معماری فراکتال

در اين بخش مي‌توانيد در مورد تمامي مسائل مرتبط با سبک‌ها و مشاهير معماري به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: hani1459, شوراي نظارت, hani1459, شوراي نظارت

ارسال پست
Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 2952
تاریخ عضویت: پنج شنبه 1 اسفند 1387, 4:27 am
سپاس‌های ارسالی: 2399 بار
سپاس‌های دریافتی: 12644 بار

معماری فراکتال

پست توسط hani1459 » پنج شنبه 14 آذر 1392, 11:14 pm

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید][FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]  [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]فراکتال چیست؟  
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]فراکتال ها انواع عناصری هستند که فرم فضاییآنها در هیچ قسمت صاف نیست،بنابراین نا مرتب نامیده شده اند و این نامنظمی آنها به طور هندسی در راستای مقیاس های گوناگون در داخل هم تکرار میشوند. فراکتال (Fractal) ساختاری‌ است که هر جزء از آن با کلش متشابه است.  
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]هر چیز طبیعی در اطراف ما در اصل نوعی فراکتال به شمار می رود.به این سبب که خطوط صاف و پلان ها فقط در دنیایایده آل ریاضی وجود واقعی دارد.در کنار این تئوری هر سیستم که بتواند بهصورت هندسی متصور و تحلیل شود می تواند یک فراکتال باشد.  

[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif] جهان در فرم فیزیکی (مادی) کلی خود پر هرجو مرج،ناممتد و نامنظم است اما پس این اولین ذهنیت و گمان یک نوع دستورینهفته است که منظم و دارای ترکیبی واضح است.  
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]  [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]ساده‌ترين نوع فراكتال، فراكتال كانتور است.پاره‌خطي به طول يك واحد در نظر بگيريد و طول آن را به سه قسمت تقسيم كردهو قسمت وسطي را حذف كنيد. حالا دو خط داريم كه طول هريك از آنها يك‌سومطول اوليه است. همين عمل را با هر كدام از اين پاره‌خط‌ها انجام مي‌دهيم.يعني طول هركدام را ثلث مي‌كنيم و قسمت وسطي را حذف مي‌كنيم. مي‌توان باكامپيوتر برنامه‌اي نوشت كه اين عمليات را چندين بار پياپي انجام دهد.  
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]بهترین راه برای تعریف یک فراکتال توجه بهصفت ها و نشانه های آن است:یک فراکتال «نامنظم» است،این بدان معنی است کهدر آن هیچ قسمتی صاف نیست،فراکتال «خود مشابه» است و این بدین معنی است که«اجزاء» شبیه «کل» هستند فراکتال ها به وسیله «تکرار» توسعه می یابند کهبه این معنی است که تغییر شکل مکررأ ایجاد شده و «وابسته به موقعیت شروعاست». خصوصیت دیگر آن این است که فراکتال«مرکب»است اما با این حال می توانآن را به وسیله الگوریتم های ساده نشان داد وهمچنین بدین معنی نیز هست کهدر پس عناصر نامرتب طبیعی یک رشته قوانین منظم موجود است. 
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]  
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]همانطور که گسترش شهر ها تحت تأثیرات مانندحصارهای طبیعی (تپه ها و رودخانه هاو...)و همین طور ساخته های انسانی (راههای ارتباطی شهرها و منطقه های مهم صنعتی و محیط های سبزو...) است که بررشد شهرها تأثیر می گذارند.  
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]  
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]اگر اين عمل را بي‌شمار بار انجام دهيم (كاريكه از عهده كامپيوتر خارج است) شكلي به دست مي‌آيد كه مجموعه كانتور نامدارد. اگر به كل شكل نگاه كنيم، ساختاري مي‌بينيم كه تا بي‌نهايت ادامهدارد. اگر به سمت راست يا چپ خط دوم شكل نگاه كنيم ساختاري مي‌بينيم كهبازهم تا بي‌نهايت ادامه يافته و در عين حال، كاملاً شبيه شكل كلي است. 
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]چنين ساختارهايي كه هر جزء آن با كل مجموعه يكي است و فقط در مقياس(Scale) تفاوت دارند را ساختارهاي خودمتشابه Self-similar مي‌گويند درشکلمثلث سرپینسکی مثلث بزرگ از مجموعه ای مثلثهای همسان بوجود آمده است.اینیکی از خصوصیات زیبای فراکتال هاست که همزمان ازسوی طبیعت وفناوری بهکارگرفته شده است.اگرتا به حال به یک برگ سرخس نگاه کرده باشید می توانیدمتوجه تشابه اجزای مختلف آن شوید.ساختار کل ساقه همانند یک برگ ویک برگهمانند یک جزو کوچک آن است. از دیر باز هندسه و ریاضیات در شهر سازی براینیل به اهداف برنامه ها به کار می رفتند و ابزارهایی که علوم مختلف برایتحلیل شرایط ، مقایسه اوضاع و طراحی در اختیار شهرساز گذاشته اند ، موجبتدوین و تکوین شهر سازی شده است. هندسه فراکتالی نیز که طی دهه های اخیردر ریاضیات مطرح شده است ، امروزه پا به عرصه شهرسازی گذاشته و تحلیل هایجالب توجهی را به ارمغان آورده است. 
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]  
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]¡دو پدیده افزایش انفجاری جمعیت و وروداتومبیل به شهر ها باعث از میان رفتن شکل سنتی و ساختار یافتن ترکیب هایغیر فراکتال شده که از این دیدگاه برای جبران ضررهای پیش آمده از اینفرایند سه مرحله پیشنهاد شده است: 
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif] 
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif] 1.شناخت الگو های فراکتالی و ارتباط پیچیده شان با پدیده  
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif] 
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif] 2.ارتباط این الگو با فضاهای شهری و باز ساختاردهی فضای  
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif] 
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif] 3.یافتن راه حلی مناسب برای افزایش حمل و نقل عابرین و وسایل نقلیه شخصی و جمعی  

[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]  
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif] بهترین راه برای تعریف یک فراکتال توجه بهصفت ها و نشانه های آن است:یک فراکتال «نامنظم» است،این بدان معنی است کهدر آن هیچ قسمتی صاف نیست،فراکتال «خود مشابه» است و این بدین معنی است که«اجزاء» شبیه «کل» هستند فراکتال ها به وسیله «تکرار» توسعه می یابند کهبه این معنی است که تغییر شکل مکررأ ایجاد شده و «وابسته به موقعیت شروعاست». خصوصیت دیگر آن این است که فراکتال«مرکب»است اما با این حال می توانآن را به وسیله الگوریتم های ساده نشان داد وهمچنین بدین معنی نیز هست کهدر پس عناصر نامرتب طبیعی یک رشته قوانین منظم موجود است. 

[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif] اندیشیدن در مورد اشکال «خود مشابه» که از خصوصیاتفراکتال هاست چیزی نیست که در معماری جدید نمود پیدا کرده باشد،چرا کهچنین اشکالی از معماری گوتیک تا حال موجود بوده است همان طور که این اشکالدر کارهای فرانک لوید رایت هم دیده می شود.در واقع او نیز در آثارش ازاشکال مشابه در مقیاس های متفاوت استفاده می کرد.او به این موضوع فقط بهعنوان ایده هایی می نگریست وهیچ گاه به تقلید مستقیم از طبیعت نمی پرداختبلکه به دنبال سازه ای که در پشت سازمان آن ها نهفته بود می گشت. 
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif] [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]¡[HIGHLIGHT=#ffff66]  های درست و ریاضی وار شامل چنین ایده هایی هستند و در پس فرم های بسیار پیچیده آنها یک الگوریتم ساده ریاضی نهفته است. 
منبع:http://bestsauna.blogfa.com/post/27


[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]


منبع:[FONT=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]www.parsecad.ir 
[FONT=Times New Roman] [FONT=Times New Roman]  و ایران را دوست میدارم    

ارسال پست

بازگشت به “سبک‌ها و مشاهير معماري”