در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه مباحث مرتبط با موشکهاي زمين به هوا به بحث بپردازيد
Moderator

Moderatorno avatar
پست ها

280

تشکر کرده: 29 مرتبه
تشکر شده: 47 مرتبه
تاريخ عضويت

چهارشنبه 5 دی 1386 13:07

آرشيو سپاس: 1828 مرتبه در 195 پست

سامانه‌هاي ضدموشك و راهكارهاي عبور از آن

توسط hamed_713 » پنج شنبه 8 بهمن 1388 14:21

در سال 1972، با امضاي پيمان منع گسترش سلاح‌هاي ضد بالستيك موسوم به پيمان ABM، جنگ سرد ميـان دو قدرت شرق (شوروي سابق) و غرب (آمريكا) پايان يافت. اما آمريكا يك دهه بعد، دهه‌ي 1980، برنامه‌هاي خود را براي دفاع ضد موشك آغاز كرد و پس از فروپاشي شوروي، پرده از اين طرح‌هـا برداشت.

اين برنامه كه به عنوان طرح ملي دفاع موشكي(National Missile Defense (NMD)) شناخته مي‌شود شامل طرح‌هايي براي مقابله با موشك‌هاي بالستيك با كلاهك هسته‌اي بود. چند سال بعد، مسأله‌ي دفاع در مقابل موشك‌هاي كروز با عنوان برنامه‌ي دفاع موشكي (Theater Missile Defense (TMD)) نيز مطرح شد. در حال حاضـر آمريكايي‌ها به دنبال جذب برخي از كشورهاي ديگر براي توسعه‌ي سرمايه‌گذاري بر روي دفاع موشكي و استقرار اين سامانه در ساير نقاط دنيا مي‌باشند. اين برنـامـه به عنوان برنامه‌ي جهاني دفاع موشكي (Global Missile Defense (GMD)) شناخته مي‌شود.

تا كنون، رژيم صهيونيستي آمادگي خود را براي همكاري در اين طرح اعلام كرده و در قسمت‌هايي از اين طرح با آمريكا شريك شده است. غير از رژيم صهيونيستي، آمريكايي‌ها سامانه‌ي دفاع موشكي را در برخي كشورهـاي ديگر كه در آنها پايگاه نظامي دارند و يا جزو شركاي استراتژيك‌شان محسوب مي‌شوند نيـز، مستقر كـرده‌انـد. اين كشورها شامل آلمان، هلند، يونان، كويت، عربستان سعودي، ژاپن، تايوان و كره مي‌شوند. در نقشه‌ي زير، اين كشورها مشخص شده‌اند.محل استقـرار سامـانه‌ي ضد موشك پاتريـوت تا سال 2000 م.


گر چه زمان نسبتـاً زيادي از طرح دفاع ضد موشكي مي‌گذرد، اما هنوز دقت اين سـامـانه‌ها محـدود بوده و استفاده‌ي عملياتي از آنها به طور كامل ميسر نشده است. در جنگ اخير آمريكا و عراق، در چنـد مورد، اين سـامانه‌ها عملكرد ناموفقي داشته‌اند كه منجر به سرنگوني دو هواپيماي خودي (آمريكايي و انگليسي) نيز شده است.

هدف از انجام اين پروژه، بررسي سامانه‌هاي ضدموشك و ارائه‌ي راهكـار براي عبور از اين سامانه‌هـا مي‌باشد. در اين گزارش، بخش‌هاي كلي پروژه و محتويات هر كدام از بخش‌ها معرفي شده‌اند.


معرفي مراحل پروژه

انجام اين پروژه، شامل 3 مرحله‌ي كلي زير مي‌باشد:

 • بررسي سامانه‌هاي ضد موشك و استخراج نحوه‌ي عملكرد آنها؛
 • بررسي راهكارهاي عبور از سامانه ضد موشك؛
 • شبيه‌سازي راهكارهاي پيشنهادي براي عبور از سامانه‌هاي ضد موشك.
در ادامه، موضوعات مورد بررسي در هر كدام از اين مراحل معرفي شده است.1- بررسي سامانه‌هاي ضدموشك و استخراج نحوه‌ي عملكرد آنها

در اين مرحله، سامانه‌هاي ضد موشكي موجود و همچنين طرح‌هايي كه براي آينده مطرح شده‌اند مورد بررسي قـرار مي‌گيرد. موضوعات مورد بررسي در اين مرحله عبارتنـد از:

 • بررسي و معرفي برنامه‌هاي دفاع ضد موشكي (NMD، TMD و GMD)؛
 • معرفي سامانه Patriot و مراحل توسعه‌ي آن شامل سامانه‌هاي:
  • PAC-1
  • PAC-2
  • PAC-3
  • MIM-104
 • بررسي زيرسامانه‌هاي سامانه‌ي پاتريوت و شركت‌هاي سازنده‌ي آنهـا با هدف استخراج جزئيات فني، نظيـر:
  • روش عملكرد سامانه؛
  • روش هدايت؛
  • نوع حسگرهـا؛
  • نوع پردازشگرهـا و روش‌هاي محاسباتي؛
  • و ... .
 • بررسي طرح‌هـا و ايده‌هاي مربوط به آينده.[B]موشك PAC-2 به همراه لانچـر و رادار

[/B]


2- بررسي راهكارهاي عبور از سامانه ضد موشك

هدف از انجـام اين مرحله، ارائه‌ي راهكارهايي براي عبور از سامانه ضد موشك مي‌باشد. به اين منظـور در ابتـدا برنامه‌هايي كه كشورهايي نظير چين و روسيه در مقابله با سامانه ضد موشك اتخاذ كرده‌اند، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در ادامه، بر اساس اطلاعاتي كه در مورد نحوه‌ي كار سامانه‌هاي ضد موشك فراهم شده است، روش‌هـا و راهكارهاي جديدي براي عبور از اين سامانه، پيشنهاد مي‌گردد.


با توجه به مطالب فوق، موضوعات مورد بررسي در اين مرحله عبارتند از:

 • بررسي راهكارهاي موجود براي عبور از سامانه ضد موشك؛
 • بررسي و ارائه‌ي راهكارهاي جديد براي عبور از سامانه ضد موشك، نظير:
  • استراتژي‌هاي جديد در حمله؛
  • تغيير قابليت‌هاي عملكردي؛
  • مانورهـاي جديد براي موشك بالستيك؛
  • اضافه كردن سامانـه‌هاي جديد؛
  • و ... .
 • شبيه‌سازي اوليه روش‌هاي پيشنهادي جهت اصلاح كليات روش.

3- شبيه‌سازي راهكارهاي پيشنهادي براي عبور از سامانه ضد موشك

در اين مرحله، راهكارهاي پيشنهادي براي عبور از سامانه ضد موشك، به منظور ارزيابي روش و اصلاح آن، شبيه‌سازي مي‌گردد. فعاليت‌هاي اين مرحله شامل "شبيه‌سازي سامانه‌هاي ضد موشك" و "شبيـه‌سازي موشك بالستيك با قابليت‌هـاي پيشنهادي" مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه شبيه‌سازي‌هاي اين مرحله و ميزان دقت آنها، بستگي زيادي به نتايج بخش‌هاي قبلي و ميزان اطلاعاتي كه در آنها فراهم مي‌شود دارد. در صورتي كه اطلاعات فني خوبي از جزئيات سامانه‌هاي دفاع ضدموشك و منطق عملكرد آنها فراهم گردد، مي‌توان شبيه‌سازي‌هاي دقيقي را در اين مرحله انجام داد. در غيـر اين صورت، انجام شبيه‌سازي‌هاي خيلي دقيق، منطقي نخواهد بود و به شبيه‌سازي‌هايي در حد "اثبـات امكان‌پذيـري"( Demonstration) اكتفـا خواهد شد.

از اين رو، تخمين زمان و هزينه‌ي انجام اين مرحله، پس از انجام دو مرحله‌ي قبلـي كه در قالب يك فـاز انجام خواهند شد، صورت مي‌گيرد.


تخمين زمان و هزينـه

پيش از ارائه‌ي تخمين زمان و هزينـه، توجه به دو نكته ضروري است:

 • انجام مراحل يك و دو، "بررسي سامانه‌هاي ضد موشك و استخراج نحوه‌ي عملكرد آنها" و "بررسي راهكارهاي عبور از سامانه ضد موشك"، كه در قالب فاز اول پروژه انجام مي‌شوند، در محـدوده‌ي اطـلاعات قابل دسترس در منابع (شامل اينتـرنت، مجلات، مقالات و كتب موجود در كتابخانه‌هاي قابل دسترس) صورت مي‌گيرد؛
 • شبيه‌سازي راهكارهاي پيشنهادي، به عنوان فاز دوم اين پروژه در نظر گرفته شده است. همانطـور كه پيشتـر نيـز اشاره شد، به دليل وابستگي حجم كار اين فاز به نتايج فاز اول، تخمين زمان و هزينه‌ي انجـام آن، فعلاً مقدور نيست.
كتاب‌شناسي1- "موشك پاتريوت چگونه عمل مي‌كند" فصلنامه‌ي علمي خبري كروز – شماره 14.
2- US Missile Defense Agency website
3- www.Raytheon.com
4- www.HowStuffWorks.com
5- www.FAS.org
6- Congressional Research Service, "The USA PATRIOT Act: A Legal Analysis", April 15, 2002

منبع : موسسه خدمات فنی و مهندسی رها  
اي ايران
            اي سرزمين خوبيها

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب hamed_713 تشکر کرده اند:
MISSILE, hani1459, kayvan6079, hyphyp, Present, Mahdi1944, Ruozbeh, shadow.of.death, chad, CAPTAIN PILOT, SAMAN, حسن2568, Reza6662, Shahbaz, cross2007, Fariborz, ARafiee, shola, ali nuri, Persian Cat

Super Moderator

Super Moderatorنماد کاربر
پست ها

3101

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 172 مرتبه
تاريخ عضويت

يکشنبه 22 بهمن 1385 16:25

آرشيو سپاس: 23546 مرتبه در 2452 پست

Re: سامانه‌هاي ضدموشك و راهكارهاي عبور از آن

توسط SAMAN » جمعه 9 بهمن 1388 13:12

لازمبه ذكر است كه شبيه‌سازي‌هاي اين مرحله و ميزان دقت آنها، بستگي زيادي بهنتايج بخش‌هاي قبلي و ميزان اطلاعاتي كه در آنها فراهم مي‌شود دارد. درصورتي كه اطلاعات فني خوبي از جزئيات سامانه‌هاي دفاع ضدموشك و منطقعملكرد آنها فراهم گردد، مي‌توان شبيه‌سازي‌هاي دقيقي را در اين مرحلهانجام داد. در غيـر اين صورت، انجام شبيه‌سازي‌هاي خيلي دقيق، منطقينخواهد بود و به شبيه‌سازي‌هايي در حد "اثبـات امكان‌پذيـري"(Demonstration) اكتفـا خواهد شد.

برای ساخت سلاح مشابه یا ضد آن, در اختیار داشتن اطلاعات سلاح ( همانطور که در مطلب اشاره شد) ضروری است و معمولا" یا به عبارت دیگر همیشه این اطلاعات فوق سری و محرمانه بوده و هست و فقط تعداد کمی از تعداد پرسنلی که بر روی طرح به طور مشترک کار می کنند از آن با خبر هستند.

2 راه برای بدست آوردن این اطلاعات وجود دارد:
1- واگذاری امتیاز سلاح مورد نظر
2- سرقت اطلاعات

تاریخ نشان داده که ساخت سلاح ها مشابه و راز کشف تکنولوژی ها از راه دوم هم صورت گرفته است.

مثل: ساخت موشک( R-2=AA-2 )  از موشک سایدویندر در اثر عمل نکردن موشک شلیک شده به یک میگ 15 روسی / کالبد شکافی میگ 25 توسط امریکایی ها, تمایل روس ها به دانستن تکنولوژی اف-14 و ...

بنده یک مثال در مورد الکترونیک خدمت دوستان عرض کنم:
تا سالهای قبل ساخت یک مدار اکو معمولا" بسیار پر حجم بود و تعداد خیلی زیادی از آی  سی ها را باید در یک مدار طراحی می شد تا اکو ساخته شود.
تا  اینکه چند سال مدار اکویی به بازار آمد که فقط از یک آی سی 16 پایه استفاده می کرد, اما شماره آی سی همیشه پاک شده بود!!! هنوز هم پاک شده هست, اما با گذشت زمان مشخص شد آی سی مذکور یک آی سی جدید PT-2399  بوده است.
پیام حکم قتل خود شنفتن مرا خوشتر بود, از یک تملق به نزد مردمان سفله گفتن!

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب SAMAN تشکر کرده اند:
hf22, MISSILE, hani1459, noktehdaan, Mr.Amirhessam, Reza6662, ARafiee, Mahdi1944, shola, Fariborz, hamed_713, CAPTAIN PILOT, ali nuri, Shahbaz, Persian Cat

Captain

Captainنماد کاربر
پست ها

196

تشکر کرده: 191 مرتبه
تشکر شده: 517 مرتبه
تاريخ عضويت

سه شنبه 29 تیر 1389 11:53

آرشيو سپاس: 1326 مرتبه در 135 پست

Re: سامانه‌هاي ضدموشك و راهكارهاي عبور از آن

توسط hf22 » شنبه 26 شهریور 1390 18:27

پیدا کردن نقطه ضعف یک سامانه خوبه ولی به شرط اینکه این نقطه ضعف توسط طراحان و گروه آزمایش کننده اصلاح نشده باشه معمولا کار بسیار دشوار خواهد بود و صد درصد نمیشه اطمینان داشت که جواب بده. ولی تلاش باعث میشه گاهی یه چیزهایی از کارکرد یک سیستم بفهمی که سازنده هم به فکرش نرسیده بوده یا دونسته ولی از کنارش گذشته تا یه پول کلون بابت اصلاح از خریدار بینوا بعدا بگیره. تجارت قانون نمیشناسه یه موقع میفهمی چه کلاهی سرت رفته که دیگه دیره یا اینقدر سیستم رو اصلاح نمیکنی تا اینکه دشمن به فکر اصلاح اساسی اون میفته !!! مثل فریب سیستم پدافند سوریه توسط اسرائیل .
کسی که در تاریکی زندگی کند نیاز به نور را درک نخواهد کرد!

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب hf22 تشکر کرده اند:
shola


 


 • موضوعات مشابه
  پاسخ ها
  بازديدها
  آخرين پست

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان