در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه‌ي مباحث فيلم و سينما به بحث بپردازيد
Moderator

Moderatorنماد کاربر
پست ها

2658

تشکر کرده: 81 مرتبه
تشکر شده: 185 مرتبه
تاريخ عضويت

سه شنبه 23 تیر 1388 08:58

محل سکونت

روبروی شما

آرشيو سپاس: 15274 مرتبه در 2406 پست

حقایقی درباره هدیه تهرانی

توسط RAHVAR » دوشنبه 26 بهمن 1388 11:00

شفاف ـ محمد تاجیک : بالاخره بین سینمای ایران و هدیه تهرانی آشتی برقرارشد . حالا خانم تهرانی پس از چهار سال با فیلم " هفت دقیقه تا پاییز "قرار است در جشنواره حضور داشته باشد. پس از سالها نیز فیلم " شبانه "کیوان علی محمدی و امید بنکدار با بازی او درسینماها اکران شده است.بدنیست بدانید که كيوان عليمحمدي يكي از كارگردانهاي فيلم "شبانه"درزماننمایش این فیلم در جشنواره فیلم فجر چهارسال پیش گفته بود : هر حال شبانهساخته شد اما هديه تهراني فرشته نجات ما بود كه باعث شد كار ما به نتيجهبرسد و اگر او نبود همه زحمات بر باد رفته بود.هدیه تهرانی پس از چهار سالبا فیلم هفت دقیقه تا پاییز در جشنواره فیلم فجر امسال حضور دارد .بازیگریکه دراین سالها اگرچه اصلا مصاحبه ای نکرده ولی همچنان در مطبوعات خبر سازو پرخبر است

/بازیگری که هیچ وقت پی گیر بازیگری نبود/

آنطورکه خودش در مصاحبه ای گفته :هیچ وقت به صورت جدی و عاشقانه پی گیر بازیگرینبوده است ولی به هرحال برایش جذابیت داشته است .جذابیتی که دنیای نمایشبه هرشکلش برای همه دارد .پدر هدیه تهرانی به گفته خودش خیلی فیلم می دیدهوهمیشه اورا هم با خودش به سینما می برده است .در ضمن پدرش جسته گریختهکار تئاتر هم می کرده است .جالب است بدانید مادربزرگ او در سی سالگی دریکفیلم هم بازی کرده است .

اولین بار که قرار بود بازیگری را شروعکرده و بازی درسلطان را قبول کند با پدرش مشورت می کند ودر مجموع پدرش نهخیلی موافق بود ونه خیلی مخالف و مثل همیشه تصمیم نهایی را به خودش واگذارمی کند .

تهرانی درباره حضور در سینما در گفت وگویی گفته است :خیلیبرایم پیش می آمد که دست اندرکاران سینما برای بازی در فیلمی دعوتم میکردند .چند تا از آشناها وبستگان ما مثل ناصر تقوایی واکبر عالمی هم گاهیچنین پیشنهادهایی می کردند و این قضیه چندان برایم نا آشنا نبود .

/چای تلخ تقوایی/

اولینبار که به طور جدی به بازی دریک فیلم فکر کردم بیست سالم بودو آقای تقواییقرار بود چای تلخ را بسازد اما فیلم به سرانجام نرسید .این درست موقعی بودکه قصدداشتم به آلمان بروم ودررشته دکوراسیون داخلی ادامه تحصیل بدهم .

/زمانی برای دوست نداشتن سینمای ایران/

امامی گذرد و یک روز در یک فروشگاه محمد رضا شریفی نیا وآزیتا حاجیان از هدیهتهرانی می پرسند به بازیگری علاقه دارد واو در جواب می گوید نه .چون در آنزمان سینمای ایران را زیاد دوست نداشت و بازیگری هم طبعا جذابیت چندانیبرایش نداشت . اما بالاخره با پی گیری شریفی نیا وحاجیان او برای فیلم روزواقعه به دفتر هدایت فیلم دعوت می شود.نقش کوتاه راحله را که به اوپیشنهاد داده بودند از نظر خودش نقش خیلی کوتاهی بود که کار خاصی غیر ازگفتن چند تا بله وخیر نمی کند و بیشتر یک تیپ ساده است تا شخصیت و به همینخاطر جواب منفی می دهد .او به گفته خودش می دانست که قدم گذاشتن درایندنیا ممکن است تمام زندگی اش را تحت الشعاع قرار دهد پس اولین نقش بایدارزش این ریسک را می داشت .

/هدیه دراغما/

هدیه تهرانی پساز این ماجرا قصد سفر به آلمان را دارد که پیش ازاین سفر تصادف شدیدی میکند وبه اغما می رود و حدود ششماه در بیمارستان بستری می شود .

/سه هدیه روی یک نیمکت/

بعدماجرای دعوت مهرجویی از او برای فیلم جدیدش به وجود می آید .ماجرابه گفتههدیه تهرانی ازاین قرار بوده که آناهیتا همتی که با هدیه تهرانی در شهرکاکباتان همکلاس بوده برای تست بازیگری به دفتر مهرجویی می رود وقتی متوجهمی شوند او متعلق به شهرک اکباتان است از او می پرسند که آیا دراین شهرکدختری به اسم هدیه را می شناسد و او می گوید که سه نفر را بااسم هدیه میشناسد .در واقع این سه نفر که یکی از آنها هدیه تهرانی بود در مدرسه پشتیک میز می نشستند.

/نه به مهرجویی!/

خلاصه هدیه تهرانی برای فیلم لیلا دعوت می شود ولی چون به گفته خودش قصه فیلم را دوست نداشته است آن راقبول نمی کند .

اودرباره رد کردن فیلم مهرجویی بعدها در مصاحبه ای می گوید :البته آن موقععقلم نمی رسید و شاید به خاطر اسم واعتبار آقای مهرجویی باید قبول می کردم.اما این مضمون که مردی می خواهد زن بگیرد چون همسرش نازاست برای قابل هضمنبود.

/بودن یا نبودن یا زیرآب زدن؟!/

بعد از این برای فیلمبودن یا نبودن کیانوش عیاری دعوت می شود و کیانوش عیاری قصه را برای اوتعریف کرده وتهرانی از قصه خوشش می آید ومی پذیرد .کم کم قرار ها جدی ترمی شود و او شروع می کند به تمرین وتحقیق و صحبت با بیماران قلبی .تهرانیدرباره منتفی شدن بازی اش دراین فیلم گفته :این پروسه تمرین وتحقیق دو سالطول کشید و من هم چون با فضا و شرایط سینمای ایران آشنایی نداشتم تا بدانمدوستان چه قدر به هم لطف دارند و چه طور زیر آب هم را می زنند! مدام میشنیدم که این فیلم پروانه ساخت ندارد و به مرحله تولید نمی رسد و حتی یکیاز دوستان نزدیکم از آقای عیاری شنیده بود که ساخت این فیلم منتفی شده .در حالی که همه اینها شایعه بود و من هم ازاین ماجراها دلخور بودم که چراآقای عیاری مرا درجریان نگذاشته اند.

/سلطان کیمیایی وعلاقه مندی به چیزهای قدیمی/

بعدقرار می شود که در فیلمی از مسعود کیمیایی با فیلمنامه ای با عنوان سیبسرخ هوا بازی کند که ساخت این فیلم توسط کیمیایی منتفی می شود وسعید اسدیآن را می سازد که خانم تهرانی نیز طبعا در آن حضور پیدا نمی کند .پس از آندومرتبه کیمیایی با او تماس گرفته ومی گوید می خواهد که یک کار خیابانیبیست روزه را کار کند که ممکن است خوب از کار دربیاید و احتمال دارد خوباز کار درنیاید .خلاصه قرار می شود که درفیلم سلطان کیمیایی بازی کند .

اودرباره بازی درسلطان گفته : نام کیمیایی برایم مهم نبود چون اگر اینجوربود باید درفیلم مهرجویی بازی می کردم .راستش یک دلیلی که درفیلم سلطانبازی کردم این بود که من خیلی به مسائل قدیمی علاقه دارم .بناهای معماریگذشته و مبلمان واشیا قدیمی و کلا مخالف از بین رفتن این چیزها بودم وقصهسلطان هم به این ماجراها مربوط می شد .

/وای چه قدر فاجعه ام /

هدیهتهرانی اولین بار خودش را برروی پرده سینما آزادی می بیند وبه آن طور کهگفته از خودش خیلی بدش می آید.او دراین باره در مصاحبه ای گفته :دفعه اولکه خودم را روی پرده دیدم می خواستم برم زیر صندلی و قایم شوم و با خودمگفتم :وای چه قدر فاجعه ام .این احساس هنوز هم با من وجوددارد وفرق چندانینکرده است .

/قرمز/

فیلم قرمز که هدیه تهرانی در آن بازیکرده بود فیلمی بود که درابتدا در فیلمنامه آن دیالوگهای شخصیت هستی بابقیه یکسان ویک لحن بود .در این خصوص هدیه تهرانی با فریدون جیرانی بحث میکرد که چون شخصیت هستی شخصیتی مدرن وامروزی است باید دیالوگها را عوض کردویا در خیلی جاها این نقش باید با سکوت اجرا شود و این اتفاق هم افتاد.مثلا در صحنه در گیری دادگاه ،شخصیت هستی طبعا و طبق فیلمنامه بایددرواکنش به دادو بیداد کردن و سیلی زدن خواهر شوهرش او هم دادو بیداد میکرد وسیلی می زد اما هدیه تهرانی تصور کرده بود که اگر خودش جای آن زن بودهیچ گاه این کاررا نمی کرد تهرانی دراین باره گفته :تمام این پروسه درفیلمها یک جور کشف وشهود بود که هم خودم را کشف می کردم وهم دنیای اطرافمرا بهتر می شناختم .

/ماجرا جویی های هدیه تهرانی /

سوال از هدیه تهرانی : قبول دارید که یکی از دلایل گرایش به بازیگری ،تمایل شما به ماجراجویی وکنجاوی است ؟

جواب : بله ،کاملا .(ماهنامه فیلم شماره330)

همانطورکه هدیه تهرانی خودش هم اعتراف می کند یک ماجرا جو هست وهمین حس کنجکاوی وماجرا جویی پای او را به خرابی های زلزله بم ،بغداد ،افغانستان وکردستانعراق می کشاند .او خودش دراین باره گفته : هر جا ردی از ماجرا جویی وموقعیت و تجربه چیزهای بکر و تازه باشد خطررا با جان ودل می پذیرم و بهدنبالش می روم .همیشه فکر می کنم که بهتر است بروم و ماجرا ها واتفاقاتمختلف رااز نزدیک لمس کنم.

/چالش با نقش/

از نظر هدیهتهرانی چالش با نقشهای مختلف و دلهره واضطراب برای اجرای آنها یک وسوسهدرونی برای برای او بوده است که آیا از پس این کارها برمی آید یا میتواندآنقدر از خودش دور شود که فرضا یک زن کردرا که ده سال هم از اوبزرگتر است را قابل باور کند یا نه ؟

تهرانی در پاسخ به این سوالاتهمیشه گفته: در نگاه اول ممکن است شخصیتهای فیلمهایی چون پارتی دنیا ،دخترایرونی و غیره مشابه به نظر برسند وجه تشابهی که دراین گونه کاراکترها بهنظر می رسد یک نوع استقلال و یا شاید همان وجهی است که همه آن را کلیشه یاشخصیتی سردو سنگی می خوانند .خیلی احساس نمی کنم که تمام این شخصیتهاهمواره شبیه به هم وتکراری باشند . شاید هم اینطوری باشد اما چیزی که مهماست توباید هر نقشی را در هر قالبی و فیلمنامه طوری بازی کنی که قابل باورباشد ودرس اجرا شود .

در سینمای دنیا هم فقط بازیگر نیست که سعی میکند کاراکتر جذاب و متفاوتی خلق کند آنجا مجموعه ای از عوامل وتواناهاییدست به دست هم می دهند تااین اتفاق را تسهیل کنند در سینمای ما گاهی هرکدام از این عوامل نهایت کوششان را می کنند که این اتفاق نیافتد!حالا منباید تلاش مضاعفی بکنم تا به رغم همه این عوامل بازدارنده ،جوری جلویدوربین و روی پرده ظاهر شوم که توی ذوق نزنم ومردم مشتاق دیدنش باشند.

/بازی در دوئل/

درفیلم دوئل احمد رضا درویش او ابتدا قرار می شود نقش سلیمه را بازی کند .نقشی که بعدا پریوش نظریه بازی می کند . احمد رضا درویش نیز اعتقادداشت کهاین نقش با توجه به متفاوت بودنش برای تهرانی در آن مقطع نقش ایده الی است.اگر چه اجرای کاراکتر سلیمه در فیلم دوئل از نظر تهرانی اتفاق خیلی ویژهای بود اما شرایط و تفاوتهای نقش به نظر هدیه تهرانی برای شروع خیلی زیادبود واحساس می کرد این نقش به او نمی خورد . البته وقتی او فیلم دوئل رامی بیند به این نتیجه می رسد که می شد این کاررا کرد و چندان توی ذوق نمیزد .

حرف اصلی با آقای درویش این بود که ایراد دوئل در اینجاست کههمه دارند به یک شیوه و با لهجه جنوبی حرف نمی زنند و در مجموع یک جوریاست .این در حالی است که درفیلم زنگی و رومی هم قرار بود نقش یک معلمجنوبی را با لهجه بازی کند و هیچ مشکلی با آن نداشت اما در دوئل این حس بهاو دست می داد که نقش با تغییر یکباره و این گویش در نمی آید .

البتهاو در فیلم جایی برای زندگی چنین حسی را نداشته و از نظر خودش خیلی همدوست داشتنی بود.درآنجا یک مادر امی چهل ساله است و حتی وقتی فیلمنامه راخواند وقرار شد در آن بازی کند فکر کرد علاوه برتمایزهایی که نقش درفیلمنامه دارد تغییر های دیگری هم باید به آن اضافه کرد تادرست تراز کاردر آید.

/هدیه تهرانی وزمانه /

زمانه اولین باری بود که میخواستم نقش فرعی بازی کنم . با خودم به این نتیجه رسیده بودم که به نقشهایاول وحضورهای طولانی روی پرده عادت نکنم .ابتدا خیلی داستان فیلم را درکنمی کردم و صحبتهای مفصل باآقای صلاحمند هم چیزی را حل نکرد .البته نقش درحد همین یکی دو دقیقه حضور نبود و جذابیت اولین تجربه نقش کوتاه در قبولکردن من تاثیر داشت .

آن موقع شایعه های زیادی راه افتاد که من بهخاطر حضور گلزار این نقش را قبول کرده ام در حالی که این کار هیچ ارتباطیبه ایشان نداشت.

/هدیه تهرانی وطرفدارانش/

رابطه بازیگرانمشهور با هوادارانشان همواره با حواشی بسیاری مواجه بوده است .تهرانی نیزاز جمله این بازیگران است . خود او زمانی دراین باره به یک ماهنامه تخصصیو معتبر سینمایی گفته بود : فکر کردن به این طرفداران گاهی آدم را آزار میدهد . چون نمی شود نسبت به انسانهای دیگر بی تفاوت بود و اهمیتی به ایندلبستگی و علاقه شان نداد . متاسفانه جاهایی ناچاریم که این کاررا انجامدهیم و برخلاف میلمان بی تفاوت نشان دهیم چون تجربه نشان داده ادامه دادناین جورارتباطها چیزی را حل نمی کند ووقتی بعضی ها را درگیر ووابسته میکنیم به ضررشان تمام می شود .

/مگر خانم تهرانی هم حمام می رود؟!/

اینبازیگر مطرح سینما درادامه مصاحبه خود گفته بود :ابتدا فکر می کردم اینملاقات ها ومواجه شدنها آنهارا به این نتیجه می ساند که من هم مثل آنهاآدم معمولی هستم .یکی از این دختران یک بار با منزل هدیه تهرانی تماسگرفته و به او گفته بودند هدیه تهرانی حمام است با تعجب پرسیده بود مگرخانم تهرانی هم حمام می رود ؟!احساس کردم بعضی ها تصور می کنند مارااز تویصندوق بیرون می اورند و می رویم جلوی دوربین وبعد دوباره لای زرورق میگذارندمان و می گذارند داخل صندوق تا فیلم بعدی !(ماهنامه فیلم شماره 330)

/خاطره های عجیب مشهور شدن /

اوخاطره های عجیبی از مشهور شدن دارد از مرد جوانی که مرتب با خانه او تماسمی گرفته وبعدها تهرانی از طریقی متوجه می شود که این مرد فکر می کند هدیهتهرانی همسرش است و از او چهار تا بچه هم دارد یا دختر جوانی که پس از فوتمادرش تصور می کرد که هدیه تهرانی مادر او ست و یک بارهم که تهرانی از سفرشمال برمی گشته می بیند که این دختر روی تخت او خوابیده است .

تهرانیدرباره این خاطره ها در اظهاراتی گفته :خاطره های عجیب زیادی دارم .یکی ازآنها موقع کار سر فیلم دوئل بود .که یک روز رفتیم بازار شهر وبرای خرید وموقع برگشتن متوجه شدیم جمعیت خیلی زیادی پشت سر ماراه افتاده اند و دعامی خوانند. دقیقا شبیه تظاهرات شده بود .

/نشریا ت زرد وهدیه تهرانی /

هدیهتهرانی همانند بسیاری از هنرندان دیگر از نشریات زرد شاکی بوده او حتیانتظار داشته که باید مسئولان نسبت به این تغذیه بد وغلط و غلط به جامعه وفرهنگ ما واکنش نشان دهند .البه او آنقدر ازاین مسئله گلایه مند است کهمثلا در جایی عنوان کرده :شاید هم اینجور مطالب لازم است و گروهی دوستدارند این چیزها منتشر شود .شاید لازم است مردم مدام بخوانند که هدیهتهرانی در فلان مهمانی موهوم دستگیر شده و الان زندانی است وهمزمان همدارد دوتا فیلم هم بازی می کند و تازه درهمان موقع اصلا ایران نیست وبهفلان کشور خارجی رفته وهمه اینها در حالی است که اصلا ممنوع الکار هم شدهبوده !در همان زمان در خیابان دیده شده که دستش شکسته و .. .

البتهبه نظر هدیه تهرانی هیچ به دنبال شکایت کردن از این نشریات نبوده . چون بهنظرش کسانی که اورا از نزدیک می شناسند می دانند او دارد چه می کند وکسانیهم نمی شناسند بسته به وجدان وظرفیت خودشان هرچه که دلشان خواست می گویندومی نویسند و کاری هم از دست او برنمی آید .در زندگی عادی هم ممکن استبستگان یا همسایه شما پشت سرتان حرفهای ناخوشایند و نامربوطی بزنند . میتوانی بروی سراغش و بااو دعوا کنی و یا قضیه را رها کنی من از جایی بهنتیجه رسیدم که بگذرم .

/سالی هشت بار مرا شوهر می دهند/

زمانییکی از نشریات زرد گفت وگویی به اصطلاح اختصاصی با مادر هدیه تهرانی میکند و حرفهایی عجیب غریب منتشر می شود . تهرانی با مادرش درباره آن مصاحبهصحبت می کند معلوم می شود هشتاددر صد آن حرفها رااز خودشان در آورده اند.

هدیهتهرانی البته یک بر واکنش محشری نسبت به این حاشیه سازی ها داده است .اودراین باره گفته :نمی توانم هرروز به این فکر کنم که این نشریات زرد سالیهشت بار مرا شوهر می دهند . خب راه منطقی مقابله بااین جریان چیست ؟منطقمی گوید حتی اگر بخواهیم عده این طلاق ها را حساب کنیم با توجه به اینکهمن درست در ساعت مقرر پس از سه ماه وده روز شوهر کنم بازهم سالی ده تاشوهر نمی توانم عوض کنم . انتظار دارید به این چیزها فکر کنم؟برومودوربیافتم وبگویم چرااین حرفها را می زنید ؟اصلا فرض کنید این کار راهمکردم . آن وقت تیتر می زنند :هدیه تهرانی با حضور در نشریه ما ،ده تاازدواجش در سال را تکذیب کرد!(ماهنامه فیلم شماره 344)

/هدیه تهرانی و چهارشنبه سوری /

شوکران،کاغذ بی خط و چهار شنبه سوری از تحسین شده ترین فیلمهای هدیه تهرانیهستند .او در مصاحبه ای درباره فیلم چهارشنبه سوری گفته است :فیلمهای قبلیاصغر فرهادی را خیلی دوست داشتم .به همین دلیل پیشنهاد که کرد مشتاقانهپذیر فتم .هیچ وقت فکر نمی کردم روزی بخواهد با من کار کند از همان زمانهم معتقد بودم فیلم خوبی خواهد شد .فرهادی مطمئن نبود بتوانم این نقش راخوب از کار دربیاورم .تردیدش به نظرم از جایی بود که دلش نمی خواست سایههدیه تهرانی روی فیلم بیافتد و یک سوپر استار به معنای عامه پسندش فیلم راتحت الشعاع قرار دهدو روی فروش آن تاثیر بگذارد .به هرحال مشکوک بود .درواقع دلش می خواست من کار کنم اما این نگرانی را هم داشت .

خبفرهادی بامن خیلی صحبت می کرد و هنوز در آن زمان به نقطه واحدی درباره نقشمژده نرسیده بود .به گزینه های زیادی فکر می کرد . مثلا به من می گفت کهمژده خیلی زن ضعیف ومظلومی است .بعد می گفت با حیا است و درعین حالقدرتمند . هزار جور روحیه راتوضیح می داد که در آن واحد همه شان متناقضبودند . در سکانسی که مژده بدو بدو می آید و توی راه پله و با مرتضی درآسانسور حرف می زند پنج نوع بازی از من می خواست .یعنی باید زنی را میشناختم که در عین ناامیدی وبدبینی و مظلومیت وقدرت ،حواسش هم به آبرویشاست که همسایه ها ازسرو صدا ها با خبر نشوند وآبرو داری کند . بعد می گفتنه ،باید جیغ بزنی و سروصدا کنی.خلاصه گفتم : بابا تکلیف من را روشن کن کهبفهمم بالاخره قضه از چه قرار است !گفت :همین طور که جلو می رود دارم ازدرون خود تو مژده را پیدا می کنم .

او درباره صحنه کتک خوردن مژدهاز مرتضی (حمید فرخ نژاد )گفته است : دراین صحنه بدلی نبود .خودم بودم .باآرنج خوردم زمین وتا یک ماه درد داشتم . عصب آرنجم درد دیده بود . فرخنژاد خیلی ناراحت بود .قرار نبود اینجوری کتک بزند .البته اینها هیچ کداممعلوم نیست (ماهنامه فیلم شماره 344)

/چرا هدیه تهرانی در اشک سرما بازی نکرد؟/

اشکسر ما ساخته تحسین برانگیز عزیز الله حمید نژاد با بازی گلشیفته فراهانیاز فیلمهایی بوده که قرار بود هدیه تهرانی در آن بازی کند .هدیه تهرانیدراین باره گقته : فیلمنامه اشک سرما اگرچه نقصهایی داشت اما نقش زن فیلمرا دوست داشتم و لی به دلیل تداخل با کار دیگر میسر نشد .

/هدیه تهرانی وعلاقه به بوتیک/

هدیهتهرانی همچنین درباره بوتیک گفته :بوتیک راهم خیلی دوست دارم واوائل کارصحبتهای مختصر وکمرنگی با دستیار نعمت الله شد ولی من مشغول انجام کاردیگری بودم اتفاقا این نقش اصلا به درد من نمی خورد و باید خود گلشیفتهبازی اش می کرد . البته دوست داشتم به سن وسال گلشیفته بودم و بوتیکرابازی می کردم.

/فیلمهای محبوب تهرانی/

کاغذ بی خط ،شوکران، آبادان خ، انه ای روی آب ، شبانه و... برایم به معنای واقعی فیلم بودند.پارتی قرمز وجایی برای زندگی را با کمی ترجیح دوست دارم و حس خوبی بهشاندارم .

دستهای آلوده : نمی گویم فیلم بدی است ولی نمی توانم خودم را راین فیلم تحمل کنم .زمانه چتری برای دونفروآبی هم همینطوری است .

/بازیگر رزمی کار/

هدیهتهرانی زمانی در مصاحبه وفتی خواسته بود از علاقه خود به بازی در نقش اماتورمن در فیلم بیل را بکش سخن بگوید درباره دلیل این علاقه گفته بود شایدبه خاطر این است که خودم هم مدتی است ورزش رزمی وووشو کار می کنم


/مقایسه با علی دایی /چندسال پیش بود که برنامه جالبی باعنوان هفته " فیلم وفوتبال " در خانههنرمندان با حضور هوشنگ گلمکانی حمید رضا صدر وجهانگیر کوثری برگزارشد.حمیدرضا صدراین نشست به نکات جالبی اشاره کرده بود مثلا او گفته بود :ستاره‌هاي ورزشي با ستاره‌هاي سينمايي غيرقابل مقايسه هستند تام‌كروز بامايكل جردن، يا ديويد بكهام با هيوگرانت قابل مقايسه نيست، ديويد بكهاموقتي وارد فرودگاه مي‌شود آن فرودگاه از جمعيت پر مي‌شود.

ما درورزش و فوتبال، هر روز يا هر هفته ستاره‌هاي خود را مي‌بينيم. ما دائماً ،تغيير موهاي ديويد بكهام را زير نظر داريم ولي رابرت دنيرو تا فيلمبعدي‌اش بازي نكند نمي‌دانيم دارد چه كار مي‌كند.

صدر گفته بود : در ايران مثلاً علي دايي با هديه تهراني قابل مقايسه نيست .

/نسل جادویی مستندی درباره هدیه تهرانی/

نسلجادویی از جمله فیلمهایی است که هدیه تهرانی در آن بازی کرده وهنوز اکراننشده است . ایرج کریمی درزمان تولید این فیلم درباره آن گفته است : باتوجه به اينكه من سبك خودم را دارم و در عين حال كه تم فيلم "نسل جادويي"درباره‌ي جوانان است و حرفهاي خودم را در آن مطرح كردم اما از لحاظ شيوه‌يكاري مي‌توانم بگويم اين فيلم، يك نوع مستند درباره‌ي هديه‌ي تهراني است.

/همه حاشیه های یک سوپر استار/

هدیهتهرانی اگر چه بازیگر محبوب و معتبری در سینمای ایران بوده است ولی دربرخی موارد به شکل ناخواسته ای همانند دیگر افراد مشهور حواشی ایگریبانگیر او شده است .

/سرقت لب تاپ و دوربین/


همینچند سال پیش بود لپ‌تاپ و دوربين ديجيتال هديه تهراني از اتومبيلش به سرقترفت. در همان زمان اين بازيگر سينماي ايران در پي تماسي با خبرگزاريدانشجويان ، گفته بود : از دفتر كارم براي ملاقات مادرم به بيمارستان رفتهبودم كه تا حدود ساعت 21 يا 22 طول كشيد و زمان بازگشت به پاركينگبيمارستان با سرقت لپ‌تاپ و دوربين ديجيتال از اتومبيلم مواجه شدم. سارقيا سارقان به پول و ديگر اشياء قيمتي كه در اتومبيل بوده، كاري نداشته‌اندو صرفا لپ‌تاپ و دوربين ديجيتال كه محتوي مسايل كاري و شخصي‌اش بوده راسرقت كرده‌اند.

تهراني خاطرنشان كرد كه ماجراي سرقت را همان لحظه به نيروي انتظامي گزارش كرده است.

/گربه های هدیه تهرانی/

زمانینشریه رویش در گزارشی درباره مشاهیر نوشته بود : خیلی از مشاهیر بهنگه‌داری حیوانات خانگی علاقه‌مند هستند. مثلاً معروف است که «هدیهتهرانی» یک لشکر گربه کوچک و بزرگ در خانه‌اش دارد. یا «پروانه معصومی» کهاو هم به نگه‌داری گربه علاقه دارد.

/عطر سوپر استار/

چندسال پیش نیز خبری درباره تولید عطر هدیه تهرانی منتشر شد . نشریه ایراندختدراین باره نوشته بود :پس از دو سال مذاکرات پشت سر هم،کمپاني فرانسويسرانجام موفق شد رضايت هديه تهراني را در مورد بو و رايحه عطر پيشنهاديجلب کند .به اين ترتيب مفاد قرارداد براي توليد عطر هديه تهراني در فرانسهو فروش آن در آسيا تکميل شد. اين مدت زمان البته بيش از همه نشان ازسخت‌گيري هميشگي تهراني در مورد کارهايش داشت که کمپاني فرانسوي را مجبورکرد تا چندين بار اسانس و مواد عطر را تغيير دهد تا سرانجام عطر صورتي رنگزنانه Love Forever هديه تهراني به بازار عرضه شود.

/همیشه عشق/

اينعطر بيش از پيش بايد نشان دهنده ويژگي‌هاي هديه تهراني مي‌بود. همانخصوصيات ويژه‌اي که وي را به عنوان بازيگري منحصربه فرد به همه شناساند ودر سطح بين‌المللي هم مطرح کرد.عطر «هميشه عشق» با نام هديه تهراني عطرياست زنانه با رايحه‌اي قوي، اغواکننده و صميمي، مطبوع و دلپذير ولي حقيقيو ملموس. توليدکننده اين عطر، کمپاني Robertet در فرانسه است که از سال1850 فعاليت خود را آغاز کرد. در سال 1875 اين کمپاني تحت اختيار آقايPaul Rabertet قرار گرفت و او با تغيير نام کمپاني و فراگير کردنفعاليت‌هاي آن توانست تا 25 سال بعد نام اين شرکت را به عنوان برندهمسابقات جهاني عطرسازي در پاريس فراگير کند و به عنوان رقيبي مطرح و قابلاعتنا در بازار خوش بوي جهاني عطر بر سر زبان‌ها بيندازد و براي خودمشتريان زيادي در سراسر جهان براي خود دست و پا کند. اين کمپاني در مسيرتوسعه خود با شانل و گوچي نيز همکاري داشته است. اين کمپاني عطرسازي که دردنيا به توليد عطر‌هاي مختلف با نام بازيگران مشهور است تاکنون عطر‌هايزيادي با نام هنرمندان مشهور ساخته و عرضه کرده است. اين کمپاني بااستفاده از مديران فروش و بازاريابي و شرکاي تجاري خود در آسيا نيزپروژه‌هاي مشابه را پياده کرده است. در اين ميان نقش Herve Bourdeau کهخود را صيادي قابل در شکار اشخاص جديد براي پروژه‌هاي کمپاني Robertetمي‌داند تاکنون موفق شده تا قراردادهاي قابل توجه و مهمي با سوپراستارهايآسيايي براي اين شرکت منعقد کند. در ميان اين نام‌ها البته بيشتر بازيگرانباليوود به چشم مي‌خورند از جمله «آميتا باچان» و«شاهرخ خان» که قبل ازهديه تهراني عطري به نامشان توليد و عرضه شد.

/نماینده نسل زنان قوی وخونسرد/

انتخابهديه تهرانی براي اين کار از طرف اين شرکت فرانسوي و مديران آن بيش ازستاره بودن تهراني در سينما و معروفيت اوست. براي ساخت عطري با نام يکشخصيت قابليت‌ها و تفاوت‌هاي او بيش از همه مد نظر قرار مي‌گيرد تا عطريکه به بازار عرضه مي‌شود علاوه بر نام اين بازيگر،خصوصيات فردي وي را نيزنشان دهد. هديه تهراني به عنوان نماينده نسل جديد زنان ايراني قوي وخونسرد، با احساسات شديد اما تحت کنترل و در عين حال جذاب و مورد توجهاست. عطر هميشه عشق با اسانس‌ها و مواد داخل خود چنين حسي را پس از نوازشمشام به فرد مي‌دهد.اين عطر بنا به خواسته تهراني در بسته‌هاي صورتي رنگاز حدود 2 سال پيش به بازار آمد و البته بيش از همه به امارات متحده عربيو دوبي رفت و از آنجا به ايران آمد. در ايران اين عطر به خاطر نام بازيگر،مجال تبليغ نيافت ولي نقل عطر هديه آن قدر دهان به دهان چرخيد تا خيلي‌هااز وجود آن اطلاع يافتند. با اين همه عدم اجازه تبليغ يا هم محافظه‌کاريتوليدکنندگان و خود سانسوري باعث شد که از تبليغ ناکافي اين عطر در ايرانشد و به همين خاطر جز تهران در ديگر شهرها هنوز نام عطر هميشه عشق هديهتهراني محجور ماند. شايد اگر در شهرستان‌ها تبليغ مناسبي براي اين عطرصورت مي‌گرفت به خاطر محبوبيت زياد خانم بازيگر فروش اين عطر چندين برابرمي‌شد.عطر هديه تهراني با اين حال با استقبال خوبي مواجه شده استبه‌گونه‌اي كه بسياري از مراكز فروش لوازم آرايشي و بهداشتي در پاساژها ومراكز خريد تهران، عرضه كننده اين عطر هستند.جالب توجه اين که اين عطرقيمت مناسبي دارد و شما براي خريد آن مي‌توانيد تنها 120 هزار ريال هزينهکنيد و علاوه بر عطر، صاحب دستبندي شويد که در داخل جعبه عطر قرار دارد وروي آن نام هديه تهراني درج شده است. اين دستبند البته متناسب با مچ شماتنظيم مي‌شود و در صورت علاقه مي‌توانيد از آن استفاده کنيد. البته اگربسته اصلي آن را هم نيفتيد مي‌توانيد هر چند ميلي‌ليتر که خواستيد بخريد ودر شيشه دلخواه خودتان نگهداري کنيد. در اين نوع خريد، بسته به نوع شيشهيا مکاني که از آن خريد مي‌کنيد هزينه شما متفاوت خواهد بود. در مرکزتهران اين عطر را با حداقل پنج هزار تومان مي‌توانيد بخريد و 100ميلي‌ليتر آن نيز چيزي حدود 30 هزار تومان براي شما هزينه در بر خواهدداشت.

/عطر مورد علاقه زنبورها/

ایران دخت در پایان نوشتهبود : رايحه اين عطر، شيرين و بسيار آرامش‌بخش است تا جايي که يکي ازمصرف‌کنندگان اين عطر گفته بود وقتي به ديدن کندوهاي عسل رفته بود،زنبورها علاقه زيادي به او نشان داده و جذب رايحه او شده بودند. ماندگارياين عطر نيز نسبتا در حد قابل قبولي است و تا يک روز مي‌توانيد از استشمامرايحه آن لذت ببريد.

هدیه تهرانی در همان زمان در این خصوص بهسینمای ما گفته بود : صحبت‌هاي زيادي درباره تبليغ محصولات مختلف مي‌شد،اما چندان پي‌گير اين ماجرا نبودم تا اين‌كه قضيه توليد عطر پيش آمد كه يككار شخصي و متفاوت بود و نوعي محصول مشترك بين‌المللي محسوب مي‌شد. كمپانيفرانسوي عطرسازي رومانو و روبرته در تمام نقاط دنيا اين كار را انجاممي‌دهند و تصميم داشتند در بخش آسيا هم فعاليت كنند. نتيجه تحقيقات وآمارگيري‌هايشان اين بود كه در ايران عطري به نام من توليد كنند. هدفشانطبعاً بازارهاي داخلي و آسيايي است و قبلاً در هند هم چنين كاري انجام شدهبود. بناي كار بر اين گذاشته شد كه اين عطر به صورت محصول مشترك توليد وعرضه شود و اسانس آن در ايران تهيه مي‌شود. پروسه توليد آن به مرور باهماهنگي و اعمال سليقه‌هاي من از همه نظر انجام مي‌شد تا محصول نهايي بهشخصيت و علايق من نزديك باشد. شايد نصف اين سؤال‌هايي كه شما در اينگفت‌وگو مطرح كرديد، در جلسه‌هاي مذاكره و در روند توليد اين عطر از منپرسيده شد؛ اين كار دو سال طول كشيد.

: آن كمپاني با نظر مننمونه‌هاي مختلفي درست مي‌كرد و تغييراتي كه مي‌گفتم اعمال مي‌شد تارسيديم به محصول نهايي. كار به‌صورت شراكتي است و من به عنوان يكي ازسرمايه‌گذاران در اين توليد شريك هستم.

/باعث افتخارم است /


هدیهتهرانی در سینمای ایران از اعتبار بسیار خوبی برخوردار است به گونه ای کهبسیاری برای او احترام زیادی قائل هستند . جالب است بدانید چند وقت پیش ازروناک یونسی با زیگر سریال رستگاران درمصاحبه ای پرسیده بودند که تا بهحال کسی به شما نگفته که بازی وچهره تان از جهاتی شبیه هدیه تهرانی است؟او نیز در جواب گفته :اوایل کارم مطبوعات خیلی این مسئله را مطرح میکردند به خصوص بعد از فیلم اولم گرگ ومیش .در آن فیلم ویژگی نقش ساره بهگونه ای بود که این حس را تداعی می کرد که بازی و چهره من شبیه هدیهتهرانی است .اتفاقا خیلی هم خوب بود و باعث افتخارم است .به هرحال من یکیاز طرفداران هدیه تهرانی هستم .

/به فرش ایرانی افتخار می کنیم اما نمی دانیم گره قالی را چطور می زنند /

ماهنامهکاشی امروز دریکی از شماره های سال گذشته خود گزارشی به همراه گفت وگوییبا هدیه تهرانی منتشر کرده است .گزارشی که حقایق جالب دیگری را درباره اینبازیگر مطرح سینما بازگو می کند .در بخشهای ابتدایی این گزارش آمده بود:نگاه تحول گرا و ذهن پویا از دوران کودکی باهدیه تهرانی بوده است .بهگونه ای که نزدیکان هدیه از تغییر مداوم دکوراسیون منزل پدری و تبدیلفضاهای بدون کار برد به فضاهای با کاربری توسط او در دوران کودکی حکایت میکنند .تا اینکه در ۱۹سالگی با ایجاد تغییراتی عمده در خانه چنان تشویقنزدیکان را برمی انگیزد که توسط یکی از بستگانش که از اعضای جامعه مهندسینمشاور بود به تعدادی آرشیتکت معرفی می شود وآنها برای معماری داخلی از اودعوت به کار می کنند.اینگونه است که او وارد کار حرفه ای معماری داخلی میشود .

/فضای مدرن با روح سنتی /

به نوشته کاشی امروز:تجربهاو در بازسازی و تعمیر وسایل چوبی قدیمی و ساخت لوسترها ،طراحی صحنه ولباسکمک زیادی به وی در ایجاد یک فضای مدرن با روح سنتی کرده است .چنانکه اینفضا می تواند همزمان جوابگوی چندین سلیقه متضاد باشد . هدیه تهرانی آن طورکه دراین مصاحبه گفته اعتقاددارد که باید در جایی زندگی کند که حس حیاتآرامش ورهایی داشته باشد .به همین خاطر در فضاهای داخلی خانه های اجاره ایهم تغییرات عمده ایجاد می کند و اصلا برای او مهم نیست که مالک خانه استیا یک سال دوسال دیگر باید برود... بلکه برای او مهم است که دراین یکیدوسال آنگونه که می خواهد زندگی کند .ما با تغییر مبلمان واثاثیه ،رنگ زدندیوار ،تعویض پرده ،تعویض کاشی آشپز خانه و.... همچنان به دنبال خانه خودمی گردیم به دنبال خانه ای دواتاق خوابه یا پنج اتاق خوابه می گردیم و درهراتاقی تختی می گذاریم و حتی اشیا اضافی تا بیست وچهار ساعت فضای آن اتاقرا اشغال می کند !اما فقط زمانی از اتاقها استفاده می کنیم که در خواب بهسر می بریم .یا میز نهار خوری بزرگی را در مرکز خانه قرار می دهیماماهمیشه در آشپز خانه یا جلوی تلویزیون یا حتی اتاق خواب غذا می خوریم!در واقع ما خانه خودرا پیدا نکرده ایم .بلکه خانه ای برای محافظت و آسایشاشیا و پذیریی از مهمانها بنا کرده ایم .خانه مان را جوری درست می کنیم کهخوشایند دیگران باشد ....پس ما هنوز خانه مان را پیدا نکرده ایم .

/همچنان بی خانمان/

هدیهتهرانی درادامه گفته است :خانه جایی است که فضایی باز و آرام داشتهباشد،در زمستان گرم ودر تابستان خنک باشد .من با تمام علاقه شخصی ام بهاشیا وطراحی داخلی ،تازه به این نتیجه رسیده ام که سالها زحمت ،مزاحمت،تغییر ،اصلاح و جابجایی اشیا را کشیده ام وهم چنان بی خانمان خواهم بود.به این دلیل است که به معماری سنتی علاقه پیدا کرده ام .در معماری سنتیفضاها تعریف شده است .در معماری سنتی چیزی به عنوان اتاق خواب وجود ندارد.هرجایی که تمایل داری می توانی بخوابی وهرجایی که راحت تری می توانی سفرهپهن کنی و غذایت را بخوری اما به دلیل نبود تکنولوژی ،مسائل فرهنگی وتاریخی ،معماری سنتی ما نیز نواقص خودرا داردکه می توان با ترکیب امکاناتمدرن در فضاهای سنتی ،خانه ای از نو بنا کرد .

/معماری سنتی ژاپن/

ازنظر او بهترین نوع فضاسازی ومعماری ،معماری سنتی ژاپن است :دراین نوعمعماری ،تعریف ساده واستفاده به جااز اثاثیه و قرار دادن لوازم مورد نیازدر گنجه های کشویی و پرهیز از هرنوع شی ئ بلا استفاده و حتی استفاده ازدرهای کشویی برای اینکه فضای کمتری اشغال گرددو...فضای آرام وخلوتی برایذهن ایجاد می شود این همان خانه ایست که به دنبالش می گردیم .

/پروژه گرمسار/

نشریهکاشی امروز درادامه نوشته که :وقتی به سراغ پروژه گرمسار او می روی ،ابتدامبحوت ومتحیر می شوی که چرا این برهوت بی آب و علف را انتخاب کرده کهتوجیه اقتصادی چندانی هم نداشته باشد .اما باز وقتی ایده اورا می شنوی کهمی گوید :مردم ما عادت کرده اند که جاهای سرسبز و ییلاقی بروند بروند بههمین خاطر است که اغلب گردشگران داخلی ،کویر را که بخش عظیمی از مساحتایران را تشکیل می دهد و دارای ویژگی خاص خودش است را نمی شناسند.

/تجربه زندگی سنتی/

هدیهتهرانی اعتقاددارد درشرایطی که مردم از روستاها به سمت شهر سرازیر می شوندوگروهی شهر نشین نیز خسته از دغدغه های تنش زای شهری خواستار تجربه زندگیسنتی هستند ،ایجاد فضایی با امکانات رفاهی نسبی (تا حدی که بتواند آسایشاین گروه را تامین کند)در کنار تجربه ویادگیری زندگی سنتی ،مثل پنبه چینیتا پارچه بافی و یا چیدن برگ نخل تا حصیر بافی و یا خمیر کردن وپختن ناندر تنور وحتی جزئی ترین کارها یعنی میوه ای را که می خواهند خودشان ازدرخت بچینند وکارهایی شبیه به آن ،می تواند گوشه ای از خلا ایجاد شده درزندگی شهری را پر کند .

/مدرنیته ازنوع ابتر/

او می گوید:ما با رسیدن به مدرنیته چیزهای زیادی رااز دست داده ایم ،مثلا به فرشایرانی افتخار می کنیم اما نمی دانیم که گره قالی را چطور می زنند و یا درسبد غذایی روزانه مان گندم هست اما از یاد برده ایم که گندم را چطور درومی کنند......

/کشکی بسابیم و.../

به اعتقاد تهرانی سرزمینما سرزمین پهناوری ست با ویژگی های خاص ومتفاوت در هر منطقه ،اما چونگرایش ما بیشتر به مناطق سر سبز وخوش آب وهواست ،اعجاب زیبایی و آرامشووسعت مناطق دیگر مثل کویررا کمتر تجربه می کنیم .گاهی بد نیست به جایبازی بیلیارد در فضای بسته ای در شما کشور ویا جابجا شدن از محیط شهری بهمنطقه ای سر سبز در تعطیلات آخر هفته و تکرار همان تجربه های شهری ،درمنطقه ای خشک وکویری چیزهای تازه تری را جایگزین کرد . مثلا با دست خودبرتارو پود قالی گره ای بزنیم .کشکی بسابیم ،نانی بپزیم ،پنبه ای بچینیمیا گندمی درو کنیم ...وبا نگاه به وسعت کویر ،دیدمان را وسعت دهیم .


کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب RAHVAR تشکر کرده اند:
kayvan6079, oweiys

Major

Majorنماد کاربر
پست ها

830

تشکر کرده: 1 مرتبه
تشکر شده: 21 مرتبه
تاريخ عضويت

شنبه 2 تیر 1386 23:47

محل سکونت

باختران

آرشيو سپاس: 2330 مرتبه در 546 پست

Re: حقایقی درباره هدیه تهرانی

توسط ali1371 » دوشنبه 26 بهمن 1388 17:46

واقعا هدیه تهرانی تک سوپر استار در بین خانما است ومخصوصا بازی در فیلم چهارشنبه سوری
کاری که ارتش ایران  درجنگ کرد حماسه نبود معجزه بود
                                                                    یاسرعرفات

وبلاگ من  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

Senior Poster

Senior Posterno avatar
پست ها

739

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 9 مرتبه
تاريخ عضويت

چهارشنبه 3 تیر 1388 01:26

آرشيو سپاس: 1216 مرتبه در 436 پست

Re: حقایقی درباره هدیه تهرانی

توسط HITMAN_KU » دوشنبه 26 بهمن 1388 21:52

من واقعا از همه سنما ایران بدم ماد بویژه از ایشان و از ایشان بدتر گلزار و مهناز افشار


 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    بازديدها
    آخرين پست

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان