در این بخش می‌توانید در رابطه با شبکه و کلیه مباحث مربوط به آن بحث و تبادل نظر نمایید
Incredible Poster

Incredible Posterنماد کاربر
پست ها

3047

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 30 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 7 بهمن 1384 21:41

آرشيو سپاس: 408 مرتبه در 218 پست

آشنائي با اترنت

توسط Farhad3614 » دوشنبه 14 فروردین 1385 05:34

آشنائی با اترنت


سوال يک :ابداع اترنت به کداميک از افراد زير نسبت داده می شود ؟

Vinton Cerf

Bob Metcalfe

Tim Berners-Lee

Al Gore

مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه b
توضيحات :
Bob Metcalfe ، به همراه يک مهندس ديگر به نام D.R. Boggs اترنت را ابداع نمودند .
Vinton Cerf دارای نقش مهمی در ابداع برخی پروتکل های اينترنت است.
Tim Berners-Lee ،  وب را ابداع نموده است .
Al Gore نيز در پروژه ايجاد اينترنت نقش مهمی داشته و از وی به عنوان دستيار اصلی در اين پروژه نام برده می شود .
-------------------------------- .

سوال دوم : نرخ انتقال داده در نمونه های متفاوت اترنت چه ميزان است؟
ده مگا بايت در ثانيه
يکصد مگا بايت در ثانيه
يکهزار مگا بايت در ثانيه
تمامی موارد فوق

مشاهده پاسخ :

پاسخ :   گزينه d
توضيحات :
اترنت های قديمی دارای نرخ انتقال داده معادل ده مگا بايت در ثانيه می باشند. اترنت های سريع دارای نرخ انتقال داده تا حداکثر يکصد مگا بايت در ثانيه بوده  و گيگا اترنت قادر به حمايت از نرخ انتقال داده ئی معادل يکهزار مگابايت در ثاينه است . در حال حاضر تلاش برای ايجاد شبکه هائی با نرخ انتقال داده  ده هزار مگا بايت در ثانيه در جريان است .

--------------------------------
سوال سوم : thicknet نامی عاميانه برای کداميک از استانداردهای زير است ؟

10Base2

10Base5

10Base-T

هيچکدام

مشاهده پاسخ :

پاسخ : گزينهb
توضيحات :
استاندارد 10base5 معروف به  thicknet است .
------------------------------

سوال چهارم : Thinnet نامی عاميانه برای کداميک از استانداردهای زير است ؟

10Base2

10Base5

10Base-T

هيچکدام  

مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه a
توضيحات :
استاندارد  10base2 معروف به  Thinnet است .
---------------------------

سوال پنجم : Thinnet نسبت به Thicknet دارای چه مزايائی است ؟

کيفت بهتر سيگنال ها

سرعت بيشتر

انعطاف پذيری بيشتر

تمامی موارد فوق

مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه c
توضيحات :
Thinnet نسبت به  Thicknet دارای انطعاف پذيری بيشتری است.هر دو استاندارد فوق از نرخ انتقال داده مشابهی حمايت نموده و از کابل های کواکسيال استفاده می نمايند. بنابراين هيچکدام دارای مزيت چشمگيری در رابطه با کيفيت سيگنال ها نمی باشند .

--------------------------------
سوال ششم : شبکه های اترنت که از کابل های بهم تابيده در مقابل کابل های کواکسيال استفاده می نمايند ، دارای چه مزايائی نسبت به شبکه های   Thicknet و يا  Thinnet می باشند ؟

کيفيت بهتر سيگنال ها  

سرعت بيشتر

انعطاف پذيری بيشتر

تمامی موارد

مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه d
توضيحات :
شبکه های اترنت که از کابل های بهم تابيده استفاده می نمايند ، دارای مزايای متعددی نسبت به شبکه های اترنتی می باشند که در آنان از کابل های کواکسيال استفاده می گردد .استاندارد قديمی برای کابل های بهم تابيده اترنت ، 10Base-T می باشد . 10BaseT  نسبت به 10Base2 ارزان تر بوده و نصب آن با سهولت بيشتری انجام شده و ضرورتی به استفاده از ترمينيتورهای معروف وجود ندارد . بهم تابيده شدن کابل ها باعث بهبود کيفيت سيگنالينگ وانعطاف پذيری کابل ها می گردد. امروزه در اکثر شبکه های کامپيوتری از کابل های بهم تابيده استفاده می گردد .
--------------------------------

سوال هفتم :حداکثر طول کابلی که می توان در شبکه های اترنت بهم تابيده استفاده نمود ، چه ميزان است ؟  
10 متر
100 متر  
1000 متر  
ساير

مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه b
توضيحات :
يک کابل بهم تابيده اترنت نمی بايست دارای طولی بيش از يکصد متر باشد . در صورتی که اين مشخصه رعايت نگردد ، تضمينی در رابطه با  کارآئی و مطمئن بودن شبکه وجود نخواهد داشت .نوع های ديگری از کابل های اترنت امکان حمايت از طول بيشتری را فراهم می نمايند . مثلا" کابل های فيبر نوری اترنت 10BaseFL و يا 100BaseFX قادر به حمايت از  دو هزارمتر  می باشند .
-----------------------------

سوال هشتم
:ترافيک اترنت با چه واحدی اندازه گيری می شود؟

فايل  

فريم  

Packet  

straem

مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه b
توضيحات :
داده اترنت به شکل فريم ارسال می گردد . فريم های اترنت شامل آدرس های MAC دستگاه های مبداء و مقصد می باشند . فريم ها در ادامه در ساختارهائی با استفاده از پروتکل های سطح بالاتر کپسوله می شوند ( نظير بسته های اطلاعاتی IP ).
---------------------------

سوال نهم:  در شبکه های محلی ( LAN ) ، آدرس اترنت به چه چيزی معروف است ؟

آدرس IP

آدرس MAC  

آدرس مجازی

هيچکدام

مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه b
توضيحات :
آدرس اترنت را آدرس Media Access Control ) MAC) ، آدرس فيزيکی و يا آدرس سخت افزاری می نامند . آدرس هایMAC با  آدرس های IP و آدرس های مجازی متفاوت بوده و از Address Resolution Protocol (ARP) به منظور ترجمه  آدرس های  IP  به  آدرس های MAC استفاده می گردد .
-----------------------------

سوال دهم
:يک آدرس MAC  چند بايتی است ؟

چهار بايت  

شش بايت  

هشت بايت

ده بايت

مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه b
توضيحات :
آدرس های MAC دارای طولی به اندازه شش بايت می باشند .

----------------------------
سوال يازدهم : سه بايت اول موجود در آدرس های MAC به چه منظوری استفاده می گردد ؟

مشخص کننده توليد کننده آداپتور شبکه    

مشخص کننده شماره نسخه آداپتور شبکه  

مشخص کننده محل جغرافيائی آدپتور شبکه  

هيچکدام

مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه a
توضيحات :
سه بايت اول موجود در آدرس MAC ، توليد کننده يک آداپتور شبکه را مشخص می نمايد . به هر يک از توليد کنندگان يک کد منحصر بفرد  [ (Organizational Unique Identifier (OUI ] و بر اساس فرآيندهای خاصی نسبت داده می شود.
----------------------------

سوال دوازدهم : يک فريم اترنت حداکثر دارای چه اندازه ای است ؟

518 بايت  

1000 بايت  

1500 بايت  

1518 بايت  

مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه d
توضيحات :
حداکثر اندازه يک فريم اترنت  1518 بايت و حداقل 64 بايت است .       ( مقادير فوق شامل preamble فريم نمی باشند ) .
---------------------------

سوال سيزدهم : از preamble فريم اترنت به چه منظوری استفاده می شود ؟

تراز اندازه فريم به صورت مضربی از سی و دو

استفاده به منظور cyclic redundancy check) CRC)  

همزمانی فرستنده و گيرنده  

اعلان طول واقعی فريم

مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه c
توضيحات :
preamble فريم اترنت ، دارای طولی به اندازه هشت بايت است که از دنباله ای صفر و يک تشکيل شده و از آن به منظور همزمانی بين فرستنده و دريافت کننده فريم استفاده می گردد .فريم های اترنت دارای فيلدهای مجزائی به منظور مشخص نمودن طول فريم و CRC می باشند.

----------------------------
سوال چهاردهم : CSMA/CD از چه کلماتی اقتباس شده  است؟

Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

Collision Sense Multiple Access with Carrier Detection

Carrier Single-Multiple Access with Collision Detection

Collision Single-Multiple Access with Carrier Detection

مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه a
توضيحات :
CSMA/CD  از کلمات Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection  اقتباس شده و روشی به منظور استفاده از محيط انتقال در اترنت است .

---------------------------
سوال پانزدهم : کداميک از کانکتورهای زير در کابل های اترنت استفاده می گردد؟

AUI

BNC

RJ-45

تمامی موارد

مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه d
توضيحات :
از کانکتورهای
(AUI (Thicknet
(BNC (Thinnet
و ( RJ-45 (twisted pair   در کابل های اترنت استفاده می گردد.

 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    بازديدها
    آخرين پست

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 10 مهمان