خمپاره 4.2 اينچي

در اين بخش مي‌توانيد در مورد تسليحات سنگين و توپخانه‌اي به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: شوراي نظارت, مديران هوافضا

ارسال پست
Rookie Poster
Rookie Poster
نمایه کاربر
پست: 21
تاریخ عضویت: یک شنبه 21 آبان 1385, 9:05 am
سپاس‌های دریافتی: 3 بار

خمپاره 4.2 اينچي

پست توسط mehdi bahrami » دو شنبه 22 آبان 1385, 7:53 pm

اطلاعات اصلی خمپاره 2/4 اینچی
The 4.2 inch M2 mortar was a rifled muzzle-loading weapon designed for high-angle fire.
خمپاره 2/4 اینچی مدلM2 یک جنگ افزار سرپر خاندار ، طراحی شده برای زاویه آتش بالا میباشد.
Weight, 4.2 in M2 mortar, complete: 333 lb.
Barrel, M2: 105 lb
Base plate, M2A1: 175 lb
Standard, M1: 53 lb
وزن،خمپاره2 /4 اینچی مدل M2 ، وزن کامل:333 پوند(046/151 کیلو گرم)
لوله M2 : 105 پوند(628/46 کیلوگرم)
صفحه پای ستون،M2A1 : 175 پوند(379/79 کیلوگرم)
اقلام قابل قبول برای جانشینی کالای نظامی،M1 : 53 پوند(54/24 کیلوگرم)
Dimensions;
Barrel: 48 in long, inside diam 4.2-in between lands
Rifling: 42 in long, makes one half turn,
Base Plate: Rectangular, 26x28 in
Tube cap and striker pin cast in one piece, screwed on the tube
Standard: Support base with elevating and recoil mechanism.
Support base plate: 6x24.5 in

اندازه ، ابعاد
لوله: 48 اینچ طول،کالیبر 2/4 اینچ بین برجستگی شیار خانها
خان درون لوله اسلحه:2/4 اینچ طول ،ساخته شبیه یک نیمه دور گردش
صفحه پای ستون : مستطیلی، 26*28 اینچ
سر لوله (قسمت خاندار لوله)وقالب پین ضارب در یک قطعه پیچانده شده روی لوله
استاندارد:پشتیبانی پایه با بالا بردن و دستگاه عقب نشینی (مکانیزم برگشت)
مقر صفحه پای ستون: 6* 5/24 اینچ


Rate of fire:
First 2 minutes: 40 rounds
First 20 minutes: 100 rounds
Prolonged fire: 60 rounds per hour

نواخت تیر:
2دقیقه اول: 40 گلوله
20 دقیقه اول: 100 گلوله
آتش با تاخیر: 60 گلوله برای هر ساعت

Range:
Maximum: 4,400 yds
Minimum: 565 yds
برد:
حداکثر:4400 یارد (36/4023 متر)
حداقل : 565 یارد( 636/516 متر)

Ammunition:
High Explosive: M3(w/M9 Fuze): 4.19 in ID; 20.4 in long; 24.5 lbs
High Explosive: M3(w/M5 Fuze): 22.0 in long; 25.5 lbs
Smoke, WP, M2: 20.4 in long, 25.5 lbs
Smoke, FS, M2: 20.4 in long; 25.5 lb
Gas, Irritant, CNS M2: 20.4 in long; 25.0 lb

مهمات :
شدیدالانفجار:M3 (فیوز w/M9):9/4 اینچ ID ; 4/20 اینچ طول; 5/24 پوند
شدیدالانفجار:M3 (فیوز w/M5 ):22 اینچ طول ; 5/25 پوند
دودزا،WP ، M2: 4/20 طول; 5/25 پوند
دودزا، FS ، M2: 4/20 طول; 5/25 پوند
گازدار ، سوزش آور:CNS ، M2 :4/20 طول ; 25 پوند

Ammunition: Ammunition for the 4.2-inch mortar was of the semifixed complete type. All parts of the round were loaded in the mortar as a unit and in one operation, but the propelling charge was varied for different ranges. A complete round consisted of a fixed shell, fuze, and a propelling charge. The propelling charge consisted of an ignition cartridge and a number of powder charges. The ignition cartridge was inserted into a cartridge container that was screwed to the base of the shell. The powder charges were placed on the outside of the cartridge container and held in place by an adjustable propellant holder and a striker nut.

مهمات : مهمات برای خمپاره 2/4 اینچی نوع مهمات نیمه ثابت کامل است.همه قسمتهای گلوله بار شده در خمپاره بعنوان یک واحد برای یک عمل اما خرج پرتاب برای محدوده های مختلف متفاوت است. گلوله کامل شامل یک گلوله متصل (پوشش ثابت) ، چاشنی ، یک خرج پرتاب.خرج پرتاب شامل یک فیوز فشنگی احتراقی و یک مقدار بار پودری. فیوز فشنگی احتراقی جا داده شده در میان پوشش فشنگ( پوکه) که در ته پوکه پیچ خورده است. بار پودری قرار دارد خارج پوکه و نگه داشته شده در محلی بوسیله یک نگهدارنده پیشرانه و یک مهره ضارب.
When fired, the shell was stabilized in flight by rotation transmitted to the shell by means of the pressure plate expanding the rotating disk on the base of the shell thus forcing the disk to engage the rifling in the bore. The shell, which had a deep cavity and suplementary charge, was fitted with a point detonating fuze. The ignition cartridge was housed in the cartridge container extension and was held in place by the striker nut which contained the striker. The propelling charge consisted of a number of increments of propellent powder in the form of square sheets assembled on the cartridge container. When the round was inserted into the bore and released, it slid to the bottom where the firing pin drove the striker into the primer of the ignition cartridge. Flame from the ignition cartridge flashed through vents in the cartridge container extension to ignite the propellant, thus firing the round.

هنگامیکه شلیک میشود، پوسته پایدار میشود در پرواز بوسیله انتقال چرخشی به پوسته بوسیله وسائل فشار بشقابی که بسط میدهد دایره چرخشی را روی پایه پوسته.بنا بر این نیروی دیسک درگیر میکند خان را درون لوله اسلحه در داخل لوله خمپاره . بدنه ساختمان که محفظه ای عمیق داردبرای نصب ماسوره وبار گنجانده شده با یک ماسوره آنی . یک فشنگ احتراقی جا داده میشود درون پوکه اسلحه متصل شده و نگه داشته میشوددر مکانی بوسیله مهره ضارب که دارای ضارب است(چخماق). خرج پرتاب شامل مقداری باروت پیشرانه افزایش دهنده در نوعی قسمت های سطوح مساوی که جفت شده اند ( انباشته شده اند) روی پوکه. هنگامیکه گلوله داخل لوله خمپاره قرار میگیردورها میشود، آهسته به پائین خمپاره جائیکه سوزن قفل آتش تحریک میکند ضارب درون چاشنی گلوله احتراقی را ، میرود.شعله از طریق میان مخرج ها تابانده (ساطع) میشوددر ملحقه امتداد پوکه برای روشن کردن پیشرانه ، بنابراین گلوله شلیک میشود.

Because of its size and weight, the weapon was used as Regimental artillery, often vehicle mounted. A 4.2 mortar squad had 8 men, with 4 squads in a 4.2 in. mortar platoon. In the Marine Corps, each Rifle Battalion had a Weapons Company, with 60 and 81 mm mortars, and heavy machine guns. Each Rifle Regiment had a 4.2 inch mortar company with 12 guns, supporting the Rifle Battalions as needed..

بواسطه اندازه و وزنش ، جنگ افزار مورد استفاده قرار میگیرد بعنوان رسته توپخانه وابسته به هنگ که اغلب بر روی وسیله دیگر سوار میشود.جوخه خمپاره A 4.2 ، 8 سرباز دارد با 4 گروهان در یک گروه خمپاره 2/4 اینچی.در نیروی تفنگداران دریائی هر گردان توپ یک جنگ افزار دارد با خمپاره ها 60و 81 میلی متری ومسلسل های سنگین.هر هنگ توپ دارد یک گروهان خمپاره 2/4 اینچی با 12 توپ که پشتیبانی میکند گردان توپ را در هنگام لزوم و احتیاج...خمپاره انداز 4.2 اینچی

گلوله خمپاره 4.2 اینچی
4.2 inch Mortar
The 4.2 inch Mortar was in both British and United States service and was used as an Artillery weapon.
خمپاره 2/4 اینچی در دو مدل انگلیسی و امریکائی است وبعنوان یک جنگ افزار رسته توپخانه مورد استفاده قرار میگیرد.
Types of ammunition produced included:
High Explosive (HE),
White Phosphorous (WP), and
Chemical (CHEM).
4.2 inch Mortar, Chemical (CHEM)

4.2 inch Mortar, White Phosphorous (WP)

4.2 inch Mortar, High Explosive (HE)


مدل مهمات M2/HT M2A1/HD
طول 21 اینچ 21 اینچ
قطر 2/4 اینچ 2/4 اینچ
وزن کل 67/24 پوند 67/24 پوند
عامل HT HD
وزن عامل 8/5 پوند 6 پوند
چاشنی M8 M8
خرج تلاش M14 M14
ماده انفجاری تتریل تتریل
وزن ماده منفجره 14/0 14/0
خرج پرتاب M6 M6
وزن پرتابه 6/0 6/0
خرج اولیه M2 M2
بسته بندی 1گلوله، باپوکه – 2پوکه با باکس چوبی 1گلوله، باپوکه – 2پوکه با باکس چوبی

توضیح گلوله خمپاره 2/4 اینچی


[url=http://upload4.postimage.org/1642044/photo_hosting.html][img][لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید][/img][/url]
خيلي مخلصيم!

Major II
Major II
نمایه کاربر
پست: 1796
تاریخ عضویت: شنبه 25 شهریور 1385, 4:18 pm
سپاس‌های ارسالی: 35 بار
سپاس‌های دریافتی: 214 بار
تماس:

پست توسط Karim1504 » دو شنبه 22 آبان 1385, 8:14 pm

mehdi bahrami, جان

عالی بود .....لطفا منبع مطلبتون رو مشخص کنید :-o
نه از خودت تعریف کن و نه بدگویی. اگر از خودت تعریف کنی قبول نمی‌کنند و اگر بدگویی کنی بیش از آنچه اظهار داشتی تو را بد خواهند پنداشت...
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

Rookie Poster
Rookie Poster
نمایه کاربر
پست: 21
تاریخ عضویت: یک شنبه 21 آبان 1385, 9:05 am
سپاس‌های دریافتی: 3 بار

پست توسط mehdi bahrami » دو شنبه 22 آبان 1385, 8:23 pm

با سلام خدمت KARIM عزيز .
براي دسترسي به متن اصلي اين موضوع که به لاتين ميباشد ، عبارت mortar4.2 را در اينترنت سرچ کن. يا علي!
خيلي مخلصيم!

Major II
Major II
نمایه کاربر
پست: 1796
تاریخ عضویت: شنبه 25 شهریور 1385, 4:18 pm
سپاس‌های ارسالی: 35 بار
سپاس‌های دریافتی: 214 بار
تماس:

پست توسط Karim1504 » دو شنبه 22 آبان 1385, 8:39 pm

mehdi bahrami, جان
اولا : به انجمن خودتان خوش امدید ......ممنون از شما ....پس منبع شما شد گوگل 8) منظور من این بود اون سایتی که این مطالب را ازش استخراج کردی را در تاپیک لینکشو بزار :-o موفق باشید دوست جدید و عزیزم :) :-)
نه از خودت تعریف کن و نه بدگویی. اگر از خودت تعریف کنی قبول نمی‌کنند و اگر بدگویی کنی بیش از آنچه اظهار داشتی تو را بد خواهند پنداشت...
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

New Member
پست: 6
تاریخ عضویت: شنبه 19 اسفند 1385, 11:51 pm

پست توسط MOSTAFA89 » یک شنبه 20 اسفند 1385, 12:16 pm

دست شمادرنكنه خوب بود
هميشه عاشق به اوج رفتن دراسمان ابي هستم

Administrator
Administrator
نمایه کاربر
پست: 15737
تاریخ عضویت: جمعه 7 بهمن 1384, 7:51 pm
سپاس‌های ارسالی: 71313 بار
سپاس‌های دریافتی: 31386 بار
تماس:

پست توسط Mahdi1944 » یک شنبه 20 اسفند 1385, 11:04 pm

MOSTAFA89 جان
لطفا از کليد سپاس استفاده کنيد :-o
زندگي صحنه يکتاي هنرمندي ماست هرکسي نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پيوسته به جاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به ياد


[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید] | [لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید] | مجله الکترونيکي سنترال کلابز

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید] | [لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید] | [لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

لطفا سوالات فني را فقط در خود انجمن مطرح بفرماييد، به اين سوالات در PM پاسخ داده نخواهد شد

ارسال پست

بازگشت به “تسليحات سنگين و توپخانه‌اي”