در این بخش می‌توانید در رابطه با شبکه و کلیه مباحث مربوط به آن بحث و تبادل نظر نمایید
Incredible Poster

Incredible Posterنماد کاربر
پست ها

3047

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 30 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 7 بهمن 1384 21:41

آرشيو سپاس: 408 مرتبه در 218 پست

مباني شبکه

توسط Farhad3614 » دوشنبه 14 فروردین 1385 05:17

سوالات


سوال يک :کداميک از اينترفيس های زير در هر لحظه يک بيت را ارسال می نمايد ؟

پورت ويدئو

پورت صدا

پورت موازی

پورت سريال
---------------------------------------

سوال دوم :  کداميک از گزينه های زير عملکرد يک کارت شبکه را بهتر توصيف می نمايد ؟

يک آداپتور WAN برای استفاده همراه مودم

يک برد مدار چاپی که امکان مبادله اطلاعات در يک شبکه را فراهم مِی نمايد .

يک کارت که صرفا" توسط شبکه های اترنت و CSMA/CD استفاده می شود .

دستگاهی که مکانيزم استانداری برای ارائه يک آدرس منطقی را ارائه می نمايد .  
----------------------------------------

سوال سوم: کداميک از دستورات زير ، چندين بسته اطلاعاتی IP را به يک مقصد مشخص شده ارسال می نمايد ؟

debug
Ping
ipconfig
echo
----------------------------------------

سوال چهارم : فرض کنيد در شبکه ای  يک دستگاه هاب و يا سوئيچ  به چهار دستگاه هاب و يا سوئيچ ديگر متصل شده باشد و هر يک از آنان نيز به چندين ايستگاه متصل شده باشند . کداميک از موارد  زير بيانگر توپولوژی استفاده شده در اين شبکه است ؟

bus
ring
star
Extended star
---------------------------------------

سوال پنجم : کداميک از عبارات زير يک شبکه محلی ( LAN ) را بهتر توصيف می نمايد ؟

يک شبکه که محدوده بيشتری نسبت به يک شبکهWAN را تحت پوشش قرار می دهد

يک شبکه که ايستگاه ها ، ترمينال ها و ساير دستگاه های موجود در يک محدوده جغرافيائی وسيع را به يکديگر متصل می نمايد .

يک شبکه که ايستگاه ها ، ترمينال ها و ساير دستگاه های موجود در يک محدوده جغرافيائی محدود را به يکديگر متصل می نمايد .

يک شبکه که کاربران آن در يک محدوده جغرافيائی وسيع توزيع و به کمک امکانات متفاوت انتقال داده ، اطلاعات خود را بين يکديگر مبادله می نمايند .
--------------------------------------

سوال ششم :کداميک از واژه های زير بيانگر ميزان ظرفيت انتقال داده در يک شبکه است .

Bandwidth

BaseBand

Delay

Latency
---------------------------------------

سوال هفتم : روتينگ اطلاعات توسط روتر بر اساس کداميک از واحدهای اطلاعاتی زير انجام می شود ؟
بيت ها
فريم ها  
بسته های اطلاعاتی  
سگمنت ها
---------------------------------------

سوال هشتم : سازمان آقای حسينی در تهران است و وی می خواهد به دفتر سازمان خود که در اهواز می باشد ، دستيابی داشته باشد . اطلاعاتی که می بايست مبادله گردد، حساس بوده و رعايت مسائل امنيتی مورد توجه جدی است . کداميک از شبکه های زير را برای سازمان آقای حسينی پيشنهاد می نمائيد؟

WAN

MAN

LAN

V_P  N
---------------------------------------

سوال نهم:  مدل مرجع OSI در چه سالی ارائه شده است ؟

1983

1984

1985

1986
---------------------------------------

سوال دهم :کداميک از عبارات زير در ارتباط با شبکه های LAN درست است ؟

امکان ارتباط فيزيکی دستگاه های متفاوتی را فراهم می نمايند .

يک حوزه جغرافيائی محدود را پوشش می دهند .

کاربران متعددی به محيط انتقالی با پهنای باند بالا دستيابی خواهند داشت .

تمام موارد
--------------------------------------

سوال يازدهم :کداميک از عبارات زير در ارتباط با شبکه های WAN درست است ؟

امکان دستيابی از طريق اينترفيس های  سريال و با سرعت پايين را فراهم می نمايند .

يک محدوده جغرافيائی وسيع  را پوشش می دهند.

امکان ارتباط full-time  و يا part-time  را فراهم می نمايند.

تمام موارد
-------------------------------------

سوال دوازدهم :  کداميک از عبارات زير درست است ؟

در توپولوژی star ، تمام کامپيوترها به يک نقطه متصل می گردند .

در توپولوژی bus ، از يک کابل به عنوان ستون فقرات شبکه استفاده می شود .

در توپولوژی ring ، هر کامپيوتر و يا host به کامپيوتر بعدی و آخرين کامپيوتر به اولين کامپيوتر متصل می گردد .

تمام موارد
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

مشاهده پاسخها :


سوال يک
پورت سريال در هر لحظه امکان ارسال يک بيت را فراهم می نمايد .
----------
سوال دوم :
کارت شبکه ، يک برد مدار چاپی است که امکان مبادله اطلاعات در  شبکه را برای يک کامپيوتر فراهم می نمايد . کارت شبکه بر روی يکی از اسلات های آزاد برداصلی کامپيوتر نصب و دارای يک و يا چندين اينترفيس برای اتصال به محيط انتقال است .
----------
سوال سوم
با استفاده از دستور Ping می توان چندين بسته اطلاعاتی را به يک مقصد مشخص ارسال نمود . هر بسته اطلاعاتی ارسالی ، در انتظار دريافت يک پاسخ از مقصد خواهد بود . پاسخ ارسالی، شامل مدت زمان رفت و برگشت بسته اطلاعاتی به مقصد مورد نظر است . با استفاده از نتايج ارسالی می توان تشخيص داد که آيا امکان ارتباط با مقصد وجود دارد ؟ از دستور ping می توان به منظور بررسی  صحت عملکرد ارسال و يا دريافت اطلاعات توسط يک کارت شبکه ، پيکربندی TCP/IP  و اتصال شبکه ای استفاده نمود .
----------
سوال چهارم
يک توپولوژی Extended star ، چندين توپولوژی star را از طريق اتصال چندين هاب و يا سوئيچ به يکديگر مرتبط می نمايد . بدين ترتيب می توان حوزه تحت پوشش شبکه را افزايش می يابد .
----------
سوال پنجم
يک شبکه محلی از عناصر زير تشکيل می گردد :

کامپيوترها

کارت های شبکه

دستگاه های جانبی

محيط انتقال

دستگاه های شبکه ای

با استفاده از شبکه های محلی می توان منابع فيزيکی نظير چاپگرها و يا منابع منطقی نظير فايل ها را به اشتراک گذاشته و زمينه استفاده از آنان را برای کاربران شبکه فراهم نمود .  مهمترين  ويژگی يک شبکه محلی ، امکان اتصال ايستگاه ها ، ترمينال ها و ساير دستگاه های جانبی و شبکه ای در يک حوزه جغرافيائی محدود است .
----------
سوال ششم
Bandwidth و يا پهنای باند ، ميزان و يا توانائی انتقال داده در يک شبکه و در يک محدوده زمانی خاص را  مشخص می نمايد . پهنای باند با توجه به محيط انتقال و تجهيزات استفاده شده در شبکه های LAN و يا WAN  ، متفاوت می باشد.
----------
سوال هفتم
به منظور انتقال داده از مبداء به مقصد ، هر يک از لايه های مدل مرجع OSI در مبداء می بايست با لايه متناظر خود در مقصد ارتباط برقرار نمايند. به اين نوع مبادله اطلاعات ، Peer-To-Peer گفته می شود .در  فرآيند فوق ، هر لايه اقدام به مبادله اطلاعات نموده و آنان را بر اساس واحدهای اطلاعاتی خاصی که به آنان  PDU ( برگرفته از Protocol data unit ) گفته می شود، سازماندهی می نمايد .
لايه شبکه در مدل مرجع OSI مسئوليت انتقال داده بين شبکه های ديگر را برعهده دارد . بدين منظور در اين لايه داده کپسوله شده و پس از الحاق يک هدر به آن يک Packet ايجاد می گردد . هدر فوق شامل اطلاعات مورد نياز به منظور تکميل فرآيند انتقال داده است ( نظير آدرس های منطقی مبداء و مقصد ) .
روتر مسئوليت روتينگ اطلاعات را که در قالب بسته های اطلاعاتی سازماندهی شده اند، برعهده دارد .
--------------
سوال هشتم
شبکه های V_P  N ( برگرفته از Virtual private network  ) ،  بر اساس زيرساخت يک شبکه عمومی نظير اينترنت ايجاد می گردند . با استفاده از شبکه های V_P  N می توان امنيت و مديريت سياست های دستيابی به منابع موجود در شبکه را نظير يک شبکه خصوصی پياده سازی نمود و همين موضوع آنان را به عنوان گزينه ای مناسب برای انتقال ايمن اطلاعات مطرح می نمايد .
-------------
سوال نهم:
مدل مرجع OSI در سال 1984 توسط ISO  ارائه و يک مدل توصيفی برای تشريح عملکرد يک شبکه است. OSI ، مجموعه ای از استانداردهای لازم به منظور توليد تجهيزات شبکه ای سازگار با يکديگر توسط توليد کنندگان متفاوت را ارائه نموده است .
------------
سوال دهم :
تمام موارد
-----------
سوال يازدهم
تمام موارد
-----------
سوال دوازدهم
تمام موارد
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    بازديدها
    آخرين پست

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان