آئین نامه جدید صدور گواهینامه پرواز (AOC)

در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه مباحث مرتبط با هواپيماها به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: شوراي نظارت, مديران هوافضا, شوراي نظارت, مديران هوافضا

ارسال پست
Commander
Commander
نمایه کاربر
پست: 2875
تاریخ عضویت: پنج شنبه 8 اسفند 1387, 3:23 pm
محل اقامت: DE - CZE
سپاس‌های ارسالی: 39753 بار
سپاس‌های دریافتی: 34086 بار
تماس:

آئین نامه جدید صدور گواهینامه پرواز (AOC)

پست توسط CAPTAIN PILOT » دو شنبه 26 مرداد 1388, 5:24 pm

هدف : هدف از تهیه این آئین نامه آشنائی متقاضیان دریافت گواهینامه انجام عملیات پرواز (Air Operator Certificate) با روش و مراحل مختلف صدور این گواهینامه بوده تا برنامه ریزی و سامان دهی مناسب توسط متقاضی بر این اساس انجام گیرد.

مقدمه : برای انجام هرگونه عملیات پروازی تجاری نیاز به دریافت گواهینامه انجام عملیات پرواز (AOC) از سازمان هواپیمائی کشوری می باشد.از آنجائیکه حفظ ایمنی پرواز ، تضمین آسایش مسافران نیاز به رعایت اصول و مقررات ملی و بین المللی داشته لذا انجام هرگونه عملیات پروازی بدون اخذ گواهینامه ها و مجوزهای لازم از سازمان هواپیمائی کشوری ممنوع و غیر قانونی می باشد.
- رئوس کلی مراحل صدور AOC:

الف : موافقت اصولی
ب : درخواست AOC
ج : بازرسی و ارزیابی
د : صدور گواهینامه

- موافقت اصولی :
1- متقاضی می بایست درخواست خود را برای تاسیس شرکت حمل و نقل هوائی همراه با طرح توجیهی فنی ، عملیاتی و اقتصادی به سازمان ارائه نماید.
الف : در این طرح می بایست پایگاه شرکت یکی از فرودگاههای کشور که تاکنون بعنوان پایگاه توسط شرکت دیگری در نظر گرفته نشده انتخاب گردیده و نوع فعالیت یکی از انواع ( حمل بار و مسافر ، فقط حمل بار و حمل پست ) ذکر گردد و یک نسخه از قرارداد با فرودگاه به سازمان هواپیمایی کشوری ارائه گردد.
ب : طرح توجیهی ارائه شده توسط معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمائی کشوری بررسی می گردد.
2- معاونت استاندارد پرواز در صورت تأئید طرح توجیهی آن را به کمیته هوانوردی جهت طرح در جلسه کمیته هوانوردی و صدور موافقت اصولی ارسال می نماید.
3- در صورت موافقت کمیته هوانوردی با تأسیس شرکت موافقت اصولی صادر می گردد.مدت اعتبار این موافقت اصولی شش ماه از تاریخ صدور بوده که متقاضی می بایست طی این مدت نسبت به تهیه الزامات مربوط به صدور AOC اقدام نماید.
4- شرکت هواپیمائی می بایست در بدو شروع حداقل دارای پنج فروند هواپیمای غربی از یک نوع (Same Type) باشد.
تبصره 1- دو فروند ازپنج فروند می تواند اجاره ای باشد.
تبصره 2 – حداکثر 10 سال از صدور اولین گواهینامه قابلیت پرواز همان هواپیما نگذشته باشد.
تبصره 3- پذیرش هواپیماها مطابق با مفاد مندرج در آئین نامه های دفتر عملیات پرواز و قابلیت پرواز خواهد بود .

5- در طرح توجیهی می بایست ساختار تشکیلاتی شرکت از نظر اداری ، بازرگانی ، فنی و عملیاتی درج گردد.
تبصره 1- فضای اداری شرکت می بایست متناسب با میزان فعالیت و تعداد ناوگان باشد.
تبصره 2- در طرح توجیهی شرکت می بایست امکان استخدام و پرداخت حقوق پرسنل اعم از کادر پروازی ، عملیاتی ، فنی ، بازرگانی و پشتیبانی را بصورت مستدل ارائه نماید.
تبصره 3- سامانه تعمیر و نگهداری شرکت می بایست شامل آشیانه ، انبار قطعات ، سیستم تعمیر و نگهداری ، تضمین کیفیت و ایمنی باشد.
6- امکانات شرکت از نظر فضای مورد نیاز اداری ، بازرگانی ، فنی و عملیاتی اعلام گردد.
7- سرمایه شرکت برای خرید هواپیما، تأسیسات ، فضای کار وسایر اقدام می بایست حداقل 250 میلیارد ریال بصورت ضمانت نامه بانکی قابل ارائه باشد.
8- در طرح توجیهی می بایست پیش بینی الزامات کترینگ برای حداقل پنج فروند هواپیما پیش بینی گردد.
تبصره 1: کترینگ می بایست دارای مجوز از وزارت بهداشت ، درمان و علوم پزشکی باشد.
تبصره 2: تهیه و تامین کترینگ خارج از منطقه ایرساید مجاز نمی باشد.

- درخواست AOC
1- متقاضی پس از دریافت موافقت اصولی می بایست کتباً درخواست خود را مبنی بر صدور AOC به معاونت استاندارد پرواز ارائه نماید.

2- مدارک زیر می بایست ضمیمه درخواست باشد.

 
a. General operations manual
b. General maintenance or exposition manual
c. Flight manual (related type)
d. Training manual
e. dangerous goods procedure (to be in corporated in operations manual)
f. cabin crew emergency procedures manual
g. MEL
h. operators security program(may be in corporated in operations manual)
i. dispatch manual
j. dangerous goods emergency response guide
k. safety management manual
l. ground handling manual
n. Prevention   

تبصره : مدارک فوق بایستی به زبان انگلیسی ارائه گردد. اسامی پرسنل کلیدی به همراه سوابق تخصصی و تجربی آنان
تبصره 1- مدیر عامل شرکت می بایست حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی با 5 سال سابقه کار مفید در صنعت هوانوردی و فاقد سوء پیشینه و معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و تائیدیه سازمان را کسب نماید.
تبصره 2- معاون عملیات شرکت می بایست واجد شرایط احراز این پست مطابق با آئین نامه دفتر عملیات پرواز بوده و تائیدیه سازمان را کسب نماید.
تبصره 3- معاون فنی شرکت می بایست واجد شرایط احراز این پست مطابق با آئین نامه دفتر مهندسی و قابلیت پرواز بوده و تائیدیه سازمان را کسب نماید.
تبصره 4- مدیر ایمنی و تضمین مرغوبیت شرکت می بایست واجد شرایط احراز این پست مطابق با آئین نامه دفتر ایمنی و بررسی سوانح بوده و تأئیدیه سازمان را کسب نماید.
تبصره 5 : مدیر کنترل کیفی شرکت می بایست واجد شرایط احراز این پست مطابق با آئین نامه دفتر قابلیت پرواز بوده و تائید سازمان را کسب نماید.
4- معاونت استاندارد پرواز طی دو ماه (60 روز )از تاریخ ارسال موارد فوق آنها را بررسی و نتیجه را به متقاضی اعلام می نماید.
تبصره : در صورت نقص در موارد ارسالی متقاضی موظف به بر طرف نمودن نقائص وارائه مجدد آن می باشد.
الزامات ایمنی
1- شرکت متقاضی قبل از کسب AOC می بایست به منظور تامین air marshal با سپاه حفاظت هواپیمائی قرارداد منعقد و یک نسخه از آن را به سازمان هواپیمایی کشوری ارائه نماید.
2- شرکت متقاضی قبل از کسب AOC به منظور اجرای الزامات مصوبه 98 شورایعالی امنیت ملی و آئین نامه اجرایی آن و همچنین مصوبه 242 آن شورا با حراست سازمان هواپیمایی کشوری به توافق رسیده و یک نسخه از آن را ارائه نماید.   
- بازرسی و ارزیابی   
1- در این مرحله ابتدا از تاسیسات و تجهیزات شرکت توسط بازرسان استاندارد پرواز بازرسی فیزیکی بعمل خواهد آمد.
2- ساختار سازمانی فنی و عملیاتی شرکت و پرسنل کلیدی از لحاظ کمی و کیفی ، قرارداد پرسنل ، تجهیزات اداری مورد نیاز هر واحد توسط بازرسان مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
3- دستگاه ارتباط رادیوئی راه دور (فرکانس رادیوئی )، تلکس (AFTN) به صورت گیرنده برای دریافت اطلاعات هوا و NOTAM ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
4- امکانات مورد نیاز ارائه خدمات زمینی (ground handling) نظیر پلکان ،GPU، اتوبوس وسیله حمل کترینگ ، water car و غیره مورد بررسی قرار خواهد گرفت .   
- صدور مجوز   
1- مجوز انجام عملیات در مرحله اول به طور موقت و به مدت شش ماه به منظور انجام عملیات پرواز در داخل کشور صادر خواهد شد.
تبصره : هزینه صدور مجوز (AOC) مبلغ یکصد میلیون ریال است که می بایست به شماره حساب سازمان هواپیمایی کشوری واریز گردد.
2- در صورتی که شرکت طی این مدت توانمندی خود را در انجام پروازهای ایمن و به موقع و مناسب اثبات نماید این مجوز به مدت یکسال دیگر تمدید خواهد گردید. بدیهی است در صورت عدم تحقق موارد فوق و مشاهده نارضایتی مسافرین مجوز فعالیت عملیاتی باطل خواهد گردید.
3- در صورتیکه شرکت طی این مدت (یکسال ) امکانات فنی و عملیاتی خود را تا حد قابل قبول گسترش داده و حداقل پنجاه درصد از پروازهای خود را بصورت فروش بلیط (غیر چارتری) از طریق سیستم رزرواسیون ویا on-line انجام دهد منطقه فعالیت شرکت (area of operations) به کشورهای همجوار مانندCIS ، پاکستان و امارات متحده عربی و سوریه را منوط به اخذ گواهینامه IOSA در بر خواهد گرفت .
4- در صورتیکه شرکت موفق به اخذ تائیدیه EASA گردد مجوز منطقه فعالیت شرکت مشمول اروپا نیز خواهد شد.
تبصره : مجوز فعالیت پرواز های خارجی منوط به تامین هواپیماهای مناسب برای مسیرهای داخلی و مناطق محروم با تشخیص سازمان هواپیمایی کشوری خواهد بود.
5- شرکتهای هواپیمائی فعال نیز مشمول این آئین نامه بوده و در تمدید مجوز انجام عملیات پروازی آنان این آئین نامه لحاظ خواهد گردید.
تبصره 1- به شرکتهای هواپیمائی فعال از تاریخ تصویب این آئین نامه به مدت شش ماه فرصت داده خواهد شد تا نسبت به تطبیق شرایط خود با این آئین نامه اقدام نمایند.
تبصره 2- شرکتهای فعالی که نتوانند شرایط شرکت را با مندرجات این آئین نامه تطبیق دهند می توانند هواپیماهای ملکی خود را به صورت اجاره در اختیار سایر شرکتهای هواپیمائی دارای مجوز انجام فعالیت پروازی (AOC) قرار دهند.
این آئین نامه در 23 ماده و 19 تبصره تهیه گردیده که پس از تصویب رئیس سازمان
هواپیمایی کشوری لازم الاجرا می باشد  
  When once you have tasted Flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been and there you will always long to return
 

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

ارسال پست

بازگشت به “هواپيماها”