در اين بخش ميتوانيد درباره کليه مباحث عكس و هنر نقاشي به بحث بپردازيد
Major

Majorنماد کاربر
پست ها

440

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 0 مرتبه
تاريخ عضويت

يکشنبه 18 مرداد 1388 13:37

آرشيو سپاس: 2424 مرتبه در 423 پست

زندگی نامه وآثاربرگزیده استاد محمود فرشچیان

توسط DTN » شنبه 11 مهر 1388 15:05

زندگی نامه استاد محمود فرشچیان
                      
محمودفرشچيان به سال 1308 شمسي در اصفهان، پايتخت هنر ايران، ديده به جهانگشود. پدرش، حاج غلامرضا فرشچيان، از تجار فرش بود و در كار هنر قالي بافيدست داشت. اين زمينه ي مساعد براي پرورش ذوق و شوق او در راه آشنايي باهنر مؤثر افتاد. از سال هاي پيش از مدرسه از روي نقش هاي قالي طرح مي زد،تا به تدريج دستش در كار نقش پردازي روان گرديد. فرشچيان در طي تحصيلاتمقدماتي در محضر استاد ميرزا آقا امامي اصفهاني، هنرمند چيره دست وپرآوازه ي ديار اصفهان، به آموختن نقاشي دل بستگي تمام پيدا كرد و دل درگرو نقش هاي زيبا بست. او از كار هنر احساس رضايت و شادماني داشت. فرشچياندر كارگاه استاد امامي آموخت كه در كار هنر بايد عاشق بود و سخت كوش وگرنهراه به جايي نخواهد برد. چنان كه ((عاشقي شيوه ي رندان بلاكش باشد)).

فرشچيان،در ادامه ي راه، از كلاس هفتم دبيرستان (14 سالگي) قدم به هنرستان هنرهايزيباي اصفهان گذاشت و چهار سال در آن جايگاه عاشقي، زير نظر استاد عيسيبهادري، استاد نابغه و توانمند نقش قالي، مينياتور، نقاشي رنگ روغن، بهفراگيري اصول و مباني طراحي نقوش سنتي (نقشه ي قالي، تذهيب، مينياتور)پرداخت. بدون شك نقش استاد عيسي بهادري در پرورش و خلاقيت هاي محمودفرشچيان نقشي فوق العاده ارزشمند بود. زيرا فرشچيان، با اعتقاد كامل بهمهارت و توانايي هاي عيسي بهادري، از سمت شاگردي محضر استادش عاشقانه بهرهمي گرفت و نقش مي زد، به نحوي كه تلاش بي وقفه و تمرين هاي شبانه روزيفرشچيان سبب شگفتي و تعجب همگان، به خصوص خانواده شده بود.

اينتلاش سرانجام قلب و روحش را سرشار از نقش ها و رنگ هاي زيبا ساخت. از آنجا كه هنر و ادبيات ايران زمين از ديرباز همگامي و هم دلي خود را در ثبتارزش هاي فرهنگي  جلوه گر ساخته بود، فرشچيان با دلبستگي، به مطالعه يادبيات و شعر عرفاني همت گماشت تا بدان جا كه خود نيز گاه شعر مي سرود.بازتاب آشنايي ادبيات عرفاني در آثار استاد فرشچيان بعد ها موجد يكي ازويژگي هاي تحسين برانگيز نقاشي او گرديد.

استاددر بيان احساس و تجسم شعر گونه ي عواطف، به شيوه اي كاملا جديد، موفق بههماهنگي و همگامي ميان مضمون و محتوا و شكل و فرم نقاشي هايش گرديد و اين،مشخصه ي اصلي كار او در نقاشي شد.

فرشچياندر جواني بسيار پرتلاش و خستگي ناپذير به كار و طراحي نقوش مختلف ميپرداخت. او در مطالعه ي آثار تاريخي شهر اصفهان (چهل ستون، عالي قاپو،مسجد شيخ لطف الله،... و طرح هاي اسليمي و ختايي كاشي كاري هاي بي نظير آنآثار سر از پا نمي شناخت و چون محققي موشكافانه اين نقش ها را مطالعه ميكرد. فرشچيان حتي در دوره ي سربازي نيز دست از قلم و رنگ برنداشت و آثاريديدني آفريد كه بسيار مورد تشويق مقامات قرار گرفت. تابلو صوفيان رقص كنانساغر شكرانه زدند از جمله ي آن آثار است.
فرشچياندر سال1332 تصميم گرفت براي ديدن آثار هنري هنرمندان معروف جهان سيري درموزه هاي دنيا كند. اين سفر دو سال به طول انجاميد و بر دانش و تجربياتهنري استاد افزود و ذستاوردي  جهاني از هنر اندوخت. از آنجا كه ((هنرهايزيبا)) در جست و جوي هنرمندان خوش ذوق و اصيل براي آموزش هنر بود، فرشچياندر سال 1338 در هنرستان هاي وابسته به آن در تهران به تعليم هنرجويانمشغول شد.

بدونترديد استاد محمود فرشچيان يكي از پديده هاي هنر نگارگري در عصر حاضر است.او در طراحي و شناخت و به كارگيري رنگ ها فوق العاده قدرتمند و قوي است.اين قدرت قلم و صلابت و استواري خطوط قلم گيري است كه از او هنرمنديپرآوازه و مشهور ساخته است. از نظر محتوا و مضمون، آثار فرشچيان عمدتا باالهام از ادبيات عرفاني و باورهاي مذهبي ساخته و پرداخته شده اند. از حيثتكنيك و فرم نوآوري و ابتكار، آثار استاد فرشچيان بسيار دلنشين و مناسبارزيابي شده است، زيرا كه بنيان آن بر اصول و مباني نقاشي اصيل ايرانيپايه ريزي شده است. فرشچيان با حفظ تمامي ويژگي هاي ارزشمند نگارگريايراني است كه به نوآوري مي پردازد. به همين دليل است كه موفق در هنر مينمايد.

حاصل كار بي وقفه ي استاد آثار نقاشي بسيار زيادي است كه در كتاب هاي هنري او به چاپ رسيده است.
سخنآخر اين كه امروز استاد فرشچيان از پس نزديك به پنجاه سال كسب هنر و مهارتدر كار نقاشي و خلق نقش هاي دلنشين و چشم نواز، هنرمندي است كه به جرات ميتوان او را صاحب سبك جديد در نقاشي ايراني (مينياتور) دانست و دل خوش داشتبه آينده ي هنري جواناني كه مشتاقانه تحت تاثير قلم روان و سيال و رنگ هاينوازش گر او آرزوي شاگردي استاد و بهره گرفتن از درياي تجارب او را دارند.بيش از سه دهه است كه شاهكارهاي ارزنده ي استاد در نمايشگاه هاي صاحب نامايران و جهان مورد ارزيابي هنري و نقد و بررسي صاحب نظران قرار مي گيرد وهمگان سر تسليم در برابر شكوه و عظمت اين هنرمند و استاد كم نظير اصفهانيفرود مي آورند.
قلمش روان و پرتوان باد، به هميشه ي ايام.
منبع : نگارگري ايراني . سيذ محمود افتخاري . انتشارات زرين و سيمين
1381


زندگی
، جیرهء مختصریست ؛ مثل یک فنجان چای
؛ و کنارش عشق است ، مثل یک حبهء قند. زندگی را با عشق ، نوش جان باید کرد .   سهراب سپهری

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب DTN تشکر کرده اند:
Mahdi1944, CAPTAIN PILOT

Major

Majorنماد کاربر
پست ها

440

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 0 مرتبه
تاريخ عضويت

يکشنبه 18 مرداد 1388 13:37

آرشيو سپاس: 2424 مرتبه در 423 پست

Re: زندگی نامه وآثاربرگزیده استاد محمود فرشچیان

توسط DTN » شنبه 11 مهر 1388 15:16


زندگی
، جیرهء مختصریست ؛ مثل یک فنجان چای
؛ و کنارش عشق است ، مثل یک حبهء قند. زندگی را با عشق ، نوش جان باید کرد .   سهراب سپهری

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب DTN تشکر کرده اند:
Mahdi1944, Takhrib Chi, CAPTAIN PILOT

Captain II

Captain IIنماد کاربر
پست ها

1297

تشکر کرده: 118 مرتبه
تشکر شده: 267 مرتبه
تاريخ عضويت

شنبه 15 تیر 1387 21:25

آرشيو سپاس: 3760 مرتبه در 806 پست

Re: زندگی نامه وآثاربرگزیده استاد محمود فرشچیان

توسط sand_fighter » شنبه 11 مهر 1388 15:26

ایشون استاد استاد بنده هستند دست ایشون رو باید بوسید !

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب sand_fighter تشکر کرده اند:
CAPTAIN PILOT, DTN

Major

Majorنماد کاربر
پست ها

440

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 0 مرتبه
تاريخ عضويت

يکشنبه 18 مرداد 1388 13:37

آرشيو سپاس: 2424 مرتبه در 423 پست

Re: زندگی نامه وآثاربرگزیده استاد محمود فرشچیان

توسط DTN » شنبه 11 مهر 1388 15:40

زندگی
، جیرهء مختصریست ؛ مثل یک فنجان چای
؛ و کنارش عشق است ، مثل یک حبهء قند. زندگی را با عشق ، نوش جان باید کرد .   سهراب سپهری

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب DTN تشکر کرده اند:
Mahdi1944, Takhrib Chi, CAPTAIN PILOT


 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    بازديدها
    آخرين پست

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان