تو اين بخش هركس متن شعري رو داره بزاره (Lyrics)

در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه مباحث مرتبط با زبان انگليسي به بحث بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

Old Moderator
Old Moderator
پست: 803
تاریخ عضویت: جمعه 6 مرداد 1385, 11:51 pm
سپاس‌های ارسالی: 138 بار
سپاس‌های دریافتی: 273 بار

پست توسط Ines »

[align=left]Avril Lavigne

Slipped Away

Na na, na na na, na na
I miss you, miss you so bad
I don't forget you, oh it's so sad
I hope you can hear me
I remember it clearly

The day you slipped away
Was the day I found it won't be the same
Ooooh

Na na na na na na na

I didn't get around to kiss you
Goodbye on the hand
I wish that I could see you again
I know that I can't

Oooooh
I hope you can hear me cause I remember it clearly

The day you slipped away
Was the day I found it won't be the same
Ooooh

I had my wake up
Won't you wake up
I keep asking why
And I can't take it
It wasn't faked
It happened, you passed by

Now you are gone, now you are gone
There you go, there you go
Somewhere I can't bring you back
Now you are gone, now you are gone
There you go, there you go,
Somewhere your not coming back

The day you slipped away
Was the day i found it won't be the same noo..
The day you slipped away
Was the day that i found it won't be the same oooh...

Na na, na na na, na na
I miss you
 

از دست رفته

دلم برایت تنگ شده.خیلی زیاد
هیچ وقت فراموشت نخواهم کرد. چقدر غم انگیز است
ای کاش بتوانی صدایم رابشنوی
من آن روز را کاملا به یاد دارم
روزی که تو را از دست دادم
روزی که فهمیدم دیگر بر نخواهی گشت
حتی بر نگشتم تا برای آخرین بار ببوسمت
خداحافظیمان فقط در حد دست دادن بود
ای کاش می توانستم دوباره تو را ببینم
اما میدانم که نمی توانم
امیدوارم که بتوانی صدایم را بشنوی
من آن روز را کاملا به یاد دارم
روزی که تو را از دست دادم
روزی که فهمیدم دیگر بر نخواهی گشت
من بیدار شدم ولی تو هنوز خواب هستی
و من از خودم میپرسم چرا؟
نمی توانم باور کنم اما حقیقت داشت
تو در یک لحظه از پیش من رفتی برای همیشه
تو رفته ای به جایی که دیگر نمی توانم تو را بر گردانم
تو رفته ای به جایی که دیگر بر نخواهی گشت
دلم برایت تنگ شده
No time like the present


  مدتی کمرنگ یا بی رنگ... 
Old Moderator
Old Moderator
پست: 803
تاریخ عضویت: جمعه 6 مرداد 1385, 11:51 pm
سپاس‌های ارسالی: 138 بار
سپاس‌های دریافتی: 273 بار

پست توسط Ines »

[align=left]CHER

Run away


Nobody said it would be easy
هیچ کس نگفت که این آسان خواهد بود

Nobody gives you guarantees
هیچ کس به تو ضمانت نداد

Cause a heart can always be broken
چون قلب همیشه میتواند شکسته شود

And there can be no loving without tears
و هیچ عشقی خالی از اشک نسیت

Runaway to a place where nobody knows
فرار میکنم به جایی که هیچ کس نمی داند

Runaway gotta let this feeling go
فرار میکنم تا این احساس از من دور شود

Runaway if I cant find love,
فرار میکنم اگر نتوانم عشق را پیدا کنم

Im gonna runaway
میخواهم فرار کنم

Nobody’s looking for perfection
وقتی هیچ کس به دنبال کمال نمیگردد

How could they give it in return
چطور میتوانند انتظار آن را داشته باشند

But I told my heart to believe you
اما من به قلبم گفتم که تو را باور کند

And you just gave your love to anyone
و تو عشقت را به هر کسی ارزانی داشتی

Runaway to a place where nobody knows
فرار میکنم به جایی که هیچ کس نمیداند

Runaway gotta let this feeling go
فرار میکنم تا این احساس از من دور شود

Runaway and I dont want to hurt anymore
فرار میکنم چون نمیخواهم بیشتر از این آسیب ببینم

Though my heart is always aching
با اینکه قلب من همیشه پر درد میماند

If I cant find love,
اگر نتوانم عشق را بیابم،

Im gonna runaway
فرار خواهم کرد
 
No time like the present


  مدتی کمرنگ یا بی رنگ... 
Old Moderator
Old Moderator
پست: 803
تاریخ عضویت: جمعه 6 مرداد 1385, 11:51 pm
سپاس‌های ارسالی: 138 بار
سپاس‌های دریافتی: 273 بار

پست توسط Ines »

[align=left]DEMIS ROUSSOS

goodbye my love goodbye

Hear the wind sings a sad old song
گوش کن باد دارد آهنگ غمگین قدیمی ای میخواند

it knows I'm leaving you today
میداند که من امروز دارم تو را ترک میکنم

please don't cry or my
heart will break
خواهش میکنم گریه نکن و گرنه قلب من خواهد شکست

when I'll go on my way
زمانی که دارم از تو جدا میشم

goodbye my love goodbye
خداحافظ عشق من، خداحافظ

goodbye and au revoir
خداحافظ ... خداحافظ

as long as you remember me
تا زمانیکه مرا به یاد داشته باشی

I'll never be too far
من زیاد از تو دور نخواهم بود

goodbye my love goodbye
خداحافظ عشق من، خداحافظ

I always will be true
من همیشه حقیقت خواهم داشت

so hold me in your dreams till I
come back to you
پس مرا در رویاهایت نگهدار تا زمانی که سوی تو بازگردم

see the stars in the sky above
ستاره ها را در آسمان بالای سرت ببین

they'll shine wherever I may roam
هر جا که باشم آنها باز خواهند درخشید

I will pray every lonely night
من هر شب که تنها هستم دعا میکنم

that soon they'll guide me home
که هر چه زودتر مرا به سوی خانه هدایت کنند
 
No time like the present


  مدتی کمرنگ یا بی رنگ... 
Old Moderator
Old Moderator
پست: 803
تاریخ عضویت: جمعه 6 مرداد 1385, 11:51 pm
سپاس‌های ارسالی: 138 بار
سپاس‌های دریافتی: 273 بار

پست توسط Ines »

[align=left]Delta Goodrem

Born to try

Doing everything that I believe in
Going by the rules that I've been taught
More understanding of what's around me
And protected from the walls of love
هر کاری رو که بهش باور دارم انجام میدم
از قانونهایی که آموخته ام پیروی میکنم
درک بیشتری از چیزهایی که اطرافم هست دارم
و از حصارهای عشق محفوظ هستم

All that you see is me
And all I truly believe
تمام چیزی که میبینی من هستم
و تمام چیزهایی که واقعا باورشون دارم

That I was born to try
I've learned to love
Be understanding
And believe in life
But you've got to make choices
Be wrong or right
Sometimes you've got to sacrifice the things you like
من بدنیا آمدم تا زندگی کردن را امتحان کنم
یاد گرفتم که عشق بورزم
دیگران را درک کنم و انسان فهمیده ای باشم
و زندگی را باور کنم
اما مجبوری که انتخاب کنی
درست یا اشتباه
گاهی وقتا مجبوری از چیزهایی که دوست داری بگذری

But I was born to try
من بدنیا آمدم تا زندگی کردن را امتحان کنم

No point in talking what you should have been
And regretting the things that went on
Life's full of mistakes, destinies and fate
Remove the clouds and look at the bigger picture
توی صحبتهاتون به اینکه چطور باید می بودید اشاره نکنید
و به چیزهایی که اتفاق افتاده تاسف نخورید
زندگی پر از اشتباه هست، قضا و قدر هست.
ابرها (کدورتها) را از زندگیتان پاک کنید و به تصویر بزرگتری بیاندیشید.

And all that you see is me
And all I truly believe
تمام چیزی که میبینی من هستم
و تمام چیزهایی که واقعا باورشون دارم

That I was born to try
I've learned to love
Be understanding
And believe in life
But you've got to make choices
Be wrong or right
Sometimes you've got to sacrifice the things you like
من بدنیا آمدم تا زندگی کردن را امتحان کنم
یاد گرفتم که عشق بورزم
دیگران را درک کنم و انسان فهمیده ای باشم
و زندگی را باور کنم
اما مجبوری که انتخاب کنی
درست یا اشتباه
گاهی وقتا مجبوری از چیزهایی که دوست داری بگذری


But I was born to try
من بدنیا آمدم تا زندگی کردن را امتحان کنم

All that you see is me
All I truly believe
All that you see is me
And all I truly believe
تمام چیزی که میبینی من هستم
و تمام چیزهایی که واقعا باورشون دارم
تمام چیزی که میبینی من هستم
و تمام چیزهایی که واقعا باورشون دارم


That I was born to try
من بدنیا آمدم تا زندگی کردن را امتحان کنم

I've learned to love
Be understanding
And believe in life
But you've got to make choices
Be wrong or right
Sometimes you've got to sacrifice the things you like
یاد گرفتم که عشق بورزم
دیگران را درک کنم و انسان فهمیده ای باشم
و زندگی را باور کنم
اما مجبوری که انتخاب کنی
درست یا اشتباه
گاهی وقتا مجبوری از چیزهایی که دوست داری بگذری

But I was born to try
من بدنیا آمدم تا زندگی کردن را امتحان کنم

But you've got to make choices
Be wrong or right
Sometimes you've got to sacrifice the things you like
اما مجبوری که انتخاب کنی
درست یا اشتباه
گاهی وقتا مجبوری از چیزهایی که دوست داری بگذری

But I was born to try
من بدنیا آمدم تا زندگی کردن را امتحان کنم
 
No time like the present


  مدتی کمرنگ یا بی رنگ... 
Old Moderator
Old Moderator
پست: 803
تاریخ عضویت: جمعه 6 مرداد 1385, 11:51 pm
سپاس‌های ارسالی: 138 بار
سپاس‌های دریافتی: 273 بار

پست توسط Ines »

[align=left]Bryan Adams

Here I am


Here I am - this is me
من اینجا هستم _این منم

There's no where else on earth I'd rather be
جای دیگری روی زمین نیست که در آنجا بوده باشم.

Here I am - it's just me and you
من اینجا هستم- فقط من و تو

And tonight we make our dreams come true
و امشب میتوانیم رویایمان را به حقیقت تبدیل کنیم

It's a new world - it's a new start
این یک دنیای جدید است- این یک شروع تازه است

It's alive with the beating of young hearts
و با ضربان قلبهای جوان زنده است

It's a new day - it's a new plan
این یک روز تازه است- این یک اندیشه ی نو است

I've been waiting for you
من منتظر تو بوده ام

Here I am
من اینجا هستم

Here we are - we've just begun
ما اینجا هستیم- ما تازه شروع کردیم

And after all this time - our time has come
و بعد از این مدت – زمان با هم بودن ما فرا رسیده

Ya here we are - still goin' strong
بله ما اینجا هستیم – هنوز قوی هستیم

Right here in the place where we belong
درست همینجا درجایی که مطعلق به ماست

It's a new world - it's a new start
It's alive with the beating of young hearts
It's a new day - it's a new plan
I've been waiting for you
Here I am
Here I am - this is me
There's no where else on earth I'd rather be
Here I am - it's just me and you
And tonight we make our dreams come true
It's a new world - it's a new start
It's alive with the beating of young hearts
It's a new day - it's a new plan
I've been waiting for you
Here I am
It's a new world - it's a new start
It's alive with the beating of young hearts
It's a new day - it's a new plan
I've been waiting for you
Here I am

Here I am - next to you
من اینجا هستم- کنار تو

And suddenly the world is all brand new
و ناگهان جهان تماما نو میشود

Here I am - where I'm gonna stay
من اینجا هستم- جایی که میخواهم بمانم

Now there's nothin standin in our way
حالا هیچ مانعی سر راه ما نیست

Here I am - this is me
من اینجا هستم- این من هستم
 
No time like the present


  مدتی کمرنگ یا بی رنگ... 
Old Moderator
Old Moderator
پست: 803
تاریخ عضویت: جمعه 6 مرداد 1385, 11:51 pm
سپاس‌های ارسالی: 138 بار
سپاس‌های دریافتی: 273 بار

پست توسط Ines »

[align=left]Avril Lavigne

Keep holding on


You're not alone
Together we stand
I'll be by your side, you know I'll take your hand
When it gets cold
And it feels like the end
There's no place to go
You know I won't give in
No I won't give in

تو تنها نیستی
ما با هم هستیم
من در کنار تو خواهم بود. میدانی که دست تو را خواهم گرفت
زمانی که احساس خلا میکنی
زمانی که احساس میکنی به پایان رسیدی
جایی برای رفتن نیست
اما میدانی من تسلیم نمیشوم
نه من تسلیم نمیشوم

Keep holding on
'Cause you know we'll make it through, we'll make it through
Just stay strong
'Cause you know I'm here for you, I'm here for you
There's nothing you could say
Nothing you could do
There's no other way when it comes to the truth
So keep holding on
'Cause you know we'll make it through, we'll make it through

همینطور تحمل کن
چون ما اوضاع رو عوض خواهیم کرد، ما اوضاع رو عوض خواهیم کرد
فقط قوی باش
هیچ چیزی برای گفتن نیست
هیچ کاری برای انجام دادن نیست
وقتی به حقیقت میرسیم هیچ چیز دیگری نیست
پس همچنان تحمل کن
چون ما اوضاع رو عوض خواهیم کرد، ما اوضاع رو عوض خواهیم کرد


So far away
I wish you were here
Before it's too late, this could all disappear
Before the doors close
And it comes to an end
With you by my side I will fight and defend
I'll fight and defend
Yeah, yeah

خیلی دورهستی
کاش اینجا بودی
قبل از اینکه دیر بشه، قبل از اینکه همه چیز ناپدید بشه
قبل از اینکه درها بسته بشه
با تو و در کنار من با مشکلات خواهم جنگید و دفاع خواهم کرد
خواهم جنگید و دفاع خواهم کرد

Keep holding on
'Cause you know we'll make it through, we'll make it through
Just stay strong
'Cause you know I'm here for you, I'm here for you
There's nothing you could say
Nothing you could do
There's no other way when it comes to the truth
So keep holding on
'Cause you know we'll make it through, we'll make it through

Hear me when I say, when I say I believe
Nothing's gonna change, nothing's gonna change destiny
Whatever's meant to be will work out perfectly
Yeah, yeah, yeah, yeah

صدای من را بشنو وقتی اینومیگم
وقتی اینو میگم بهش اعتقاد دارم
هیچ چیز قرار نیست عوض بشود، هیچ چیز قرار نیست سرنوشت ما را تغییر دهد
همه چیز میخواهد درست و بی نقص انجام شود

La da da da
La da da da
La da da da da da da da da

Keep holding on
'Cause you know we'll make it through, we'll make it through
Just stay strong
'Cause you know I'm here for you, I'm here for you
There's nothing you could say
Nothing you could do
There's no other way when it comes to the truth
So keep holding on
'Cause you know we'll make it through, we'll make it throughKeep holding on
Keep holding on

همچنان تحمل کن
همچنان صبر کن

There's nothing you could say
Nothing you could do
There's no other way when it comes to the truth
So keep holding on
'Cause you know we'll make it through, we'll make it through
 
No time like the present


  مدتی کمرنگ یا بی رنگ... 
New Member
پست: 1
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 9 مرداد 1386, 2:32 pm

پست توسط Khalil2007 »

کاش خود موسيقي ها رو هم مي ذاشتين. :-(
New Member
پست: 7
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 9 مرداد 1386, 6:12 pm

پست توسط dark BOY »

pejman نوشته شده:Phil Collins Another Days in Paradise
She calls out to the man on the street
’sir, can you help me
It’s cold and I’ve nowhere to sleep
Is there somewhere you can tell me
He walks on, doesn’t look back
He pretends he can’t hear her
Starts to whistle as he crosses the street
Seems embarrassed to be there
Oh think twice, it’s another day for
You and me in paradise
Oh think twice, it’s just another day for you
You and me in paradise
She calls out to the man on the street
He can see she’s been crying
She’s got blisters on the soles of her feet
Can’t walk but she’s trying
Oh think twice
Oh lord, is there nothing more anybody can do
Oh lord, there must be something you can say
You can tell from the lines on her face
You can see that she’s been there
Probably been moved on from every place
’cos she didn’t fit in there
Oh think twice
روزی دیگر در بهشت
زن، مرد را در خیابان صدا زد
- آقا، ممکن است به من کمک کنید؟
هوا سرد است و جایی برای خوابیدن ندارم
آیا جایی را می شناسید؟
او به راهش ادامه داد، به پشت سرش نگاه نکرد
وانمود کرد که صدایش را نمی شنود
شروع کرد به سوت زدن در حالی که از خیابان رد می شد
چنین می نمود که از آنجا ماندن عذاب می کشید.
آه! دوباره فکر کن، آیا این روز دیگری...
برای تو و من در بهشت خواهد بود؟
آه! دوباره فکر کن، این فقط روز دیگری...
... برای تو و من در بهشت خواهد بود
زن، مرد را در خیابان صدا کرد.
می توانست ببیند که زن گریه کرده است.
کف پاهایش تاول زده بود.
نمی توانست راه برود، اما تلاش می کرد.
آه! دوباره فکر کن...
آه خدایا! آیا کسی نمی تواند کاری کند؟
آه خدایا! حتما چیزی هست که تو بتوانی بگویی
خطوط چهره اش همه چیزرا گواهی می دهد
تو می توانی ببینی که او آنجا بود
ممکن است از همه جا رانده شده باشد
چون با آنجا یکی نبود.
آه! دوباره فکر کن.

MAYHEM


Visions of that no mornings

light ever will come. I'm to old now.

The dark is so near, will I ever reach the land beyond

This is where we go when we have to die.

I've been old since the birth of time.Time buried me in earth

centuries ago, I tasted blood.

Buried by time and dust.

Many years has pasted since the funeral.

Missing the blood of human throats

so many years, ages ago.

I must await, feel my bodies stench

خیالات آن صبح بدون نور همیشه خواهد آمد

من اکنون بسیار پیرم

تاریکی بسیار نزدیک است ، آیا همیشه به آن سوی سرزمین خواهم رسید ؟

اینجا جایی است که وقتی که می خواهیم بمیریم می رویم

من پیر بودم بعد از تولد زمان . زمان مرا دفن کرد در زمین

قرنهای قبل ، خون را چشیدم

به خاک سپردم با زمان و خاک

سالهای بسیاری از این تشییع جنازه گذشت

خون گلوی مردم فراموش شد

سالهای بسیار ، سنین بسیار

من باید منتظر باشم ، حس کنم بوی گند جسدم راWanderings out of space.

Wandering out of time.

A world out of light, death at the end.

Only silence can be heard, silence of peoples tears.

No one knows my grave.

Buried by time and dust

سرگردان خارج از فضا

سرگردان خارج از زمان

دنیایی خارج از نور ، مرگ در انتها

فقط سکوت می تواند شنیده شود ، سکوت اشکهای مردم

هیچ کس قبر مرا نمی داند

به خاک سپارده شدم با زمان و خاک
Old Moderator
Old Moderator
پست: 803
تاریخ عضویت: جمعه 6 مرداد 1385, 11:51 pm
سپاس‌های ارسالی: 138 بار
سپاس‌های دریافتی: 273 بار

پست توسط Ines »

Khalil2007 نوشته شده:کاش خود موسيقي ها رو هم مي ذاشتين. :-(

دوست عزیز هر کدام از آهنگها رو که بخواهید میتونید در قسمت درخواست آهنگ مطرح کنید. اینجا فقط متن ترانه ها گذاشته میشه. :D
No time like the present


  مدتی کمرنگ یا بی رنگ... 
Captain I
Captain I
نمایه کاربر
پست: 205
تاریخ عضویت: دوشنبه 6 آذر 1385, 3:08 pm
محل اقامت: تهران ، شهرك غرب
سپاس‌های دریافتی: 76 بار
تماس:

پست توسط RobertDeniro »

Give Unto Me Lyrics


I've been watching you from a distance
The distance sees through your disguise
All I want from you is your hurting
I want to heal you
I want to save you from the dark

Give unto me your troubles
I'll endure your suffering
Place onto me your burden
I'll drink your deadly poison

Why should I care if they hurt you
Somehow it matters more to me
Than if I were hurting myself
Save you (save you)
I'll save you

Give unto me your troubles
I'll endure your suffering
Place onto me your burden
I'll drink your deadly poison

Fear not the flame of my love's candle
Let it be the sun in your world of darkness
Give unto me all that frightens you
I'll have your nightmares for you
If you sleep soundly

Give unto me your troubles
I'll endure your suffering
Place onto me your burden
I'll drink your deadly poison

Fear not the flame of my love's candle
Let it be the sun in your world of darkness
Give unto me all that frightens you
I'll have your nightmares for you
If you sleep soundly

Fear not the flame of my love's candle
Let it be the sun in your world of darkness
Captain I
Captain I
نمایه کاربر
پست: 205
تاریخ عضویت: دوشنبه 6 آذر 1385, 3:08 pm
محل اقامت: تهران ، شهرك غرب
سپاس‌های دریافتی: 76 بار
تماس:

پست توسط RobertDeniro »

Hello Lyrics

Playground school bell rings again
زنگ محيط بازي مدرسه دوباره به صدا در آمد
Rainclouds come to play again
ابرهاي باروني دوباره براي بازي مي آيند
Has no one told you she's not breathing
كسي بهت گفته كه او در حال نفس كشيدن نيست
Hello
I'm your mind giving you someone to talk to
من ذهنتم و كسي رو براي صحبت بهت واگذار مي كنم
Hello
If I smile and don't believe
اگه لبخند بزنمو باور نكنم
Soon I know I'll wake from this dream
بزودي متوجه مي شوم كه من از خواب بيدار خواهم شد
Don't try to fix me, I'm not broken
سعي نكن حال منو خوب كني من شكست خورده نيستم
Hello
I'm the lie living for you so you can hide
من دروغي هستم كه براي تو زندگي مي كنه پس مي توني بپوشونيش
Don't cry
گريه نكن
Suddenly I know I'm not sleeping
ناگهاني متوجه مي شوم كه خواب نيستم
Hello
I'm still here, all that's left of yesterday
من هنوز اينجام اين تمام چيزي بود كه از ديروز ترك شده
ارسال پست

بازگشت به “زبان انگليسي”