طلاق از طرف زن | شرایط طلاق از طرف زن | وکیل طلاق از طرف زن

در اين بخش مي‌توانيد در مورد تمامي مسائل مرتبط با حقوق و قضا به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: رونین, شوراي نظارت, رونین, شوراي نظارت

ارسال پست
New Member
پست: 17
تاریخ عضویت: پنج شنبه 23 خرداد 1398, 11:39 pm

طلاق از طرف زن | شرایط طلاق از طرف زن | وکیل طلاق از طرف زن

پست توسط rezvaneh29 » جمعه 4 مرداد 1398, 11:39 pm

نوشته پیش رو توسط وکیل خانواده در خصوص طلاق از طرف زن و شرایط طلاق از طرف زن در جهت آشنایی بیشتر زوجه و نحوه اقدام برای طلاق تنظیم گردیده است. پرونده های طلاق از طرف زن نیاز به داشتن اطلاعات کافی در خصوص رویه دادگاه ها و قانون می باشد. بنابر این قبل از هر اقدامی می توانید از مشاوره وکیل متخصص خانواده در خصوص طلاق از طرف زن بهره مند شوید.
طلاق از طرف زن
مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق در قانون ایران با مرد می باشد و مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با پرداخت کلیه حقوق زن او را طلاق دهد و به زن چنین حقی داده نشده است مگر آنکه زن بتواند عسر و حرج خود را در دادگاه به اثبات برساند و از دادگاه درخواست طلاق نماید.
چگونگی طرح دعوای طلاق از طرف زن
درصورتی که زوجه قصد طلاق داشته باشد باید به همراه مدارک ( سند ازدواج، کارت ملی و شناسنامه ) به دفتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه و دادخواست خود را ثبت نماید. بر اساس ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ زوجه می تواند هم به دادگاه خانواده محل خود و هم به دادگاه خانواده محل اقامت شوهرش مراجعه نماید.
در مرحله اول پس از ثبت دادخواست  طلاق از طرف زن و تعیین شعبه دادگاه زوجین را به داوری ارجاع می نماید. و وظیفه داوران سعی در صلح و سازش زوجین است چنانچه داوران موفق به ایجاد صلح و سازش نگردند گزارش داوری خود را به دادگاه ارسال می کنند.
و در نهایت دادگاه با توجه به مدارک و ادله زوجه وگزارش داوران اقدام به صدور رأی می نماید و رأی دادگاه بدوی به ضرر هر یک از طرفین باشد می تواند در مهلت ۲۰ روز تجدید نظر خواهی نماید. در صورت تجدید نظر خواهی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می گردد که ممکن است رأی دادگاه بدوی نقض یا تأیید گردد.
مرحله بعدی مرحله فرجام خواهی است که در صورت اعتراض هر یک از طرفین پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می گردد. در این مرحله چنانچه رأی تأیید شود رأی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود و اگر نقض نشود پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدید نظر  اعاده می گردد.
 
۱ -راه های طلاق از طرف زن
۱ – به استناد شرط ۱۲ گانه عقدنامه در صورتی که به امضای زوجین رسیده باشد این شروط در قانون مدنی ذکر نشده و حین ازدواج با توافق طرفین رسمیت پیدا می کند.
۲ – در صورت عسر و حرج زوجه ( زن )
۳ – طلاق با داشتن حق طلاق
 
استناد به شروط ۱۲ گانه عقدنامه ( سند ازدواج ) عبارتند از
زنی که اثبات کند زوج ۶ ماه نفقه او را پرداخت نکرده است.
سوء رفتار و سوء معاشرت زوج به حدی باشد که ادامه زندگی برای زوجه غیر قابل تحمل باشد.
بیماری زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که ادامه زندگی زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
اشتغال مرد به شغلی که مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه است.
اعتیاد شوهر به نحوی که اعتیاد او به اساس زندگی خلل وارد کند.
اگر شوهر به حبس برای مدت ۵ سال یا بیشتر محکوم شود.
شوهر زندگی را به مدت ۶ ماه ترک کرده باشد.
اگر شوهر به مجازات حدی یا تعزیری محکوم شود.
اگر مرد بعد از گذشت ۵ سال به دلیل عقیم بودن و یا عوارض جسمانی دیگر صاحب فرزند نشود.
در صورتی که زوج مفقود الاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه به دادگاه پیدا نشود.
زوج همسر دیگری را بدون اجازه همسر اول را اختیار کند یا نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند.
 ۲- طلاق از طرف زن به دلیل عسر و حرج
یکی از مواردی که زن بر مبنای آن می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید عسر و حرج زوجه است مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ” در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسر و حرج مذکور در دادگاه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید.
در صورتی که اجبار زوج ممکن نباشد زوجه به اذن حکم شرع طلاق داده می شود. عسر و حرج یعنی مشقت شدید یا فاحش که عادتا قابل تحمل نباشد و تشخیص و احراز عسر و حرج با دادگاه است.
 
مصادیق عسر و حرج که در قانون ذکر شده است :
۱ – ترک زندگی خانوادگی به مدت ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت ۱ سال بدون عذر موجه در مواردی زوج عذر موجه دارد اموری مانند فورس ماژور یا قوه قهریه یا در توقیف بودن به شرطی که زوج به هدف ترک همسر اسباب توقیف را فراهم نیاورده مشمول این بند نمی باشد و این مورد زمانی مصداق پیدا می کند که زوج در ترک زندگی دارای اراده بوده و تعمدا زندگی مشترک را ترک کرده است.
۲ – اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که بر اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای اعتیاد لازم بوده است در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید. یا پس از ترک آن ، مجددا به مصرف مواد مذکور روی آورد.
 
اعتیاد زوج به تنهایی مجوز طلاق نیست بلکه اعتیاد زوج باید زیان آور باشد ادامه زندگی زناشویی برای زوجه را غیر ممکن سازد.
۳ – محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر : محکومیت زوج باید قطعی باشد و شامل محکومیت های تعلیقی نباشد و زوجه فقط در مدت حبس می تواند درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نماید زیرا بعد از تمام شدن حبس، عسر و حرج از بین رفته است.
۴ – ضرب و شتم و هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفابا توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.سوء رفتار زوج باید استمرار داشته باشد.
۵ – ابتلا زوج به بیماری صعب العلاج روانی یا ساری یا هرگونه عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را به خطر اندازد.
مصادیق مذکور به صراحت در قانون مدنی ذکر شده و موارد عسر و حرج حصری نیستند بلکه اگر زوجه دلایل دیگری را مانند عقیم بودن مرد، اختیار همسر یا همسران دیگر توسط مرد، ارتکاب اعمال منافی عفت یا اجبار زن به کارهای خلاف شرع و یا شأن زوجه وغیره با دلایل به دادگاه ارائه نماید.دادگاه پس از احراز عسر و حرج وی حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید.
شرایط و حدود اعمال ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی
سبب عسر و حرج باید در زمان درخواست طلاق موجود باشد : بنابر این زوجه نمی تواند به واسطه علتی که سابقا موجب عسر و حرج وی از زندگی زناشویی شده است و در حال حاضر رفع گردیده است درخواست طلاق نماید. پس عواملی که زناشویی را دچار مشقت می کند باید در زمان دعوای طلاق و صدور حکم موجود باشد.
ضابطه تشخیص عسر و حرج زوجه معیار شخصی است و با توجه به وضعیت مادی، روانی و شخصیت زوجه احراز می گردد.
دائم بودن رابطه زوجیت : تردیدی نیست که اختصاص طلاق ناظر به عقد به دائم می باشد و اگر زنی به نکاح موقت مردی درآید و رفتار مرد موجبات عسر و حرج او را فراهم کند حاکم شوهر را به بذل بقیه مدت عقد الزام می نماید.
احراز عسر و حرج : احراز عسر و حرج توسط دادگاه به مهریه زن لطمه ای وارد نمی کند و زوجه می تواند با ارائه دلیل قانع کننده، علاوه بر طلاق مهریه خود را نیز مطالبه کند.
۳ – وکالت زن در طلاق
مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ” طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مذبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل این شرط شود هرگاه شوهر زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با همدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.
پرونده های طلاق از طرف زن نیاز به داشتن اطلاعات کافی در خصوص رویه دادگاه ها و قوانین مربوطه می باشد و زوجه به استناد دلایل قانع کننده و محکمه پسند می تواند دادخواست را مطرح نماید. حتما قبل از هر اقدامی از مشاوره وکیل خانواده بهره مند شوید.
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید] | [لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید] |[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید] | [لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید] | [لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
 

ارسال پست

بازگشت به “حقوق و قضا”