در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه مباحث مرتبط با علم و تكنولوژي به بحث بپردازيد
Old Moderator

Old Moderatorنماد کاربر
پست ها

2596

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 16 مرتبه
تاريخ عضويت

سه شنبه 11 بهمن 1384 12:27

آرشيو سپاس: 140 مرتبه در 86 پست

اختراعات و ابتكارات ايرانيان

توسط Kingman_62 » شنبه 11 آذر 1385 03:19

بسياري از ابزارهاي دريانوردي و نجوم توسط ايرانيان اختراع شده است.

كهن‌ترين سند دريانوردي ايرانيان، مهري است كه در چغاميش خوزستان بدست آمده است. تاريخ تمدن ناحيه چغاميش به شش‌هزارسال پيش از ميلاد مي‌رسد. اين مهر گلين، يك كشتي را با سرنشينانش نشان مي‌دهد. در اين كشتي يك سردار پيروز ايراني، بازگشته از جنگ، نشسته، و اسيران زانوزده در جلوي او ديده مي‌شوند. در اين مهر يك گاو نر و يك پرچم هلالي شكل هم ديده مي‌شوند. نقش‌هاي برجسته پاسارگاد نمايانگر توانمندي دريايي ايرانيان و فرمانروايي ايشان بر هفت‌درياست.

قطب نما

در مورد اختراع قطب‌نما روايت‌هاي زيادي وجود دارد. تني چند از دانشمندان آن را به چيني‌ها و يا حتي ايتاليايي‌ها نسبت مي‌دهند. اما بيشتر دانشمندان متفق‌القولند كه قطب‌نما به وسيله ايرانيان ساخته شده است. قطب‌نماي ايراني برخلاف قطب‌نماي چيني كه 24 جهت داشت، داراي 32 جهت بوده‌است. عدد 32 علاوه بر نشان‌دادن دقت بيشتر قطب‌نماي ايراني، نمايانگر آشنايي ايرانيان با اعداد در مبناي 2 و دانش رياضي پيشرفته آنان است،‌كه خود بحث جداگانه‌ و بسيار مفصلي را مي‌طلبد. در افسانه‌هاي كهن ايراني آمده است كه اسفنديار رويين به هنگام حركت براي نبرد با اژدها از پيكاني آهنين سود مي‌جسته، كه همواره جهت ثابتي را به او نشان ميداده است. در دوران نخستين اسلامي، قبله‌نما توسط ايرانيان به قطب‌نما افزوده شد تا همواره و در هر وضعيتي بتوان جهت درست قبله را پيدا نمود. ايرانيان از اين اختراع استفاده كامل نموده و آن را به ديگر مسلمانان شناساندند. نام‌هاي فارسي اجزاي قطب‌نما در زبان عربي شاهد تاريخي مسلمي است كه كاربرد قطب‌نما از طريق ايرانيان به دست ديگر ملت‌هاي مسلمان رسيده است.

سكان

اختراع فرمان كشتي (سكان - سوكان) از سوي تمامي دانشمندان، بدون استثنا، به ايرانيان نسبت داده شده است. در روايت‌ها وداستان‌‌هاي ايراني چنين آمده است كه سندباد، ناخدا و دريانورد پرآوازه ايراني اهل بندر سيراف، سكان را اختراع كرده است. نامه‌اي نيز از معاويه، فرمانده نيروي دريايي مسلمانان در درياي مديترانه، به خليفه دوم بر جاي مانده كه در آن از مزاياي اين اختراع ايرانيان و برتري كشتي‌هاي ايراني داراي سكان به كشتي‌هاي رومي سخن گفته است. در اين نامه او از خليفه درخواست نموده كه كليه امور دريانوردي، كشتي‌راني و درياپويي به ايرانيان واگذار شود. ترجمه متن اين نامه در كتاب اسماعيل رايين، دريانوردي ايرانيان، آورده شده است.

ژرفناياب - عمق ياب

براي تعيين ژرفناي آب در دريا، به ويژه مناطق ساحلي درياي پارس و درياي مكران، ايرانيان ابزاري اختراع نموده و به كار مي‌بردند كه شباهت زيادي به شاقول بنايي داشته است. هرچند كه اختراع اين سوند باستاني به سندباد ناخداي پرآوازه ايراني نسبت داده شده است، اما اكتشافات اخير كشتي‌هاي غرق شده ايراني در درياي اژه، كه در يورش به يونان شركت داشته‌اند، نشان مي‌دهد كه از دوران هخامنشيان، ايرانيان اين ابزار را شناخته و به كار مي‌بردند.

مسافت ياب

دريانوردان ايراني، از زمان‌هاي باستان، ابزارهايي براي پيمودن مسافت‌هاي دريايي به كار مي‌برده‌اند.يكي از اين ابزارها ريسماني بوده كه به تدريج باز مي‌شده، كه پس از رسيدن به انتها، آن را مي‌پيچيدند و دوباره استفاده مي‌كرده‌اند.

رهنامه‌ها

راه‌نامه‌ها، نقشه‌ها و نوشته‌هايي بودند كه در آنها كليه اطلاعات مربوط به دريانوردي ثبت و مستند شده بود. ايرانيان از روزگار باستان، مبتكر و صاحب رهنامه‌هايي بوده‌اند و به كمك آنها دريانوردي و درياپويي مي‌كرده‌اند. رهنامه‌هاي ايرانيان، اطلاعات و آگاهي‌هايي در مورد بنادر و جزاير، گاه‌شناسي و جهت يابي، جريان‌هاي دريايي، جريان‌هاي هوايي، ابزارهاي دريانوردي و ... را در بر داشته‌اند. پس از اسلام، بسياري از رهنامه‌هاي دوران ساساني به عربي ترجمه شد و دريانوردان دوران اسلامي، بهره فراواني از آنان برگرفتند.

پيل الكتريكي

در سال 1330 خورشيدي، باستان شناس آلماني ويلهلم كونيك و همكارانش در نزديكي تيسفون ابزارهايي از دوران اشكانيان را يافتند. پس از بررسي معلوم شد كه اين ابزارها پيل‌هاي الكتريكي هستند كه به دست ايرانيان در دوران اشكانيان ساخته شده و به كار برده مي‌شده‌اند. او اين پيل‌هاي تيسفون را Baghdad Battery ناميد. جهت آگاهي بيشتر از اين پيل الكتريكي مي‌توانيد به سايت‌هاي با موضوع Baghdad Battery در اينترنت مراجعه نماييد.

اكتشاف اين اختراع ايرانيان به اندازه‌اي تعجب و شگفتي جهانيان را بر انگيخت كه حتي برخي از دانشمندان اروپايي و امريكايي اين اختراع ايرانيان را به موجودات فضايي و ساكنان فراهوشمند سيارات ديگر كه با بشقاب‌هاي پرنده و كشتي‌هاي فضايي به زمين آمده‌ بودند، نسبت دادند، و آن را فراتر از دانش انديشمندان و پژوهشگران ايراني دانستند. براي ايشان پذيرفتني نبود كه ايرانيان 1500 سال پيش از گالواي ايتاليايي(1786 ميلادي) پيل الكتريكي را اختراع نموده باشند. (براي آگاهي بيشتر مي‌توانيد به كتاب ارابه خدايان نوشته اريك‌فن‌دنيكن مراجعه كنيد).

ايرانيان از اين پيل‌هاي الكتريكي جريان برق توليد مي‌كردند و از آن براي آبكاري اشيا زينتي سود مي‌جستند. اما در پهنه دريانوردي ايرانيان از اين اختراع جهت آبكاري ابزارهاي آهني در كشتي و جلوگيري از زنگ زدن و تخريب آنها استفاده مي‌كردند.

كشتي‌سازي

فرهنگ فني و مهندسي ايرانيان از ديدگاه دريانوردي و كشتي‌سازي بسيار غني و پربار است. آب‌هاي نيلگون درياي پارس، درياي مكران (عمان)، و اقيانوس هند، همچنين رودخانه‌هاي جنوب‌غربي ايران، از ديرباز پهنه دريانوردي و درياپويي ايرانيان بوده است. در شاهنامه فردوسي، چندين بار، از كشتي‌سازي و كشتي‌راني ايرانيان، سخن رانده شده است. قدمت و پيشينه اين رشته از دانش و فن مهندسي ايرانيان را از سروده‌هاي فردوسي مي‌توان دريافت. فردوسي از جمشيد، پادشاه پيشدادي، به عنوان نخستين انساني كه هنر غواصي و صنعت كشتي‌سازي و دريانوردي را به ديگران آموخت، نام برده است. مي‌توان دريافت كه دانشمندان ايراني در دوره تابندگي نژاد آريا كه در شاهنامه فردوسي به نام دوره پادشاهي جمشيد نام برده شده است، موفق به اختراع كشتي و فنون دريانوردي و درياپويي شده‌اند.

كشتي‌راني در آب‌هاي ايران از ديرباز انجام مي‌شده و با توجه به اين سنت دريانوردي، نياز به كشتي‌سازي و سودجستن از ابزارهاي دريانوردي در ايران وجود داشته است. نخستين كشتي‌هايي كه در رودخانه‌هاي ميان‌رودان آمدوشد مي‌كردند، به شكل‌هاي گوناگون ساخته مي‌شدند و ابزار حركت دادن آنها پارو بوده است.

نبردناوهاي ايراني در زمان هخامنشيان، بزرگترين كشتي‌هاي جنگي زمان خود بودند كه سه رديف پارو زن و بادبان داشتند و با سرعت 80 ميل دريايي در روز حركت مي‌كردند. هر نبردناو شامل 200 جنگجو بود كه 30 نفر از آنها سربازان زبده فارسي، تكاور، بوده‌اند. نيروي دريايي ايران در زمان ساسانيان نيز، قدرت مطلق در درياي پارس و اقيانوس هند بوده كه زير بناي فرهنگ دريانوردي و درياپويي مسلمانان را تشكيل داد.

استرلاب

استرلاب astrolabe ، ابزاري بوده كه در جهان باستان براي تعيين وضعيت ستارگان نسبت به كره زمين به كار مي‌رفته است. استرلاب، در سه گونه استرلاب خطي، استرلاب صفحه‌اي و استرلاب كروي ساخته مي‌شده است. قطعات استرلاب نسبت به يكديگر حركت كرده و مي‌توانستند جهت ستارگان، ارتفاع جغرافيايي آنها و فواصل نسبي را مشخص نمايند. استرلاب در دريانوردي، براي جهت‌يابي به كار مي‌رفته است. استرلاب‌هاي ايراني از برنج و آلياژهاي ديگر مس ساخته مي‌شده‌اند. هرچند پاره‌اي مورخان اختراع اوليه استرلاب را به يونانيان و فنيقيان نسبت مي‌دهند، اما سهم انديش‌ورزان ايراني در اختراع انواع گوناگون استرلاب و تكامل و افزودن بخش‌هاي مختلف آن، انكارناپذير بوده و از سوي تمامي تاريخ‌نگاران ثبت شده است.

نقشه‌برداري

از دوران‌هاي پيشين در ايران‌زمين كارهاي مهندسي با سودجستن از ابزارهاي مساحي و پياده كردن نقشه انجام مي‌گرفته است. نقشه‌برداري از سواحل و تعيين مسيرهاي ايمن دريايي، به ويژه در نقاط كم‌عمق، از وظايف نيروي دريايي ايران بوده است.

ابزارهاي اندازه‌گيري :

تراز (تئودوليت)

تراز شاهيني، كه نخستين نوع تئودوليت به شمار مي‌آيد توسط كرجي مخترع و دانشمند ايراني، اختراع شده است. اين دستگاه شامل صفحه‌اي مدرج بوده كه به وسيله زنجيري از ميله‌اي آويزان مي‌شده است. با تعيين امداد افقي مي‌توان مستقيم اختلاف ارتفاع بين دو نقطه را از روي درجه‌بندي آن تعيين نمود.

شاخص خورشيدي

پيشينه تعيين تغيير زمان از طريق اندازه‌گيري سايه آفتاب به زمان باستان برمي‌گردد. در آغاز، شاخص‌هاي خورشيدي، ويژه اندازه‌گيري زمان و حركت خورشيد، از سايه ساختمان‌ها و درختان تشكيل مي‌شده است. به‌تدريج، با گذشت زمان از ابزارهايي كه به صورت شاخص قائم بر روي صفحه‌اي قرار داده مي‌شده ساخته شدند. شاخص‌هاي آفتابي معمولا ارتفاع خورشيد و عرض جغرافيايي روزانه را مشخص مي‌نمودند. علاوه بر اين شاخص‌ها شواهدي هم در دست است كه ايرانيان از ابزارهاي آفتابي ديگري براي مشخص نمودن طول جغرافيايي و جهت سود مي‌جستند. در دوران اسلامي، دريانوردان ايراني، براي مشخص نمودن جهت مكه، جهت انجام وظايف مذهبي روزانه، در هر نقطه شاخص‌هايي ساخته بودند. در اين ابزار يك شاخص آفتابي قائم نصب شده كه زمان را مشخص مي‌كرده و آنگاه با گرداندن آن ابزار در امتداد مدار، جهت مكه كاملا مشخص مي‌شده است.

ابزار نمايش و پردازش حركت سيارات

از جمله ابزارهايي بوده كه ريشه‌هاي تاريخي آن را نياز به مطالعات ستاره شناسي و دريانوردي تشكيل مي‌دهد، اين ابزارها براي نمايش حركت سيارات، زمين و خورشيد و همچنين محاسبات زاويه‌اي و طولي به كار مي‌رفته است. اينكه ايرانيان، دست‌كم 1500 سال پيش از اروپاييان مي‌توانستند طول جغرافيايي را، به ويژه در دريا، از نصف‌النهار مبدا (نيمروز - سيستان) حساب كنند، از سوي بسياري از دانشمندان و تاريخ‌نگاران پذيرفته شده است. اين محاسبات و پردازش‌هاي پيچيده، بدون سودجستن از ابزارهايي كه در مثلثات و محاسبات زاويه‌اي به كار مي‌رود، غيرممكن بوده است. يكي از اين ابزارها كه در لاتين اكواتوريوم، ‌Equatorium، ناميده مي‌شود براي تعيين مدار خورشيد و سيارات به كار مي‌رفته است.

مواد نفتي

مواد نفتي به صورت‌هاي گوناگون در جهان باستان، ايران و ميان‌رودان، شناخته شده و به كار برده مي‌شده است. گذشته از استفاده‌هاي سوختي و گرمائي كه از آغاز عمل شناخت قير و برداشت‌هاي متافيزيكي از آتش و آتش‌جاويدان بوده، در دانش و فناوري استفاده مي‌شده است. كاربرد آن به صورت عامل چسباننده، عايق‌بندي كننده و ملات بوده است. ايرانيان، كف كشتي‌ها را قيراندود و نفوذ ناپذبر مي‌ساخته‌اند.

استفاده از آتش در صنايع نظامي

كاربرد آتش در جنگ، براي سوزاندن كشتي‌ها و تاسيسات دريايي دشمن، از دوران باستان معمول بوده است. در ارتش ايران، هم در نيروي زميني و هم در نيروي دريايي همواره گروهي به نام نفت‌انداز، نپتان يا نفات، با اونيفورم ويژه خود ماموريت پرتاب مواد قيري و نفتي را بر عهده داشته‌اند.

ساده‌ترين روش،‌پرتاب آتش با تير بوده است، اين روش سپس به صورت پرتاب ظرفي از آتش، نارنجك مانند، تكامل پيدا نمود. براي پرتاب ظرف‌هاي بزرگ از ابزارهاي مكانيكي، همچون منجنيق، سود مي‌جستند. نفت يا نپتا، كه در شاهنامه از آن تحت عنوان قاروره ياد شده است، تا مدتها جزو اسرار نظامي بود.

پروكوپيوس، Preoccupies، تاريخ نگار رومي در سده ششم ميلادي، از روغن مادها نام مي‌برد و مي‌گويد كه ايرانيان، ظرف‌هايي از روغن مادها و گوگرد را پر كرده و آنها را آتش زده و به سوي دشمن پرتاب مي‌كنند. پروكوپيوس مي‌گويد كه اين ماده در روي آب شناور مانده و به محض تماس، كشتي‌هاي دشمن را به آتش مي‌كشيده است.

خشاب (چراغ دريايي)

از دوران‌هاي پيشين در درياي پارس ساختمان‌هايي ساخته بودند كه بر فراز آنها آتش افروخته مي‌شد. اين ساختمان‌ها عمل برج‌دريايي و چراغ‌دريايي را براي راهنمايي دريانوردان و همچنين خبررساني انجام مي‌دادند. فاصله اين چراغ‌هاي دريايي چنان بوده كه باپديد شدن يكي، ديگري نمايان مي‌شده است.

برج‌هاي دريايي، با‌ آتشي كه بر فراز آنها افروخته مي‌شد، به چند دليل ساخته مي‌شدند.

نخست آنكه، با بالا آمدن آب در زمين‌هاي كم عمق اين خطر وجود داشته كه كشتي‌ها ندانسته به سوي آب‌هاي كم عمق رفته، به شن نشسته و نابود شوند.

دوم آنكه، با ديدن نور در تاريكي، كشتي‌ها، در تاريكي شبانگاه و هواي ابري راه و جهت خود را بيابند.

سوم اينكه، در صورت يورش دزدان و غارتگران دريايي، به پادگان‌هاي زميني و رزم‌ناوها خبر داده تا به سرعت جهت مقابله با آنها اقدام كنند.

دليل چهارم اين بوده است كه دريابان‌هاي مستقر در اين ساختمان‌ها، پديده‌هاي هواشناختي و درياشناختي را ثبت مي‌كرده‌اند. دريانوردان تازه‌كار ايراني از اين اطلاعات براي رويارويي با رخدادهاي هوا و دريا، به ويژه رخدادهاي چرخه‌اي و دوره‌اي استفاده مي‌كردند.

چكيده نويسي

در دربار پادشاهان ايراني، گروهي از دبيران وظيفه داشتند كه گزارش‌هاي رسيده از اطراف كشور را كوتاه‌نوشته كرده به مقامات بالاتر ارائه دهند. در امر دريانوردي و كشتي‌راني هم نياز دريانوردان ايراني در به همراه داشتن چكيده‌اي از سفرهاي پيشين ديگر درياپويان در مسيرهاي دريايي، باعث گسترش اين فن در ميان دريانوردان بوده است.

دوربين (تلسكوپ)

در تاريخ سلسله پادشاهي يوان در چين مندرج شده كه براي تاسيس رصدخانه پكن، به سرپرستي كوئوشوچينگ منجم دربار، تعدادي ابزارهاي رصدي از رصدخانه مراغه در ايران خريداري شده است. از جمله اين ابزارها ذات الحلق، عضاده (اليداد)، دو لوله رصد، صفحه اي با ساعتهاي مساوي، كره سماوي، كره زمين، توركتوم (نشان دهنده حركت استوا نسبت به افق) هستند. چينيان لوله رصد را وانگ-تونگ ناميده‌اند. به گفته تاريخ سلسله پادشاهي يوان ايرانيان از اين اختراع نه تنها براي رصد اجرام آسماني، بلكه براي مشاهده دوردست‌ها، به ويژه در دريا سود مي‌جسته‌اند.

پزشكي دريايي

در سفرهاي دريايي اكتشافي كه در زمان هخامنشيان انجام مي‌شد، همواره پزشكاني با كاروان‌هاي دريايي همراه بودند كه وظيفه مراقبت‌هاي بهداشتي دريانوردان را بر عهده داشته‌اند. در دانشگاه جنديشاپور، دوره ساسانيان، هم بخشي به گردآوري اطلاعات در باره بيماري‌هاي دريانوردان و راه‌هاي درمان آنها اختصاص داشته است.

اما نخستين كتابي كه در اين باره نوشته شد، بخشي از كتاب جامع ، فردوس الحكمه، است كه توسط علي‌بن‌ربان تبري (تبرستاني)، پزشك ايراني، گردآوري و تاليف شده است. ربان تبرستاني، يك پزشك بود كه در طي سفرهاي فراوان دريايي خود اطلاعاتي در باره بيماري‌هاي دريانوردان و درمان آنها گردآوري نمود. او يادداشت‌هاي ارزشمند خود را براي پسرش علي به ميراث گذاشت. علي‌بن‌ربان تبري نخستين كتاب جامع در پزشكي را نوشت كه بخشي از آن به بيماري‌هاي دريايي و درمان آنها اختصاص داشت. هم او بود كه در زمان اقامتش در شهر ري به آموزش پزشكي پرداخت و رازي پزشك نامدار ايراني و كاشف الكل، شاگرد او بوده و اصول علم طب را از وي فراگرفته بود.

ابوعلي‌سينا هم در بخش پنجم كتاب قانون، بيماري‌هاي كل بدن، فصلي را به بيماري‌هاي دريايي اختصاص داده است. علي بن عباس اهوازي نيز در دايره‌المعارف طبي خود در سده چهارم هجري در اين خصوص مطالبي را ارائه داشته است.

ستاره‌شناسي

ايرانيان نيز همچون ديگر تمدن‌هاي باستاني از دانش ستاره‌شناسي در دريانوردي و درياپويي سود مي‌جستند.

... و اينها خود گوشه كوچكي هستند از خدمات ارزنده‌اي كه انديشمندان دريانورد ايراني به جهان علم و دانش ارزاني داشتند. باشد كه ما ميراث‌داري آنان را سزاوار باشيم.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد Old Moderator

Old Moderatorنماد کاربر
پست ها

2596

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 16 مرتبه
تاريخ عضويت

سه شنبه 11 بهمن 1384 12:27

آرشيو سپاس: 140 مرتبه در 86 پست

توسط Kingman_62 » شنبه 11 آذر 1385 03:20

شخصيت‌شناسي براساس دست نوشته‌هاي فارسي

به همت پژوهشگران پژوهشكده برق جهاددانشگاهي امكان بررسي شخصيت و خصوصيات فردي بر اساس نحوه نوشتن از روي دست نوشته‌هاي فارسي به كمك كامپيوتر فراهم شد.

" علم گرافولوژي " كه تجزيه و تحليل ويژگي‌هاي دست نوشته‌ها شامل شكل حاشيه‌هاي سفيد صفحه ، فاصله بين سطرها ، كجي سطرها ، كجي كلمات ، زاويه كشيدگي حروف به بالا و پايين ، تيزي گوشه‌ها در حروف ، ميزان درشت نويسي ، فشردگي متن ، سرعت و نظم در نوشتن مي‌پردازد ، به شناسايي شخصيت افراد مختلف ياري مي‌رساند .

از علم گرافولوژي در گزينش متقاضيان استخدام ، تشخيص اختلالات رواني و معالجه بيماران رواني ، تشخيص هويت و يا تعيين جعلي بودن اسناد و مدارك دستنويس استفاده مي‌شود كه بسياري از ايده‌هاي آن قابل تعميم به زبان فارسي است .

بر اين اساس در بررسي ويژگي‌هاي دست نوشته در گرافولوژي حاشيه بزرگ و مساوي از دو طرف نشان دهنده روحيه تابع قانون و مدير خوب ، متن با كشيدگي از همه طرف و منبسط ، نشان دهنده فردي صادق و قابل اعتماد ، متن با كلمات درشت بيانگر روحيه‌اي بيانگرا و متن با كلمات زير بيانگر روحيه درون گرا ، متن با سطرهاي نزديك به هم ، متعلق به فردي تنگ نظر و داراي روحيه جمع آوري ، متن با سطرهاي دور از هم نشانگر فردي داراي قدرت تصميم گيري در شرايط مختلف ، ميزان نزديكي كلمات به هم نشان دهنده ميزان نزديكي فرد با محيط اطراف ، متن با خطوط رو به بالا بيانگر روحيه خوش بيني و خطوط روبه پايين متعلق به فردي بد بين ، متن با كشيدگي بالايي و پاييني بيشتر از كشيدگي عرضي نشانگر فردي با عقايد ارزشمند ، و در صورت كشيدگي عرضي بيشتر بيانگر فردي از خود راضي، زاويه كشيدگي عمودي حروف (نسبت به راستاي افقي و در جهت مثلثاتي ) بزرگتر از 100 درجه بيانگر فردي گرم و زودجوش و كوچكتر از 70 درجه فردي بدبين و كم رو را نشان مي‌دهد .

علاوه بر ويژگيهاي مورد بررسي مي‌توان الگوريتم‌هاي لازم براي استخراج پارامترهاي ديگري نظير برگشت آخر حروف مياني از بالا يا پايين ، تيزي گوشه‌ها ، شكل و اندازه سركش‌ها ، نقطه گذاري ، شكل و تعداد دندانه‌ها ، بزرگي حروف اول كلمه و تعيين ميزان فشار و سرعت در نوشتن را نيز ارائه داد .

اين طرح توسط علي بهرامي شريف و احسان ا... كبير اجرا شده است .
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد Old Moderator

Old Moderatorنماد کاربر
پست ها

2596

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 16 مرتبه
تاريخ عضويت

سه شنبه 11 بهمن 1384 12:27

آرشيو سپاس: 140 مرتبه در 86 پست

توسط Kingman_62 » شنبه 11 آذر 1385 03:21

ساخت نوع جدیدی از بتون سبک با مقاومت بالا

يك تبریزی ، دانشجوي دكتراي عمران دانشگاه تهران به نام " يوسف زندي " نوع جديدي از بتن سبك با مقاومت بسيار بالا را ساخته است .

مواد اوليه به كار رفته در اين نوع بتن طبيعي و معدني است . اين نوع بتن در سازه‌هاي حمل كننده بار و انواع بلوك كاربرد دارد و خود تراكمي ، ضد آب بودن و گيرايي زياد از ويژگي‌هاي آن است .

با اين كه وزن اين نوع بتن در سازه‌هاي حمل كننده بار يك سوم بتن‌هاي معمولي است مي‌تواند مقاومتي استاندارد و مطمئن معادل 250 تا 320 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع داشته باشد .

مقاومت بلوك ساخته شده از اين نوع بتن نيز 80 درصد بيشتر از بلوك‌هاي سبك فعلي است .

از ديگر ويژگي‌هاي اين نوع بتن ، آن است كه تمام سازه‌هاي به دست آمده از آن به علت اين كه وزن مخصوصي كمتر از وزن مخصوص آب دارند که به همین خاطر به هيچ وجه در آب ته نشين نشده و شناور مي‌مانند .

قيمت سازه‌هاي به دست آمده از اين نوع بتن سبك برابر قيمت بتن هاي معمولي يا 20 درصد بيشتر است اما هزينه احداث يك سازه سه تا 10 طبقه با اين نوع بتن به شرط استفاده مداوم از هر نوع بتن 30 تا 70 درصد ارزان تمام مي‌شود .

ويژگي عمده اين نوع بتن كه از دانش فني بسيار بالايي برخوردار است اين است كه همزمان با جريان آب مي‌توان عمليات بتن ريزي را انجام داد . به اين ترتيب بتن‌هاي زيرآبي از كاربردهاي فراواني در كانال‌هاي رسوبي ، تعميرات سدسازي و ساخت كانال‌هاي آب دارند .

جالب اینکه: مقاومت و فشردگي اين نوع بتن متناسب با شدت ضربه وارد به آن افزايش مي‌يابد.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد Old Moderator

Old Moderatorنماد کاربر
پست ها

2596

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 16 مرتبه
تاريخ عضويت

سه شنبه 11 بهمن 1384 12:27

آرشيو سپاس: 140 مرتبه در 86 پست

توسط Kingman_62 » شنبه 11 آذر 1385 03:22

كشف كامل‌ترين مجموعه فسيل حشرات به قدمت52ميليون سال در هند توسط يك محقق ايراني .

پژوهشگر ايراني دانشگاه « پنجاب » هند موفق به كشف كامل‌ترين و متنوع‌ترين مجموعه فسيل حشرات و عنكبوت‌ها با قدمت 52 ميليون سال در صمغ درختان برجاي مانده در يك معدن زغال‌سنگ در هند شد .

نتايج اين كشف كه از سوي« دكتر حبيب علي‌محمديان » - دانش‌آموخته ايراني دكتري زمين شناسي و پژوهشگر مركز مطالعات پيشرفته زمين‌شناسي دانشگاه « پنجاب » هند - انجام شده اطلاعات مهمي را درباره حركت و جدا شدن قاره هندوستان از آفريقا قبل از برخورد با قاره آسيا در اختيار ديرينه‌شناس قرار مي‌دهد .

روابط ديرينه - بيوجغرافيايي حشرات و عنكبوت‌ها در رابطه با ژئوديناميك مدل‌هاي صفحات تكتونيكي آمريكاي مركزي و رابطه آن با ماداگاسكار آفريقا براي پي بردن و دانستن تاريخ چندگانه مهاجرتي اين حشرات مورد استفاده قرار گرفته است .

دكتر علي‌محمديان چندي پيش نيز با همكاري محققاني از هند و سوئد با كشف قديمي ترين بقاياي گياهان علفي در فسيل فضولات بر جاي مانده از گونه‌اي دايناسور با قدمتي حدود 67 ميليون سال به سرنخ‌هاي جديدي در بررسي سير تكامل گياهان و دايناسورها دست يافت كه نتايج آن علاوه بر چاپ در مجله علمي معتبر « ساينس » ، بازتاب قابل توجهي در مجامع علمي و خبري جهان داشته و تحقيقات در زمينه روند تكامل گياهان و دايناسورها را وارد مسيري جديد كرده است .

اين مجموعه شامل بقاياي چندين گونه عنكبوت - كه به صورت كامل حفظ شده‌اند -، گونه‌هايي از پروانه‌ها - كه در يك مورد حتي شبكه‌هاي چشمي هم به طور بسيار عالي حفظ شده‌اند - ، مگس‌ها و عقرب ، گونه‌اي شب‌پره و زنبور ، پشه و انواع ديگر حشرات ، لارو مورچه ، گرده درختان و گياهان مختلف است .

با اين كه حشرات بسيار به ندرت فسيل شده و معدود فسيل‌هاي برجاي مانده از آن‌ها نيز عمدتا چندان قابل بررسي نيستند ، تنها راه مطالعه تنوع حياتي موجودات خشكي‌زي - شامل حشرات و عنكبوت‌ها - از دوره پرمين تا به حال ، بررسي فسيل‌هاي برجاي مانده از آنها در قطرات و تكه‌هاي صمغ درختان است كه معمولا در معادن زغال‌سنگ يافت مي‌شود .

اگرچه تا به حال چند گزارش متفرقه از فسيل حشرات در صمغ درختان از هندوستان رسيده است ولي پژوهش اخير اولين گزارش از اين نوع است كه شامل تنوعي از حشرات فسيل شده در صمغ درختان بوده و امكان بررسي‌ها و مطالعاتي را فراهم مي‌كند كه به هيچ وجه در حالتي غير از فسيل شدن در صمغ درختان ممكن نيست .

حالت استثنايي فسيل شدن حشرات دوره ائوسن هندوستان ، علاوه بر اطلاعاتي كه مي‌تواند درباره جدا شدن قاره هندوستان از آفريقا ، مهاجرت حشرات و عنكبوت‌ها در طول تاريخ و بررسي وضعيت فيزيكي آن‌ها در مقايسه با گونه‌هاي مشابه كنوني در اختيار دانشمندان قرار دهد ، شايد بتواند زمينه دستيابي به DNA حشرات ماقبل تاريخ - خصوصا پشه - و مقايسه خصوصيات DNA آن‌ها با حشراتي كه در حال حاضر در جنوب آسيا زندگي مي‌كنند را فراهم كند .

حتي حباب‌هاي هوا و قطرات آب محبوس شده در داخل صمغ نيز مي‌تواند حاوي اطلاعات با ارزشي درباره شرايط جغرافيايي 52 ميليون سال پيش باشد چرا كه در آن دوران دما و همچنين ميزان اكسيژن موجود در زمين بسيار بيشتر بوده و بنابراين آب و هواي محبوس شده در صمغ‌ها نيز به نوعي ، نشان‌دهنده ويژگي‌هاي آب و هوايي آن دوران هستند .

دكتر علي محمديان گفته است كه اين پژوهش را در كنار تحقيقات رساله دكتري خود پيرامون كوه آتش‌فشان دماوند و بررسي فسيل فضولات برجاي مانده از گونه‌اي دايناسور گياهخوار كه به كشف قديمي ترين بقاياي گياهان علفي در جهان منجر شده ، انجام داده است .
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد Old Moderator

Old Moderatorنماد کاربر
پست ها

2596

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 16 مرتبه
تاريخ عضويت

سه شنبه 11 بهمن 1384 12:27

آرشيو سپاس: 140 مرتبه در 86 پست

توسط Kingman_62 » شنبه 11 آذر 1385 03:23

ساخت ريزترين برس جهان توسط يك ايراني
با بهره‌گيري از فن‌آوري نانو دانشمند ايراني دانشگاه هاوايي ريزترين برس جهان را ساخت .

دكتر مهرداد قاسمي‌نژاد از دانشگاه « هاوايي » در آمريكا با همكاري گروهي از نانوتكنولوژيست‌ها موفق به طراحي و ساخت ريز ترين برس جهان با بهره‌گيري از فن‌آوري نانو شد .

دكتر مهرداد قاسمي‌نژاد ، استاد مهندسي مكانيك دانشگاه « هاوايي » به همراه ساير نانوتكنولوژيست‌هاي دانشگاه هاوايي در انستيتو پلي‌تكنيك رنسلر و مانوآ در آمريكا موفق شدند تا با اين اقدام جالب توجه خود ، نام اين برس و خود را در كتاب ركوردهاي جهان ( گينس ) به ثبت برسانند .

اين برس بسيار كوچك داراي موهاي زبري است كه هزاران بار باريكتر از موي انسان هستند .

اين موهاي زبر داراي اين قابليت هستند كه براي جارو كردن ذراتي در حد و اندازه‌هاي نانو به كار گرفته شوند .

اين برس بسيار كوچك همچنين داراي اين قابليت است كه در آب هم ذرات گرد و غبار را جارو كند .

راز نهفته در اين تكنيك جديد نانو لوله‌هاي كربني هستند كه داراي قطري تنها در حدود 30 ميليارديوم متر هستند .

اين موهاي زبر بسيار نرم و داراي ضريب انعطاف بالايي هستند . دانشمندان اين موهاي زبر را از گاز داغ مملو از كربن به دست آورده‌اند .

نكته جالب آن است كه از اين برس مي‌توان براي رنگ‌آميزي ميكروساختارها نيز استفاده كرد .

در اين تحقيق جالب علمي و پژوهشي دكتر مهرداد قاسمي نژاد سرپرستي دانشمندان را بر عهده داشته و بر فعاليت دانشمندان در آزمايشگاه نانوتكنولوژي هاوايي نظارت داشته است .
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد Old Moderator

Old Moderatorنماد کاربر
پست ها

2596

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 16 مرتبه
تاريخ عضويت

سه شنبه 11 بهمن 1384 12:27

آرشيو سپاس: 140 مرتبه در 86 پست

توسط Kingman_62 » شنبه 11 آذر 1385 03:25

نرم‌افزار بيومتريك شناسايي چهره

نرم‌افزار بيومتريك شناسايي چهره به همت متخصصان يك شركت ايراني طراحي و ساخته شد .

كار اين نرم افزار منحصر بفرد است و بر اساس شناسايي چهره افراد مي باشد كه از ساير سيستم‌هاي شناسايي موجود قوي تر است .

سيستم هاي شناسايي از روي اثر انگشت يا چيزهاي شبيه آن نيز در همين رده قرار مي گيرند ، سيستمي كه توليد شده از ساير محصولات مشابه كارآمدتر است چرا كه براي كنترل و شناسايي به طور مستقيم با افراد در تماس نيست و اشخاص بدون اينكه متوجه شوند شناسايي مي‌شوند .

در ساير سيستم ها مثل شناسايي اثر انگشت اگر به هر دليلي مثل بريدن انگشت ، سوختگي و يا حتي آلودگي اثر انگشت از بين برود ، امكان شناسايي وجود ندارد . اما در نرم افزار شناسايي چهره اين مشكل وجود ندارد و نسبت به گريم و تغييرات سطحي نيز حساس نمي‌باشد و در اين حالت ها شناسايي بدون نقص انجام مي پذيرد .

كاربردهاي اين سيستم ، كنترل تردد و سيستم حضور و غياب بوده و اصلي ترين كارآيي اين نرم افزار بحث سيستم امنيتي آن است كه مي‌توان به وسيله آن به شناسايي مجرمان پرداخت .

هم اكنون نسخه آزمايشگاهي اين نرم افزار آماده شده است و اين سيستم به صورت off line كاملا موفق عمل مي كند و قسمت on line آن نيز تا حد بسيار مطلوبي پيشرفت كرده است .

قرار است فعلآ اين نرم‌افزار جهت كنترل رفت و آمد در حرم مطهر امام رضا (ع) و نيز آگاهي يافتن مسوولان از تعداد افراد حاضر در حرم مورد استفاده قرار بگيرد
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد Old Moderator

Old Moderatorنماد کاربر
پست ها

2596

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 16 مرتبه
تاريخ عضويت

سه شنبه 11 بهمن 1384 12:27

آرشيو سپاس: 140 مرتبه در 86 پست

توسط Kingman_62 » پنج شنبه 16 آذر 1385 05:03

برج خنك كننده بدون تجهيزات مكانيكي


برج خنك‌كن بي نياز از تجهيزات مكانيكي از قبيل فن ، الكتروموتور ، پولي ، تسمه ، گيربكس ، نازل يا نازل‌هاي پرفشار ، به همت يك صنعتگر مبتكر به نام مهندس " حسين اخوي " براي نخستين بار در كشور طراحي و ساخته شده است .

‌برج طراحي شده از نوع برج‌هاي خنك كننده اتمسفريك ، مستقيم و بدون تجهيزات مكانيكي است . عملكرد برج طراحي شده بر اساس كنوكسيون طبيعي بوده يعني يك جريان همرفت طبيعي ، انتقال جرم و خنك شدن آب را در برج باعث مي‌شود .

‌در اين برج با ريزش آب از طريق لوله‌هاي اصلي بر روي پكينگ ها و سطوح خنك كننده ، جريان نازكي از آب بر روي سطوح تشكيل مي‌شود كه با وجود هواي محيط و تماس با آب موجود بر سطح ، عمل تبخير سطحي به راحتي انجام مي‌شود .

طبق اين روش در قالب چرخه‌يي ، آب از تشت برج به سمت پروسه گرمازا پمپاژ مي‌شود و پس از گرفتن گرما و بالا رفتن درجه حرارت آب ، مجددا توسط لوله اصلي بر روي سطوح ريخته مي‌شود و عمل تبخير سطحي و خنك شدن آب انجام مي‌شود .

اختلاف دنسیتی هوا (DENSITY DIFFRENTIAL ) بر روي سطوح زياد پكينگ‌ها ، انتقال جرم و انجام عمل خنك كنندگي در برج را سبب مي‌شود .

عملكرد ترموديناميكي اين برج نياز به نازل يا نازل با فشار بالا براي اسپري آب نداشته و تنها در صورت استفاه از نازل بايد تقسيم آب روي سطوح به صورت يكسان انجام شود .

هزينه اوليه كمتر براي خريد ، نصب ، سرويس و نگهداري برج و ‌كاهش آلودگي‌هاي صوتي ايجاد شده به دليل عدم استفاده از فن و الكتروموتور و سبكي برج از ديگر مزاياي اين برج‌هاست .

نمونه‌هاي مشابه برج خنك كننده بدون استفاده از تجهيزات مكانيكي در آمريكا نيز طراحي شده كه علي رغم مزاياي موجود با مشكلاتي از قبيل نياز به نازل‌هاي پرفشار ، عدم امكان استفاده از آب معمولي به دليل رسوب گرفتگي در نازل‌هاي برج و ... مواجه بوده و نمونه‌هاي ديگري نيز كه با بدنه هيپربوليكي ساخته مي‌شوند ، نياز به منطقه آب و هوايي خاص و هزينه‌ ساخت ، نصب و راه‌اندازي و نگهداري بسيار بالايي دارد .

استفاده از اين نوع برج در سايت‌هاي نيروگاهي ، صنايع نفت و گاز و پتروشيمي ، ايران را از طراحان و مشاوران خارجي بي‌نياز مي‌كند
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد Old Moderator

Old Moderatorنماد کاربر
پست ها

2596

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 16 مرتبه
تاريخ عضويت

سه شنبه 11 بهمن 1384 12:27

آرشيو سپاس: 140 مرتبه در 86 پست

توسط Kingman_62 » سه شنبه 28 آذر 1385 19:44

فن‌آوري ساخت پوشش‌هاي جاذب امواج و رنگ‌هاي ضد رادار*

متخصصان يك شركت داخلي براي اولين بار در كشور به فن‌آوري ساخت رنگ‌هاي ضد رادار و پوشش‌هاي جاذب امواج راداري دست يافتند .

مصطفي پيغمبري مدير اين شركت میگوید : اين شركت با هدف انجام تحقيقات مدون در زمينه توليد پوشش‌هاي استراتژيك و وارداتي و همكاري نظام مند با مراكز دانشگاهي و مجامع تحقيقاتي فعاليت خود را آغاز كرده است .

با توجه به حساسيت استراتژيك موضوع توليد پوشش‌هاي جاذب راداري ، براي توليد اين محصول انجام مراحل تحقيقات علمي و توليد آزمايشگاهي و صنعتي با بيش از دو هزار نفر ساعت كار تخصصي تا پايان سال 83 به انجام رسيده است .

در تمام مراحل انجام آزمايش‌ها عملكرد مناسب محصول در استانداردهاي تعريف شده از سوي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي تاييد و گواهي ثبت اختراع محصول تحت عنوان پوشش جاذب راداري اخذ شده است .

به دليل تحريم هاي موجود در زمينه توليد اين محصول استراتژيك با بررسي و رايزني با اساتيد دانشگاه ، اتاق تست آنتن باند وسيع در ابعاد مورد نياز جهت اجراي عمليات تست فراهم شد كه با ساخت آن در كشور مسير تحقيقات در بسياري از رشته‌هاي ديگر علمي و تحقيقاتي همواره شده است .

با همكاري متخصصان دانشكده برق دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي كار ساخت بزرگترين اتاق آنتن شيلد باند وسيع خاورميانه آغاز شده است كه با راه اندازي آن تمام نيازهاي تحقيقاتي و آزمايشگاهي كشور درزمينه آنتن باند وسيع در ابعاد صنعتي تامين مي شود
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد Old Moderator

Old Moderatorنماد کاربر
پست ها

2596

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 16 مرتبه
تاريخ عضويت

سه شنبه 11 بهمن 1384 12:27

آرشيو سپاس: 140 مرتبه در 86 پست

توسط Kingman_62 » سه شنبه 28 آذر 1385 19:46

طراحي و پياده سازي مدل مصنوعي سكته مغزيدر اين مدل با بستن چهار رگ مغزي و القاي ايسكمي در مغز موش صحرايي مي‌توان آسيب‌هاي ايجاد شده به دنبال ايسكمي در مغز و بويژه در ناحيه هيپوكامپ را از نظر پاتولوژيك بررسي و همچنين با اندازه‌گيري نشانگرهاي بيوشيميايي ميزان تخريب را ارزيابي كرد .

از مزاياي اين مدل، امكان بررسي اثرات دارويي مختلف در روند ايجاد و بهبودي ضايعات ناشي از ايسكمي ، قبل و بعد از القاي آن مي باشد .

از آنجايي كه القاي تهوع در پستانداراني مثل موش صحرايي امكانپذير نيست ، با تجويز موادي مثل سولفات مس يا اپيكا به جوجه مي توان در حيوان تهوع ايجاد كرده و اثرات ضد تهوعي برخي داروها و گياهان دارويي را نیز مورد بررسي قرار داد .

در بخش فارماكودينامي پژوهشكده بوعلي تحقيقات بر روي گياهان بومي ايران و استان خراسان متمركز است ، از جمله اين گياهان مي توان به زغفران ، سياه دانه ، شيرين بيان ، پسته و گياه نوروزك اشاره كرد .

نوروزک یک گياه بومي استان خراسان ، بخشي از استان سمنان و نيز افغانستان بوده و داراي اثرات درماني گوناگوني است كه پژوهشگران پژوهشكده بوعلي براي نخستين بار در دنيا در قالب 12 مقاله تحقيقاتي اين گياه را معرفي كردند .

اثرات ضد دردي ، ضدالتهابي ، ضد ديابتي ، ضد ايسكمي ريشه گياه ، اثرات ضدتشنج ، كاهش علايم سندرم محروميت از مورفين در موش و نيز اثرات ضد زخم معده و حفاظت در برابر اسيد و الكل برگ‌هاي گياه را از جمله اثرات درماني گياه نوروزك میتوان برشمرد .

در منابع موجود به اثرات سنجد در تقويت استخوان نیز اشاره شده و محققان توانسته اند اثرات ضددردي ، ضدالتهابي و شل ‌كنندگي عضلاني اين گياه بويژه به صورت پودر هسته گياه را در حيوان تاييد كنند .

گياه سنجد در بيماري استئوآرتريت ، اثرات باليني و ضددردي مشابه داروهاي ضدالتهابي غيراستروئيدي داشته و نه تنها براي معده مضر نبوده بلكه به دليل اثرات حفاظتي خود و عوارض جانبي كمتر مي تواند جايگزين داروهاي معمول ضدالتهابي غيراستروئيدي شود .

موفق باشید
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    بازديدها
    آخرين پست

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 2 مهمان