تلفات هوايي شوروي در افغانستان

جديدترين اخبار مربوط به هوانوردي نظامي و غيرنظامي را در اين بخش بخوانيد

مدیران انجمن: شوراي نظارت, مديران هوافضا

ارسال پست
New Member
پست: 2
تاریخ عضویت: چهار شنبه 14 اردیبهشت 1390, 1:47 pm
سپاس‌های ارسالی: 1 بار
سپاس‌های دریافتی: 5 بار

تلفات هوايي شوروي در افغانستان

پست توسط ali061 » چهار شنبه 14 اردیبهشت 1390, 1:57 pm

سال 1979--------------------------------------------------------------------------
در 25 دسامبر سال 1979يك فروند هواپيماي ايليوشن 76 در شما كابل سرنگون شد در اين حادثه خدمه هواپيما 37 چتر باز و 9 نفر نيرو از يك يگان نامشخص ( احتمالا افسران كا گ ب )كشته شدند علاوه بر اين 2 دستگاه كاميون هم در اين هواپيما بود كه از بين رفت.
سال 1980 -------------------------------------------------------------------------
7 فوريه 1980-يك فروند هواپيماي تراربي آنتونوف 12 سرنگون شد كه و خلبان آن كشته شد.
13 فوريه 1980-ي فروند بالگرد ميل 24 توسط مسلسل هاي ضد هوايي سرنگون شد.
23 فوريه 1980-يك فروند بالگرد Mi-8TV مربوط به گارد ويژه مورده اثابت قرار گرفت كه يكي از خدمه آن كشته شدند.
7 مارس 1980-يك بالگرد نا شناس سقوط كرد كه يكي از خدمه آن كشته شد.
10 مارس 1980- يك بالگرد Mi-8 در جنوب غربي مزار شريف سرنگون شد و 2 خدمه آن كشته شدند.
23 مارس 1980- يك فروند هواپيماي سو خو 17 سرنگون شد . افغان ها ادعا دارند كه توسط آتش پدافند خودشان آنرا ساقط كردند اما مقامات شوري علت سقوط را نقص فني اعلام كردند. در اين حادثه خدمه هواپيما كشته شد.
9 آوريل1980-يك فروند بالگرد ميل 8 سرنگون شد. اين حادثه هم از طرف مقامات ت دو طرف مورده مناقشه قرار گرفت . دو خدمه آن كشته شدند.
11 آوريل 1980-يك بالگرد ميل 8 در اطراف روستاي دور افتاده شيندند توسط مسلسل هاي ضد هوايي سرنگون شد . 2 خدمه آن كشته شدند.
24 آوريل 1980- يك فرون بالگرد ميل 8 در طي يك حمله سرنگو شد. تمامي خدمه كشته شدند.
12 ژوءن 1980- يك فروند بالگرد ميل8 توسط گلوله سرنگون شد. يكي از خدمه در اين حادثه كشته شد.
1 ژوپيه 1890-سرنگوني بالگرد ميل 24 و مرگ تمامي خدمه آن.
5 ژوپيه 1980-سرنگوني بالگرد ميل 24 و مرگ تمامي خدما آن.
20 ژوپييه 1980-يك فروند بالگرد ترابري سنگين ميل 10 سرنگون شد و 3 خدمه آن كشته شدند.
23 ژوپييه 1980-يك فروند بالگرد ميل 24 توسط توپ هاي ضد هوايي مورده اصابت قرار گرفت و تمامي خدمه آن كشته شدند.
23 ژوييه 1980- يك فروند بالگرد ترابري ميل 8 مورده اتصابت توپخانه ضد هوايي قرار گرفت و مجبور به فرود اضطراري شد يكي از خدمه كشته شد.
1 اوت 1980- يك فروند جنگنده ميگ 21 سرنگون شد. خلبان آن نيز در اين حادثه كشته شد.
25 اوت 1980-يك فروند بالگرد ميل 24 هدف توپخانه هوايي قرار گرفت و سرنگون شد. تمامي خدمه آن نيز كشته شدند.
6 سپتامبر 1980-يك فروند هواپيماي ناشناس سرنگون شد. روس ها دليل سقوط را بدي آب و هوا اعلام كردند اما افغان ها اعلام كردند كه آن را مورده هدف قرار داند. يكي از خدمه هواپيما كشته شد.
8 اكتبر 1980-بالگرد ميل 24 توسط توپخانه ضد هوايي مورده اصابت قرار گرفت و خدمه آن كشته شدند.
12 دسامبر 1980-بالگرد ميل 24 توسط توپخانه ضد هوايي مورده اصابت قرار گرفت و خدمه آن كشته شدند..
1981------------------------------------------------------------------------------
17 آوريل 1981-بالگرد ميل 24 توسط توپخانه ضد هوايي مورده اصابت قرار گرفت و يكي از خدمه آن كشت شد.
5 ژوپن 1981-يك فروند جنگنده ميگ 21 سرنگون شد. خلبان آن ميخاپيل كورچنسكي موفق شد با كمك چتر نجات از هواپيما بيرون بپرد . اما او اولين خلباني بود كه اين زمان توسط نيروهاي افغان بازداشته و بعد به قتل رسيد .
24 ژوپيه 1981- يك فروند بالگرد ميل 8 سرنگون شد. 4 خدمه آن كشته شدند.
5 سپتامبر1 198- يك فروند بالگرد ميل 8 مورده اصابت قرار گرفت و 4 نفر از خدمه كشته شدند.
10 اكتبر 1981-سرنگوني بالگرد ميل 8 ام تي كه به مرگ يكي از خدمه آن منجر شد.
17 اكتبر 1981- يك فروند بالگرد ميل 8 تي متعلق به گارد ويژه شوروي سرنگون شد و يكي از خدمه آن كشته شد.
28 اكتبر 1981-يك فروند بالگرد ميل 24 سرنگون شد و خدمه آن كشته شدند.
13نوامبر 1981-يك فروند بالگرد ميل 8 سرنگون شد يكي از خدمه كشته شد.
18 نوامبر 1981-بالگرد ترابراي ميل 8 ام تي مورده اصابت قرار گرفت. دو نفر از خدمه كشته شدند.

به اميد خدا ادامه دارد.

New Member
پست: 2
تاریخ عضویت: چهار شنبه 14 اردیبهشت 1390, 1:47 pm
سپاس‌های ارسالی: 1 بار
سپاس‌های دریافتی: 5 بار

Re: تلفات هوايي شوروي در افغانستان

پست توسط ali061 » چهار شنبه 14 اردیبهشت 1390, 9:38 pm

1982-----------------------------------------------------------------------------------------
10 مارس 1982-یک فروند هواپیمای ناشناس سرنگون شد و یکی از خدمه آن کشته شد.
15 آوریل 1982-یک فروند هواپیمای ناشناس دیگر مورده اصابت قرار گرفت و یکی از خدمه کشته شد.
17 مه 1982-یک فروند هواپیمای ناشناس دیگر مورده اصابت قرار گرفت و یکی از خدمه کشته شد.
27 مه 1982-یک فروند بالگرد میل 24 سرنگون شد و یکی از خدمه آن کشته شد.
27 مه 1982- هواپیمای میک 21 مورده اصابت گلوله قرار گرفت و سرنگون شد.
؟ ژوئن 1982-یک فروند هواپیمای میگ 21 توسط مسلسل های ضد هوایی سرنگون شد.
13 ژوئن 1982-یک فروند بالگرد میل 8 در نزدیکی روستایی تغاز مورده هدف قرار گرفت و 2 خدمه آن کشته شدند.
10 ژوئیه 1982-یک هواپیمای ناشناس سرنگون شد و یکی از خدمه آن کشته شد.
6 اوت 1982-بالگرد میل 24 توسط توپخانه ضد هوایی سرنگون شد.
13 اوت 1982- هواپیمای میگ 21 مورده اصابت قرار گرفت و سرنگون شد.
18 اوت 1982-هواپیمای میگ 21 مورده اصابت قرار گرفت و سرنگون شد.
23 اوت 1982-بالگرد تراربی سنگین میل 6 سرنگون شد و یکی از اعضای خدمه آن کشته شد.
11 سپتامبر 1982-بالگرد میل 24 سرنگون شد.
7 اکتبر 1982-بالگرد میل 24 سرنگون شد.
11 اکتبر 1982-بالگرد میل 24 سرنگون شد.
12 اکتبر 1982-بالگرد ناشناس سرنگون شد . یکی از خدمه آن کشته شد.
24 اکتبر 1982-یک فروند هواپیمای میگ 21 سرنگون شد.
30 اکتبر 1982- یک بالگرد ناشناس سرنگون شد 3 خدمه آن کشته شدند.
4 دسامبر 1982- هواپیمای سوخو 17 سرنگون شد و خلبان آن کشته شد

به امید خدا ادامه دارد

ارسال پست

بازگشت به “اخبار هوافضا و هوانوردي”