطح شدت صوت با دسیبل نسبت به یک سطح مرجع بیان میشود.

سطح مرجع شدت صوت I0 به گونه ای تعیین می شود که فشار صوت و شدت صوت در راستای انتشار در یک میدان صوتی، هردو یک مقدار داشته باشند. به همین دلیل بیشتر مواقع به جای فشار صوت از شدت صوت استفاده می شود.

Sound Intensity Level [dB]

LI = 10 Log (I/I0)       Reference value I0 = 10-12 W/m2


جدول زیر شدت صوت تولیدی از منابع صوتی مختلف را برای مقایسه ارائه می کند.


شدت صوت (dB)
توضیح
مثال
0
آستانه شنوایی
اتاق تست صوتی
10
بسیار ساکت
تنفس معمولی
20
ساکت
نجوا با یک نفر در یک اتاق ساکت
30
ساکت
خانه معمولی – رادیو آرام – مکالمه معمولی
40
معمولی
رادیو – دفتر کار ساکت – موتور خودرو سولو
50
شلوغ
مکالمه در محل کار
60
شلوغ
دفتر کار شلوغ – رادیو بلند
70
سر و صدای بلند
خیابان شلوغ – مشاجره
80
سر و صدای بلند
جاروبرقی – برهم زدن درب
90
بسیار شلوغ و سروصدای بلند
درون اتوبوس شهری – چاپخانه
100
بسیار شلوغ و سروصدای بلند
صدای بوق خودرو از فاصله 6 متری – اره برقی در فاصله 1 متری

برای بررسی عملکرد عایق کاری صوتی از مدل ها و ضرایب مختلفی استفاده می شود. معروف ترین و پرکاربردترین این ضرایب عبارتند از: ضریب کاهش صوت نرماله شده (Rw) و کلاس انتقال صوت (Sound Transmission Class) که دومی مخصوص استانداردهای آمریکا می باشد. (برای آشنایی بیشتر با این ضرایب به بخش اصول عایق کاری صوتی – معیارهای اندازگیریمراجعه فرمایید.)


سرعت صوت

سرعت موج در هوا مستقل از فرکانس بوده و تنها تابعی از دمای محیط است:

c = 331.4+0.607t

که t درجه حرارت هوا برحسب درجه سانتی گراد است.


در هوای معمولی (حدودا 200C) سرعت صوت تقریبا ثابت بوده و برابر است با تقریبا c ≈ 340m/s .

در مواد دیگر و در دمای 200C سرعت صوت متغیر است مثلا در:

شیشه: 5500-6000m/s

آلومینیوم/ فولاد: 5100m/s

چوب: 3400-4500 m/s

سیمان / بتون: 4000m/s

آجر: 3600m/s

یخ: 3100m/s

آب: 1500m/s

پشم های معدنی: 180m/s

همواره بین سرعت، فرکانس و طول موج رابطه ای برقرار است: c = f * λ

از آنجایی که سرعت صوت تنها تابعی از دمای هوا (یا فضایی که در آن منتشر میشود) میباشد، در دمای ثابت، سرعت آن ثابت خواهد بود. بنابراین با افزایش فرکانس در سرعت مشخص، طول موج کم می شود و بلعکس. به عبارت دیگر، همواره فرکانس و طول موج نسبت عکس با یکدیگر دارند.


مکانیزم های انتقال صوت

معمولا دو نوع مکانیزم انتقال صوت وجود دارد: 1- هوابرد (Airborne) و 2- ضربه (Impact)

در مکانیزم هوابرد، آلودگی صوتی مستقیم از طریق هوا از منبع صوتی، منتقل می شود مانند سروصدای خودروهای درون خیابان، تجهیزات مکانیکی، سیستم های تهویه، سیستم سینمای خانگی همسایه مجاور.

در مکانیزم ضربه، آلودگی صوتی از درون خود اجزاء سازه منتقل می شوند، مانند صدای قدم زدن افراد واحدهای بالاسر، ضربه به دیوار مجاور، بستن درب. به مکانیزم انتقال صوت ضربه، صوت سازه برد (Structure Borne Sound) نیز گفته می شود.


برای انجام عایق کاری صوتی، می بایست تمامی مکانیزم های انتقال صوت مد نظر قرار گیرند.درها، پنجره ها و دریچه­ ها برای جلوگیری از آلودگی صوتی محیطی (Ambient) عایق شده و خود اجزاء ساختمان نیز، دارای لایه های عایق های صوتی باشند. خوشبختانه، بسیاری از موادی که در عایق کاری حرارتی استفاده می شوند و مانند پشم سنگ و پشم شیشه، به عنوان عایق صوتی نیز بکار می روند و نیاز به افزودن لایه های مجزا در اجزاء ساختمان نیست. اگرچه عایق هایی نیز وجود دارند که مخصوص صوت بوده و یا خود دیوارها به گونه ای طراحی می شوند (مانند دیوارهای دوجداره به همراه فنر) که خود عایق صوتی محسوب می شوند.  


جذب صدا و کاهش صدا (Sound Absorption & Sound Reduction)

باید توجه شود که عایق صوتی و جاذب صوتی مفاهیم متفاوتی هستند. منظور از عایق صوتی، ماده ای است که انتقال صوت را در فضا کاهش می دهد درحالی که منظور از جاذب صوتی، ماده ای است که از انعکاس صوت از سطوح مختلف جلوگیری می کند.


وقتی صدا به یک مانع برخورد می کند، مانند هر موج دیگری، قسمتی از آن انعکاس یافته و قسمت دیگر درون مانع منتشر می گردد. موجی که از درون مانع منتشر می شود، قسمتی از آن جذب می شود به خاصیت میرایی (damping) ماده بستگی دارد و قسمت دیگر از مانع عبور می کند و دوباره در فضا منتشر می شود.


به عبارت ساده:                   II = IR + IA + Itr

Ii: شدت صوت اولیه موج برخورد کننده به دیوار            Ir: شدت صوت موج منعکس شده

Ia: شدت صوت موج میرا شده                                Itr: شدت صوت موج منتشر شده از درون مانع


معمولا برای ارزیابی یک عایق صوتی، قدرت آن را در کاهش شدت صوت می سنجند. منابع صوتی مختلف، میزان شدت صوت تولیدی متفاوت دارند.


ضریب جذب صوت (Absorption Coefficient)

ضریب جذب صوت، خاصیتی از ماده است که نشان می دهد ماده می تواند چقدر از موج منتشر شده را جذب کند. این ضریب همواره عددی بین صفر و یک است به طوری که عدد یک بیانگر جذب 100% و عدد صفر جذب صفر درصد را نشان می دهد. عدد بزرگ تر ضریب جذب صوت همیشه بیان گر بهتر بودن ماده برای عایق کاری آکوستیک نیست و این ضریب بر زمان طنین اثر می گذارد. عدد مناسب ضریب جذب صوت باید متناسب با کاربر سازه و اتاق مورد نظر تعیین شود.


میرایی (Attenuation)

وقتی صوت از درون یک محیط (چه سیال و چه جامد) منتشر می شود انرژی آن تقلیل می یابد. علت این پدیده به دو دلیل است: اول انکسار و پخش شدن موج و دوم جذب. ترکیب اثرات انکسار و جذب پدیده میراشدن موج را بوجود می آورد.


نرخ کاهش (Decay Rate)

عبارت است از نرخ کاهش شدت صوت یا میرایی صدا پس از خاموش شدن منبع صوتی در اتاق. در یک اتاق با دمای ثابت، نرخ کاهش ثابت بوده و متناسب با زمان طنین (Reverberation Time) اندازگیری می شود.فرکانس بحرانی (Critical Frequency)

در عایق کاری آکوستیک ساختمان ها، فرکانس بحرانی وقتی رخ می دهد که سرعت صوت در هوا برابر با سرعت انتشار امواج در پارتیشن یا پنل شود. در فرکانس بحرانی، مکانیزم اصلی انتشار صوت درون پنل تغییر می کند و ضریب کاهش صوت پنل به طور چشمگیری کم می شود. فرکانس بحرانی به نوع ماده عایق و ضخامت پنل بستگی دارد. (به قسمت کاهش صوت هوابرد مراجعه فرمایید)


زمان طنین یا تناخنش (Reverberation Time)

زمان طنین عبارت است از مدت زمانی که طول می کشد تا شدت صدا، بعد از خاموش شدن کامل منبع صوتی، به مقدار 60dBکاسته شود. لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
ایرانیم و ایران را دوست میدارم

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب hani1459 تشکر کرده اند:
Mahdi1944, SMH, hamed_713

Moderator

Moderatorنماد کاربر
پست ها

2952

تشکر کرده: 224 مرتبه
تشکر شده: 390 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 1 اسفند 1387 04:27

آرشيو سپاس: 13279 مرتبه در 2566 پست

Re: دانشنامه عایق صوتی

توسط hani1459 » يکشنبه 17 آذر 1392 19:28

کاهش صوت هوابردجذب صدا و کاهش صدا


وقتی صدا به یک مانع برخورد می کند، مانند هر موج دیگری، قسمتی از آن انعکاس یافته و قسمت دیگر درون مانع منتشر می گردد. موجی که از درون مانع منتشر می شود، قسمتی از آن جذب می شود به خاصیت میرایی (damping) ماده بستگی دارد و قسمت دیگر از مانع عبور می کند و دوباره در فضا منتشر می شود.


به عبارت ساده:                   II = IR + IA + Itr

II: شدت صوت اولیه موج برخورد کننده به دیوار

IR: شدت صوت موج منعکس شده

IA: شدت صوت موج میرا شده

Itr: شدت صوت موج منتشر شده از درون مانع


بنابراین، در عایق کاری آکوستیک، با دو ضریب مختلف سر و کار داریم:

1- ضریب جذب صوت

α = (انرژی منتشر شده + جذب شده) / (انرژی اولیه برخوردی) = (IA + Itr) / (II­)

2- ضریب انتشار صوت

τ = (انرژی منتشر شده) / (انرژی اولیه برخوردی) = (Itr) / (II)

به دلیل مقادیر بسیار کم ضریب انتشار صوت، ضریب انتشار صوت را معمولا با ضریب کاهش صوت و یا با واحد لگاریتمی دسیبل تعریف می کنند:

R = 10 Log (II / Itr) [dB]عایق کاری صوتی (آکوستیک) را معمولا ضریب کاهش صوت عایق می سنجند که در باندهای اکتاو 1/3 اندازگیری می شود.


کاهش صوت هوابرد یک پنل یک لایه

وقتی یک پنل یا دیوار یک لایه داریم، عوامل زیر بر مقدار کاهش شدت صوت این دیوار تاثیر می گذارند:

- جرم پنل یا دیواره

- مقاومت خمشی

- خاصیت ارتجاعی / الاستیسیته

- چگونگی نصب پنل یا دیواره درون سازه

- زاویه صدا

- سفتی و اینکه هرگونه شکاف یا سوراخی در صفحه وجود داشته باشد


امواج صوتی که درون ماده منتشر می شوند، تحت فرکانس ها و سرعت های مختلفی حرکت می کنند. همچنین صوت تحت زوایای مختلفی به پنل برخورد می کند. همواره زاویه ای وجود دارد که تحت آن، طول موج امواج برخورد کننده به پنل با طول موجی از امواج منتشر شده درون ماده برابر می شود. به این پدیده انطباق (coincidence) میگویند. اگر پدیده انطباق صورت بگیرد، صدا بسیار راحت تر درون پنل حرکت خواهد کرد و در نتیجه به خصوص در فرکانس بحرانی، ضریب کاهش صوت به شدت کاهش می یابد. در صفحات و پنل های نازک، فرکانس انطباق یا بحرانی، معمولا بین 1000Hz تا 4000Hz اتفاق می افتد.

برای حل این مشکلات، می توان ضخامت پنل را افزایش داد. اما این راه حل خوبی نیست. راه حل بهتر آن است که به خوبی پنلی چندلایه طراحی شود متشکل از صفحات مقاوم و عایق های صوتی. عایق صوتی می تواند هر ماده ای باشد مثلا پشم سنگ یا پشم شیشه.

فرکانس بحرانی را برای پنل های تک لایه میتوان به صورت زیر محاسبه کرد:     
  

فولاد    چوب    شیشه    سیمان    گچ    ثابت ماده

13     14-50     12         19       27       Kc


KC: ثابت ماده

h: ضخامت

fC: فرکانس بحرانیقانون جرم آکوستیکی

یکی از اولین راه ها برای تخمین مقدار جذب آکوستیکی یک پنل یک لایه، قانون جرم آکوستیکی است. براساس این قانون، مقدار جذب آکوستیکی پنل با افزایش چگالی سطحی (kg/m2) و فرکانس، مطبق با رابطه زیر، افزایش می یابد:

R ≈ 20Log (m) + 20Log (f / 100) – 7dB

m: چگالی سطحی (kg/m2)

f: فرکانس (Hz)

در نتیجه با دو برابر کردن چگالی، تقریبا ضریب کاهش شدت صوت، 6dB افزایش می یابد.

برای هر ماده ای، قانون جرم آکوستیکی تنها در محدوده فرکانس مشخصی معتبر است و عوامل دیگری هستند که میتوانند بر قابلیت جذب صوت ماده تاثیر بگذارند.

نموداری کلی از ضریب کاهش صوت یک پنل معمولی به ازای افزایش فرکانس در زیر نشان داده شده است.f11: فرکانس رزونانس در صفحه

fc: فرکانس بحرانیفرکانس رزونانس به ابعاد پنل بستگی دارد. در بیشتر موارد، اولین فرکانس رزونانس ضریب کاهش صوت را به شدت کاهش می دهد ولی فرکانس های رزونانس بعدی، تاثیری به این شدت نخواهند داشت.

فرکانس بحرانی نیز ضریب کاهش صوت را به شدت کاهش می دهد. فرکانس بحرانی فرکانسی است که در آن سرعت صوت در هوا تقریبا برابر سرعت انتشار صوت درون پنل می شود. به عبارت دیگر فرکانس امواج منتشرشونده درون پنل با فرکانس امواجی که از بیرون به آن برخورد می کنند، یکی است.

دو مشخصه فرکانس بحرانی و رزونانس، نقش مهمی در تعیین مشخصات عایق کاری منبع صوتی ایفا می کنند.سازه های دو لایه (Double Construction)

در عایق کاری آکوستیک ساختمان ها، اغلب از پنل هایی استفاده می شود که دارای دو پوسته خارجی (اغلب فلزی یا کامپوزیتی یا پلاستیکی) بوده و محفظه ای بین این دو پوسته قرار دارد که محفظه می توان خلاء باشد یا از ماده ای عایق مانند پشم سنگ پر شده باشد. ماده عایق به عنوان جاذب صوتی عمل می کند. شرکت های مختلف، پنل های آکوستیکی مختلفی با ساختارهای مختلف ارائه می کنند. عملکرد بهینه  می تواند با وجود پل های صوتی کاهش یابد. از نظر تحلیلی، می توان چنین سازه هایی را یک سیستم جرم – فنر – جرم در نظر گرفت.

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
ایرانیم و ایران را دوست میدارم

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب hani1459 تشکر کرده اند:
SMH, Mahdi1944, hamed_713

Moderator

Moderatorنماد کاربر
پست ها

2952

تشکر کرده: 224 مرتبه
تشکر شده: 390 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 1 اسفند 1387 04:27

آرشيو سپاس: 13279 مرتبه در 2566 پست

Re: دانشنامه عایق صوتی

توسط hani1459 » يکشنبه 17 آذر 1392 21:12

معیارهای سنجش     
ضریب کاهش صوت متوسط وزنی Rw(Weighted Sound Reduction Index):

مهمترین پارامتر معرفی و ارزیابی عایق های صوتی، ضریب کاهش صوت میانگین وزنی (Rw) است و بیانگر میزان متوسط شدت صوتی است که عایق کاهش می دهد. هرچه این ضریب بالاتر باشد، عملکرد عایق در کاهش شدت صوت بهتر خواهد بود. مثلا اگر منبع صدا شدت صوتی معادل 80dB تولید کرده و ضریب Rw عایقی 50 باشد، تنها مقدار 30dB از آن طرف دیگر عایق شنیده خواهد شد.محاسبه ضریب کاهش صوت متوسط وزنی:

برای تعیین مقدار ضریب کاهش صوت میانگین یک عایق، در آزمایشگاه ابتدا مقدار ضریب کاهش صوت نرمال آن عایق برای فرکانس هایی در بازه فرکانسی 100 الی 3150 هرتز، با فرجه های یک سوم اکتاو محاسبه می شود. مقادیر محاسبه شده در نموداری دوبعدی وارد می شوند. سپس منحنی مرجع از بین نقاط بدست آمده در فرکانس های مختلف، به گونه ای عبور داده می شود که مجموع اختلاف مقادیر در هر فرکانس، از 32dB بیشتر نشود. وقتی که منحنی مرجع به درستی قرار گرفت، مقدار ضریب کاهش صوت در فرکانس 500Hz به عنوان ضریب کاهش صوت میانگیم وزنی (Rw) برای آن عایق انتخاب می شود. علت انتخاب ضریب مانگین در فرکانس 500Hz این است که این فرکانس، دقیقا در وسط محدوده فرکانسی قابل شنوایی گوش انسان قرار دارد.ضریب کاهش صوت نرمال R(Sound Reduction Index):acoustic insulation test room

برای محاسبه ضریب کاهش صوت یک ماده، در آزمایشگاه صوت، نمونه ای از آن ماده را بین دو اتاقک تست قرار میدهند. در یک اتاقک منبع صوتی با شدت صوت و فرکانس مشخص وجود دارد و در اتاقک دیگر گیرنده نصب شده است. با توجه به میزان شدت صوت کاسته شده در اتاقک گیرنده، ضریب کاهش صوت آن ماده در فرکانس فرستنده، به صورت زیر محاسبه میشود:

R= L1-L2+10log (S/A)

که در آن:

عبارت L1، مقدار متوسط شدت صوت در اتاق منبع صوت (برحسب dB)، عبارت L2، مقدار متوسط شدت صوت در اتاق گیرنده صوت (برحسب dB)، عبارت S، مقدار مساحت نمونه تحت تست (برحسب m2) و A، مقدار مساحت معادل در اتاقک گیرنده (برحسب m2) می باشند.تقریب ضریب کاهش صوت متوسط (Rav) برای عایق های مختلف:

روش دیگری نیز برای تقریب ضریب کاهش صوت متوسط یک عایق وجود دارد و آن استفاده از رابطه تقریب زننده زیر است:

Rav = 10 + 14.6 log(m) (dB)

که در آن m مقدار جرم ماده در واحد سطح (برحسب kg/m2) می باشد.برای درک بهتر از میزان تاثیر ضریب کاهش صوت متوسط وزنی در عایق کاری، جدول زیر برای مقایسه ارائه میشود:ضریب Rw                میزان شنوایی انسان خارج از اتاق عایق شده                                                           کیفیت عایق کاری

30-40       صحبت بلند کاملا شنیده و فهمیده می شود – نیمی از صحب آرام شنیده و فهمیده می شود                         ضعیف

40-50              نیمی از صحبت بلند فهمیده می شود – صحبت آرام شنیده شده ولی فهمیده نمی شود                       متوسط

50-60                صحبت بلند به سختی شنیده شده و اصلا فهمیده نمی شود                                                          خوب

60-70                صحبت بلند معمولا شنیده نمی شود                                                                                   بسیار خوب

70-80      مخصوص سینماها و ارکسترها به طوری صدا از خارج به سختی شنیده می شود                                          عالیضریب کاهش صوت متوسط استاندارد شده (Dw)(Standardized Weighted Sound Reduction Index):

در بعضی متون، استانداردها و مراجع، به جای استفاده از ضریب کاهش صوت متوسط وزنی (Rw) از ضریب استاندارد کاهش صوت استاندارد شده (Dw) استفاده می شود که اختلاف چندانی با Rw ندارد و تفاوت آنها به شکل زیر است:

Dw ≈ Rw – 5dBضریب کاهش صوت متوسط وزنی به همراه ضریب طیف انطباقی (Spectrum Adaptation Term)(Rw+Ctr)

ضریب طیف انطباقی (Ctr) خصوصیات یک پنل یا المان عایق آکوستیک را در کاهش صوت های فرکانس نشان میدهد. ضریب طیف انطباقی را معمولا با محسابه ضریب عملکرد متوسط یک المان اکوستیک در فرکانس های مختلف (همان ضریب کاهش صوت متوسط) به همراه نموداری که بیانگر یک منبع طیف فرکانس های پایین معمولی است، اندازگیری می کنند. مثالی از منبع صوت های فرکانس پایین، صدای ترافیک شهری است. در بیشتر طراحی های آکوستیک، کاهش صوت های فرکانس پایین از اهمیت بیشتری برخوردار است چراکه خاصیت کاهش صوت عایق های آکوستیک با کاهش فرکانس، کاهش می یابد. بنابراین همیشه مقدار حداقلی برای Rw+Ctr برای طراحی های آکوستیک تعیین می کنند. مثلا برای ساختمان های مسکونی، Rw+Ctr > 50dB لحاظ می شود.


ضریب کلاس انتقال صدا (STC)(Sound Transmission Class):

در استانداردهای آمریکایی (ASTM E413 & E90)، به جای ضریب کاهش صوت متوسط (Rw) از ضریب کلاس انتقل صدا استفاده می شود. این ضریب مقدار همواره صحیح (غیراعشاری) دارد و بیان می کند که یک جزء ساختمان چه مقدار در کاهش شدت صوت هوابردی موثر است.

روش محاسبه STC شبیه محاسبه Rw است و البته در جزئیات متفاوت می باشد. برای اطلاعات بیشتر مراجعه فرمایید به:

http://en.wikipedia.org/wiki/Sound_transmission_class

برای درک بهتر از میزان تاثیر ضریب کاهش صوت متوسط وزنی در عایق کاری، جدول زیر برای مقایسه ارائه میشود:ضریب STC(dB)                                                                              آنچه از آن طرف عایق شنیده می شود

25                                                                                        صحبت آرام به راحتی شنیده شده و فهمیده می شود

30                                                                  صحبت بلند شنیده شده و فهمیده می شود – صحبت آرام شنیده شده ولی فهمیده نمی شود

35                                                                                             صحبت بلند شنیده شده ولی فهمیده نمی شود

40                                                                                       صحبت بلند شنیده نمی شود – آستانه حریم خصوصی

42                                                                                            سخنرانی بلند شنیده شده ولی فهمیده نمی شود

45                                                                                      سخنرانی بلند توسط 90% جمعیت آماری شنیده نمی شود

50                                                                           صدای بسیار بلند مانند ادوات موسیقی یا سیستم پخش به سختی شنیده می شود

+60                                                                         عایق کاری صوتی بسیار خوب به طوری که بیشتر اصوات شنیده نمی شود

http://www.irima.ir/home/
ایرانیم و ایران را دوست میدارم

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب hani1459 تشکر کرده اند:
Mahdi1944, hamed_713, SMH

Moderator

Moderatorنماد کاربر
پست ها

2952

تشکر کرده: 224 مرتبه
تشکر شده: 390 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 1 اسفند 1387 04:27

آرشيو سپاس: 13279 مرتبه در 2566 پست

Re: دانشنامه عایق صوتی

توسط hani1459 » يکشنبه 17 آذر 1392 21:55

کوستیک اتاق

مطابق استاندارد طراحی ساختمان (AS 2107) مقدار شدت صوت مطلوب برای واحدهای مسکونی و اداری به صورت زیر است:

واحدهای نزدیک خیابان فرعی

قسمت                                     مقدار شدت صوت مطلوب (dB)                   حداکثر شدت صوت مجاز (dB)

نشیمن – پذیرایی- سالن کنفرانس                   30                                                        40

اتاق خواب - خواب گاه                                  30                                                         35

محل کار – دفتر                                          35                                                         40

واحدهای نزدیک خیابان اصلی  
قسمت                                   مقدار شدت صوت مطلوب (dB)                  حداکثر شدت صوت مجاز (dB)

نشیمن – پذیرایی- سالن کنفرانس                  35                                                        45

اتاق خواب - خواب گاه                                 30                                                        40

محل کار – دفتر                                         35                                                         45

عایق کاری صوتی می تواند در کاهش مقدار آلودگی صوتی خارجی و محیطی تاثیر به سزایی داشته باشد. جدول زیر مقایسه ای بین کاهش صوت پنجره در صورت عایق بودن و نبودن ارائه می کند.
توضیح                                                    مقدار کاهش صوت (dB) به طور متوسط در بازه (100-3150Hz)

پنجره باز با شیشه یک جداره                                                     حداکثر 10dB

پنجره بسته با 6mm شیشه یک جداره                                           حداکثر 20dB

پنجره بسته با 24mm شیشه یک جداره                                         حداکثر 25dB

پنجره بسته با شیشه دو جداره و عایق صوتی                                     حداکثر 45dB
محاسبه شدت صوت در یک اتاق

در یک اتاق که در آن وسایل زیادی جمع شده است، شدت صدا به خاطر انعکاس از صفحات مختلف، به راحتی تقلیل نمی یابد. مدل ساده ای که ما برای محاسبه شدت صوت در اتاق استفاده می کنیم، عبارت است از:LP = LW + 10*Log [(Q/4πr2) +4/R]

R = A / (1- αm) = (s. αm) / (1- αm)LP: توان صوتی منبع صوتroom - Q coefficient

LW: سطح فشار صوت

Q: ضریب ثابت، متناسب با موقعیت منبع صوت

R: ضریب اتاق

A: سطح معادل جذب صوت (m2)

S: سطح تمام اتاق (شامل مساحت کف، سقف و دیوارها)

αm: ضریب جذب متوسط

ضریب R را می توان از نموار زیر استخراج نمود. همچنین ضریب Q بسته به موقعیت منبع صوتی است که مقدار آن را در شکل های زیر میبینید.


مدلی که ارائه شد، بسیار ساده است. مدل های پیچیده تر و محاسبات سنگین تر و دقیق تر در نرم افزارهای مخصوص مانند نرم افزار ODEON قابل انجام است. نسخه آزمایشی نرم افزار ODEN را می توانید از قسمت پیوندها / دانلود نرم افزار، دانلود نمایید. همچنین شرکت های بین المللی مشاوره در زمینه آکوستیک سازه ها خدمات طراحی و مشاوره ای و عایق کاری ارائه می دهند.


انتشار صوت در یک اتاق به مقدار جذب، انعکاس و پخش موج از تمامی سطوح موجود در اتاق، بستگی دارد. اما مهمترین پارامتر در آکوستیک یک اتاق، زمان تراخنش یا زمان طنین (Reverberation Time) است.زمان تراخنش یا زمان طنین (Reverberation Time)

زمان طنین عبارت است از مدت زمانی که طول می کشد تا شدت صدا، بعد از خاموش شدن کامل منبع صوتی، به مقدار 60dB کاسته شود.

بسته به روش اندازگیری، زمان طنین را ممکن است T20 (اندازگیری کاهش شدت صوت از -5dB تا 25dB و سپس برون یابی تا 60dB) و T30 (اندازگیری از -5dB تا 35dB و سپس برون یابی) و یا EDT (زمان کاهش اولیه، کاهش 10dB اول و برون یابی تا 60dB) بنامند که در روش و معیار اندازگیری مختلف هستند. در اتاق های غیرمنظم، همواره T20 از T30 کمتر است.


Reverbration time T20-T30

زمان طنین را می توان از رابطه سابین – بنیان گذار آکوستیک مدرن – محاسبه کرد:

Trev = 0.16 V / A (sec)

αM = A / S

A = α1S1 + α2S2 + … + αnSn = αM.S

V: حجم اتاق

S: سطح کل اتاق

A: سطح معادل جاذب صدا (m2)

αM: ضریب جذب متوسط

این محاسبه باید برای هر باند اکتاو انجام شود. مقدار زمان طنین مجاز برای هر اتاق بسته به کاربری اتاق و مقرارت ساختمان ملی یا بین المللی، متفاوت است. در زیر جدول زمان طنین حداکثر مجاز برای اتاق های مختلف را ملاحظه میکنید که مطابق با قوانین ساخت و ساز دانمارک تنظیم شده اند:

اتاق                                                                                           مقدار حداکثر زمان طنین (sec)

راه پله                                                                                                          1.3

کلاس درس، اتاق تجهیزات الکترونیکی، اتاق کار یدی                                                  0.6

کریدر – راه رو معمولی                                                                                       0.9

اتاق مخصوص موسیقی و نواختن ساز                                                                    1.1

باشگاه                                                                                                         1.6

استخر سرپوشیده                                                                                            2.0
  
اتاق کنفرانس – اتاق نشیمن                                                                               0.4

اتاق مخصوص بچه                                                                                            0.4


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
ایرانیم و ایران را دوست میدارم

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب hani1459 تشکر کرده اند:
Mahdi1944, hamed_713, SMH

Moderator

Moderatorنماد کاربر
پست ها

2952

تشکر کرده: 224 مرتبه
تشکر شده: 390 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 1 اسفند 1387 04:27

آرشيو سپاس: 13279 مرتبه در 2566 پست

Re: دانشنامه عایق صوتی

توسط hani1459 » يکشنبه 17 آذر 1392 22:03

عایق کاری HVAC

معیار نویز (Noise Criteria)

در طراحی آکوستیک سیستم های تهویه، می بایست میزان حساسیت شنوایی انسان ها مدنظر قرار گیرد. به این ترتیب، دیگر مقدار "بلندی" صدا را، بر اساس اعدادی کاملا مطلق و دقیق نمی توان بیان کرد، چراکه حساسیت شنوایی در انسان ها متفاوت است. همچنین، گوش انسان واکنش های مختلفی نسبت به صداهای با شدت مختلف و فرکانس مختلف، از خود نشان می دهد. مثلا صدایی با شدت صوت مشخصی، ممکن است در فرکانسی "بلند" تعبیر شود، ولی همان شدت صوت در فرکانس دیگری چندان آلودگی صوتی ایجاد نخواهد کرد. برای تسهیل طراحی مهندسی آکوستیکی، معیاری تعریف می شود به عنوان معیار نویز (Noise Criteria). این معیار به صورت نمودارهایی نسبت به شدت صوت (برحسب dB) و فرکانس (فرکانس های میانی باندهای اکتاو) رسم می شود. این نمودارها، مقدار حداکثر شدت صوت را در هر فرکانس بیان می کنند. مثلا برای داشتن NC-35، شدت صوت در دامنه فرکانسی، باید زیر نمودار NC=35 قرار بگیرد.


مقدار مناسب NC متناسب با نیازهای طراحی و سیستم آکوستیک مطلوب، تعریف می شود. در بیشتر مواقع مقدار NC-45 جوابگوی عایق کاری آکوستیک سیستم تهویه است. معیار نویز، هرچند پارامتری مفید و مهم در طراحی آکوسیتک سیستم های تهویه محسوب می شود، اما می تواند عایق کاری صوتی را دچار خطا کند. مثلا چون معیار نویز به صورت مقادیر گسسته با فرجه های 5 واحدی، تعریف می شود، ممکن است دو طیف مختلف نویز یا میزان آلودگی متفاوت، هر دو به یک NC ارجاع داده شوند.

معمولا فرکانس های پایین کمتر از فرکانس های بالاتر توسط عایق های صوتی جذب می شوند (البته این اصل برای میرایی صدا عمومیت دارد). بنابراین برای عایق کاری آکوستیک سیستم های تهویه، باندهای اکتاو 63Hz و 125Hz باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند، چراکه وجود نویز در این باندها، می تواند باعث لرزش سیستم شود.عایق کاری داکت ها (HVAC)

نکات زیر می تواند در عایق کاری صوتی داکت ها موثر واقع شود:

- از تجهیزاتی استفاده شود که حداقل سطح شدت صوت را دارند

- دریچه های خروجی هوا تا حد امکان دور از محل های حساس به صدا تعبیه گردند

- دریچه های خروجی هوا باید حداقل به مقدار 5/1 برابر بزرگ ترین وجه داکت های مستطیلی از زانویی ها و محل های شکست داکت فاصله داشته باشند. برای داکت های دایره ای، این فاصله باید حداقل 5/1 برابر قطر داکت باشد.

- از زانویی های منحنی (شعاع دار) استفاده شود و تا حد امکان از زانویی های با گوشه های تیز اجتناب شود. اگر زانویی های منحنی شکل در سازه جا نمی گیرند، بهتر است شکل زانویی پخ دار باشد.

- از سرعت هوا در خروجی ها کاسته شود. می توان اندازه داکت را در خروجی افزایش داد تا دبی جریان با افت سرعت، کاهش نیابد.

- از تغییر زاویه داکت بیش از 15 درجه جلوگیری شود. در صورت نیاز به تغییر مسیر داکت، از زانویی با شرح فوق استفاده شود.

- کاهنده ها (کاهش دهنده اندازه داکت) نباید زاویه ای بیش از 45 درجه و افزایش دهنده ها نباید زاویه ای بیش از 60 درجه داشته باشند. (تعیین کاهنده یا افزایش دهنده بودن متناسب با جهت جریان انجام می شود)

- در صورت عبور سیم ها و اتصالات الکتریکی از درون داکت ها، می بایست اتصالات کمی شل باشند و صلب نباشند.اولین گام در طراحی یک سیستم با حداکثر عملکرد آکوستیکی، تعیین یک معیار ارزیابی است. پس از تعیین معیار ارزیابی (مثلا NC)، تعیین سطح قابل قبول آن مطابق با آن معیار است (مثلا NC 35 یا NC 45). سطح قابل قبول متناسب با نیازمندی های طرح و هدف سیستم مشخص می شود.

سیستم را مطابق با نیازمندی های طرح، طراحی کنید. سطح فشار صوت اولیه، همان سطح فشار صوت تجهیز جاری کننده هوا (مانند فن و کمپرسور) است که از مقدار آن را از کاتالوگ سازنده و یا با اندازگیری می توان بدست آورد. سیستم را به صورت بخش های مجزا تصور کنید. بهترین تعریف برای هر بخش عبارت است از ناحیه بین شاخه های داکت ها و جاهایی که داکت ها انشعاب می یابند و از سطح فشار صوت کاسته می شود. صداگیرها (silencers) هرکدام خود یک بخش فرض می شوند تا مقدار افت فشار صوت و نویزی که خود ایجاد می کنند تقریب زده شود. برای تمامی باندهای اکتاو باید ارزیابی ها صورت گیرد.

هنگامی که داکت انشعاب می یابد، سطح فشار صوت افت پیدا می کند. مقدار افت متناسب با نسبت سطح داکت ها در پایین دست جریان است. در یک اتصال T شکل با سطوح داکت A1 و A2 در پایین دست جریان، مقدار افت فشار صوت در هریک از شاخه ها به صورت زیر محاسبه می شود:

L1 = 10 × Log (A1 / (A1 + A2)

L2 = 10 × Log (A2 / (A1 + A2)مثلا اگر A1 برابر با 400 اینچ مربع و A2 برابر با 900 اینچ مربع باشد، L1 = -5 dB و L2 = -2 dB خواهند بود. این مقدار کاهش برای همه فرکانس ها صادق است.

همه افت های را در طول خط جریان در نظر بگیرید و از مقدار اولیه سطح فشار صوت کم کنید. سپس نویزهای احتمالی اضافه شده را به سطح فشار صوت باقی مانده اضافه کنید. توجه کنید که اگر دو منبع نویز مجزا در یک بخش داشته باشیم که اختلاف شدت صوتی بیش از 10دسیبل دارند، تنها اثر منبع صوت قوی اضافه می شود و لازم نیست اثر منبع صوت ضعیف تر را به مقدار باقی مانده شدت صوت اضافه کنیم.

این پروسه را ادامه دهید تا به دریچه خروج برسید. مقدار نویز ایجاد شده توسط دریچه را که معمولا تابعی از سرعت جریان است، به مقدار شدت صوت باقی مانده اضافه کنید.

وقتی ارزیابی ها برای همه باندهای اکتاو تمام شد، می توان تعیین کرد که چه مقدار کاهش صوت در چه فرکانس هایی مورد نیاز است.نویز فرار (Break-out noise)

نویز فرار نویزی است که درون داکت به خارج فرار می کند. داکت های مستطیلی بیش از داکت های دایره ای اجازه فرار به نویز می دهند. به خصوص در فرکانس های پایین فرار نویز بیشتر اتفاق می افتد.

نویزهای داخل شونده (Break-in noise) نیز وجود دارند که از دیواره داکت به داخل آن نفوذ می کنند. داکت های مستطیلی بیشتر از داکت های دایروی اجازه ورود نویز به داخل خود را می دهند. اگر داکت ها در نزدیکی تجهیزات پر سر و صدا نصب شده باشند، بهتر است در سطح خارجی آنها پوشش های آکوستیک نصب شود تا ورود نویز به داخل داکت به حداقل برسد.نقش فرکانس در کاهش صدا

معمولا فرکانس های پایین سخت تر از فرکانس های متوسط و بالا جذب می شوند و افت فشار کمتری خواهند داشت. هرچه ضخامت پوشش آکوستیکی داکت بیشتر باشد، جذب صوت در فرکانس های پایین بهتر انجام خواهد شد. استفاده از صداگیرها (silencer) در جذب صوت های فرکانس متوسط و بالا بسیار موثر خواهد بود.صداگیرها (Silencers)

سه نوع صداگیر وجود دارد: Dissipative – Reactive - Active

در انتخاب نوع صداگیر باید به نکات زیر توجه شود:

- ضریب جذب صوت – مقدار کاهش شدت صوت قبل و بعد از صداگیر

- افت فشار استاتیک جریان در حین عبور جریان از صداگیر

- نویز بازتولید شده – صدایی که در اثر عبور جریان هوا از درون صداگیر ایجاد می شود (متناسب با افت فشار استاتیک)

کناره های صداگیرهای dissipative و reactive از صفحات فلزی سوراخ شده ساخته شده است. فضای داخلی صداگیرهای dissipative از مواد جاذب صوت مانند پشم شیشه یا پشم سنگ پر می شود که خصوصیات جذب صوت خوبی از خود نشان می دهند. فضای داخلی صداگیرهای reactive تهی بوده و ماده ای درون آن نیست ولی به گونه ای تنظیم می شوند که شدت صدا را در فرکانس های خاصی کاهش می دهند در نتیجه این گونه صداگیرها برای باند وسیعی از فرکانس ها مناسب نیستند.

صداگیرهایی که جاذب های داخلی دارند، حداقل باید سه برابر قطر داکت از فن فاصله داشته باشند. نصب صداگیر در فاصله ای کمتر از سه برابر قطر داکت، افت استاتیکی شدید فشار جریان در حین عبور از صداگیر را به همراه خواهد داشت که خود افزایش نویز و صدا را در پی دارد.

مقدار افت فشار، نویز بازتولید شده و ضریب جذب صوت صداگیرهای dissipative و reactive باید توسط سازنده در کاتالوگ محصول عنوان شود. اندازگیری ها باید مطابق با استاندارد ASTM E477-06a (تحت عنوان Standard Test Method for Measuring Acoustical and Airflow Performance of Duct Liner Materials and Prefabricated Silencers) انجام شود.

صداگیرهای active موج معکوسی از خود تولید می کنند که با برهمنهش روی صدا اصلی، شدت آن را می کاهد. این گونه صداگیرها معمولا از یک میکروپروسسور، دو میکروفن که با فاصله مشخص از هم قرار گرفته اند و یک بلندگو که بین دو میکروفن درون داکت قرار گرفته است، تشکیل شده اند. میکروفن نزدیک به منبع صوتی با فرکانس پایین تر، سیگنال صدای منبع را به میکروپروسسور می فرستد. میکروپروسسور موجی در فاز مقابل (180 درجه برعکس موج ورودی) ایجاد می کند و آن را از طریق بلندگو پخش می کند. موج جدید با موج قبلی تداخل کرده و شدت آن را می کاهد. مکیروفن دوم که در پایین دست جریان قرار گرفته است، صدای کاهش یافته را اندازگیری کرده و سیگنال بازخور (feedback) به میکروپروسسور می فرستد.

صداگیرهای active چون المان های حجیمی ندارند، باعث افت فشار استاتیکی جریان نمی شوند ولی عملکرد آنها در باند فرکانسی وسیع محدود است. با استفاده از این صداگیرها معمولا می توان صداهای با باند فرکانس محدود را تا 35dB کاهش داد ولی باندهای وسیع تنها 10 الی 20dB کاهش می یابند. در هرحال، از صداگیرهای active در مواقعی که سرعت جریان بیش از 1500fpm باشد به خاطر پدیده اغتشاش جریان (turbulence) نمی توان استفاده کرد.نویز بازتولید شده به خاطر عبور جریان از درون صداگیر بوجود می آید. معمولا وقتی افت فشار استاتیکی جریان، بیش از 0.035 in. wg باشد، نویز بازتولید شده در محاسبات وارد می شود.

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
ایرانیم و ایران را دوست میدارم

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب hani1459 تشکر کرده اند:
Mahdi1944, hamed_713, SMH


 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    بازديدها
    آخرين پست

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 2 مهمان