رشته فناوري اطلاعات

در اين بخش مي‌توانيد در مورد تمامي مسائل مرتبط با کنکور و دانشگاه به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: رونین, شوراي نظارت

Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج شنبه 25 خرداد 1385, 2:47 pm
محل اقامت: http://www.ganjineh-danesh.com/forum.php
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4175 بار
تماس:

پست توسط ganjineh » یک شنبه 23 مهر 1385, 2:01 pm

سيستم پشتيبان تصميم گيري (DSS) چيست؟
سيستمهاي پشتيباني تصميم گيري سيستمهاي کامپيوتري بسيار منعطف و تعاملي هستند که براي حمايت از کليه مراحل فرايند تصميم گيري در شرايطي که مساله از نوع غير ساخت يافته است مورد استفاده قرار مي گيرند. يک سيستم پشتيبان تصميم گيري در واقع به مانند مشاوري در کنار يک تصميم گيرنده قرار مي گيرد و به او امکان مي دهد تا بتواند با حجم عظيمي از اطلاعات کار کرده و آنها را به صورتهاي دلخواه و در قالب مدلهاي مناسب براي بهبود تصميم گيري خود بکار گيرد. در واقع هدف اصلي اين سيستم بهبود اثربخشي تصميم گيرنده از طريق فراهم آوردن ابزارهايي که نقش دستيار را براي وي ايفا مي کنند مي باشد. در استفاده از سيستم پشتيبان تصميم گيري ، کاربر شخصي خبره و متخصص است که نحوه حل مساله را مي داند و از سيستم به عنوان ابزاري براي تسهيل کار با حجم وسيعي از اطلاعات و مشاهده آنها در قالب مدلهاي مختلف تصميم گيري استفاده مي کند.
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج شنبه 25 خرداد 1385, 2:47 pm
محل اقامت: http://www.ganjineh-danesh.com/forum.php
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4175 بار
تماس:

پست توسط ganjineh » یک شنبه 23 مهر 1385, 2:02 pm

اجزاي سيستم پشتيبان تصميم گيري
DSS ها بر حسب کاربرد ممکن است داراي ساختار هاي متفاوتي باشند وليکن اغلب آنها داراي ويژگيها و اجزاي مشترکي هستند. نوعاً يک DSS سه جزء دارد: مديريت داده، مديريت مدل و واسط کاربري. زماني که کاربر تحليل خود را شروع مي کند در واقع با استفاده از واسط کاربري به سيستم مي گويد که از کدام مدل ( که در پايگاه مدلها و در قسمت مديريت مدل وجود دارد) براي تحليل چه اطلاعاتي ( که در جزء مديديت داده وجود دارد) استفاده کند. مدل انتخاب شده اطلاعات مورد نظر را مورد تحليل قرار مي دهد و نتايج را از طريق واسط کاربري براي کاربر ارسال مي کند.
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج شنبه 25 خرداد 1385, 2:47 pm
محل اقامت: http://www.ganjineh-danesh.com/forum.php
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4175 بار
تماس:

پست توسط ganjineh » یک شنبه 23 مهر 1385, 2:02 pm

مديريت داده data managment
مديريت داده کار ذخيره سازي و نگهداري از داده هايي را انجام مي دهد که کاربر از طريق سيستم بر روي آنها تحليل انجام مي دهد. اين بخش هم شامل يک پايگاه داده و هم نرم افزار مديريت پايگاه داده مي شود. در واقع اطلاعات در بستر يک نرم افزار مديريت پايگاه داده ذخيره سازي شده و مورد استفاده قرار مي گيرند. اطلاعاتي که در DSS مورد استفاده قرار مي گيرند معمولاً از سه منبع عمده تامين مي شوند: قسمتي از اطلاعات، اطلاعات سازماني هستند که بسته به هدف کاربر از بکارگيري سيستم مي تواند اطلاعات مختلفي را از محيط سازمان در بر بگيرد. معمولاً اطلاعات مورد نظر از پايگاه داده سازماني و يا گاهي پايگاه داده تحليلي بدست مي آيند. بعضي از تصميمات نيازمند استفاده از اطلاعات از منابع بيروني مانند گزارشات دولتي، اينترنت و غيره هستند که به عنوان اطلاعات تکميلي براي DSS مورد استفاده قرار مي گيرند و آنها را اطلاعات بيروني مي نامند. همچنين گاهي مي توان DSS هايي را طراحي کرد که اطلاعات را از کاربر دريافت مي کند. به عبارتي به جاي استخراج اطلاعات از منابع مختلف سازماني و برون سازماني، کاربر اطلاعات خود را وارد پايگاه داده سيستم مي کند.
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج شنبه 25 خرداد 1385, 2:47 pm
محل اقامت: http://www.ganjineh-danesh.com/forum.php
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4175 بار
تماس:

پست توسط ganjineh » یک شنبه 23 مهر 1385, 2:04 pm

مديريت مدل Model managment
اين جزء از DSS شامل مدلهاي ذخيره شده در يک پايگاه مدل و نرم افزاري تحت عنوان سيستم مديريت مدلها ميشود که کار ايجاد و دسترسي به مدلها را بر عهده دارد. و اما مدل چيست؟
در واقع يک مدل بازنمايي است از يک سري وقايع و شرايط محيطي. انسانها براي درک خود از محيط و جهاني که در آن زندگي مي کنند و درک پديده هاي مرتبط با آن از مدلها استفاده مي کنند. مدلهايي که بشر مورد استفاده قرار مي دهد به چهار شکل مي باشند:
1. مدلهاي فيزيکي که در ابعادي معمولاً کوچکتر از اندازه واقي يک موجوديت يا يک شي ساخته مي شود تا ويژگيهاي آن را به نمايش گذارد. مانند ماکت يک ساختمان
2. مدلهاي گرافيکي که به صورت تصويري يک واقعيت را بيان بيان مي کند و مانند نقشه هاي جغرافيايي و يا نقشه يک ساختمان.
3. مدلهاي تشريحي که با استفاده از گفتار و نوشتار به وصف يک پديده يا حادثه يا يک شي مي پردازد. براي مثال توصيفي که ما از يک حادثه رانندگي داريم و يا اخباري که هر روزه در روزنامه ها و تلويزيون اعلام مي شوند.
4. مدلهاي رياضي که با تعريف تعدادي متغير و تعيين نحوه تاثير اين متغير ها بر يکديگر تصميم گيرندگان را در مدلسازي مسائل و راه حلهاي ممکن ياري مي دهند.
سيستمهاي DSS براي مدلسازي مسائل و راه حلهاي آنها از مدلهاي رياضي استفاده مي کنند. مدلهاي رياضي خود از چند بعد قابل تقسيم بندي مي باشند که در زير به آنها اشاره مي کنيم:

مدلهاي ايستا در برابر مدلهاي پويا : مدلهايي که در آنها زمان به عنوان يک متغير تعريف شده باشد را مدلهاي پويا مي گوييم و مدلهايي که در آنها متغير زمان وجود نداشته باشد را مدلهاي ايستا مي ناميم. براي مثال مدلي که ميزان رشد فروش يک شرکت را در طي پنج سال آينده پيش بيني کند مدلي پوياست. ولي ترازنامه يک شرکت که دارائي هاي آن را در يک لحظه خاص از زمان مثلاً پايان سال کاري به نمايش مي گذارد مدلي ايستا مي باشد. مدلهاي ايستا همانند عکس هستند که يک لحظه را ثبت مي کنند و ليکن مدلهاي پويا همانند تصوير متحرکند که شرايط را در زمانهاي مختلف نشان مي دهند.

مدلهاي احتمالي در برابر مدلهاي قطعي : در مدلهاي قطعي احتمال رخ دادن هر واقعه اي يا صفر است و يا يک. ولي در مدلهاي احتمالي اين احتمال از يک تا صفر متغير است. مدلهايي احتمالي مدلهايي هستند درصدي از احتمال را براي وقوع رخدادي در نظر مي گيرند. براي مثال مدلهايي که در کنترل کيفيت مورد استفاده قرار مي گيرند و يا مدلهاي آماري از اين نوعند.
مدلهاي بهينه و مدلهاي خرده بهينه : مدلهاي بهينه مدلهايي هستند که بهترين راه حل را از بين گزينه هاي مختلف انتخاب مي کنند. اين مدلها را براي مسائلي مي توان مورد استفاده قرار داد که که به خوبي ساختارمند باشند. مدلهاي خرده بهينه که گاهي مدلهاي قانع کننده نيز ناميده مي شوند همواره بهترين راه حل را ارائه نمي کنند بلکه راه حلهاي مختلف و نسبتاً مناسبي را ارائه مي کنند که در اين حالت انتخاب نهايي به عهده کاربر خواهد بود.
DSS ها با ارائه مدلهاي تصميم گيري که به کاربر امکان تحليل اطلاعات را به اشکال مختلف مي دهد، فرايند تصميم گيري را اثربخش تر مي کند. مدلهايي که در يک DSS استفاده مي شوند به نوع تصميمات و نوع تحليل مورد نياز بستگي دارد. قسمت مديريت مدلهاي سيستم DSS مدلهاي سيستم را ذخيره سازي و نگهداري مي کند و وظايف آن شبيه به وظايف سيستم مديريت پايگاه داده نسبت به داده هاست. سيستم مديريت مدلها نمي تواند تعيين کند کدام مدل براي حل يک مساله مناسب تر است وليکن مي تواند به کاربر کمک کند تا مدلها را با سرعت و به آساني ايجاد و دستکاري کند.
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج شنبه 25 خرداد 1385, 2:47 pm
محل اقامت: http://www.ganjineh-danesh.com/forum.php
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4175 بار
تماس:

پست توسط ganjineh » یک شنبه 23 مهر 1385, 2:04 pm

واسط کاربري
واسط کاربري جزئي از سيستم است که به کاربر امکان مي دهد با سيستم ارتباط برقرار کند. به عبارتي بخشي از سيستم است که به کاربر امکان مي دهد دانش خود را با قابليتهاي پردازشيو ذخيره سازي سيستم در هم آميزد. واسط کاربري قسمتي از سيستم است که کاربر آن را مي بيند، و از طريق آن اطلاعات، دستورها و مدلها را وارد مي کند و تنها قسمتي از سيستم است که مستقيماً با کاربر در ارتباط است.
استفاده از سيستمهاي DSS باعث افزايش اثربخشي فرايند تصميم گيري خواهد شد و در واقع اين نوع از سيستمها مفهوم OLAP را مورد حمايت قرار مي دهند. بکارگيري اين سيستمها باعث خواهد شد هزينه هاي تصميم گيري به علت استفاده از مدلهاي مناسب توسط کاربر به ميزان قابل ملاحظه اي کاهش يابد. در واقع کاربر به جاي استفاده از روشهاي آزمون و خطا که روشي بسيار پرهزينه براي تصميم گيري است قبل از اينکه هرگونه اقدام عملي را انجام دهد نتايج را در قالب مدلهاي مختلف خواهد ديد.
استفاده از مدلهاي رياضي به علت پيچيدگي از محبوبيت چنداني برخوردار نيست و بسياري از تصميم گيرندگان به علت عدم تسلط کافي به استفاده از اين مدلها تمايل چنداني به بکارگيري سيستمهاي پشتيبان تصميم گيري ندارند. براي حل اين مشکل براي کار کردن با اين سيستمها از واسط هاي کاربري گرافيکي استفاده مي شود که درک و تقسير آنها به راحتي صورت مي پذيرد.
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج شنبه 25 خرداد 1385, 2:47 pm
محل اقامت: http://www.ganjineh-danesh.com/forum.php
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4175 بار
تماس:

پست توسط ganjineh » یک شنبه 23 مهر 1385, 2:06 pm

5- سيستم خبره
فرض کنيد شما يک بنگاه معاملات ملکي داريد و 40 درصد درآمد شما از طريق ارزيابي املاک تجاري و قيمت گذاري بر روي آنها حاصل مي شود. حال فرض کنيد تنها يک نفر در موسسه شما قادر است چنين ارزيابي اي را انجام دهد. حال اگر اين فرد موسسه شما را ترک کرد چه مي کنيد؟ چگونه جايگزيني براي اين تخصص خواهيد يافت؟ با چه سرعتي قادر خواهيد بود فرد ديگري را بيابيد؟ چنانچه جايگزيني فرد ديگر يک ماه طول بکشد چه ميزان هزينه فرصت از دست رفته در اين يک ماه خواهيد داشت؟
در سازمانهاي مختلف پرسنل بسيار ارزشمندند زيرا وظايف بسيار مهمي را انجام مي دهند که انجام بسياري از اين وظايف نيازمند تخصص فراوان است و اين تخصص تنها در دستان پرسنل خبره نهفته است. سيستمهاي خبره سيستمهايي هستند که خبرگي و دانش مربوط به حل مسائل را ثبت کرده و آن را در اختيار افرادي قرار مي دهند که از تخصص کافي براي حل مساله مورد نظر بر خوردار نيستند. بدين ترتيب قادر خواهند بود با استفاده از سيستم مسائل سازماني را حل کرده و همچنين از سيستم به عنوان ابزاري براي يادگيري استفاده کنند.
يک سيستم خبره يا سيستم مبتني بر دانش سيستمي در رده سيستمهاي هوش مصنوعي مي باشد که داراي قدرت استدلال است در مورد مسايل مربوط به يک حيطه تخصصي است و نتيجه گيري نهايي را ارائه مي دهد. سيستمهاي خبره براي تشخيص مسائل و تجويز راه حل مناسبند. به اين معني که سيستهاي خبره مي توانند تشخيص دهند که علت بوجود آمدن يک مشکل چيست و براي حل آن مشکل راه حل مناسب را تجويز کنند.
سيستمهاي خبره معمولا براي يک کاربري خاص طراحي شده اند که به آن حيطه تخصصي مي گويند. براي مثال مي توان سيستمهاي خبره اي در زمينه هاي حسابداري، پزشکي، مديريت منابع انساني، مديريت مالي، توليد و ... ايجاد کرد. بايد به اين نکته توجه داشت که سيستم خبره با سيستم پشتيبان تصميم گيري تفاوت دارد. براي استفاده از يک سيستم پشتيبان تصميم گيري کاربر بايد در زمينه تخصصي مورد نظر دانش کافي داشته باشد و از سيستم براي مدلسازي راه حلهاي مختلف استفاده کند ولي انتخاب راه حل نهايي به عهده کاربر است.کاربر در بکارگيري DSS بايد بداند چه سوالهايي بايد مطرح شوند، چه فرايندي براي استدلال بايد طي شود و چگونه بايد به نتيجه نهايي رسيد. ولي در بکارگيري سيستمهاي خبره تنها لازم است وقايع مربوط به مساله را به سيستم معرفي کنيد و در واقع راه حل مساله شما از طريق دانش و تخصص ثبت شده در سيستم قبل دستيابي مي باشد.
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج شنبه 25 خرداد 1385, 2:47 pm
محل اقامت: http://www.ganjineh-danesh.com/forum.php
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4175 بار
تماس:

پست توسط ganjineh » یک شنبه 23 مهر 1385, 2:06 pm

اجزاي مختلف يک سيستم خبره

اجزاي اطلاعاتي: اولين نوع اطلاعات مربوط به يک سيستم خبره اطلاعات مربوط به حيطه تخصصي است و در واقع هسته اصلي يک سيستم خبره مي باشد. زيرا مجموعه اي از گامهاي حل مساله است که با استفاده از آن به همراه يک فرايند استدلال، سيستم قادر به حل مساله مي باشد. گاهي ممکن است کاربر دليل تجويز يک راه حل را از سيستم خبره بپرسد. در اين حالت سيستم با استفاده از "اطلاعات چرايي " که در سيستم موجود است پاسخ کاربر را خواهد داد. با وجود اين دو نوع اطلاعات ( اطلاعات حيطه تخصصي و اطلاعات چرايي) يک سيستم خبره قادر به حل مسائل و پاسخ دادن به کاربر است و تنها کاربر لازم است اطلاعات مربوط به وقايع مساله را به سيستم بدهد. در حين فرايند حل مساله سيستم دائماً سوالاتي را از کاربر مي پرسد و در واقع پاسخ اين سوالات همان وقايع مساله مي باشند.
افراد: در توسعه و بکارگيري سيستمهاي خبره سه نقش عمده وجود دارد. اولين نقش مربوط به فردي است که داراي دانش تخصصي بوده و نحوه حل مسائل را مي داند که به آن فرد متخصص مي گويند. فرد متخصص کسي است که داراي اطلاعات مربوط به حيطه تخصصي است. براي مثال يک پزشک کسي است که داراي تخصص پزشکي مي باشد. از اين رو استراتژي حل مساله براي گنجاندن در سيستم خبره را بايد از فرد متخصص استخراج کرد. در کنار يک فرد خبره يک متخصص IT وجود دارد که مهندس دانش ناميده مي شود و وظيفه فرموله کردن دانش تخصصي و تبديل آن به شکل قابل درک براي سيستم را بر عهده دارد. سومين فرد مرتبط با يک سيستم خبره، کاربر سيستم است که از سيستم خبره براي حل مسائل مربوط به حيطه تخصصي استفاده مي کند. کاربر سيستم در واقع از نوع کارکنان دانشي مي باشد. کارکنان دانشي کارکناني هستند که در يک سازمان به کارهاي فکري و تخصصي مشغولند و وظيفه آنها حل مسائل سازماني است. بنابراين اين افراد در صورتي که تجربه کافي و يا دانش کافي براي حل مسائل مربوطه را نداشته باشند مي توانند از يک سيستم خبره استفاده کنند. استفاده از سيستم خبره علاوه بر حل مسائل سازماني باعث يادگيري نيز مي شود.
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج شنبه 25 خرداد 1385, 2:47 pm
محل اقامت: http://www.ganjineh-danesh.com/forum.php
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4175 بار
تماس:

پست توسط ganjineh » یک شنبه 23 مهر 1385, 2:07 pm

اجزاي سيستمي: زماني که مهندس دانش، دانش تخصصي را به مجموعه اي از قواعد و به شکل قابل استفاده براي سيستم خبره تبديل کرد آنها را وارد بخشي از سيستم خبره به نام پايگاه دانش مي کند. پايگاه دانشي که از مجموعه از قواعد تشکيل شده است را پايگاه دانش قاعده گرا مي نامند. قواعد در واقع مجموعه از عبارات اگر-آنگاه مي باشند. مهندس دانش براي اينکه قواعد را وارد يک پايگاه دانش کند از ماژولي به نام اکتساب دانش استفاده مي کند.

موتور استنتاج بخشي از يک سيستم خبره است که وقايع مربوط به مساله را دريافت کرده و در پايگاه دانش به دنبال قاعده ياقواعدي مي گردد که با ساختار وقايع موجود مطابقت داشته باشد و راه حل نهايي را با پيمايش در پايگاه داده بيابد. اين فرايند را فرايند استنتاج مي نامند.
واسط کاربري بخشي از سيستم خبره است که که کاربر براي ارتباط با سيستم از آن استفاده مي کند. در طول فرايند استفاده از سيستم براي تعيين راه حل نهايي، سيستم به طور دائم از طريق واسط کاربري سوالاتي را مطرح مي کند و کاربر با پاسخ به اين پرسشها از طريق واسط کاربري در واقع اطلاعات مربوط به وقايع مساله را به سيستم مي دهد و موتور استنتاج با استفاده از اين اطلاعات در پايگاه دانش به دنبال راه حل نهايي مي گردد.

"اطلاعات چرايي" که نحوه استدلال و دليل انتخاب راه حل نهايي را توسط سيستم بيان مي کنند در ماژول تشريح کننده گنجانده شده است. در طي يک فرايند بکارگيري سيستم خبره کاربر مي تواند دليل بيان پرسشهاي مختلف از طرف سيستم و يا نحوه نتيجه گيري را از آن بخواهد و سيستم با استفاده از "اطلاعات چرايي" قادر است نحوه استدلال خود را شرح دهد. از اين رو مي توان از سيستمهاي خبره به عنوان ابزاري براي آموزش افراد در زمينه هاي تخصصي نيز استفاده کرد.
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج شنبه 25 خرداد 1385, 2:47 pm
محل اقامت: http://www.ganjineh-danesh.com/forum.php
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4175 بار
تماس:

پست توسط ganjineh » یک شنبه 23 مهر 1385, 2:08 pm

سؤالي که ممکن است پيش آيد اين است که باتوجه به وجود افراد خبره چه نيازي به استفاده از سيستم‌هاي خبره است. در زير به مواردي در اين زمينه اشاره مي‌کنيم :
1. تخصص انساني از بين رونده است. ممکن است يک سازمان به خاطر مرگ، بازنشستگي و يا انتقال شغلي، دانش يک فرد خبره را از دست بدهد. وليکن زماني که اين دانش در يک سيستم خبره ثبت شده باشد، سازمان قادر خواهد بود تخصص مورد بحث را حفظ کند.
2. تصميم‌گيري توسط سيستم خبره از ثبات و يکساني بيشتري نسبت به افراد متخصص و خبره برخوردار است زيرا تصميمات اين افراد تحت‌تأثير موارد فراواني خواهد بود که ممکن است عملکرد را تحت‌تأثير قرار دهد. براي مثال مشکلات شخصي ممکن است مانع از تصميم‌گيري مناسب توسط فرد خبره شود. و يا اينکه ممکن است فرد خبره در شرايط فوق‌العاده قسمتي از دانش خود را تحت‌تأثير استرس و فشار کاري فراموش کند.
3. سرعت حل مسأله توسط فرد خبره تحت‌تأثير عوامل فراواني قرار دارد. در حالي که سيستم خبره با يک سرعت يکنواخت و در بيشتر مواقع سريعتر از افراد خبره مسأله موردنظر را حل ميکند.
4. افراد متخصص و خبره بسيار گران و پرهزينه‌اند. آنها خواهان دستمزد و تسهيلات بالايي هستند. در عوض سيستمهاي خبره نسبتاً ارزانترند. هزينة توسعه اينگونه سيستمها تا حدي بالاست وليکن بکارگيري آنها نهايتاً باعث کاهش هزينه‌هايي خواهد شد که در کل هزينه‌ها را کاهش مي‌دهد.
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج شنبه 25 خرداد 1385, 2:47 pm
محل اقامت: http://www.ganjineh-danesh.com/forum.php
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4175 بار
تماس:

پست توسط ganjineh » یک شنبه 23 مهر 1385, 2:08 pm

بايد توجه داشت که استفاده از اين سيستمها مشکلاتي نيز به همراه خود دارد از جمله:
1- گاهي اوقات فرد خبره قادر نيست نحوه استدلال خود و دانسته هاي خود را شرح دهد و اين موضوع سدي بر سر راه ايجاد يک سيستم خبره کارامد است.
2- حتي در صورتي که فرد خبره قادر به بيان دانش خود باشد، گاهي اوقات خود کار کردن فرايند استدلال بسيار پيچيده و نيازمند نگارش حجم عظيمي از قواعد است.
3- سيستمهاي خبره تنها مسائلي را مي توانند حل کنند که براي آن ساخته شده اند و براي حل مسائل جديد ناتوانند.
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج شنبه 25 خرداد 1385, 2:47 pm
محل اقامت: http://www.ganjineh-danesh.com/forum.php
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4175 بار
تماس:

پست توسط ganjineh » یک شنبه 23 مهر 1385, 2:09 pm

6- سيستمهاي اطلاعاتي مديران اجرايي(EIS)
يک سيستم اطلاعاتي مديران اجرايي، يک سيستم اطلاعاتي مديريت بسيار تعاملي است که داراي ويژگيهاي سيستمهاي پشتيبان تصميم و ديگر ابزار هاي هوش مصنوعي است تا به مديران اين توانايي را بدهد که مشکلات و فرصتهاي محيطي موجود را شناسايي کنند. اين سيستمها به مديران اين امکان را مي دهند تا اطلاعات را به اشکال مختلف و دلخواه ببينند تا هر چه بهتر آن را درک کنند. همچنين همانند سيستمهاي پشتيبان تصميم گيري سيستمهاي مديريت اجرايي ابزار هايي را براي تحليل بيشتر و اتخاذ استراتژيهايي براي حل مسائل و يا بهره گيري از فرصتهاي پيش آمده در اختيار مديران قرار مي دهند. در مورد اين سيستمها اين نکته قابل ذکر است که نه تنها اطلاعات و داده هاي درون سازماني بلکه داده هاي برون سازماني را نيز مورد تحليل قرار مي دهند.
هر سيستم اطلاعاتي مديران اجرايي بايد داراي ويژگيهاي زير باشد:
• قابليت بزرگنمايي جزئيات: از ديد گزارش دهي يک سيستم اطلاعاتي مديران اجرايي ابتدا به شما يک شماي کلي از آنچه مورد در خواست شماست ارائه مي کند و سپس شما قادر خواهيد بود هر قسمت از آن را به دلخواه انتخاب کرده و جزئيات بيشتري از آن را ببينيد و اين کار را در مورد جزئيات نيز مي توانيد انجام دهيد.
• شناسايي افرادي که مسئول اطلاعات مورد نظر هستند: سيستمهاي اطلاعاتي مديران اجرايي افراد مسئول در مورد اطلاعات مورد در خواست را معرفي مي کنند. براي مثال ممکن است شما در مورد اطلاعاتي که به جزئيات آن پرداخته ايد خواهان آن باشيد که جزئيات بيشتري را ببينيد. در اين مورد سيستم به شما فرد مسئول در مورد اين اطلاعات را معرفي مي کند.
• استفاده از ابزار هاي پشتيبان تصميم گيري و هوش مصنوعي: يک سيستم اطلاعاتي مديران اجرايي داراي ابزار هاي زيادي در زمينه پشتيباني تصميم گيري و هوش مصنوعي است. سيستم به کمک اين ابزار ها مي تواند دليل مشکلات را شناسايي کرده و راههايي را براي حل آنها و بهره گيري از فرصتهاي محيطي ارائه کند. براي مثال با انجام تحليل هاي " چه - اگر " سيستم قادر خواهد بود تاثير حوادث آينده را شناسايي کند.
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

Captain II
Captain II
نمایه کاربر
پست: 412
تاریخ عضویت: سه شنبه 22 فروردین 1385, 10:46 am
سپاس‌های دریافتی: 64 بار
تماس:

پست توسط njmh » سه شنبه 25 دی 1386, 12:03 am

ممنون از پستهاتون
اما عملا فناوري اطلاعات رو معرفي نکردين
با اجازتون منم مطالبي بذارم
مرا دوست بدار،اندكي ولي طولاني!

ارسال پست

بازگشت به “کنکور و دانشگاه”