متنهای کوتاهی از صحیفه سجادیه

در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه‌ي مباحث مرتبط با فلسفه به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: رونین, شوراي نظارت, رونین, شوراي نظارت

ارسال پست
Major I
Major I
پست: 458
تاریخ عضویت: دو شنبه 9 بهمن 1391, 8:57 pm
سپاس‌های ارسالی: 118 بار
سپاس‌های دریافتی: 1090 بار

متنهای کوتاهی از صحیفه سجادیه

پست توسط امیر احمدی2 » دو شنبه 16 اردیبهشت 1392, 2:26 pm

سپاس خدائى را كه اول است بى آنكه پيش از او اولى باشد،
و آخر است بى آنكه پس از او آخرى باشد
خدائى كه ديده‏ هاى بينندگان از ديدنش فرو مانده
و انديشه ‏هاى توصيف كنندگان از وصفش عاجز شده ‏اند.
آفريدگان را به قدرت خود پديده آورده،
و ايشان را بر وفق خواست خود اختراع فرموده،
آنگاه در طريق اراده خود روان ساخته
و در راه محبت خود برانگيخته،
در حالى كه از حدى كه بر ايشان تعيين نموده قدمى پيش و پس نتوانند نهاد،
و براى هر يك از ايشان روزى معلوم مقسومى قرار داده:
هر كه را فزونى داده، كاهنده‏ اى را نيروى كاستن آن نه.
و هر كه را كه را كاستى داده افزاينده‏ اى را قدرت افزون بر آن نيست
سپس براى او در زندگى مدت معلومى تعيين كرده
و پايان معينى قرار داده كه با روزهاى عمر خود بسوى آن گام بر مى ‏دارد
و با سالهاى زندگيش به آن نزديك مى‏ شود،
تا چون به پايان مدتش رسيد و پيمانه عمرش را پر كرد
او را به طرف ثواب سرشار يا عقاب وحشتبار خود فرا كشد،
و به آئين عدالت كسانى را كه بدى كرده ‏اند به عمل خود
و آنان را كه نيكوئى كرده‏ اند به نيكى جزا دهد.
منزه است نامهاى او
و پياپى است نعمتهاى او،
از كرده خود مسئول نيست و ديگران مسئولند.
هیچ کس جز خداوند هست نیست.

Major I
Major I
پست: 458
تاریخ عضویت: دو شنبه 9 بهمن 1391, 8:57 pm
سپاس‌های ارسالی: 118 بار
سپاس‌های دریافتی: 1090 بار

Re: متنهای کوتاهی از صحیفه سجادیه

پست توسط امیر احمدی2 » دو شنبه 16 اردیبهشت 1392, 2:36 pm

سپاس خدائى را كه
اگر بندگانش را از شناختن آئين سپاسگزاريش بر عطاياى متواترى كه به ايشان داده
و نعمتهاى پيوسته ‏اى كه بر ايشان كامل ساخته محروم مى ‏ساخت،
در نعمتهايش تصرف مى ‏كردند
و سپاس نمى ‏گزاردند
و در روزيش دست مى‏ گشودند
و شكر نمى ‏كردند،
و اگر چنين مى ‏بودند
از حدود انسانيت به مرز بهيميت مى ‏رفتند،
و چنان مى ‏بودند
كه در كتاب محكم خود وصف كرده است
ايشان جز مانند چار پايان نيستند بلكه خود گمراه‏ترند.
هیچ کس جز خداوند هست نیست.

Major I
Major I
پست: 458
تاریخ عضویت: دو شنبه 9 بهمن 1391, 8:57 pm
سپاس‌های ارسالی: 118 بار
سپاس‌های دریافتی: 1090 بار

Re: متنهای کوتاهی از صحیفه سجادیه

پست توسط امیر احمدی2 » دو شنبه 16 اردیبهشت 1392, 11:48 pm

سپاس خدائى را كه نعمت وجود محمد صلى الله عليه و آله را بما ارزانى داشت، نه بر امم گذشته و قرون در نوشته؛
به آن قدرت خود كه از هيچ چيز به هر بزرگى كه باشد فرو نمى ‏ماند، و چيزى به هر خردى كه باشد از آن فوت نمى ‏گردد.
پس ما را خاتم همه آفريدگان از امم قرار داد، و بر منكران گواه گرفت، و در پرتو لطف خود، بر اممى كه از جهت شماره و ثروت و قدرت اندك بودند، فزونى بخشيد.
خدايا، پس رحمت فرست بر محمد: امين تو بر وحيت، و برگزيده ‏ات از آفريدگانت، و پسنديده ‏ات از بندگانت، امام رحمت و قافله سالار خير و بركت، همچنانكه او براى اجراى فرمان تو جان خويش را به مشقت انداخت، و در راه تو بدن خود را آماج تيرهاى آزار ساخت، و در دعوت بسوى تو با خويشان خود در افتاد و براى خشنودى تو با قبيله خود كارزار نمود و در راه احياى دين تو رشته خويشاوندى خود را بگسيخت و نزديكترين بستگانش رابه علت اصرار بر انكار تو از خويش دور كرد و دورترين مردم را به جهت پذيرفتن دين تو به خود نزديك ساخت، و براى تو با دورترين مردم دوستى گزيد و با نزديكترين آنها دشمنى ورزيد،و جان خود را در رساندن پيام تو فرو خست و به سبب دعوت به شريعت تو به رنج افكند و به نصيحت پذيرندگان دعوتت مشغول داشت و به سرزمين غربت و محل دورى از جايگاه اهل و عشيرت و منشأ و مولد و آرامگاه جانش هجرت كرد، به قصد آنكه دين ترا عزيز سازد و بر كافران بتو غلبه كند تا تصميمش در باره دشمنان تو راست و استوار آمد، و تدبيرش در باره دوستانت به كمال پيوست، پس در حالى كه از تو يارى مى‏ جست و در ناتوانى از تو نيرو مى ‏گرفت؛ به جنگ دشمنان برخاست تا به كنج خانه هاشان لشگر كشيد، و در ميان آرامگاهشان بر ايشان هجوم برد، تا فرمان تو آشكار و كلمه‏ ات بلند گرديد؛ اگر چه مشركين كراهت مى داشتند.
خدايا پس به سبب زحمتى كه براى تو كشيده؛ او را به بالاترين درجات بهشت برآورد، تا كسى در منزلت با او برابر نباشد و در مرتبت با او همسر نگردد و هيچ فرشته مقرب و پيغمبر مرسل نزد تو با او به موازات بر نيايد. و قبول شفاعتش را در ميان اهل بيت طاهرين و مؤمنان از امتش بيش از آنچه وعده داده ‏اى به او اعلام فرماى، اى كسى كه وعده ات نافذ است.
اى كسى كه بديها را به چندين برابرش از خوبيها تبديل مى ‏كنى! زيرا كه تو صاحب فضل عظيمى!
هیچ کس جز خداوند هست نیست.

Major I
Major I
پست: 458
تاریخ عضویت: دو شنبه 9 بهمن 1391, 8:57 pm
سپاس‌های ارسالی: 118 بار
سپاس‌های دریافتی: 1090 بار

Re: متنهای کوتاهی از صحیفه سجادیه

پست توسط امیر احمدی2 » دو شنبه 16 اردیبهشت 1392, 11:52 pm

خدايا و اما، حمله عرشت كه از تسبيح تو سست نمى ‏شوند، و از تقديست ملول نمى ‏گردند و از عبادتت وا نمى ‏مانند، و در مقام امر تو كوتاهى را بر كوشش نمى ‏گزينند و از شدت اشتياق به قرب تو غافل نمى ‏شوند و اسرافيل صاحب صور كه
چشم بر حكم و گوش بر فرمان، در انتظار صدور دستور و حلول امر تو است تا به دميدن در صور در افتادگان به زندان قبور را از خواب مرگ بيدار كند و ميكائيل كه نزد تو صاحب جاه و از طاعت تو بلند جايگاه است و جبرئيل امين وحيت كه فرمانروا در ميان اهل آسمانهاست و صاحب منزلت در پيشگاهت و مقرب درگاهت و بر آن روح كه بر فرشتگان پرده ‏دار حرم كبريايت گمارده است.
آن روح كه از عالم امر تو است، پس بر همگى ايشان رحمت فرست، همچنين بر فرشتگانى كه پائين‏ت ر از ايشانند از ساكنان آسمانهايت، و اهل امانت بر پيام هايت و آن فرشتگان كه از كوشش ملول نمى ‏شوند، و از هيچ تعبى واماندگى و سستى نمى‏ گيرند، و هوسها ايشان را از تسبيح تو باز نمى ‏دارد و سهوى كه ناشى از غفلتها است، رشته تعظيم شان را در پيشگاه تو نمى ‏گسلد، چشم خشوع فرو بستگانى كه تمناى نگريستن به نور جمال تو در ضميرشان نمى ‏گذرد و سر تعظيم بزير افكندگانى كه آتش شوقشان به كمال معرفت و زلال محبت نمى ‏افسرد، آنان كه سودازدگان ياد عطاياى تو اند و خاضع و راكع در برابر عظمت شكوه كبرياى تو اند و بر آن فرشتگان كه چون دوزخ را بر گنهكاران خروشان بينند همى گويند:
منزهى تو اى خدا ما ترا چنانكه سزاوار عبادت تو است عبادت نكرديم.
هیچ کس جز خداوند هست نیست.

Major I
Major I
پست: 458
تاریخ عضویت: دو شنبه 9 بهمن 1391, 8:57 pm
سپاس‌های ارسالی: 118 بار
سپاس‌های دریافتی: 1090 بار

Re: متنهای کوتاهی از صحیفه سجادیه

پست توسط امیر احمدی2 » پنج شنبه 19 اردیبهشت 1392, 10:12 am

خدايا :
اى بى ‏نياز كننده بنده تنها مانده ناتوان
و اى نگاه دارنده از پيش آمد سهمگين و گزند حوادث زمان،
خطاها مرا به بى ‏كسى كشيده، پس يار و ياورى ندارم و از تحمل خشم تو فرو مانده ‏ام،
پس نيرو دهنده ‏اى نمى ‏يابم و به خوف برخورد يادآورى تو مشرف شده ‏ام،
پس تسكين دهنده ‏اى براى وحشتم نمى ‏بينم و كدام كس مرا از تو ايمن مى ‏سازد، در صورتى كه تو مرا ترسانده باشى
و كدام كس به يارى من مى ‏پردازد، در حالى كه تو تنهايم گذاشته باشى؟
و كدامين كس مرا نيرو مى ‏بخشد، آنجا كه تو ناتوانم كرده باشى
زنهار نمى ‏تواند داد اى معبود من پرورده‏ اى را مگر پروردگارش،
و امان نمى ‏تواند بخشيد مغلوبى را مگر غالبش،
و يارى نمى ‏تواند داد فرارى مورد تعقيبى را مگر تعقيب كننده مقتدرش،
تنها پناهگاه حمايت تو گشوده است.
پس بر محمد و آلش رحمت فرست و فرارم را زنهار بخش و مطلبم را برآر.
هیچ کس جز خداوند هست نیست.

Major I
Major I
پست: 458
تاریخ عضویت: دو شنبه 9 بهمن 1391, 8:57 pm
سپاس‌های ارسالی: 118 بار
سپاس‌های دریافتی: 1090 بار

Re: متنهای کوتاهی از صحیفه سجادیه

پست توسط امیر احمدی2 » پنج شنبه 19 اردیبهشت 1392, 10:17 am

خدايا تو اگر روى نيكويت را از من بگردانى.
يا فضل عظيمت را از من دريغ دارى،
يا روزيت را از من بازگيرى،
يا رشته رحمتت را از من بگسلى،
غير از تو وسيله ‏اى براى هيچ يك از آزروهايم نخواهم داشت.
و بر آنچه نزد تو است به كمك غير تو دست نخواهم يافت.
زيرا كه من بنده تو و مسخر و مقهور توأم.
با فرمانت مرا فرمانى نيست،
حكمت درباره من روان و قضايت در حق من به آئين عدل است.
و بيرون رفتن از قلمرو سلطنت تو نمى ‏توانم و بر تجاوز از قدرتت توانائى ندارم،
و به جلب محبتت، قادر نيستم. و به خشنوديت نمى‏ رسم و به خزانه‏ هاى رحمتت دست نمى ‏يابم مگر به مدد اطاعت تو و رحمت سرشار تو.
خدايا شب را به صبح آوردم و روز را به شام بردم، در حالى كه بنده ذليلى از آن توأم كه جز به مدد تو بر جلب نفعى و دفع ضررى قادر نيستم.
من در باره خود به اين ذلت و مسكنت گواهى مى ‏دهم. و به ضعف نيرو و بيچارگى خود اعتراف مى‏ كنم.
پس به آنچه مرا وعده داده ‏اى وفا كن.
و آنچه را كه عطا كرده‏ اى كامل ساز.
زيرا كه من بنده بينواى زار ناتوان، و مستمند بى ‏سامان و خوار بى ‏مقدار فقير ترسان و زينهار خواه توأم.
هیچ کس جز خداوند هست نیست.

Major I
Major I
پست: 458
تاریخ عضویت: دو شنبه 9 بهمن 1391, 8:57 pm
سپاس‌های ارسالی: 118 بار
سپاس‌های دریافتی: 1090 بار

Re: متنهای کوتاهی از صحیفه سجادیه

پست توسط امیر احمدی2 » پنج شنبه 19 اردیبهشت 1392, 10:24 am

خدايا بر محمد و آلش رحمت فرست.
و مرا از ياد عطاياى خود دچار فراموشى مكن.
و از احسانت در آنچه بخشيده ‏اى غافل مساز.
و از اجابت دعايم. اگر چه به تأخير افتد نااميدم منماى.
در خوشى باشم يا در ناخوشى،
در سختى يا در رفاه،
در سلامت يا بلاء،
در شدت حاجت يا در آغوش نعمت،
در توانگرى يا درويشى، در فقر يا در غنى.
هیچ کس جز خداوند هست نیست.

Major I
Major I
پست: 458
تاریخ عضویت: دو شنبه 9 بهمن 1391, 8:57 pm
سپاس‌های ارسالی: 118 بار
سپاس‌های دریافتی: 1090 بار

Re: متنهای کوتاهی از صحیفه سجادیه

پست توسط امیر احمدی2 » پنج شنبه 19 اردیبهشت 1392, 10:27 am

خدايا بر محمد و آلش رحمت فرست،
و مرا، در همه حال به ثناء و مدح و سپاس خود مشغول دار،
تا به بهره‏ اى كه از دنيا به من داده‏ اى خوشحال نشوم
و بر آنچه مرا از آن باز داشته ‏اى، غمگين نگردم.
و دلم را به خلعت تقوى بپوشان،
و بدنم را در آنچه از من مقبول تو است بگمار،
و نفسم را بطاعت خود از انديشه‏ ها و خاطراتى كه بر من وارد مى ‏شود بازدار،
تإ؛پ‏پّ‏ّ چيزى را كه تو دشمن دارى دوست ندارم.
و آنچه را كه موجب خشنودى تو است، دشمن ندارم.
هیچ کس جز خداوند هست نیست.

Major I
Major I
پست: 458
تاریخ عضویت: دو شنبه 9 بهمن 1391, 8:57 pm
سپاس‌های ارسالی: 118 بار
سپاس‌های دریافتی: 1090 بار

Re: متنهای کوتاهی از صحیفه سجادیه

پست توسط امیر احمدی2 » پنج شنبه 19 اردیبهشت 1392, 10:35 am

خدايا بر محمد و آلش رحمت فرست.
و دلم را براى محبت خود فارغ و بياد خويش مشغول ساز.
و به ترس و هراس خود از درافتادن به پرتگاه هوى نگاه دار،
و به رغبت بسوى خود نيرومند كن،
و به فرمانبرداريت متمايل نماى.
و آن را در خوشايندترين راهها در نظر خود روان كن،
و سراسر ايام زندگيم به رغبت در رحمتهاى خود رام ساز.
و تقوايت را از دنيا توشه ‏ام گردان.
و سفر مرا به جانب رحمتت و ورود مرا بسر منزل خشنوديت قرار ده.
و مسكنم را در بهشت خود مقرر دار
و مرا نيروئى بخش كه بوسيله آن همه بار رضاى ترا بر دوش كشم.
و فرارم را بسوى تو و رغبتم را در آنچه نزد تو است قرار ده،
و دلم را در جامه رميدگى از اشرار خلق خود بپوشان،
و الفت و انس با خود و دوستان و اهل طاعتت را به من ارزانى دار.
و از فاجرى و كافرى منتى بر من قرار مده.
و براى آنان درباره من نعمتى و مرا بسوى ايشان حاجتى مگذار.
بلكه آسايش دل و آرامش جان و بى ‏نيازى و كفايت كار مرا به عهده لطف خود و گزيدگان خلق خود گير.

خدايا بر محمد و آلش رحمت فرست و مرا با ايشان همنشين و يار ساز، و به شوق بسوى تو و به انجام آنچه دوست دارى و بپسندى بر من منت بگذار.
زيرا تو بر هر چيز قدرت بى ‏پايان دارى، و اين كار براى تو آسان است.
هیچ کس جز خداوند هست نیست.

ارسال پست

بازگشت به “فلسفه”