در اين بخش مي‌توانيد در مورد مباحث و مطالب اقتصادی و مالی به بحث بپردازيد
Junior Poster

Junior Posterنماد کاربر
پست ها

192

تشکر کرده: 89 مرتبه
تشکر شده: 138 مرتبه
تاريخ عضويت

دوشنبه 4 آبان 1394 17:09

آرشيو سپاس: 0 مرتبه در 0 پست

Re: گفتاوردهای اقتصادی از مشاهیر

توسط arman76ma » جمعه 5 خرداد 1396 10:14

ابتدا فکر می‌کردم که مملکت،
وزیرِ دانا می‌خواهد،
بعد فکر کردم،
شاید شاهِ دانا می‌خواهد،
اما اکنون می‌فهمم،
ملتِ دانا می‌خواهد!

امیرکبیر هنگام تبعید.

------

پ.ن: این نقل مشهور از میرزا تقی خان است. / من قصد ندارم بریا گفتاورها شرح بدهم. منتها در اهمیت دانایی و آمنوزش و ارتباط مستقیمش به اقتصاد، همان طور دانایی، آگاهی و علم و آموزش تاثیر مستقیم بر همه ارکان جوامع دارد از فرهگ تا اقتصاد.
با سلام و تشکر از لطف و از همه حلالیت میخواهم اگر ناخواسته موجب مزاحمتی شدم با مطالبم. نیت خیر بود و هیچ قصد بدی نبود. اوضاع روحی و احوتالات شخصی ام نامساعد است. باز در خواست مکررم تکرار میکنم از مدیریت سایت که میخواهم اکانت و تمام مطالب و کامنتهایم پاک نمایم.

Junior Poster

Junior Posterنماد کاربر
پست ها

192

تشکر کرده: 89 مرتبه
تشکر شده: 138 مرتبه
تاريخ عضويت

دوشنبه 4 آبان 1394 17:09

آرشيو سپاس: 0 مرتبه در 0 پست

Re: گفتاوردهای اقتصادی از مشاهیر

توسط arman76ma » جمعه 5 خرداد 1396 10:36

اگر سلطان مستمری اندک بپردازد سبب کمبود خراج می شود.

ابن خلدون
با سلام و تشکر از لطف و از همه حلالیت میخواهم اگر ناخواسته موجب مزاحمتی شدم با مطالبم. نیت خیر بود و هیچ قصد بدی نبود. اوضاع روحی و احوتالات شخصی ام نامساعد است. باز در خواست مکررم تکرار میکنم از مدیریت سایت که میخواهم اکانت و تمام مطالب و کامنتهایم پاک نمایم.

Junior Poster

Junior Posterنماد کاربر
پست ها

192

تشکر کرده: 89 مرتبه
تشکر شده: 138 مرتبه
تاريخ عضويت

دوشنبه 4 آبان 1394 17:09

آرشيو سپاس: 0 مرتبه در 0 پست

Re: گفتاوردهای اقتصادی از مشاهیر

توسط arman76ma » شنبه 6 خرداد 1396 09:46

پریشان نمودن اوضاع، مستلزم هوشمندی نیست، اما ایجاد نظم و تعادل به‌نیروی عقل وابسته است.

شارل دو مونتسکیو
با سلام و تشکر از لطف و از همه حلالیت میخواهم اگر ناخواسته موجب مزاحمتی شدم با مطالبم. نیت خیر بود و هیچ قصد بدی نبود. اوضاع روحی و احوتالات شخصی ام نامساعد است. باز در خواست مکررم تکرار میکنم از مدیریت سایت که میخواهم اکانت و تمام مطالب و کامنتهایم پاک نمایم.

Junior Poster

Junior Posterنماد کاربر
پست ها

192

تشکر کرده: 89 مرتبه
تشکر شده: 138 مرتبه
تاريخ عضويت

دوشنبه 4 آبان 1394 17:09

آرشيو سپاس: 0 مرتبه در 0 پست

Re: گفتاوردهای اقتصادی از مشاهیر

توسط arman76ma » يکشنبه 7 خرداد 1396 03:47

گرچه در آن‌جا
زندگی چون مرگ بود
لیک پول اندوختید
آن‌چنانک
تار و پود جامه‌هاتان بگسلد از هم
از فشار اسکناس

برتولت برشت، اعتلاء و انحطاط شهر ماهاگونی.
با سلام و تشکر از لطف و از همه حلالیت میخواهم اگر ناخواسته موجب مزاحمتی شدم با مطالبم. نیت خیر بود و هیچ قصد بدی نبود. اوضاع روحی و احوتالات شخصی ام نامساعد است. باز در خواست مکررم تکرار میکنم از مدیریت سایت که میخواهم اکانت و تمام مطالب و کامنتهایم پاک نمایم.

Junior Poster

Junior Posterنماد کاربر
پست ها

192

تشکر کرده: 89 مرتبه
تشکر شده: 138 مرتبه
تاريخ عضويت

دوشنبه 4 آبان 1394 17:09

آرشيو سپاس: 0 مرتبه در 0 پست

Re: گفتاوردهای اقتصادی از مشاهیر

توسط arman76ma » يکشنبه 7 خرداد 1396 03:54

در زیر شهرهامان
بس فاضل‌آبهاست
خالی است اندرونشان... اما
بیرونشان سراسر دود است
ما زنده ایم لیک در این فاضل‌آبها
بی‌بهره از آن‌چه تواند بود
در انزوای گنداب
فرسوده می‌شویم

برتولت برشت، اعتلاء و انحطاط شهر ماهاگونی، ترجمۀ مینو ملک خانی / مهدی اسفندیارفرد.
با سلام و تشکر از لطف و از همه حلالیت میخواهم اگر ناخواسته موجب مزاحمتی شدم با مطالبم. نیت خیر بود و هیچ قصد بدی نبود. اوضاع روحی و احوتالات شخصی ام نامساعد است. باز در خواست مکررم تکرار میکنم از مدیریت سایت که میخواهم اکانت و تمام مطالب و کامنتهایم پاک نمایم.

Junior Poster

Junior Posterنماد کاربر
پست ها

192

تشکر کرده: 89 مرتبه
تشکر شده: 138 مرتبه
تاريخ عضويت

دوشنبه 4 آبان 1394 17:09

آرشيو سپاس: 0 مرتبه در 0 پست

Re: گفتاوردهای اقتصادی از مشاهیر

توسط arman76ma » يکشنبه 7 خرداد 1396 04:23

کاله:
جنگ دوم جهانی وقتی گریبانگیر جهان شد که هنوز یک کتاب تاریخی هم دربارۀ جنگ اول منتشر نشده بود.

برتولت برشت، گفت و گوی فراریان، ترجمۀ خشایار قائم مقامی.
با سلام و تشکر از لطف و از همه حلالیت میخواهم اگر ناخواسته موجب مزاحمتی شدم با مطالبم. نیت خیر بود و هیچ قصد بدی نبود. اوضاع روحی و احوتالات شخصی ام نامساعد است. باز در خواست مکررم تکرار میکنم از مدیریت سایت که میخواهم اکانت و تمام مطالب و کامنتهایم پاک نمایم.

Junior Poster

Junior Posterنماد کاربر
پست ها

192

تشکر کرده: 89 مرتبه
تشکر شده: 138 مرتبه
تاريخ عضويت

دوشنبه 4 آبان 1394 17:09

آرشيو سپاس: 0 مرتبه در 0 پست

Re: گفتاوردهای اقتصادی از مشاهیر

توسط arman76ma » يکشنبه 7 خرداد 1396 04:29

تسیفل:
کلمۀ "گریبانگیر" همه چیز را بازگو می‌کند. از این کلمه در اصل برای بیماری‌های مسری استفاده می‌کنند، علتش هم این است که هیچ کس بیماری را به‌وجود نمی‌آورد، منتها هیچ کس هم نمی‌تواند مانعش شود. اما اگر امروز این کلمه را در مورد قحطی‌های هندوستان به‌کار برند سخت شبه‌آور است، چون قحطی بر اثر احتکار به‌وجود می‌آید.

برتولت برشت، گفت و گوی فراریان، ترجمۀ خشایار قائم مقامی.
با سلام و تشکر از لطف و از همه حلالیت میخواهم اگر ناخواسته موجب مزاحمتی شدم با مطالبم. نیت خیر بود و هیچ قصد بدی نبود. اوضاع روحی و احوتالات شخصی ام نامساعد است. باز در خواست مکررم تکرار میکنم از مدیریت سایت که میخواهم اکانت و تمام مطالب و کامنتهایم پاک نمایم.

Junior Poster

Junior Posterنماد کاربر
پست ها

192

تشکر کرده: 89 مرتبه
تشکر شده: 138 مرتبه
تاريخ عضويت

دوشنبه 4 آبان 1394 17:09

آرشيو سپاس: 0 مرتبه در 0 پست

Re: گفتاوردهای اقتصادی از مشاهیر

توسط arman76ma » دوشنبه 8 خرداد 1396 06:48

فکر می‌کنم تأکید بیش از اندازه ای بر ریاضیات می‌شود و نه به عنوان ابزاری برای درک بهتر روابط اقتصادی. واقعاً اعتقاد ندارم که فردی بتواند مدلی با 40 معادله را بفهمد. هیچ‌کس نمی‌داند که چه خواهد شد و معتقدم که این روش واقعاً برای نتیجه گیری خیلی قابل اعتماد نیست.

میلتون فریدمن
با سلام و تشکر از لطف و از همه حلالیت میخواهم اگر ناخواسته موجب مزاحمتی شدم با مطالبم. نیت خیر بود و هیچ قصد بدی نبود. اوضاع روحی و احوتالات شخصی ام نامساعد است. باز در خواست مکررم تکرار میکنم از مدیریت سایت که میخواهم اکانت و تمام مطالب و کامنتهایم پاک نمایم.

Junior Poster

Junior Posterنماد کاربر
پست ها

192

تشکر کرده: 89 مرتبه
تشکر شده: 138 مرتبه
تاريخ عضويت

دوشنبه 4 آبان 1394 17:09

آرشيو سپاس: 0 مرتبه در 0 پست

Re: گفتاوردهای اقتصادی از مشاهیر

توسط arman76ma » سه شنبه 9 خرداد 1396 04:18

با این‌که مزد و سود نقدی در کاربرد مختلف کار و سرمایه متفاوت است؛ مع‌هذا ظاهراً نسبت معینی بین هر دو یعنی مزد و سود نقدی در کلیۀ موارد کاربرد کار و سرمایه وجود دارد.

آدام اسمیت، ثروت ملل.
با سلام و تشکر از لطف و از همه حلالیت میخواهم اگر ناخواسته موجب مزاحمتی شدم با مطالبم. نیت خیر بود و هیچ قصد بدی نبود. اوضاع روحی و احوتالات شخصی ام نامساعد است. باز در خواست مکررم تکرار میکنم از مدیریت سایت که میخواهم اکانت و تمام مطالب و کامنتهایم پاک نمایم.

Junior Poster

Junior Posterنماد کاربر
پست ها

192

تشکر کرده: 89 مرتبه
تشکر شده: 138 مرتبه
تاريخ عضويت

دوشنبه 4 آبان 1394 17:09

آرشيو سپاس: 0 مرتبه در 0 پست

Re: گفتاوردهای اقتصادی از مشاهیر

توسط arman76ma » چهارشنبه 10 خرداد 1396 10:41

کارفرمایان، چون تعدادشان کمتر است، می‌توانند آسان‌تر با هم متحد شوند؛ و بعلاوه قوانین و مقررات موجود نیز اتحاد انها را تأیید می‌کند، یا حداقل از آن ممانعت نمی‌کند، و حال آن‌که این مقررات از اتحاد کارگران جلوگیری می‌کند. در کشور ما هیچ قانونی وجود ندارد که علیه کارفرما بریا پایین آوردن مزد وضع شده باشد، ولی علیه اتحادیه‌های کارگرانی که به منظور بالا بردن مزد تشکیل می‌شود قوانین متعددی داریم.

آدام اسمیت، ثروت ملل.
با سلام و تشکر از لطف و از همه حلالیت میخواهم اگر ناخواسته موجب مزاحمتی شدم با مطالبم. نیت خیر بود و هیچ قصد بدی نبود. اوضاع روحی و احوتالات شخصی ام نامساعد است. باز در خواست مکررم تکرار میکنم از مدیریت سایت که میخواهم اکانت و تمام مطالب و کامنتهایم پاک نمایم.

Junior Poster

Junior Posterنماد کاربر
پست ها

192

تشکر کرده: 89 مرتبه
تشکر شده: 138 مرتبه
تاريخ عضويت

دوشنبه 4 آبان 1394 17:09

آرشيو سپاس: 0 مرتبه در 0 پست

Re: گفتاوردهای اقتصادی از مشاهیر

توسط arman76ma » پنج شنبه 11 خرداد 1396 06:11

دربارۀ مزد و هزینۀ معاش:
برای تربیت یک خانواده کار زن و شوهر با هم، حتی اگر از نوع پست‌ترین کارها باشد، باید آن قدر باشد که بتوانند قدری بیش‌تر از آن‌چه که دقیقاً برای معاششان لازم است فراهم کند، ولی این مقدار به‌چه نسبتی باشد، آیا به نسبت فوق‌الذکر باشد، یا به‌صورت دیگر، وظیفۀ من نیست که تعیین کنم.

آدام اسمیت، ثروت ملل.
با سلام و تشکر از لطف و از همه حلالیت میخواهم اگر ناخواسته موجب مزاحمتی شدم با مطالبم. نیت خیر بود و هیچ قصد بدی نبود. اوضاع روحی و احوتالات شخصی ام نامساعد است. باز در خواست مکررم تکرار میکنم از مدیریت سایت که میخواهم اکانت و تمام مطالب و کامنتهایم پاک نمایم.

Junior Poster

Junior Posterنماد کاربر
پست ها

192

تشکر کرده: 89 مرتبه
تشکر شده: 138 مرتبه
تاريخ عضويت

دوشنبه 4 آبان 1394 17:09

آرشيو سپاس: 0 مرتبه در 0 پست

Re: گفتاوردهای اقتصادی از مشاهیر

توسط arman76ma » جمعه 19 خرداد 1396 09:23

...
با سلام و تشکر از لطف و از همه حلالیت میخواهم اگر ناخواسته موجب مزاحمتی شدم با مطالبم. نیت خیر بود و هیچ قصد بدی نبود. اوضاع روحی و احوتالات شخصی ام نامساعد است. باز در خواست مکررم تکرار میکنم از مدیریت سایت که میخواهم اکانت و تمام مطالب و کامنتهایم پاک نمایم.

ho3ein2000 از این پست سپاسگزاري کرده است

قبليبعدي

 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    بازديدها
    آخرين پست

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان