در اين بخش مي‌توانيد در مورد اخبار و حوادث روز به بحث بپردازيد
Moderator

Moderatorنماد کاربر
پست ها

2658

تشکر کرده: 81 مرتبه
تشکر شده: 185 مرتبه
تاريخ عضويت

سه شنبه 23 تیر 1388 08:58

محل سکونت

روبروی شما

آرشيو سپاس: 15274 مرتبه در 2406 پست

خبرهايي از راديو

توسط RAHVAR » دوشنبه 2 آذر 1388 19:40

خبرهایی از رادیو
ایشالا که دوستان استقبال بکنند

اسم منبع رو هم  همین اول  میگم
http://www.isna.ir***باشگاه خانواده خانه آبي عضو مي‌پذيرد
مجله‌ي «خانه‌ آبي» در قالب يك برنامه‌ي راديويي با راه‌اندازي باشگاه خانواده به نيازهاي شهروندان تهراني پاسخ مي‌دهد.
به گزارش ايسنا به نقل از روابطعمومي راديو تهران: باشگاه خانواده يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي برنامه‌ي ‌٩٠دقيقه «خانه آبي» از صداي پايتخت است كه به‌مدت ‌٣٠ دقيقه يكي از مسائل ومشكلات عاطفي خانواده‌ها را مطرح مي‌كند.
موضوعات اين بخش در مشاوره باكارشناسان حاذق تعيين و با حضور متخصصين آن حوزه بررسي مي‌شود تلفن‌هايمردمي، گزارش از سطح شهر و نمايش در اين بخش جاي گرفته است.
آيتم‌هاي ديگر «خانه آبي» شاملآشپزي، پزشكي، بازار، لباس، بازي با كودكان، فناوري و حوادث است كه هرآيتم با گزارشي از سطح شهر به روي آنتن مي‌رود. در بخش «آشپزي» غذاهايمحلي ايراني در قالب نمايش و طنز گونه آموزش داده مي‌شود. در بخش «پزشكي»هرهفته يك موضوع كلي تعيين مي‌شود و هر روز يكي از شاخه‌هاي آن مورد بررسيقرار مي‌گيرد كه در هفته‌ي جاري دكتر بهرامي پزشك ليزر درماني مهمان اينبخش است و در هر روز به ليزر پوست، مو و چشم مي‌پردازد. بازار و نحوه‌يخريد لوازم خانگي يكي‌ديگر از بخش‌هاي برنامه است كه نحوه‌ي صحيحخريد‌كردن را به شنوندگان آموزش مي‌دهد و در بخش لباس هم هنر استفاده كردندوباره از لباس‌هاي قديمي با تغيير مدل آنان را آموزش مي‌دهد. در بخش«بازي با كودكان» روش‌هاي مختلف براي خلاق‌شدن كودك ساخت اسباب‌بازي بااستفاده از امكانات موجود را آموزش مي‌دهد.
بخش علم و فناوري و حوادث نيزجديدترين اتفاقات و ابداعات را گزارش مي‌دهد. «خانه آبي» از شنبه تاچهارشنبه از ساعت ‌٩ تا ‌١٠:30 با اجراي سيما رستگاران، نويسندگي صبارادمان و پرديس تنظيفي و تهيه‌كنندگي محمد اسماعيل‌پور از شبكه‌ي راديوييتهران پخش مي‌شود.

***ويژه‌هاي صداي آشنا در روز شهادت امام محمدباقر (ع)
گروه دين و انديشه شبکه جهانيصداي آشنا ويژه برنامه هاي «از موهبت نور» و«خورشيد معرفت» را به مناسبتشهادت امام محمدباقر (ع) را تهيه و توليد کرده است.
به گزارش ايسنا به نقل از روابطعمومي و امورمخاطبان شبکه جهاني صداي آشنا، در برنامه "از موهبت نور"مخاطبان ضمن آشنايي با تاريخچه زندگي پنجمين امام شيعيان، شنونده جملاتقصاري از امام محمد باقر (ع) و همچنين حکايت هايي در رابطه با زندگي ايشانخواهند بود. در بخشي از اين برنامه، عليرضا قزوه، شاعر معاصر، شعري در وصفحضرت امام باقر (ع) قرائت خواهد کرد. اصول کافي و سايت اينترنتي تبيان،منابع کاربردي اين ويژه برنامه است. پيمان پناهي نويسنده و سردبير، عباسپيري تهيه کننده، نرگس اصفهاني گوينده و مسعود تاج لنگرودي کارشناس اينبرنامه هستند."از موهبت نور" کاري از گروه دين و انديشه، سه شنبه سوم آذراز کانال اروپا ساعت ‌٢١:30 به وقت تهران برابر با ساعت ‌١٨:00 به وقتگرينويچ و تکرارهاي آن چهارشنبه چهارم آذر ساعت ‌١٥:15 به وقت تهران برابربا ساعت ‌١١:45 به وقت گرينويچ و پنج شنبه پنجم آذر ساعت ‌٠٥:15 به وقتتهران برابر با ساعت ‌٠١:45 به وقت گرينويچ، و از کانال آسيا و اقيانوسيهچهارشنبه ساعت ‌٠٦:00 به وقت تهران برابر با ساعت ‌٠٢:30 به وقت گرينويچ وتکرارش همان روز ساعت ‌٢١:30 به وقت تهران برابر با ساعت ‌١٨:00 به وقتگرينويچ از شبکه جهاني صداي آشنا پخش مي شود.
ويژه برنامه "خورشيد معرفت" نيزقصد دارد با نگاهي به زندگي اما محمدباقر (ع)، به بررسي سجاياي اخلاقي وعلمي ايشان بپردازد و با کارشناسي دکتر رجبي دواني کارشناس تاريخ دورانسياسي امام را تحليل کند. بخش هاي کوتاه گزارشي اين برنامه به گفت و گو بامردم در ارتباط با شناخت شان نسبت به امام محمدباقر (ع) به عنوان شکافندهعلوم بودند، اختصاص دارد. يک قطعه نمايش نيز در اين برنامه کلاس درس ومناظر امام را روايت خواهد کرد.فرزانه ردايي سردبير، نويسنده و محقق،سميرا سجادي گوينده، مرضيه طبرستاني تهيه کننده و نيمکا نعمتي زاده بازيگراين برنامه اند."خورشيد معرفت" چهارشنبه سوم آذر از کانال اروپا ساعت‌١١:00 به وقت تهران برابر با ساعت ‌٠٧:30 به وقت گرينويچ و تکرارش پنجشنبه چهارم آذر ساعت ‌٠١:30 به وقت تهران برابر با ساعت ‌٢٢:00 به وقتگرينويچ، از کانال آمريکا چهارشنبه ساعت ‌٢٣:30 به وقت تهران برابر باساعت ‌٢٠:00 به وقت گرينويچ و تکرارش پنج شنبه آبان ساعت ‌١٣:00 به وقتتهران برابر با ساعت ‌٩:30 به وقت گرينويچ، و از کانال آسيا و اقيانوسيهچهارشنبه ساعت ‌٠٧:00 به وقت تهران برابر با ساعت ‌٠٣:30 به وقت گرينويچ وتکرارش همان روز ساعت ‌٢٢:30 به وقت تهران برابر با ساعت ‌١٩:00 به وقتگرينويچ از شبکه جهاني صداي آشنا پخش مي شود.

***همراه با صداي آشنا در "يک مجله يک شب"
برنامه جديد "يک مجله يک شب" کاري جديد از گروه فرهنگ و تمدن شبکه جهاني صداي اشنا، روزهاي سه شنبه از کانال آمريکا پخش مي شود.
به گزارش ايسنا به نقل از روابطعمومي و امورمخاطبان شبکه جهاني صداي آشنا، اين برنامه يک مجله فرهنگي استکه به موضوعات مربوط به زبان پارسي، اساطير ايراني، ميراث فرهنگي و جاذبههاي فرهنگي، و معماري ايران زمين، مي پردازد. اخبار مربوط به موسيقي،سينما و تئاتر، و همچنين اخبار فعاليت هاي ايرانيان خارج از کشور، مکملاين برنامه خواهد بود.
بهزاد بهادر سردبير و تهيهکننده، پروانه اسدي و نيما نعمتي زاده گويندگان، و مبينا نصيري کارشناساين برنامه هستند."يک مجله يک شب" سه شنبه ها ساعت ‌٠٧:30 به وقت تهرانبرابر با ساعت ‌٠٤:00 به وقت گرينويچ از کانال آمريکاي شبکه جهاني صداياشنا پخش مي شود.

***مبارزه راديو جوان با اعتياد
برنامه مثلث راديو جوان در روز سه شنبه سوم آذر ماه به موضوع اعتياد مي پردازد.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا،در اين برنامه در گفتگو با سردار حسين آبادي ( رئيس ستاد مبارزه با موادمخدر کل کشور ) موضوع فرهنگ مبارزه با اعتياد پرداخته خواهد شد.
مثلث راديو جوان در روزهاي سه شنبه کاري است از گروه جوان و فرهنگ و به سردبيري نادر ختايي که از راديو جوان به روي آنتن مي رود.

*** راديو سلامت؛ ‌٣ شنبه سوم آذر ‌١٣٨٨
ـ صداي مشاورعنوان برنامه اي استکه هر روز به يکي از بيماريها و موضوعات پزشکي ميپردازد . اين برنامه روز‌٣ شنبه سوم آذر با حضوردکتر زماني فوق تخصص اعصاب کودکان به موضوع تاخيرتکاملي در کودکان مي‌پردازد. صداي مشاور ساعت ‌١١ پخش مي شود

ـ بحث روز عنوان برنامه اي استاز گروه عصرگاهي راديو سلامت که به گفتگو و ارتباط زنده تلفني باکارشناسان مسئول نظام سلامت در خصوص مسائل روز اختصاص دارد. اين برنامه درروز ‌٣ شنبه سوم آذر در گفتگو با دکتر تسليمي رئيس پژوهشگاه زلزله شناسي ودکتر منتظر قائم مشاور سازمان مديريت بحران به موضوع مديريت زلزله و آسيبشناسي آن در بحران مي‌پردازد. اين برنامه شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‌١٧/٣٠به مدت ‌٢٥ دقيقه از راديو سلامت پخش مي شود.

ـ گفتگوي پزشکي عنوان برنامه اياست از گروه عصرگاهي راديو سلامت که هر روز با يکي از اساتيد حوزه پزشکيدانشگاه درخصوص علائم و راههاي پيشگيري از بيماريهاي شايع و عوارض آنها درصورت درمان نشدن به موقع گفتگو مي شود. اين برنامه در روز ‌٣ شنبه سوم آذربا حضور دکتر مهاجر تهراني فوق تخصص غدد به موضوع بلوغ زودرس و ديررس ميپردازد. اين برنامه شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‌١٦/١٠ به مدت ‌٥٠ دقيقه ازراديو سلامت پخش مي شود.

ـ مهارت هاي زندگي
عنوان برنامه اي است از گروهعصرگاهي راديو سلامت که در تلاش است تا با بيان روش‌هاي مختلف کسب مهارت ،مخاطبان را براي رويارويي با مشکلات مختلف زندگي آماده کند.اين برنامه درروز ‌٣ شنبه سوم آذر با حضور دکتر فريور روان شناس به موضوع ارتباط بانوجوانان مي پردازد. اين برنامه بجز روزهاي پنجشنبه از ساعت ‌١٤/٣٠ الي‌١٥ از موج اف ام رديف ‌١٠٣/٩ پخش مي شود.

ـ سخنراني
سخنراني روز ‌٣ شنبه سوم آذرتوسط دکتر مهدي فتحي متخصص بيهوشي ارائه مي شود و به موضوع کاربردهايدرماني هيپنوتيزم اختصاص دارد. اين سخنراني ها که در دفتر طرح و برنامهراديو سلامت تهيه شده است هر روز ساعت ‌١٥/١٥ از راديو سلامت موج اف امرديف ‌١٠٣/٩ پخش مي شود.

*** پخش برنامه مجال عروج از راديو قرآن
ـ «مجال عروج » عنوان برنامه اياست که از سوي گروه قرآن و جامعه راديو قرآن با سه رويکرد نماز،خانواده وشهدا تقديم شنوندگان عزيز مي شود.
به گزارش ايسنا به نقل از روابطعمومي راديو قرآن برنامه مجال عروج با بحث پيرامون موضوعات اشاره شده ازابتداي ماه ذي الحجه آغاز شده وادامه خواهد داشت. اين برنامه به کارشناسيدکتر عباس گوهري عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع) وکارشناسان ديگري ازجمله حجت الاسلام والمسلمين رنجبر،ماندگاري و افتخاري روي آنتن ميرود.برنامه مجال عروج به تهيه کنندگي و سردبيري سيد نورالدين سجادي عصر هرپنج شنبه از ساعت ‌١٧ به مدت ‌٩٠ دقيقه تقديم شنوندگان مي شود.


Moderator

Moderatorنماد کاربر
پست ها

2658

تشکر کرده: 81 مرتبه
تشکر شده: 185 مرتبه
تاريخ عضويت

سه شنبه 23 تیر 1388 08:58

محل سکونت

روبروی شما

آرشيو سپاس: 15274 مرتبه در 2406 پست

Re: خبرهايي از راديو

توسط RAHVAR » سه شنبه 3 آذر 1388 11:49

سازنده‌ي «مثلث» راديو جوان در گفت‌وگو با ايسنا:
نقد تنها ايراد گرفتن نيست
توليد برنامه‌هاي مناظره بايد با آگاهي كامل باشد     

يكي از سردبيران برنامه‌ي «مثلث» راديو جوان گفت: ما در «مثلث» به دنبال آن هستيم كه احساس مسؤوليت را در مسؤولان بيشتر كنيم؛ بر اين اساس خودمان در مقام منتقد قرار مي‌گيريم و در عين حال سعي داريم منصف باشيم و نقد علمي انجام مي‌دهيم؛ ما مي‌خواهيم به اين سمت برويم كه نقد تنها ايراد گرفتن نيست.

نادر ختايي در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس راديو ايسنا، درباره‌ي برنامه «مثلث» راديو جوان كه روزهاي سه‌شنبه با موضوع فرهنگي به روي آنتن مي‌رود، گفت: اين برنامه از تمام زوايا به مسائل فرهنگي جامعه و جوانان و سازمان‌هايي كه در ارتباط مستقيم و غيرمستقيم با فرهنگ هستند از جمله نيروي انتظامي، ‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ‌راهنمايي و رانندگي، حوزه هنري و غيره مي‌پردازد.

او با اعتقاد بر اين كه هيچ كار خوبي حاصل نمي‌شود، مگر به زير ساخت فرهنگي نگاه داشته باشد، اظهار كرد: نقطه هدف فرهنگ‌سازي در اين برنامه بيشتر جوانان و نوجوانان است؛ بر اين اساس اگر مناسبت خاصي در تقويم باشد، برنامه سه‌شنبه را به اين موضوع اختصاص مي‌دهيم و اگر در هفته‌اي هيچ مورد خاصي در تقويم نباشد، برنامه را به مسائل فرهنگي روز اختصاص مي‌دهيم.

ختايي با اشاره به تاثير مثبت حضور مجري - كارشناس اين برنامه، اظهار كرد: به دليل حضور رضا مهدوي، مجري - كارشناس برنامه و اطلاعات دقيقي كه دارند، اطلاعات برنامه به روز است؛ ضمن اين كه به دليل نزديكي من، آقايان گودرزي(مدير گروه جوان و فرهنگ) و مهدوي، برنامه را هدف‌مند طراحي مي‌كنيم؛ البته اميدمان اين است كه برنامه را بهتر كنيم و به همين راضي نيستيم.

وي درباره لزوم ساخت برنامه‌اي چالشي در راديو جوان كه با هدف روشن‌سازي به روي آنتن مي‌رود، گفت: چالش در برنامه ما به معناي درگيري نيست؛ در اين برنامه مهمانان ما به صورت متقابل بحث نمي‌كنند.

ختايي توضيح داد: گاه در برنامه‌هاي چالشي، مفهوم درست نقد در ذهن برنامه‌سازان نيست و تنها جنبه منفي مساله بحث مي‌شود؛ اين در حالي است كه در نقد يك موضوع بايد نكات مثبت را مطرح و ضعف‌ها را عنوان كنيم و در ارتباط با راهگشايي و بهتر شدن صحبت كنيم. اگر نقد تنها به ايراد گرفتن محدود شود و غر بزنيم، ديگر به آن نقد گفته نمي‌شود؛ بلكه آتو گرفتن و ايرادگيري نام مي‌گيرد؛ خوشبختانه اين رويه در صدا و سيما بهتر و نقدها منصفانه‌تر شده‌است.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا چنين رويكردي در صدا و سيما به محافظه‌كاري نمي‌انجامد؟ گفت: در ذهن مخاطبان ما نقد تنها به معناي ايراد گرفتن، شكل گرفته‌است؛ بايد نقد علمي بايد در جامعه ما نهادينه شود و مردم بدانند كه نقد علمي تنها به معناي ايراد گرفتن نيست؛ نقد مي‌تواند گاه به منزله انعكاس جلوه‌هاي خوب باشد.

سردبير برنامه «مثلث» تاكيد كرد: مردم ما بايد متوجه شوند كه نقد در رسانه به اين معنا نيست كه تنها از دولتمردان ايراد بگيريم؛ چراكه چنين رويه‌اي به جو نااميدي دامن مي‌زند؛ شايد برخي‌ها از نقد منصفانه در رسانه خوششان نيايد اما ما تنها براي اين گروه برنامه نمي‌سازيم ما براي كل مردم برنامه مي‌سازيم و بايد اطلاع‌رساني منصفانه داشته باشيم؛ اطلاع‌رساني منصفانه شايد خوشايند برخي اقشار نباشد، ولي بايد اين موضوع در جامعه فرهنگسازي شود.

وي يكي از وجوه اطلاع‌رساني منصفانه را اين ويژگي دانست كه ابتدا نقاط مثبت مطرح شود و بعد از اين كه تحقيق كرديم، نكات منفي را هم بگوييم و بررسي كنيم كه چكار كنيم بهتر است.

ختايي در پاسخ به اين پرسش كه آيا توليد و پخش مناظره‌هاي فرهنگي در دستور كار اين برنامه قرار دارد؟ گفت: اگر امكانش محيا شود دنبال اين هستيم كه نقطه نظرات مخالف را مقابل هم قرار دهيم؛ البته توليد چنين برنامه‌هايي زمان و مكان خاص خود را دارد و بايد با آگاهي كامل باشد؛ بايد طرح اين برنامه را پيشنهاد دهيم و مدير شبكه و گروه تصويب كنند.

وي خاطرنشان كرد: اگر درباره يك موضوع خاص يك مقام مسوول را به اينجا بكشانيم و شخصي منتقد را هم بياوريم كه فقط ايراد بگيرد و جوابگو هم تنها توجيه كند، مناظره به هيچ جا نمي‌رسد.

ختايي گفت: «مثلث» اميدوار است كه بتواند در تمام گروه‌ها برنامه‌اي را توليد كند كه در كنار تمام وظايف راديو، نقد منصفانه و انعكاس منصفانه در ارتباط با جوانان را در دستور كار قرار دهد.

او ابراز اميدواري كرد كه «مثلث» بتواند مخاطبان بيشتري جذب كند و افزود: برنامه «مثلث» به دليل اهميت مساله اعتياد و لزوم پيشگيري از شيوع آن در جوانان، سه‌شنبه اين هفته با حضور سردار حسين آبادي، رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر به روي آنتن رفت.

به گزارش ايسنا، برنامه «مثلث» كاري از راديو جوان است كه روزهاي سه شنبه ساعت 13 و 30 دقيقه تا 14 و 30 دقيقه از راديو جوان پخش مي‌شود.


Moderator

Moderatorنماد کاربر
پست ها

2658

تشکر کرده: 81 مرتبه
تشکر شده: 185 مرتبه
تاريخ عضويت

سه شنبه 23 تیر 1388 08:58

محل سکونت

روبروی شما

آرشيو سپاس: 15274 مرتبه در 2406 پست

Re: خبرهايي از راديو

توسط RAHVAR » سه شنبه 3 آذر 1388 22:20

***«قاصدک»

برنامه زنده «قاصدک» روز چهارشنبه چهارم آذر ماه، روش درمان زخم پاي بيماران ديابتي را بررسي خواهد کرد.

به گزارش ايسنا به قل از روابط عمومي و امورمخاطبان شبکه جهاني صداي آشنا، اين برنامه چهارشنبه اين هفته با دعوت از دکتر غلامرضا اسماعيلي جاويد عضو هيات علمي مرکز تحقيقات ليزر پزشکي جهاد دانشگاهي علوم پزشکي تهران، به بررسي روش درمان زخم پاي بيماران ديابتي با ليزر کم توان مي پردازد؛ دکتر فريدون سلطان خواه متخصص ارتوپدي در بخش چهره هايي علمي معرفي خواهد شد؛ دو فصلنامه علوم خاک و علوم آب از موسسه تحقيقات خاک وآب توسط دکتر حسين بشارتي مدير مسئول و رئيس اين موسسه معرفي مي شود؛ بهنام حيدري نيز درباره نخستين مراسم جشن کتاب در حوزه علوم پزشکي اطلاعاتي را براي شنوندگان ارائه خواهد کرد.محمدتقي گلشن سردبير و تهيه کننده، نرگس اصفهاني گوينده، و اکرم زماني نويسنده اين برنامه هستند. «قاصدک» کاري از گروه فرهنگ و تمدن، چهارشنبه ها ساعت ‌١٣:00 به وقت تهران برابر با ساعت ‌٠٩:30 به وقت گرينويچ از کانال آسيا و اقيانوسيه، از شبکه جهاني صداي آشنا پخش خواهد شد.

***بررسي اهميت و ويژگي دعا در "موج دعا"

گروه دين و انديشه با ويژه برنامه "موج دعا" در روز عرفه به بررسي اهميت و ويژگي دعا مي پردازد.

به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي و امورمخاطبان شبکه جهاني صداي آشنا، اين برنامه که از دوبخش کارشناسي و گزارش تشکيل شده، با حضور حجه الاسلام اتابکي ويژگي هاي دعاي عرفه و خواص دعا را ارزيابي مي کند. وحيد جليللوند نيز از سرزمين نور، مکه، گزارش هايي را از حال و هواي حجاج در روز عرفه ارئه خواهد کرد.رويا ولي زاده نويسنده و سردبير و نويسنده، منصور عزيزي و الهام ملک محمدي گويندگان اين ويژه برنامه هستند."موج دعا" جمعه ششم آذر از کانال اروپا ساعت ‌١١:00 به وقت تهران برابر با ساعت ‌٠٧:30 به وقت گرينويچ و تکرارش شنبه هفتم آذر ساعت ‌٠١:30 به وقت تهران برابر با ساعت ‌٢٢:00 به وقت گرينويچ، از کانال آمريکا جمعه ساعت ‌٢٣:30 به وقت تهران برابر با ساعت ‌٢٠:00 به وقت گرينويچ و تکرارش شنبه آبان ساعت ‌١٣:00 به وقت تهران برابر با ساعت ‌٩:30 به وقت گرينويچ، و از کانال آسيا و اقيانوسيه جمعه ساعت ‌٠٧:00 به وقت تهران برابر با ساعت ‌٠٣:30 به وقت گرينويچ و تکرارش همان روز ساعت ‌٢٢:30 به وقت تهران برابر با ساعت ‌١٩:00 به وقت گرينويچ از شبکه جهاني صداي آشنا پخش مي شود.

***بررسي نسبت حقيقت و شعر در "فرهنگنامه"

نسبت حقيقت و شعر در برنامه چهارشنبه سوم آذر ماه "فرهنگنامه"، بررسي خواهد شد.

برنامه "فرهنگنامه" چهارشنبه اين هفته با دعوت از سودابه اميني شاعر و پژوهشگر ادبي، قصد دارد به بررسي و تحليل نسبت حقيقت به شعر بپردازد. سعيد اسلام زاده سردبير و كارشناس مجري، زهرا تقي ملا گوينده، و مرضيه طبرستاني تهيه كننده اين برنامه اند."فرهنگنامه" چهارشنبه ها ساعت ‌٢٢:05 به وقت تهران برابر با ساعت ‌١٨:35 به وقت گرينويچ و تکرارش پنج شنبه ها ساعت ‌١٢:05 به وقت تهران برابر با ساعت ‌٠٨:35 به وقت گرينويچ، از کانال آمريکاي شبکه جهاني صداي آشنا پخش خواهد شد.

***راديو سلامت؛ ‌٤ شنبه چهارم آذر ‌١٣٨٨

ـ صداي مشاور عنوان برنامه اي است که هر روز به يکي از بيماريها و موضوعات پزشکي ميپردازد . اين برنامه روز ‌٤ شنبه چهارم آذر با حضور رستمي روانپزشک به موضوع اضطراب در کودکان مي‌پردازد. صداي مشاور ساعت ‌١١ پخش مي شود.

ـ بحث روز عنوان برنامه اي است از گروه عصرگاهي راديو سلامت که به گفتگو و ارتباط زنده تلفني با کارشناسان مسئول نظام سلامت در خصوص مسائل روز اختصاص دارد. اين برنامه در روز ‌٤ شنبه چهارم آذر در گفتگو با دکتر نوروزي رئيس سازمان دامپزشکي و دکتر شيرزادي رئيس اداره بيماريهاي مشترک دام و انسان به موضوع نظارت و آسيب شناسي گوشت دام هاي قرباني مي‌پردازد. اين برنامه شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‌١٧/٣٠ به مدت ‌٢٥ دقيقه از راديو سلامت پخش مي شود.

ـ گفتگوي پزشکي عنوان برنامه اي است از گروه عصرگاهي راديو سلامت که هر روز با يکي از اساتيد حوزه پزشکي دانشگاه درخصوص علائم و راههاي پيشگيري از بيماريهاي شايع و عوارض آنها در صورت درمان نشدن به موقع گفتگو مي شود. اين برنامه در روز ‌٤ شنبه چهارم آذر با حضور دکتر سيد محمود طباطبايي فوق تخصص مغز و اعصاب به موضوع سردردهاي ميگرني مي پردازد. اين برنامه شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‌١٦/١٠ به مدت ‌٥٠ دقيقه از راديو سلامت پخش مي شود.

ـ مهارت هاي زندگي عنوان برنامه اي است از گروه عصرگاهي راديو سلامت که در تلاش است تا با بيان روش‌هاي مختلف کسب مهارت ، مخاطبان را براي رويارويي با مشکلات مختلف زندگي آماده کند.

اين برنامه در روز ‌٤ شنبه چهارم آذر با حضور دکتر ابراهيمي مقدم روان شناس به موضوع مهارت بخشيدن مي پردازد. اين برنامه بجز روزهاي پنجشنبه از ساعت ‌١٤/٣٠ الي ‌١٥ از موج اف ام رديف ‌١٠٣/٩ پخش مي شود.

ـ سخنراني

سخنراني روز ‌٤ شنبه چهارم آذر توسط دکتر فرشيد شريفي ارائه مي شود و به موضوع بيماريهاي قلب و عروق اختصاص دارد. اين سخنراني ها که در دفتر طرح و برنامه راديو سلامت تهيه شده است هر روز ساعت ‌١٥/١٥ از راديو سلامت موج اف ام رديف ‌١٠٣/٩ پخش مي شود.

***محققين موفق در پلاسماي راديو جوان

برنامه پلاسماي راديو جوان شنبه تا چهارشنبه هرهفته با حضور محققين و مخترعين ايراني ، به معرفي جديدترين دستاوردهاي علمي کشور مي پردازد.

چهارشنبه ‌٨٨/٩/٤

مهمان حضوري : دکتر عليرضا تهراني بقا ، دکتراي مهندسي نساجي و عضو هيئت علمي پژوهشگاه رنگ

محققان پژوهشگاه رنگ موفق به ارائه روشي براي کاهش آلودگي پسابها شدند، در اين روش به کمک اشعه ماوراء بنفش اقدام به رنگبري از پسابها مي شود.

شنبه ‌٨٨/٩/٧

مهمان حضوري : يدالله سميعي ، کارشناس ارشد MBA ، در مورد طراحي و ساخت سايه بان و محافظ کولرهاي آبي و گازي جهت صرفه جويي در مصرف انرژي/ مهمان تلفني : فيروز مختاري ، دانشجوي کارشناسي برق ، در مورد طراحي تابلوهاي ويتريني و تزئيني کم مصرف الکترونيکي

يکشنبه ‌٨٨/٩/٨

مهمان حضوري : مهندس سهند بهنام ، کارشناس مخابرات ، در مورد طراحي سامانه جامع مديريت ناوگان معدني/ به دليل فشردگي کاردر معادن کشور سالانه شاهد خطاهاي انساني هستيم که باعث خسارات مالي زيادي مي شوند .پلاسما کاري است از گروه جوان و دانش راديو جوان که شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‌١٢:45 از راديو جوان به روي آنتن مي رود.

***راديو ورزش

ـ پورتو - چلسي در ليگ قهرمانان اروپا

ديدار حساس دو تيم "چلسي – پورتو " از سري مسابقات فوتبال ليگ قهرمانان اروپا چهارشنبه

شب در ساعت ‌٢٣ و ‌١٥ از راديو ورزش به صورت زنده پخش خواهد شد وعلاقمندان به مسابقات فوتبال اروپا در جريان لحظه به لحظه نتايج ساير ديدارها قرار مي گيرند.

ـ آشنايي با آسيبهاي متداول مشاغل مختلف در برنامه کار ،ورزش ، نشاط

در اين برنامه بحث وبررسي در مورد آسيبهاي جسماني ناشي از مشاغل مختلف وبيان راهکارهاي علمي

مناسب جهت پيشگيري ودرمان اين آسيبها محور اصلي برنامه است که توسط دکتر سيد عباس حسيني

کارشناس برنامه وبراساس گزارشهاي تهيه شده از سطح شهر مطرح مي شود.سعي مي شود در اين

برنامه به اهميت وکاربرد ورزش اصولي وعلمي جهت بالا بردن کيفيت زندگي و بهروري بيشتر از کار

ومشاغل افراد وکسب نشاط اجتماعي پرداخته شود .کار،ورزش،نشاط روزهاي فرد ساعت ‌١٦/٠٠پخش

مي شود .سردبير وتهيه کننده : احسان بهادر

ـ ورزش هاي مفيد براي سالمندان در برنامه کانون تندرستي

در اين برنامه دکتر بيات در مورد اثر ورزش در سلامتي جامعه و ورزشهاي مفيد براي سالمندان صحبت

مي کنند وشنوندگان مي توانند سئوالات خود را در زمينه هاي پزشکي ورزشي مطرح کنند تا دکتر پاسخگوي آن دربرنامه باشند .اين برنامه روز چهارشنبه ساعت ‌١٦/٠٠به صورت توليدي پخش مي شود.


Moderator

Moderatorنماد کاربر
پست ها

2658

تشکر کرده: 81 مرتبه
تشکر شده: 185 مرتبه
تاريخ عضويت

سه شنبه 23 تیر 1388 08:58

محل سکونت

روبروی شما

آرشيو سپاس: 15274 مرتبه در 2406 پست

Re: خبرهايي از راديو

توسط RAHVAR » پنج شنبه 5 آذر 1388 09:43


*** راديو فرهنگ
برنامه «اشراق» شنبه ‌٧ آذر ساعت ‌١١ و ‌٣٠ دقيقه از راديو فرهنگ پخش مي‌شود.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا،برنامه اشراق كاري از گروه فرهنگ و انديشه است كه شنبه همزمان با عيد سعيدقربان قسمت هايي از سخنراني جواد محدثي (كارشناس علوم قرآني) در خصوصفلسفه عيد قربان را پخش مي‌كند. بحث و بررسي پيرامون فلسفه، احكام و آدابعيد قربان با كارشناسي فخرالسادات مير صيفي از ديگر بخش هاي برنامه اشراقاست. يادآور مي شود اين برنامه به نويسندگي و سردبيري ليلا جهان تيغ تهيهو اجرا مي شود.

*** راديو جوان
برنامه «جوان ايراني سلام» راديوجوان در روز پنج شنبه از بندر عباس به روي آنتن خواهد رفت. دراين ويژهبرنامه به مناسبت روز نيروي دريايي در گفتگوها ، گزارش ها و... روز نيرويدريايي گرامي داشته خواهد شد. جوان ايراني سلام کاري است از گروه جوان وجامعه راديو جوان که شنبه تا پنج شنبه هرهفته از ساعت ‌٦ و ‌٣٠ دققيه ازراديو جوان به روي آنتن مي رود.

برنامه «الفباي جواني» راديو جوان در روز پنج شنبه به گراميداشت هفته بسيج مي پردازد.
در اين برنامه با حضور حسن نژاد( رئيس بسيج هنرمندان) ، سردارنائيني ( معاونت فرهنگي- اجتماعي سازمانبسيج مستضعفين) به موضوع بسيج پرداخته خواهد شد.
«الفباي جواني» روزهاي پنج شنبهکاري است از گروه جوان و فرهنگ راديو جوان به سردبيري رضا عزتي که در هفتايستگاه فرهنگي به موضوعات روز مي پردازد.

برنامه «الفباي جواني» راديوجوان روز جمعه با موضوع تکه کلام هاي رايج در بين مردم به روي آنتنمي‌رود. در اين برنامه کارشناس مذهبي حجه الاسلام و المسلمين فتاح شاه بيگدر رابطه با موضوع شوخ طبعي در اسلام صحبت خواهند کرد. ضمن اينکه رضا رفيعکارشناسي طنز اين برنامه را بر عهده خواهد داشت.
الفباي جواني کاري است از گروهجوان و فرهنگ راديو جوان که جمعه هر هفته از ساعت ‌١٥ با گويندگي سعيدپورمحمودي از راديو جوان به روي آنتن مي رود.

*** راديو ورزش
ديدار تيمهاي «استيل آذين –استقلال اهواز » در روز جمعه ششم آذر ماه ساعت ‌١٤ پخش مي‌شود. همچنينديدار تيمهاي سپاهان – پرسپوليس در ساعت ‌١٤ و ديدار تيمهاي استقلال –پيکان در ساعت ‌١٦ و ‌١٥ دقيقه روز شنبه هفتم آذر ماه به صورت زنده پخشخواهد شد وعلاقمندان به فوتبال ليگ برتر مي توانند
در جريان لحظه به لحظه نتايج ساير ديدارهاي روز جمعه قرار بگيرند .

ديدار تيمهاي پتروشيمي بندرامام– ذوب آهن و صبا مهر – مهرام از هفته هشتم ليگ برتر بسکتبال به صورت زندهو لحظه به لحظه ساعت ‌١٦ روز پنج شنبه پنجم آذر ماه به روي آنتن مي رودونتايج ساير ديدارها نيز به سمع شنوندگان مي رسد.

در برنامه اين هفته اتاقي درحومه خاطرها حسن آريان پور قهرمان اسبق دوچرخه سواري ايران مهمان اينبرنامه هستند و در خصوص خاطرات تلخ وشيرين دوران قهرماني خود صحبت خواهندکرد. اين برنامه جمعه شب در ساعت ‌٢١ از راديو ورزش پخش خواهد شد.

راديو کوهستان يا همان صدايکوهستان برنامه روزهاي آخر هفته شبکه راديويي ورزش است که روزهاي پنجشنبهو جمعه از ساعت ‌٥ صبح تا ساعت‌٧ صبح در تهران بر روي موج اف ام رديف‌١٠٢/٥٠ و در شهرستان‌ها برروي موج شبکه استاني به صورت زنده پخش خواهدشد.

برنامه «صداي ورزش» بعدازظهر روزجمعه از ساعت ‌١٦ الي ‌١٩ به صورت زنده پخش مي‌شود. بخشهاي مختلف کارشناسي، مطالب متنوع وشنيدني از دنياي ورزش ، بخشهاي نمايشي متناسب با اتفاقاتروز
ورزش ، اخبار روز ، جمع بندي اتفاقات ورزشي هفته گذشته ،ارتباط با مسئولين ودستندرکاران ورزش وپاسخ
گويي به سئوالات شنوندگان از ديگر قسمتهاي اين برنامه شنيدني است. اين برنامه با گويندگي :مسعود اسکويي
و کارشناسي : خسرو والي زاده به روي آنتن مي رود.

*** راديو تجارت
«دست نامريي» عنوان يک جنگاقتصادي است از گروه دانش و تجارت که به مسائل اقتصادي از ديد تفريحيمي‌پردازد. اين برنامه جمعه با حضور دکتر تهران بند استاد دانشگاه بهموضوع ارتباط صنعت و تجارت در گذشته و با حضور خانم فرانک محسني کار آفرينبرتر در زمينه توليد عوامل مضر و مواد بيولوژيک در کشاورزي به معرفي ايشانميپردازد . اين برنامه به سردبيري راحله قنبري جمعه ها از ساعت ‌١٣ تا ‌١٤پخش مي شود.

«خرج،برج،زندگي» عنوان برنامه‌اياست از گروه ايران و تجارت که به آموزش مديريت اقتصادي خانواده با هدفبهره وري بيشتر از درآمد و هزينه و نقش خانواده در توليد و ثروت ناخالصملي مي پردازد .
اين برنامه روز پنج شنبه باحضور مهندس محمد مکون به موضوع نقش خانواده در اصلاح الگوي مصرف و دکترمينا مهرنوش رئيس دانشکده کار آفريني دانشگاه تهران به موضوع نقش کارآفريني در ارتقاي بهره وي خانواده ميپردازد. برنامه خرج،برج،زندگي روزهايپنج شنبه به سردبيري خانم الوندي و تهيه‌کنندگي حسين ماکنعلي از ساعت‌١٤:05 تا ‌١٥ از گروه ايران و تجارت راديو تجارت پخش مي‌شود.

«تجارت حرفه‌اي» عنوان برنامه‌اياست که با حضور کارشناسان و تجار ويژگي هاي کالاهاي تجاري از نظر تاريخچه، انواع و... مورد بررسي قرار مي گيرد. اين برنامه جمعه با حضور مهندسفرشيد رجبي استاد دانشگاه ، احسان الله ياري کارشناس تحليلها و سيستمهاياطلاعاتي به موضوع بررسي وضعيت بهبود بخشي به کيفيت مديريت در صنايعميپردازد. اين برنامه به سردبيري راضيه حسينعلي جمعه ها از ساعت ‌١٦ تا‌١٧ پخش مي‌شود.

«صداي بازرگان» عنوان برنامه اياست که مشکلات اصناف و راهکارهاي حل آن و کساني که با اصناف در ارتباطندرا مورد بررسي قرار مي‌دهد. اين برنامه روز جمعه با حضور مهندس محمد حسنکرماني رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي ايران به موضوع عملکرد انجمنصنفي دفاتر خدمات مسافرتي و هوايي ايران ميپردازد . اين برنامه به سردبيريمريم سرمدي و تهيه کنندگي فروغ وزيري زاده جمعه ها ساعت ‌١١ تا ‌١١ و ‌٤٥دقيقه پخش مي‌شود.

*** راديو سلامت
«فراسو» عنوان برنامه اي است ازگروه صبحگاهي راديو سلامت که هر روز به يکي از بيماريها و موضوعات پزشکيمي پردازد . اين برنامه در روز شنبه هفتم آذر با حضور دکتر آراسب دباغمقدم متخصص صنايع غذايي به موضوع ذبح دام مي‌پردازد. فراسو ساعت ‌٨ و ‌٣٠دقيقه پخش مي شود.


«پرسش و پاسخ» عنوان برنامه اياست از گروه صبحگاهي راديو سلامت که به سئوالات شنوندگان درخصوص موضوعاتمختلف پزشکي پاسخ مي دهد . در برنامه روز ‌٥شنبه پنجم آذر دکتر افشينتبريزي دندانپزشک پاسخگوي شنوندگان خواهد بود. همچنين در برنامه روز شنبههفتم آذر دکتر تقوا روانپزشک پاسخگوي شنوندگان خواهد بود. اين برنامه هرروز ساعت ‌٩ و ‌٣٠ دقيقه از راديو سلامت پخش مي شود.

«صداي مشاور» عنوان برنامه اياست که هر روز به يکي از بيماريها و موضوعات پزشکي ميپردازد . اين برنامهروز ‌٥ شنبه پنجم آذر با حضور خانم دکتر حسيني فوق تخصص غدد به موضوعاختلالات چربي خون مي‌پردازد. هم چنين اين برنامه روز شنبه هفتم آذر باحضور دکتر سياتيري چشم پزشک به موضوع جراحي هاي زيبايي چشم و پلکمي‌پردازد. صداي مشاور ساعت ‌١١ پخش مي شود.

«بحث روز» عنوان برنامه اي استاز گروه عصرگاهي راديو سلامت که به گفتگو و ارتباط زنده تلفني باکارشناسان مسئول نظام سلامت در خصوص مسائل روز اختصاص دارد. اين برنامه درروز شنبه هفتم آذر در گفتگو با حجت الاسلام راستگو به موضوع فلسفه قربانيکردن مي‌پردازد.
اين برنامه شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‌١٧/٣٠ به مدت ‌٢٥ دقيقه از راديو سلامت پخش مي شود.

«گفتگوي پزشکي» عنوان برنامه اياست از گروه عصرگاهي راديو سلامت که هر روز با يکي از اساتيد حوزه پزشکيدانشگاه درخصوص علائم و راههاي پيشگيري از بيماريهاي شايع و عوارض آنها درصورت درمان نشدن به موقع گفتگو مي شود. اين برنامه در روز شنبه هفتم آذربا حضور دکتر محمد اربابي روانپزشک به موضوع شادي در زندگي مي‌پردازد. اينبرنامه شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‌١٦/١٠ به مدت ‌٥٠ دقيقه از راديو سلامتپخش مي شود.

«مهارت هاي زندگي» عنوان برنامهاي است از گروه عصرگاهي راديو سلامت که در تلاش است تا با بيان روش‌هايمختلف کسب مهارت ، مخاطبان را براي رويارويي با مشکلات مختلف زندگي آمادهکند.
اين برنامه در روز شنبه هفتمآذر با حضور دکتر دليلي روان شناس به موضوع معيارهاي قبل از ازدواج ميپردازد. اين برنامه بجز روزهاي پنجشنبه از ساعت ‌١٤ و ‌٣٠ دقيقه الي ‌١٥از موج اف ام رديف ‌١٠٣/٩ پخش مي‌شود.

*** صداي آشنا
برنامه «در حديث ديگران» روزجمعه ششم آذر تاثير ادبيات ايران بر ادبيات غرب را مورد بررسي قرارمي‌دهد. اين برنامه قصد دارد از نگاه مورخان فرانسوي، آلماني، و انگليسي،نگاهي جامعه به تاثير ادبيات ايران بر روي ادبيات و فرهنگ و تمدن غربداشته باشد. آرش معصومي سردبير و تهيه کننده، و حسين آهي گوينده اينبرنامه اند. «در حديث ديگران» کاري از گروه فرهنگ و تمدن، از کانال اروپاجمعه ها ساعت ‌٢٠ و ‌٣٠ دقيقه به وقت تهران برابر با ساعت ‌١٦ به وقتگرينويچ از شبکه جهاني صداي آشنا پخش خواهد شد.

برنامه «رواق» روز جمعه ششم آذر به بررسي نحوه برگزاري چهارمين جشنواره بين الملل شعر فجر مي‌پردازد.
اين برنامه روز جمعه، در گفت وگو با مصطفي اميدي مدير دفتر مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي و کتابخواني،درباره نحوه برگزاري چهارمين جشنواره بين الملي شعر فجر، براي مخاطبانارائه خواهد کرد؛ به مناسبت سالروز تولد جلال آل احمد (دوم آذر) سبک شعرياين شاعر توسط دکتر سهيلا صلاحي مقدم بررسي مي شود؛ سراجي معاون انتشارات"سخن گستر"، تازه هاي منتشر شده اين انتشارات را به اطلاع شنوندگان ميرساند؛ با سجاد عزيزي آرام در بخش معرفي شاعران جوان، گفت و گو خواهد شد.محمدتقي گلشن سردبير و تهيه کننده،اکرم زماني نويسنده، فاطمه اسحاق تبار ومرتضي عسگرزاده گويندگان اين برنامه‌اند.
مخاطبان مي توانند براي ارتباط نزديک با اين برنامه به نشاني الکترونيکي: ravagh88@yahoo.com نظرات و پيشنهادات خود را ارسال کنند.
«رواق» کاري از گروه هنر و ادبيات، روزهاي جمعه ساعت ‌١٣ به وقت تهران از کانال آسيا و اقيانوسيه شبکه جهاني صداي آشنا پخش خواهد شد.

گروه هاي موسيقي و سازهاي ايراني، موضوع اين هفته برنامه زنده «در انتهاي سکوت» روز پنج شنبه پنجم آبان خواهد بود.
اين برنامه که قالب گفت و گومحور دارد، قصد دارد پنج شنبه اين هفته با دعوت از رضا موسوي زاده نوازندهتار و سرپرست گروه هاي مختلف موسيقي، به بررسي تشکيل گروه هاي موسيقي، وگروه نوازي بپردازد.
محمدجواد بشارتي سردبير، مرضيهطبرستاني تهيه کننده، شهناز کريم خاني گوينده و مجيد پوستي کارشناس مجرياين برنامه هستند. «در انتهاي سکوت» کاري از گروه هنر و ادبيات، از کانالاروپا پنج شنبه ها ساعت ‌٢٠:30 به وقت تهران برابر با ساعت ‌١٦ به وقتگرينويچ، از کانال آمريکا شبکه جهاني صداي آشنا پخش خواهد شد.

برنامه «علم آگين» در برنامه روز جمعه ششم آذر، به بررسي حقوق فضا و قوانين مرتبط با آن مي پردازد.
اين برنامه روز جمعه ميزبانمهندس سامان جلايريان مدير روابط عمومي سازمان فضايي ايران خواهد بود تابا حضور وي به بررسي حقوق جهاني فضا، و حقوق فضا و قوانين مرتبط با آن درايران بپردازد. اطلاعات مربوط به دومين کنفرانس بين المللي حسابداري درايران که توسط انجمن حسابداري ايران برگزار خواهد شد، توسط دکتر ناصرپرتوي دبير علمي اين کنفرانس براي شنوندگان ارائه خواهد شد.
محمدتقي گلشن سردبير و تهيه کننده، مهرگان سوادکوهي مجري و مرتضي عسگرزاده گوينده اين برنامه هستند.
"علم آگين" کاري از گروه فرهنگ وتمدن جمعه‌ها ساعت ‌٢٢ و ‌٥ دقيقه به وقت تهران از کانال آمريکاي شبکهجهاني صداي آشنا پخش خواهد شد.

ويژه برنامه «نشانه» در روز عيد قربان از شبکه جهاني صداي آشنا پخش خواهد شد.
اين برنامه قصد دارد با کارشناسيدکتر قرهي به بررسي فلسفه قرباني کردن، و اهداف در اديان ابراهيميبپردازد. دکتر اميني نيز با اشاره به چگونگي نامگذاري روز ‌١٠ ذي الحجه درتقويم عيني و ذهني به روز عيد قربان، به تحليل قرباني کردن از ديدگاهعرفاني، الهي، ديني و انساني، بپردازد. در اين ويژه برنامه صداي دکترشريعتي در مناسک حج پخش خواهد شد؛ همچنين دعاي امام سجاد (ع) در روز عيدقربان تفسير مي شود.
فرزانه ردايي سردبير، نويسنده و محقق، مرضيه طبرستاني تهيه کننده، نيما عمتي زاده بازيگر و سميرا سجادي تهيه کننده اين برنامه اند.

برنامه «گنج شايگان»، تصويرگريکتاب در ايران باستان را طي روزهاي جمعه و شنبه ششم و هفتم آذر، بررسي ميکند. اين برنامه قصد دارد روز جمعه ششم آذر، با يادآوري درخت آسوريک،جايگاه افسانه هاي نوشتاري و سينه به سينه در آموزش، و تاثير ادبيات برآموزش را در دوران باستان مورد بررسي قرار دهد؛ همچنين در روز شنبه هفتمآذر به بررسي تصويرگري کتاب در اين دوران بپردازد.
حسين يونسي سردبير و تهيهکننده، مژگان مشتاق و علي پري طهران بند نويسندگان، آسيه گرجي و رضاآقاشريفيان بازيگران، زهرا بهروزي گوينده اين برنامه هستند.
«گنج شايگان» کاري از گروهفرهنگ و تمدن، جمعه ها و شنبه ها، ساعت يك به وقت تهران از کانال آسيا واقيانوسيه شبکه جهاني صداي آشنا پخش مي شود.


Moderator

Moderatorنماد کاربر
پست ها

2658

تشکر کرده: 81 مرتبه
تشکر شده: 185 مرتبه
تاريخ عضويت

سه شنبه 23 تیر 1388 08:58

محل سکونت

روبروی شما

آرشيو سپاس: 15274 مرتبه در 2406 پست

Re: خبرهايي از راديو

توسط RAHVAR » دوشنبه 9 آذر 1388 23:51


***آن سوي نمايش هاي راديو چه مي گذرد
برنامه راديويي "آن سوينمايش" با بخشهاي گزارش از پشت صحنه نمايشهاي راديويي ،مصاحبه بادست‌اندرکاران ساخت نمايش وپخش قسمتي از نمايش در حال توليد، گذري برنمايشهاي راديويي دارد.
به گزارش گروه دريافت خبرايسنا، محمد مهاجر تهيه کننده اين برنامه گفت: "آن سوي نمايش" اولين باراز شبکه راديويي تهران در راستاي ارتباط بيشتر با مخاطبان نمايش اين شبکهتوليد و پخش مي شود نه اداره کل نمايش هاي راديويي.
مهاجر تاکيد کرد : تاکنون راجعبه نمايش هاي راديويي صحبتي نشده است و نمايش راديو اگر چه شنونده دارداما هنرمندان نمايش از نظرات شنوندگان خود آگاه نيستند و هيچ خط ارتباطيبا عوامل يک نمايش وجود نداشت "آن سوي نمايش" در واقع همان روزنه يا خطارتباطي است که ضمن تبليغ نمايشهاي در حال ساخت شنوندگان را نيز به اظهارنظر مي کشاند.
وي شماره ‌٣٠٠٠٠٩٥٥ و سايتRADIOTEHRAN.IRرا از راههاي ارتباطي شنوندگان معرفي کرد که شهروندان ميتوانند از اين طريق نظرات خود را در مورد نمايش پخش شده ،بازيگران ،سوژههاي دلخواه خودو... اعلام کنند.
محمد مهاجر نويسنده دو کتابجامع ‌٤ جلدي سرگذشت راديو و ‌٢ جلدي نمايشهاي راديويي است که "آن سوينمايش" را با گويندگي مهين نثري و گزارشگري نازنين مهيمني ساعت ‌٢٣:30روزهاي جمعه به روي آنتن مي برد.

***يونايتد- تاتنهام در جام اتحاديه انگليس
به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي راديو ورزش ديدار حساس "منچستر يونايتد- تاتنهام " از سري
مسابقات فوتبال جام اتحاديه انگليس سه شنبه شب در ساعت ‌٢٣/٣٠ به صورت لحظه به
لحظه پخش خواهد شد همچنين علاقمندان به فوتبال در جريان لحظات حساس ديدار دو تيم
"سامپدوريا – ليورنو "از سري مسابقات فوتبال جام حذفي ايتاليا نيز قرار خواهند گرفت.
*** ويژه برنامه "ورزش وايدز"بهمناسبت روز جهاني مبارزه با ايدز از راديو ورزش با توجه به اين کهورزشکاران سفرهاي خارجي بيشتري انجام مي دهند وامکان ابتلا به بسياري ازبيماريها از جمله ايدز وجود دارد در اين ويژه برنامه طي گفتگويي با دکتررازين در خصوص پيش بيني وپيش گيري از ابتلا ورزشکاران صحبت مي شود و اينکه متاسفانه ورزشکاراني که براي دوپينگ از تزريق استفاده مي کنند، چگونهبه اين بيماري مهلک دچار مي شوند اين برنامه شنيدني سه شنبه دهم آذر درساعت ‌١٦/٠٠ به صورت توليدي به روي آنتن مي رود.

*** مقداد نجف نژاد:بزرگترين فراکسيون مجلس اختصاص به ورزش دارد
در ويژه برنامه "در صحن علني "که به مناسبت روز مجلس تهيه وپخش مي شود مقداد نجف نژاد نماينده محترممجلس وعضو فراکسيون ورزش حضور خواهند داشت ودر خصوص اينکه مجلس چه نقشي درقانون گذاري ورزش دارد وبراي پيشبرد ورزش در کشور چگونه مي تواند قانونگذاري نمايدونحوه تعامل مجلس وسازمان تربيت بدني چگونه بايد باشد صحبت ميکنداين برنامه روز سه شنبه دهم آذر در ساعت ‌١٤/٣٠وبا گويندگي مسعوداسکويي به روي آنتن مي رود.
***پيوند همه خوبي ها و راديو قرآن در ايام ولايت
راديو قرآن پخش برنامه"همه خوبي ها" را پيرامون مبحث ولايت در ايام عيد قربان تا قدير براي علاقه مندان اين شبکه آغاز کرد.
به گزارش ايسنا به نقل از روابطعمومي راديو قرآن، دراين برنامه که هدف اصلي ايجاد فضاي معرفتي و هدف فرعيايجاد فضاي رسانه اي براي بالا بردن اعتقاد مخاطبان به منظور پيوند مستحکمولايت و قرآن و شادي اين ايام مي باشد، هر روز به يکي از آيات ولايت بنابرمحوريت اين مساله در قرآن و انديشه ي شيعي ونيز اهميت ايام ولايت پرداختهمي شود.
برنامه "همه خوبي ها" کاري ازگروه قرآن و تفسيراين شبکه است که به تهيه کنندگي و سردبيري سيد نورالدينسجادي و گويندگي هادي صلح جو توليد و پخش مي شود.
اين برنامه ي گفتگو محور با درنظر گرفتن ظرافت ها و لطافت هاي پرداخت قرآن و نيز بررسي شئون مختلف مسالهولايت در ايام عيد قربان تا قدير از ساعت ‌٨ صبح به مدت ‌٥٥ دقيقه تقديمشنوندگان عزيز مي شود.

*** برنامه «باغ آينه» سه شنبه دهم آذر با مهدي غبرايي مترجم، خواهد بود.
به گزارش ايسنا به نقل از روابطعمومي و امورمخاطبان شبکه جهاني صداي آشنا، «باغ آينه» اين هفته قصد داردبه منظور بررسي و تحليل آثار ترجمه شده ارنست همينگوي در ايران وتاثيرگذاري اين نويسنده آمريکايي بر ادبيات کشورمان، با مهدي غبرايي مترجمگفت‌وگو کند. ركسانا حميدي سردبير و كارشناس مجري، زهرا تقي ملا گوينده، وبهرام رحماني تهيه‌كننده اين برنامه هستند. «باغ آينه» سه شنبه ها ساعت‌٢٠:30 به وقت تهران برابر با ساعت ‌١٦:00 به وقت گرينويچ از کانال اروپا،از کانال آمريکا روزهاي چهارشنبه ساعت ‌٠٢:00 به وقت تهران برابر با ساعت‌٢١:30 به وقت گرينويچ و تکرارش ساعت ‌١٤:45 به وقت تهران برابر با ساعت‌١٠:15 به وقت گرينويچ از شبکه جهاني صداي آشنا پخش خواهد شد.

***ويژه برنامه‌هاي صداي آشنا در روز ولادت امام هادي(ع)
«تبسم نور» و «نامه هاي نور»عنوان‌هاي دو ويژه برنامه‌اي است که در روز ولادت حضرت امام هادي(ع) ازگروه دين و انديشه شبکه جهاني صداي آشنا پخش خواهد شد.
به گزارش ايسنا، روابط عمومي وامورمخاطبان شبکه جهاني صداي آشنا، ويژه برنامه «تبسم نور» به شرح زندگيامام هادي (ع)، و شرايط زندگي ايشان مي‌پردازد. تحليل زيارت جامعه کبيره،بررسي وقايع مهم دوران امامت حضرت امام هادي(ع) از جمله تخريب حرم مطهرامام حسين(ع)، تشکيل حکومت علويان در ايران و چگونگي انتقال ايشان ازمدينه به سامرا، از ديگر بخش‌هاي اين برنامه خواهد بود. دکتر رجبي دوانيکارشناس تاريخ و حجت‌الاسلام رفيعي‌پور بنيانگذار موسسه تحقيقاتي امامهادي(ع)، کارشناسان اين برنامه‌اند.
فرزانه ردايي سردبير، نويسنده ومحقق، مرضيه طبرستاني تهيه کننده، سميرا سجادي گوينده، سميه نجفي گزارشگر،و نيما نعمتي زاده رواي اين برنامه هستند.
«تبسم نور» پنج شنبه دوازدهمآذر ماه از کانال اروپا ساعت ‌١١:00 به وقت تهران برابر با ساعت ‌٠٧:30بهوقت گرينويچ و تکرارش جمعه سيزدهم آذر ساعت ‌٠١:30 به وقت تهران برابر باساعت ‌٢٢:00 به وقت گرينويچ، و از کانال آمريکا پنج شنبه ساعت ‌٢٣:30 بهوقت تهران برابر با ساعت ‌٢٠:00 به وقت گرينويچ و تکرارش جمعه ساعت ‌١٣:00به وقت تهران برابر با ساعت ‌٩:30 به وقت گرينويچ، از شبکه جهاني صدايآشنا پخش مي شود.
«نامه هاي نور» با کارشناسيحجت‌الاسلام دکتر اکرمي به بررسي شيوه‌هاي ارتباطي پيروان ائمه اطهار(ع)با ايشان مي‌پردازد؛ در اين برنامه به سنت نامه نگاري، پرسش و پاسخ، روايتو نقل حديث، اشاره خواهد شد که پيروان امامان (ع) بصورت دائمي با آنهاارتباط برقرار مي‌کردند.
رويا ولي‌زاده تهيه کننده، بهنام تشکر گوينده، و راضيه موميوند بازيگر اين برنامه هستند.
«نامه هاي نور» پنج شنبه دوازدهمآذر ساعت ‌٠٧:00 به وقت تهران برابر با ساعت ‌٠٣:30 به وقت گرينويچ وتکرارش همان روز ساعت ‌٢٢:30 به وقت تهران برابر با ساعت ‌١٩:00 به وقتگرينويچ از کانال آسيا و اقيانوسيه شبکه جهاني صداي آشنا پخش مي شود.

***ويژه هاي صداي آشنا در روز جهاني مبارزه با ايدز
گروه هاي فرهنگ و تمدن و جامعه وزندگي شبکه جهاني صداي آشنا، دو ويژه برنامه «بيگانه اي در من» و «روبانقرمز» را به مناسبت روز جهاني مبارزه با ايدز تهيه و توليد کرده اند.
ويژه برنامه «بيگانه اي در من»که در قالب مستند تهيه شده است، در ارتباط با هر آنچه که در درونيات،احساسات و مشکلات اجتماعي مبتلايان به ويروس HIV مي گذرد، خواهد گفت.بازگو کردن چالش هاي دروني اين افراد اعم از پشيماني، حسرت، آرزوهاي برباد رفته، مبارزه، تلاش براي زندگي، و ... بخش هاي ديگر اين برنامه راتشکيل مي دهد. اين برنامه به پخش گزارش هايي متشکل از گفت و گو با افرادمبتلا به اين ويروس، و کارشناسان اين حوزه مي پردازد. دکتر معنويروانپزشک، کارشناس اين برنامه است.
مريم يوسفي پور سردبير، ناهيد گودرزي تهيه کننده و شهين مهين فر گوينده اين ويژه برنامه اند.
"بيگانه اي در من" از کانال آسياو اقيانوسيه سه شنبه دهم آذر ساعت ‌٠٧:00 به وقت تهران برابر با ساعت‌٠٣:30 به وقت گرينويچ و تکرارش همان روز ساعت ‌٢٢:30 به وقت تهران برابربا ساعت ‌١٩:00 به وقت گرينويچ از شبکه جهاني صداي آشنا پخش مي شود.
ويژه برنامه "روبان قرمز" نيزاين برنامه سعي دارد به آثار فردي و اجتماعي اين بيماري مهلک بپردازد. اينبرنامه همچنين نگاه آموزشي، ضمن تاکيد بر واکسيناسيون اجتماعي به عنوانتنها راه مبارزه با ويروس HIV، به بيان شيوه هاي پيشگيري پزشکي و علمي ازاين بيماري خواهد پرداخت.
امير زنده دلان طراح، بهزادبهادر تهيه کننده، و راضيه طالب زاده گوينده اين برنامه است. دکتر مينومحرز و دکتر مجيد ابهري کارشناسان اين برنامه اند.
"روبان قرمز" سه شنبه دهم آذراز کانال اروپا ساعت ‌١١:00 به وقت تهران برابر با ساعت ‌٠٧:30به وقتگرينويچ و تکرارش چهارشنبه يازدهم آذر ساعت ‌٠١:30 به وقت تهران برابر باساعت ‌٢٢:00 به وقت گرينويچ، و از کانال آمريکا سه شنبه ساعت ‌٢٣:30 بهوقت تهران برابر با ساعت ‌٢٠:00 به وقت گرينويچ و تکرارش چهارشنبه ساعت‌١٣:00 به وقت تهران برابر با ساعت ‌٩:30 به وقت گرينويچ، از شبکه جهانيصداي آشنا پخش مي شود.

***روز مجلس در راديو جوان
برنامه مثلث راديو جوان در روزسه شنبه دهم آذر ماه به روز مجلس مي پردازد.در اين برنامه با حضورکارشناسان در رابطه با نحوه سياستگذاريهاي فرهنگي مجلس براي جوانان نيزصحبت خواهد شد.
شايان ذکر است اين روز سالروز شهادت سيدحسن مدرس است که به روز مجلس نامگذاري شده است.
مثلث روزهاي سه شنبه کاري است از گروه جوان و فرهنگ راديو جوان که از ساعت ‌١٣:30 از راديو جوان به روي آنتن مي رود.

***راديو سلامت؛ سه شنبه دهم آذر ‌١٣٨٨
ـ فراسو
عنوان برنامه اي است از گروهصبحگاهي راديو سلامت که هر روز به يکي از بيماريها و موضوعات پزشکي ميپردازد . در برنامه در روز سه¬شنبه دهم آذر آقاي دکتر پورسعيد اصفهانيمتخصص طب ورزشي مهمان برنامه است. فراسو ساعت ‌٨/٣٠ پخش مي شود.

ـ پرسش و پاسخ
عنوان برنامه اي است از گروهصبحگاهي راديو سلامت که به سئوالات شنوندگان درخصوص موضوعات مختلف پزشکيپاسخ مي دهد . در برنامه روز سه¬شنبه دهم آذر دکتر طباطبايي متخصص پوست ومو پاسخگوي شنوندگان خواهد بود. اين برنامه هر روز ساعت ‌٩/٣٠ از راديوسلامت پخش مي شود.

ـ صداي مشاور
صداي مشاور عنوان برنامه اي استکه هر روز به يکي از بيماريها و موضوعات پزشکي ميپردازد . اين برنامه روزسه¬شنبه دهم آذر با حضور آقاي دکتر دريايي جراح به موضوع اورژانس هايجراحي شکم مي‌پردازد. صداي مشاور ساعت ‌١١ پخش مي شود

ـ بحث روز
عنوان برنامه اي است از گروهعصرگاهي راديو سلامت که به گفتگو و ارتباط زنده تلفني با کارشناسان مسئولنظام سلامت در خصوص مسائل روز اختصاص دارد. اين برنامه در روز سه¬شنبه دهمآذر در گفتگو با منشدي مديرکل سازمان انتقال خون به موضوع وضعيت خون دهيبيماران ايدزي مي‌پردازد.
اين برنامه شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‌١٧/٣٠ به مدت ‌٢٥ دقيقه از راديو سلامت پخش مي شود.

ـ گفتگوي پزشکي
عنوان برنامه اي است از گروهعصرگاهي راديو سلامت که هر روز با يکي از اساتيد حوزه پزشکي دانشگاهدرخصوص علائم و راههاي پيشگيري از بيماريهاي شايع و عوارض آنها در صورتدرمان نشدن به موقع گفتگو مي شود. اين برنامه در روز سه¬شنبه دهم آذر باحضور دکتر مينو محرز فوق تخصص عفوني به موضوع بيماريهاي ايدز مي¬پردازد.
اين برنامه شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‌١٦/١٠ به مدت ‌٥٠ دقيقه از راديو سلامت پخش مي شود.

ـ مهارت هاي زندگي
عنوان برنامه اي است از گروهعصرگاهي راديو سلامت که در تلاش است تا با بيان روش‌هاي مختلف کسب مهارت ،مخاطبان را براي رويارويي با مشکلات مختلف زندگي آماده کند.
اين برنامه در روز سه¬شنبه دهمآذر با حضور دکتر تهران دوست روانشنلس مهارت ارتباط با نوجوان مي پردازد.اين برنامه بجز روزهاي پنجشنبه از ساعت ‌١٤/٣٠ الي ‌١٥ از موج اف ام رديف‌١٠٣/٩ پخش مي شود.

ـ سخنراني
سخنراني روز سه¬شنبه دهم آذرتوسط دکتر مهدي فتحي متخصص بيهوشي ارائه مي شود و به موضوع کاربردهايدرماني هيپنوتيزم اختصاص دارد. اين سخنراني ها که در دفتر طرح و برنامهراديو سلامت تهيه شده است هر روز ساعت ‌١٥/١٥ از راديو سلامت موج اف امرديف ‌١٠٣/٩ پخش مي شود.

***خروج نخبگان در جوان ايراني سلام راديو جوان
برنامه جوان ايراني سلام راديو جوان در روز سه شنبه ‌٨٨/٩/١٠ به موضوع دانشجويان مي پردازد.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا،در اين برنامه در دو بخش به موضوع نحوه حمايت از دانشجويان خارج از کشور وراهکارهاي وزارت علوم به منظور کاهش متقاضيان داراي تحصيلات تکميلي برايخروج از کشور با مسئولين وزارت علوم صحبت خواهد شد و در بخش ديگري موضوعسهميه ‌٢٠ درصدي دانشجويان متاهل براي کارشناسي ارشد و دکتري که با مخالفتمجلس روبرو شده است بررسي خواهد شد.جوان ايراني سلام کاري است از گروهجوان و جامعه راديو جوان که شنبه تا پنج شنبه از ساعت ‌٦:30 به مدت ‌١٢٠دقيقه از راديو جوان به روي آنتن مي رود.

***راديو ايران و گفتگو با نخبگان و پژوهشگران
در برنامه بسوي فردا که فردا ازساعت ‌٢١:00 به مدت نيم ساعت به سردبيري عاطفه بنايي پخش مي شود مهندسحميد رفتاري پژوهشگر دانشگاه تربيت مدرس در خصوص حذف آلاينده سرب از پسابهاي صنعتي با استفاده از ضايات برگ چاي و گندم صحبت مي کند.
اينکه چقدر اين پروژه قابليتکاربردي شدن دارد؟ و آيا امکان صادرات اين دانش فني به کشورهاي خارج ازکشور وجود دارد يا نه؟ مقرون به صرفه بودن اين پروژه و اينکه از لحاظاقتصادي مي تواند مقرون به صرفه باشد از ديگر موضوعات اين برنامه است.گويندگي اين برنامه را فاطمه آل عباس بر عهده دارد.

***در برنامه تا کنکور بررسي مي شود:
هدف گذاري در مطالعه
در برنامه تا کنکور کاري از گروهدانش راديو ايران که از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‌١٦:30 به سردبيري عاطفهبنايي پخش مي شود فردا مهندس پژمان عبدالهيان ضمن حضور در برنامه در خصوصهدف گذاري در مطالعه و روشهاي تست زني صحبت مي کند.
همچنين کاظم قلم چي مديرعامل موسسه قلم چي در خصوص آزمونهاي اين موسسه نکاتي را مطرح مي کند.


Moderator

Moderatorنماد کاربر
پست ها

2658

تشکر کرده: 81 مرتبه
تشکر شده: 185 مرتبه
تاريخ عضويت

سه شنبه 23 تیر 1388 08:58

محل سکونت

روبروی شما

آرشيو سپاس: 15274 مرتبه در 2406 پست

Re: خبرهايي از راديو

توسط RAHVAR » پنج شنبه 12 آذر 1388 13:03


***«در انتهاي سکوت» نقش موسيقي در معماري بررسي مي شود
نقش موسيقي در معماري، روز پنج شنبه دوازدهم آذر ماه در برنامه زنده "در انتهاي سکوت" بررسي خواهد شد.
به گزارش ايسنا به نقل از روابطعمومي و امورمخاطبان شبکه جهاني صداي آشنا، اين برنامه که قالب گفت و گومحور دارد، قصد دارد پنج شنبه اين هفته با دعوت از کوروش متين آهنگساز ونوازنده سنتور و سرپرست گروه موسيقي "نيستان"، به بررسي موضوع پايان نامهوي که موضوعش راجع به نقش موسيقي در معماري بوده است، بپردازد.محمدجوادبشارتي سردبير، مرضيه طبرستاني تهيه کننده، شهناز کريم خاني گوينده و مجيدپوستي کارشناس مجري اين برنامه هستند."در انتهاي سکوت" کاري از گروه هنر وادبيات، از کانال اروپا پنج شنبه ها ساعت ‌٢٠:30 به وقت تهران برابر باساعت ‌١٦:00 به وقت گرينويچ، از کانال آمريکا جمعه ها ساعت ‌٠٢:00 به وقتتهران برابر با ساعت ‌٢١:30 به وقت گرينويچ و تکرارش ساعت ‌١٤:45به وقتتهران برابر با ساعت ‌١٠:15 به وقت گرينويچ، از شبکه جهاني صداي آشنا پخشخواهد شد.

***"گنج شايگان"؛ بررسي آموزش در دوره ساماني
برنامه "گنج شايگان"، طي روزهاي جمعه و شنبه سيزدهم و چهاردهم آذر، به بررسي آموزش در دوره ساماني بپردازد.
به گزارش ايسنا به نقل از روابطعمومي و امورمخاطبان شبکه جهاني صداي آشنا، اين برنامه قصد دارد در روزجمعه سيزدهم آذر، نقش آموزش هنر تصويرگري و همچنين نقش کتيبه ها در ساختارآموزشي دوران باستان را مورد ارزيابي قرار دهد. بررسي آموزش در دورانساماني روز شنبه چهاردهم آذر در برنامه "گنج شايگان" بررسي خواهد شد.حسينيونسي سردبير و تهيه کننده، مژگان مشتاق و علي پري طهران بند نويسندگان،آسيه گرجي و رضا آقاشريفيان بازيگران، زهرا بهروزي گوينده اين برنامههستند.
"گنج شايگان" کاري از گروهفرهنگ و تمدن، جمعه ها و شنبه ها، ساعت ‌٠١:00 به وقت تهران برابر با ساعت‌٢١:30 به وقت گرينويچ و تکرارش ساعت ‌١٤:15 به وقت تهران برابر با ساعت‌١٠:45 به وقت گرينويچ از کانال آسيا و اقيانوسيه شبکه جهاني صداي آشناپخش مي شود.

***نگاهي بر تاثير بابلي‌ها بر ديگر فرهنگ‌ها در "هزار توي هزاره ها"
برنامه "هزار توي هزاره ها" روز جمعه سيزدهم آذر به بررسي تاثير بابلي ها بر ديگر فرهنگ ها مي پردازد.
اين برنامه با نظر بر فرهنگ وتمدن بالي ها، قصد دارد ماليات در دوره بابل نو، وضعيت کاتبان و مترجماندر آن دوران، رياضيات در آن زمان و همچنين تاثير بابلي ها بر ديگر فرهنگها را مورد بررسي قرار دهد.
در برنامه اين هفته "هزارتويهزاره ها" کتاب "شناسايي منابع تاريخ ايران" تاليف دکتر عزيزا... بيات،معرفي خواهد شد.انسيه سميع پور سردبير و تهيه کننده، آرش امجدي کارشناسمجري، بهنوش بهروان مترجم، فرناز شهيدثالث گزارشگر، و دکتر داريوشاکبرزاده کارشناس اين برنامه است.
"هزار توي هزاره ها" کاري ازگروه فرهنگ و تمدن، جمعه ها ساعت ‌٠٢:00 به وقت تهران برابر با ساعت‌٢٢:30 به وقت گرينويچ و تکرارش همان روز ساعت ‌١٧:30 به وقت تهران برابربا ساعت ‌١٤:00 به وقت گرينويچ از کانال آسيا و اقيانوسيه شبکه جهاني صدايآشنا پخش مي شود.

***در برنامه "يادمان" با دهانه قديمي و تاريخي غلامان آشنا شويد.
اين برنامه با توجه به اهميتبناهاي تاريخي و شاخص ايران و ويژگي هاي منحصر به فرد هر يک از آنها، قدمتو پيشينه هر بنا را مورد ارزيابي قرار مي دهد، و نمادها و شاخصه هايسرزمين ايران را به ايرانيان مقيم خارج از کشور مي شناساند. "يادمان ازدوازدهم تا بيستم آذر، به معرفي اين آثار تاريخي که به شرح زير اعلام ميشود، مي پردازد:
پنجشنبه ‌٨٨/٩/١٢: معرفي دهانه غلامان در زابل (قسمت اول)
جمعه ‌٨٨/٩/١٣: معرفي دهانه غلامان در زابل (قسمت دوم)
شنبه ‌٨٨/٩/١٤: بررسي دهانه غلامان از ديد معماري و نگاهره هاي ارزشمند هنري
يکشنبه ‌٨٨/٩/١٥: معرفي قلعه سام در ايلام و چهل دختران در سيستان و بلوچستان
دوشنبه ‌٨٨/٩/١٦: معرفي قلعه قديمي ايرانشهر، تيمور، بمپور و سرباز در سيستان و بلوچستان
سه شنبه ‌٨٨/٩/١٧: معرفي برج لار و ميل قاسم آباد در زابل
چهارشنبه ‌٨٨/٩/١٨: معرفي کوه خواجه در زابل (قسمت اول)
پنجشنبه ‌٨٨/٩/١٩: معرفي کوه خواجه در زابل (قسمت دوم)
جمعه ‌٨٨/٩/٢٠: معرفي کوه خواجه از نظر باستان شناسي
فرزانه ردايي نويسنده، محقق و سردبير، مرضيه طبرستاني تهيه کننده، و شهين مهين فر گوينده اين برنامه اند.
"يادمان" هر روز ساعت ‌٠٦:00 بهوقت تهران برابر با ساعت ‌٠١:30 به وقت گرينويچ و تکرارش ساعت ‌٢١:30 بهوقت تهران برابر با ساعت ‌١٧:00 به وقت گرينويچ از کانال آسا و اقيانوسيهشبکه جهاني صداي آشنا پخش مي شود.

***آشنايي با راههاي پيشگيري و کنترل ايدز در "علم آگين"
برنامه "علم آگين" در برنامه روز جمعه سيزدهم آذر، به بررسي راههاي کنترل و پيشگيري بيماري ايدز مي پردازد.
اين برنامه روز جمعه ميزبان دکترعباس صداقت رئيس اداره کنترل ايدز وزارت بهداشت خواهد بود تا دربارهاقدامات کشور ايران در پيشگيري و کنترل بيناري ايدز اطلاعاتي را در اختيارشنوندگان قرار دهد؛ دکتر رحيم قاسميه دبير علمي همايش فناوري اطلاعات درسال اصلاح الگوي مصرف، درباره برگزاري اين همايش صحبت خواهد کرد.محمدتقيگلشن سردبير و تهيه کننده، مهرگان سوادکوهي مجري و مرتضي عسگرزاده گويندهاين برنامه هستند."علم آگين" کاري از گروه فرهنگ و تمدن جمعه ها ساعت‌٢٢:05 به وقت تهران برابر با ساعت ‌١٧:35 به وقت گرينويچ و تکرارش جمعهها ساعت ‌١٢:05 به وقت تهران برابر با ساعت ‌٠٧:35 به وقت گرينويچ ازکانال آمريکاي شبکه جهاني صداي آشنا پخش خواهد شد.

***"شب هشتم" عيد غديرخم را همراه با مازيار عصري جشن مي گيرد
مازيار عصري خواننده پاپ، شنبه چهاردهم آذر مهمان برنامه زنده "شب هشتم" خواهد بود.
اين برنامه که يک جنگ فرهنگي-ايراني است، شنبه به مناسبت روز عيد غديرخم در بخش گلهاي رنگارنگ ميزبانمازيار عصري خواننده پاپ خواهد بود. مازيار عصري ضمن مروري بر کارنامههنري اش در عرصه موسيقي، چند قطعه از کاهايش را در اين برنامه بصورت زندهاجرا خواهد کرد.
داود حيدري سردبير و بازيگر، ومحمدحسن رحماني تهيه کننده، و صادق عبدالهي و پوريا حيدري به ترتيب مجريبخش هاي طنز و موسيقي اين برنامه اند. فرانک رفيعي طاري و هومن حاجيعبدالهي دو بازيگر ديگر برنامه "شب هشتم" هستند.
"شب هشتم" شنبه ها ساعت ‌٢٢:00به وقت تهران برابر با ساعت ‌١٧:30 به وقت گرينويچ از کانال اروپا شبکهجهاني صداي آشنا پخش خواهد مي شود.

***"تا جام جهاني" با صداي آشنا
گروه ورزش و تفريحات شبکه جهانيصداي آشنا با ويژه برنامه "تا جام جهاني"، مراسم قرعه کشي جام جهاني ‌٢٠١٠آفريقاي جنوبي، را بصورت زنده و مستقيم پخش خواهد کرد.
گروه ورزش و تفريحات شبکه جهانيصداي آشنا قصد دارد طي يک ويژه برنامه، و با حضور کارشناسان فوتبال، مراسمقرعه کشي جام جهاني ‌٢٠١٠ آفريقاي جنوبي، را بصورت زنده و مستقيم پخش کند.اين ويژه برنامه از بخش هاي متعددي همچون گفت و گو با سفير آفريقاي جنوبيدر ايران، معرفي گروه بندي تيم هاي حاضر در جام جهاني ونگاهي به قوانينبرگزاري اين مسابقات، ارتباط مستقيم با محل برگزاري مراسم در کيپ تاون وگزارش لحظه به لحظه از وقايع مراسم، تشکيل شده است. حشمت مهاجراني بازيکناسبق تيم ملي و هوشنگ نصيرزاده کارشناس مسائل داوري مهمانان اين برنامهاند.محمدحسين معتمدهاشمي سردبير، محمدحسن رحماني تهيه کننده و داوددادمرزي گوينده اين ويژه برنامه اند."تا جام جهاني" روز جمعه سيزدهم آذرساعت ‌٢٠:30 به وقت تهران برابر با ساعت ‌١٦:00 به وقت گرينويچ از کانالاروپاي شبکه جهاني صداي اشنا پخش خواهد شد.

***"حرير هويت" و تحليل پيوند ميان گردشگري و هويت انسان ها
موضوعات برنامه "حرير هويت" از روز شنبه چهاردهم آذر به مدت يک هفته اعلام شد.
اين برنامه که به بررسي چگونگيتعامل ميان فرهنگ ها، مقايسه تطبيقي هويت افراد با يکديگر، هويت هاي هنجارو ناهنجار و شکل گيري هويت هاي مجازي، مي پردازد، به مدت هفت روز به مباحثزير خواهد پرداخت:
شنبه ‌١٣٨٨/٠٩/١٤: چه پيوندي ميان گردشگري و هويت ايراني است؟
يک شنبه ‌١٣٨٨/٠٩/١٥: هويت پيشينيان در گردشگري و سياحت چه جايگاهي دارد؟
دوشنبه ‌١٣٨٨/٠٩/١٦: جايگاه هويت انسان امروز در گردشگري مدرن چيست؟
سه شنبه ‌١٣٨٨/٠٩/١٧: تاثير گردشگري بر هويت کشور ميزبان چيست؟
چهارشنبه ‌١٣٨٨/٠٩/١٨: دستاوردهاي هخويتي گردشگري بر گردشگر چيست؟
پنج شنبه ‌١٣٨٨/٠٩/١٩: آيا گردشگري مي تواند به عنوان يک صنعت و شغل در ايران مطرح شود؟
جمعه ‌١٣٨٨/٠٩/٢٠: چه روش هايي را مي توان براي ارتقا و اعتدال گردشگري ايجاد کرد؟
بهناز بهروزي سردبير، مسعود بنيجمالي تهيه کننده، فهيمه معصوم زاده کارشناس مجري، و دکتر علي رجب لومشاور، دکتر منوچهر بشيري راد نويسنده و محقق، دکتر فرزام اجلالي و دکتراحسان شکراللهي کارشناس حوزه خط شناسي، پژوهشگر و نسخه شناس، کارشناس اينبرنامه اند.
"حرير هويت" کاري از گروهفرهنگ و تمدن شبکه جهاني صداي آشنا، از کانال اروپا هر روز ساعت ‌٠٢:30 بهوقت تهران برابر با ساعت ‌٢٣:00 به وقت گرينويچ و تکرارش ساعت ‌١٢:00 بهوقت تهران برابر با ساعت ‌٠٨:30 به وقت گرينويچ، از کانال آمريکا ساعت‌٠٥:45 به وقت تهران برابر با ساعت ‌٠٢:15 به وقت گرينويچ، و از کانالآسيا و اقيانوسيه ساعت ‌٠٣:30 به وقت تهران برابر با ساعت ‌١٩:00 به وقتگرينويچ و تکرارش ساعت ‌١٩:00 به وقت تهران برابر با ساعت ‌١٥:30 به وقتگرينويچ، از شبکه جهاني صداي آشنا پخش خواهد شد.

***راديو ايران و تبيين عيد ولايت غدير
به مناسبت عيد ولايت گروه انديشه راديو ايران در ويژه برنامه "برکه خورشيد" اين عيد غدير را تبريک و براي مخاطبانش تبيين مي کند.
"برکه خورشيد" روز يکشنبه ازساعت ‌٨:30 صبح به مدت نيم ساعت به سردبيري احمد دهنوي و تهيه حسن آقاجاني و گويندگي مهدي طهماسبي پخش مي شود.در اين برنامه سخنان گهر باري ازامام خميني (ه) و مقام معظم رهبري در خصوص عيد غدير پخش مي شود. پخش ميکسهاي احساسي و شادي آفرين از ديگر بخش‌هاي اين برنامه است.

***پخش ترانه علي اي هماي رحمت دکتر اصفهاني از راديو ايران
به مناسبت عيد غدير خم عيد ولايت برنامه گلبانگ به سردبيري و تهيه معصومه جدلي يک ساعت پخش مي‌شود.
در اين برنامه که از ساعت ‌١٥ بهگويندگي مريم نشيبا پخش مي شود،مطالب مرتبط با عيد غدير و تبريکاتشنوندگان همچنين آهنگ هايي در خصوص اوصاف حضرت علي (ع) همچون "بابا حيدر"فريبرز غفاري،"بابا حيدر مدد" علي ايزدي،"خاک آستان مولا علي " خشاياراعتمادي ، "علي هماي رحمت " دکتر اصفهاني و "يا علي " همايون کاظمي پخش ميشود. ارتباطات اين برنامه را جعفر دست انبويه بر عهده دارد.

***عيد غدير و جمعه ايراني
به مناسبت عيد غدير خم عيد ولايتويژه برنامه "جمعه ايراني" به تهيه کنندگي سعيد توکل از ساعت ‌٩ صبح بهمدت ‌٢:5 ساعت پخش مي شود همچنين کوچه راديو پلاک ‌١٧ به سردبيري محمدبخشايش ويژه اين عيد سعيد پخش خواهد شد.

***ساختار" نسيم وصال "تغيير کرد.
در" نسيم وصال" برنامه اذان گاهي راديو ايران "دعاي خمس عشر امام سجاد(ع)" پخش مي شود.
" نسيم وصال" از اول آذر ماهسالجاري با ترکيبي نوين و ساختاري متفاوت از گروه انديشه راديو ايرانارائه شد. حجت الاسلام گودرزي مدير گروه انديشه راديو ايران تصريح کرد: بهمدت دو ماه به طور شبانه روزي کار تحقيقي در اين برنامه شده است . احمددهنوي سردبير اين برنامه گفت: " نسيم وصال"يک برنامه اذان گاهي است که بهمدت ‌٨٥ دقيقه از شنبه تا جمعه از ساعت ‌٤:30 سحر به مدت يک و نيم ساعتپخش مي شود. وي ادامه داد: اين برنامه در دو بخش ارائه مي شود . در بخش"دعا" در خواست زمينييان از آسمان مطرح مي شود که "دعاي خمس عشر امامسجاد(ع)" از مرحوم صالحي پخش مي شود. دهنوي تصريح کرد:پخش اين دعا به خاطراين است که ما انسان هاي زميني بهتر بتوانيم دعا کنيم . در و اقع روش دعارا براي استجابت نيازمان ياد بگيريم که اين دعا بنا به فراخور موضوعبرنامه پخش خواهد شد. در بخش دوم "فرضيه ها و اوامر آسمانيان بر زمينييان" مطرح مي شود. در واقع با حضور کارشناسان قرآني آيات قرآن و روايات اهلبيت "عليه سلام"بررسي مي شود. کارشناسي فراز هاي "دعاي خمس عشر امامسجاد(ع)"را حاج آقا رياضت و حجت الاسلام خديري بر عهده دارند. همچنينمفهوم "تقوا" را مرحوم آيت الله احمد ميانجي تفسير مي کند.پخش حکايت هايمرحوم فلسفي ، مناجات با امام زمان حجت الاسلام هاشمي نژاد و پخش سخنانحاج آقا انصاريان و حجت الاسلام صديقي از از ديگر بخش هاي اين برنامهمذهبي مي باشد.تهيه اين برنامه را حسن آقا جاني بر عهده دارد.

***ويژه برنامه ي بررسي چهاردهمين دوره مسابقات قرآني از راديو قرآن
راديو قرآن به بررسي چهاردهمين دوره مسابقات سراسري مديحه سرائي،ابتهال، اذان و همخواني قرآن کريم مي پردازد.
در اين برنامه از نفرات منتخباستان ها به منظور بررسي و نحوه ي روند برگزاري چهاردهمين دوره مسابقاتقرآني مصاحبه اي گرفته مي شود. اين برنامه به تهيه کنندگي و سردبيري سيدنورالدين سجادي، کارشناسي احمد ليايي و با حضور حجت الاسلام احمديان معاونفرهنگي سازمان اوقاف وامور خيريه ونيز ولي يار احمدي مدير کل آموزش ومسابقات سازمان اوقاف پنج شنبه ‌١٢ آذر ماه از ساعت ‌١٩ الي ‌٢٠ از راديوقرآن پخش مي شود.گفتني است،دراين رقابتها، نفرات قرآني ممتاز استانها ازروز سه شنبه ‌١٧ آذرماه به مدت سه روز به اجراي قطعات انتخابي خود ميپردازند.

***پخش مستقيم مسابقات فوتبال ليگ دسته يک از راديو ورزش
به گزارش روابط عمومي راديو ورزشديدار تيم‌هاي "شن ساي اراک- گل گهرسيرجان "از هفته هشتم فوتبال ليگ دستهيک در روز پنج شنبه دوازدهم آذر ساعت ‌١٤/٠٠به صورت زنده پخش خواهد شدوعلاقمندان به فوتبال مي توانند درجريان لحظه به لحظه نتايج ساير ديدارهاقرار بگيرند. "دانشگاه آزاد- شهرداري گرگان "ديدار آغازين هفته نهم ليگبرتر بسکتبال ديدار آغازين هفته نهم ليگ برتر بسکتبال بين دو تيم "دانشگاهآژاد – شهرداري گرگان "در روز پنج شنبه ساعت ‌١٥/٣٠به صورت زنده پخش خواهدشد همچنين دوستداران بسکتبال مي تواننددر جريان لحظه به لحظه ديدار حساس"ذوب آهن – مهرام"که در اصفهان برگزار مي شود قرار بگيرند .

*** آغاز نيم فصل دوم فوتبال ليگ برتربا ديدار "پرسپوليس – مس کرمان "
روابط عمومي راديو ورزش اعلامکرد ديدار تيمهاي "پرسپوليس – مس کرمان "در آغاز نيم فصل دوم ليگ برترفوتبال در روز جمعه سيزدهم آذر در ساعت ‌٠٠/ ‌١٥به صورت زنده پخش خواهد شدونتايج ساير بازيها که از ساعت ‌١٤/٠٠ آغاز مي شود به سمع شنوندگان خواهدرسيد. همچنين در آخرين ديدار هفته سيزدهم جدال حساس ونفس گير تيمهاي"سپاهان – استقلال تهران "در روز شنبه چهاردهم آذر از ساعت ‌١٥/٠٠به صورتزنده پخش خواهد شد.
اتاقي در حومه خاطرها با واليباليست اسبق تيم ملي ايران
در برنامه اين هفته اتاقي در حومه خاطرها "جهانگير تراب پور " واليباليست اسبق تيم ملي ايران مهمان
اين برنامه هستند ودر خصوص خاطرات تلخ وشيرين دوران ورزشي خود صحبت خواهند کرد اين برنامه
جمعه شب در ساعت ‌٢١/٠٠ از راديو ورزش پخش خواهد شد.

***اخبار راديو تجارت ‌١٣ و ‌١٤ آبان
خوشه هاي طلايي
عنوان برنامه اي است از گروهجهان و تجارت که به جايگاه خوشه هاي صادراتي در صادرات غير نفتي مي‌پردازدو جايگاه و پيشرفت هرچه بيشتر آن را مورد بررسي قرار مي دهد .
اين برنامه پنج شنبه باحضورمهندس قيصري استاد دانشگاه ، ابولفضل رياحي استاد دانشگاه ، کامرانيگانگي استاد دانشگاه و و يکي از نخبگان عامل خوشه اي به موضوع ارائهمدلهاي خوشه اي ميپردازد.
خوشه هاي طلايي هر پنج شنبه ازساعت ‌١٠تا ‌١١ به سردبيري کامران يگانگي پخش مي شود. سرمايه فردا : عنوانبرنامه اي است از گروه دانش و تجارت که به بررسي موضوعات مختلف اقتصاديروز اعمم از بانکداري ، بيمه ، بهره وري ، تجارت الکترونيکي ميپردازد .
اين برنامه جمعه با حضورغلامعلي غلامي کارشناس بيمه به روز بيمه ميپردازد . اين بر نامه بهسردبيري خانم راضيه حسينعلي جمعه ها از ساعت ‌٩ تا ‌١٠ پخش مي شود .

خرج،برج،زندگي
عنوان برنامه‌اي است از گروهدانش و تجارت که به آموزش مديريت اقتصادي خانواده با هدف بهره وري بيشتراز درآمد و هزينه و نقش خانواده در توليد و ثروت ناخالص ملي مي پردازد .
اين برنامه روز پنج شنبه باحضور دکتر قمي ، دکتر فولادي و دکتر جهانگيري به موضوع نقش زنان در اصلاحالگوي مصرف خانواده ميپردازد. برنامه خرج،برج،زندگي روزهاي پنج شنبه بهسردبيري حضايي و تهيه‌کنندگي سيانکي از ساعت ‌٩ تا ‌١٠ از گروه دانش وتجارت راديو تجارت پخش مي‌شود.

نگين
عنوان برنامه اي است از گروهجهان و تجارت که به موضوع کار آفريني در زنان و بررسي مسائل اقتصادي وتجارت مرتبط با زنان مپردازد . اين برنامه روز جمعه با حضور مينايي کارآفرين نمونه به راههاي آموزشي کارآفريني را مورد بررسي قرار ميدهد .برنامه نگين جمعه ها به سردبيري کردي و تهيه کنندگي حاجي نوروزي جمعه هاساعت ‌٧ تا ‌٨ از راديو تجارت پخش مي‌شود.

***عيد غدير در راديو جوان
شبکه راديويي جوان با ويژه برنامه هاي والسلام ، دريا در غدير و صداي پاي عيد ، عيد غدير را جشن مي‌گيرد.
والسلام: اين برنامه با موضوعيتکمال انسان کاري است از گروه جوان و انديشه راديو جوان که از آيتمهايگوناگوني چون گزارش ، نمايش ، بازخواني خطبه غديروسط حسين مهکام ، بخشکارشناسي با موضوع پذيرش ولايت امام علي(ع) وآثار و برکات اين ولايت و ...تشکيل شده است.والسلام به سردبيري معصومه ملالو و گويندگي هستي دخت توکلاز ساعت ‌١٠ از راديو جوان به روي آنتن مي رود.

دريا در غدير
عنوان برنامه اي است از گروهجوان و فرهنگ راديو جوان که از بخش هاي مختلفي مانند : شعرخواني استدشهريار ، غدير در ادبيات ، کارشناسي ، بخشهاي کوتاه فيلمهاي مرتبط با عيدغدير و ... تشکيل شده است.دريا در غدير به سردبيري محمدعلي علايي وگويندگي ليلا اديبان از ساعت ‌٧ صبح روز عيد غدير از راديو جوان پخش ميشود.

صداي پاي عيد
اين برنامه با موضوع عهد و پيماندر زندگي اجتماعي کاري است از گروه جوان و جامعه راديو جوان که با بخشهايينظير گزارش ، ارتباط با نجف اشرف ، مراسم عيد در شهرهاي مختلف ، کارشناسيو ... به سردبيري انوشه ميرمجلسي و با گويندگي محمودرضا قديريان و نسيمرفيعي از ساعت ‌٨ از راديو جوان به روي آنتن مي رود.

سينماي چهار بعدي در راديو جوان
برنامه الفباي جواني در روز پنج شنبه ‌٨٨/٩/١٢ در ايستگاههاي مختلف ، به موضوعات فرهنگي مي پردازد.
ايستگاه فرهنگ و هنر :
گفتگو با مرتضي اميري اسفندقه ( دبير علمي جشنواره شعر فجر )
ايستگاه سينما :
گفتگو با مهندس اسد پور (مدير روابط عمومي بنياد رودکي ) در رابطه با افتتاح اولين سينماي چهار بعدي ايران و خاورميانه
گفتگو با حميدرضا صلاحمند ( کارگردان فيلم نيش زنبور)
ايستگاه راديو هنر هشتم
گفتگو با کامران کاظم زاده ( مدير راديو فرهنگ) در رابطه با برگزاري کارگاه آموزشي موسيقي توسط استاد محمدرضا لطفي در مجموعه راديو
ايستگاه تاريخ
در اين بخش نيز با احمد ابوحمزه گفتگو خواهد شد.
الفباي جواني کاري است از گروه جوان و فرهنگ راديو جوان که از ساعت ‌١٥ به سردبيري رضا عزتي از راديو جوان به روي آنتن مي رود.

***صدا عنصري فعال در زندگي
استاد محمدرضا لطفي چهارشنبه ‌١١ آذر در اولين كارگاه آموزشي موسيقي كاربردي كه با همت شبكه راديويي فرهنگ برگزار شد، حضور پيدا كرد.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني شبكه فرهنگ:
استاد محمدرضا لطفي (آهنگساز ونوازنده برجسته تار) در اين كارگاه به موضوع «موسيقي، ذائقه ومخاطب‌شناسي» پرداخت و با اشاره به اهميت موسيقي در برنامه‌هاي راديو،توجه به موسيقي فاخر و خوب را لازمه جذب مخاطب بيشتر براي راديو دانست.
لطفي در اين نشست ضمن بيانسابقه ‌٤٢ ساله خود در عرصه موسيقي، اهميت صدا را به عنوان عنصري فعال درزندگي انسان متذكر شد و اضافه كرد از اين جهت راديو به عنوان رسانه‌اي كهاز طريق صدا بر مخاطب خود تأثير مي‌گذارد، بيش از پيش نيازمند توجه بهموسيقي موزون و مطابق با سليقه مخاطب است.
استاد لطفي با بيان اين موضوعكه جايگاه موسيقي ايراني در ميان مردم همانند زبان فارسي است، لازمهجذابيت برنامه‌ها را توجه جدي تهيه‌كنندگان و برنامه‌سازان به موسيقيدانست.
وي موسيقي را مانند يك پيكره درنظر گرفت كه با قطع‌كردن آن در طول برنامه، بر ذهنيت مخاطب اثر منفيگذاشته مي‌شود و مخاطب را خسته مي‌كند.
همچنين افزود: راديو با دو نوعموسيقي در برنامه‌ها مواجه است، يكي، موسيقي جدي كه بايد مناسب با موضوع ومحتوا انتخاب شود و ديگري موسيقي بين برنامه‌ها و سخنراني‌ها يا موسيقيآسانسوري است.
وي خاطرنشان كرد: براي جلوگيرياز خستگي‌ شنونده، توجه به كاربرد موسيقي اهميت به‌سزايي دارد و در اينحوزه برگزاري نشست‌هاي تخصصي با حضور موسيقيدانان و تئوريسين‌هاي اين عرصهبه (new age) يا تلفيقي بسيار راهگشاست. همراه ارايه تعريف از انواعموسيقي به خصوص موسيقي شايان ذكر است: يكي از اهداف برگزاري اين كارگاهآموزشي توسط شبكه راديويي فرهنگ، ايجاد فضايي مناسب براي حضور بيشترپيشكسوتان عرصه هنر و موسيقي در رسانه ملي به منظور قرارگرفتن ذوق و قريحهنيروهاي جوان در مسير شكوفايي است. 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    بازديدها
    آخرين پست

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 1 مهمان