تايفون:ابر زيردريايي روسي

در اين بخش مي‌توانيد در مورد ناوچه‌ها به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: شوراي نظارت, مديران هوافضا

ارسال پست
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 3335
تاریخ عضویت: شنبه 29 اردیبهشت 1386, 3:58 pm
سپاس‌های ارسالی: 1264 بار
سپاس‌های دریافتی: 10131 بار

تايفون:ابر زيردريايي روسي

پست توسط typhoon » چهار شنبه 23 آبان 1386, 1:52 pm

زیردریایی های کلاس تایفون نیروی دریایی روسیه جزءکلاس زیردریایی های اتمی حامل موشکهای بالستیک قاره پیما هستند.
این زیردریایی ها بزرگترین زیردریایی های هستند که تا به حال
ساخته شده اند.این زیردریایی ها درشرکت کشتی سازی سوردونیسک دردریای سفید ودرنزدیکی منطقه آرچانجلساخته
شده اند.اولین فروند ازمجموع 6فروند زیردریایی این کلاس با
شماره تی کی208درسال1981 سفارش داده شد.سفارش بعدی
مربوط به زیردریایی با شماره تی کی 202است که درسال
1983 داده شده است.زیردریایی های بعدی عبارت اند از:
تی کی 12 در1984 وتی کی 13 در1985وتی کی17 در
1987وتی کی 20 در1989.این زیردریایی ها درناوگان
شمال روسیه درمنطقه لیستا گوبا مستقرشده اند.
ازاین 6 فروندزیردریایی تنها دوفروند(تی کی 17 وتی کی 20) عملیاتی هستند.زیردریایی تی کی 208درسال 2002 تغییر کار
بری داده شد وبعدازتعمیربه عنوان زیردریایی آزمایشی استفاده
میشود.زیردریایی های تی کی 12 وتی کی 13غیرفعال هستند
ومنتظراوراق شدن هستند.با کمک مالی ازطرف ایالات متحده
آمریکا!!!سوخت اتمی زیردریایی تی کی202 راخارج کردند
وآن رابرای استفاده مجددیا ذخیره طولانی مدت آماده کردند.
انگلستان نیزموافقت خودرابرای پیاده کردن قطعات زیردر
یایی های غیرعملیاتی روسیه اعلام کرده است!!!
طراحی:
زیردریایی های کلاس تایفون ازطراحی بدنه چندبخشی بهره می برد.
سازه اصلی زیردریایی ازدوبخش وهرکدام ازاین دوبخش ازاصلی از
پنج بخش تشکیل شده است.بدنه زیردریایی بامواد جاذب صدا پوشانده
شده است.دراین زیردریایی 19بخش وجودداردکه شامل اتاق کنترل
اصلی واتاق کنترل کنترل اصلی وبخشهای حمل تجهیزات الکترونیکی
میباشد که دربالای بدنه اصلی ودرپشت پرتاب کننده موشکها قراردارد.
درطراحی این زیردریایی شرایطی مانندحرکت درزیریخ وشکستن یخ
نیزلحاظ شده است.این زیردریایی ها دارای یک دکل پیشرفته با رویی
افقی است که بعدازنصب بدنه برروی آن نصب میشود.
دماغه زیردریایی به صورت افقی ونیم دایره است وقابلیت انقباض به
داخل رادارد.سیستم جمع آوری اطلاعات شامل دوپیرسکوپ که یک
عددآن مخصوص فرمانده ودیگری مخصوص سایرخدمه ومسافت
سنج دریایی رادیویی وراداروسیستم ارتباطات رادیویی وسیستم جهت
یاب ومسیریاب است.این سیستمها دربدنه محافظت شده ای قراردارند.
بدنه زیردریایی باموادتقویت شده ای که برای شکستن یخ به کارمیرود
پوشانده شده است.بیشترین عمقی که این زیردریایی ها توان رفتن به آن
رادارند عمق 400 متری است.سرعت آن درسطح آب 12 ناتیکال مایل
و25 ناتیکال مایل درزیرآب است.این زیردریایی توانایی سپری کردن
120روزدردریا رادارد.
موشکها:
این زیردریایی ها قابلیت حمل 20 موشک سه مرحله ای بالستیک قاره
پیما با نام آراس ام_52راحمل میکند.این موشکها دارای سوخت جامد
هستندوازدوردیف پرتاب کننده دربخش جلویی زیردریایی پرتاب میشود.هرموشک دارای10 سرجنگی اتمی مستقل هرکدام به قدرت100
کیلوتن است.این موشکها به وسیله هدایت اینرسیایی هدایت میشوند.برد
این موشکها درحدود8300کیلومتراست ومقیاس خطای دایره ای آن در
حدود500متراست.وزن پرتاب این موشک درحدود84000کیلوگرم است وتوسط دفترطراحی نظامی مکیوطراحی شده است.این موشک
درسازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با عنوان اس اس_ان_20استرجن
(سگ ماهی)شناخته میشود.درسپتامبرودسامبر2005زیردریایی دیمیتری دونسکوی آزمایشات موفقی رادرباره موشک سه مرحله ای
سوخت جامداس اس_ان_30 بولاوا که درحال ساخت برای نیروی دریایی روسیه است راپشت سرگذاشته است.برطبق گزارشات این
موشک دارای بردی بیش از8000کیلومتراست وتوانایی حمل یک
کلاهک اتمی به قدرت 550کیلوتن رادارد.این موشک درحقیقت بر
پایه موشک زمین پایه اس اس_27توپول ساخته شده است.این موشک
برای مسلح کردن زیردریایی های کلاس بوری نیروی دریایی روسیه
درسال 2008درنظرگرفته شده است وممکن است درزیردریایی های
کلاس تایفون نیزبه کاررود.
اژدرها:
زیردریایی های کلاس تایفون دارای4پرتاب کننده 630میلیمتری اژدر
ودوپرتاب کننده533میلیمتری است.این زیردریایی 22عدداژدروموشک
ضدزیردریایی ازانواع مختلف حمل میکند.اتاق اژدرها بالاترازسینه
بخش سینه زیردریایی وبین بدنه ها به کارمیرود.پرتاب کنندهای اژدرها
توانایی کارگذاشتن مین رانیزدارند.
سامانه های الکترونیکی:
این زیردریایی هادارای یک سیستم سونارفعال/غیرفعال برای جستجو و
حمله است که دربدنه اصلی ودرزیراتاق اژدرها قراردارد.
رادارجستجوی اهداف سطحی زیردریایی درباندهای آی وجی کارمیکند
اقدامات متقابل این زیردریایی شامل اقدامات پشتیبانی الکترونیکی و
دریافت کننده هشدارراداری وسیستم مسیریاب است.زیردریایی دارای
سیستم ارتباطات رادیویی وماهواره ای است ودارای دوآنتن بایوس
شناوربرای دریافت سیگنالهای رادیویی وشرح جزئیات هدف وسیگنال
های رادیویی وشرح جزئیات هدف وسیگنالهای جهت یابی ماهواره ای
درعمق زیادودرزیریخ است.
پیشرانه:
پیشرانه اصلی زیردریای دوراکتورآب سنگین اتمی ودوتوربین بخار
ویک جعبه دنده است.یک راکتورویک توربین بخاردرهرکدام ازقسمت
های اصلی زیردریایی قراردارد.هرکدام ازراکتورهای اتمی توانی برابر 190مگاوات تولید میکند.این انرژی باعث فعال شدن دوتوربین
بخارکه هرکدام نیرویی برابربا50000اسب بخارتولیدمیکنند میشود و
4توربوژنراتورکه هرکدام انرژی درحدود3200کیلووات راتولید میکنند.دوژنراتوردیزل هرکدام با نیروی 800کیلووات به عنوان سیستم
پیشرانه اظطراری خدمت میکند وبه میله پروانه ها وصل است.دو
پروانه هفت تیغه که به دومیله وصل شده اندوسیستم پشتیبانی خودکار
که درسینه وپاشنه زیردریایی قرارداردوبه صورت تلسکوپی تراش
شده است وبه سکان زیردریایی پیچ شده است وبا یک موتور750
کیلوواتی کارمیکند.


[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

Captain I
Captain I
پست: 1588
تاریخ عضویت: پنج شنبه 18 مرداد 1386, 11:58 pm
سپاس‌های ارسالی: 4147 بار
سپاس‌های دریافتی: 2179 بار

پست توسط حسن2568 » چهار شنبه 7 آذر 1386, 9:05 pm

ميبخشيد اينجا نوشته شده حداكثرعمق روي اين زير دريايي 400 متر
ولي من تو جاهاي ديگه خونده بودم برخي زيردريايي هاي روسي تا6000 متر ميتونن به عمق برن
در مجموع ميشه بيشتر توضيح بدين
باتشكراز شما
باآزمايش hla وثبت نام در پايگاه پيوند مغز استخوان كشور در بيمارستان شريعتي شانس زندگي را در بيماران سرطان خون و... افزايش دهيد [لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 3335
تاریخ عضویت: شنبه 29 اردیبهشت 1386, 3:58 pm
سپاس‌های ارسالی: 1264 بار
سپاس‌های دریافتی: 10131 بار

پست توسط typhoon » یک شنبه 18 آذر 1386, 11:04 am

حسن2568 نوشته شده:ميبخشيد اينجا نوشته شده حداكثرعمق روي اين زير دريايي 400 متر
ولي من تو جاهاي ديگه خونده بودم برخي زيردريايي هاي روسي تا6000 متر ميتونن به عمق برن
در مجموع ميشه بيشتر توضيح بدين
بات
شكراز شما


دوست عزیز حسن 2568 ممکن است منبع خود را ذکر کنید و یا لا اقل نام زیردریایی مورد نظر را اعلام کنید.با تشکر :) :)

Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 183
تاریخ عضویت: شنبه 17 آذر 1386, 2:56 pm
محل اقامت: Tehran
سپاس‌های ارسالی: 6153 بار
سپاس‌های دریافتی: 953 بار

پست توسط Persian Cat » یک شنبه 18 آذر 1386, 1:54 pm

زیردریایی میر (MIR) زیردریایی 2 نفره با کاربرد تحقیقاتی و اکتشافی هست و توسط موسسه علوم شوروی طراحی شده میتونه تا عمق 6000 متری دریا پایین برود

تصویر

Major II
Major II
پست: 198
تاریخ عضویت: پنج شنبه 6 اردیبهشت 1386, 3:36 pm
سپاس‌های دریافتی: 14 بار

پست توسط f20 » یک شنبه 18 آذر 1386, 3:38 pm

6000 زير آب ؟؟؟؟؟
به هيچ وجه ممكن نيست 400 متر هم شاهكار هست

Commander
Commander
نمایه کاربر
پست: 3071
تاریخ عضویت: چهار شنبه 15 فروردین 1386, 6:23 pm
سپاس‌های ارسالی: 11143 بار
سپاس‌های دریافتی: 14943 بار

پست توسط Shahryar » یک شنبه 18 آذر 1386, 3:50 pm

f20 نوشته شده:6000 زير آب ؟؟؟؟؟
به هيچ وجه ممكن نيست 400 متر هم شاهكار هست


[align=left]The Mir I and Mir II are battery-powered, three-person submersibles with a maximum operating depth of 6,000 m (20,000 ft). This ties the Mirs with the French submersible Nautile as the second-deepest-diving submersibles in the world. The Japanese Shinkai 6500 is the leader, with a depth rating of 6,500 m. 

کد: انتخاب همه

http://oceanexplorer.noaa.gov/technology/subs/mir/mir.html
يا علي گفتيم و عشق آغاز شد..

Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 183
تاریخ عضویت: شنبه 17 آذر 1386, 2:56 pm
محل اقامت: Tehran
سپاس‌های ارسالی: 6153 بار
سپاس‌های دریافتی: 953 بار

پست توسط Persian Cat » یک شنبه 18 آذر 1386, 4:00 pm

عمق 6000 متری کاملا ممکن و امکانپذیره و اشتباهی هم نشده . شهریار عزیز یکی از منابع معتبر رو معرفی کردند اطلاعات کامل از تاریخچه و مشخصات و توانایی های زیر دریایی میر رو میتونید در فایل PDF زیر ببینید :

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

حجم فایل 550 کیلوبایت

Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 3335
تاریخ عضویت: شنبه 29 اردیبهشت 1386, 3:58 pm
سپاس‌های ارسالی: 1264 بار
سپاس‌های دریافتی: 10131 بار

پست توسط typhoon » دو شنبه 19 آذر 1386, 2:12 pm

دوست عزیز persian cat با تشکر فراوان از شما به خاطر توضیحاتتان.اما بایستی توجه کنید که این زیردریایی ها کوچک برای امور تحقیقاتی مناسبند ولی تایفون یک زیردریایی با طول 175 متر است.برای اینگونه زیردریایی ها 400 متر عالی است.

New Member
پست: 16
تاریخ عضویت: پنج شنبه 24 تیر 1389, 9:54 pm
سپاس‌های ارسالی: 20 بار
سپاس‌های دریافتی: 6 بار

Re: تايفون:ابر زيردريايي روسي

پست توسط esmaeilsalehi » یک شنبه 8 اردیبهشت 1392, 10:16 pm

سلام موافقم شاید برای تحقیقات عمق زیاد معنی داشته باشه ولی برای کاربرد نظامی نه همان500-600 متر عالی است در ضمن کیلو کلاس روسی تحویل ایران تا همان حدود قابلیت غوص دارهو متشکرم :o3

ارسال پست

بازگشت به “زيردريايي‌ها”