نظام بانکی و سیاستهای پولی در سال 88

در اين بخش مي‌توانيد در مورد مباحث و مطالب اقتصادی و مالی به بحث بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج شنبه 25 خرداد 1385, 2:47 pm
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4175 بار
تماس:

نظام بانکی و سیاستهای پولی در سال 88

پست توسط ganjineh » دو شنبه 14 اردیبهشت 1388, 8:19 pm

با مشاهده آمار و نتایج حاصله ازدیدگاه و عملکرد و آینده نگری مسئولین اقتصادی دولت از وضعیت پولی کشور درسال ۸۷ و راهکارهای بعمل آمده و نیز تدوین بسته سیاستی و نظارتی سال ۸۸بانک مرکزی توسط دولت،و قیاس این نمودار با تبیین سیستم پولی موجود و آنچهچگونگی اصلاح ساختارها،تغییر وضعیت و بهبود شرایط نسبی و ارتقاء کمی وکیفی بازار نامیده می شود، بنظر می رسد بحرانهای گسترده جهانی وآثار ناشیاز تورم و رکود که در سالهای دور و نزدیک و امروز بازار پول و سرمایه دراغلب کشورها را نیز با بن بست مواجه ساخته،هنوز به رسمیت شناخته نشده است.
باید اذعان داشت در سالی که گذشت نظام عرضه و تقاضا در سیستمپولی که می توانست از طریق بازار ، تنظیم کننده نرخ بهره گردد،و اهرمکنترلی مکانیزم حجم پول در گردش و تورم باشد،
عملا از دستورکار خارج گردید،و بانک مرکزی اجبارا بهسیاستهای مقطعی از جمله انتشار ایران چک اختصاصی،ایجاد خط اعتباری از محلمطالبات بانکها،افزایش جرایم برداشت از حساب بانک مرکزی، افزایش جرایمنگهداری نقدینگی نزد بانکها،چاپ اسکناس درشت،تسریع در صدورمجوز تاسیس بانکخصوصی و برخی امور مقطعی دیگر در حمایت از بخش تولید و صنعت روی آورد.
لذا با توجه باینکه بانکهای دولتی در امر خصوصی سازی بامشکلات عدیده مواجه بوده و سهم بازار آنها از محل نقدینگی و سپرده هایموجود بازار بشدت افت کرده بود و مطالبات معوق بانکها در سال ۸۷ با رشدیبیش از ۱۴درصد افزایش یافته و سیاستهای حمایتی دولت از تولید صرفا از طریقبنگاه های زود بازده اعمال می گردید، اغلب سیاستهای اجرایی بانک مرکزی کهمیبایست به ثبات و رونق بازار،افزایش اشتغال و کاهش تورم می انجامید،موجببی ثباتی بیشتر و افزایش تورم گردید.
به این موضوع باید یک نکته مهم را افزود که چنانچه بانکمرکزی نتواند از کلیه ابزار و مکانیزم سیاستهای پولی در جهت تنظیم بازارپول استفاده نماید، بانکهای دولتی نه تنها کمترین نقش مثبت در کنترل وهدایت نقدینگی نداشته ، بلکه به اختلال در سیستم پولی شتاب بخشیده و پدیدههایی از جمله رکود و تورم ، همزيستي و دوام بیشتری می یابد.
بنا براین با توجه به عدم ثبات اقتصاد جهانی در سال جدید کهمی تواند بحران موجود بین المللی را غیر قابل پیش بینی تر نماید، اصلح استبانک مرکزی ضمن استقلال عمل و بکارگیری کلیه عوامل سیستم پولی ،علاوه براعمال سیاستهای انقباضی ،نرخ سود و تنظیم بازار پول را بر مبنای نظام عرضهو تقاضا تدوین نماید.


مركز انجمنهاي تخصصي گنجينه دانش
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

ارسال پست

بازگشت به “بخش اقتصادی و مالی”