در اين بخش مي‌توانيد در مورد اخبار و حوادث روز به بحث بپردازيد
Moderator

Moderatorنماد کاربر
پست ها

2658

تشکر کرده: 81 مرتبه
تشکر شده: 185 مرتبه
تاريخ عضويت

سه شنبه 23 تیر 1388 08:58

محل سکونت

روبروی شما

آرشيو سپاس: 15274 مرتبه در 2406 پست

شهروندان لواش نخورند، سنگک بخورید، پس انداز کنید

توسط RAHVAR » يکشنبه 5 دی 1389 17:17

مهرنوشت: آنالیز افزایش قیمت نان سنگک نسبت به گذشته و سهم آن در سبد مصرفیخانوار نشانگر این است که اگر شهروندان، نان سنگک را در سفره‌های خودجایگزین کنند، علاوه بر سلامتی، یارانه بیشتری را نیز پس انداز خواهند کرد.

آنالیز افزایش قیمت نان سنگک نسبت به گذشته و سهم آن در سبدمصرفی خانوار نشانگر این است که اگر شهروندان، نان سنگک را در سفره‌هایخود جایگزین کنند، علاوه بر سلامتی، یارانه بیشتری را نیز پس انداز خواهندکرد.
این روزها مردم با دریافت یارانه‌ها و آگاهی از افزایشقیمتها، حساسیت ویژه ای در چگونگی هزینه‌کرد مبلغ واریزی از سوی دولت بهحساب آنها دارند و تلاش دارند تا حداکثر پس انداز را از این مبلغ داشتهباشند.
آنها که خودرو دارند، بخش عمده ای از این پول را برای هزینهبنزین که بیشترین افزایش را داشته است، کنار گذاشته اند و بیشتر آنهایی کهنه خودرویی دارند و نه بنزینی مصرف می کنند، دغدغه نان را در اولویت ‌اولخود قرار داده اند، چراکه رقم قبض آب، برق و گاز را می توانند به نوعی بابه کار بستن تجهیزات کاهنده و یا اندکی کنترل در مصارف، پایین آورند امانان از کنترل مردم خارج است.

سنگک، نانی مقرون به صرفه
بر همین اساس، آنالیز قیمت انواع نان با رقمهای مصوب میتوانند یکی از آلارم های نشانگر راه باشد؛ چراکه مردم می توانند با اینآنالیز قیمت، نقشه راه خرید نان و تعیین نوع نان در سبد مصرفی خود را باقیمتهای فعلی مشخص کنند. بر این اساس، آنالیز قیمتی انواع نان نشانگر ایناست که با توجه به وزن چانه، قیمت و مباحث مرتبط با سلامت، نان سنگک دررتبه اول مقرون به صرفه بودن قرار دارد.
اگر وزن و قیمت هر چانه نان سنگک به ترتیب 700 گرم و 400تومان، بربری 600 گرم و 300 تومان، تافتون 300 گرم و 200 تومان و لواش 170گرم و 100 تومان باشد، آنگاه محاسبات سرانگشتی نشان می دهد که صرفهاقتصادی برای هر خانوار استفاده از نان سنگک است.

آنالیز قیمت سنگک و پس انداز بیشتر برای مردم
بر این اساس، اگر هر خانوار به طور متوسط 4 نفر در نظر گرفتهشود، بررسی ها نشان می دهد که نان سنگک مقرون به صرفه‌تر از سایر انواعنان برای این خانوار  است، البته اگر نرخ هر نان سنگک را قبل از اجرایقانون 200 تومان و بعد از اجرای آن 400 تومان در نظر بگیریم:
یارانه واریزی از سوی دولت برای خانوار 4 نفره در ماه= 16 هزار تومان
متوسط تعداد نان برای خانوار 4 نفره در هر روز= 2 عدد
متوسط نرخ روزانه نان سنگک با قیمت جدید برای خانوار 4 نفره= 800 تومان
متوسط نرخ ماهانه نان سنگک با قیمت جدید برای خانوار 4 نفره= 24 هزار تومان
متوسط نرخ ماهانه نان سنگک با قیمت قدیم برای خانوار 4 نفره= 12 هزار تومان
پس انداز خانوار= 4 هزار تومان

حال اگر این محاسبات را برای همین خانوار در مورد نان لواشداشته باشیم، نتایج به شرح زیر است، البته اگر نرخ هر نان لواش را قبل ازاجرای قانون 35 تومان و بعد از اجرای قانون 100 تومان در نظر بگیریم:
یارانه واریزی از سوی دولت برای خانوار 4 نفره در ماه= 16 هزار تومان
متوسط تعداد نان برای خانوار 4 نفره در هر روز= 8 عدد
متوسط نرخ روزانه نان لواش با قیمت جدید برای خانوار 4 نفره= 800 تومان
متوسط نرخ روزانه نان لواش با قیمت قدیم برای خانوار 4 نفره= 280 تومان
متوسط نرخ ماهانه نان لواش با قیمت قدیم برای خانوار 4 نفره= 8400 تومان
متوسط نرخ ماهانه نان لواش با قیمت جدید برای خانوار 4 نفره= 24000 تومان

پس انداز خانوار= 400 تومان

بنابراین محاسبات نشان می دهد که نان سنگک اگرچه قیمت بهظاهر بالاتری را دارد، ولی به لحاظ ارزش غذایی تایید شده، بوه و پس اندازبیشتری را برای خانوارها به دنبال دارد. در این راستا می توان پیش بینیکرد که با توجه به گفته های قدیم مسئولان، دولت در نظر دارد تا کم کم بهسمت توسعه استفاده از نانهای با ارزش غذایی بالا و به نوعی نانهای کاملپیش رود و نانهای با آرد سبوس گرفته شده را از سبد خانوارها حذف کند.

دولت چه می گوید؟
در این راستا، حمید علیخانی معاون وزیر بازرگانی به خبرنگارمهر گفت: البته مردم را نمی توان به استفاده از یک نوع نان محدود کرد؛چراکه ذائقه ها متفاوت است. البته ارزش غذایی نانهای سبوس دار به مراتببالاتر از سایر نانها است.
وی افزود: میانگین قیمتی به نوعی در نظر گرفته شده است کهمصارف نان کاهش یابد، چراکه هم اکنون سرانه مصرف نان در ایران 160 کیلوگرماعلام می شود که نسبت به میانگین جهانی بسیار بالا است. بر همین اساس،قطعا در آینده نه چندان دور، مصرف نان در کشور کنترل می شود.
علیخانی معتقد است، بیش از آنکه مردم به افزایش قیمت توجهداشته باشند، باید به وزن چانه های نان توجه کنند، ضمن اینکه کیفیت نیزباید ارتقا یابد و مردم باید کیفیت را در برابر افزایش قیمت مطالبه کنند.
وی گفت: به نظر می رسد ظرف ماههای آینده، کیفیت نان ارتقای قابل توجهی داشته باشد.

مردم بر این باورند...
"مریم. م" یکی از شهروندان تهرانی معتقد است: با اعلام اجرایقانون هدفمند کردن یارانه ها و بالا رفتن قیمت نان، وزن چانه هر قرص نانبالاتر رفته است و این موضوع می تواند، افزایش قیمت نان را مقرون به صرفهکند.

وی به خبرنگار مهر گفت: تجربه نشان داده است که همواره درروزهای ابتدایی افزایش قیمت نان، کیفیت بالا می رود ولی پس از گذشته کمتراز یک ماه که مردم به قیمت عادت کردند، کیفیت به حالت سابق برمی گردد وضایعات بالا می رود.

این شهروند معتقد است که قیمت نان لواش بسیار بالا است وبرای مردم، خریدش صرفه اقتصادی ندارد. یا شاید دولت نمی‌خواهد خرید ایننان برای مردم بصرفد تا سیاستهای خود را اجرا کند.
"محمدعلی. د" که در غرب تهران نانوایی دارد، می گوید: به نظرمی رسد اقبال مردم نسبت به خرید از نانوایی های دولتی‌پز کاهش می یابد،چراکه تاکنون فاکتور قیمت تمایز میان نانوایی های آزادپز و دولتی‌پز بوداما هم اکنون قیمت نان در همه جا یکسان است.
وی می افزاید: این قضیه به ضرر نانوایی ها است و دولت می خواهد بساط برخی نانوایی ها را برچیند.
"حسن.ع" می گوید: افزایش قیمت نان سبب شده تا بسیاری ازخانوارها دغدغه داشته باشند که باید مبلغی اضافه تر از گذشته در سبد هزینهای داشته باشند؛ در حالی که محاسبات نشان می دهد که باید لواش را از سبدخانوار حذف کرد. مقرون به صرفه نیست.
"فاطمه. ع" معتقد است که افزایش قیمت نان تجربه ای است کهمردم را به مدیریت هزینه ها وامی دارد، بنابراین بعد از این راضی نخواهندشد که هم قیمت بالاتری بپردازند و هم نان غیرکیفی دریافت کنند. نانوایی همبرای بقای خود باید نان کیفی دست مردم بدهد.
وی می افزاید: در یک هفته اخیر به دلیل گران شدن قیمت نان،خرید روزانه نان را از ده عدد به 5 عدد کاهش داده ایم تا بتوانیم از عهدهافزایش قیمت برآییم. البته خرید نان تازه باعث کاهش ضایعات هم می شود،چراکه تا پیش از این، هر هفته کیسه ای از نان خشک برای نان‌خشکی‌ها داشتیم.
یکی دیگر از شهروندان می گوید: کیفیت بهتر شده است ولی هنوزدر حد انتظار نیست و ضایعات باز هم وجود دارد، البته باید نانواها نان خوببه دست مردم بدهند تا مردم هم به افزایش قیمت راضی باشند. دولت باید نظارتکند تا نان کیفی به دست مردم برسد، در غیر این صورت اگر کیفیت به حالتسابق باشد، باز هم همان آش و همان کاسه.
به هرحال باید دید که دولت چگونه می خواهد ضایعات سالانه 700میلیارد تومانی نان را کاهش دهد و از سوی دیگر، با افزایش کیفیت، تقاضایبه حق مردم را برای دلیل افزایش قیمت پاسخ دهد.


کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب RAHVAR تشکر کرده اند:
victory67, كيارش, shapooor, رونین, HORLIKAN, alirezak2, saeed_saba

Captain I

Captain Iنماد کاربر
پست ها

1924

تشکر کرده: 23 مرتبه
تشکر شده: 90 مرتبه
تاريخ عضويت

سه شنبه 24 فروردین 1389 20:01

محل سکونت

IRAN

آرشيو سپاس: 8506 مرتبه در 1646 پست

Re: شهروندان لواش نخورند، سنگک بخورید، پس انداز کنید

توسط HORLIKAN » يکشنبه 5 دی 1389 18:14

با تشكر از همگي


من ديروز رفتم يك نانوايي سنگكي و دو تا نون خريدم و1800 دادم يعني دانه اي 900 تومنا و تفاوتش با سنگك معمولي اينكه كنجد داشت .
زنگ زدم 124 فقط ادرس خواستن بعد يك كد پيگيري دادن 2 ساعت بعد زنگ زدم گفتا مورد بر طرف شد
وقتي رفتم در نون وايي ديدم شلوغ شده از ادماي ديگه پرسيدم چه خبره گفتا ميخان نون وايي رو پلمپ كنن
وقتي پيگير شدم ديدم هميشه همه نوناش 700 الي 900 هست.
دم شون گررررررررررررررررررررررررررم كه خوب حالشو گرفتا.

البته فكر كنم كنجداش اب طلا خورده بودن  ::ss
بزرگ ترين گناه ترس است .

امام علي (عليه السلام)

________________________

  کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب HORLIKAN تشکر کرده اند:
FREE MAN, alirezak2, cheka, Mohammad 1985, victory67, كيارش

Captain II

Captain IIنماد کاربر
پست ها

4265

تشکر کرده: 192 مرتبه
تشکر شده: 706 مرتبه
تاريخ عضويت

سه شنبه 23 اسفند 1384 13:14

محل سکونت

کرج پلاک 43!

آرشيو سپاس: 13307 مرتبه در 2679 پست

Re: شهروندان لواش نخورند، سنگک بخورید، پس انداز کنید

توسط Mohammad 1985 » يکشنبه 5 دی 1389 23:24

کنجد آب طلا خورده 900 کنجد آب نقره خورده 700   :grin:
به همه سياستمداران مشکوک باش.
جکسون براون

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب Mohammad 1985 تشکر کرده اند:
Hashashin, saeed_saba, victory67, HORLIKAN

Rookie Poster

Rookie Posterنماد کاربر
پست ها

35

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 0 مرتبه
تاريخ عضويت

شنبه 1 دی 1386 21:20

محل سکونت

ايران

آرشيو سپاس: 34 مرتبه در 14 پست

Re: شهروندان لواش نخورند، سنگک بخورید، پس انداز کنید

توسط shovalie_siyah » دوشنبه 6 دی 1389 11:59

خوبه که طرف ما نون سنگک نداره واقعا بعضی ها کمال همکاری رو دارن میکنن با طرح هدفمندی!


 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    بازديدها
    آخرين پست

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان