نمونه قرار داد طراحی سایت

در اين بخش مي‌توانيد به مباحث مربوط به انواع زبان هاي برنامه نويسي بپردازيد

مدیران انجمن: athlon64x2, abbas.m.k, شوراي نظارت

ارسال پست
Major I
Major I
پست: 162
تاریخ عضویت: دو شنبه 9 مرداد 1391, 3:24 pm
سپاس‌های ارسالی: 19 بار
سپاس‌های دریافتی: 519 بار
تماس:

نمونه قرار داد طراحی سایت

پست توسط طراحی سایت » پنج شنبه 16 شهریور 1391, 12:27 pm

به نام خدا
قرارداد طراحی وب سایت شرکت ....
پیمانکار : شرکت ……………
تاریخ :
شماره :
این قرارداد مابین ... ( وابسطه به .... ) كه از این پس به آدرس اینترنتی www…. شناخته می شود به نشانی: ….. و از طرف دیگر آقای ............... مجری (نونگار) پروژه طراحی وب به نشانی قانونی : .... منعقد می گردد و طرفین با امضاء این قرارداد خود را ملزم و متعهد به رعایت اجرای كامل و تمام مفاد آن می دانند.
ماده 1- موضوع قرارداد
اجرای پروژه طراحی وب سایت ( نوع وب سایت از نظر ایستا یا پویا باید در این جا مشخص شود ) تحت عنوان طراحی وب سایت .... (( اگر سایت زیر شاخه هایی داشته باشد در این جا مشخص شود ))
ماده 2- مدت انجام قرارداد
مدت انجام موضوع این قرارداد .... مثلا 20 روز بوده و از تاریخ .... شروع و در تاریخ .... خاتمه می پذیرد.
تبصره 1: مجری (نونگار) مكلف است طرح را در زمان پیش بینی شده اجراء نماید. تمدید مدت اجرای طرح تنها در صورتی مقدور است كه مجری (نونگار) طرح دلایل و مدارك موجهی ارائه نماید و ... . ( به جای نقطه چین اسم طرف قرار داد نوشته شود) رسیدگی لازم را انجام و عذر مجری (نونگار) را در خصوص تاخیر موجه تشخیص دهد. در این صورت در طول مدت اجراء فقط یك بار طول مدت اجراء قابل تمدید بوده و به مدت طرح افزوده خواهد شد.
ماده 3- تعهدات طراح وب سایت و ....
3-1 انجام فعالیتهای طراحی مرتبط با موضوع این قرارداد توسط طراح و پذیرش مسئولیت كمی و كیفی و انجام بموقع پروژه.
3-2 رعایت امانت و حفظ اموال و مداركی كه .... در اختیار طراح قرار می دهد و استفاده بهینه از آن برای انجام موضوع قرارداد.
3-3 عدم ارائه اسناد و مدارك و اطلاعاتی كه به مناسبت انجام طراحی كسب می نماید به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر، اسناد ومدارك و اطلاعاتی كه بمناسبت انجام طراحی كسب می گردد بعنوان امانت نزد طراح بوده وحق ارائه آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ندارد مگر با كسب اجازه كتبی از ...... در غیر اینصورت ......... جهت استیفای حقوق خود ادام قانونی علیه طراح معمول خواهد داشت.
3-4 طراحی و پیاده سازی كافی در چهارچوب اصول و موازین علمی(استاندارد) و رعایت اصول طراحی در انجام پیاده سازی موضوع قرارداد.
3-5 نمی تواند پیمان را كلا یا جزاً به غیرواگذار نمایید.
3-6 نمی تواند تا مدت گارانتی و پرداخت مبلغ قرارداد پشتیبانی سایت را به غیر واگذار كند.
ماده 4- نوع وب سایت
وب سایت .......... به صورت ایستا Static طراحی شده است و قابلیت های وب سایت بانك اطلاعاتی را ندارد لذا در صورت درخواست طراحی آن باید مبلغ جداگانه پرداخت گردد. ( اگر سایت پویا است باید در این ماده نوشته شود )
ماده 5- مبلغ قرارداد
مبلغ كل این قرارداد ریال است. ( طبق تعرفه قانونی طراحی وب در سال 1391) البته تعرفه سایت به صورت توافقی انجام گرفته شده است و مبلغ طراحی سایت .......................... است .
ماده 6- مراحل پرداخت
1- مبلغ ریال به عنوان پیش پرداخت پس از تایید پیش نویس طرح و امضاء قرارداد، قابل پرداخت می باشد .
2 - مبلغ ریال در تاریخ پس از ارائه گزارش اول طراحی و تایید معاونت
3 - مبلغ ریال در تاریخ پس از ارائه گزارش دوم طراحی و تایید معاونت
4- مبلغ ریال در تاریخ پس از ارائه گزارش سوم طراحی و تایید معاونت
5 - مبلغ ریال در تاریخ پس از ارائه گزارش چهارم طراحی و تایید معاونت
6 - مبلغ ریال در تاریخ پس از ارائه دو نسخه گزارش نهایی طراحی و مورد تایید .......... و همچنین ارائه گزارش نهایی بصورت نوشتاری همینطور فایل نرم افزار Word یا PDF ارائه كند.
ماده 7- تعهدات اصلی ..........
تسلیم مدارك مورد نیاز طراحی وب سایت به طراح و پرداخت مبلغ قرارداد .
ماده 8- حل اختلاف
در مواردی كه برای طرفین این قرارداد در تعبیر و تفسیر و یا اجرای كامل یا قسمتی از قرارداد اختلاف نظری حادث گردد، موضوع توسط 3 نفر از اساتید مرضی الطرفین .......... بررسی و حكم آنها برای طرفین لازم الرعایه می باشد. و در صورتیكه مساعی طرفین و نمایندگان آنان به نتیجه نرسد، هریك از طرفین حق خواهد داشت جهت احقاق حقوق خود به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه نماید.
ماده 9– حقوق و مالكیت مادی و معنوی :
كلیه حقوق علمی و معنوی طرح متعلق به .......... می باشد و مجری (نونگار) و همكاران پس از كسب اجازه از .......... می توانند از نتایج مذكور استفاده نمایند.
ماده 10- اصلاحیه، متمم، مكمل یا تغییر
هرگونه اصلاح یا تغییر در موادی از این قرارداد و پیوستهای مربوطه و یا نیاز به الحاق هرگونه متمم یا مكمل به قرارداد و پیوستها، صرفاً با جلب توافق متعاقدین میسر خواهد بود.
ماده 11- فسخ قرارداد
فســخ یك جانبه قرارداد از سوی هریك از طرفین قرارداد به جزء موارد ذكر شده در تبصره 1 این ماده و و ماده 12 قابل پذیرش نبوده و فسخ قرارداد به غیر از موارد قانونی و مورد مذكور در تبصره یك ماده پنج، فقط با توافق طرفین امكان پذیر است.
تبصره 1 : ............... این حق را برای خود محفوظ می دارد كه چنانچه شورای ................ با ذكر علت از جمله : خروج از چارچوب پروژه ، عدم گزارش پیشرفت و نهایی كار در مقاطع زمانی پیش بینی شده و سایر دلایل موجه و مثبته دیگر، این قرارداد را كلاً تعلیق، لغو و یا فسخ نماید و یا آنكه قصور و تعلل طراح طرح را احراز نماید، طراح را مكلف به تأمین كلیه خسارت كند. درصورت عدم تمكین طراح ،‌ ................ حق دارد خسارت وارده را به هر طریق كه مصلحت بداند تأمین و وصول كند. تشخیص میزان خسارت وارده به عهده شورای معاونت می باشد.
ماده 12- شرایط خاص
در مواردی كه به علل ناشی از شرایط قهری (شرایط خاص) كه رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از قرارداد ویا تمام آن غیرممكن گردد، در صورت فسخ قرارداد هیچیك از طرفین حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبیل تسویه حساب با توافق طرفین صورت می گیرد.
ماده 13- آدرس
آدرس قانونی طرفین، همان نشانی مندرج در قرارداد بوده و در موارد لزوم و به منظور ابلاغ مكاتبات مورد استناد خواهد بود و در صورتیكه در طول مدت قرارداد نشانی متعاقدین تغییر یابد، طرفین باید رسماً و كتباً مراتب را به یكدیگر ابلاغ نمایند و تا قبل از ابلاغ رسمی، نشانی قبلی معتبر خواهد بود.
ماده14- گارانتی و پشتیبانی سایت.
سایت ................ به مدت 2 ماه گارانتی از طرف طراح می باشد.جهت انجام فعالیت های پشتیبانی و ... بعد از مدت گارانتی معاونت باید قراردادی جهت خدمات پشتیبانی مدیریت وب سایت با طراح و یا با هر كس دیگر منعقد كند.
تبصره 1 : ضمانت اجرای طراح این است كه وب سایت از كیفیت بالایی برخوردار بوده و عاری از نقص ، مهارت در ایجاد همه بخش های آن و وب سایت با استفاده از همه Web Browser ها قابل مشاهده می باشد و در مدت زمان گارانتی هیچ خطایی در آن دیده نشود.
ماده 15- قانون حاكم بر قرارداد
این قرارداد از هرنظر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.
* این قرارداد در 15 ماده، یك پیوست، به زبان فارسی و در سه نسخه تنظیم گردیده و كلیه نسخه های آن دارای اعتبار یكسان و برابر می باشد.
كلیه نسخ این قرارداد و تبصره های ذیل آن در تاریخ امضاء متعاقدین رسیده و طرفین با امضای این قرارداد ، خود را متعهد و ملزم به اجرای كلیه مفاد آن و پیوست های مربوطه می دانند./
نام ونام خانوادگی مدیر پروژه .................................................. .........
مهروامضاء مهر و امضاء


[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

ارسال پست

بازگشت به “برنامه نويسي”