تو اين بخش هركس متن شعري رو داره بزاره (Lyrics)

در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه مباحث مرتبط با زبان انگليسي به بحث بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

Captain II
Captain II
نمایه کاربر
پست: 825
تاریخ عضویت: جمعه 20 مرداد 1385, 8:45 am
محل اقامت: pejman.daie@gmail.com
سپاس‌های دریافتی: 20 بار
تماس:

پست توسط pejman »

River of the Tears


By Eric Clapton, Simon Clime
It's three miles to the river
That would carry me away,
And two miles to the dusty street
That I saw you on today.
It's four miles to my lonely room
Where I will hide my face,
And about half a mile to the downtown bar
That I ran from in disgrace.
Lord, how long have I got to keep on running,
Seven hours, seven days or seven years?
All I know is, since you've been gone
I feel like I'm drowning in a river,
Drowning in a river of tears.
Drowning in a river.
Feel like I'm drowning,
Drowning in a river.
In three more days, I'll leave this town
And disappear without a trace.
A year from now, maybe settle down
Where no one knows my face.
I wish that I could hold you
One more time to ease the pain,
But my time's run out and I got to go,
Got to run away again.
Still I catch myself thinking,
One day I'll find my way back here.
You'll save me from drowning,
Drowning in a river,
Drowning in a river of tears.
Drowning in a river.
Feels like I'm drowning,
Drowning in the river.
Lord, how long must this go on?
Drowning in a river,
Drowning in a river of tears
سه مایل تا رود مانده است
رودی که می توانست من را با خودش ببرد
و دو مایل تا کوچه خاکی
که امروز آنجا دیدمت
چهار مایل تا اتاق متروکم مانده است
جایی که در آن چهره ام را پنهان می کنم
و حدود نیم مایل تا بار شهر
که از بیچارگی به آن پناه می برم
خدایا! چقدر باید دوندگی را ادامه دهم؟
هفت ساعت؟ هفت روز؟ یا هفت سال؟
از وقتی که رفته ای، این را می دانم
احساس می کنم در رود غرق می شوم
در رودی از اشک غرق می شوم
در رود غرق می شوم
احساس می کنم غرق می شوم
در رود غرق می شوم
تا سه روز دیگر از این شهر می روم
و بی هیچ ردپایی، ناپدید می شوم
تا یک سال دیگر، از همین امروز، شاید در جایی بمانم
جایی که هیچ کس چهره ام را نمی شناسد
ای کاش می توانستم تو را در بربگیرم
و دوباره از رنج رها شوم
اما زمان می رود و من باید بروم
باید دوباره بگریزم
هنوز به این می اندیشم
که روزی به اینجا باز خواهم گشت
و تو مرا نجات خواهی داد، از غرق شدن
از غرق شدن در رود
غرق شدن در رود اشک
غرق شدن در رود
احساس می کنم دارم غرق می شوم
در رود غرق می شوم
خدایا! تا کی ادامه دارد؟
غرق شدن در رود
غرق شدن در رودی از اشک
Empty spaces - what are we living for?


از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن
فردا که نیامده است فریاد مکن
برنامده و گذشته بنیاد مکن
حالی خوش باش و عمر بر باد مکن
Captain II
Captain II
نمایه کاربر
پست: 825
تاریخ عضویت: جمعه 20 مرداد 1385, 8:45 am
محل اقامت: pejman.daie@gmail.com
سپاس‌های دریافتی: 20 بار
تماس:

پست توسط pejman »

لینکین پارک-in the end
It starts with one thing
I don't know why
It doesn't even matter how hard you try keep that in mind
I designed this rhyme
To explain in due time
All I know
Time is a valuable thing
Watch it fly by as the pendulum swings
Watch it count down to the end of the day
The clock ticks life away
It's so unreal
Didn't look out below
Watch the time go right out the window
Trying to hold on, but didn't even know
Wasted it all just to watch you go
I kept everything inside and even though I tried, it all fell apart
What it meant to me will eventually be a memory of a time when

I tried so hard
And got so far
But in the end
It doesn't even matter
I had to fall
To lose it all
But in the end
It doesn't even matter

One thing, I don't know why
It doesn’t even matter how hard you try, keep that in mind
I designed this rhyme, to explain in due time
I tried so hard
In spite of the way you were mocking me
Acting like I was part of your property
Remembering all the times you fought with me
I'm surprised it got so (far)
Things aren't the way they were before
You wouldn't even recognize me anymore
Not that you knew me back then
But it all comes back to me (in the end)
You kept everything inside and even though I tried, it all fell apart
What it meant to me will eventually be a memory of a time when I

Chorus

I’ve put my trust in you
Pushed as far as I can go
And for all this
There's only one thing you should know (2x) Chorus

با يه چيزي شروع ميشه
نميدونم چرا هر چقدر هم تلاش كني فايده نداره
اينو يادت باشه...من اين شعرو براي گفتن در زماني مناسب نوشتم(تنظيم كردم)
همه چيزي كه ميدونم اينه كه زمان چيز با ارزشيه
پرواز كردنش رو نگاه كن درحاليكه پاندول(يه چيزي مثل آونگ)تاب ميخوره
تا پايان روز به عقب رفتن زمان رو نگاه كن
ساعت با دور كردن زندگي كار ميكنه
اين خيلي غيرواقعيه
از بيرون پايينو نگاه نكردم
به زمان نگاه كن كه از پنجره بيرون ميره
در حاليكه سعي ميكنه محكم از يه جايي بگيره(كه نتونه بره)
ولي حتي نميدونستم با تماشاي رفتن تو وقتمو تلف ميكنم
من همه چيز رو درونم نگه داشتم و اگرچه تلاش كردم همه چي داغون شد
اگه خيلي زياد تلاش كنم تمام چيزهايي كه واسه من معني دارن آخرش تبديل به يك خاطره خواهند شد
و من خيلي جلو رفتم ولي در آخر حتي اينم برام اهميت نداشت
براي باختنش بايد مي افتادم ولي در آخر حتي اينم برام اهميت نداشت
يه چيزي...ديگه اهميتي نداره كه چه قدر تلاش كردم..نمي دونم چرا
اينو يادت باشه كه من اين شعرو برا اين نوشتم كه به خودم ياد آوري كنم چه چه سخت تلاش كردم
علارغم اينكه تو منو مسخره كردي و طوري رفتار كردي كه انگار من جزيي از اموال او هستم
در حاليكه تمام وقتايي رو كه با من دعوا كردي به خاطر داشتم جاي تعجب داره كه اينقدرجلو رفتم
هيچ چيزي اونطوري قبلا بود نيست
تو حتي ديگه نميتوني منو بشناسي
منو بعدا دوباره خواهي شناخت
ولي تمام اين برميگرده به خودم
درآخر
من همه چيز رو درونم نگه داشتم و اگرچه تلاش كردم همه چي داغون شد
اگه خيلي زياد تلاش كنم تمام چيزهايي كه واسه من معني دارن آخرش تبديل به يك خاطره خواهند شد
و من خيلي جلو رفتم ولي در آخر حتي اينم برام اهميت نداشت
براي باختنش بايد مي افتادم ولي در آخر به تو اعتماد كرده بودم
تا جايي كه ميتونستم برم به خودم فشار آوردم
و براي همه اين چيزا فقط يه چيز هست كه تو بايد بدوني
من به تو اعتماد كرده بودم
تا جايي كه ميتونستم برم به خودم فشار آوردم
و براي همه اين چيزا فقط يه چيز هست كه تو بايد بدوني
من سخت تلاش كردم و خيلي جلو رفتم
ولي در آخر من مجبور بودم بيافتم
ولي در آخر حتي اين هم اهميتي نداشت
با يه چيزي شروع ميشه
نميدونم چرا هر چقدر هم تلاش كني فايده نداره
اينو يادت باشه...من اين شعرو براي گفتن در زماني مناسب نوشتم(تنظيم كردم)
همه چيزي كه ميدونم اينه كه زمان چيز با ارزشيه
پرواز كردنش رو نگاه كن درحاليكه پاندول(يه چيزي مثل آونگ)تاب ميخوره
تا پايان روز به عقب رفتن زمان رو نگاه كن
ساعت با دور كردن زندگي كار ميكنه
اين خيلي غيرواقعيه
از بيرون پايينو نگاه نكردم
به زمان نگاه كن كه از پنجره بيرون ميره
در حاليكه سعي ميكنه محكم از يه جايي بگيره(كه نتونه بره)
ولي حتي نميدونستم با تماشاي رفتن تو وقتمو تلف ميكنم
من همه چيز رو درونم نگه داشتم و اگرچه تلاش كردم همه چي داغون شد
اگه خيلي زياد تلاش كنم تمام چيزهايي كه واسه من معني دارن آخرش تبديل به يك خاطره خواهند شد
و من خيلي جلو رفتم ولي در آخر حتي اينم برام اهميت نداشت
براي باختنش بايد مي افتادم ولي در آخر حتي اينم برام اهميت نداشت
يه چيزي...ديگه اهميتي نداره كه چه قدر تلاش كردم..نمي دونم چرا
اينو يادت باشه كه من اين شعرو برا اين نوشتم كه به خودم ياد آوري كنم چه چه سخت تلاش كردم
علارغم اينكه تو منو مسخره كردي و طوري رفتار كردي كه انگار من جزيي از اموال او هستم
در حاليكه تمام وقتايي رو كه با من دعوا كردي به خاطر داشتم جاي تعجب داره كه اينقدرجلو رفتم
هيچ چيزي اونطوري قبلا بود نيست
تو حتي ديگه نميتوني منو بشناسي
منو بعدا دوباره خواهي شناخت
ولي تمام اين برميگرده به خودم
درآخر
من همه چيز رو درونم نگه داشتم و اگرچه تلاش كردم همه چي داغون شد
اگه خيلي زياد تلاش كنم تمام چيزهايي كه واسه من معني دارن آخرش تبديل به يك خاطره خواهند شد
و من خيلي جلو رفتم ولي در آخر حتي اينم برام اهميت نداشت
براي باختنش بايد مي افتادم ولي در آخر به تو اعتماد كرده بودم
تا جايي كه ميتونستم برم به خودم فشار آوردم
و براي همه اين چيزا فقط يه چيز هست كه تو بايد بدوني
من به تو اعتماد كرده بودم
تا جايي كه ميتونستم برم به خودم فشار آوردم
و براي همه اين چيزا فقط يه چيز هست كه تو بايد بدوني
من سخت تلاش كردم و خيلي جلو رفتم
ولي در آخر من مجبور بودم بيافتم
ولي در آخر حتي اين هم اهميتي نداشت
Empty spaces - what are we living for?


از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن
فردا که نیامده است فریاد مکن
برنامده و گذشته بنیاد مکن
حالی خوش باش و عمر بر باد مکن
Captain II
Captain II
نمایه کاربر
پست: 825
تاریخ عضویت: جمعه 20 مرداد 1385, 8:45 am
محل اقامت: pejman.daie@gmail.com
سپاس‌های دریافتی: 20 بار
تماس:

پست توسط pejman »

سلين ديون- One Heart

You can run and you can't begin
In a place where you don't fit in
'Cause love will find a way
Yeah

When you're down you can start again
Turn around anything you're in
Love will find the place

If you've got...

One heart you are following
One dream keeps you wondering
Love lights your way through the night
One wish keeps you trying
What's your silver lining
Love lights your way through the night

You can fall a thousand times
You can feel like you've lost your mind
But love will find a way
Oh yeah, yeah

And a minute can change your life
In a moment it can make you right
Love will find the place

If you've got...

One heart you are following
One dream keeps you wondering
Love lights your way through the night
One wish keeps you trying
What's your silver lining
Love lights your way through the night

Everybody needs something to hold on to
Everybody needs something to hold on to

If you've got...

One heart you are following
One dream keeps you wondering
Love lights your way through the night
One wish keeps you trying
Find your silver lining
Love lights your way through the night
I know it will
One heart
Find your silver lining
Love lights your way through the night
Love will find a way
Love will find a way in your heart

نميتوني بدويي و نميتوني شروع كني
در جايي كه توش جا نميشي
چون عشق راهي پيدا خواهد كرد
آره

وقتي زمين خوردي ميتوني دوباره شروع كني
دور هر چيزي كه توشي بچرخ
عشق جاشو پيدا ميكنه

اگه قلبي داري كه ازش پيروي ميكني
اگه رويايي داري كه باعث ميشه تعجب كني
اگه عشقي داري كه در شب راهتو نوراني ميكنه
اگه آرزويي داره كه باعث ميشه تلاش كني
روزنه اميدت چيه؟
عشق در شب راهتو نوراني ميكنه

ميتوني هزار بار زمين بخوري
ميتوني احساس كني ديوونه شدي
ولي عشق يه راهي پيدا ميكنه....اوه..بله بله

و يك دقيقه ميتونه زندگيتو عوض كنه
در يك لحظه ميتونه تو رو عاقل بكنه
عشق جاشو پيدا ميكنه
چند خط تكراريه
همه به يه چيزايي براي ادامه دادن احتياج دارن

[External Link Removed for Guests]
Empty spaces - what are we living for?


از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن
فردا که نیامده است فریاد مکن
برنامده و گذشته بنیاد مکن
حالی خوش باش و عمر بر باد مکن
Captain II
Captain II
نمایه کاربر
پست: 825
تاریخ عضویت: جمعه 20 مرداد 1385, 8:45 am
محل اقامت: pejman.daie@gmail.com
سپاس‌های دریافتی: 20 بار
تماس:

پست توسط pejman »

System of a Down-Chop Suey

Wake up
Grab a brush and put a little (makeup)
Grab a brush and put a little
Hide the scars to fade away the (shakeup)
Hide the scars to fade away the
Why’d you leave the keys upon the table?
Here you go create another fable
You wanted to
Grab a brush and put a little makeup
You wanted to
Hide the scars to fade away the shakeup
You wanted to
Why’d you leave the keys upon the table?
You wanted to
I don’t think you trust
In, my, self righteous suicide
I, cry, when angels deserve to die, die
Wake up
Grab a brush and put a little (makeup)
Grab a brush and put a little
Hide the scars to fade away the (shakeup)
Hide the scars to fade away the
Why’d you leave the keys upon the table?
Here you go create another fable
You wanted to
Grab a brush and put a little makeup
You wanted to
Hide the scars to fade away the shakeup
You wanted to
Why’d you leave the keys upon the table?
You wanted to
I don’t think you trust
In, my, self righteous suicide
I, cry, when angels deserve to die
In, my, self righteous suicide
I, cry, when angels deserve to die
Father, father, father, father
Father into your hands, I commend my spirit
Father into your hands
Why have you forsaken me
In your eyes forsaken me
In your thoughts forsaken me
In your heart forsaken, me oh
Trust in my self righteous suicide
I, cry, when angels deserve to die
In my self righteous suicide
I, cry, when angels deserve to die

بيدار شو
يه برس بگير ويه كم آرايش كن
يه برس بگير وزخم هاي صورتتو بپوشون و تغييراتو از بين ببر
زخم ها رو بپوشون كه از بين ببري...
چرا كليد ها رو روي ميز گذاشتي و رفتي
زود باش يه قصه ديگه بساز
خودت خواستي
يه برس بگير ويه كم آرايش كن
خودت خواستي
يه برس بگير وزخم هاي صورتتو بپوشون و تغييراتو از بين ببر
خودت خواستي
چرا كليد ها رو روي ميز گذاشتي و رفتي
خودت خواستي
فكر نميكنم اعتماد داشته باشي
به من و خودكشي هاي صادقانه من
گريه ميكنم وقتي فرشته ها سزاوار مرگ باشند...مرگ
چند خط تكراريه
خدا..خدا...خدا...خدا
خدايا...روحمو به دست هاي تو ميسپارم
خدايا...در دستهاي تو
چرا منو فراموش كردي
در چشمهات منو فراموش كردي
در افكارت منو فراموش كردي
در قلبت منو فراموش كردي...اوه
بقيه اش تكراريه
[External Link Removed for Guests]
Empty spaces - what are we living for?


از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن
فردا که نیامده است فریاد مکن
برنامده و گذشته بنیاد مکن
حالی خوش باش و عمر بر باد مکن
Major II
Major II
نمایه کاربر
پست: 1796
تاریخ عضویت: شنبه 25 شهریور 1385, 4:18 pm
سپاس‌های ارسالی: 35 بار
سپاس‌های دریافتی: 215 بار
تماس:

پست توسط Karim1504 »

مطالب بسیار جالب بود :smile: :smile: :smile: :smile:

متشکرم :) :) :) :) :grin: :grin:
نه از خودت تعریف کن و نه بدگویی. اگر از خودت تعریف کنی قبول نمی‌کنند و اگر بدگویی کنی بیش از آنچه اظهار داشتی تو را بد خواهند پنداشت...
[External Link Removed for Guests]
Captain II
Captain II
نمایه کاربر
پست: 825
تاریخ عضویت: جمعه 20 مرداد 1385, 8:45 am
محل اقامت: pejman.daie@gmail.com
سپاس‌های دریافتی: 20 بار
تماس:

پست توسط pejman »

لینکین پارکbreaking the habit

Memories consume
Like opening the wound
I’m picking me apart again
You all assume
I’m safe here in my room
(unless I try to start again)

I don’t want to be the one
The battles always choose
‘Cause inside I realize
That I’m the one confused

I don’t know what’s worth fighting for
Or why I have to scream
I don’t know why I instigate
And say what I don’t mean
I don’t know how I got this way
I know it’s not alright
So I’m
Breaking the habit
Tonight

Clutching my cure
I tightly lock the door
I try to catch my breath again
I hurt much more
Than anytime before
I had no options left again

I’ll paint it on the walls
‘Cause I’m the one at fault
I’ll never fight again
And this is how it ends

I don’t know what’s worth fighting for
Or why I have to scream
But now I have some clarity
To show you what I mean
I don’t know how I got this
I’ll never be alright
So I’m
Breaking the habit
Breaking the habit
Tonight

خاطرات ما رو اذيت ميكنن
مثل باز كردن زخم
دوباره دارم خودمو تكه تكه ميكنم
تو فقط وانمود ميكني
من اينجا در اتاقم امنم(مگه سعي كنم دوباره شروع كنم)
من نميخوام او كسي باشم كه هميشه جنگ رو انتخاب ميكنه
چون از درون پي بردم كه كسي هستم كه گيج شده
من نميدونم چي ارزش جنگيدن رو داره
و يا اينكه چرا بايد جيغ بكشم
نميدونم چرا همه رو تحريك ميكنم
و چيزي رو ميگم كه از گفتنش منظوري ندارم
نميدونم چه طوري اين راهو انتخاب كردم
من ميدونم اين خوب نيست
بنابراين من عادتو ميشكنم
امشب
در حاليكه دارومو محكم بغل كردم
محكم درو ميبندم
سعي ميكنم دوباره نفس بكشم
ولي بيشتراز قبل آسيب ميبينم
و اينطوريه كه اين تموم ميشه
اونو رو ديوارها نقاشي خواهم كرد
چون من همون كسيم كه در اشتباهه
هيچوقت دوباره نخواهم جنگيد
و اينطوريه كه اين تموم ميشه
من نميدونم چي ارزش جنگيدن رو داره
و يا اينكه چرا بايد جيغ بكشم
ولي حالا زلال و شفاشم
كه بهت نشون بدم منظورم چيه
نميدونم چه طور اينو انخاب كردم
هيچوقت خوب(از نظر سلامتي) نخواهم بود
به همين دليل دارم عادتو ميشكنم
امشب
Empty spaces - what are we living for?


از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن
فردا که نیامده است فریاد مکن
برنامده و گذشته بنیاد مکن
حالی خوش باش و عمر بر باد مکن
Captain II
Captain II
نمایه کاربر
پست: 825
تاریخ عضویت: جمعه 20 مرداد 1385, 8:45 am
محل اقامت: pejman.daie@gmail.com
سپاس‌های دریافتی: 20 بار
تماس:

پست توسط pejman »

سلین دیون-My Heart Will Go On


Every night in my dreams
I see you. I feel you.
That is how I know you go on.


Far across the distance
And spaces between us
You have come to show you go on.

Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on

Love can touch us one time
And last for a lifetime
And never go till we're one

Love was when I loved you
One true time I hold to
In my life we'll always go on

Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on

There is some love that will not
go away

You're here, there's nothing I fear,
And I know that my heart will go on
We'll stay forever this way
You are safe in my heart
And my heart will go on and on

هر شب در روياهام تو رو ميبينم و تو رو احساس ميكنم
ميدونم تو هم همينطوري ادامه ميدي
فاصله هاي دور و فضاهاي خالي بين ما
تو اومدي نشون بدي كه ادامه ميدي
نزديك...دور..هر جايي كه تو هستي
باور ميكنم كه قلب ادامه خواهد داد
يه بار ديگه در رو باز ميكني
و تو اينجا در قلبمي
و قلب من ادامه خواهد داد و خواهد داد
عشق ميتونه يه بار ما رو لمس كنه و تا آخر عمر ادامه پيدا كنه
و تا وقتي كه ما يكي هستيم نميتونيم بذاريم بره
عشق زماني كه عاشقت بودم بود
زمانيكه تو رو يه بار واقعا بغل كردم
در زندگي من ما هميشه ادامه خواهيم داد
عشقي وجود داره كه هيچوقت تركمون نميكنه
تو اينجايي....پس چيزي نيست كه ازش بترسم
و ميدونم قلبم ادامه خواهد داد
باي هميشه همينطور خواهيم موند
جات در قلب من امنه
و قلب من ادامه خواهد داد و خواهد داد[External Link Removed for Guests]
Empty spaces - what are we living for?


از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن
فردا که نیامده است فریاد مکن
برنامده و گذشته بنیاد مکن
حالی خوش باش و عمر بر باد مکن
Captain II
Captain II
نمایه کاربر
پست: 825
تاریخ عضویت: جمعه 20 مرداد 1385, 8:45 am
محل اقامت: pejman.daie@gmail.com
سپاس‌های دریافتی: 20 بار
تماس:

پست توسط pejman »

انریکو ایگلسیاس-BE WITH YOU
Monday night I feel so low
Count the hours they go so slow
I know the sound of your voice
Can save my soul
City lights, streets of gold
Look out my window to the world below
Moves so fast and it feels so cold
And I`m all alone

Don`t let me die
I`m losing my mind
Baby just give me a sign

And now that you`re gone
I just wanna be with you
And I can`t go on
I wanna be with you
Wanna be with you

I can`t sleep and I`m up all night
Through these tears I try to smile
I know the touch of your hand
Can save my life

Don`t let me down
Come to me now
I got to be with you some how

And now that you`re gone
Who am I with-out you now
I can`t go on
I just wanna be with you

شب دوشنبه احساس ضعيف بودن ميكنم
ساعتهارو مي شمارم...خيلي آروم ميگذرن
آهنگ صداتو مي شناسم
مي توني روحمو نجات بدي؟
چراغهاي شهر...خيابان هاي از جنس طلا
از پنجره ام به دنياي پايينش نگاه ميكنم
خيلي سريع حركت ميكنه و خيلي سرده
و من خيلي تنهام

نذار بميرم...دارم ديوونه ميشم
عزيزم فقط به من يه علامت بده

و حالا كه تو رفته اي من فقط دلم ميخواد با تو باشم
و نميتونم ادامه بدم
ميخوام با تو باشم(دو بار)

منو نا اميد نكن...حالا بيا پيشم
يه جورايي مجبورم با تو باشم

و حالا كه تو-كسي كه من بدونشم_رفته اي
نميتونم ادامه بدم
فقط ميخوام با تو باشم...


[External Link Removed for Guests]
Empty spaces - what are we living for?


از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن
فردا که نیامده است فریاد مکن
برنامده و گذشته بنیاد مکن
حالی خوش باش و عمر بر باد مکن
Major II
Major II
نمایه کاربر
پست: 1796
تاریخ عضویت: شنبه 25 شهریور 1385, 4:18 pm
سپاس‌های ارسالی: 35 بار
سپاس‌های دریافتی: 215 بار
تماس:

پست توسط Karim1504 »

واقعا PEJMAN جان مطالبت جالبه :smile: :smile: :smile: :smile:

امیدوارم ادامه بدی که من یکی از طرفداران پرو پا قرص این تاپیک هستم :smile: :smile: :smile: :smile:
نه از خودت تعریف کن و نه بدگویی. اگر از خودت تعریف کنی قبول نمی‌کنند و اگر بدگویی کنی بیش از آنچه اظهار داشتی تو را بد خواهند پنداشت...
[External Link Removed for Guests]
Captain II
Captain II
نمایه کاربر
پست: 825
تاریخ عضویت: جمعه 20 مرداد 1385, 8:45 am
محل اقامت: pejman.daie@gmail.com
سپاس‌های دریافتی: 20 بار
تماس:

پست توسط pejman »

Evanescence - My Immortal
I'm so tired of being here
Suppressed by all my childish fears
And if you have to leave
I wish that you would just leave
'Cause your presence still lingers here
And it won't leave me alone

These wounds won't seem to heal
This pain is just too real
There's just too much that time cannot erase

When you cried I'd wipe away all of your tears
When you'd scream I'd fight away all of your fears
And I held your hand through all of these years
But you still have
All of me

You used to captivate me
By your resonating life
Now I'm bound by the life you've left behind
Your face it haunts
My once pleasant dreams
Your voice it chased away
All the sanity in me

I've tried so hard to tell myself that you're gone
But though you're still with me
I've been alone all along

از اينجا بودن خسته ام در حاليكه تمام ترس هاي بچه گانه ام سركوب شده
و اگه مجبوري بري آرزو ميكنم هر چه زودتر بري
چون وجودت هنوز اينجا پرسه ميزنه و منو تنها نخواهد گذاشت
اين زخم ها به نظر نمياد خوب بشن و اين درد دردي واقعيه
خيلي چيزا وجود داره كه زمان نميتونه پاكشون كنه

وقتي گريه ميكردي تمام اشكاتو پاك مي كردم
وقتي جيغ ميكشيدي با تمام ترس هات مبارزه مي كردم
تمام اين سالها دستتو در دستم گرفتم
ولي تو هنوز صاحب تمام مني

تو عادت داشتي منو با نور طنين اندازت جادو كني
حالا با زندگي كه پشت سر گذاشتي بسته شدم
صورتت به روياهاي من كه زماني خوشايند بودن مياد
صدات تمام عقل سليممو شكار كرد

خيلي سعي كردم به خودم بگم كه رفتي
اگرچه هنوزم با مني ولي من از اولش هم تنها بوده ام
Empty spaces - what are we living for?


از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن
فردا که نیامده است فریاد مکن
برنامده و گذشته بنیاد مکن
حالی خوش باش و عمر بر باد مکن
Captain II
Captain II
نمایه کاربر
پست: 825
تاریخ عضویت: جمعه 20 مرداد 1385, 8:45 am
محل اقامت: pejman.daie@gmail.com
سپاس‌های دریافتی: 20 بار
تماس:

پست توسط pejman »

t.a.t.u
All The Things She SaidAll the things she said
All the things she said
Running through my head
Running through my head
Running through my head
(Running through my head)

All the things she said
All the things she said
Running through my head
Running through my head
(Running through my head)
This is not enough

I'm in serious shit, I feel totally lost
If I'm asking for help it's only because
Being with you has opened my eyes
Could I ever believe such a perfect surprise?

I keep asking myself, wondering how
I keep closing my eyes but I can't block you out
Wanna fly to a place where it's just you and me
Nobody else so we can be free
Nobody else so we can be free

All the things she said
All the things she said
Running through my head
Running through my head
Running through my head
(Running through my head)
All the things she said
All the things she said
Running through my head
Running through my head
All the things she said
All the things she said
(All the things she said)
This is not enough
Ya Soshla S Uma - Ma!
This is not enough
All the things she said
All the things she said

And I'm all mixed up, feeling cornered and rushed
They say it's my fault but I want her so much
Wanna fly her away where the sun and rain
Come in over my face, wash away all the shame
When they stop and stare - don't worry me
'Cause I'm feeling for her what she's feeling for me
I can try to pretend, I can try to forget
But it's driving me mad, going out of my head

All the things she said
All the things she said
Running through my head
Running through my head
Running through my head
All the things she said
All the things she said
Running through my head
Running through my head
All the things she said
All the things she said
This is not enough
This is not enough
All the things she said
All the things she said
All the things she said
All the things she said
All the things she said
All the things she said
All the things she said
All the things she said, she said
All the things she said
All the things she said

Mother looking at me
Tell me what do you see?
Yes, I've lost my mind

Daddy looking at me
Will I ever be free?
Have I crossed the line?

All the things she said
All the things she said
Running through my head
Running through my head
Running through my head
All the things she said
All the things she said
Running through my head
Running through my head
All the things she said
All the things she said
This is not enough
This is not enough
All the things she said
All the things she said
All the things she said
All the things she said
All the things she said
All the things she said.
تمام حرفاش...تمام حرفاش تو سرم ميچرخه...اين كافي نيست

واقعا تو****فرو رفتم
احساس ميكنم كاملا گم شدم
كمك ميخوام...بدون كه با تو بودن چشم هامو باز كرد
يعني ميتونم سورپريز به اين فوق العاده اي رو باور كنم؟
هي از خودم ميپرسم كه چه جوري ميشه ؟
چشمامو ميبندم ولي نميتونم تو رو از ذهنم خارج كنم
دلم ميخواد به جايي پرواز كنم كه فقط من و تو باشيم
كس ديگه اي نباشه...در اين صورت ميتونيم آزاد باشيم
تكرار خط اول
و خيلي آشفته ام
احساس ميكنم همه بهم حمله ميكنن و تحت فشار قرار گرفتم
ميگن تقصير منه ولي من اونو خيلي ميخوامش
دلم ميخواد اونو به جايي پرواز بدم كه خورشيد و باران به صورتم بزنن و تمام اين ننگ و بي آبرويي رو پاك كنن
وقتي مي ايستي و بهم زل ميزني دلت برام نسوزه
چون من همون احساسي رو نسبت بهش دارم كه اونم به من داره
ميتونم رول بازي كردنو امتحان كنم...ميتونم فراموش كردنو امتحان كنم
ولي اين منو ديوونه ميكنه و منو از حدم خارج ميكنه

مامان به من نگاه كن...بگو چي ميبيني؟
آره... ديوونه شده ام
به من نگاه كن بابا...ميتونم هرگز آزاد باشم؟...از حدم خارج شدم؟

تکرار
[External Link Removed for Guests]
Empty spaces - what are we living for?


از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن
فردا که نیامده است فریاد مکن
برنامده و گذشته بنیاد مکن
حالی خوش باش و عمر بر باد مکن
Captain II
Captain II
نمایه کاربر
پست: 825
تاریخ عضویت: جمعه 20 مرداد 1385, 8:45 am
محل اقامت: pejman.daie@gmail.com
سپاس‌های دریافتی: 20 بار
تماس:

پست توسط pejman »

بک استریت بوی-Incomplete


Empty spaces fill me up with holes
Distant faces with no place left to go
Without you within me I can’t find no rest
Where I’m going is anybody’s guess

I’ve tried to go on like I never knew you
I’m awake but my world is half asleep
I pray for this heart to be unbroken
But without you all I’m going to be is incomplete

Voices tell me I should carry on
But I am swimming in an ocean all alone
Baby, my baby
It’s written on your face
You still wonder if we made a big mistake

I’ve tried to go on like I never knew you
I’m awake but my world is half asleep
I pray for this heart to be unbroken
But without you all I’m going to be is incomplete

I don’t mean to drag it on, but I can’t seem to let you go
I don’t wanna make you face this world alone
I wanna let you go (alone)

I’ve tried to go on like I never knew you
I’m awake but my world is half asleep
I pray for this heart to be unbroken
But without you all I’m going to be is incomplete
جاهاي خالي منو با روزنه هاي زيادي پر ميكنن
صورت هاي بعيد كه جايي برا رفتنشون نمونده
بدون تو همراه من من نميتونم آسايش پيداكنم
همه جايي رو كه من ميرم حدس ميزنن

ادامه دادن بدون تو رو امتحان كردم
من بيدارم ولي دنياي من نيمه خوابه
به خاطر اينكه قلبم نشكسته دعا ميكنم
ولي بدون تو فقط ناقص باشم

صداها به من ميگن كه بايد ادامه بدم
ولي من در يك اقيانوس تنها شنا ميكنم
عزيزم...عزيز من
اين تو صورتت نوشته شده كه
تو هنوز در تعجبي كه آيا ما اشتباه كرديم

نميخوام به اين ادامه بدم ولي نميتونم بذارم تو بري
من نميخوام تو با تمام اين دنيا تنها مواجه بشي
نميخوام اجازه بدم تو بري(تنها)[External Link Removed for Guests]
Empty spaces - what are we living for?


از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن
فردا که نیامده است فریاد مکن
برنامده و گذشته بنیاد مکن
حالی خوش باش و عمر بر باد مکن
ارسال پست

بازگشت به “زبان انگليسي”