*Audio Books*

در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه مباحث مرتبط با زبان انگليسي به بحث بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

Old Moderator
Old Moderator
پست: 803
تاریخ عضویت: جمعه 6 مرداد 1385, 11:51 pm
سپاس‌های ارسالی: 138 بار
سپاس‌های دریافتی: 273 بار

پست توسط Ines »

vrb_3d نوشته شده:دوستان متن این داستان ها رو چطور می تونم پیدا کنم؟


1- با مراجعه به سایت پروژه ی گوتنبرگ. اکثر فرمت ها به صورت txt و html هست.
[External Link Removed for Guests]

2- اگر متن مورد نظرتون رو در سایت بالا پیدا نکردید. از موتورهای جستجو کمک بگیرید.
از عباراتی از این دست استفاده کنید: Title free e-book, Title pdf, Title e-txt و ...
* به جای کلمه ی Title اسم کتاب مورد نظر رو بنویسید.
No time like the present


  مدتی کمرنگ یا بی رنگ... 
Old Moderator
Old Moderator
پست: 803
تاریخ عضویت: جمعه 6 مرداد 1385, 11:51 pm
سپاس‌های ارسالی: 138 بار
سپاس‌های دریافتی: 273 بار

Adventures of Huckleberry Finn

پست توسط Ines »

 Adventures of Huckleberry Finn

Written by:
Mark Twin

Read by:

Annie Coleman

تصویر

[External Link Removed for Guests]

Or see this page:
Please Login or Register to see this code
 
No time like the present


  مدتی کمرنگ یا بی رنگ... 
Old Moderator
Old Moderator
پست: 803
تاریخ عضویت: جمعه 6 مرداد 1385, 11:51 pm
سپاس‌های ارسالی: 138 بار
سپاس‌های دریافتی: 273 بار

Pilgrim's Progress

پست توسط Ines »

 Pilgrim's Progress


by John Bunyan

تصویر

[External Link Removed for Guests]

Or See this page:

Please Login or Register to see this code
 
آخرین ويرايش توسط 1 on Ines, ويرايش شده در 0.
No time like the present


  مدتی کمرنگ یا بی رنگ... 
Old Moderator
Old Moderator
پست: 803
تاریخ عضویت: جمعه 6 مرداد 1385, 11:51 pm
سپاس‌های ارسالی: 138 بار
سپاس‌های دریافتی: 273 بار

Treasure Island

پست توسط Ines »

 Treasure Island

by R. L. Stevenson

تصویر

[External Link Removed for Guests]


Or See this page:

Please Login or Register to see this code 
No time like the present


  مدتی کمرنگ یا بی رنگ... 
Old Moderator
Old Moderator
پست: 803
تاریخ عضویت: جمعه 6 مرداد 1385, 11:51 pm
سپاس‌های ارسالی: 138 بار
سپاس‌های دریافتی: 273 بار

Alice in Wonderland

پست توسط Ines »

 Alice in Wonderland

by Lewis Carroll

تصویر

[External Link Removed for Guests]


Or see this page:
Please Login or Register to see this code 
No time like the present


  مدتی کمرنگ یا بی رنگ... 
Old Moderator
Old Moderator
پست: 803
تاریخ عضویت: جمعه 6 مرداد 1385, 11:51 pm
سپاس‌های ارسالی: 138 بار
سپاس‌های دریافتی: 273 بار

Classic Short Stories

پست توسط Ines »

 Classic Short Stories Vol 1

by Various

[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests] 
No time like the present


  مدتی کمرنگ یا بی رنگ... 
Old Moderator
Old Moderator
پست: 803
تاریخ عضویت: جمعه 6 مرداد 1385, 11:51 pm
سپاس‌های ارسالی: 138 بار
سپاس‌های دریافتی: 273 بار

Ten Days in a Madhouse

پست توسط Ines »

 Ten Days in a Madhouse

by Nellie Bly

تصویر

[External Link Removed for Guests]


Or see this page:
Please Login or Register to see this code 
No time like the present


  مدتی کمرنگ یا بی رنگ... 
Old Moderator
Old Moderator
پست: 803
تاریخ عضویت: جمعه 6 مرداد 1385, 11:51 pm
سپاس‌های ارسالی: 138 بار
سپاس‌های دریافتی: 273 بار

White Fang

پست توسط Ines »

 White Fang

by Jack London

تصویر

[External Link Removed for Guests]


Or see this page:
Please Login or Register to see this code 
No time like the present


  مدتی کمرنگ یا بی رنگ... 
Old Moderator
Old Moderator
پست: 803
تاریخ عضویت: جمعه 6 مرداد 1385, 11:51 pm
سپاس‌های ارسالی: 138 بار
سپاس‌های دریافتی: 273 بار

The Four Million

پست توسط Ines »

 The Four Million

by O. Henry

تصویر

[External Link Removed for Guests]


Or see this page:
Please Login or Register to see this code 
No time like the present


  مدتی کمرنگ یا بی رنگ... 
Old Moderator
Old Moderator
پست: 803
تاریخ عضویت: جمعه 6 مرداد 1385, 11:51 pm
سپاس‌های ارسالی: 138 بار
سپاس‌های دریافتی: 273 بار

American Indian Folk Tales

پست توسط Ines »

 American Indian Folk Tales

[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests][External Link Removed for Guests] 
No time like the present


  مدتی کمرنگ یا بی رنگ... 
Old Moderator
Old Moderator
پست: 803
تاریخ عضویت: جمعه 6 مرداد 1385, 11:51 pm
سپاس‌های ارسالی: 138 بار
سپاس‌های دریافتی: 273 بار

Typee

پست توسط Ines »

 Typee

by Herman Melville

تصویر

[External Link Removed for Guests]


Or see this page:
Please Login or Register to see this code
 
No time like the present


  مدتی کمرنگ یا بی رنگ... 
Old Moderator
Old Moderator
پست: 803
تاریخ عضویت: جمعه 6 مرداد 1385, 11:51 pm
سپاس‌های ارسالی: 138 بار
سپاس‌های دریافتی: 273 بار

The Prisoner of Zenda

پست توسط Ines »

 The Prisoner of Zenda

by Anthony Hope

تصویر

[External Link Removed for Guests]


Or see this page:
Please Login or Register to see this code 
No time like the present


  مدتی کمرنگ یا بی رنگ... 
ارسال پست

بازگشت به “زبان انگليسي”