روشهاي کاهش وزن

در اين بخش مي‌توانيد در مورد مباحث مرتبط با بهداشت مواد غذايي به بحث بپردازيد.

مدیران انجمن: رونین, Dr.Akhavan, شوراي نظارت

ارسال پست
Super Moderator
Super Moderator
نمایه کاربر
پست: 3050
تاریخ عضویت: یک شنبه 7 اسفند 1384, 3:45 am
سپاس‌های ارسالی: 347 بار
سپاس‌های دریافتی: 1565 بار
تماس:

روشهاي کاهش وزن

پست توسط Dr.Akhavan » چهار شنبه 13 اردیبهشت 1385, 2:51 am

  کاهش  


1-رزيم غذائي:
در حال حاظر 5 روش رژيم غذائي وجوددارد:
الف)قطع کامل استفاده از کربوهيدرات .
ب)استفاده از پودرهاي آماده شده ،در غذاي رزيم گيرنده که اين پودرها معمولاُاز پست ترين انواع پروتئين هستند ومصرف خيلي از آنها در کشور سازنده ممنوع است اما اين کشور ها آنها را به کشورهاي عقب افتاده وکشورهاي جهان سوم صادر مي کننند.
پ)استفده ازپروتئين خالص وحذفکامل کربوهيدرات .
ت)استفاده از رژيم چربي خالص وحذف کامل کربوهيدرات وپروتئين .
ث)استفاده از هر 3 گروه غذائي (کربوهيدرات ،پروتئين ،چربي).


2-ورزش:
افزايش فعاليتبدن موجب لاغري مي شود ، وپياده روي بهترين نوع ورزش است.ورزشبه تنهائي وبدون پيروي از رژيم غذائي نتيج? مناسبي ندارد.خود من قبلاُ همراه با چند تن از دوستان م صبحگاهان ورزش مي کرديم .معمولاُ طي يک ساعت ورزش ونرمش حدود 230 کالري مصرف مي کرديم ولي(متاُسفانه )بعد از ورزش به کله پذي مي رفتيموغذا مفصل ميخورديم.مقداري کالري در يافتي هر شخص از اين غذا حدود 100 کالري بود که وقتي انرژي مصرفي را از انرژي دريافتي کم کنيم 1000_230=770کالري باقيميماند ،اگر چنين ورزشي 10 روز تکرار شود 7700کالري بيشتر دريافت شده ونتيج?چنين ورزش کردني بعد از گشت 10 روز افزايش 1 کيلو گرم به وزن ورزشکار خواهدبود!


3-سوناي خشک:

کاهش وزن با تعرق وکاستن از مقدار آب بدن يکي ديگر از راهاي لاغري است اما نتايج اين روش لاغري فقط چند روز ادامه دارد وپس از مصرف معمول آب ومايعات ونمک ،وزن بسرعت به ميزان اوليه باز خواهدگشت.


4-طب سوزني:
روش بسيار خوبي است که با زدن سوزنهائي در قسمتهاي خواص ،در بيمار احساس سيري به وجود مي يآيد واين احساس او را از خوردن منع کرده،همين کار سبب لاغري اوميشود .متاُسفانه بيشتر متصديان اين برنامه ،آگاهي کامل از طب سوزني ومسير اعصاب اشتها ندارندوبه همين دليل ميزان موفقيعت ازاين روش در کشورمان ضعيف است .در طبسوزني حقيقي نبايد ليست غذائي خاصي به فردچاق داد زيرا با استفاده از سوزنهاي ياد شده ،اشتها کور مي شود ورغبت به خوردن از بين ميرود .بنابرين اگر همراه آن لست غذائي بدهند يعني اين نوع طب سوزني،تقلبي است .


5-استفاده از دارو:
داروهائي که براي درمان چهقي به کار ميروند عبارتند از:
1-داروهاي ديورتيک(مدرها):با افزايش دفع ادرار باعث کاهش آب بدن وکاهش وزن ميشود ،ولي اين روش پايدار نيست زيرا با نوشيدن آب ومايعات بلا فاصله وزن به حالت قبلي برمي گردد.
2-مسهلها(ملينها):سرعت تخليه باعث کاهش جذب و در نتيجه سبب لاغري مي شود .استفاده از اين روش مضر وغير علمي است .
3-داروهاي ضد اشتها:از جمله اثرات جانبي اين داروها افزايش ضربان قلب ،فشار خون،بيخوابي،فراموشي،افسردگي
واختلال در نظم استوبه همين سبب نبايد از چنينروشي استفاده کرد.
1- 4 داروهاي هورموني(مثل تيروکسين):استفاده از اين دارو بدن را دچهر عدم تعادل ميکند وبه جاي چربيها عضلات را آب مي کند .از نظر پزشکي استفاده از اين داروها خطر ناک است وبعلت داشتن ضررهاي جانبي فراوان سلامت انسان ادامه دارد،بعد از چند ماه چربيها در بدن جمع شده،وچاق به حالت اول برميگردد.
2- 4 جراحي روده:در اين روش قسمتي از روده کوچک برداشته ميشودتا خمل جذب کمتر انجام شود بنابراين شخص چاق سريعاُوزن کم ميکند ،دلي اين روش مشکلات فراواني به دنبال داردکه توصي? آن مضر است .
جراحي معده:در اين نوع جراحي قسمتي رابخطر مي اندازد.


6-جراحي:
عمل جراحي در چند مورد مختلف براي کاهش وزن به کار مي رود .
1- برداشتن چربي اززير پوست وشکم:در اين عمل اگر چه شخص لاغر ميشود ،ولي متاُسفانه چون عادت پرخوري از معده برداشته مي شودتا از عمل حضم وجذب غذا کاسته شود .
2- بستن فک:فک را با عمل جراحي طوري مي بندند که شخص نتواند از لقمه هاي بزرگ استفاده کند .اين امر باعث کاهش کالري دريافتي ولاغري ميشود ولي متاُسفانه پساز باز کردن فک چاقي کم کم به حالت قبلي بر مي گردد.


7-آب درماني:
اين روش را يک پزشک از اهالي شوروي سابق براي رهائي از بيماريهاي خود ابداع کرد .وخوردن غذا را به مدت 40 روز کاملاُترک کرد وفقط از آب ،ويتامينهاومواد معدني استفاده ميکرد.او در اين مدت 20 کيلوگرم کم کرد ،وبر اساس آنچه در کتاب خود آورده است ،بعداز دو ماه به وزن اوليه اش بازگشت !
علم پزشکي به هيچ وجه چنين روشي راقبول نمي کند زيرا ضررهاي فراواني به دنبال دارد.علم پزشکي تاُکيد داردنبايد طي يک هفته بيش از يک کيلوگرم از وزن بدن کم کرد.


8- ساکشن ،يا مکش چربيها:
در ده? اخير به طور متداول از اين روش استفاده ميشود.
ليپوساکشن عوارض جانبي متعددي دارد:
1-خطر آمبولي(شايعترين وخطر ناکترين عارضه ميباشد )ومتاُسفانه تا حدي که ممکن است منجر به مرگ بيمار شود.
2-نامنظمي هايي که بعداز عمل جراحي روي سطح پوست ايجاد ميگردد.
3-برگشت سريع چربيها (2الي3 برابر حجم قبلي).
4- منطقه محل عملسفت ،ناهموار ودردناک ميشود .


9-گوشواره لاغري:
در حالحاظر دو نوع از اين گوشواره ها در بازار موجودند :
نوع اول:متاُسفانه بيشتذ گوشواره هاي موجود تقلبي اند از همين رو ،هيچ اثري ندارند.
نوع دوم:اين نوع روي مرکز تنظيم اشتها در هيپوتالاموس مغز اثر ميگذارد واشتها راکم ميکند .همانطور که ميدانيد هيپوتالاموس کار کنترل وتنظيم درج? حرارت بدن ،تعادل آب،فعاليت غد? هيپوفيز وترشحات معده را به عهده دارد.اما طي برسي به عمل آمده از اين افراد ،آنها در دراز مدت دچار عوارضي مانند سر گيجه شده اند .لذا استفاده از اين روش توصيه نمي شود.


10-دستگاهاي لرزان:
اين روش توسط دستگاهائي لرزاننده صورت ميگيرد ،اين گونه وسائل بخصوص براي زنان ،زيان آور است زيرا دربعضي از خانمها چربيها معمولاُدر قسمت پائئين بدن ذخيره ميشوند ودر اثر لرزاندن اين چربيها جابجا شده واز شکم به سمت سينه وقلب ميروند که خطر ابتلا به بيماري قلبي را افزايش ميدهد.در اين گونه روشها وزن فرد تغييري نميکند ،
بلکه با انتقال چربي،قطر شکم وممر کاهش مي يابد (البته اين روش فقط براي کم کردن سايزها .همراه با رژيم غذائي صحيح مفيد خواهد بود).


11-کمربند لاغري:
اين وسيله با ايجاد گرماي بيشتر،باعث از دست رفتن آب بدن ميشود وچنان که گفته شد ،پس از استفاده از مايعات ،
دوباره وزن به حالت سابق باز ميگردد .بنابراين کمربند لاغري تاُثير در کاهش مقذار چربي ندارد ،ولي استفاده از بعضي انواع آن پس از کاهش وزن کمکي در برطرف کردن چروکها دارد.


13-ژلها ومحلولهاي لاغري:
ژل يا محلول خاصيبراي ازبين بردن چربيهاي ذخيره شده در بدن ،وجود نداردولي ژلها ومحلولهائي وجود دارند کهچروکها ،افتادگي وترکهاي به جا مانده از رژيم لاغري را از بين ميبرند.البته ذو اشکال عمده در استفاذه از اين گونه مواد وجود دارد .
اول:قيمت بالاي آنها ،دوم:وجود انواع تقلبي فراواني از آنها .براي اطلاع از فراورده هاي اصيل وسالم ومؤثر آن ميتوانيد با دفتر پشتيباني برنامه تماس حاصل فرمائيد .


14-دستگاهاي افزايش خون :
بعضي از انواع چربيها موضعي بوده وبا حالتهاي سلوليت معمولاُ در اثر کندي يا توقف جريان خون ولنف به آن منطقه توليد ميشود وباعث تجمع مواد سمي ومواد چربي ميشود .
اين دستکاه ها باعث برقراري مجدد جريان خون ولنف در بافتهايي که دچار سلوليت شده اند ميشود وباافزايش drainلنف وخون وبردن مواد زائد تجمع يافته سبب برطرف کردن استار،ادم،فيبروز ودر نتيجه بهبودي واز بين بردن سلوليت وچربيهاي موضعي ميگردند.
تحريک فيبرو بلاستها همچنين باعث توليد کلاژن ميشود.وظيفه کلاژن معمولاُکمک در رفع چروک (در برنامه هاي کاهش وزن يا در اثر پيشرفت سن)وافزايش قوام پوست است،همچنين وسيله اي براي کاهش افتادگي پوست مي باشد .


15-استفاده از سيستمهاي مدرن :
امروزه،نفوذ تکنولوژي در زندگي بيشتر از هر زمان وغير قابل اجتناب است،اما نکته اي که ما به آن ايمان داريم استفاده صحيح از تکنولوژي مناسب است .در زمينه لاغري سيستم هاي بسيار مدرني در آمرکا ،فرانسه وايتاليا ساخته شده که پس از تحقيقات فراوان اثر ات سودمنددرماني ونداشتن عارضه در آنها به اثبات رسيده ات وبراي اولين بار درسطح خاور ميانه مجموعه اي کامل در ايران گردهم آمده است .روش کار به اين صورت است با شروع رژيم لاغري ويا چا قي يک سري تغييراتي دربدن وبخصوص در پوست ولايه هاي چربي زير آن پديد مي آيد.بدين وسيله اين سيستم با تحريک سوخت ساز ،ميزان مصرف چربي در سلول ها بيشتر مي شود واصطلاحاُ چربي بيشتري ميسوزد.

از سوي ديگربا افزايش جريان خون ولنف مواد زائد وادم موجود در لايه هاي زيرين پوست توسط جريان خون ،لنف وکليه ها دفع مي گردد.سلولهاي سازنده اسکلت پوست نيز در طي اين روند تحريک شده وسبب تقويت ونوسازيي اسکلت پوست ميشوند واز شل شدن وافتادگي وايجاد ترک هاي پوستي جلوگيري ميکنند .عارضه ديگر در رزيم هاي لاغر کننده که بسيار بد منظره است شل شدن عضلات اشت.سيستم مدرني تهيه شده است که با ايجاد تحريکات عضلاني منظم وبرنامه ريزي شده عضلات را بطرز بسيار مؤثري تقويت ميکند.

بايد از داروها ،عملها ،وسائل ارتعاش ،گوشواره ها ،کمربند ها ودستگاهاي برقي ،سونا ها ،لا يپوساکشن ،ومانند آنها دوري کنند ودر قکر ايجاد راه حل وروشيمناسب در تغذيه باشند .بايد در رفتارهاي خوراکي،سفره ها،وخوراکيها تجديد نظر کرد.بايد گذاشت همان سفره هائي که فردچاق کرده اند،او را لاغر کنند.براي همين بايد در دانستنيهاي تغذيه
نيز تجديد نظر کرد .بايد دانستذ که لاغر شدن به معناي گرسنگي کشيدن نيست،بلکه به معناي تنظيم غذاها ست همچنان که قبلاُ گفتيم چاقها بايد بدانندکه رسيدن به اندام مناسب وسلامتي،گنج است؛ونابره نيز گنج ميسر
نميشود.
آخرین ويرايش توسط 1 on Dr.Akhavan, ويرايش شده در 0.

Major I
Major I
نمایه کاربر
پست: 285
تاریخ عضویت: دو شنبه 17 بهمن 1384, 10:46 pm
محل اقامت: بغل خونه همسايمون
سپاس‌های ارسالی: 1 بار
سپاس‌های دریافتی: 31 بار
تماس:

پست توسط arian » چهار شنبه 13 اردیبهشت 1385, 10:52 pm

اقاي اخوان ممنون خيلي مفيد بود :smile: :smile:
تا حالا به معني کلمه مادر دقت کردي

ارسال پست

بازگشت به “بهداشت مواد غذايي”