صفحه 1 از 1

Re: گالری تصاویر بمب افکن B-36

ارسال شده: چهار شنبه 28 مرداد 1388, 11:49 am
توسط CAPTAIN PILOT
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

 (Pt1 & FP1 Fin) 

Re: گالری تصاویر بمب افکن B-36

ارسال شده: چهار شنبه 22 مهر 1388, 10:05 pm
توسط CAPTAIN PILOT
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

Re: گالری تصاویر بمب افکن B-36

ارسال شده: دو شنبه 16 آذر 1388, 10:58 am
توسط shadow.of.death
تصویر


تصویر
تصویر


تصویر


تصویر

Re: گالری تصاویر بمب افکن B-36

ارسال شده: دو شنبه 16 آذر 1388, 1:43 pm
توسط iran_f14
اين هواپيما هم موتور ملخي و هم موتور جت داره ؟