ايده‌آل بهشت

در اين بخش ميتوانيد درباره موضوعاتي كه در انجمن براي آنها بخشي وجود ندارد به بحث و گفتگو بپردازيد

مدیران انجمن: رونین, Shahbaz, MASTER, شوراي نظارت

ارسال پست
Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 1420
تاریخ عضویت: دو شنبه 17 مهر 1385, 9:56 am
محل اقامت: سرزمین تاریکی ها
سپاس‌های ارسالی: 1082 بار
سپاس‌های دریافتی: 867 بار
تماس:

ايده‌آل بهشت

پست توسط gigi64 » یک شنبه 19 آذر 1385, 12:53 pm

1 ) بهشت
بهشت مكان و جايگاهي است كه در آن افراد برسميت شناخته شده در مقام فرزندان خدا، گرد هم جمع مي‌آيند و آنها صاحبان بهشت هستند. بهشت ايده‌آل توسط كساني بواقعيت در‌مي‌آيد كه در فكر خود نبوده و يا براي خودشان فعاليت نميكنند بلكه با ايدة زندگي براي ديگران حركت و تلاش دارند.
اعمال و رفتار صحيح در بهشت چگونه رفتاري است؟ در بهشت، انگيزة رفتار مردم از طرز برخورد متواضعانة خود آنها و نه ديگري، نشأت مي‌گيرد.
آيا حصاري در بهشت وجود دارد؟ بهشت جائي نيست كه كسي از شما بخواهد كه بيائيد يا برويد. جائي نيست كه كسي فرمان صادر كند، بلكه مكاني است كه در آن مردم با شناخت و احساس وجود خدا عمل ميكنند. بهشت فاقد دسته يا طبقه بندي (افراد) است. قاعده و قانوني مبني بر بالاتر يا پائين‌تر يا والاتر و پست تر بودن كسي وجود ندارد. در اينجا از پالا و پائين بودن موقعيت افراد سخني به ميان نمي‌آيد.
كساني كه در بالاترين مقام و يا آنهائي كه در پائين‌ترين مقام بوده‌اند، از طريق عشق‌شان به يكديگر، متحد خواهند شد. در اينجا صحنه‌هاي نفرت‌انگيزي از اين دست كه فردي در سطح پائين دستان فردي در سطح بالا را ببوسد، وجود ندارد. كسي كه ايده‌آل پادشاهي بهشت را به انجام رسانده است، همان كسي است كه از ايده‌آل خدا آگاه بوده، اساس خواست او را بواقعيت درآورده و متمركز بر آن زندگي ميكند.
قوانين دنياي روح قوانيني صريح و محض هستند. آزمون و محك در دنياي روح بسان برنامه‌هاي كامپيوتري، بسيار دقيق ميباشد. بنابراين مردم روي زمين ميبايست سعي كنند تا زندگي زميني خود را براي زندگي در بهشت ايده‌آل، سمت و جهت دهند.

2) اصل عمل متقابل و ايده‌آل پادشاهي بهشت
اصل عمل متقابل را ميتوان از طريق عمل داد و دريافت تشريح نمود. همة خواست و هدف اساسي عمل داد و دريافت فقط داد و دريافت خوب نيست، بلكه بايد بدانيم كه اين عمل متمركز بر چه كسي صورت ميگيرد.
فاعل و مفعول نبايد متمركز بر خودشان در پي ايده‌آل‌هاي خودشان باشند. آنها ميبايد تشخيص دهند كه زندگي در مسيري از طريق حوزة عمل داد و گرفت‌ خود آنها، هادي مطمئن در جهت خدا و ايده‌آل بهشت است.
در عمل متقابل، نيروي فاعلي زماني شكل ميگيرد كه براي مفعولش باشد و نيروي مفعولي زماني شكل ميگيرد كه براي خاطر فاعلش بوده باشد. اين نيروها، نيروهاي اساسي در پيروي از اصل عمل متقابل براي هدايت در جهت خدا هستند. مايلم بگويم كه تحقق بهشت هدف عمدة اصل عمل متقابل است.

3) دروازة بهشت
قبل از ورود به بهشت دروازه‌هاي بسياري وجود دارد كه ما ميبايد از آنها عبور كنيم. بهشت انباري است كه شما تمامي ميوه‌ها و محصولات زندگي خودتان را در آن جمع‌آوري ميكنيد. اينجا سنگيني بستة شما را اندازه‌گيري كرده و خواهند ديد كه تا چه اندازه برسميت شناخته خواهيد شد. بعبارت ديگر آنها خوبيها و بديهاي انجام شده در زندگي شما را مقايسه خواهند كرد.
زندگي زميني‌ شما چگونه بوده‌است؟ 1) آيا براي خدا بوده؟ 2) آيا براي خودتان بوده؟ 3) ديدگاه شما در ارتباط با كشورتان و دنيا چه بوده است؟ بر روي زمين چه چيزي را پشت سرتان از خود بجاي گذاشته‌ايد؟
نه فقط چنين آزمونهائي، بلكه آنها زندگي شما را بطور دقيق و كامل بررسي ميكنند. درست مثل آبي كه از رودخانه برگرفته شده و سرانجام پس از استريليزه شدن يا از صافي‌هاي بسياري گذشتن و پاكسازي شدن به سفرة غذاي شما خواهد آمد، مسير ورود به بهشت نيز از دروازه‌هاي بسياري شكل گرفته است.
اينطور نيست كه نگهبان يا افرادي از اين دست از شما سؤالهاي پرسيده و بعد شما را به دروازة مشخصي ببرند. من، خودم، بسان جذب شدن در برابر نيروي مغناطيسي، با به اينجا و آنجا رفتن مسير را طي ميكنم. درد حاصله از رد شدن و عدم پذيرش بخاطر گناهانتان وقتي كه به دروازه‌اي ميرسيد، غيرقابل تشريح و بسيار خجالت آور و هولناك است.
قبل از هر دروازه‌اي مراحل بسياري وجود دارد. بجز بهشت، فردوس و جهنم كه ما بر روي زمين به آن اشاره ميكنيم، مكان‌هاي بسيار ديگري نيز وجود دارند.
ما چگونه ميتوانيم از تمامي دروازه‌ها به سلامت عبور كرده و به بهشت برويم؟ اگر دروازه‌هائي هست كه بخاطر گناهانتان نميتوانيد از آنها عبور نمائيد، مدت مشخصي را براي پرداخت غرامت در آنجا سپري خواهيد كرد، دوره‌اي كه ميتوانيد آن را با توجه به مرحمت الهي، همراه با دعا، خدمت، پيشكش، كارهاي بزرگ بازماندگانتان طي كنيد.


منبع: پيام هاي دكتر سنگ هان لي از دنياي روح

ارسال پست

بازگشت به “ساير گفتگوها”