در اين بخش مي‌توانيد تصاوير زيباي نظامي را مشاهده کنيد
Old Moderator

Old Moderatorنماد کاربر
پست ها

1910

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 4 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 9 فروردین 1386 12:38

آرشيو سپاس: 4996 مرتبه در 1605 پست

توسط Miliali » پنج شنبه 16 آبان 1387 12:08 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

Old Moderator

Old Moderatorنماد کاربر
پست ها

1910

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 4 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 9 فروردین 1386 12:38

آرشيو سپاس: 4996 مرتبه در 1605 پست

توسط Miliali » چهارشنبه 29 آبان 1387 20:08
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

Old Moderator

Old Moderatorنماد کاربر
پست ها

1910

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 4 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 9 فروردین 1386 12:38

آرشيو سپاس: 4996 مرتبه در 1605 پست

توسط Miliali » چهارشنبه 29 آبان 1387 20:24
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

Old Moderator

Old Moderatorنماد کاربر
پست ها

1910

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 4 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 9 فروردین 1386 12:38

آرشيو سپاس: 4996 مرتبه در 1605 پست

توسط Miliali » چهارشنبه 29 آبان 1387 20:45 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

Old Moderator

Old Moderatorنماد کاربر
پست ها

1910

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 4 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 9 فروردین 1386 12:38

آرشيو سپاس: 4996 مرتبه در 1605 پست

توسط Miliali » چهارشنبه 29 آبان 1387 20:57


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

Old Moderator

Old Moderatorنماد کاربر
پست ها

1910

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 4 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 9 فروردین 1386 12:38

آرشيو سپاس: 4996 مرتبه در 1605 پست

توسط Miliali » جمعه 1 آذر 1387 20:58

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

http://www.daylife.com

Captain

Captainنماد کاربر
پست ها

3309

تشکر کرده: 1 مرتبه
تشکر شده: 95 مرتبه
تاريخ عضويت

شنبه 10 آذر 1386 17:59

آرشيو سپاس: 13305 مرتبه در 1921 پست

توسط Mil@d » جمعه 1 آذر 1387 21:15

Miliali,

ميدونم تاپيک فقط مربوط به عکسه ولي قايقي رو که در تصوير مشاهدع مي کني و در رده گلف و يا اصطلاح سپاهي عاشورا قرار مي گيرد با استراتژي جديد ارتش و دخول به درياي عمان و اقيانوس هند از راهبرد ارتش خارج شده است و در تخصص سپاه و ابهاي کم عمق خليج فارس است.
متاسفنه اين قايق ها در هواي طوفاني کارايي مطلوبي ندارند.

علت ورود شناور باور با 140 کيلومتر بر ساعت سرعت و ساختار ضد غرق نيز ضعف اين قايقها بوده است.

اين قايقهاي ساده اي که در عکس مي بيني فقط ارزش رژه ايو نيز گشت محدود ساحلي دارند.

يا علي
رفیق بی کلک

Old Moderator

Old Moderatorنماد کاربر
پست ها

1910

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 4 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 9 فروردین 1386 12:38

آرشيو سپاس: 4996 مرتبه در 1605 پست

توسط Miliali » شنبه 2 آذر 1387 00:05

Darya salar MILAD نوشته است:Miliali,

ميدونم تاپيک فقط مربوط به عکسه ولي قايقي رو که در تصوير مشاهدع مي کني و در رده گلف و يا اصطلاح سپاهي عاشورا قرار مي گيرد با استراتژي جديد ارتش و دخول به درياي عمان و اقيانوس هند از راهبرد ارتش خارج شده است و در تخصص سپاه و ابهاي کم عمق خليج فارس است.
متاسفنه اين قايق ها در هواي طوفاني کارايي مطلوبي ندارند.

علت ورود شناور باور با 140 کيلومتر بر ساعت سرعت و ساختار ضد غرق نيز ضعف اين قايقها بوده است.

اين قايقهاي ساده اي که در عکس مي بيني فقط ارزش رژه ايو نيز گشت محدود ساحلي دارند.

يا علي


البته باید بگم این عکس ها جدید نیستند.

Old Moderator

Old Moderatorنماد کاربر
پست ها

1910

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 4 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 9 فروردین 1386 12:38

آرشيو سپاس: 4996 مرتبه در 1605 پست

توسط Miliali » دوشنبه 18 آذر 1387 00:55

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

Captain

Captainنماد کاربر
پست ها

3309

تشکر کرده: 1 مرتبه
تشکر شده: 95 مرتبه
تاريخ عضويت

شنبه 10 آذر 1386 17:59

آرشيو سپاس: 13305 مرتبه در 1921 پست

توسط Mil@d » دوشنبه 18 آذر 1387 12:39

چند تا نکته.......

1.در عکس اول ان ناوي که پشت قايق چاينا کت(ُسي 14)قرار دارد ناو چه جديدا موشک انداز شده کلات است.از اين نمونه ناو لارک نيرو بر را نيز در بندرعباس داريم که اگر اين استراتژي ادامه يابد لارک نيز موشک انداز خواهد شد.

قايق سي 14 را هم در تاپيک شناونرهاي تندرو سپاه معرفي کرده ام.قايق خوبي است و مقاوت بالايي در شليک همزمان کاتيوشا و حفظ تعادل دارد.چيزي که در قايق هاي قديمي يک ضعف يود..

همه تفنگداران موجود در عکس کلاه سبز هستند و اين خيلي عاليست...
اميدوارم همه تفنگداران هرچه سريعتر به زبدگي و نيرومندي تيپ 65 نوهد برسند...
البته ميدانم که شرح وظايفشان متفاوت است...
ولي همگي اين را بدانيد که يک خاورميانه و يک 65 نوهد...و شايد در جهان نيز رقباي چنداني نداشته باشد...

درود بر همه نيروهاي ويژه ايران اعم از نوهد-صابرين-تفنگداران-مقداد-تکاور-نيرو مخصوص
رفیق بی کلک

Old Moderator

Old Moderatorنماد کاربر
پست ها

1910

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 4 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 9 فروردین 1386 12:38

آرشيو سپاس: 4996 مرتبه در 1605 پست

توسط Miliali » دوشنبه 18 آذر 1387 23:28

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

Major II

Major IIno avatar
پست ها

451

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 1 مرتبه
تاريخ عضويت

چهارشنبه 8 شهریور 1385 18:51

آرشيو سپاس: 23 مرتبه در 13 پست

توسط ASHK HIKAYESI » سه شنبه 19 آذر 1387 19:05

Darya salar MILAD نوشته است:چند تا نکته.......

1.در عکس اول ان ناوي که پشت قايق چاينا کت(ُسي 14)قرار دارد ناو چه جديدا موشک انداز شده کلات است.از اين نمونه ناو لارک نيرو بر را نيز در بندرعباس داريم که اگر اين استراتژي ادامه يابد لارک نيز موشک انداز خواهد شد.

قايق سي 14 را هم در تاپيک شناونرهاي تندرو سپاه معرفي کرده ام.قايق خوبي است و مقاوت بالايي در شليک همزمان کاتيوشا و حفظ تعادل دارد.چيزي که در قايق هاي قديمي يک ضعف يود..

همه تفنگداران موجود در عکس کلاه سبز هستند و اين خيلي عاليست...
اميدوارم همه تفنگداران هرچه سريعتر به زبدگي و نيرومندي تيپ 65 نوهد برسند...
البته ميدانم که شرح وظايفشان متفاوت است...
ولي همگي اين را بدانيد که يک خاورميانه و يک 65 نوهد...و شايد در جهان نيز رقباي چنداني نداشته باشد...


درود بر همه نيروهاي ويژه ايران اعم از نوهد-صابرين-تفنگداران-مقداد-تکاور-نيرو مخصوص


لطفا درباره نیرو های نوهد بیشتر توضیح بدهید ، منظور توصیفات عینی هست ، منظور از سطح بالا چیست ؟ شامل چه مهارت هایی می باشد ؟!

قبليبعدي

 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    بازديدها
    آخرين پست

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 2 مهمان