طراحي الگوريتم

در اين بخش مي‌توانيد به مباحث مربوط به انواع زبان هاي برنامه نويسي بپردازيد

مدیران انجمن: athlon64x2, abbas.m.k, شوراي نظارت

ارسال پست
New Member
پست: 1
تاریخ عضویت: پنج شنبه 2 فروردین 1386, 7:28 am

طراحي الگوريتم

پست توسط hamed001 » پنج شنبه 2 فروردین 1386, 7:40 am

لطفا اگه بلدید سوالات منو جواب بدید(درباره طراحب الگوریتم است)
مسئله جمع اعداد دو عدد n بیتی را در نظر بگیرید کخ در دو آرایه n عنصری A وB ذخیره شده اند جمع در عدد باید هب فرم دودویی د رارایه n+1 عنصری C ذخیره شود. شبه کدی بصورت تابع برای مسئله بنویسید وپیچیدگی آن بر حسب  بیان کنید
2)یک الگوریتم با مرتبه زمانی (n Log n)ارائه نمایید که عدد صحیح x ومجموعه S شامل nعدد صحیح را گرفته و تعیین کند که آیا دو عنصر در S وجود دارد که حاصل جمع آنها دقیقا برابر x شوند یا خیر؟
3)روال جستجوی دودویی را برای پیدا مردن عنصر x در ارایه a بنویسید وپیچیدگی انرا بدست اورید
4)فرض کنید که که آرایه A(شامل n+1 عضو)شامل ضرائب یک چند جمله ای ست روالی با شبه کد بنویسید که آرایه Aو عنصر x را بگیرد و انگاه چند جمله ای

را محاسبه کند .روال باید پیچیدگی (n) داشته باشد.
5)حدهای پایین وبالا را برای توابع بازگشتی زیر بدست آورید:

ارسال پست

بازگشت به “برنامه نويسي”