در اين قسمت ميتوانيد درباره گوشي‌هاي نوکيا بحث و تبادل نظر نماييد
Major I

Major Iنماد کاربر
پست ها

5234

تشکر کرده: 17 مرتبه
تشکر شده: 353 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 25 خرداد 1385 14:47

محل سکونت

http://www.ganjineh-danesh.com/forum.php

آرشيو سپاس: 4023 مرتبه در 1451 پست

اصول بهبود بخشی تیم از تاریخچه نوکیا

توسط ganjineh » دوشنبه 1 تیر 1388 18:40اگرتلفن همراه دارید یا به آن دسترسی دارید، آن را در دست بگیرید. حالا بهنام سازنده که بر روی آن گوشی تلفن درج شده نگاه کنید. اگر شما هم مثل من-یا مانند یک سوم جمعیت دنیا که چنین تلفن هایی دارند، باشید نام گوشی تلفنشما نوکیاست.

با اینکه می دانید بزرگترین سازنده ی تلفن های همراهدر دنیاست، احتمالا از اینکه شرکت نوکیا چگونه کار خود را آغاز کرد. هیچاطلاعاتی ندارید. این شرکت حدود یک قرن پیش توسط فردریک آیدستام شکل گرفت.در اواسط دهه ی ۱۸۶۰ که صنعت کند و راکد فنلاند شکوفا شد، آیدستام کارگاهکوچکی در کنار رودخانه،احداث و شروع به کاغذ سازی کرد.چند سال اول، بهویژه در فنلاند، شرکت سعی و کوشش فراوانی به کار برد. اما هنگامی کهآیدستام به خاطر تولید ماده ی اولیه به صورت پالپ کاغذ مدال برنز گرفت،فروش نوکیا ناگهان افزایش یافت و طولی نکشید که به یکی از شرکت های بزرگمهم تبدیل شد. این شرکت نه تنها در موطن خود فنلاند بلکه در دانمارک،روسیه، آلمان، انگلستان و فرانسه نیز بازارهایی به دست آورد. طولی نکشیدکه شرکت دو کارخانه ی کاغذ سازی دیگر دایر کرد.
اواخر دهه ی ۱۹۸۰،نوکیا رشته ی فعالیت خود را تغییر داد. این شرکت یک نیروگاه آبی تولید برقدر نزدیکی اولین کارخانه خود بر پا کرد. و صنایع پلاستیک سازی فنلاند رابه عنوان مشتری به سوی خوب جلب نمود. پس از چند سال، شرکت پلاستیک سازیعملیات خود را به نزدیک نیروگاه برق نوکیا انتقال داد. بعدهااین دو شرکتبا هم شریک شدند.
کار این دو شرکت در جریان جنگ جهانی اول و پس از آن،خوب بود. در سال ۱۹۲۲، آنها سهام عمده ی صنایع کابل فنلاند را خریداریکردند و وضعیت بهتر شد. آنها به فروش محصولات موجود از جنگلبانی و پلاستیکسازی ادامه می دادند. اما رشد شرکت در چهل سال بعد مدیون فروش محصولاتکابلی آنها بود. محصولاتی نظیر کابل های نیرو، کابل خطوط تلفن. هم چنین درزمینه های جنگلبانی، پلاستیک و الکترونیک فعالیت می کردند.


درجریان دو دهه ی بعدی، نوکیا دوران سختی را تجربه کرد. این شرکت به ترکیبیاز رشته های مختلف تبدیل شده بود، و این امر موجب اتلاف پول می شد. مدیراننوکیا می دانستند که شرکت به بهبود وضعیت نیاز دارد.
راه حل مشکلاتنوکیا از منبعی غیر منتظره به دست آمد. در سال ۱۹۹۰، مدیر جوانی که بیش از۵ سال با نوکیا کار کرده بود، ماموریت یافت که مسئولیت بخش غیر سود آورتلفن های همراه را به عهده بگیرد و آن را متحول کند. نام او یورما اولیلابود و در امور مالی و بانکداری سابقه داشت. او به حدی در ماموریت خود موفقشد که در سال ۱۹۹۲ به سمت مدیر عامل و رئیس نوکیا انتخاب شد.
چالش بعدیاولیلا متحول کردن کل شرکت بود. او استراتژی دوگانه ای در پیش گرفت وتمرکز اصلی شرکت را در عرصه ای قرار داد که بیشترین امکانات احتمالی را درآن می دید، تکنولوژی ارتباطات این امر به معنای چشم پوشی شرکت از فعالیتدر رشته هایی نظیر کاغذ سازی و پلاستیک و کابل بود. اولیلا ماموریت یافتکه افراد را جایگزین درختان کند. به این معنی که شرکت مجددا سازمان یافت وبیشتر به منابع انسانی نه منابع طبیعی ارزش داد. این امر به ویژه برایشرکتی که در زمینه تکنولوژی تجارت می کند مهم بود. اولیلا گفته است: ((چالش کلیدی شرکت های تکنولوژیک امروزی، چگونگی بازسازی خودشان است. دورههای تولید تکنولوژی کوتاه ترند. ما باید ناپیوستگی هایمان را بازسازی کنیمو آنها را به خدمت خودمان در آوریم)).

اولیلا شخصا ارزش بازسازیخود را می داند. او سه درجه استادی به دست آورده، در علوم سیاسی، اقتصاد ومهندسی. هدفش رشد شخصی بوده و آن را در شرکت رایج کرده است. هدف نوکیا برچهار اصل استوار است: رضایت مشتری، احترام به افراد، کسب موفقیت و آموزشمداوم.اولیلا مدیر شرکت نوکیا

اولیلا می گوید: (( آموزش مداوم درنوکیا شامل همه ی افراد می شود تا خود را باز سازی کرده و کارائی شان رابهبود بخشند.)) آنچه در این فرد صادق است، برای همه ی شرکت به عنوان یک کلنیز صادق است. برای بهبود یک تیم، حتی اگر تیمی مانند نوکیا باشد که بیشاز ۶۰ هزار عضو دارد باید افرادی را که در تیم هستند، بهبود بخشید.استراتژی اولیلا صحیح بوده است. او یک شرکت شلوغ بی تدبیر را به یک شرکتبین المللی ۲۰ میلیارد دلاری در زمینه ی ارتباطات تبدیل کرده است. درابتکار و نو آوری در این شرکت در ۱۵ زمینه مهم مقام اول را کسب کرده است.اگر تلفن همراه شما درب کشویی، رنگ زیبا و آرمی دلپذیر دارد یا اگر میتوانید زنگ آن را با آهنگی دلنشین تنظیم کنید، اگر امکان گپ زنی و پیامهای کوتاه را دارد، همه ی اینها را مدیون نوکیا هستید. همه ی این ایده هارا نوکیا وارد بازار کرد و ابتکارات بیشتری هم در راه است. چرا؟ زیراافراد تیم نوکیا پیوسته خود را بهبود می بخشند و تا زمانی که آنها به بهترشدن و رشد ادامه می دهند، نوکیا نیز پیوسته بهتر می شود.

اولیلاتاکید می کند(( فکر می کنم در تمام دنیا شرکت دیگری وجود داشته باشد کهبتوانند خود را برای طرح های آینده آماده کند. این شرکتی است که اگر شمابخواهید خود را نشان دهید، اگر بخواهید خود را بهتر می کنید، به شما مجالخواهد داد.))

سه روند بهبود بخش افراد:
آمادگی: ناپلئون هیلخاطرنشان می کند: مهم نیست قصد انجام چه کاری را دارید، مهم این است کهبتوان روی آن حساب کرد. اعضای خود بهبود بخش تیم در این مورد فکر می کنندکه امروز چگونه می توانند بهبود یابند. نه اینکه در آینده چه نوع بهبودیخواهند یافت. هنگام صبح که از خواب بیدار می شوند از خود می پرسند امروزچه چیز هایی می توانم یاد بگیرم؟ سپس به یادگیری آن چیزهای ((ممکن)) میپردازند. در انتهای روز، از خود می پرسند: امروز چه چیزی یاد گرفتم کهفردا باید بیشتر در مورد آن بیاموزم؟ این روحیه، آنها را در موقعیت رشدمداوم قرار می دهد. در صورتی که افراد اراده کنند هر روز چیزی یاد بگیرندبرای رویارویی با چالش هایی که در آینده رخ خواهند نمود، آمادگی بیشتریکسب می کنند.

تفکر و تعمق: اگر زندگی افراد واقعا بزرگ که بر جهانتاثیر گذاشته اند را مطالعه کنید، متوجه می شوید که تقریبا در هر موردی،آنها وقت زیادی را به تنهایی در تفکر و تعمق، فلسفه و مدیریتش و گوش دادنرا گذرانده اند. اوقات تنهایی برای رشد شخصی، اهمیت قرار دادن این به شمااجازه خواهد داد که به شکست ها و موفقیتهایتان نگاه کنید و شما را قادر میسازد برای رشد خود در آینده برنامه ریزی کنید. اگر می خواهید همچنان بهترو بهتر شوید، اوقاتی را تعیین کنید که آرام و به دور از تب و تاب کار وزندگی باشید.

اقدام کردن: بروس اسپیرنگ استین، موسیقی دان، میگوید: زمانی می رسد که در انتظار کسی ماندن را متوقف کنید و شروع به ساختنکسی می کنید که باید باشید. به عبارت دیگر، باید آنچه را که یاد گرفته ایددر عمل به کار ببرید. این کار گاهی دشوار است زیرا به تغییر نیاز دارد.بسیاری از مردم هنگامی تغییر می کنند که یکی از این سه اتفاق رخ دهد:آنقدر آسیب ببیند که مجبور به تغییر شوند. به حد کافی در مورد کاری که میخواهند انجام دهند یاد بگیرند. یا آنقدر توان به دست بیاورند که بتوانندکار را انجام دهند. هدف شما آموزش پیوسته است، بنابراین هر روز می توانیدتغییر کنید.

نکات مهم برای بهبود و رشد خودتان:
بسیار آموزشپذیر باشید: تکبر دشمن جدی رشد شخصی است. به مدت یکماه در هر فرصتی خود رادر نقش یادگیری قرار دهید. در ملاقات ها بجای توصیه کردن، گوش کنید.انضباط جدیدی برقرار کنید، حتی اگر موجب احساس عدم کفایت در شما شود.
هرگاه چیزی را نمی فهمید، سوال کنید: نگرش یک شخص در حال آموزش را ایجاد کنید. نه فرد خبره و همه چیز دان را.
برایپیشرفت برنامه ریزی کنید: تعییین کنید که چگونه در دو سطح آموزش ببینید.اول، موضوعی را که می خواهید در آن بهتر شوید را انتخاب کنید. برای شش ماهآینده برنامه ریزی کنید که چه کتاب هایی بخوانید در کدام کنفراس ها شرکتکنید، و با کدام افراد متخصص دیدار کنید. دوم، هر روز به دنبال لحظاتیبرای آموزش باشید، به نحوی که هیچ روزی که بدون تجربه ی نوعی پیشرفت سپرینشود. تکبر دشمن جدی رشد شخصی است.

بهتر شدن را با ارزش تر ازارتقا شغلی بدانید: حرکت شغلی خود را براین اساس انجام دهید که به شمابهبود ببخشد، نه اینکه چقدر از نظر مالی به سود شما می تواند باشد.
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
http://www.ganjineh-danesh.com/forum.php
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
http://ganjineh-elahi.com/

Moderator

Moderatorنماد کاربر
پست ها

2401

تشکر کرده: 239 مرتبه
تشکر شده: 452 مرتبه
تاريخ عضويت

يکشنبه 17 آذر 1387 11:02

آرشيو سپاس: 22467 مرتبه در 2286 پست

Re: اصول بهبود بخشی تیم از تاریخچه نوکیا

توسط sokuteasemuni » دوشنبه 1 تیر 1388 18:47

درسته كه اسرائيل جزء سهامداران نوكيا هست؟
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 


 


 • موضوعات مشابه
  پاسخ ها
  بازديدها
  آخرين پست
 • نوکیا n95 8g
  توسط nima43 » سه شنبه 9 آذر 1389 09:16
  0 پاسخ ها
  726 بازديدها
  آخرين پست توسط nima43 نمایش آخرین ارسال
  سه شنبه 9 آذر 1389 09:16
 • نوکیا N8 یا آیفون
  توسط donyakala » يکشنبه 14 شهریور 1389 15:09
  0 پاسخ ها
  607 بازديدها
  آخرين پست توسط donyakala نمایش آخرین ارسال
  يکشنبه 14 شهریور 1389 15:09
 • نوکیا 6220
  توسط nairen » پنج شنبه 1 اسفند 1387 13:50
  2 پاسخ ها
  2217 بازديدها
  آخرين پست توسط shirany.a نمایش آخرین ارسال
  يکشنبه 31 خرداد 1388 13:28

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 4 مهمان