در این بخش می‌توانید در رابطه با شبکه و کلیه مباحث مربوط به آن بحث و تبادل نظر نمایید
Captain II

Captain IIنماد کاربر
پست ها

629

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 1 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 6 شهریور 1388 08:25

محل سکونت

تهران

آرشيو سپاس: 3010 مرتبه در 559 پست

امنیت شبکه

توسط Takhrib Chi » يکشنبه 8 شهریور 1388 12:04

سلام
با ارزوی قبولی طاعات و عبادات شما
این هم چندتا لینک در باره امنیت شبکه:http://www.defcon.org/


FileFactory

http://www.filefactory.com/file/ag28535/n/Defcon_16_txthttp://www.filefactory.com/file/ag269eg ... part01_rar

http://www.filefactory.com/file/ag269f3 ... part02_rar

http://www.filefactory.com/file/ag269f4 ... part03_rar

http://www.filefactory.com/file/ag269f9 ... part04_rar

http://www.filefactory.com/file/ag269hc ... part05_rar

http://www.filefactory.com/file/ag269ge ... part06_rar

http://www.filefactory.com/file/ag269g6 ... part07_rar

http://www.filefactory.com/file/ag269he ... part08_rar

http://www.filefactory.com/file/ag269h2 ... part09_rar

http://www.filefactory.com/file/ag269h5 ... part10_rar

http://www.filefactory.com/file/ag2690a ... part11_rar

http://www.filefactory.com/file/ag269h7 ... part12_rar

http://www.filefactory.com/file/ag26901 ... part13_rar

http://www.filefactory.com/file/ag2691b ... part14_rar

http://www.filefactory.com/file/ag269hd ... part15_rar

--------------------------------------------------------------------------

http://www.filefactory.com/file/ag2691e ... part01_rar

http://www.filefactory.com/file/ag2691g ... part02_rar

http://www.filefactory.com/file/ag26917 ... part03_rar

http://www.filefactory.com/file/ag26915 ... part04_rar

http://www.filefactory.com/file/ag2692a ... part05_rar

http://www.filefactory.com/file/ag26919 ... part06_rar

http://www.filefactory.com/file/ag2692c ... part07_rar

http://www.filefactory.com/file/ag26934 ... part08_rar

http://www.filefactory.com/file/ag2693b ... part09_rar

http://www.filefactory.com/file/ag26932 ... part10_rar

http://www.filefactory.com/file/ag26939 ... part11_rar

http://www.filefactory.com/file/ag2694d ... part12_rar

http://www.filefactory.com/file/ag26935 ... part13_rar

http://www.filefactory.com/file/ag2694g ... part14_rar

http://www.filefactory.com/file/ag2694a ... part15_rar

http://www.filefactory.com/file/ag2694h ... part16_rar

http://www.filefactory.com/file/ag26949 ... part17_rar

http://www.filefactory.com/file/ag2694f ... part18_rar

http://www.filefactory.com/file/ag26958 ... part19_rar

http://www.filefactory.com/file/ag26957 ... part20_rar

http://www.filefactory.com/file/ag26956 ... part21_rar

http://www.filefactory.com/file/ag2696h ... part22_rar

http://www.filefactory.com/file/ag2696a ... part23_rar

http://www.filefactory.com/file/ag2696e ... part24_rar

http://www.filefactory.com/file/ag2695a ... part25_rar

--------------------------------------------------------------------------http://www.filefactory.com/file/ag26966 ... part01_rar

http://www.filefactory.com/file/ag26964 ... part02_rar

http://www.filefactory.com/file/ag26977 ... part03_rar

http://www.filefactory.com/file/ag2697f ... part04_rar

http://www.filefactory.com/file/ag2697b ... part05_rar

http://www.filefactory.com/file/ag26975 ... part06_rar

http://www.filefactory.com/file/ag2820b ... part07_rar

http://www.filefactory.com/file/ag26976 ... part08_rar

http://www.filefactory.com/file/ag2698g ... part09_rar

http://www.filefactory.com/file/ag2698d ... part10_rar

http://www.filefactory.com/file/ag26982 ... part11_rar

http://www.filefactory.com/file/ag26986 ... part12_rar

http://www.filefactory.com/file/ag26988 ... part13_rar

http://www.filefactory.com/file/ag2699b ... part14_rar

http://www.filefactory.com/file/ag26997 ... part15_rar

http://www.filefactory.com/file/ag26994 ... part16_rar

http://www.filefactory.com/file/ag2699d ... part17_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27aa0 ... part18_rar

http://www.filefactory.com/file/ag26993 ... part19_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27aag ... part20_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27aba ... part21_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27abe ... part22_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27aa7 ... part23_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27aae ... part24_rar


--------------------------------------------------------------------------


http://www.filefactory.com/file/ag27abg ... part01_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27abh ... part02_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27ac1 ... part03_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27acg ... part04_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27ach ... part05_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27ac5 ... part06_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27ac4 ... part07_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27ac3 ... part08_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27ac8 ... part09_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27ada ... part10_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27adc ... part11_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27add ... part12_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27ad9 ... part13_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27ad4 ... part14_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27ad7 ... part15_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27ad1 ... part16_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27aeh ... part17_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27aeb ... part18_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27aea ... part19_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27aee ... part20_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27aeg ... part21_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27aec ... part22_rar


--------------------------------------------------------------------------


http://www.filefactory.com/file/ag27afh ... part01_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27afc ... part02_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27aff ... part03_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27af3 ... part04_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27af2 ... part05_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27afg ... part06_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27af5 ... part07_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27aga ... part08_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27af9 ... part09_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27ag1 ... part10_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27agb ... part11_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27ag0 ... part12_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27ah9 ... part13_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27ah4 ... part14_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27a0b ... part15_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27a0f ... part16_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27a00 ... part17_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27a0e ... part18_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27a04 ... part19_rar

http://www.filefactory.com/file/ag27a0a ... part20_rar


--------------------------------------------------------------------------


http://www.filefactory.com/file/ag375f7 ... 06_D08_txthttp://www.filefactory.com/file/ag37h40 ... part01_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37h4a ... part02_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37h34 ... part03_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37h5f ... part04_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37h5g ... part05_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37h59 ... part06_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37h6h ... part07_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37h57 ... part08_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37h58 ... part09_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37h6e ... part10_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37h61 ... part11_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37h6f ... part12_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37h7h ... part13_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37h75 ... part14_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37h7f ... part15_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37h8c ... part16_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37h86 ... part17_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37h83 ... part18_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37h80 ... part19_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37h85 ... part20_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37h84 ... part21_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37h87 ... part22_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37h8f ... part23_rar


--------------------------------------------------------------------------http://www.filefactory.com/file/ag370e9 ... part01_rar

http://www.filefactory.com/file/ag370fe ... part02_rar

http://www.filefactory.com/file/ag370e4 ... part03_rar

http://www.filefactory.com/file/ag370ff ... part04_rar

http://www.filefactory.com/file/ag370fg ... part05_rar

http://www.filefactory.com/file/ag370fc ... part06_rar

http://www.filefactory.com/file/ag370f6 ... part07_rar

http://www.filefactory.com/file/ag370f0 ... part08_rar

http://www.filefactory.com/file/ag370f2 ... part09_rar

http://www.filefactory.com/file/ag370f7 ... part10_rar

http://www.filefactory.com/file/ag370f8 ... part11_rar

http://www.filefactory.com/file/ag370f9 ... part12_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37000 ... part13_rar

http://www.filefactory.com/file/ag3700h ... part14_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37006 ... part15_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37007 ... part16_rar

http://www.filefactory.com/file/ag3700e ... part17_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37002 ... part18_rar

http://www.filefactory.com/file/ag3701d ... part19_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37008 ... part20_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37001 ... part21_rar

http://www.filefactory.com/file/ag3700g ... part22_rar


--------------------------------------------------------------------------


http://www.filefactory.com/file/ag37022 ... part01_rar

http://www.filefactory.com/file/ag3701e ... part02_rar

http://www.filefactory.com/file/ag3701b ... part03_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37025 ... part04_rar

http://www.filefactory.com/file/ag3703g ... part05_rar

http://www.filefactory.com/file/ag3703f ... part06_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37031 ... part07_rar

http://www.filefactory.com/file/ag375c5 ... part08_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37029 ... part09_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37034 ... part10_rar

http://www.filefactory.com/file/ag3703c ... part11_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37033 ... part12_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37032 ... part13_rar

http://www.filefactory.com/file/ag3703h ... part14_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37035 ... part15_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37040 ... part16_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37042 ... part17_rar

http://www.filefactory.com/file/ag3704h ... part18_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37041 ... part19_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37043 ... part20_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37044 ... part21_rar

http://www.filefactory.com/file/ag37038 ... part22_rar


--------------------------------------------------------------------------


http://www.filefactory.com/file/ag6g863 ... To_D11_txthttp://www.filefactory.com/file/ag58bg8 ... part01_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58bhc ... part02_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58bg7 ... part03_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58bhh ... part04_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58bh4 ... part05_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58bh5 ... part06_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58b02 ... part07_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58b0g ... part08_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58bh9 ... part09_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58b11 ... part10_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58b0e ... part11_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58b1a ... part12_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58b13 ... part13_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58b1h ... part14_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58b05 ... part15_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58b19 ... part16_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58b2a ... part17_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58b17 ... part18_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58b14 ... part19_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58b18 ... part20_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58b15 ... part21_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58b2c ... part22_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58b16 ... part23_rar


--------------------------------------------------------------------------


http://www.filefactory.com/file/ag580e8 ... part01_rar

http://www.filefactory.com/file/ag580fb ... part02_rar

http://www.filefactory.com/file/ag580e9 ... part03_rar

http://www.filefactory.com/file/ag580f1 ... part04_rar

http://www.filefactory.com/file/ag580gh ... part05_rar

http://www.filefactory.com/file/ag580f6 ... part06_rar

http://www.filefactory.com/file/ag580fh ... part07_rar

http://www.filefactory.com/file/ag580fc ... part08_rar

http://www.filefactory.com/file/ag580f3 ... part09_rar

http://www.filefactory.com/file/ag580f2 ... part10_rar

http://www.filefactory.com/file/ag5800d ... part11_rar

http://www.filefactory.com/file/ag580gd ... part12_rar

http://www.filefactory.com/file/ag5801c ... part13_rar

http://www.filefactory.com/file/ag5801b ... part14_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58005 ... part15_rar

http://www.filefactory.com/file/ag5801f ... part16_rar

http://www.filefactory.com/file/ag5801e ... part17_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58015 ... part18_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58016 ... part19_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58012 ... part20_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58017 ... part21_rar

http://www.filefactory.com/file/ag5802a ... part22_rar

http://www.filefactory.com/file/ag5802b ... part23_rar

http://www.filefactory.com/file/ag5803d ... part24_rar

http://www.filefactory.com/file/ag5803a ... part25_rar

http://www.filefactory.com/file/ag5803f ... part26_rar

http://www.filefactory.com/file/ag5802e ... part27_rar


--------------------------------------------------------------------------http://www.filefactory.com/file/ag58035 ... part01_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58033 ... part02_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58032 ... part03_rar

http://www.filefactory.com/file/ag5804b ... part04_rar

http://www.filefactory.com/file/ag5804e ... part05_rar

http://www.filefactory.com/file/ag5804f ... part06_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58039 ... part07_rar

http://www.filefactory.com/file/ag5804a ... part08_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58045 ... part09_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58043 ... part10_rar

http://www.filefactory.com/file/ag5804h ... part11_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58047 ... part12_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58049 ... part13_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58042 ... part14_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58046 ... part15_rar

http://www.filefactory.com/file/ag5806d ... part16_rar

http://www.filefactory.com/file/ag5806e ... part17_rar

http://www.filefactory.com/file/ag5806c ... part18_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58056 ... part19_rar

http://www.filefactory.com/file/ag58048 ... part20_rar

------------------------------------------------------------------
http://rapidshare.com/files/136433431/D ... .part1.rar
http://rapidshare.com/files/136435437/D ... .part2.rar
http://rapidshare.com/files/136437533/D ... .part3.rar
http://rapidshare.com/files/136439475/D ... .part4.rar
http://rapidshare.com/files/136441357/D ... .part5.rar
http://rapidshare.com/files/136443316/D ... .part6.rar
http://rapidshare.com/files/136431373/D ... .part7.rar

برای گرفتن این لینک ها در صورت نداشتن ADSL یا دسترسی به هرگونه اینترنت پر سرعت می توانید از سایت زیر برای دانلود لینک های خود استفاده کنید.
http://rapidbaz.com
ای چشم من گریان نباش
اینگونه اشک افشان مباش
حیران و سرگردان نباش
در گردش گیتی ،رسد روزی ،به پایان هر غمی
دست نگار   ما داغ دل را گذارد مرهمی.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب Takhrib Chi تشکر کرده اند:
Mahdi Mahdavi, arashtabaie

Colonel II

Colonel IIنماد کاربر
پست ها

3475

تشکر کرده: 286 مرتبه
تشکر شده: 466 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 20 اردیبهشت 1387 08:44

آرشيو سپاس: 13553 مرتبه در 2799 پست

Re: امنیت شبکه

توسط Solver » يکشنبه 8 شهریور 1388 17:54

دختر خسته,  
اگر امکانش هست لطف کنید و بگید محتوا در چه قالب و در چه مباحثی هست تا از هدر رفتن وقت در صورت تکراری بودن جلوگیری بشه. :?
[ Never is Never an Answer ||| Personal Site:  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد  ]

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب Solver تشکر کرده اند:
Ra30ol, Mahdi1944, pedmehr

Captain II

Captain IIنماد کاربر
پست ها

246

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 8 مرتبه
تاريخ عضويت

يکشنبه 9 فروردین 1388 08:11

آرشيو سپاس: 821 مرتبه در 200 پست

Re: امنیت شبکه

توسط arashtabaie » دوشنبه 9 شهریور 1388 18:03

Negar.int نوشته است:دختر خسته,  
اگر امکانش هست لطف کنید و بگید محتوا در چه قالب و در چه مباحثی هست تا از هدر رفتن وقت در صورت تکراری بودن جلوگیری بشه. :?


دی وی دی های فایل های صوتی ارائه های defence conference هستن

Captain II

Captain IIنماد کاربر
پست ها

629

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 1 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 6 شهریور 1388 08:25

محل سکونت

تهران

آرشيو سپاس: 3010 مرتبه در 559 پست

Re: امنیت شبکه

توسط Takhrib Chi » پنج شنبه 12 شهریور 1388 14:03

سلام علیکم
اينها سمينار و كنفرانس هاي امنيت شبكه است که در ان روش هایی هک کردن صحبت می شه در بعضی از فیلم ها حتی در مورد باز کردن قفل های جدید در و پنجره هم صحبت شده .این سمینار هر ساله تو امریکا اگر اشتباه نکم برگزار میشه.خیلی از شرکت های بزرگ از محصولاتشون که هک می شود استقبال میکنند چون سعی می کنند امنیتشون بالا ببرند
:grin:
ای چشم من گریان نباش
اینگونه اشک افشان مباش
حیران و سرگردان نباش
در گردش گیتی ،رسد روزی ،به پایان هر غمی
دست نگار   ما داغ دل را گذارد مرهمی.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب Takhrib Chi تشکر کرده اند:
Mahdi1944


 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    بازديدها
    آخرين پست

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 2 مهمان