.::کتابخانه بزرگ CentralClubs::.

در اين بخش مي‌توانيد در مورد تمامي مسائل مرتبط با کتاب و فرهنگ مطالعه به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: رونین, شوراي نظارت, رونین, شوراي نظارت

Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 1575
تاریخ عضویت: شنبه 11 شهریور 1385, 1:24 pm
سپاس‌های ارسالی: 2 بار
سپاس‌های دریافتی: 238 بار
تماس:

پست توسط Sardar » جمعه 19 آبان 1385, 9:43 pm

كتابهاي شيمي
CHEMISTRY E-BOOKS

Chemistry of the Elements (2nd ed) - Greenwood.part1 84 MB
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
Chemistry of the Elements (2nd ed) - Greenwood.part2 72 MB
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
Fundamental Physical Constants 91998) 0.12 MB
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
Modern Analytic Chemistry (D. Harvey, McGraw-Hill, 2000) 11.5 MB
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
Modern Inorganic Chemistry - An Intermediate Text (C. Chambers, 1975) 19.7 MB
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
Organic Chemistry - Clayden J. (Oxford, 2000)(colored diags)(1392s) 32.5 MB
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
Practical Organic Chemistry, 4th Ed. (F. G. Mann) 30.2 MB
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
Purification of Laboratory Chemicals (5th ed) - W. Armarego 51.6 MB
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
Quantum Mechanics In Chemistry (Simons, J.) 2.5 MB
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
Synthetic Nitrogen Products - G. Maxwell (2005) 16.3 MB
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
هیهات منا الذلة

Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 1575
تاریخ عضویت: شنبه 11 شهریور 1385, 1:24 pm
سپاس‌های ارسالی: 2 بار
سپاس‌های دریافتی: 238 بار
تماس:

پست توسط Sardar » جمعه 19 آبان 1385, 9:49 pm

كتاب هاي فيزيك
PHYSICS E-BOOKS

Elementary Math of model rocket flight Estes co.1970 0.22 MB
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
Elements of Advanced Quantum Theory J.Ziman 1969 2.17 MB
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
Energy Av.Neutron cross-sections of Fast-reactor structural materials 1978 3.43 MB
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
Engines of Creation-Nanotechnology-Drexler 1.20 MB
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
Entropy and its Physical Meaning-J.S.Dugdale 1996 16.17 MB
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
Equations of Mathematical Physics-Bitsadze A.V. Mir 1980 1.98 MB
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
Essential Physics Part1-F.Firk 2000 0.42 MB
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
Ether And The Theory Of Relativity-jnl article A.Einstein 1920 0.03 MB
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
Euclidean Special Relativity-jnl article A.Gersten 2003 0.10 MB
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
Evaluated fast-neutron corss-sections of U238 1977 3.13 MB
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
Evaluated Neutronic Cross-section for Niobium 1974 3.99 MB
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
Evaluation of U238 Neutron total cross-section 1982 1.02 MB
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
Explaining Nature of Free Electrons in Superfluid He-Mills 0.97 MB
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
Extreme Physics-Scientific American Special Issue 1.77 MB
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
Fast Neutron Capture and activation for Niobium isotopes 1974 1.07 MB
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
Feynman Challenger investigation excerpt 3.23 MB
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
Feynman Lectures on Physics-Vol1-Feynman Leighton Sands-1963 8.87 MB
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
Feynman Lectures on Physics-Vol2-Feynman Leighton Sands-1963 10.74 MB
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
Feynman Lectures on Physics-Vol3-Feynman Leighton Sands-1963 6.08 MB
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
Feynman Lectures on Physics Vol1-Feynman Leighton and Sands 1964 32.77 MB
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
Feynman Lectures on Physics Vol2-Feynman Leighton and Sands 1964 33.17 MB
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
Feynman Lectures on Physics Vol3-Feynman Leighton and Sands 1964 18.00 MB
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
Feynman s Simple Quantum Mechanics-jnl article E.Taylor 1987 0.02 MB
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
هیهات منا الذلة

Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 318
تاریخ عضویت: پنج شنبه 16 شهریور 1385, 4:00 pm
سپاس‌های ارسالی: 62 بار
سپاس‌های دریافتی: 114 بار
تماس:

Quantum Field Theory in a Nutshell

پست توسط Fantoom121 » پنج شنبه 25 آبان 1385, 12:21 am

Quantum Field Theory in a Nutshell

سلام بروبکس اين کتاب خيلی جالب و مختصر هست که نظر يه فيزيک کونتوم رو به روش بسيار جالب
و خفنی توزييه ميده بسير جالبه برای کسانی که علاقه به فيزيک دارند
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید] [لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
An esteemed researcher and acclaimed popular author takes up the challenge of providing a clear, relatively brief, and fully up-to-date introduction to one of the most vital but notoriously difficult subjects in theoretical physics. A quantum field theory text for the twenty-first century, this book makes the essential tool of modern theoretical physics available to any student who has completed a course on quantum mechanics and is eager to go on.

Quantum field theory was invented to deal simultaneously with special relativity and quantum mechanics, the two greatest discoveries of early twentieth-century physics, but it has become increasingly important to many areas of physics. These days, physicists turn to quantum field theory to describe a multitude of phenomena.

Stressing critical ideas and insights, Zee uses numerous examples to lead students to a true conceptual understanding of quantum field theory--what it means and what it can do. He covers an unusually diverse range of topics, including various contemporary developments, while guiding readers through thoughtfully designed problems. In contrast to previous texts, Zee incorporates gravity from the outset and discusses the innovative use of quantum field theory in modern condensed matter theory.

Without a solid understanding of quantum field theory, no student can claim to have mastered contemporary theoretical physics. Offering a remarkably accessible conceptual introduction, this text will be widely welcomed and used.

Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 318
تاریخ عضویت: پنج شنبه 16 شهریور 1385, 4:00 pm
سپاس‌های ارسالی: 62 بار
سپاس‌های دریافتی: 114 بار
تماس:

The Linux Development Platform

پست توسط Fantoom121 » پنج شنبه 25 آبان 1385, 9:25 am

اينم کاره امروز صبح ما ساعته 7.30
اين کتاب ، کتاب مرجع و کاملی هست بريه آشنای با برنامه اپن سورس لينو کس کتابه خيلی پرتر فدار و کامليه
اميدوارم خوشتون ببياد
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
[align=left]

The Linux Development Platform by Rafeeq Ur Rehman, Christopher Paul
Publisher: Prentice Hall PTR; Bk&CD-Rom edition (November 7, 2002) | ISBN: 0130091154 | CHM | 1,1 Mb | 320 pages

Linux developers have access to an extraordinary array of GNU and open source tools. Now, two leading Linux developers show how to choose the best tools for your specific needs, and integrate them into a complete development environment that maximizes your effectiveness in any project—no matter how large or complex. This book's example-rich coverage includes:
- The Linux software development process: research, requirements, coding, debugging, deployment, maintenance, and beyond
- Choosing and implementing editors, compilers, assemblers, debuggers, version control systems, utilities, and more
- Using Linux Standard Base (LSB) to deliver applications that run reliably on a wide range of Linux systems
- Comparing Java development options for Linux platforms
- Using Linux in cross-platform and embedded development environments

Major
Major
نمایه کاربر
پست: 432
تاریخ عضویت: جمعه 10 شهریور 1385, 8:19 pm
محل اقامت: mr_grimi2@yahoo.com
سپاس‌های ارسالی: 9 بار
سپاس‌های دریافتی: 22 بار

پست توسط grimi » چهار شنبه 1 آذر 1385, 12:37 pm

كتاب تست هم داري بگذار ممنونت ميشم :o
به خدا نگو مشكلي بزرگي دارم ; به مشكل بگو خدايي بزرگ دارم!

Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 318
تاریخ عضویت: پنج شنبه 16 شهریور 1385, 4:00 pm
سپاس‌های ارسالی: 62 بار
سپاس‌های دریافتی: 114 بار
تماس:

Art of Winning Commitment, The: 10 Ways Leaders Can Engage Minds, Hear

پست توسط Fantoom121 » چهار شنبه 22 آذر 1385, 10:56 pm

:lol:تصویر

Art of Winning Commitment, The:
10 Ways Leaders Can Engage Minds, Hearts, and Spirits
AMACOM | ISBN 0814407854 | March 2004 | CHM | 0.7 Mb | 224 Pages


download:


[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید] Ways Leaders Can Engage Minds Hearts And Spirits.chm.html////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

In this New Agey leadership primer, consultant Richards (Artful Work) notes that authoritarian leadership no longer jives with the democratic spirit of the age. Instead of barking orders at underlings, the business leader’s tasks are now the far more exalted, if far less definable, ones of "helping people come to full human maturity," being "a medium for the emotional energy that is moving within the group" and "rendering the current world spiritually significant." Richards culls such insights from interviews with 20 contemporary leaders as well as a variety of other sources, including Zen Buddhism on the need to live in the moment, mythologist Joseph Campbell on a leader’s duty to endure "the annihilation of the human ego," and Prudential founder John Dryden on insurance salesmen’s role as "Missionaries of Love." Leaders, he says, must be able to inspire intellectual, emotional and spiritual commitment; dividing his book into three main sections, Richards reveals how they can "win" each kind. He explains how enlightened leaders can foster commitment in followers based on 10 leadership "competencies" and 43 "development strategies" ranging from the practical ("hanging out with optimists" and "getting a good night’s sleep") to the mystical ("following your bliss" and "creating a sacred autobiography"). Further guidance is provided by a case-study chapter in which a model executive leader at a corporate gathering delivers a "heart-to-heart" talk in which "his voice was both more thoughtful and more passionate, resonating from who he was as a person." Managers seeking a more emotional way to connect with and lead their troops may find this book a gratifying voyage of self-discovery, but those favoring traditional approaches would be better served elsewhere.
 تصویر
تصویر 
  در خاک غریب پرسه بی انتهاست - هم گریز غربتم زادگاه من کجاست؟ 

Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 318
تاریخ عضویت: پنج شنبه 16 شهریور 1385, 4:00 pm
سپاس‌های ارسالی: 62 بار
سپاس‌های دریافتی: 114 بار
تماس:

VA - US Army: Dictionary of Military Terms

پست توسط Fantoom121 » چهار شنبه 22 آذر 1385, 11:02 pm

تصویر

VA - US Army: Dictionary of Military Terms
Hardcover: 493 pages / pdf: 661 pages | Publisher: Stackpole Books; Revised edition (2001)
Language: English | ISBN: 1853673862 | 2,4 Mb[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید] download
 تصویر
تصویر 
  در خاک غریب پرسه بی انتهاست - هم گریز غربتم زادگاه من کجاست؟ 

Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 318
تاریخ عضویت: پنج شنبه 16 شهریور 1385, 4:00 pm
سپاس‌های ارسالی: 62 بار
سپاس‌های دریافتی: 114 بار
تماس:

Current Diagnosis and Treatment in Orthopedics

پست توسط Fantoom121 » چهار شنبه 22 آذر 1385, 11:07 pm

تصویرAuthor: Harry Skinner
Title: Current Diagnosis & Treatment in Orthopedics (Current Diagnosis and Treatment in Orthopedics)
ISBN: 0071438335 | Publisher: McGraw-Hill Medical | 2006-05-10 | Pages: 1032 | chm 26.6 MB[url=http://www.ftp2share.com/file/6963/Current%20Diagnosis%20&%20Treatment%20in%]download[/url]/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Concise, comprehensive, and logically organized, this find-it-now resource offers fingertip access to the diagnostic tools necessary for the definitive diagnosis and treatment of the most common musculo-skeletal disorders found in adults and children.
 تصویر
تصویر 
  در خاک غریب پرسه بی انتهاست - هم گریز غربتم زادگاه من کجاست؟ 

Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 318
تاریخ عضویت: پنج شنبه 16 شهریور 1385, 4:00 pm
سپاس‌های ارسالی: 62 بار
سپاس‌های دریافتی: 114 بار
تماس:

Digital Crossroads: American Telecommunications Policy in the Internet

پست توسط Fantoom121 » چهار شنبه 22 آذر 1385, 11:10 pm

تصویرDigital Crossroads: American Telecommunications Policy in the Internet Age by Jonathan E. Nuechterlein, Philip J. Weiser
Publisher: The MIT Press (March 1, 2005) | ISBN: 0262140918 | PDF | 7 Mb | 672 pages


[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Telecommunications policy profoundly affects the economy and our everyday lives. Yet accounts of important telecommunications issues tend to be either superficial (and inaccurate) or mired in jargon and technical esoterica. In Digital Crossroads, Jonathan Nuechterlein and Philip Weiser offer a clear, balanced, and accessible analysis of competition policy issues in the telecommunications industry. After giving a big picture overview of the field, they present sharply reasoned analyses of the major technological, economic, and legal developments confronting communications policymakers in the twenty-first century. Since the passage of the Telecommunications Act of 1996, when Congress fundamentally reoriented the existing regulatory scheme, no book has cogently explained the intricacies of telecommunications competition policy in the Internet age for general readers, students, and practitioners alike. Digital Crossroads meets this need, focusing on the regulatory dimensions of competition in wireline and wireless telephone service; competition among rival platforms for broadband Internet service and video distribution; and the Internet's transformation of every aspect of the telecommunications industry, particularly through the emergence of "voice over Internet protocol" (VoIP). The authors explain not just the complicated legal issues governing the industry, but also the rapidly changing technological and economic context in which these issues arise. The book includes extensive endnotes and tables that cover relevant court decisions, FCC orders, and academic commentaries; a glossary of acronyms; a statutory addendum containing the most important provisions of federal telecommunications law; and two appendixes with information on more specialized topics. Supplementary materials for students are available at [لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید].
 تصویر
تصویر 
  در خاک غریب پرسه بی انتهاست - هم گریز غربتم زادگاه من کجاست؟ 

Major
Major
نمایه کاربر
پست: 367
تاریخ عضویت: جمعه 10 شهریور 1385, 5:23 pm
محل اقامت: آبادان شهر خوبان- آبادان شهر خدا
سپاس‌های ارسالی: 10 بار
سپاس‌های دریافتی: 339 بار

پست توسط jamal_khodamam » پنج شنبه 23 آذر 1385, 1:53 am

سلام
ممنون از بابت کتابهايي که در کتابخانه قرار داديد
آيا کتاب همسران رضا شاه هست؟
در صورت امکان لينکش رو قرار بديد ممنون ميشم
به کودکان پابرهنهء شهرم،به شهداي خونين کفن آبادان،به غيرت جوانان غيور آبادانم،به عرق جبين کارگران زحمتکش شهر خدا......سوگند مي خورم که وامدار هيچکس نيستم به جز .......آبادان

Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 1643
تاریخ عضویت: چهار شنبه 8 مهر 1388, 11:15 pm
سپاس‌های ارسالی: 14830 بار
سپاس‌های دریافتی: 14984 بار

Re:

پست توسط oweiys » دو شنبه 25 آبان 1388, 1:54 am

jamal_khodamam نوشته شده:سلام
ممنون از بابت کتابهايي که در کتابخانه قرار داديد
آيا کتاب همسران رضا شاه هست؟
در صورت امکان لينکش رو قرار بديد ممنون ميشمبرادرم , چهار سال گذشته , الان نمیدونم کجایی اما هرجا هستی عاقبت به خیر باشی. این هم صفحه لینک کتاب همسران رضا شاه:

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]


تصویرتصویرتصویرتصویر
یا حق
__________________________________

السلام عليك يا علي ابن موسي الرضا المرتضي (ع)

Rookie Poster
Rookie Poster
نمایه کاربر
پست: 47
تاریخ عضویت: پنج شنبه 23 مهر 1388, 12:07 pm
محل اقامت: فعلاروی خاک
سپاس‌های ارسالی: 40 بار
سپاس‌های دریافتی: 27 بار

Re: .::کتابخانه بزرگ CentralClubs::.

پست توسط آواکس » پنج شنبه 12 آذر 1388, 10:03 am

سلام میتونید کتاب دنیای بی جواب رو برام بزاری البته اف بوکشو :razz:
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست هرکسی نغمه خودخواندوازصحنه رود
صحنه پیوسته بجاست
خوش ازآن نغمه که مردم بسپارندبه یاد

ارسال پست

بازگشت به “کتاب و فرهنگ مطالعه”