در این بخش می‌توانید در رابطه با شبکه و کلیه مباحث مربوط به آن بحث و تبادل نظر نمایید
Incredible Poster

Incredible Posterنماد کاربر
پست ها

3047

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 30 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 7 بهمن 1384 21:41

آرشيو سپاس: 408 مرتبه در 218 پست

آشنائي با هاب و سوئيچ

توسط Farhad3614 » دوشنبه 14 فروردین 1385 05:39

سوال يک : کداميک از عبارات زير در رابطه با هاب درست  است ؟

يک جعبه کوچک که دارای تعدادی پورت در قسمت پشت و يا جلو می باشد.
يک نوع کابل شبکه است .

يک کامپيوتر خاص که دارای مانيتور ، صفحه کليد و چاپگر    نمی باشد .
يک برنامه نرم افزاری  است .

مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه a
توضيحات :
هاب يک جعبه کوچک سخت افزاری است که معمولا" دارای طولی به اندازه کمتر از سی سانتيمتر و ارتفاعی معادل پنج سانتی متر است . هاب ها را نمی توان مشابه يک کامپيوتر در نظر گرفت ، چراکه آنان دارای پردازنده و يا حافظه نمی باشند . هاب ها به نرم افزارهای خاصی نيز نياز ندارند . مهمترين ويژگی يک هاب تعداد پورت هائی است که می توان از طريق آنان کامپيوتر و ساير دستگاه های مورد نياز را به آنان متصل نمود .
------------------------

سوال دوم : يکی از مهمترين ويژگی های هاب :
حفاظت کامپيوترها در مقابل ويروس ها و افزودن يک سطح اضافه  امنيتی
اشتراک محيط های ذخيره سازی موجود بر روی شبکه
قابليت اشتراک فايل ها بين دو و يا چندين دستگاه کامپيوتر
هيچکدام

مشاهده پاسخ :

پاسخ :   گزينه c
توضيحات :
با استفاده از هاب ، می توان چندين کامپيوتر را به يکديگر متصل تا  امکان مبادله اطلاعات بين آنان فراهم گردد . هاب ها دارای فضای ذخيره سازی مربوط به خود نبوده و همچنين از هوشمندی لازم به منظور پياده سازی نوع خاصی از امنيت و يا حفاظت در مقابل ويروس ها برخوردار نمی باشند .
--------------------------------

سوال سوم:: کامپيوترها و يا ساير دستگاه های موجود در شبکه با استفاده از کداميک از امکانات زير به هاب متصل می شوند ؟
buse
Jack
Port
Socket  

مشاهده پاسخ :

پاسخ : گزينه c
توضيحات :
از پورت های موجود بر روی يک هاب به منظور اتصال کامپيوترها و ساير دستگاه های موجود در شبکه استفاده می گردد . از واژه سوکت معمولا" به منظور اتصالات نرم افزاری در مقابل اتصالات سخت افزاری استفاده می شود . واژه bus نيز  نشاندهنده نوع توپولوژی استفاده شده در يک شبکه است .
-----------------------

سوال چهارم
: هر هاب دارای تعداد پورت مشخصی است . هاب های موجود  معمولا" دارای چه تعداد پورت می باشند؟  
دو ، چهار ، شش ، هشت  
سه ، پنج ، هفت ، نه  
چهار ، پنج ، هشت ، شانزده
پنج ، ده ، پانزده ، بيست

مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه c
توضيحات :
اکثر هاب هائی که در شبکه های کوچک استفاده می شوند ، دارای چهار و يا هشت پورت می باشند. از هاب های شانزده و بيست و چهار پورت نيز در شبکه های بزرگتر استفاده می شود .برخی از هاب های جديد دارای پنج پورت می باشند که چهار پورت آنان استاندارد و از يک پورت ديگر به منظور اهداف خاصی ( uplink ) استفاده می گردد .
----------------------------

سوال پنجم : هاب و سوئيچ در چه مواردی با يکديگر مشابه هستند ؟
اندازه و شکل ظاهری
حمايت از اشتراک فايل ها

دارا بودن تعداد مشخصی پورت

تمامی موارد

مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه d
توضيحات :
هاب و سوئيچ دارای پتانسيل های مشابهی نظير اشتراک فايل ها و  تعداد پورت مشخصی می باشند. يک هاب و يک سوئيچ با تعداد مشابهی پورت و از يک توليد کننده، معمولا" دارای شکل ظاهری مشابهی می باشند .
-----------------------------

سوال ششم : تعداد زيادی از هاب ها و سوئيچ ها دارای يک پورت خاص به منظور ايجاد يک زنجيره می باشند . نام اين پورت چيست ؟

پورت chain  

پورت Uplink  

پورت WAN  

پورت موازی

مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه b
توضيحات :
با اين که اگر اين پورت را پورت chain بناميم ، معقول تر بنظر می آيد  ولی کارشناسان شبکه عموما" به آن پورت uplink می گويند . هاب ها و سوئيچ های جديد اغلب دارای يک پورت اضافه uplink می باشند که بنوعی از ساير پورت ها متمايز شده است . در برخی از هاب ها و سوئيچ ها ، پورت شماره يک بگونه ای طراحی شده است که می توان در صورت نياز از آن به عنوان يک پورت chaining نيز استفاده نمود . روترهای broadband جديد دارای يک پورت WAN می باشند که از آن به منظور اتصال به مودم Broadband در مقابل يک سوئيچ و يا هاب استفاده می شود . از پورت های موازی نيز به منظور اتصال چاپگرها به کامپيوترها استفاده می گردد .  
------------------------------

سوال هفتم :آيا علاوه بر هاب ها و سوئيچ ها ی اترنت ، نوع های ديگری از آنان نيز وجود دارد ؟
بلی
خير

مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه a
توضيحات :
با اين که هاب ها و سوئيچ های اترنت متداولترين نوع موجود در شبکه های کامپيوتری می باشند ، در شبکه های بزرگ ممکن است از هاب و يا سوئيچ های ( ATM (  Asynchronous Transfer Mode     و يا       ( FDDI ( Fiber Distributed Data Interface   استفاده گردد .
--------------------------------

سوال هشتم
: يک هاب و يا سوئيچ  autosensing دارای چه ويژگی مهمی است ؟

تنظيم پهنای باند متناسب با سياست های مشخص شده توسط مدير سيستم

standby نمودن power زمانی که از دستگاه استفاده نمی گردد .

تشخيص اتوماتيک سرعت شبکه

تمامی موارد

مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه c
توضيحات :
autosensing ، يک ويژگی از قبل تعبيه شده در هاب ها و سوئيچ ها است که از آن به منظور تشخيص اتوماتيک سرعت دستگاه های موجود در يک شبکه استفاده می گردد. يک هاب با ويژگی فوق، حداکثر سرعت اتصال هر دستگاه را بدست آورده و متناسب با آن نرخ انتقال داده خود را تنظيم می نمايد .
--------------------------

سوال نهم:  از واژه chaining در هاب ها و سوئيچ ها به چه منظوری استفاده می شود ؟

نشان دادن قابليت اتصال هاب ها و سوئيچ ها به يکديگر به منظور افزايش اندازه شبکه

ايمن سازی يک هاب و يا سوئيچ

اتصال بيش از يک کامپيوتر به هاب و يا سوئيچ  مشابه

هيچکدام


مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه a
توضيحات :
اتصال يک هاب و يا سوئيچ به هاب و سوئيچ ديگر ، chaining ناميده شده و مهمترين هدف آن افزايش ظرفيت شبکه است.(تعداد دستگاه هائی که با استفاده از يک هاب و يا سوئيچ به يکديگر مرتبط می گردند ). از chaining در سوئيچ ها به منظور بهبود  کارآئی شبکه  استفاده می گردد ( ايزوله کردن کامپيوترها از يکديگر و ايجاد  collision domain جداگانه ) .
------------------------

سوال دهم : آيا به منظور اتصال کامپيوترها به يک هاب و يا سوئيچ حتما" می بايست از کابل استفاده گردد ؟

بلی

خير

مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه b
توضيحات :
در هاب های قديمی به ازای هر کارت شبکه می بايست از يک کابل و به منظور اتصال کامپيوتر به هاب استفاده نمود ( مثلا" کابل های CAT5  ) . در مدل های جديد هاب و سوئيچ از پورت های wireless نيز استفاده شده که می توان يک کامپيوتر را که دارای اينترفيس مربوطه است به آنان متصل نمود  .
------------------------------

سوال يازدهم  : چرا در يک شبکه ترجيح داده می شود که از سوئيچ در مقابل هاب استفاده گردد ؟

استفاده از سوئيچ باعث افزايش کارائی شبکه می گردد .

می توان کامپيوترهای بيشتری را در مقايسه با هاب به آنان متصل نمود .

سوئيچ  دارای قيمت کمتری نسبت به هاب است .

تمامی موارد

مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه a
توضيحات :
سوئيچ پردازش ها و عمليات مورد نياز در يک شبکه را با هوشمندی بيشتری نسبت به هاب انجام می دهد. با استفاده از سوئيچ ترافيک يک شبکه کاهش پيدا کرده و بسته های اطلاعاتی موجود بر روی شبکه صرفا" برای کامپيوترهای مورد نياز ، ارسال می گردند . اين وضعيت در هاب وچود نداشته و  بسته های اطلاعاتی موجود در شبکه برای هر کامپيوتری که به هاب متصل شده است ، ارسال می گردد. در يک شبکه شلوغ که سرويس های متعددی بر روی آن اجراء می گردد ، بخوبی می توان تفاوت عملکرد سوئيچ و هاب را مشاهده نمود .
--------------------------

سوال دوازدهم : چرا در يک شبکه ترجيح داده می شود که از هاب در مقابل سوئيچ  استفاده گردد ؟

استفاده از هاب باعث افزايش کارائی شبکه می گردد .

می توان کامپيوترهای بيشتری را در مقايسه با سوئيچ به آنان متصل نمود .

هاب دارای قيمت کمتری نسبت به هاب است .

تمامی موارد

مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه c
توضيحات :
در صورتی که يک هاب و يک سوئيچ را که دارای تعداد پورت مشابهی بوده و توسط يک توليد کننده ، توليد شده اند را  با يکديگر مقايسه نمائيم ، قطعا" قيمت هاب پائين تر خواهد بود .با اين که تفاوت قيمت نسبت به گذشته کم رنگ تر شده است ولی هنوز در شبکه های کوچک که بر روی آنان برنامه ها و يا سرويس هائی اجراء می گردد که نيازمند استفاده از پهنای باند بالا نمی باشند ، از هاب استفاده می گردد .

 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    بازديدها
    آخرين پست

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 4 مهمان