در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه موضوعات فرهنگي و ادبي به بحث و تبادل نظر بپردازيد
Novice Poster

Novice Posterno avatar
پست ها

87

تشکر کرده: 39 مرتبه
تشکر شده: 94 مرتبه
تاريخ عضويت

دوشنبه 4 آبان 1394 17:09

آرشيو سپاس: 0 مرتبه در 0 پست

شاعران اردیبهشتی: عقلانیت، اخلاق و میهن دوستی ایرانی

توسط arman76ma » دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:53

یکم اردیبهشت : روز سعدی
بیست و پنجم اردیبهشت: روز فردوسی
بیست و هشتم اردیبهشت: روز خیام

----------------------------------------------------------

به نام خداوند جان و خرد / کزین برتر اندیشه برنگذرد

*****

خورشید به گل نهفت می‌نتوانم / و اسراز زمانه گفت می‌نتوانم

از بحر تفکرم برآورد خرد / دری که ز بیم سفت می‌نتوانم

*****

بنی آدم اعضای یک پیکرند / که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی بدرد آورد روزگار  / دگر عضوها را نماند قرار
امروز تو را دسترسِ فردا نیست
و اندیشه فردات، به جز سودا نیست
ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست
کاین باقی عمر را بها پیدا نیست
خیام
*
هیچ چیز ترسناک‌‌تر و شرم‌آورتر از این نیست که چوپان برای پاس داشتن گله‌، سگ‌های بی‌تربیتی نگاه دارد که به سبب نابسامانی یا گرسنگی یا هرزگی، آمادۀ آزار گوسفندان باشند و به جای صفت سگ، صفت گرگ از خود نشان دهند.
افلاطون
*
تجربه ساختنی نیست، چشیدنی است.
آلبر کامو
*
پنج چیز است که پنج چیز از آن نزاید: دلی که خانۀ غرورست کانون محبت نشود. یاران دوران فرومایگی، نکوخویی ندانند و تنگ‌نظران ره به بزرگی نبرند. حسودان بر جمال و کمال جز به چشم کین ننگرند و دروغگویان از کسی وفا و اعتماد نبینند.
گوته
*
پاکابارا: "پيشنهادِ ايده‌هاي کاربُردي از براي آساني رِفُرم اقتصادي"

topic-t121153.html

Novice Poster

Novice Posterno avatar
پست ها

87

تشکر کرده: 39 مرتبه
تشکر شده: 94 مرتبه
تاريخ عضويت

دوشنبه 4 آبان 1394 17:09

آرشيو سپاس: 0 مرتبه در 0 پست

Re: شاعران اردیبهشتی: عقلانیت، اخلاق و میهن دوستی ایرانی

توسط arman76ma » سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 07:08

اگـر ز بـاغ رعـیت ملـک خـورد سـیبـی /  بـرآورند غـلامان او درخـت از بـیخ
به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد  /  زنند لشکریانش هزار مرغ بسیخ

سعدی
امروز تو را دسترسِ فردا نیست
و اندیشه فردات، به جز سودا نیست
ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست
کاین باقی عمر را بها پیدا نیست
خیام
*
هیچ چیز ترسناک‌‌تر و شرم‌آورتر از این نیست که چوپان برای پاس داشتن گله‌، سگ‌های بی‌تربیتی نگاه دارد که به سبب نابسامانی یا گرسنگی یا هرزگی، آمادۀ آزار گوسفندان باشند و به جای صفت سگ، صفت گرگ از خود نشان دهند.
افلاطون
*
تجربه ساختنی نیست، چشیدنی است.
آلبر کامو
*
پنج چیز است که پنج چیز از آن نزاید: دلی که خانۀ غرورست کانون محبت نشود. یاران دوران فرومایگی، نکوخویی ندانند و تنگ‌نظران ره به بزرگی نبرند. حسودان بر جمال و کمال جز به چشم کین ننگرند و دروغگویان از کسی وفا و اعتماد نبینند.
گوته
*
پاکابارا: "پيشنهادِ ايده‌هاي کاربُردي از براي آساني رِفُرم اقتصادي"

topic-t121153.html

حامد2000 از این پست سپاسگزاري کرده است

Novice Poster

Novice Posterno avatar
پست ها

87

تشکر کرده: 39 مرتبه
تشکر شده: 94 مرتبه
تاريخ عضويت

دوشنبه 4 آبان 1394 17:09

آرشيو سپاس: 0 مرتبه در 0 پست

Re: شاعران اردیبهشتی: عقلانیت، اخلاق و میهن دوستی ایرانی

توسط arman76ma » سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 07:10

سه کس را شنیدم که غیبت رواست  /  وز این درگذشتی چهارم خطاست
یکی پادشاهی ملامت پسند   /  کز او بر دل خلق بینی گزند
حلال است از او نقل کردن خبر  /  مگر خلق باشند از او بر حذر
دوم پرده بر بی حیایی متن  /  که خود می‌درد پرده بر خویشتن
ز حوضش مدار ای برادر نگاه  /  که او می‌درافتد به گردن به چاه
سوم کژ ترازوی ناراست خوی  /  ز فعل بدش هرچه دانی بگوی

سعدی
امروز تو را دسترسِ فردا نیست
و اندیشه فردات، به جز سودا نیست
ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست
کاین باقی عمر را بها پیدا نیست
خیام
*
هیچ چیز ترسناک‌‌تر و شرم‌آورتر از این نیست که چوپان برای پاس داشتن گله‌، سگ‌های بی‌تربیتی نگاه دارد که به سبب نابسامانی یا گرسنگی یا هرزگی، آمادۀ آزار گوسفندان باشند و به جای صفت سگ، صفت گرگ از خود نشان دهند.
افلاطون
*
تجربه ساختنی نیست، چشیدنی است.
آلبر کامو
*
پنج چیز است که پنج چیز از آن نزاید: دلی که خانۀ غرورست کانون محبت نشود. یاران دوران فرومایگی، نکوخویی ندانند و تنگ‌نظران ره به بزرگی نبرند. حسودان بر جمال و کمال جز به چشم کین ننگرند و دروغگویان از کسی وفا و اعتماد نبینند.
گوته
*
پاکابارا: "پيشنهادِ ايده‌هاي کاربُردي از براي آساني رِفُرم اقتصادي"

topic-t121153.html

حامد2000 از این پست سپاسگزاري کرده است

Novice Poster

Novice Posterno avatar
پست ها

87

تشکر کرده: 39 مرتبه
تشکر شده: 94 مرتبه
تاريخ عضويت

دوشنبه 4 آبان 1394 17:09

آرشيو سپاس: 0 مرتبه در 0 پست

Re: شاعران اردیبهشتی: عقلانیت، اخلاق و میهن دوستی ایرانی

توسط arman76ma » سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 07:19

***
کنون ای خردمند وصف خرد  /  بدین جایگه گفتن اندرخورد

کنون تا چه داری بیار از خرد  /  که گوش نیوشنده زو برخورد

خرد بهتر از هر چه ایزد بداد  /  ستایش خرد را به از راه داد

خرد رهنمای و خرد دلگشای  /  خرد دست گیرد به هر دو سرای

ازو شادمانی وزویت غمیست  /  وزویت فزونی وزویت کمیست

خرد تیره و مرد روشن روان  /  نباشد همی شادمان یک زمان

چه گفت آن خردمند مرد خرد  /  که دانا ز گفتار از برخورد

کسی کو خرد را ندارد ز پیش  /  دلش گردد از کردهٔ خویش ریش

هشیوار دیوانه خواند ورا  /  همان خویش بیگانه داند ورا

ازویی به هر دو سرای ارجمند  /  گسسته خرد پای دارد ببند

خرد چشم جانست چون بنگری  /  تو بی‌چشم شادان جهان نسپری

نخست آفرینش خرد را شناس  /  نگهبان جانست و آن سه پاس

سه پاس تو چشم است وگوش و زبان  /  کزین سه رسد نیک و بد بی‌گمان

خرد را و جان را که یارد ستود  /  و گر من ستایم که یارد شنود

حکیما چو کس نیست گفتن چه سود  /  ازین پس بگو کافرینش چه بود

تویی کردهٔ کردگار جهان  /  ببینی همی آشکار و نهان

به گفتار دانندگان راه جوی  /  به گیتی بپوی و به هر کس بگوی

ز هر دانشی چون سخن بشنوی   /  از آموختن یک زمان نغنوی

چو دیدار یابی به شاخ سخن  /  بدانی که دانش نیاید به بن

فردوسی
امروز تو را دسترسِ فردا نیست
و اندیشه فردات، به جز سودا نیست
ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست
کاین باقی عمر را بها پیدا نیست
خیام
*
هیچ چیز ترسناک‌‌تر و شرم‌آورتر از این نیست که چوپان برای پاس داشتن گله‌، سگ‌های بی‌تربیتی نگاه دارد که به سبب نابسامانی یا گرسنگی یا هرزگی، آمادۀ آزار گوسفندان باشند و به جای صفت سگ، صفت گرگ از خود نشان دهند.
افلاطون
*
تجربه ساختنی نیست، چشیدنی است.
آلبر کامو
*
پنج چیز است که پنج چیز از آن نزاید: دلی که خانۀ غرورست کانون محبت نشود. یاران دوران فرومایگی، نکوخویی ندانند و تنگ‌نظران ره به بزرگی نبرند. حسودان بر جمال و کمال جز به چشم کین ننگرند و دروغگویان از کسی وفا و اعتماد نبینند.
گوته
*
پاکابارا: "پيشنهادِ ايده‌هاي کاربُردي از براي آساني رِفُرم اقتصادي"

topic-t121153.html

Novice Poster

Novice Posterno avatar
پست ها

87

تشکر کرده: 39 مرتبه
تشکر شده: 94 مرتبه
تاريخ عضويت

دوشنبه 4 آبان 1394 17:09

آرشيو سپاس: 0 مرتبه در 0 پست

Re: شاعران اردیبهشتی: عقلانیت، اخلاق و میهن دوستی ایرانی

توسط arman76ma » چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 03:29


آن قصر که جمشید در او جام گرفت  /  آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت

بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر  /  دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

خیام

***
مشاهده بحث پیرامون این رباعی

http://ganjoor.net/khayyam/robaee/sh7
امروز تو را دسترسِ فردا نیست
و اندیشه فردات، به جز سودا نیست
ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست
کاین باقی عمر را بها پیدا نیست
خیام
*
هیچ چیز ترسناک‌‌تر و شرم‌آورتر از این نیست که چوپان برای پاس داشتن گله‌، سگ‌های بی‌تربیتی نگاه دارد که به سبب نابسامانی یا گرسنگی یا هرزگی، آمادۀ آزار گوسفندان باشند و به جای صفت سگ، صفت گرگ از خود نشان دهند.
افلاطون
*
تجربه ساختنی نیست، چشیدنی است.
آلبر کامو
*
پنج چیز است که پنج چیز از آن نزاید: دلی که خانۀ غرورست کانون محبت نشود. یاران دوران فرومایگی، نکوخویی ندانند و تنگ‌نظران ره به بزرگی نبرند. حسودان بر جمال و کمال جز به چشم کین ننگرند و دروغگویان از کسی وفا و اعتماد نبینند.
گوته
*
پاکابارا: "پيشنهادِ ايده‌هاي کاربُردي از براي آساني رِفُرم اقتصادي"

topic-t121153.html

Novice Poster

Novice Posterno avatar
پست ها

87

تشکر کرده: 39 مرتبه
تشکر شده: 94 مرتبه
تاريخ عضويت

دوشنبه 4 آبان 1394 17:09

آرشيو سپاس: 0 مرتبه در 0 پست

Re: شاعران اردیبهشتی: عقلانیت، اخلاق و میهن دوستی ایرانی

توسط arman76ma » پنج شنبه 28 اردیبهشت 1396 04:58

***

از آمدن و رفتن ما سودی کو  /  وز تار امید عمر ما پودی کو

چندین سروپای نازنینان جهان  /  می‌سوزد و خاک می‌شود دودی کو

خیام
امروز تو را دسترسِ فردا نیست
و اندیشه فردات، به جز سودا نیست
ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست
کاین باقی عمر را بها پیدا نیست
خیام
*
هیچ چیز ترسناک‌‌تر و شرم‌آورتر از این نیست که چوپان برای پاس داشتن گله‌، سگ‌های بی‌تربیتی نگاه دارد که به سبب نابسامانی یا گرسنگی یا هرزگی، آمادۀ آزار گوسفندان باشند و به جای صفت سگ، صفت گرگ از خود نشان دهند.
افلاطون
*
تجربه ساختنی نیست، چشیدنی است.
آلبر کامو
*
پنج چیز است که پنج چیز از آن نزاید: دلی که خانۀ غرورست کانون محبت نشود. یاران دوران فرومایگی، نکوخویی ندانند و تنگ‌نظران ره به بزرگی نبرند. حسودان بر جمال و کمال جز به چشم کین ننگرند و دروغگویان از کسی وفا و اعتماد نبینند.
گوته
*
پاکابارا: "پيشنهادِ ايده‌هاي کاربُردي از براي آساني رِفُرم اقتصادي"

topic-t121153.html

Novice Poster

Novice Posterno avatar
پست ها

52

تشکر کرده: 53 مرتبه
تشکر شده: 87 مرتبه
تاريخ عضويت

چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 17:29

آرشيو سپاس: 0 مرتبه در 0 پست

Re: شاعران اردیبهشتی: عقلانیت، اخلاق و میهن دوستی ایرانی

توسط حامد2000 » سه شنبه 2 خرداد 1396 11:07

با سلام
اين كوزه چون من عاشق زاري بوده است .
در بند سر زلف نگاري بوده است.
اين دسته كه بر گردان آن ميبني
دستي است كه بر گردن ياري بوده است.
حكيم خيام نيشابوري

2 کاربر از این پست سپاسگزاري کرده اند


 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    بازديدها
    آخرين پست

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان