در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه‌ي مباحث مرتبط با تاريخ جهان به بحث بپردازيد
Major II

Major IIنماد کاربر
پست ها

656

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 32 مرتبه
تاريخ عضويت

چهارشنبه 9 تیر 1389 12:11

محل سکونت

تهران

آرشيو سپاس: 3782 مرتبه در 550 پست

خروجی دین در هند .... 18+ ببینند ... تهوع آور است.

توسط dolphine » چهارشنبه 10 آذر 1389 22:34

پاکستانیها حق دارن از این فرهنگ کثیف جدا بشن.

واقعا اینا چه جور به زندگی و مرگ نکاه میکنن .
تو این رودخونه هم حمام کنی - هم مسواک بزنی - هم مرده بسوزونی - هم محل گندیدن اجساد باشه  . لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
The banks of the Ganges River, and women laying out cow dung to dry.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
The famous ancient city of Varanasi. The Ganges is for both morning baths and cremations.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
At the river side lighting the fire for cremation.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Floating corpses, a common sight on the Ganges!
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Here come the remains of a sacred cow!
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
The famous morning bathing by the Ganges, washing as if the rotting corpse floating by was nothing!
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Bathing in the corpse-filled Ganges!
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
A corpse in the midst of the morning bathing at the Ganges, what do you think?
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Corpses…as if they were nothing…sigh!
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
A rotting body on the banks of the Ganges River.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
A body floating by a wharf. Gasp!
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
A floating rotten corpse.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
The floating corpse of a sacred cow!
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
The body of a cow or a sheep?
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Ganges River scenery.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Everywhere the floating corpses of sacred cows!
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Natural clothes washing area + sun drying clothes area + cow and sheep bathing pool + excrement flowing and mixing together.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Ganges River morning bathing, how can this water be used for brushing teeth?
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Bodies abandoned at the Ganges River.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
A dead elderly man by the Ganges River.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
A body being dragged by a boat.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Note the lower right corner. What is it? Revealed in the next photo.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Here comes the close-up!!!! Note the flies!!!!
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Washing after discarding a corpse.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
An old man also comes to bathe.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Girls also come to bathe.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Those on the shore bathe, while in the water floats a stinking bloated corpse.

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
A skeleton on the shore of the Ganges River.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
A corpse floating in the Ganges River.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Let’sput the corpses-in-the-Ganges-River aside for a moment, and talk aboutIndians using the toilet. Have a look at the three pictures below…
Thesethree toilet photographs represent three levels of toilets in India.Note what is common to all of them, which is that none of them have anytoilet paper, but all of them have a bucket of water at arms length…yes, you’ve guessed correctly, Indians don’t use toilet paper whenusing the toilet, they use their hands. After defecating, you use yourleft hand finger to wipe the feces around your anus, and then use thewater in the bucket to wash your hand. The custom is to use your lefthand to wipe your butt, so when you go into a store to select food, youmustn’t use your left hand.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد people believe, this is actually is a good habit. The first benefit isthat cases of hemorrhoids are significantly lower; the second is thatit can greatly save paper, good for protecting the earth’s resourcesand the development of green initiatives. So just by doing this, itsaves a great amount of wood.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
I’mnot sure if I should bring out this photo…a sick elderly person, lonelystanding by the Ganges River. I don’t know if he is appreciating thetrue meaning of life or bemoaning the helplessness of humanexistence…that helpless expression…that remarkable face carved by theyears…is unforgettable…
Don’t look if you won’t like it…you are responsible for yourself…
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Sunset, rotting corpse, rowing and enjoying the beautiful scenery.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Sunset, rotting corpse, a butt facing the sky.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
A rotting corpse in the Ganges at dusk.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
A rotting corpse that looks like a frog.

A person more frightening than the rotting corpses and old leper! Seems to be someone who carries dead bodies professionally.

The Ganges River filled with rotting floating corpses, and people rowing boats as if nothing were the matter.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Notonly do [they] wash and bathe in the Ganges River where rotting corpsesfloat about, [they] also drink from it. My god, I can’t take it anymore!

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Rotting corpse on the shore.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Wild dogs freely tearing their food off a rotting corpse.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Wild dogs tearing their food off the rotting corpse of a sacred cow.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
A crow standing on a floating rotting corpse.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Corpses on the Ganges River, giving off an offensive rotting stench.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Dog. Crows. Fighting for a child’s head as food. Dog victorious.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Dog gnawing on human head.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Steps on the river shore with floating corpses. Can you tell how many rotting corpses are in the water?
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
An old fish catcher on the shore of the Ganges River.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Thetour guide said that this kind of fish in the Ganges is called “Gulang”fish, a very nice sounding name…and it is said the flavor is very good,but upon thinking of the corpses soaking in the water, the soap fromthe bathing, the garbage by the river…I don’t have the courage to tryit, not sure if this kind of fish will have a human flesh flavor…
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Thisneeds no introduction as many compatriots are able to eat itdomestically [in China]…but a reminder, never eat an authenticone…because the chef uses his left hand to wipe his shit when using thetoilet/restroom.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Here, let’s let the  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد  people see India’s free medical care.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
A public hospital’s surgery room.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
GangesRiver in the early morning, bustling because of the crowds…some to wipethemselves down, some to get water, some to bathe.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Suddenly encountering some familiar faces, was surprised…deeply admiring the guy who entered the water to his waist…BH [[I]biao han, daring] to the extreme…but hope he is not our compatriot.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Flagrantlyfloating downstream not 500 meters at another set of steps [into theriver] was a corpse. Even foreigners had taken out their cameras tosnap photos. I wonder how that swimming guy just mentioned above felt…
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Two photographs after going ashore…
Anelderly person doing morning exercises, technical difficulty rating3.0, far higher than the Tai-chi exercises of old men and women in[China's] parks.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Accepting a holy water baptism…valiantly emerging from the water…[his] motions too  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد  carefree…
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Notenough money to buy [enough] firewood, those two feed will not be ableto burn away, so it looks like they can only be discarded into theGanges River…the people baptizing [in the Ganges], will they be sodaring as to find a foot…?
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Now let’s return to this post’s main topic…the rotting corpses in the Ganges River.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
[/I]
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 


What are the dogs eating? Notice what is in the water on the left side of the image!
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Swimming and bathing even with so many rotting corpses around.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
Thereare a small number of middle-aged men and women squatting on the stepsbrushing their teeth, none of them using toothbrushes, half of themusing their fingers, the other half using twigs, swallowing the waterafter brushing, and then cupping and drinking down a few more gulps,which happens to be in the opposite direction of people in othercountries brushing their teeth and then spitting the water out.
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 


لینک اصلی :
http://www.chinasmack.com/2010/pictures ... tions.html
==========================================
==========================================
                  هر کسی که از ترس شرش مورد احترام دیگران است .... از امت من نیست .
                        
                                                                                                               پیامبر اکرم (ص)

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب dolphine تشکر کرده اند:
atlantik, MAJID-POW, hhorlikan, drs_mehry, a.ghasemi, mohammad1365, FREE MAN, Mamal_Moj, رونین, un4given.1991, adolf69, AGeNiS1, كيارش, salam_2407, Mohammad 1985, MOOOOM

Junior Poster

Junior Posterno avatar
پست ها

103

تشکر کرده: 3 مرتبه
تشکر شده: 4 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 12 مهر 1387 19:36

آرشيو سپاس: 322 مرتبه در 69 پست

Re: خروجی دین در هند .... 18+ ببینند ... تهوع آور است.

توسط drs_mehry » چهارشنبه 10 آذر 1389 23:07

چه ملت کثیفی
از طریق این وب گاه به کودکان سرطانی کمک کنید:
http://www.mahak-charity.org/payment
باور کنیم که آنها منتظر ما هستند.

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب drs_mehry تشکر کرده اند:
hhorlikan, dolphine

Captain I

Captain Iنماد کاربر
پست ها

1378

تشکر کرده: 48 مرتبه
تشکر شده: 88 مرتبه
تاريخ عضويت

سه شنبه 6 فروردین 1387 11:10

محل سکونت

شهرکرد

آرشيو سپاس: 8925 مرتبه در 1275 پست

Re: خروجی دین در هند .... 18+ ببینند ... تهوع آور است.

توسط FREE MAN » چهارشنبه 10 آذر 1389 23:27

واقعا بزرگترین بدبختی جهل و نادونیه . جایی که تعصب جلوی عقل آدم رو میگیره وضع زندگی آدم این شکلی میشه.اعتقاد منحرف به یه چیز و مقدس شمردن رودخونه و گاو و موش و خیلی چیزای دیگه باعث میشه که آدم از آبی که جسد توشه بخوره ، باهاش خودشو بشوره ، مسواک بزنه و عین خیالشم نباشه که ممکنه هزارتا درد بی دوا بگیره . خدایای خودت کمکشون کن و از جهل نجاتشون بده .من فقط نمیدونم دولتشون چرا یه سر و سامونی به این اوضاع نمیده  :-x
زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان
انسان ها دو دسته اند: آن هایی که بیدارند در تاریکی و آن هایی که خوابند در روشنایی

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب FREE MAN تشکر کرده اند:
Eagle_of_sky, dolphine, Achilles

Captain II

Captain IIنماد کاربر
پست ها

1407

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 8 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 3 شهریور 1385 01:31

محل سکونت

مازندران

آرشيو سپاس: 5989 مرتبه در 1152 پست

Re: خروجی دین در هند .... 18+ ببینند ... تهوع آور است.

توسط airplane » چهارشنبه 10 آذر 1389 23:32

اقا تو رو خدا حذف کنید ÷ست رو.
به عنوان اولین بار تو این سایت dolphine جان اصلا خسته نباشی.
این چه ÷ستی بود بابا
آیا می دانید هر فرد پس از مرگ با اهدای اعضای خویش می تواند سبب نجات یا ارتقای سلامتی بیش از 50 نفر شود


برای عضویت در انجمن اهدای عضو به لینک زیر مراجعه کنید


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

تا چند زنم بروی دریاها خشت               بیزار شدم ز بت‌پرستان کنشت

خیام که گفت دوزخی خواهد بود          که رفت بدوزخ و که آمد ز بهشت
کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب airplane تشکر کرده اند:
dolphine

Major

Majorنماد کاربر
پست ها

618

تشکر کرده: 5 مرتبه
تشکر شده: 15 مرتبه
تاريخ عضويت

دوشنبه 28 بهمن 1387 13:28

آرشيو سپاس: 2280 مرتبه در 479 پست

Re: خروجی دین در هند .... 18+ ببینند ... تهوع آور است.

توسط pedmehr » چهارشنبه 10 آذر 1389 23:41

شما جایی به کلمه ی فقر در میون این عکس ها نمیدید ؟ فرهنگ پایین و بهداشت نا مناسب و ... همه و همه از فقر نشات میگیره .
در ضمن هند ملت خیلی بزرگیه؛ نمیتونیم رفتار یه گروه یا حتی یک شهرش رو به کل کشور تعمیم بدیم
در روح و جان من میمانی ای وطن

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب pedmehr تشکر کرده اند:
Eagle_of_sky, CAPTAIN PILOT, oweiys, mahshid-banoo, MeTaNa, dolphine, كيارش, Ruozbeh, Mohammad 1985, mohammad1365, atlantik, Hashashin, cheka, AGeNiS1

Major I

Major Iنماد کاربر
پست ها

837

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 21 مرتبه
تاريخ عضويت

شنبه 19 اردیبهشت 1388 17:10

آرشيو سپاس: 2090 مرتبه در 595 پست

Re: خروجی دین در هند .... 18+ ببینند ... تهوع آور است.

توسط میهن پرست » پنج شنبه 11 آذر 1389 12:00

واقعا کشور جالبیست.یکی از دوستان که رفته بود میگفت حتی اگر سرم رو هم بزنن دیگه به این کشور نخواهم رفت.میگفت تو یک رستوران میرفتی حرفی از غذای گوشتی میزدی مخواستن سرت رو ببرن.جای دیگه بر عکس.یا این که وسط خیابون یک عدا شروع به پرستیدن گاو میکردن.حتی میگفت مدفوع بعضی حیوانات رو به عنوان تبرک میبردن.کلا کشور عجیب و خطرناکیه.
اما دوستان یک چیزی به ذهنم رسید.با این همه دقت کردید با صنعت سینمایی خودشون یعنی بالیوود چطور در اکثر فیلمهاشون تصویری خوب و همه چی ارومه به مردم سایر ملت ها نشون میدن.در کمتر فیلمی این رودخانه یا مسائل دیگه نشون داده میشه.
شاید سالهای سال باشد که اتش امپراطوری پارس خاکستر شده باشد.اما روزی فرا خواهد رسید که ز خاکستر ها ققنوس برخیزد و ان هنگام اتش سالهای سال سکوت مردم ایران زبانه خواهد کشید و بار دیگر مردمی از سرزمین پارس از شرق تا چین واز غرب تا دروازه های روم حکمرانی میکنند و تمام دشمنان این مرز وبوم در اتش قهر ایران خواهند سوخت.ان روز نزدیک است...

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب میهن پرست تشکر کرده اند:
oweiys, dolphine, MOHAMMAD JAFAR

Colonel II

Colonel IIنماد کاربر
پست ها

6829

تشکر کرده: 1684 مرتبه
تشکر شده: 8485 مرتبه
تاريخ عضويت

سه شنبه 26 آذر 1387 16:20

آرشيو سپاس: 11653 مرتبه در 2024 پست

Re: خروجی دین در هند .... 18+ ببینند ... تهوع آور است.

توسط sinaset » پنج شنبه 11 آذر 1389 13:07

pedmehr نوشته است:شما جایی به کلمه ی فقر در میون این عکس ها نمیدید ؟ فرهنگ پایین و بهداشت نا مناسب و ... همه و همه از فقر نشات میگیره .
در ضمن هند ملت خیلی بزرگیه؛ نمیتونیم رفتار یه گروه یا حتی یک شهرش رو به کل کشور تعمیم بدیم

سلام بر شما .
دوست من این ساده انگاری که بگیم ریشه همه این مسائل فقر می باشد .
در حالی که بدون شک ریشه همه این مسائل جهل یا غفلت به خاطر دوری یا نداشتن دین می باشد .
در حالی که اگر این کشور داریه یک دین واحد و حقیقی(مورد رضایی خدا) بود، هرگز دچار این نوع جهالت ها و انحرافات نمی شد(با اطلاعات صحیح از ان) ،و قطعا داشتن دین باعث اباد شدن دنیا و اخرتشون می شد .
ولی افسوس و افسوس از درد بزرگ بشریت یعنی جهالت و غفلت (نسبت به خدا)
باتشکر
آخرين ويرايش توسط sinaset در پنج شنبه 11 آذر 1389 14:00, ويرايش شده 1 در کل.
"قرآن"(کلام خدا) ...راه سعادت و خوشبختی.

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب sinaset تشکر کرده اند:
dolphine, AGeNiS1, Achilles, MOHAMMAD JAFAR

Major

Majorنماد کاربر
پست ها

618

تشکر کرده: 5 مرتبه
تشکر شده: 15 مرتبه
تاريخ عضويت

دوشنبه 28 بهمن 1387 13:28

آرشيو سپاس: 2280 مرتبه در 479 پست

Re: خروجی دین در هند .... 18+ ببینند ... تهوع آور است.

توسط pedmehr » پنج شنبه 11 آذر 1389 13:24

sinaset نوشته است:
pedmehr نوشته است:شما جایی به کلمه ی فقر در میون این عکس ها نمیدید ؟ فرهنگ پایین و بهداشت نا مناسب و ... همه و همه از فقر نشات میگیره .
در ضمن هند ملت خیلی بزرگیه؛ نمیتونیم رفتار یه گروه یا حتی یک شهرش رو به کل کشور تعمیم بدیم

سلام بر شما .
دوست من این ساده انگاری که بگیم ریشه همه این مسائل فقر می باشد .
در حالی که بدون شک ریشه همه این مسائل جهل یا غفلت به خاطر دوری یا نداشتن دین می باشد .
در حالی که اگر این کشور داریه یک دین واحد و حقیقی(مور رضایی خدا) بود هرگز دچار این نوع جهالت ها و انحرافات نمی شد(با اطلاعات صحیح از ان) ،و قطعا داشتن دین باعث اباد شدن دنیا و اخرتشون می شد .
ولی افسوس و افسوس از درد بزرگ بشریت یعنی جهالت و غفلت (نسبت به خدا)
باتشکر


ساده اندیشی هست ؟!
وضعیت رقت انگیز کشوری مثل سودان که اسلام هم دین رسمیش هست رو چطور توجیه میکنید؟ به غیر از اینکه فقر باعث جنگ داخلی , ایدز , گرسنگی و هزاران بلای دیگه هست
در ضمن کشور هند یکی از دلایلی که تونست استقلالش رو به دست بیاره ایده آزادی دینی بود که گاندی برای هند آورد . خیلی ایده الیستی هست اگر برای کشوری مثل هند دین واحد بخواید .
در روح و جان من میمانی ای وطن

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب pedmehr تشکر کرده اند:
dolphine, Eagle_of_sky, Hashashin, salam_2407, CAPTAIN PILOT

Major II

Major IIنماد کاربر
پست ها

656

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 32 مرتبه
تاريخ عضويت

چهارشنبه 9 تیر 1389 12:11

محل سکونت

تهران

آرشيو سپاس: 3782 مرتبه در 550 پست

Re: خروجی دین در هند .... 18+ ببینند ... تهوع آور است.

توسط dolphine » پنج شنبه 11 آذر 1389 13:30

^:)^ از همه عزیزان به خاطر تصاویر نا مناسب شرمنده ام . ولی حیفم اومد این تصاویرو share نکنم.
یکی از بستگانمون چند سال تو شهر " پونا " تحصیل میکرد . میگفت انقدر فرق طبقاتی اونجاست که نگو و نپرس .
میگفت تو یه محل میرفتی ... اینور خیابون اماکن ویلایی شیک ( قصر هزار ویک شب ) بود ... اونور خیابون " حلبی آباد " بود . میگفت اصلا بالای شهر وپایین شهرش اونطوری که توی همه جای دنیا مرسومه . نیست .
من مدتی مقیم امارات بودم ... میدیدم که چقدر کثیفن .. کنار باجه تلفنها .. کیوسکها .. کنار دیوار مغازهها.. کنار ایستگاه اتوبوسها .. همه جا یه چیزی به رنگ قرمز مثل خون پاشیده ..  .. گر و کثیف ...وقتی پرسیدم اینا چیه که همه جا ریخته و کثیف کرده ..میگفتن اینا یه چیزی مثل
" ناس " هست ... هندیها و پاکیها  میجوون .. بعدش وقتی قرمز شد .. و از مخدرش لذت بردن ...تف میکنن کنار دیوار وبقیه جاها ..
  :ch:  اصلا عجیب و قریبآ .
==========================================
==========================================
                  هر کسی که از ترس شرش مورد احترام دیگران است .... از امت من نیست .
                        
                                                                                                               پیامبر اکرم (ص)

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب dolphine تشکر کرده اند:
Eagle_of_sky, رونین

Colonel II

Colonel IIنماد کاربر
پست ها

6829

تشکر کرده: 1684 مرتبه
تشکر شده: 8485 مرتبه
تاريخ عضويت

سه شنبه 26 آذر 1387 16:20

آرشيو سپاس: 11653 مرتبه در 2024 پست

Re: خروجی دین در هند .... 18+ ببینند ... تهوع آور است.

توسط sinaset » پنج شنبه 11 آذر 1389 13:52

ساده اندیشی هست ؟!
وضعیت رقت انگیز کشوری مثل سودان که اسلام هم دین رسمیش هست رو چطور توجیه میکنید؟ به غیر از اینکه فقر باعث جنگ داخلی , ایدز , گرسنگی و هزاران بلای دیگه هست
در ضمن کشور هند یکی از دلایلی که تونست استقلالش رو به دست بیاره ایده آزادی دینی بود که گاندی برای هند آورد . خیلی ایده الیستی هست اگر برای کشوری مثل هند دین واحد بخواید .

سلام بر شما
به دلیلی منع ها قانونی (سنترال) نمی تونم وارد بحث با شما بشم
ولی من جواب اون سوال شما رو که با علامت "؟" مشخص کردید رو تویه پست قبلیم دادم .
برای ادامه بحث پیشنهاد می کنم به پ.خ(پیام خصوصی) مراجعه کنیم ، تا بتوانیم راحتر صحبت کنیم .(با توجه به قوانیم انجمن)
باتشکر
"قرآن"(کلام خدا) ...راه سعادت و خوشبختی.

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب sinaset تشکر کرده اند:
oweiys, @lirez@, AGeNiS1

Captain I

Captain Iنماد کاربر
پست ها

1378

تشکر کرده: 48 مرتبه
تشکر شده: 88 مرتبه
تاريخ عضويت

سه شنبه 6 فروردین 1387 11:10

محل سکونت

شهرکرد

آرشيو سپاس: 8925 مرتبه در 1275 پست

Re: خروجی دین در هند .... 18+ ببینند ... تهوع آور است.

توسط FREE MAN » پنج شنبه 11 آذر 1389 17:40

اگه منظور از فقر ،فقر فرهنگی باشه حرف pedmehr درسته .ما توی دنیا فقیر به معنای تمام زیاد داریم ولی بعید میدونم هیچ کدامشون حاضر بشن با این آب مسواک بزنن چون میتونن درک کنن که این آب باعث هزار تا بیماری میشه و اصلا دست کردن توش چندش آوره.ولی وقتی پای مسائل اعتقادی و پیروی کورکورانه وسط میاد وضع این میشه که میبینید.
زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان
انسان ها دو دسته اند: آن هایی که بیدارند در تاریکی و آن هایی که خوابند در روشنایی

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب FREE MAN تشکر کرده اند:
dolphine, Achilles, mehdighorbani

Junior Poster

Junior Posterنماد کاربر
پست ها

119

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 0 مرتبه
تاريخ عضويت

دوشنبه 4 آبان 1388 10:11

آرشيو سپاس: 161 مرتبه در 63 پست

Re: خروجی دین در هند .... 18+ ببینند ... تهوع آور است.

توسط مغمون » پنج شنبه 11 آذر 1389 20:29

خدا لعنت کنه انگلیس رو که دینهای ساختگی رو توی هند رواج داد ! در ضمن تو عمرم ، جا به این کثیفی ندیده بودم . صد رحمت به محل دفن زباله های خودمون

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب مغمون تشکر کرده اند:
dolphine, MOHAMMAD JAFAR

بعدي

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 1 مهمان