در اين بخش مي‌توانيد در مورد ديگر مباحث کامپيوتر به بحث بپردازيد
Major I

Major Iنماد کاربر
پست ها

5234

تشکر کرده: 17 مرتبه
تشکر شده: 353 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 25 خرداد 1385 14:47

محل سکونت

http://www.ganjineh-danesh.com/forum.php

آرشيو سپاس: 4023 مرتبه در 1451 پست

سوءاستفاده از تصاوير خانوادگي

توسط ganjineh » چهارشنبه 8 بهمن 1393 23:54

سوءاستفاده از تصاوير خانوادگي

اگر تا ديروز مراقب بوديد تا لنز كوچك يك دوربين ديجيتال، ناخواسته لحظهاي شما را در يك مهماني خصوصي شكار نكند ، امروز بايد نگران باشيد كه حتي اطلاعات پاك شده تلفن همراه، كامپيوتر و دوربين شخصيتان ميتواند بازيابي شود و مورد سوءاستفاده قرار گيرد.
افرادي كه به صورت حرفهاي با وسايل ديجيتال سروكار دارند، معتقدند بازيابي (Recovery) اطلاعات از اين وسايل كار سادهاي است بنابراين در زماني كه اطلاعات، نوشتهها، عكسها و... را از دوربين، لپتاپ يا نوتبوك و حتي برخي تلفنهاي همراه پاك ميكنيم، ميتوانيم انتظارداشته باشيم كه بخشي از اين اطلاعات براحتي بازيابي و قابل استفاده ميشوند.
اين در حالي است كه معاون مبارزه با جرايم رايانهاي پليس آگاهي ناجا هم با اشاره به افزايش 26 درصدي اين گونه جرايم در كشور به مردم هشدار ميدهد كه بخش مهمي از آن مربوط به موضوعات متعددي مثل اخاذي، تهديد و... است.
رضا هاشمي، كارشناس ارشد رايانه و فناوري اطلاعات با بيان اين كه بسياري از دستگاهها علاوه بر داشتن گزينه حذف (Delete) و (Format) گزينههاي ديگري مانند (Undelete) و (Unformat) هم دارند، ميگويد: اگر صاحبان دستگاهها از وجود چنين امكاناتي مطلع باشند ميدانند كه اطلاعات پاك شده براحتي قابل دسترسي است. او سعي ميكند به طور ساده توضيح دهد كه با ذخيره هر فايل در دستگاه جدولي در حافظه تشكيل ميشود كه نشان ميدهد نقطه شروع و نقطه انتهايي و نيز طول آنچه ذخيره شده، چقدر است. وقتي كاربر اين اطلاعات را پاك ميكند، درواقع آن را به طور نرمDelete ميكند؛ يعني آن فضايي كه فايل در آن ذخيره شده، خالي مي شود؛ در حالي كه اطلاعات هنوز وجود دارد.
وي راهحل رفع اين نگراني را بازنويسي يا wipe ميداند و توصيه ميكند: «چنانچه قصد داريد حافظه دستگاه را از اطلاعات ذخيره شده به طور كامل پاك كنيد، ميتوانيد رم يا حافظه را از دستگاه مثل دوربين خارج و به لپتاپ يا كامپيوترتان وصل كنيد و با استفاده از تكنيك وايپ (wipe) آن را بازنويسي كنيد. در اين صورت اطلاعات به طور واقعي حذف ميشود.»

اطلاعات شخصي و خانوادگي تان را پاك كنيد
از اوايل دهه 80 با ورود انواع دستگاههاي الكترونيك و افزايش سطح دسترسي به اين وسايل، راه سوءاستفاده از اطلاعات موجود در اين دستگاهها باب شد. علت آن را برخي به كنجكاوي و اشتياق افراد براي اطلاع از تصاوير و نوشتههاي خصوصي ديگران ميدانند كه متاسفانه اين عادت در بين افراد جامعه كم نيست.

عليرضا شيرازي، مدير سايت بلاگفا دراينباره معتقد است: آنچه با ورود اين وسايل باعث آزار شهروندان شده، تجاوز به حريم خصوصي آنان است.
سيدجواد آرامي، روانشناس هم با اشاره به آسيبزا بودن بسياري از ابزارهاي اطلاعاتي تنها به دليل استفاده و كاربرد نامناسب آن ميگويد: استفاده از اين وسايل ارتباطي به فرهنگ برخورداري از ابزارهاي فناوري و اطلاعاتي برميگردد، همچنين هر كدام از اين ابزارها ميتواند در جهت مناسب يا غيرمناسب مورد استفاده قرار گيرد.
وي با بيان اين كه تجسس و كنجكاوي و اطلاع گرفتن از زندگي شخصي افراد امري غيرطبيعي است، گفت: تجسس و كنجكاوي بيش از حد و به صورت غيرطبيعي نشانه نوعي اختلال رواني است و افرادي كه از سلامت رواني برخوردارند، نيازمند كنجكاوي در مسائل شخصي ديگران نيستند.
اين روانشناس درخصوص وظيفه مردم براي پيشگيري از اين قبيل آسيبها نيز توصيه ميكند: خانواده ها بايد از حقوق خود آگاهي پيدا كرده و به هر كسي اعتماد نكنند و تلفن همراه يا دوربين شخصيشان را به عنوان يك وسيله در اختيار ديگران نگذارند.

شيرازي نيز درباره اين كه چرا چنين سوءاستفادههايي از تصاوير و فيلمهاي خصوصي افراد صورت ميگيرد به سطح سواد و آگاهي صاحبان اين وسايل اشاره ميكند و ميگويد: بيشتر افراد سواد كار كردن با وسايل الكترونيكي را ندارند يا دستكم سواد مردم ما در اين زمينه از ديگر كشورها كمتر است، از سوي ديگر كساني كه از كيفيت اين فناوري آگاهي دارند، معمولا جوانند كه شايد در بعضي موارد موازين اخلاقي را آنچنان كه بايد، پاس نميدارند.
به هر كسي اعتماد نكنيد
به گفته كارشناسان، علاوه بر زماني كه فرد به انگيزه تعمير دوربين، لپتاپ و تلفن همراه مشتريان به سوءاستفاده از اطلاعات شخصي ديگران ميپردازد، در برخي موارد، فيلمبرداران مجالس عروسي هم به سوءاستفاده از فايل عكس و فيلم اين مجالس ميپردازند. پليس در اين زمينه بارها هشدار داده است كه براي تصويربرداري از مجالس خصوصيتان حتما به آتليههاي رسمي و داراي مجوز قانوني مراجعه كنيد؛ چراكه اطمينان كردن به هر فردي ميتواند تبعات نامطلوبي داشته باشد.
از سوي ديگر، اين روزها دوستيهاي اينترنتي و ارسال عكس به يكديگر يكي از شيوههاي دوستي و آشنايي بين افراد است. پليس در اين زمينه هم به افراد هشدار داده تا سريع به يكديگر اعتماد و عكس رد و بدل نكنند، چراكه براساس تجربه، بسياري از عكسها و تصاوير بعد از مدتي از طريق فتوشاپ سوءاستفاده شده و در قالب تصاوير مستهجن به نمايش درميآيد.

هشدار كافي است، آموزش دهيد
كنجكاوي و جذابيت ورود به حوزه خصوصي زندگي مردم اين روزها آنقدر زياد شده كه بسياري از سايتها و حتي نشريات بخشهايي از اطلاعات خود را به تصاوير و اطلاعات زندگي خصوصي افراد بويژه افراد سرشناس اختصاص دادهاند، اين امر هرچند به طور طبيعي نامطلوب نيست ولي آنجا كه بدون رعايت حقوق و اجازه افراد صورت گيرد، به شكل آسيب اجتماعي جلوهگر ميشود. شيرازي در اين باره با ذكر نمونههايي از انتشار تصاويري از زندگي خصوصي فلان هنرپيشه و حتي بلوتوث مراسم جشن عروسي افراد كه براحتي بين تلفنهاي همراه رد و بدل ميشود، از لزوم آموزش مردم بخصوص جوانان ياد ميكند و ميگويد: بسياري از جوانان از زشتي عمل خود آگاه نيستند. او پيشنهاد ميكند: «هشدار كافي است، راهكار ارائه كنيد ، به نظر من ، صدا و سيما و نيروي انتظامي بايد با برنامهسازي مردم را آگاه كنند تا سواد مردم در اين زمينه بالا برود.»

دست آخر شكايت كنيد
با همه اين اوصاف، آنچه بايد بر آن تاكيد كرد ، اين است كه چنانچه از سوي افراد سوءاستفادهگر اطلاعات، فيلمهاي خانوادگي و تصاوير خصوصيتان منتشر شد، بايد با مراجعه به دادسراي ويژه چرائم رايانهاي از متهم يا متهماني كه مبادرت به چنين كاري كردهاند، شكايت كنيد، اما توصيه ما پيشگيري است.
ورود تكنولوژي و امواج فناوري هرچند همواره باعث رفاه و راحتي مردم جامعه است، اما اگر سطح آگاهي مردم نسبت به سطح دسترسي آنان به اين ابزار افزايش نيابد، ميتوان شاهد اعمال غيراخلاقي بود، يعني همان چيزي كه امروز در كشورمان شاهد آنيم.
و باز هم نقش خانواده در پيشگيري از اين اتفاق هم از طريق مراقبت از اطلاعات شخصي و هم آموزش به فرزندان براي
حفظ حقوق ديگران بسيار مهم است.

منبع :جام جم آنلاين
تنظيم :داوودي            
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
http://www.ganjineh-danesh.com/forum.php
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
http://ganjineh-elahi.com/

3 کاربر از این پست سپاسگزاري کرده اند

Colonel II

Colonel IIنماد کاربر
پست ها

3335

تشکر کرده: 2576 مرتبه
تشکر شده: 4407 مرتبه
تاريخ عضويت

يکشنبه 12 اردیبهشت 1389 11:44

محل سکونت

KWT

آرشيو سپاس: 2956 مرتبه در 828 پست

Re: سوءاستفاده از تصاوير خانوادگي

توسط MOHAMMAD_ASEMOONI » پنج شنبه 9 بهمن 1393 08:42

سلام
اطلاعات فرمت شده دوباره قابل بازیابی هست . بنده با فلاش مموری امتحان کردم اینطوری بود .
این WIPE چی هست ؟
دوستِ عزیز , چه باور کنی چه باور نکنی چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد ،همۀ ما آسمونی هستیم وشمارش معکوس برایِ بازگشتمون ازهمون روزِ اولِ خلقتمون شروع شده و کسی قدرتِ متوقف کردنش رو نداره و حسابِ بسیار دقیقی هم در انتظارمونه. یه آسمونیِ فعّال باش که آزمایشِ دنیا تکرارشدنی نیست. باور نمیکنی؟ همۀ ثروت و قدرت و هوش و دانش و زیبایی و نفوذت رو به کار بگیر تا مانعِ پرواز بشی. قبول نداری؟ این شما واین هم دنیا

2 کاربر از این پست سپاسگزاري کرده اند

Major I

Major Ino avatar
پست ها

233

تشکر کرده: 1611 مرتبه
تشکر شده: 426 مرتبه
تاريخ عضويت

شنبه 13 خرداد 1391 13:53

آرشيو سپاس: 723 مرتبه در 125 پست

Re: سوءاستفاده از تصاوير خانوادگي

توسط Mohammad.Jafar » پنج شنبه 9 بهمن 1393 09:10

MOHAMMAD_ASEMOONI نوشته است:سلام
اطلاعات فرمت شده دوباره قابل بازیابی هست . بنده با فلاش مموری امتحان کردم اینطوری بود .
این WIPE چی هست ؟فکر کنم کارش این هست که مثلاً اگر یک فلش 4 گیگ دارید که اطلاعات شخصی رو پاک کردید و نمیخواهید که ریکاوری شود این برنامه می آید و به اندازه 4 گیگ اطلاعات بی فایده و فضا پر کن روی اون فلش می ریزید و دوباره فرمتش می کند تا اگرکسی ریکاوری خواست بکنه به اون اطلاعات بیهوده برسه

3 کاربر از این پست سپاسگزاري کرده اند

Captain

Captainنماد کاربر
پست ها

1884

تشکر کرده: 6303 مرتبه
تشکر شده: 2269 مرتبه
تاريخ عضويت

شنبه 6 مهر 1392 22:47

آرشيو سپاس: 794 مرتبه در 318 پست

Re: سوءاستفاده از تصاوير خانوادگي

توسط SMH » پنج شنبه 9 بهمن 1393 10:38

MOHAMMAD_ASEMOONI,  با سلام
وقتی شما فایلی رو پا می کنید در اصل اون فایل بصورت کامل پاک نمیشه ، بلکه فقط اطلاعات مربوط به حجم فایل از بین میره و اصل فایل توی حافظه ی پنهان باقی می مونه .
اما وقتی شما فایلی رو با وایپ کردن از بین ببرید فایل چند باار پشت سر هم پاک میشه و کل اطلاعات از اول نوشته میشه و راه برای بازگردانی اون فایل از بین می ره.

مثللا یکی ز نرم افزارهایی که این کار رو انجام میده توی لینک زیر هست :
http://soft98.ir/software/wipe-data/14878-HardWipe.html
       گر چرخ به كام ما نگردد     


        كاري بكنيم تا نگردد       


5 کاربر از این پست سپاسگزاري کرده اند


چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 10 مهمان