در اين بخش مي‌توانيد در مورد مباحث فنی و تخصصی مرتبط با خودرو و وسايل نقليه بحث و تبادل نظر کنيد

New Memberno avatar
پست ها

5

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 0 مرتبه
تاريخ عضويت

سه شنبه 11 آبان 1389 10:32

آرشيو سپاس: 0 مرتبه در 0 پست

تکنولوژی های جدید خودرو

توسط mosa200000 » سه شنبه 11 آبان 1389 11:11

آشنائی با سیستم هشدار انحراف از مسیر( ILAS )<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P>
"این سیستم بهبود امنیت رانندگی و امکان عملکرد بهتر راننده را فراهم می سازد "<O:P></O:P>
در صورتی که راننده دچار خواب الودگی یا حواس پرتی گردد و از مسیر خود منحرف شود این سیستم به صورت اتوماتیک در زمان کمتر از 200 میلی ثانیه فعال شده ، هشدار خروج از خطوط جاده را با ویبره نمودن صندلی راننده اعلام می نماید.<O:P></O:P>
این سیستم در صورتی فعال می گردد که :<O:P></O:P>
- کلید فعال بودن روشن باشد .<O:P></O:P>
- سرعت خودرو بیشتراز 80 کیلومتر در ساعت باشد.<O:P></O:P>
- چراغ های راهنما روشن نباشند.<O:P></O:P>
کاربرد دیگر این سیستم که هنوز عملی نشده است خواندن بار کد های خیابان می باشد ، این سیستم به رانندگان کمک میکند تا اطلاعات مربوط به جاده و علائم رانندگی را ا ز طریق خطوط عرضی که به صورت بار کد روی خیابان کشیده شده است خوانده و دستورات مربوط را به اطلاع آنان برساند بعنوان مثال "فعال سازی بوق خطر ناک است "یا"حداکثر سرعت 30 کیلومتر بر ساعت است " این کاربرد زمانی ارائه می شود که قانون گذاران نیاز به این سیستم را اعلام نمایند .<O:P></O:P>
بارکدها با 4 یا 5 خط که دارای عرض ها و فواصل غیر هم سان هستند روی عرض خیابان مشخص می شوند .<O:P></O:P>
<?XML:NAMESPACE PREFIX = V /><V:SHAPETYPE id=_x0000_t75 coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"><V:STROKE joinstyle="miter" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"></V:STROKE><V:FORMULAS><V:F xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></V:F><V:F xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" eqn="sum @0 1 0"></V:F><V:F xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" eqn="sum 0 0 @1"></V:F><V:F xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" eqn="prod @2 1 2"></V:F><V:F xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></V:F><V:F xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></V:F><V:F xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" eqn="sum @0 0 1"></V:F><V:F xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" eqn="prod @6 1 2"></V:F><V:F xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></V:F><V:F xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" eqn="sum @8 21600 0"></V:F><V:F xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></V:F><V:F xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" eqn="sum @10 21600 0"></V:F></V:FORMULAS><V:PATH xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></V:PATH><O:LOCK v:ext="edit" aspectratio="t" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"></O:LOCK></V:SHAPETYPE><V:SHAPE style="WIDTH: 264.75pt; HEIGHT: 297pt" id=_x0000_i1025 type="#_x0000_t75"><V:IMAGEDATA xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" src="../../../../DOCUME~1/ST14~1.KHA/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png" o:title="1"></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><O:P></O:P>
<V:SHAPE style="WIDTH: 267pt; HEIGHT: 299.25pt" id=_x0000_i1026 type="#_x0000_t75"><V:IMAGEDATA xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" src="../../../../DOCUME~1/ST14~1.KHA/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.png" o:title="25"></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><O:P></O:P>
ILAS مخفف عبارت : Involuntary Lane-crossing Alert System<O:P></O:P>
<O:P> </O:P>
اجزاء اختصاصی سیستم<O:P></O:P>
- یک کلید فشاری فعال ساز روی کنسول وسط (شکل شماره 1)<O:P></O:P>
-دو دستگاه ویبراتور(شکل شماره 2)<O:P></O:P>
- شش سنسور دوبل  Infra-red ( شکل شماره 3)<O:P></O:P>
- یک دستگاه واحد کنترل الکترونیکی (ECU)<O:P></O:P>
<V:SHAPE style="WIDTH: 431.25pt; HEIGHT: 159pt" id=_x0000_i1027 type="#_x0000_t75"><V:IMAGEDATA xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" src="../../../../DOCUME~1/ST14~1.KHA/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.png" o:title="3"></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><O:P></O:P>
<O:P> </O:P>
عملکرد سیستم :<O:P></O:P>
هر یک از سنسورهای زیر سپر دارای یک جفت EMITTER (منتشر کننده ) برای ارسال امواج نوری ویک جفت RECEIVER (گیرنده) برای دریافت اشعه های ساط ع شده می باشند EMITTER اشعه را به طرف زمین ارسال می نماید و RECEIVER امواج منعکس شده از زمین را دریافت می نماید . امواج دریافتی رنگ سیاه (آسفالت) با امواج دریافتی رنگ سفید(خط کشی ) تفاوت داشته و این اختلاف به ECU گزارش می شود. در این هنگام ECU به ویبراتور (عملگر) چپ یا راست بسته به منبع ارسال اطلاعات مربوطه دستور فعال شدن را صادر می نماید، طبیعی است که راننده نیز عکس العمل مخالف از خود بروز داده و خودرو را به مسیر اولیه هدایت نماید . تا زمانیکه اطلاعات دریافتی از سنسور ه ا مبنی بر حرکت روی خطوط جاده با شد لرزش صندلی بصورت متناوب (خاموش قدرت کمحداکثر قدرت) کار می کند .<O:P></O:P>
برای مینیمم نمودن خطا و توانایی بیشتر در آشکار سازی فلش ها و خطوط پیوسته، 60 % آشکار سازی توسط سنسور یک ، 30 % توسط سنسوردو و 10 % توسط سنسور سه در هر سمت چپ یا راست انجام می پذیرد .<O:P></O:P>
<V:SHAPE style="WIDTH: 431.25pt; HEIGHT: 150.75pt" id=_x0000_i1028 type="#_x0000_t75"><V:IMAGEDATA xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" src="../../../../DOCUME~1/ST14~1.KHA/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.png" o:title="4"></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><O:P></O:P>
شایان ذکر است این سیستم در برف غیر فعال است .<O:P></O:P>
همچنین باران های سنگین یا گل و لجن در لوله های سنسورها می تواند ایجاد اشکال در عملکرد سنسورها نماید .<O:P> </O:P>
<O:P> </O:P>
شماتیک ورودی و خروجی واحد کنترل الکترونیکی سیستم :<O:P></O:P>
<O:P> </O:P>
<V:SHAPE style="WIDTH: 6in; HEIGHT: 165.75pt" id=_x0000_i1030 type="#_x0000_t75"><V:IMAGEDATA xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" src="../../../../DOCUME~1/ST14~1.KHA/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.png" o:title="6"></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<O:P> </O:P>
سیستم شناسایی نقاط کور در خودرو(BSWS ) یا BLIS))<O:P></O:P>
امروزه خودرو سازان به منظور کاهش تصادفات ناشی از تغییر مسیر خودروها از سیستمی با نام مخفف<O:P></O:P>
BLIS(Blind Spot Information System)  <O:P></O:P>
یا <O:P></O:P>
BSWS(Blind Spot Warning System)<O:P></O:P>
به معنی سیستم شناسایی و تشخیص نقاط کور استفاده می نمایند  در این سیستم بر روی هر آینه جانبی یک دوربین دیجیتال نصب شده است که هریک ازاین دوربینها حدودا مساحتی به طول 9.5 متر و عرض 3 متر را در هرطرف خودرو تحت پوشش قرارمی دهند .این دوربینها قادرند در هر ثانیه حدود 25  تصویر از میدان دید خود تهیه و به یک کامپیوتر پردازشگر انتقال دهند این کامپیوتر با پردازش تصاویر دریافتی می تواند وجود خودروی دیگر یا موتورسوارها را تشخیص دهد و یک چراغ هشدار را روی آی نه جانبی روشن نماید و بدین وسیله راننده از وجود وسایل نقلیه دیگر، در نقاطی که امکان دیدن ندارد آگاه می گردد.<O:P></O:P>
این سیستم در سرعتهای بالای 10 کیلومتر بر ساعت فعال شده و قابلیت شناسایی وسایل نقلیه را در روز و شب دارد و همچنین به وسایل نقلیه ای که با سرعتی کمتر از 20 کیلومتر بر ساعت اهسته تر و بیشتر از 70 کیلومتر بر ساعت سریعتر از  خودروی حامل خود حرکت می کنند واکنش نشان می دهد ولی به خودروهای پارک شده ، گاردریلها،ستونهای برق و ... واکنشی از خود نشان نمی دهد .<O:P></O:P>
<V:SHAPE style="WIDTH: 153pt; HEIGHT: 116.25pt" id=_x0000_i1032 type="#_x0000_t75"><V:IMAGEDATA xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" src="../../../../DOCUME~1/ST14~1.KHA/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.emz" o:title=""></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><O:P></O:P>
<V:SHAPE style="WIDTH: 161.25pt; HEIGHT: 132.75pt" id=_x0000_i1033 type="#_x0000_t75"><V:IMAGEDATA xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" src="../../../../DOCUME~1/ST14~1.KHA/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.emz" o:title=""></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><O:P></O:P>
<V:SHAPE style="WIDTH: 173.25pt; HEIGHT: 258pt" id=_x0000_i1034 type="#_x0000_t75"><V:IMAGEDATA xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" src="../../../../DOCUME~1/ST14~1.KHA/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.png" o:title="9"></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><O:P></O:P>
<O:P> </O:P><O:P> </O:P>
<O:P> </O:P>
منبع : <O:P></O:P>
[URL=http://www.saipayadak.org/]
www.saipayadak.org
[/URL]
<O:P></O:P>

[URL=http://www.gerdavari.com/]
www.gerdavari.com
[/URL]

 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    بازديدها
    آخرين پست

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 1 مهمان