در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه مباحث مرتبط با عملیاتهاي نيروي هوايي ايران به بحث بپردازيد
Colonel II

Colonel IIنماد کاربر
پست ها

1130

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 31 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 30 آذر 1386 20:55

محل سکونت

تهران

آرشيو سپاس: 2229 مرتبه در 379 پست

امار پيروزي هاي هوايي فانتوم هاي ابراني در طول جنگ

توسط N@VID » شنبه 9 شهریور 1387 23:47

تاریخ                                       مکان                                  خلبان                                     سلاح                                   هواپیمای دشمن
9 سپتامبر 1980     ----                  ؟            ----                             ؟       ----                                   ?         ----                                 میگ 21-R
14 سپتامبر 1980   ----            سر پل ذهاب ----                            ؟       ----                                   AIM-9P1  ----                            میگ 21-R
14 سپتامبر 1980   ----            سر پل ذهاب  ----                           ؟       ----                                   AIM-9P-1 ----                            میگ 21 MF
22 سپتامبر 1980   ----           تهران              ----                           ؟         ----                                 ?              ----                            میگ 23 BN
22 سپتامبر 1980   ----           تهران              ----                           ؟       ----                                   ?            ----                             میگ 23 BN
22 سپتامبر 1980   ----           ب مشرف      ----                            ؟      ----                                    AIM-9P-1 ----                           سوخو 22
22 سپتامبر 1980   ----           ب مشرف      ----                            ؟       ----                                   AIM-9P-1  ----                          سوخو 22
22 سپتامبر 1980   ----           ب مشرف       ----                           ؟            ----                              AIM-9P-1       ----                     سوخو 22
23 سپتامبر 1980   ----           پایگاه هوایی GAYYAREH  ----         ؟    ----                                       توپ 20 mm    ----                     میگ 21-MF
23 سپتامبر 1980   ----          سنندج             ----                          ؟    ----                                      ?              ----                           سوخو 22
23 سپتامبر 1980   ----          KHABODAR- AHANG   ----              ؟   ----                                       ?               ----                          میگ 21-MF
24 سپتامبر 1980   ----           اسلام اباد غرب           ----              ؟   ----                                       ؟             ----                            میگ 21-MF
24 سپتامبر 1980   ----          اسلام اباد غرب            ----              ؟   ----                                       ؟             ----                            میگ 21-MF
24 سپتامبر 1980   ----           اسلام اباد غرب           ----              ؟   ----                                       ؟            ----                             سوخو 20
24 سپتامبر 1980   ----           اسلام اباد غرب          ----               ؟   ----                                      ؟             ----                             میگ 21-MF
24 سپتامبر 1980   ----           اسلام اباد غرب          ----               ؟   ----                                       ؟            ----                            میگ 21-MF
24 سپتامبر 1980   ----          خارک                          ----               ؟   ----                                       ?           ----                             میگ 23-BN
24 سپتامبر 1980   ----          خارک                         ----                ؟    ----                                      ?           ----                             میگ 23-BN
24 سپتامبر 1980   ----          خارک                        ----                 ؟   ----                                       ?           ----                             میگ 23-BN
25 سپتامبر 1980   ----          پایگاه هوایی AL-HURRIYA   ----      ؟  ----                                        توپ 20 mm ----                       هانتر F59
25 سپتامبر 1980   ----          بغداد          ----                               ؟   ----                                      AIM-9P-1    ----                       میگ 21-MF
25 سپتامبر 1980   ----          بغداد         ----                                ؟   ----                                      AIM-9P-1    ----                       میگ 21-MF
25 سپتامبر 1980   ----          بغداد        ----                                 ؟   ----                                      AIM-9P-1    ----                       میگ 21-MF
28 سپتامبر 1980   ----          ؟              ----                                 ؟   ----                                      AIM-7E-2    ----                       میگ 23 BN
29 سپتامبر 1980   ----           مسجد سلیمان   ----                     ؟  ----                                       AIM-9P-1    ----                       میگ 21-MF
29 سپتامبر 1980   ----           ابادان                ----                       ؟ ----                                        AIM-9P-1   ----                         سوخو 22
29 سپتامبر 1980  ----            ابادان              ----                         ؟ ----                                        AIM-9P-1   ----                        سوخو 22
29 سپتامبر 1980  ----            ابادان               ----                        ؟   ----                                      AIM-9P-1   ----                        سوخو 22
2 اکتبر 1980       ----               ؟                   ----                         ؟     ----                                     AIM-9P-1   ----                       میگ 23 MS
10 اکتبر 1980    ----               بغداد              ----                         ؟    ----                                      AIM-9P-1      ----                     میگ 21-MF
14 اکتبر 1980    ----               ؟                    ----                         ؟    ----                                       ?                    ----                   میگ
17 اکتبر 1980    ----               بغداد               ----                        ؟    ----                                       توپ 20 mm    ----                   میگ 21-MF
17 اکتبر 1980    ----               بغداد               ----                        ؟    ----                                       توپ 20 mm      ----                 میگ 21-MF
23 اکتبر 1980     ----              ابادان               ----                       ؟      ----                                     ?                    ----                  میگ 21-MF
6 نوامبر 1980    ----               تبریز               ----                         ؟      ----                                    AIM-9P-1       ----                   میگ 21-MF
؟ نوامبر 1980    ----                 ؟                 ----                      سیاوش بیانی  ----                         AIM-9P-1       ----                  میل 25
29 نوامبر 1980   ----                الامیه            ----                       ؟            ----                               AIM-9P-1       ----                  میگ 23
19 دسامبر 1980  ----              ؟                 ----                         ؟            ----                               ?                     ----                  سوخو 20
19 دسامبر 1980  ----              ؟                   ----                       ؟            ----                               ?                    ----                   سوخو 20
؟ دسامبر 1980   ----               ؟                   ----                     افخمی    ----                                ?                    ----                   میگ 21-MF
21 ژانویه 1981    ----               ؟                   ----                      هدا         ----                                AIM-9P-1      ----                   میگ 23
24 ژانویه 1981     ----              ؟                 ----                        هدا         ----                                توپ 20 mm     ----                  میگ 23
25 اپریل 1981    ----                سر پل ذهاب       ----              سرلک      ----                                توپ 20 mm      ----                  میگ 21-MF
26 اپریل 1981    ----                U-lbn-jarrah      ----               مهلودچی  ----                               AIM-9P-1         ----                 میگ 21-MF
26 اپریل 1981     ----              U-lbn-jarrah       ----               عباسی      ----                              AIM-9P-1        ----                  میگ 23-MS
15 می 1981       ----              وحدتی             ----                   ؟             ----                                AIM-9P-1       ----                   میگ 21-MF
1 سپتامبر 1981    ----             شلمچه           ----                   ؟             ----                                 AIM-7E-2       ----                  میگ 23-MS
22 سپتامبر 1981   ----            ؟                    ----                    مفیدی      ----                              AIM-9P-1       ----                   میگ 21-MF
19 مارس 1982   ----                دزفول            ----                     ؟            ----                                 AIM-9P-1       ----                  میگ 21-MF
4 اپریل 1982       ----               بغداد             ----                     ؟            ----                                  AIM-9P-1       ----                  میگ 21-MF
22 اپریل 1982     ----               بغداد              ----                    ؟           ----                                   AIM-9P-1        ----                 انتونف-24- TV
28 اگوست 1982   ----             ناصریه             ----                   ؟           ----                                   AIM-9P-1         ----                انتونف-24-TV
15 جولای 1982     ----             شلمچه            ----                  ؟         ----                                     AIM-9P-1         ----               میگ 21-MF
15 سپتامبر 1982  ----             وحدتی              ----                 ؟          ----                                    AIM-9P-1         ----                میگ 21-MF
؟ اکتبر 1982        ----               M-lbn-Aqil TO    ----                ؟           ----                                   AIM-9P-1          ----               سوخو 20
؟ اکتبر 1982      ----                 M-lbn-Aqil TO     ----               ؟            ----                                  AIM-9P-1         ----                میگ 23-MS
16 نوامبر 1982    ----               Moharram TO    ----                ؟            ----                                  AIM-9P-1        ----                 میگ 21-MF
20 نوامبر 1982    ----               Moharram TO    ----                ؟            ----                                  AIM-9P-1         ----                میگ 23
21 نوامبر 1982    ----               Moharram TO    ----               ؟             ----                                  AIM-9P-1        ----                 سوخو 20 یا 22
13 مارس 1983    ----                ؟                  ----                    ؟             ----                                  AIM-7E-2          ----              سوخو 22-M-3K
4 می 1983        ----                 ؟                ----                      هدا         ----                                 AIM-9P-1          ----               سوخو 22
16 ژوئن 1983     ----                 ؟                ----                      سیاوش بیانی   ----                        AIM-9P-1          ----               میل 25
2 اپریل 1984     ----                   خارک         ----                      ادیبی            ----                            AIM-9P-1         ----               سوپر اتاندارد
29 اپریل 1984    ----                 خارک          ----                      ؟                   ----                            AIM-9P-1          ----              میگ 23
14 ژانویه 1985    ----                 خارک          ----                     ؟                 ----                              ?                       ----               ؟
9 مارس 1985     ----                 بغداد          ----                     ؟                ----                                ?                      ----               ؟
11 مارس 1985   ----                 بلدروز         ----                     ؟                ----                                AIM-9P-1         ----               میگ 23-MS
15 مارس 1985   ----                 Tigris         ----                     ؟                  ----                              AIM-9P-1         ----               میگ 23-BK
؟؟ مارس 1985    ----                 فاو             ----                     ؟                 ----                               AIM-9P-1          ----              میراژ 5 SDE
19 اپریل 1985    ----                  هویزه          ----                   هدا              ----                               ?                       ----             میگ 21 BIS
؟؟  ؟؟ 1985        ----                  ؟                ----                    ؟                 ----                                مانور                 ----              میگ 23 MF
10 فوریه 1986     ----                 فاو            ----                     ؟                  ----                               موشک هوا به هوا   ----        میراژ F1EQ
14 فوریه 1986       ----               الامیه         ----                   ؟                  ----                               AIM-7?                   ----         ا SA321GV
15 اگوست 1986     ----             خارک           ----                  ؟                  ----                               AIM-9P-1      ----                  سوخو 22
15 اگوست 1986   ----               خارک           ----                  ؟                  ----                               توپ 20 mm      ----                سوخو 22
15 نوامبر 1986     ----                ؟                ----                   هدا              ----                               AIM-9P-1        ----               میگ 23
17 نوامبر 1987     ----                دزفول          ----                 ؟                   ----                               AIM-9P-1        ----               سوخو 22-M-3K
22 نوامبر 1987    ----                 دزفول          ----                 ؟                   ----                               AIM-9P-1       ----                میگ 23 BN
25 نوامبر 1987    ----                 دزفول         ----                  ؟                   ----                               AIM-9P-1        ----               سوخو 22 M-3K
6 مارس 1988       ----                ؟               ----                   هدا                ----                              AIM-9P-1        ----               میراژ F1EQ
19 مارس 1988    ----                 ؟                ----                  ؟                    ----                              AIM-7E-2        ----               توپولوف 22 M
8 می 1988        ----                  ؟                 ----                 ؟                    ----                              توپ 20 mm       ----              سوخو 22-M-4K
14 ژوئن 1988     ----                  شلمچه      ----                  سالاری          ----                              AIM-9P-1         ----              میگ 23 MS
25 جولای 1988   ----                 ؟                ----                 ؟                       ----                            توپ 20 mm      ----               بل 41 2ST

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب N@VID تشکر کرده اند:
mogtaba-pilot, sokuteasemuni, siamak_2469

Super Moderator

Super Moderatorنماد کاربر
پست ها

2653

تشکر کرده: 19 مرتبه
تشکر شده: 294 مرتبه
تاريخ عضويت

دوشنبه 8 آبان 1385 15:26

آرشيو سپاس: 5825 مرتبه در 1558 پست

توسط moh-597 » يکشنبه 10 شهریور 1387 07:14

navid missle,

دوست عزيز
اين آمار بطور کامل به تفکيک با مقايسه هاي آماري و آمار پيروزي هاي عراق در تاپيک زير وجود دارد

http://www.centralclubs.com/viewtopic.php?t=22491

تاپيک قفل مي شود
پاينده باد ايران زنده باد ايراني

وبلاگ من
http://www.iranian-airforce.blogfa.com

صفحه اینستاگرام
https://instagram.com/iranian_airforce_pilots_martyr

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب moh-597 تشکر کرده اند:
mogtaba-pilot, sokuteasemuni, kayvan6079


 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    بازديدها
    آخرين پست

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان