در اين بخش مي‌توانيد به مباحث مربوط به انواع زبان هاي برنامه نويسي بپردازيد
Major

Majorنماد کاربر
پست ها

57

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 0 مرتبه
تاريخ عضويت

شنبه 20 اسفند 1384 12:23

آرشيو سپاس: 12 مرتبه در 7 پست

رسم مثلث سرپینسکی به روش فراخوانی تابع از درون خود

توسط ORZ » سه شنبه 22 فروردین 1385 00:38

رسم مثلث سرپینسکی به روش فراخوانی تابع از درون خود .

کد زیر را در محیط کد نویسی کپی کنید

‘ In the name of GOD
‘Project : Serpineski
‘Author : Ehsan Zare


Private Type POINTAPI
        X As Single ' long
        Y As Single ' long
End Type

Dim a As POINTAPI, b As POINTAPI, c As POINTAPI

Private Sub Serpineski(pic As PictureBox, a As POINTAPI, b As POINTAPI, c As POINTAPI, n)
    If n = 1 Then
            pic.Line (a.X, a.Y)-(b.X, b.Y)
            pic.Line (a.X, a.Y)-(c.X, c.Y)
            pic.Line (c.X, c.Y)-(b.X, b.Y)
    Else
        Dim Mab As POINTAPI, Mac As POINTAPI, Mbc As POINTAPI
        Mab.X = (a.X + b.X) / 2: Mab.Y = (a.Y + b.Y) / 2
        Mac.X = (a.X + c.X) / 2: Mac.Y = (a.Y + c.Y) / 2
        Mbc.X = (c.X + b.X) / 2: Mbc.Y = (c.Y + b.Y) / 2
        Dim Newa(1 To 3) As POINTAPI
        Dim Newb(1 To 3) As POINTAPI
        Dim Newc(1 To 3) As POINTAPI
        Newa(1) = a: Newb(1) = Mab: Newc(1) = Mac
        Newa(2) = Mab: Newb(2) = b: Newc(2) = Mbc
        Newa(3) = Mac: Newb(3) = Mbc: Newc(3) = c
        For i = 1 To 3
            Serpineski pic, Newa(i), Newb(i), Newc(i), n - 1
        Next i
    End If
End Sub


Private Sub Form_Load()
    a.X = Picture1.ScaleWidth / 2: a.Y = 0
    b.X = 0: b.Y = Picture1.ScaleHeight - 1
    c.X = Picture1.ScaleWidth: c.Y = Picture1.ScaleHeight - 1
End Sub

Private Sub Picture1_Click()
    Picture1.Cls
    Serpineski Picture1, a, b, c, 10
    
End Sub[/align]
کسي را دوست داشته باش که قلب بزرگي داشته باشد
تا مجبور نباشي براي اينکه در قلب او جاي بگيري خودت را کوچک کني.

 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    بازديدها
    آخرين پست

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان