رنو سفران 2013 | Renault Safrane 2013

در اين بخش مي‌توانيد جديدترين اخبار خودرو را مشاهده کنيد

مدیران انجمن: MOHAMMAD_ASEMOONI, RAHVAR, Mohsen1001, شوراي نظارت

ارسال پست
New Member
پست: 3
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 2 اردیبهشت 1393, 3:12 pm
سپاس‌های دریافتی: 14 بار

رنو سفران 2013 | Renault Safrane 2013

پست توسط hasanhashemi »

[HIGHLIGHT=#e8e8e8] [FONT=A Google, Ham3D, B yekan, Tahoma, Arial][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][FONT=tahoma, geneva, sans-serif][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]شما می توانید مشخصات کلی و اطلاعات فنی در باره رنو سفران 2013 | Renault Safrane 2013 را در این مقاله بخوانید.    

  
 [HIGHLIGHT=#f6f7f8][FONT=A Google, Ham3D, B yekan, Tahoma, Arial]
[HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [img]http://wiki.5040.ir/upload/content/1390289420.jpg"%20alt="رنو%20سفران%202013%20|%20Renault%20Safrane%202013"%20title="رنو%20سفران%202013%20|%20Renault%20Safrane%202013"%20width="600"%20style="background-image:%20none;%20background-attachment:%20scroll;%20background-color:%20transparent;%20border:%201px%20solid%20rgb(189,%20190,%20191);%20font-size:%2012.800000190734863px;%20margin:%200px%200px%2020px;%20outline:%20rgb(0,%200,%200)%20none;%20padding:%200px;%20vertical-align:%20baseline;%20border-top-left-radius:%205px;%20border-top-right-radius:%205px;%20border-bottom-right-radius:%205px;%20border-bottom-left-radius:%205px;%20background-position:%200px%200px;%20background-repeat:%20repeat%20repeat;[/img]  
[HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] 
[HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif][External Link Removed for Guests][External Link Removed for Guests][External Link Removed for Guests][External Link Removed for Guests]        
[HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][FONT=tahoma, geneva, sans-serif]رنو سفران 2013 | Renault Safrane        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]  کلی         [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]حجم موتور        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]1998         [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][FONT=tahoma, geneva, sans-serif][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]تعداد سیلندر ها      [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]4         [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]آرایش قرار گیری سیلندر        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]خطی مستقیم       [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]حد اکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار)       [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]140 اسب بخار در 6000 دور در         [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][FONT=tahoma, geneva, sans-serif]حد اکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار)     [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت)       [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]موتور جلو دیفرانسیل         [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]نوع جعبه        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]انتقال قدرت پیوسته       [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]تعداد دنده ( جلو )       [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]6 عدد         [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]حد اکثر        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]186 کیلومتر بر         [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]شتاب 0 تا 100 ( ثانیه )       [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]12         [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]سیکل ترکیبی مصرف        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]8.3 لیتر در 100         [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]استاندارد        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]Euro 4       [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]    
[HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]    
[HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]  تولید کننده        
[HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]      [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][FONT=tahoma, geneva, sans-serif][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]کارخانه تولید کننده      [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]رنو       [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]کشور تولید        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]نام و مدل        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]  سفران           [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]    
[HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]    
[HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]  فنی بدنه        
[HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]      [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]کلاس        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]کلاس        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]E Segment       [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]       [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]1998         [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]تعداد فضای        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]5         [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]ابعاد و نوع لاستیک چرخ های      [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]  /55 R           [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]ابعاد و نوع لاستیک چرخ های      [HIGHLIGHT=#eaf5f7][FONT=tahoma, geneva, sans-serif] /55 R      [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]    
[HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]    
[HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]  فنی موتور        
[HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]      [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]حجم        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]1998         [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]نوع        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]بنزین سوز       [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]تعداد سیلندر        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]4         [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]تعداد سوپاپ        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]16         [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]محل قرار گیری        [FONT=tahoma, geneva, sans-serif][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]موتور جلو     [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]سیستم سوخت        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]انژکتوری تزریق       [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]ظرفیت        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]      [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]توان خروجی        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]70 اسب بخار بر       [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]    
[HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]  ترمز ها        
[HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]      [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]نوع سیستم        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][FONT=tahoma, geneva, sans-serif][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]  سیستم مدیریت پایداری خودرو           [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]نوع دیسک و کالیبر ترمز        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]دیسکی خنک شونده با         [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][FONT=tahoma, geneva, sans-serif]نوع دیسک و کالیبر ترمز      [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][FONT=tahoma, geneva, sans-serif]دیسکی خنک شونده با       [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]    
[HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]  تعلیق و فرمان       
[HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]      [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]نوع سیستم        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]مستقل برای هر چرخ       [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]تعلیق        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]مک         [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]             [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]اتصال چند گانه ( Multi Link )        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]کمک فنر های        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]-       [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]کمک فنر های        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][FONT=tahoma, geneva, sans-serif]      [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]نوع سیستم        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]قدرت کمکی هیدرولیکی و حساس به         [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]    
[HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]  اتومبیل        
[HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]      [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]مصرف سوخت        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]11 لیتر در 100         [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]مصرف سوخت جاده        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]7 لیتر در 100         [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]    
[HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]    
[HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]امکانات        
[HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]کیسه های        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]  6 کیسه هوا ( ایربگ ) : جلو، جانبی جهت سرنشین جلو، پرده ای         [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]سیستم های امنیتی و        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]  هشدار موانع جلو و عقب         [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]سیستم فرمان و هدایت        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]  کمکی الکترو هیدرولیکی به همراه سیستم هوشمند الکترونیکی فرمان و سیستم حساس به سرعت         [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]سیستم روشنایی        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][FONT=tahoma, geneva, sans-serif][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#f7f7f7]  مه شکن        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]سنسور های پیش        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]  پاک کن و روشنایی جلو اتوماتیک (مجهز به سنسور نور و باران)         [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]سیستم های کمک        [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN]  نمایش میزان باد چرخ ها ، کارت رنو ، سیستم کروز کنترل با محدود کننده سرعت ،         [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]     تصویر  [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]کیسه هوای راننده و      تصویر  [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]نمایشگر چند      تصویر  [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]     تصویر  [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]تنظیم برقی صندلی راننده      تصویر  [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]سیستم یخ زدگی برف پاک      تصویر  [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]     تصویر  [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]سنسور      تصویر  [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]سنسور      تصویر  [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]سیستم      تصویر  [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]ورود بدون      تصویر  [HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#NaNNaNNaN] [FONT=tahoma, geneva, sans-serif]قفل      تصویر


 :   سایت        
 
ارسال پست

بازگشت به “تازه‌ها و اخبار خودرويي”