در اين بخش مي‌توانيد در مورد تمامي مسائل مرتبط با دانش عمومي به بحث بپردازيد
Junior Poster

Junior Posterنماد کاربر
پست ها

175

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 1 مرتبه
تاريخ عضويت

چهارشنبه 1 آذر 1385 16:37

آرشيو سپاس: 26 مرتبه در 12 پست

توسط jupiter_2xl » جمعه 9 آذر 1386 13:47

مرد نروژي اشتباه است جواب مرد آلماني ميباشد
راه حل:اولين خانه مرد نروژي است خانه بعد از آن آبي است
با توجه به اينکه خانه سبز سمت چ÷ خانه سفيد ميباشد بنابراين يا خانه آخر سفيد است يا يکي مانده به آخر که البته آخرين خانه سفيد است (بعد متوجه مي شويم)
بنا براين اولين خانه که مرد نروژي در آن است يا زرد است يا قرمز قرمز که خانهانگليسي هست بنا براين خانه نروژي زرد رنگ است پس سيگار dunhill هم ميکشد
با توجه به فرضيات مرد نروژي چاي قهوه آبجو و شير هم نميتواند بخورد پس آب ميخورد
حال ديگه کاري به نروژي نداريم :eek:

خانه بعد از خانه نروژي که آبي هست اسب داره چون فرض گفته :مردی که اسب نگهداری می کند، کنار مردی که سیگار Dunhill می کشد زندگی می کند
چون اسب دارد پس سيگار blend ميکشد
حالا بريم ببينم چي ميخوره  :grin:  شير که نميخوره چون دومين خانه است اب هم که مرد نروژي ميخورد آبجو هم که مردي ميخوردکه سيگار blue master ميکشد  خانه سبز هم که قهوه ميخورد خانه اين بنده خداهم آبي هست پس چاي ميخوره بنابراين دانمارکي هست

خوب :grin: تا اينجا که متوجه شده يد :P
حالا ميمونه آلماني سوئدي و انگليسي
يکم بيشتر  دقت کنيد در اينجا
با توجه به فرضيات:مردی که سیگار Blends می کشد در کنار مردی که گربه نگه می دارد زندگی می کند.
اگر يادتون باشه دومين خانه اين سيگار رو ميکشيد پس يا خانه وسطي گربه داره يا مرد نروژي
باز هم از فرضيات کمک ميگيريم :شخصی که سیگار Pall Mall می کشد پرنده پرورش می دهد پسوئدي نيستچون او سگ پرورش ميدهد
آلماني هم سيگار  price ميکشد بنابراين سوئدي سيگار  blue master ميکشد آبجو ميخورد سگ نگه ميدارد
مرد انگليسي  pallmall ميکشد پس پرنده دارد خانه قرمز هم دارد
آخراش آسون ميشه مگه نه؟ :eek:


با توجه به اينکه خانه سبز رنگ قهوه مينوشد و خانه وسط شير ميخورد  پس نتيجه اينکه آخرين خانه بايد سفيد باشد تا سمت چپش خانه سبز در غير اين صور خانه وسط بايد قهوه بخورد که گفته شده شير ميخورد
تموم ديگه  :smile:
خانه وسط قرمز مرد انگليسي در آن  پرنده پرورش ميدهد
قبلا هم که گفتبم يا خانه وسط گربه دارد يا اولين خانه :eek:  خانه وسط پرنده دارد پس اولين خانه گربه دارد
باز هم فرضيات :مرد سوئدی، یک سگ دارد.
پس آلماني ماهي ميخورد ببخشيد پرورش ميدهد:???:
خوشتون اومد  :m:a
يعني من جزء اون 2 درصد هستم :-(  عجب
:-(

Major

Majorنماد کاربر
پست ها

432

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 3 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 10 شهریور 1385 20:19

محل سکونت

mr_grimi2@yahoo.com

آرشيو سپاس: 19 مرتبه در 14 پست

[,hf

توسط grimi » جمعه 9 آذر 1386 16:30

برای حل این معما به این صورت عمل کنید:

----------------------------------------------

1_یک جدول 5در 5 بکشیدواین کلمات را بالای هر قسمت بنویسید

رنگ -ملیت -حیوان-نوشیدنی-سیگار

حالا بر اساس 15موردراهنما شروع کنید:

2-جمله شماره 8 تو قسمت نوشیدنی خونۀ وسطی شیر.
3- جمله شماره 9 ملیت خونه شماره 1نروژی
4- جمله شماره 14 رنگ خانۀ شماره 2 آبی
5- جمله شماره 4 خانۀ شماره 1 سبز و سفید نیست چون بغلیش ابیه، همچنین خانۀ شماره 5 سبز نیست چون خونۀ سبز باید سمت راستش خونۀ سفید باشه. پس یا 3 سبزه یا 4.
6- جمله شماره 5 فقط خانه های شماره 3 و 4 میتونند قهوه بخورند ، خونه شماره 3 که شیر میخوره پس فقط شماره 4 میمونه، همچنین تو قسمت رنگش هم بنویسید سبز، پس طبق جمله 4 رنگ خونۀ 5 سفیده.
7- جمله شماره 3 خونۀ دانمارکی یا شماره 5 هست یا 2 ، چون اولی که نروژیه بقیه هم یه چیزه دیگه مینوشند. پس تو این دوتا خونه بنویسید دانمارکی که قطعی نیست. تو قسمت نوشیدنی این دو خونه هم کلمه چای رو به همین ترتیب بنویسید.
8- جمله شماره 1 خانۀ شماره 3 انگلیسی و قرمز هست. چون بقیه یا رنگشون نمیخوره یا ملیتشون.
9- خانۀ شماره 1 زرد هست.
10- جمله شماره 7 صاحب خانه زرد، سیگار Dunhill می کشد.
11- جمله شماره 11 خونۀ شماره 2 اسب نگه داری میکنه.
12- جمله شماره 12 خونه های 3 و 4 Blue Master نمیکشند، خونۀ شماره یک هم ابجو نمیخوره (Dunhill میکشه).
13- جمله شماره 13 خونه شماره 3 Price نمیکشه. (انگلیسیه)
14_پس خونۀ شماره 1 اب مینوشد، چون ابجو نمیخوره چای هم که یا 2 مینوشه یا 5 ، بقیه نوشیدنی ها هم که مشخصه
15- جمله شماره 15 خونۀ شماره 2 Blends میکشه.
16- خونۀ شماره 3 Pall Mall میکشه.
17- جمله شماره 6 خونۀ شماره 3 پرنده پرورش میده.
18- خونۀ شماره 4 Blue Master نمیکشه، پس Prince میکشه، نهایتا خونۀ شماره 5 هم Blue Master میکشه.
19- جمله شماره 13 خونۀ شمارۀ 4 المانیه.
20- جمله شماره 12 خانۀ شماره 5 ابجو مینوشد، پس دانمارکی نیست (دانمارکی چای مینوشید)، پس خونۀ شماره 2 دانمارکیه و چای مینوشه. بنابراین خونۀ شماره 5 سوئدیه.
21- جمله شماره 2 خونۀ شماره 5 سگ داره.
22- جمله شماره 10 خونۀ شمارۀ 1 گربه نگه میدارد.
23- درنتیجه المانیه ماهی نگه میداره!!!

سفید=سوئدی-سگ -آبجو_blue master
سبز=آلمانی -ماهی-قهوه-prince
قرمز=انگلیسی-پرنده-شیر-Pall Mall
آبی =دانمارکی -اسب-چای-Blends
زرد=نروژی-گربه-آب- Dunhill
به خدا نگو مشكلي بزرگي دارم ; به مشكل بگو خدايي بزرگ دارم!

Major

Majorنماد کاربر
پست ها

432

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 3 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 10 شهریور 1385 20:19

محل سکونت

mr_grimi2@yahoo.com

آرشيو سپاس: 19 مرتبه در 14 پست

توسط grimi » جمعه 9 آذر 1386 16:35

grimi نوشته است:بوالعجایبها که من در باغ رضوان دیده ام
در میان فندقی دریای عمان دیده ام
کاسه ای دیدم نگون، بر کاسه چون کردم نظر
هفت دریا مختلف در کاسه جوشان دیده ام
مردمان بینند روز روشن و شب تارتار
من شب تاری میان روز روشن دیده ام
سد هزاران مرغ دیدم آشیان بر غنچه ای
میپریدند در هوا بی جسم با جان دیده ام
اژدری در حقه دیدم همنشین بلبلی
گرگ و بره هر دو را همراه چوپان دیده ام
سیسد و شست و شش باشد درخت ارغوان
شاخه شاخه رسته از یک قطره باران دیده ام
چهارسد چاکر بدیدم با چهل چاردگر
جمله در فرمان پای تخت سلطان دیده ام
کوه قافی دیده ام در ارزنی پنهان شده
خانه را با خانه صاحب مثل مهمان دیده ام

هر بيت يك معما هست


جوابش رو كسي نمي دونه
به خدا نگو مشكلي بزرگي دارم ; به مشكل بگو خدايي بزرگ دارم!

ha med از این پست سپاسگزاري کرده است

Major

Majorنماد کاربر
پست ها

432

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 3 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 10 شهریور 1385 20:19

محل سکونت

mr_grimi2@yahoo.com

آرشيو سپاس: 19 مرتبه در 14 پست

توسط grimi » جمعه 9 آذر 1386 16:46

این معما توسط یک دانشمند طراحی شده و یک نتیجه گیری داره.
حل کنید تا نتیجش رو هم بگم.

مدت زمان حل معما: حالا حالاها هست البته اگه همین فردا یکی حلش نکنه.
-----------
چطور میشه این 9 نقطه رو با 4 پاره خط مستقیم به هم متصل کرد به طوری که برای رسم 4 پاره خط دستتون رو از روی کاغذ بر ندارید.
چطور؟!!؟!!؟!؟!؟!؟؟!؟

به خدا نگو مشكلي بزرگي دارم ; به مشكل بگو خدايي بزرگ دارم!

Major

Majorنماد کاربر
پست ها

432

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 3 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 10 شهریور 1385 20:19

محل سکونت

mr_grimi2@yahoo.com

آرشيو سپاس: 19 مرتبه در 14 پست

توسط grimi » جمعه 9 آذر 1386 16:53

بها الواعظين معروف مي گويد:
در ابتداي مشروطه به خانه اي رفتم . پيرزن و دختر جواني در آنجا بود ند .
پيرزن پرسيد :
منظور از مشروطيت چيست ؟
گفتم :
قوانين جديده .
گفت :
مثلا" چه ؟
مرا شوخي گرفت ،گفتم :
مثلا" دختران جوان را به پيرمردان دهند و زنان پير را به جوانان .
دخترش گفت :
چه فايده دارد؟
پيرزن بلافاصله گفت :
اي بي حيا ، حالا كار تو به جايي رسيده كه بر قانون مشروطه ايراد مي گيري ؟؟
به خدا نگو مشكلي بزرگي دارم ; به مشكل بگو خدايي بزرگ دارم!

Junior Poster

Junior Posterنماد کاربر
پست ها

175

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 1 مرتبه
تاريخ عضويت

چهارشنبه 1 آذر 1385 16:37

آرشيو سپاس: 26 مرتبه در 12 پست

توسط jupiter_2xl » جمعه 9 آذر 1386 18:45

يک کفي تشويقي چيزي  :smile:  نمونه من کمياب هست تنها 2%  :smile:
منم «كـورش»، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه بابل، شاه سومر و اَكَّـد، شاه چهار گوشه‌ي جهان(بخشي از فرمان كورش بزرگ)

Old Moderator

Old Moderatorنماد کاربر
پست ها

1575

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 12 مرتبه
تاريخ عضويت

شنبه 11 شهریور 1385 13:24

آرشيو سپاس: 252 مرتبه در 138 پست

توسط Sardar » جمعه 9 آذر 1386 18:57

خب اگر اينجوري پيش برود فکر کنم بجاي 2 درصد بايد بگوييم جزو 98 درصد هستيم(آخه همه بهش جواب دادندهر کي که جواب ندهد ...جزو دو درصد است :grin: ) :::P
خب آقایون و خانم ها جواب سوال مرا بدهید وگرنه با 3 ساعت دیگر جواب صحیح را رو می کنم.  :shock:
چطور میشه این 9 نقطه رو با 4 پاره خط مستقیم به هم متصل کرد به طوری که برای رسم 4 پاره خط دستتون رو از روی کاغذ بر ندارید.
چطور؟!!؟!!؟!؟!؟!؟؟!؟

منظورت از پاره خط چيه ؟  :grin:
آخر اين درس پاره خط مربوط به دو دبستان و ما هم فراموش کار
منظورت همان خط محدود شده بين دو نقطه است  :-x
هیهات منا الذلة

Junior Poster

Junior Posterنماد کاربر
پست ها

175

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 1 مرتبه
تاريخ عضويت

چهارشنبه 1 آذر 1385 16:37

آرشيو سپاس: 26 مرتبه در 12 پست

توسط jupiter_2xl » جمعه 9 آذر 1386 19:31

همه جواب داده اند اما درست نبوده :eek:  اجر آدم رو ضايع نکنيد
منم «كـورش»، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه بابل، شاه سومر و اَكَّـد، شاه چهار گوشه‌ي جهان(بخشي از فرمان كورش بزرگ)

Old Moderator

Old Moderatorنماد کاربر
پست ها

1575

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 12 مرتبه
تاريخ عضويت

شنبه 11 شهریور 1385 13:24

آرشيو سپاس: 252 مرتبه در 138 پست

توسط Sardar » شنبه 10 آذر 1386 13:17

دولت قصد دارد بودجه را 25 درصد در طول 6 سال کاهش دهند به طوري که هر سال به طور مساوي از بودجه کاسته شود . حالا دولت بودجه در هر سال به چه مقدار (درصد) کاهش دهد.

جواب 4.68
.....................
a* X^6=a*0.75
X=0.9531
1- 0.9531=
0.0468*100
4.68
هیهات منا الذلة

Captain I

Captain Iنماد کاربر
پست ها

1633

تشکر کرده: 2287 مرتبه
تشکر شده: 975 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 4 مرداد 1386 23:53

آرشيو سپاس: 3096 مرتبه در 667 پست

توسط KH.I.A.2500 » يکشنبه 11 آذر 1386 03:58

jupiter_2xl,   و  grimi,  عزيز , جوابهايتان غلط است . ولي چرا ؟ به اين دليل :

طبق نوشته هاي شما که اتفاقا هر دو دقيقا يک جواب دارند ( grimi خودش ترتيب بندي و شماره گذاري کرد ولي مال jupiter رو خودم مرحله به مرحله طبق گفته هايش انجام دادم و ) دقيقا چنين جدولي بدست ميايد :


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

جواب بالا جواب شما دو نفر است و اشتباهش اينجاست که در شماره 14 مسئله گفته : مرد آلمانی کنار خانه آبی زندگی می کند . ولي شما اين نکته رو رعايت نکرديد . شما آلمانی رو بین دو خانه قرمز و سفید قرار داده اید .

****************************************************

و اما جواب صحيح و قطعی معما که خودم چند ماه پیش حلش کردم رو اینجا میذارم  :(  :


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

نیازی به اجرای مراحل حل مسئله نیست چون چندین صفحه جا میخواد و پیچیده هم هست . برای اثبات صحیح بودنش کافیست جواب را مرحله به مرحله با صورت مسئله چک کنید .
حالا به عنوان جایزه همگی یکی یه صلوات اول برای سلامتی خودتون وبعد هم برای من بفرستید .  :grin:   :-D   :smile:

*      *     *    
جز ايران نباشد مرا نام ياد    *   *   *  * * *  *   *    *    که يزدان مرا زين سبب کام داد    *     *      *

Junior Poster

Junior Posterنماد کاربر
پست ها

175

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 1 مرتبه
تاريخ عضويت

چهارشنبه 1 آذر 1385 16:37

آرشيو سپاس: 26 مرتبه در 12 پست

توسط jupiter_2xl » سه شنبه 13 آذر 1386 16:58

من با توجه به
14: مرد نروژي کنار خانه آبی زندگی می کند.
حل کردم :-(  مگر اينجوري نبود
منم «كـورش»، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه بابل، شاه سومر و اَكَّـد، شاه چهار گوشه‌ي جهان(بخشي از فرمان كورش بزرگ)

Old Moderator

Old Moderatorنماد کاربر
پست ها

1575

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 12 مرتبه
تاريخ عضويت

شنبه 11 شهریور 1385 13:24

آرشيو سپاس: 252 مرتبه در 138 پست

توسط Sardar » سه شنبه 13 آذر 1386 20:11

grimi نوشته است:این معما توسط یک دانشمند طراحی شده و یک نتیجه گیری داره.
حل کنید تا نتیجش رو هم بگم.

مدت زمان حل معما: حالا حالاها هست البته اگه همین فردا یکی حلش نکنه.
-----------
چطور میشه این 9 نقطه رو با 4 پاره خط مستقیم به هم متصل کرد به طوری که برای رسم 4 پاره خط دستتون رو از روی کاغذ بر ندارید.
چطور؟!!؟!!؟!؟!؟!؟؟!؟سوالم را جواب ندادی  :-(  منظورت از پاره خط .خط منتهی به دو نقطه است؟
هیهات منا الذلة

قبليبعدي

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان