ترجمه قسمتهای کوتاهی از نهج البلاغه

در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه‌ي مباحث مرتبط با فلسفه به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: رونین, شوراي نظارت, رونین, شوراي نظارت

Major I
Major I
پست: 458
تاریخ عضویت: دو شنبه 9 بهمن 1391, 8:57 pm
سپاس‌های ارسالی: 118 بار
سپاس‌های دریافتی: 1090 بار

Re: ترجمه قسمتهای کوتاهی از نهج البلاغه

پست توسط امیر احمدی2 » پنج شنبه 19 اردیبهشت 1392, 9:55 pm

سوگند به خدا، اگر بخواهم مى ‏توانم هر كدام شما را از آغاز و پايان كارش، و از تمام شئون زندگى، آگاه سازم،
امّا از آن مى ‏ترسم كه با اينگونه خبرها نسبت به رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كافر شويد،
آگاه باشيد كه من اين اسرار گرانبها را به ياران راز دار و مورد اطمينان خود مى ‏سپارم.
سوگند به خدايى كه محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را به حق برانگيخت، و او را برگزيد، جز به راستى سخن نگويم.
پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله و سلّم همه اطلاعات را به من سپرده است،
و از محل هلاكت آن كس كه هلاك مى‏ شود،
و جاى نجات كسى كه نجات مى ‏يابد، و پايان اين حكومت، همه را به من خبر داده و مرا آگاهانده است.
هيچ حادثه ‏اى بر من نگذشت جز آن كه در گوشم نجوا كرد، و مرا مطّلع ساخت.
هیچ کس جز خداوند هست نیست.

Major I
Major I
پست: 458
تاریخ عضویت: دو شنبه 9 بهمن 1391, 8:57 pm
سپاس‌های ارسالی: 118 بار
سپاس‌های دریافتی: 1090 بار

Re: ترجمه قسمتهای کوتاهی از نهج البلاغه

پست توسط امیر احمدی2 » پنج شنبه 19 اردیبهشت 1392, 10:17 pm

منافقین گناه مى كارند و كشته خويش به آب غرور آب مى دهند و هلاكت مى دروند.
در اين امّت هيچ كس را با آل محمد (صلى اللّه عليه و آله ) مقايسه نتوان كرد.
كسانى را كه مرهون نعمتهاى ايشان اند با ايشان برابر نتوان داشت ،
كه آل محمد اساس دين اند و ستون يقين كه افراط كاران به آنان راه اعتدال گيرند و واپس ماندگان به مدد ايشان به كاروان دين پيوندند.
ويژگيهاى امامت در آنهاست و بس .
و وراثت نبوّت منحصر در ايشان .
اكنون حق به كسى بازگشته كه شايسته آن است و به جايى باز آمده كه از آنجا رخت بر بسته بود.
هیچ کس جز خداوند هست نیست.

Major I
Major I
پست: 458
تاریخ عضویت: دو شنبه 9 بهمن 1391, 8:57 pm
سپاس‌های ارسالی: 118 بار
سپاس‌های دریافتی: 1090 بار

Re: ترجمه قسمتهای کوتاهی از نهج البلاغه

پست توسط امیر احمدی2 » سه شنبه 31 اردیبهشت 1392, 10:42 pm

مهيّا شدن من براى جنگ با شاميان، در حالى است كه «جرير» را به رسالت به طرف آنان فرستاده ‏ام،
بستن راه صلح و باز داشتن شاميان از راه خير است، اگر آن را انتخاب كنند.
من مدّت اقامت «جرير» را در شام معيّن كردم، كه اگر تأخير كند يا فريبش دادند و يا از اطاعت من سرباز زده است.
عقيده من اين است كه صبر نموده با آنها مدارا كنيد، گر چه مانع آن نيستم كه خود را براى پيكار آماده سازيد.
هیچ کس جز خداوند هست نیست.

Major I
Major I
پست: 458
تاریخ عضویت: دو شنبه 9 بهمن 1391, 8:57 pm
سپاس‌های ارسالی: 118 بار
سپاس‌های دریافتی: 1090 بار

Re: ترجمه قسمتهای کوتاهی از نهج البلاغه

پست توسط امیر احمدی2 » سه شنبه 31 اردیبهشت 1392, 10:45 pm

من بارها جنگ با معاويه را برّرسى كرده‏ ام، و پشت و روى آن را سنجيده،
ديدم راهى جز پيكار، يا كافر شدن نسبت به آن چه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آورده باقى نمانده است،
زيرا در گذشته كسى بر مردم حكومت مى ‏كرد كه اعمال او [عثمان‏] حوادثى آفريد و باعث گفتگو و سر و صداهاى فراوان شد، مردم آنگاه اعتراض كردند و تغييرش دادند.
هیچ کس جز خداوند هست نیست.

Major I
Major I
پست: 458
تاریخ عضویت: دو شنبه 9 بهمن 1391, 8:57 pm
سپاس‌های ارسالی: 118 بار
سپاس‌های دریافتی: 1090 بار

Re: ترجمه قسمتهای کوتاهی از نهج البلاغه

پست توسط امیر احمدی2 » سه شنبه 31 اردیبهشت 1392, 10:46 pm

در سال 38 هجرى يكى از فرمانداران امام به نام مصقلة بن هبيرة، اسيران بنى ناجيه را از فرمانده لشكر آن حضرت خريد و آزاد كرد امّا وقتى از او غرامت خواستند به طرف معاويه فرار كرد.
تأسّف از فرار مصقله
خدا روى مصقله را زشت گرداند، كار بزرگواران را انجام داد، امّا خود چونان بردگان فرار كرد، هنوز ثنا خوان به مدّاحى او برنخاسته بود كه او را ساكت كرد، هنوز سخن ستايشگر او به پايان نرسيده بود كه آنها را به زحمت انداخت. امّا اگر مردانه ايستاده بود همان مقدار كه داشت از او مى ‏پذيرفتيم و تا هنگام قدرت و توانايى به او مهلت مى ‏داديم.
هیچ کس جز خداوند هست نیست.

Major I
Major I
پست: 458
تاریخ عضویت: دو شنبه 9 بهمن 1391, 8:57 pm
سپاس‌های ارسالی: 118 بار
سپاس‌های دریافتی: 1090 بار

Re: ترجمه قسمتهای کوتاهی از نهج البلاغه

پست توسط امیر احمدی2 » سه شنبه 31 اردیبهشت 1392, 10:49 pm

ستايش خداوندى را سزاست كه كسى از رحمت او مأيوس نگردد، و از نعمت‏هاى فراوان او بيرون نتوان رفت، خداوندى كه از آمرزش او هيچ گنه كارى نا اميد نگردد،

و از پرستش او نبايد سرپيچى كرد. خدايى كه رحمتش قطع نمى ‏گردد و نعمت‏هاى او پايان نمى ‏پذيرد.
هیچ کس جز خداوند هست نیست.

Major I
Major I
پست: 458
تاریخ عضویت: دو شنبه 9 بهمن 1391, 8:57 pm
سپاس‌های ارسالی: 118 بار
سپاس‌های دریافتی: 1090 بار

Re: ترجمه قسمتهای کوتاهی از نهج البلاغه

پست توسط امیر احمدی2 » سه شنبه 31 اردیبهشت 1392, 10:54 pm

دنيا خانه آرزوهايى است كه زود نابود مى ‏شود، و كوچ كردن از وطن حتمى است.
دنيا شيرين و خوش منظر است كه به سرعت به سوى خواهانش مى‏ رود،
و بيننده را مى ‏فريبد،
سعى كنيد با بهترين زاد و توشه از آن كوچ كنيد و بيش از كفاف و نياز خود از آن نخواهيد و بيشتر از آنچه نياز داريد طلب نكنيد.
هیچ کس جز خداوند هست نیست.

Major I
Major I
پست: 458
تاریخ عضویت: دو شنبه 9 بهمن 1391, 8:57 pm
سپاس‌های ارسالی: 118 بار
سپاس‌های دریافتی: 1090 بار

Re: ترجمه قسمتهای کوتاهی از نهج البلاغه

پست توسط امیر احمدی2 » سه شنبه 31 اردیبهشت 1392, 10:59 pm

دعاى سفر
خدايا از سختى سفر، و اندوه بازگشتن، و روبرو شدن با مناظر ناگوار در خانواده و مال و فرزند، به تو پناه مى ‏برم.
پروردگارا تو در سفر همراه ما و در وطن نسبت به بازماندگان ما سرپرست و نگهبانى، و جمع ميان اين دو را هيچ كس جز تو نتواند كرد،
زيرا آن كس كه سرپرست بازماندگان است نمى‏ تواند همراه مسافر باشد و آن كه همراه و هم سفر است سرپرست بازماندگان انسان نمى ‏تواند باشد.
هیچ کس جز خداوند هست نیست.

Major I
Major I
پست: 458
تاریخ عضویت: دو شنبه 9 بهمن 1391, 8:57 pm
سپاس‌های ارسالی: 118 بار
سپاس‌های دریافتی: 1090 بار

Re: ترجمه قسمتهای کوتاهی از نهج البلاغه

پست توسط امیر احمدی2 » سه شنبه 31 اردیبهشت 1392, 11:01 pm

اى كوفه تو را مى ‏نگرم كه چونان چرم‏هاى بازار عكاظ كشيده مى ‏شوى، زير پاى حوادث لگد كوب مى گردى، و حوادث فراوان تو را در بر مى ‏گيرد، من به خوبى مى ‏دانم، ستمگرى نسبت به تو قصد بد نمى ‏كند مگر آن كه خداوند او را به بلايى گرفتار سازد يا قاتلى بر او مسلّط گرداند.
هیچ کس جز خداوند هست نیست.

Major I
Major I
پست: 458
تاریخ عضویت: دو شنبه 9 بهمن 1391, 8:57 pm
سپاس‌های ارسالی: 118 بار
سپاس‌های دریافتی: 1090 بار

Re: ترجمه قسمتهای کوتاهی از نهج البلاغه

پست توسط امیر احمدی2 » جمعه 3 خرداد 1392, 10:00 pm

عترت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم جايگاه اسرار خداوندى و پناهگاه فرمان الهى و مخزن علم خدا و مرجع احكام اسلامى،
و نگهبان كتاب‏هاى آسمانى و كوه‏هاى هميشه استوار دين خدايند.
خدا به وسيله اهل بيت عليهم السّلام پشت خميده دين را راست نمود و لرزش و اضطراب آن را از ميان برداشت.
هیچ کس جز خداوند هست نیست.

ارسال پست

بازگشت به “فلسفه”