در اين بخش مي‌توانيد تصاوير زيباي نظامي را مشاهده کنيد
Moderator

Moderatorنماد کاربر
پست ها

1247

تشکر کرده: 80 مرتبه
تشکر شده: 2514 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 29 آذر 1386 15:18

آرشيو سپاس: 6974 مرتبه در 813 پست

Re: آشنائي با نشان صليب آهنين و درجات آن در ارتش آلمان

توسط abdolmahdi » دوشنبه 20 اردیبهشت 1389 07:39

سلام عليكم
نشان پروازهاي عملياتي لوفت وافه (Front Flying Clasp of the Luftwaffe)


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد اين نشان در سه درجه ، برنز ، نقره و طلائي وجود داشت و درجه طلائي آن با نزئين به الماس نيز ارتقاء ميافت. قلاب آويزان شده از نشان علاوه بر تعداد پروازها ، نوع هواپيماي عملياتي را نيز مشخص ميسازد. نشانهاي پرواز عملياتي براي مشخص نمودن پروازهاي عملياتي انجام شده در لوفت وافه توسط هواپيماهاي ذيل انجام ميشد :
جنگنده هاي روز پرواز
جنگنده هاي شب پرواز
جنگنده هاي روزپرواز دور برد
جنگنده هاي پشتيباني نزديك
بمب افكن ها
هواپيماهاي شناسائي
هواپيماهاي ترابري و بدون سرنشين
لازم به ذكر است پروازهائي عملياتي تلقي ميشدند كه در آن پرواز يا درگيري بادشمن رخ ميداد و يا نفوذ به حريم هوائي دشمن طبق برنامه از پيش تعيين شده صورت ميگرفت.
نشانهاي مختلف پروازي ، بنا به دستور رايش مارشال هرمن گورينگ فرمانده لوفت وافه و به ترتيب زماني ذيل ايجاد شدند.
نشان پرواز عملياتي در 30 ژانويه سال 1941طراحي توسط پروفسور Von Weech . اين نشان منحصرا" براي سه مورد ماموريت طراحي گرديده بود :
پروازهاي شناسائي ، نجات آبي ، خاكي و پروازهاي هواشناسي كه در وسط آن عقابي است كه سر آن به سمت چپ چرخيده است .
نشان پروازي اسكادرانهاي بمب افكن شيرجه رو سبك و سنگين كه در وسط آن تصوير يك بمب بالدار ( شبيه پرنده ) است كه به سمت پائين شيرجه رفته است.
نشان پروازي اسكادران جنگنده هاي روز پرواز كه در وسط آن تصوير يك پيكان بالدار رو به بالاست.
هر كدام از نشانها نيز در سه درجه موجود بود :

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
نشان پرواز برنزي براي 20 پرواز عملياتي لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
نشان پرواز نقره اي 60 پرواز عملياتي لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
نشان پرواز طلائي براي 110 پرواز عملياتي .افراد واجد شرايط دريافت اين نشان بدين شرح بودند :خلبانان) ، مراقبين پرواز ، اپراتورهاي راديو ، توپچي ها ، خدمه بمب انداز ، مكانيكهاي پرواز ، افراد ناوبري و خبرنگاران جنگي .
با ادامه جنگ اسكادرانهاي تخصصي ديگري نيز ايجاد گرديد كه به طور طبيعي داراي نشانهاي پروازي خاص بودند كه به اين شرح معرفي ميگردند.

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
نشان هواپيماهاي ترابري و بدون موتور ، تاريخ ايجاد 19 نوامبر سال 1941


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
نشان جنگنده هاي روز پرواز دوربرد و جنگنده هاي پشتيباني نزديك ، تاريخ ايجاد 13 ماه مه 1942


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
نشان جنگنده هاي شب پرواز دوربرد ، تاريخ ايجاد 14 آگوست سال 1942 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
نشان جنگنده هاي شب پرواز كوتاه برد ، تاريخ ايجاد 14 آگوست سال 1942 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
نشان جنگنده هاي پشتيباني نزديك زميني  ، تاريخ ايجاد 12 آوريل سال 1944


خيلي زود مشخص شد كه نمونه هاي ابتدائي نشان هاي پرواز عملياتي جوابگوي خيل عظيم ماموريتهاي عملياتي لوفت وافه نيستند و بايد براي آن دسته از خلباناني كه به سرعت ركورد 110 سورتي پرواز را شكستند چاره اي انديشيد . بنابراين در 26 ژوئن سال 1942 آويزه اي از جنس روي و آب طلا كاري شده براي نصب در زير نشانهاي قبلي ايجاد شد. اين آويزه به شكل ستاره بوده و در دو طرف با برگ بو آراسته شده است و پائين تر از حلقه گل نشان طلائي ( 110 پرواز) قرار ميگرفت. (تصاوير زير)

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

نشان طلائي پرواز شناسائي با آويزه ستاره اي

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
آويزه طلائي نشان پروازي


شرايط اعطاي قلاب نشان زرين پرواز عملياتي

جنگنده هاي روز پرواز و يگانهاي ترابري = 500 پرواز عملياتي (تصوير فوق)
بمب افكن هاي سبك ، جنگنده هاي روز پرواز دوربرد و جنگنده هاي پشتيباني زميني = 400 پرواز عملياتي
بمب افكن هاي سنگبن ، نجات آبي ، خاكي و پروازهاي هواشناسي = 300 پرواز عملياتي
پروازهاي شناسائي و جنگنده هاي شب پرواز = 250 پرواز عملياتي

با شدت گرفتن نبرد در آوريل سال 1944 ، پروازهاي عملياتي لوفت وافه نيز افزايش يافته بود و به همين دليل در 29 آوريل سال 1944 سري جديد آويزه ها به عنوان جايگزين آويزه ستاره معرفي گرديد.

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 


اين آويزه ها نيز از جنس روي و آب طلا كاري شده بود و يك پلاك مستطيلي شكل بوده كه داراي شماره سورتي هاي پروازي ( قابل تغيير) به رنگ سياه بوده  و درهر طرف ( سه عدد) برگ بو داشته است. اين شماره پرواز از 200 شروع و با هر 100 سورتي ، تغيير ميكرد.  

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

نشان جنگنده با آويزه 200 سورتي پرواز روزانه


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
سرهنگ هانس اولريش رودل (Hans-Ulrich Rudel) خلبان بمب افكن شيرجه رو اشتوكا نشان زرين پرواز عملياتي با آويزه 2.000 سورتي پرواز را نمايش ميدهد. حلقه گل و عدد 2.000 مزين به الماس هستند.

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
نمونه سندي كه همراه نشان به افراد اعطاء ميگرديد. اين سند مربوط به اعطاي نشان نقره اي پرواز به رودلف لنگستروئر است . نكته جالب ، وجود تصويري از نشان اعطائي در بالاي سند است.


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

در تصاوير فوق تعدادي از خلبانان آلماني كه اين نشان را دريافت نموده اند ملاحظه ميكنيد


طبق قانون مصوب سال 1957 همانند ساير نشانهاي آلمان نازي ، اين نشان نيز مشمول حذف علائم و سمبلهاي نازيسم گرديده و آرم صليب شكسته آن حذف و به جاي آن يك گره در پائين نشان قرار گرفت.
اگر ديدار با مرگ حق است ، چه بهتر كه اين ديدار در ميدان جنگ باشد.

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب abdolmahdi تشکر کرده اند:
Mahdi1944, sokuteasemuni, CAPTAIN PILOT, Alexander Arkadine, shola, hamed_713, oweiys

Moderator

Moderatorنماد کاربر
پست ها

1247

تشکر کرده: 80 مرتبه
تشکر شده: 2514 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 29 آذر 1386 15:18

آرشيو سپاس: 6974 مرتبه در 813 پست

Re: آشنائي با نشان صليب آهنين و درجات آن در ارتش آلمان

توسط abdolmahdi » دوشنبه 20 اردیبهشت 1389 11:22

با سلام

نشان مشاركت درحمله(General Assault Badge)

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
اين نشان براي آندسته از پرسنل ارتش آلمان كه در جريان جنگ جزو يگانهاي پياده نظام يا زرهي نبودند توسط ژنرال فون برائوخيچ ايجاد گرديد. تاريخ ايجاد آن به يكم ژوئن 1940 باز ميگردد و هدف ، بنيانگذاري يك نشان براي اعطاء به داوطلبان و نفرات پشتيباني بوده كه در حملات مشاركت داشته اما واجد دريافت نشان " حملات پياده نظام" يا " حملات تانك" نبودند.  

شرايط اعطاء:
شرايط اعطاي اين نشان با نشانهاي "حملات پياده نظام " و " حملات تانك" يكسان بوده است.
دريافت كننده نمي بايد نشان "حملات پياده نظام " را داشته باشد.
دريافت كننده ميبايست  در سه حمله جداگانه در سه روز جداگانه مشاركت مستقيم يا غير مستقيم داشته باشد .
دريافت كننده ميبايست در حال ماموريت مجروح شده باشد.
پاتكها و ماموريتهاي گشتي كه منجر به درگيري با دشمن شوند نيز جزو حملات محسوب ميشدند.


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
اين نشان معمولا" در پاكتهاي كاغذي معمولي با رنگهاي مختلف اعطاء ميشد و نام نشان نيز بر روي آن نوشته شده بود . بر روي پاكت نوشته شده " سازنده ، مسئول كيفيت ساخت اين نشان است و تحت نظارت بازرسي رايش قرار دارد . سازنده متعهد است تا در صورت هر گونه ايراد آنرا تعويض نمايد".
اين نشان به مهندسين (كه در اصل براي آنها طراحي شده بود)، نفرات توپخانه ، ضد تانك و پدافند هوائي كه همراه پياده نظام و تانك در نبرد حضور داشتند به همراه گواهي مربوطه اعطاء ميشد اما در سوابق پرسنلي افراد درج نميگرديد. همچنين پرسنل امداد و درمان نيز كه در خطوط نبرد حضور يافته و مجروح ميشدند نيز واجد دريافت آن بوده اند. محل نصب آنهم بر روي جيب سمت چپ يونيفورم بود .

طراحي :
طراح اين نشان Ernst Peekhous اهل برلين بوده است. اين طرح شامل عقابي است كه صليب شكسته اي را برفراز يك شمشير و نارنجك دستي به چنگ كشيده است و با يك دسته برگ بلوط بيضي شكل احاطه شده است. اين نشان فقط درجه نقره اي داشته است. همانند ساير نشانها ، اين نشان از استاندارد طراحي بالائي برخوردار است اما استاندارد مواد بكار رفته براي ساخت آن به خوبي استاندارد طراحي نبوده و با گذشت زمان درخشنده گي و جلاي خود را از دست داده اند.


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد با دامه جنگ ، فرماندهي كل ارتش پي برد كه براي شناسائي سربازان با تجربه نياز به درجات بالاتري از اين نشان وجود دارد. بنابراين در ششم ژوئن سال 1943 چهار درجه جديد از اين نشان معرفي گرديد. اكنون اين نشان در درجات 25 ، 50 ، 75 و 100 وجود داشت. دو درجه 25 و 50 كمياب اما قابل دسترسي هستند بدين معني كه اين درجات با گذشت زمان به دلالان و افراد علاقمند فروخته شده اند. اما درجات 75 و 100 به فراواني در دسترس هستند. نحوه امتياز بندي درجات براي سربازان با تجربه در جبهه روسيه بدين شرح بوده است.
هشت ماه خدمت = 10 درجه فعاليت
دوازده ماه خدمت = 15 درجه فعاليت
پانزده ماه خدمت = 25 درجه فعاليت


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
اگر ديدار با مرگ حق است ، چه بهتر كه اين ديدار در ميدان جنگ باشد.

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب abdolmahdi تشکر کرده اند:
hamed_713, sokuteasemuni, Alexander Arkadine, shola, Mahdi1944, oweiys

Moderator

Moderatorنماد کاربر
پست ها

1247

تشکر کرده: 80 مرتبه
تشکر شده: 2514 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 29 آذر 1386 15:18

آرشيو سپاس: 6974 مرتبه در 813 پست

Re: آشنائي با نشان صليب آهنين و درجات آن در ارتش آلمان

توسط abdolmahdi » سه شنبه 21 اردیبهشت 1389 13:17

با سلام
نشان ناوگان درياي آزاد (High Seas Fleet Badge)
اين نشان بنا به دستور درياسالارErich Raeder  فرمانده نيروي دريائي آلمان در سي ام آوريل سال 1941 و با هدف مشخص شدن افراديكه درعمليات دريائي ناوگان جنگي آلمان ، مخصوصا" درعمليات بر ضد ناوگان انگلستان مشاركت داشتند صورت گرفت. طراح اين نشانAdolf Bock  اهل برلين بود .
مشخصات نشان :

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد اين نشان داراي ريزه كاريهاي زيادي است اما از شكل نبرد ناوي كه در وسط آن قرار گرفته و با شكافتن امواج به پيش مي آيد ميتوان آن را بسادگي شناخت. اين نشان با يك دسته برگ بلوط طلائي در اطراف احاطه شده كه در قسمت پائين يك روبان به صورت X قرار دارد و در قسمت بالا و پايين آن دو ميوه بلوط (مازو) ديده ميشود. در بالاي نشان هم يك عقاب ديده ميشود كه علامت صليب شكسته را به چنگ كشيده است.

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
اعطاء ونصب نشان :
نشان در يك جعبه يا پاكت خاكستري رنگ كه نام نشان بر روي آن حك شده است اعطاء ميشد. جعبه داراي رنگ آبي تيره بوده و بر روي آن چيزي نوشته نشده بود. جعبه يا پاكت با گواهي مخصوص به دارنده نشان اعطاء ميشد. اين نشان در قسمت پائيني جيب چپ يونيفورم و در زير نشان صليب آهنين درجه يك ( در صورت وجود ) نصب ميشد.

شرايط اعطاء :
اين نشان به خدمه رزمناوها ، ناوشكن ها و ساير كشتيهاي جنگي كه در مناطق عملياتي خدمت ميكردند و نيز خدمه كشته شده در نبردها اعطاء ميگرديد. براي خدمه رزمناو يا ناوشكنها اين نشان توسط فرمانده مستقيم درخواست و اعطاء ميگرديد . براي ساير خدمه دريائي نشان توسط فرماندهان مناطق دريائي درخواست و اعطاء ميگرديد. ضوابط دريافت بدين شرح بود :
12 هفته خدمت بر روي رزمناو يا ناو شكن به شرط اثبات شايستگي و حسن رفتار
تعداد هفته هاي عملياتي به شرط تحقق موارد ذيل كاهش مي يافت :
اگر دريافت كننده در جريان سفر دريائي كشته يا مجروح ميشد.
اگر كشتي در نبرد پيروز ميگرديد.
انجام وظيفه در بنادر "راولپندي " يا " يان ماين" .
اگر ديدار با مرگ حق است ، چه بهتر كه اين ديدار در ميدان جنگ باشد.

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب abdolmahdi تشکر کرده اند:
Mahdi1944, sokuteasemuni, Alexander Arkadine, oweiys, hamed_713, shola

Moderator

Moderatorنماد کاربر
پست ها

1247

تشکر کرده: 80 مرتبه
تشکر شده: 2514 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 29 آذر 1386 15:18

آرشيو سپاس: 6974 مرتبه در 813 پست

Re: آشنائي با نشان صليب آهنين و درجات آن در ارتش آلمان

توسط abdolmahdi » پنج شنبه 23 اردیبهشت 1389 08:19

با سلام
نشان مشاركت در حملات پياده نظام


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 


نشان جنگي پياده نظام كه بيشتر با نام نشان مشاركت در حملات پياده نظام شناخته ميشود توسط C.E.Junker اهل برلين طراحي و توسط ژنرال فون برائوخيچ در بيستم دسامبر سال 1939 ايجاد گرديد. نمونه هاي ابتدائي ان از جنس نقره بود و سربازاني را نشان ميداد كه در پي موفقيت در جنگ و شايستگي كسب اين نشان در حال پايكوبي هستند. نمونه متفاوت ديگر از جنس برنز بود در يكم ژوئن سال 1940 ايجاد گرديد . شرايط اعطاي نمونه برنزي همانند نمونه نقره اي آن بود اما يك تفاوت عمده در نمايش نيروها وجود داشت. نشان برنزي براي خدمه تانكها و نشان نقره اي براي نفرات پياده نظام .  

طراحي نشان:


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد اين نشان از يك خوشه برگ بلوط قوسي شكل شامل 4 برگ در هر طرف تشكيل شده است. هر برگ بلوط نيز دو ميوه (مازو) در انتهاي خود دارد. در پائين نشان و دور خوشه هاي بلوط  ، يك روبان با 5 گلوله ساچمه اي برجسته به صورت عمودي وجود دارد. مشهود ترين قسمت اين نشان يك تفنگ K98 است كه به صورت مورب از وسط آن ميگذرد. قنداق تفنگ كه در سمت راست نشان قرار دارد اندكي از خوشه بلوط بيرون زده است. بالاي نشان نيز سمبل ملي ، يك عقاب با بالهاي متمايل به پائين است كه يك صليب شكسته را به چنگ كشيده است. اين نشان ازعقاب بالاي آن تا پيچ روي تفنگ داراي ظرافت و پيچيده گي است و طول آن به 46 ميلي متر ميرسد. در پشت نشان يك پين عمودي و لولاي آن بر پشت عقاب قرار گرفته و تا قسمت پائين نشان امتداد دارد و در آنجا يك گيره به شكل حرف C پين را قفل ميكند. اين نشان توسط 16 سازنده مختلف توليد ميشد لذا وجود برخي تفاوتها در نشانهاي توليدي آنها چندان غير عادي نبوده است.  در نمونه هاي اوليه ساخته شده  آبكاري سنگيني براي ساخت نشان بكار رفته است. با دامه جنگ و وجود پاره اي محدوديتها كيفيت جنس فلز بكار رفته درآن نيز رو به افول نهاد و نقره يا برنز تميزكاري شده در آن بكار رفت و با مرور زمان رنگ فلز متمايل به خاكستري آن هويدا ميشد.

اعطاء نشان و مدارك

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد اين نشان در صورت انجام فعاليتهاي مشخصي در جنگ اعطاء ميگرديده است.  بنا به نظر فرمانده هنگ ، اين نشان به همراه گواهي مخصوص در ميدان نبرد اعطاء ميگرديد. اين گواهي استاندارد بوده واطلاعاتي مربوط به دارنده نظير تاريخ ، يگان و نام دارنده را دارابود اما بر خلاف ساير گواهي هاي مشابه رايش نوع نشان اعطائي در آن قيد نشده است. نشان در يك پاكت كاغذي قهوه اي رنگ كه نام نشان روي آن چاپ شده قرار داشت و همانند بيشتر نشانهاي ديگر روي جيب سمت چپ يونيفورم قرار ميگرفت.

شرايط اعطاي نشان نقره اي
1-     مشاركت در حداقل سه حمله يگانهاي پياده نظام
2-     مشاركت در حداقل سه ضد حمله توسط يگانهاي پياده نظام
3-     مشاركت در حداقل سه ماموريت شناسائي رزمي
4-     مشاركت در نبرد تن به تن در وضعيت آفندي
5-     مشاركت در بازپس گيري مواضع از دست رفته در سه روز جداگانه

شرايط دريافت نشان برنزي

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 


1-     مشاركت در حداقل سه حمله با يگانهاي موتوري
2-     مشاركت در حداقل سه ضد حمله توسط يگانهاي موتوري
3-     مشاركت در حداقل سه ماموريت شناسائي رزمي با يگانهاي موتوري
4-     مشاركت در نبرد تن به تن در وضعيت آفندي با يگانهاي موتوري
5-     مشاركت در بازپس گيري مواضع از دست رفته موتوري در سه روز جداگانه  

حملات مي بايست در روزهاي مختلفي انجام شده باشد. در صورتي كه پيشروي فقط در يكروز صورت گرفته باشد ، براي سربازان فقط يك امتياز ( ارشديت) در نظر گرفته ميشود.

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
سرهنگ Heinz-Oskar Laebe ، جمعي هنگ 44 لشگر پياده نظام و دارنده نشان مشاركت در حمله . او نشان صليب شواليه را در هفتم مارس 1944 و برگهاي بلوط را در 29 آوريل 1945 بدست آورد.
اگر ديدار با مرگ حق است ، چه بهتر كه اين ديدار در ميدان جنگ باشد.

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب abdolmahdi تشکر کرده اند:
hamed_713, R@mtin, sokuteasemuni, Alexander Arkadine, oweiys, Mahdi1944, shola

Moderator

Moderatorنماد کاربر
پست ها

1247

تشکر کرده: 80 مرتبه
تشکر شده: 2514 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 29 آذر 1386 15:18

آرشيو سپاس: 6974 مرتبه در 813 پست

Re: آشنائي با نشان صليب آهنين و درجات آن در ارتش آلمان

توسط abdolmahdi » پنج شنبه 23 اردیبهشت 1389 12:54

با سلام

نشان توپخانه ساحلي
توپخانه ساحلي شعبه اي از نيروي دريائي آلمان بود كه مسئوليت داشت تا از مرزهاي ساحلي دولت رايش در مقابل حملات هوائي و دريائي دفاع كند. در بيستم ژوئن سال 1940 درياسالار Raeder اين نشان را براي اعطاء به نيروهاي توپخانه ساحلي ايجاد كرد تا از خدمات ايشان قدرداني شود.


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 


مشخصات نشان:
اين نشان توسط Otto Placzek  برليني طراحي گرديد و شامل دو رديف برگ بلوط است كه در قالب يك خوشه آمده است. درون خوشه يك توپ ساحلي و در پشت آن تصويري از اقيانوس ديده ميشود . در قسمت بالا و در وسط نشان يك عقاب با بالهائي كه روبه پائين به نظر ميرسد قرار دارد كه يك صليب شكسته را به چنگ كشيده است . نمونه هاي ابتدائي نشان داراي 15 برگ كامل بلوط در هر طرف و دو برگ ناقص در بالا و نزديك تصوير عقاب بوده  است. خوشه هاي برگ بلوط و عقاب با آبكاري طلائي اما تصاوير وسط خاكستري روشن هستند . با ادامه جنگ كيفيت مواد آبكاري بكار رفته در نشان به سرعت كاهش يافته و در برخي نمونه ها تماما" خاكستري شده بود.

نحوه اعطاي نشان :
اين نشان در يك پاكت عنوان دار اعطاء ميشد و نيمه بالاي جيب سمت چپ يونيفورم نصب ميگرديد. اين نشان به همراه گواهي مربوطه به سرباز اعطاء ميگرديد و مراتب در سوابق پرسنلي او نيز ثبت ميشد. گواهي اعطاي نشان هم داراي اشكال مختلفي بوده كه از نمونه چاپي تزئيني گرفته تا نمونه دست نويس منطقه جنگي متفاوت است.

شرايط اعطاي نشان :
براي اعطاي نشان شرايط منحصر بفردي همچون شايستگي در فرماندهي يا ابراز رشادت در نبرد در نظر گرفته شده كه اين شرايط در اعطاي نشانهاي  ديگر سابقه اي نداشته است. افراد واجد شرايط براي دريافت نشان ميبايست امتيازاتي را بگذرانند تا مجموع آنها به عدد "8" برسد. توپچي ها ، چنانچه هواپيمائي از دشمن را بدون كمك سايرخدمه توپ هدف قرار ميدادند "دو" امتياز ميگرفتند و اگر اينكار با همكاري ساير خدمه توپ صورت ميگرفت تنها " يك" امتياز دريافت ميكردند. خدمه نورافكن ، هدايت آتش ، تشخيص صدا و كاربران راديو ، هركدام كه زودتر هدفي راشناخت فقط "نيم" امتياز كسب مينمود. اين نشان در صورت بروز سانحه يا كشته شدن در جنگ به خانواده سرباز قابل اعطاء بود.
اين نشان در ابتدا براي خدمه پدافند هوائي ساحلي در نظر گرفته شده بود اما بعدا" به افراد توپخانه ضد اهداف دريائي مستقر در ساحل نيز تعميم يافت.

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
اگر ديدار با مرگ حق است ، چه بهتر كه اين ديدار در ميدان جنگ باشد.

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب abdolmahdi تشکر کرده اند:
R@mtin, sokuteasemuni, Alexander Arkadine, Mahdi1944, shola, hamed_713

Moderator

Moderatorنماد کاربر
پست ها

1247

تشکر کرده: 80 مرتبه
تشکر شده: 2514 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 29 آذر 1386 15:18

آرشيو سپاس: 6974 مرتبه در 813 پست

Re: آشنائي با نشان صليب آهنين و درجات آن در ارتش آلمان

توسط abdolmahdi » يکشنبه 26 اردیبهشت 1389 07:48

با سلام
نشان نبرد تانك (TANK ASSULT BADGE)

نشان نبرد تانك يا به قول معروف Panzer Badge براي نخستين بار در جنگ جهاني اول توسط آلمانها ايجاد شد اما پس از جنگهاي داخلي اسپانيا در تاريخ 20 دسامبر 1939 مجددا" در ارتش آلمان ( ورماخت) احياء گرديد و هدف آن مشخص نمودن نظامياني بود كه در نبرد هاي زرهي مشاركت داشتند.
اين نشان نيز توسط Ernst Peekhaus اهل برلين و به فرمان ژنرال فون برائوخيچ طراحي گرديد. در ششم ژوئن سال 1940 يك نمونه برنزي از اين نشان براي مشخص نمودن رانندگان كاميونها ، توپچي ها و... ( به جز رانندگان تانك) معرفي گرديد.

مشخصات فني نشان :

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 


اين نشان بيضي شكل بوده و دور آن يك خوشه برگ بلوط وجود دارد كه شامل يك دسته 5 برگي در يكطرف و يك دسته 4 برگي در طرف ديگر است ( كه تانك در حال عبور يكي از برگها را پوشانده است) . در پائين بيضي يك گره و در بالاي آن عقاب ورماخت با بالهاي رو به پائين وجود دارد كه صليب شكسته اي را به چنگ كشيده است. در وسط نشان هم يك تانك ديده ميشود كه در حال عبور از چپ به راست است و در زير آن نيز شيارهائي ديده ميشود كه به نظر شبيه به علف مي آيد. سرتاسر اين نشان پر از ريزه كاري است . نمونه هاي اوليه نشان از جنس نقره و برنز بودند اما آخرين نمونه هاي آن فقط آبكاري نقره بر روي فلز روي بوده و به همين دليل آبكاري آن در حال پاك شدن است.

اعطاي نشان :

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

دو نمونه گواهي اعطاي نشان

اين نشان دريك پاكت كاغذي كه نام نشان نيز بر روي آن چاپ شده قرار داشت اما نصب نشان توسط افسر مافوق بر روي جيب يونيفورم افراد چندان غير عادي نبود. گواهي اعطاي نشان هم داراي فرم استانداردي بود كه مشخصات دريافت كننده ، نام ، درجه و امضاي افسر اعطاء كننده در ذيل آن ديده ميشد. همانند اكثر نشانهاي جنگي ، اين نشان نيز بر روي جيب سمت چپ يونيفورم نصب ميگرديد.

شرايط اعطاي نشان :
نشان با حصول شرايط ذيل اعطاء ميگرديد
مشاركت در سه حمله زرهي در سه روز مختلف
مجروحيت در جريان حمله
ابراز رشادت در جريان حمله
نشان نقره اي به فرماندهان تانك ، توپچي ها و بيسيم چي اعطاء ميگرديد در حاليكه نشان برنزي به ساير يگانهاي همرزم واحدهاي تانك كه در حمله مشاركت داشتند مثل ، يگانهاي موتوري و افراد امداد و درمان كه در خودروهاي رزمي به منطقه اعزام ميشدند اعطاء ميشد. اين نشان توسط فرمانده لشگر تانك توزيع ميگرديد.

نشان با درجات 25، 50 ،75 و 100

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

نشان درجه 25 برنزي


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

نشان درجه 25 نقره اي


همانطور كه جنگ ادامه مي يافت مشخص شد كه نشان نبرد تانك به تنهائي پاسخگوي نياز به شناسائي سربازان با تجربه جنگي نيست . بنابراين در ژوئن سال 1943 ، چهار نمونه جديد از اين نشان با درجات 25 ، 50 ، 75 و 100 براي نشان دادن تعداد مشاركت در درگيري ها ايجاد گرديد. اين نشان همان نشان معمولي بود با اين تفاوت كه در پائين خوشه برگ بلوط جعبه كوچكي براي نمايش عدد درگيري ها تعبيه شده بود. اندازه نشان براي شماره هاي 25 و 50 اندكي بزرگتر از شماره هاي 75 و 100 بوده است.

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

مقايسه دو نشان با درجه و ساده

خوشه ها برگ بلوط در نمونه 25 و 50 نقره اي و در نمونه 75 و 100 زراندود بوده است. تصوير تانك در وسط نشان براي درجات 25 و 50 برجسته و با مواد شيميائي تيره رنگ شده است اما در درجات 75 و 100 رنگ تانك نقره اي است .

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

نشانهاي درجه 50 و 75
پشت اين نشان نيز متفاوت و داراي پين هاي پهن يا نازك است. نشان نبرد تانك با درجه ، داراي كيفيتي استثنائي بوده و در ميان سربازان از اعتبار خاصي برخوردار بوده است.
اگر ديدار با مرگ حق است ، چه بهتر كه اين ديدار در ميدان جنگ باشد.

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب abdolmahdi تشکر کرده اند:
shola, oweiys, R@mtin, sokuteasemuni, Mahdi1944, Alexander Arkadine, azarbod, hamed_713

Moderator

Moderatorنماد کاربر
پست ها

1247

تشکر کرده: 80 مرتبه
تشکر شده: 2514 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 29 آذر 1386 15:18

آرشيو سپاس: 6974 مرتبه در 813 پست

Re: آشنائي با نشان صليب آهنين و درجات آن در ارتش آلمان

توسط abdolmahdi » شنبه 1 خرداد 1389 09:24

با سلام
نشان تانك لوفت وافه (LUFTWAFFE TANK BADGE)در سوم نوامبر سال 1944 رايش مارشال هرمن گورينگ نشاني را براي قدرشناسي از يگانهاي زميني لوفت وافه ايجاد نمود كه البته بيشتر با نام "نشان تانك لوفت وافه" شناخته ميشود. تا آن زمان شايستگي يگانهاي لوفت وافه در قالب "نشان تانك ارتش آلمان" شناخته ميشد.فرمان گورينگ مبتني بر ايجاد دو نوع نشان بود .
نوع اول نشاني با خوشه نقره اي برگ بلوط ، عقاب در حال پرواز لوفت وافه و يك تانك سياه در مركز نشان بود. اين نوع نشان به فرماندهان تانك ، توپچي ها "، بيسيم چي ها ، رانندگان تانك ، نيروهاي احتياط و نيروهاي امدادگر اعطاء ميشد.
نوع دوم نشان خوشه برگ بلوط سياه رنگ داشت كه مهمترين تفاوت آن با نوع اول نشان بوده است. يگانهاي همرزم با تانك ، واحد هاي زرهي شناسائي و يگانهاي امدادي همراه آنان واجد دريافت اين نوع نشان بوده اند.مشخصات نشان :
اين نشان مبتني بر يك خوشه بيضي شكل شامل 8 برگ بلوط در طرف چپ بوده و بخاطر قرار گرفتن تصوير تانك در وسط ، فقط 7 برگ بلوط در طرف راست نشان ديده ميشود. يك نوار در قسمت پائين و در وسط آن قرار گرفته و يك عقاب در حال پرواز لوفت وافه در بالاي نشان در حال پرواز است.

نحوه اعطاي نشان :
نشان در يك پاكت كاغذي كه نام نشان بر روي آن نوشته شده اعطاء ميگرديده است. گواهي اعطاي نشان نيز عمومي ترين نوع گواهي بوده و مشخصات دريافت كننده شامل نام ، درجه ، يگان و امضاي افسراعطاء كننده نشان در آن ديده ميشود. اين نشان نيز همانند سايرين بر روي جيب چپ يونيفورم نصب ميگرديد و داراي يك پين بود كه امكان نصب آن با يك پين كوچك بر روي لباسهاي شخصي نيز وجود داشت.
شرايط اعطاء:
هر دو نوع نشان با مشاركت در سه درگيري در سه روز مختلف اعطاء ميگرديد و همانگونه كه در بالا عنوان گرديد نشان با خوشه نقره اي مخصوص افراد مستقيم تانك و خوشه سياه رنگ مخصوص همرزمان ايشان بوده است.

درجات نشان :
در دهم نوامبر سال 1944 ، يكهفته پس از معرفي اين نشان ، هرمن گورينگ چهار نوع جديد از اين نشان با درجات 25 ، 50 ، 75 و100 را معرفي نمود.  اين نوع نشان از نمونه قبلي بزرگتر بوده و جعبه كوچكي در پائين آن بر روي ريشه خوشه برگ بلوط قرار داده شده كه درجات نشان ( تعداد درگيري ها ) بر روي آن نوشته ميشد.

تذكر مهم : اين نشان اگر ناياب نباشد ، بسيار نادر و كمياب است و به احتمال قوي فقط چند نمونه آزمايشي از آن توليد گرديد. تصاوير اين پست هم واقعي نيست و بر اساس اطلاعات موجود بازسازي شده است.

اگر ديدار با مرگ حق است ، چه بهتر كه اين ديدار در ميدان جنگ باشد.

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب abdolmahdi تشکر کرده اند:
shola, oweiys, R@mtin, sokuteasemuni, hamed_713, Alexander Arkadine, Reza6662, Mahdi1944

Moderator

Moderatorنماد کاربر
پست ها

1247

تشکر کرده: 80 مرتبه
تشکر شده: 2514 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 29 آذر 1386 15:18

آرشيو سپاس: 6974 مرتبه در 813 پست

Re: آشنائي با نشان صليب آهنين و درجات آن در ارتش آلمان

توسط abdolmahdi » سه شنبه 4 خرداد 1389 12:30

سلام عليكم

نشان چتربازان نيروي زمينيدر ششم ژانويه سال 1936 مقرر شد تا داوطلبان هنگ يكم لشگر موسوم به "ژنرال گورينگ" بعنوان اعضاي نخستين گروه آموزش چتربازي دوره هاي مربوطه را فراگيرند. سپس در ماه مارس همان سال ، لوفت وافه نخستين مدرسه پرش خود را در منطقه Borstel  و تحت نظر سروان Immans راه اندازي نمود. نخستين دوره آموزشي شامل 24 داوطلب بود و آموزش آنان دو ماه به طول انجاميد. نخستين گواهينامه هاي پايان دوره نيز يكروز پس از اتمام دوره توزيع شد اما نشانهاي مخصوص چتربازان تا پنجم نوامبر همان سال اعطاء نگرديد.تصوير گواهي دريافت نشان چتربازي صادر شده در سال 1936 بنام Johann Heitkamp، كه يكي از نخستين گواهي صادره مي باشد.


در چهارم اكتبر سال 1936 ارتش دستور داد تا گروه چتربازان نيروي زميني تاسيس گردد و فراخوان براي افراد داوطلب در اوايل مارس سال 1937 صورت پذيرفت و در ماه آوريل نخستين مرداني كه آزمونهاي سلامت جهت استخدام را گذراندند به آموزشگاه چتربازي اعزام گرديدند. ( از 30 نفر داوطلب فقط 7 نفر پذيرفته شدند ). ارتش در آن زمان داراي امكانات آموزشي نبود بنا براين از امكانات آموزشي لوفت وافه در Borstel استفاده نمودند. آموزش واقعي پرش در اوايل ژوئن سال 1937 صورت پذيرفت و فقط 3 نفر از 7 نفر موفق به گذراندن دوره مذكور شدند.در واقع اين نشان به كساني اعطاء ميشد كه دوره آموزشي را با شايستگي طي كرده و 5 مورد پرش موفقي هم داشته اند .

در يكم ژوئن سال 1938 نخستين گروه چتربازان رسما" به عنوان گردان چتربازي نيروي زميني معرفي گرديد. در يكم سپتامبر سال 1937 ژنرال Von Fritsch ، رئيس ستاد ارتش ، نشان لياقت چتربازي را براي افراد گردان چتربازي ايجاد نمود . اين نشانها در بعداز ظهر دهم سپتامبر همان ماه توسط توسط سروان Zahn و افسر ديگري بنام Pelz  در جريان پرش هاي انجام شده در يك رزمايش اعطاء گرديد. اندكي بيش از 170 نشان در همان روز توزيع گرديد و ژنرال Roese ( كه طراح گواهينامه هاي نشان بود ) شخصا" نشان سروان Zahn و Pelz  اعطاء نمود.  تصوير نيروهاي چترباز آلماني در سپتامبر سال 1944 . يكي از آنها نشان چتربازي را به سينه دارد.

اعضاي گردان چترباز نيروي زميني پس از انتقال به يگانهاي لوفت وافه در ابتداي سال 1939 ،كماكان نشانهاي مربوط نيروي زميني را به خود مي آويختند. در هجدهم دسامبر سال 1943 تمامي اعضاي سابق چتربازان نيروي زميني رسما" نشان چتربازي لوفت وافه را دريافت اما اندكي بعد آنرا جايگزين نشان چتربازي نيروي زميني نمودند.

طراحي نشان – طرح اول  
نخستين نشان چتربازان توسط CE Junker اهل برلين طراحي گرديد كه امروزه به نام " طرح اول" شناخته ميشود. اين طرح از جنس آلومينيوم قالب ريزي شده بوده و رنگ براقي دارد. بعدها تلاش شد تا اين قالب را بدليل شكنندگي بالهاي عقاب تغيير دهند. اين تغيير در مرحله طراحي مقدماتي موفق بود اما در مراحل توليد عملا" با اشكال مواجه ميشد.

طرح دوم
پس از آنكه معلوم شد تغيير درقالب نخستين طرح نشان چتربازان امكانپذير نيست ، قالب جديدي تهيه و توليد گرديد . بالهاي عقاب در حال شيرجه اندكي بزرگتر شده و بيشتر به بدن عقاب چسبيد و به اين ترتيب احتمال اينكه نشان در جريان عمليات دچار آسيب ديده گي شود بشدت كاهش يافت. نشان نوع دوم همانند نوع اول نيز طراحي براقي دارد. اما بزرگترين تفاوت ميان دو نوع نشان عدم ثبت نام توليد كننده در پشت آن است.
در تصوير زير جعبه اصلي اهداي نشان را ملاحظه ميكنيد كه هنوز در دست تعدادي از بازماندگان موجود است .نشان نقره اي
جنس عمومي نشان از نوع آلومينيوم ( طرح اول و دوم ) و فلز روي ( در سال 1943) بوده است اما چتربازان نيروي زميني مجاز بودند تا نوع نقره اي نشان چتربازي با عيار 800 را از جواهر فروشي هاي مجاز خريداري نمايند. اين نوع نشان توسط CE Junker طراحي و ساخته شد و داراي كيفيت بالا و ظرافت زيادي است و براي هر دو نوع درجه يك و دو نشان ساخته شده بود. پس از آنكه فرمان اعطاء صادر ميشد ، جواهر فروشي ، حكم و مشخصات دارنده را به كارخانه CE Junker ارسال مينمود. در پشت اين نوع نشان عموما " نام ، درجه و يگان خدمتي دارنده با يك شماره حك شده است. اين شماره به شماره گواهي اعطاي نشان يا ليسانس چتربازي دارنده مربوط ميشد. نشان نقره اي نوع دوم حدود 35 گرم و نشان نوع اول 30 گرم وزن داشت.سرگرد Rudolf Witzig فاتح دژ Eben Emael ، مزين به نشان چتربازي و صليب شواليه
اگر ديدار با مرگ حق است ، چه بهتر كه اين ديدار در ميدان جنگ باشد.

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب abdolmahdi تشکر کرده اند:
Mahdi1944, R@mtin, sokuteasemuni, Alexander Arkadine, oweiys, hamed_713, shola

Moderator

Moderatorنماد کاربر
پست ها

1247

تشکر کرده: 80 مرتبه
تشکر شده: 2514 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 29 آذر 1386 15:18

آرشيو سپاس: 6974 مرتبه در 813 پست

Re: آشنائي با نشان صليب آهنين و درجات آن در ارتش آلمان

توسط abdolmahdi » چهارشنبه 5 خرداد 1389 16:35

سلام عليكم
نشان تك تيرانداز ( Sniper Badge)
تا پيش از ايجاد اين نشان ، به تك تيراندازان نشان صليب آهنين اعطاء ميشد. اما با ادامه نبردها در جبهه شرق و افزايش خطر تك تيراندازان روس ، بر حسب ضرورت ، نشان ويژه اي براي مشخص شدن و معرفي افراد تك تيراندازبا تجربه و موفق در يگانهاي ارتش آلمان ايجاد گرديد.
در بيستم آگوست سال 1944 ، تقريبا" يكسال پس از آنكه مذاكراتي در مورد ايجاد اين نشان آغاز و سپس متوقف گرديده بود ، آدولف هيتلر نشان ويژه تك تيراندازان براي افراد ارتش و يگانهاي SS را ايجاد نمود . اين نشان براي اداي احترام به تيراندازان ماهر و سلاحشان ، كه با يك شليك دشمن را صيد ميكردند ايجاد شد و محركي بود تا در آينده تلاشهاي بيشتر و بهتري را از خود نشان دهند.  

طرح و اجزاي نشان :
اين نشان بيضي شكل بوده و 70 در 50 ميليمتر نيز ابعاد دارد. يك نوار سبز رنگ به قطر 2 ميليمتر نيز در حاشيه نشان ديده ميشود. در وسط نشان يك عقاب سياه رنگ ديده ميشود كه به سمت راست مينگرد و بر روي بدنش نيز خطوط سفيدي دوخته شده است. چشم و منقار بسته عقاب به رنگي پرتقالي و قهوه اي روشن هستند. در قسمت پائين دو برگ بلوط بزرگ ديده ميشود كه در دو طرف به گوشه هاي نشان چسبيده اند. در پائين برگ سمت چپ يك ميوه بلوط و پائين برگ سمت راست يك برگ اضافه كوچكتر ديده ميشود. خطوط وسط برگها نيز به رنگ سبز روشن است.

قانون اعطاء :
1-     نشان تك تيرانداز با موافقت عاليترين فرمانده يگان ( حداقل فرمانده هنگ )  و بنا به درخواست فرمانده دسته به تك تيراندازان آموزش ديده اعطاء ميگرديد. به دريافت كننده ، يك گواهي اعطاي نشان داده ميشد و مراتب در سوابق پرسنلي او نيز ثبت ميگرديد.
2-     نشان داراي سه درجه بود و در قسمت پائين آستين سمت راست نصب ميگرديد. چنانچه سربازي قبلا" نشانهاي ديگر يا در آينده نشانهائي بجز اين نشان را دريافت نمايد آن نشانها ميبايست در زير نشان تك تيرانداز نصب شوند.
3-     نشان با اين درجات اعطاء ميگردد:       
-     درجه I : براي حداقل 20 كشته از دشمن ، از يكم سپتامبر سال 1944 ( نشان بدون دوخت در حاشيه )
-     درجه II : براي حداقل 40 كشته از دشمن ، از يكم سپتامبر سال 1944( نشان با حاشيه دوزي نقره اي )
-     درجه III : براي حداقل 60 كشته از دشمن ، از يكم سپتامبر سال 1944 ( نشان با حاشيه دوزي طلائي )
4-     براي هر شليك موفق بايد يك گزارش تهيه و حداقل يك شاهد كشته شدن سرباز دشمن را تائيد نمايد .
و برهمين اساس ، سوابق مربوط به تك تيراندازان تهيه خواهد شد. در صورت نقل و انتقال ، خلاصه اين گزارشات به همراه ساير سوابق پرسنلي به واحدهاي بعدي ارسال ميگردد . مدارك مربوط به كشتن سربازان دشمن ( قبل از يكم سپتامبر سال 1944 ) به هيچ عنوان غير ضروري تلقي نگرديده و بعنوان مستندات دريافت نشان صليب آهنين محسوب خواهد شد.  

از ماه دسامبر 1944 تا ژانويه 1945 تغييراتي در قانون بوجود آمد : " منبعد ، بنا به اراده آدولف هيتلر ، تمام سربازان درگير در نبردهاي زميني شايستگي دريافت نشان تك تيرانداز را دارند. اين فرمان شامل سربازان نيروي هوائي و دريائي نيز خواهد شد ".تصويري از Josef Allerberger ( متولد 1924 – دوم مارس 2010 ) تك تيرانداز معروف آلماني با نشان تك تيرانداز بر بازوي راست
توضيحات :
از آنجائيكه اين نشان خيلي دير وارد جنگ شد  و به تعداد كمي هم ميان افراد توزيع گرديد و كارخانه سازنده آن هم چندان شناخته شده نيست و چون بنا به دستور فرماندهي عالي ارتش آلمان در سال 1945، اين نشان قبل از اسارت سرباز توسط او برداشته و معدوم ميگرديد (چرا كه معمولا روسها هر تك تيراندازي را كه باسارت ميگرفتند ميكشتند ) بنا براين كلكسيونرها اين نشان را بسيار كمياب و نادر شناخته و بدليل تنوع توليد ، تقلبي بودن بسياري از انواع موجود اين نشان را بسيارمحتمل ميدانند . ( احتمالا تعدادي از آن پس ماه مه 1945 - پايان جنگ - توليد شده است) .
اگر ديدار با مرگ حق است ، چه بهتر كه اين ديدار در ميدان جنگ باشد.

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب abdolmahdi تشکر کرده اند:
shola, hamed_713, R@mtin, sokuteasemuni, Mahdi1944, Alexander Arkadine, Shahbaz, oweiys

Moderator

Moderatorنماد کاربر
پست ها

1247

تشکر کرده: 80 مرتبه
تشکر شده: 2514 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 29 آذر 1386 15:18

آرشيو سپاس: 6974 مرتبه در 813 پست

Re: آشنائي با نشان صليب آهنين و درجات آن در ارتش آلمان

توسط abdolmahdi » پنج شنبه 6 خرداد 1389 14:29

با سلام
نشان انهدام تانك ( Single Tank Badge Destruction)
نشان نقره اي انهدام تانك در نهم مارس سال 1942 توسط آدولف هيتلر براي بزرگداشت سربازاني كه دست تنها يك تانك دشمن را با مواد منفجره منهدم ميكردند ايجاد شد. درواقع تصميم به ايجاد اين نشان پس از آغاز حمله به خاك روسيه در 22 ژوئن سال 1941 گرفته شده بود.
ضرورت ايجاد يك نشان با درجه بالاتر براي سربازاني كه نشانهاي متعدد انهدام تانك را دريافت كرده بودند كاملا" آشكار شده بود. بنابر اين در هجدهم دسامبر سال 1943 "نشان طلائي" براي افراديكه 5 دستگاه تانك را منهدم كرده بودند ايجاد گرديد.نشان نقره اي :
اين نشان از يك تانك تيره رنگ Panzer IV به ابعاد 43X18ميليمتر تشكيل شده كه بر روي يك روبان نقره اي رنگ 33X88 ميليمتري نصب شده است. اين تانك با سه شاخك فلزي به يك تكه فلز مستطيل شكل كه در پشت نشان قرار دارد متصل شده است. روبان نقره اي داراي يك نوار كتاني سياه رنگ 4 ميليمتري است كه به فاصله 2 ميليمتر از لبه بالا و پائين روبان و به صورت افقي بر روي آن نقش بسته است.
  نشان طلائي :
نشان طلائي داراي همان مشخصات نشان نقره اي است اما چند تفاوت عمده دارد. روبان اين نشان از سيمهاي طلائي ساخته شده و در نخستين نمونه هاي اعطاء شده ، تانك روي روبان نيز آب نقره داده شده  اما در آخرين موارد ، تانك به همان رنگ تيره نشان نقره اي بوده است.


اعطاي نشان انهدام تانك به يك سرباز آلماني در سال 1944نحوه اعطاء :
اين نشان بمحض اعطاء بر روي آستين سمت راست شخص دارنده و با تشريفات مخصوص نصب ميگرديد اما بعدا" بر روي آستين دوخته ميشد. نشان نقره اي در قسمت بالائي بازوي سمت راست نصب ميگرديد و ساير نشانهاي بعدي نيز در زير آن قرار ميگرفت تا هنگاميكه تعداد آنها به چهار عدد برسد. زمانيكه نشان پنجم اعطاء ميشد ، چهار نشان قبلي از آستين يونيفورم برداشته و به جاي آن يك نشان طلائي دوخته ميشد. هنگام دريافت نشان ششم ، يك نشان نقره در زير نشان طلائي قرار ميگرفت. اين فرآيند تا دريافت نشان دهم ادامه ميافت آنگاه نشان نقره اي برداشته و مجددا" بجاي آنها يك نشان طلائي ( نشان دوم ) قرار ميگرفت.
سپس اين روال تا نشان نقره اي پانزدهم ، بيستم و ... ادامه پيدا ميكرد .
ضوابط اعطاء :
نشان انهدام تانك به سربازاني اعطاء ميشد كه به تنهائي يك تانك دشمن را با سلاح هاي ضدتانك دستي منهدم نمايند. يگانهاي ضد تانك قابليت احراز اين نشان را نداشتند.

اعطاي نشان نقره اي :
انهدام انفرادي يك تانك دشمن با سلاح هاي ضد تانك دستي مثل نارنجك ، راكتهاي ضد تانك  ، كارگذاشتن مواد منفجره و غيره  .
اعطاي نشان طلائي :
انهدام انفرادي 5 تانك دشمن با سلاح هاي ضد تانك دستي مثل نارنجك ، راكتهاي ضد تانك  ، كارگذاشتن مواد منفجره و غيره  .
اگر ديدار با مرگ حق است ، چه بهتر كه اين ديدار در ميدان جنگ باشد.

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب abdolmahdi تشکر کرده اند:
Mahdi1944, hamed_713, R@mtin, sokuteasemuni, Shahbaz, Alexander Arkadine, oweiys, shola

Moderator

Moderatorنماد کاربر
پست ها

1247

تشکر کرده: 80 مرتبه
تشکر شده: 2514 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 29 آذر 1386 15:18

آرشيو سپاس: 6974 مرتبه در 813 پست

Re: آشنائي با نشان صليب آهنين و درجات آن در ارتش آلمان

توسط abdolmahdi » شنبه 8 خرداد 1389 12:16

سلام عليكم
نشان نبرد زيردريائي (Submarine Combat Clasp)
دريا سالار Donitz در پانزدهم ماه مه سال 1944 اين نشان را براي قدرشناسي از رشادت و تلاشهاي خدمه ناوگان زيردريائي هاي آلماني كه در نبردهاي سخت و طاقت فرساي اقيانوس اطلس در خلال 5 سال گذشته مشاركت داشتند ايجاد گرديد. اين نشان نقره اي در دو درجه و در 24 نوامبر همان سال ساخته شد.
طراحي اين نشان توسط Wilhelm Ernst Peekhaus صورت پذيرفت و از يك خوشه برگ بو كه يك زيردريائي را در برگرفته و در بالاي آن عقابي وجود دارد كه صليب شكسته اي را به چنگ گرفته است. در هر طرف نشان سه رديف برگ بلوط  و دو شمشير متقاطع در پائين خوشه ديده ميشود كه در واقع تاكيدي بر ماهيت نظامي اين نشان است .
هر دو درجه اين نشان از جنس فلز روي بوده و بعدا" برنز يا نقره فام ميگرديد. سازنده اصلي هم كارخانه Schwerin در برلين بوده كه نامش در پشت نشان حك شده است . اين نشان بر اساس پيشنهاد فرمانده زير دريائي و با در نظر گرفتن تعداد ماموريتها يا ابراز رشادت خدمه و با موافقت درياسالار Donitz اعطاء ميگرديد.نشان برنزي : اين نوع نشان پائين ترين درجه بوده بر اساس تعداد ماموريت ، ميزان مخاطرات موجود در هر ماموريت و ابراز رشادت اعطاء ميشده است.نشان نقره اي : در 24 نوامبر سال 1944 درجه نقره اي براي اعطاء به كسانيكه درجه برنزي را قبلا" دريافت نموده ولي همچنان با رشادت ماموريتها را انجام ميدادند ايجاد گرديد.

نشان طلائي : گزارشاتي در دست است كه بيانگر وجود درجه طلائي اين نشان است اما قطعيتي در اعطاي اين درجه وجود ندارد .


اندازه :
طول: 76-77 ميليمتر
عرض: 15-16 ميليمتر
ارتفاع: 24 ميليمتر
وزن: 19 گرم


يك افسرمزين به نشان نبرد زيردريائي بر بالاي قسمت چپ يونيفورم خود است. او در قسمت پائين تر ، نشان زيردريائي و در زير آن نشان مين روبي را نيز دارد.
اگر ديدار با مرگ حق است ، چه بهتر كه اين ديدار در ميدان جنگ باشد.

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب abdolmahdi تشکر کرده اند:
R@mtin, sokuteasemuni, Alexander Arkadine, Mahdi1944, shola, hamed_713

Moderator

Moderatorنماد کاربر
پست ها

1247

تشکر کرده: 80 مرتبه
تشکر شده: 2514 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 29 آذر 1386 15:18

آرشيو سپاس: 6974 مرتبه در 813 پست

Re: آشنائي با نشان صليب آهنين و درجات آن در ارتش آلمان

توسط abdolmahdi » يکشنبه 9 خرداد 1389 10:35

سلام عليكم
نشان رزمي زيردريائي (Submarine War Badge)
با بروز جنگ جهاني دوم و سقوط سريع بلژيك ، هلند و فرانسه در سال 1940 ، بريتانيا ميبايست به تنهائي در مقابل ارتش مدرن آلمان مقاومت ميكرد. چنين مقاومتي نياز به تدارك وسيع مواد غذائي و تجهيزات جنگي داشت و تنها گزينه براي تامين چنين مايحتاجي استفاده از دريا بود.ساخت و مشخصات فني
نشان زيردريائي توسط فرمانده نيروي دريائي آلمان ،درياسالار Raeder ، در سيزدهم اكتبر سال 1939 ايجاد گرديد. طراحي اين نشان برگرفته از نشاني بود كه در مراحل پاياني جنگ جهاني اول اعطاء ميگرديد.
تمام اين نشانها ازهمان شالوده اصلي يعني يك خوشه زراندود برگ بلوط است كه يك زيردريائي را در برگرفته است. نشانهاي مربوط به جنگ جهاني دوم البته طراحي خاص خودش را داشت ، يك توپ روي عرشه ، يك پرچم در انتهاي دك فرماندهي و عقابي كه صليب شكسته اي را به چنگ دارد. در حاليكه نشان متعلق به جنگ جهاني اول به جاي عقاب ، تاج امپراطوري را در بالاي خود دارد.
اين نشان در اصل از جنس برنز زراندود يا مس طلاكاري شده ساخته شده است اما با ادامه جنگ جنس آن به فلزمرغوب روي كه زراندود شده بود تغيير يافت كه رنگ زراندود آن با گذشت زمان به خاكستري تيره تغيير ميافت. لازم به ذكر است كه دربرخي از اولين و آخرين نمونه هاي توليد شده ، نشان صليب شكسته حذف كرديده است.

شرايط اعطاء
اين نشان با حداقل دو نوبت درگيري ،عمليات بر ضد دشمن يا مجروحيت با تائيد فرمانده زيردريائي اعطاء ميگرديد به همين دليل اين نشان در گذشته و حال از احترام زيادي برخوردار است.
نشان زير دريائي با الماس
اين نشان مخصوص آن دسته از فرماندهان زيردريائي بود كه نشان صليب شواليه صليب آهنين با برگ بلوط را دريافت كرده بودند. اين نشان بعنوان ابراز لياقت اعطاء نميشد و به صورت رسمي نيز جزو نشانهاي جنگي تلقي نمي گرديد بلكه بعنوان احترام بيشتروبه صورت همزمان به دريافت كنندگان نشان صليب شواليه با برگ بلوط اعطاء ميگرديد . اين نشان در سال 1941 ايجاد و داراي طراحي مشابه با نشان رزمي زيردريائي است اما از جنس نقره طلاكاري شده است و 9 الماس كوچك بر روي صليب شكسته آن قرار داده شده است.( تصوير فوق ). تقريبا" 30 عدد از آن اعطاء گرديده كه درياسالارDonitz  يكي از دارندگان آن ميباشد. او نمونه كاملا" ويژه را دريافت كرده بود كه علاوه بر صليب شكسته ، خوشه برگ بلوط آن نيز داراي الماس بود.  


نمونه احتمالا" بدلي از نشان ويژه درياسالار Donitz  


توليدكنندگان
معمولا" اينگونه نشانها داراي نمونه هاي بدلي نيزهستند . رايج ترين سري بدلي توليد شده نام كارخانه مشهور "Schwerin Berlin SW" را بر خود دارد. اين نوع نشان از برنج ساخته شده و فاقد ظرافت كافي ميباشد و حتي دربرخي از نمونه ها ، زيردريائي فاقد پروانه ديده ميشود. البته اين نقص در حال حاضر برطرف گرديده و شما ميتوانيد نشانهاي بدلي با مارك Schwerin كه توسط ديگران توليد شده را بيابيد. يكي از آخرين نمونه هاي بدلي نام شركت "Frank and Reif , Stuttgart" را بر پشت خود دارد. خوشبختانه اين كارخانه اصلا" اين نشان را نساخته است و بنابراين تمام توليدات با اين مارك به عنوان نمونه هاي كپي برداري شده شناخته ميشوند. معمولا" توليدكنندگان بدلي از نام كارخانه هاي سازنده اصلي مانند Schwerin استفاده ميكنند كه البته اين نام رايج ترين آنهاست. نمونه بدلي ديگري از ين نشان نام كارخانه "JMME"  را بر خود دارد كه يكي از توليد كنندگان پر آوازه نشانهاي مخصوص لوفت وافه بوده است. لذا در هنگام خريد اين نشان و هر نوع نشان ديگر ميبايست حداكثر دقت را به خرج داد.

اگر ديدار با مرگ حق است ، چه بهتر كه اين ديدار در ميدان جنگ باشد.

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب abdolmahdi تشکر کرده اند:
R@mtin, sokuteasemuni

قبليبعدي

 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    بازديدها
    آخرين پست

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان